__MAIN_TEXT__

Page 1

ST

0

”Plads til forskellighed - plads til dig”

X

FGC4 å p 2

02

3-årig gymnasiel uddannelse


Velkommen til FGC4 Kære ansøgere Når I inden længe skal vælge uddannelse for første gang, er det på flere måder stort. Det er et stort privilegium. Tænk, selv at kunne bestemme, hvilke mål og fag, der nu skal fylde jeres hverdag. Det er også et stort ansvar. For hvad nu, hvis I ikke lykkes med projektet? Selv om indholdet på både stx og hf er blevet blev justeret ad flere omgange, er formålet med uddannelserne velkendt. Begge skal de forberede jer til videre uddannelse og karriere, ligesom de mere alment skal danne jeres syn på jer selv og jeres verden. Hvilke uddannelser og karrierer, I nærmere bestemt skal forberedes til, og hvad dannelse præcist vil sige i 2020, er der mange bud på. Den rivende udvikling ændrer hastigt arbejdsmarkedet. Og sideløbende ændres også rammerne for at navigere kyndigt som myndig, kritisk, demokratisk og beslutningsdygtig borger. Men I skal ikke fortvivle. På Frederiksborg Gymnasium og HF er vi overbeviste om, at også en foranderlig fremtid bedst imødegåes af interesseret ihærdighed, faglig dygtighed og personlig forankring. Og det projekt er I slet ikke alene om at lykkes med. Yderst kompetente ansatte og et stærkt elevfællesskab vil være der for jer. Når al ting kører, og når I måtte møde faglige eller personlige bump på vejen. Vælger I Frederiksborg Gymnasium og HF som jeres videre vej, skal I være hjerteligt velkomne. Vi vil glæde os meget til at lære jer at kende - både som studerende og som mennesker. God vind med overvejelserne og sommerens afsluttende prøver! Anders Krogsøe, Rektor 2


Elev på FGC4 Frederiksborg Gymnasium og HF er kendt for at have sin helt egen FG-ånd – men hvorfor har vi egentlig en FG-ånd? FG-ånden kommer af den mangfoldighed, som skolens motto netop indrammer: “Plads til forskellighed, plads til dig”. Med næsten 1400 elever kan man nemlig finde alle slags mennesker på FG. Vi har på skolen mange muligheder for at udfolde sig på sin egen måde ved hjælp af udvalg, musikgrupper, festkomitéer og sportshold – eleverne er med til at gøre hverdagen til mere end bare moduler og afleveringer, men også til en social sfære, hvor man kan have det sjovt igennem ikke-faglige aktiviteter som f.eks. fester og andre klubber. På det faglige område har vi et engageret og alsidigt uddannet lærerteam, som gør deres ypperste for at tilpasse undervisningen til klassernes niveau og engagement. Dette går hånd i hånd med det brede udbud af studieretninger, som skolen er kendt for, og som netop lever op til mottoet: “Plads til forskellighed, plads til dig”.

Elevrådsformændene Niels 3k og William 2i

3


4


Studieretninger på FGC4 På FGC4 kan du vælge mellem 13 forskellige studieretninger fra fire forskellige familier. I de enkelte familier kombineres fagene på forskellig måde og forskellige niveauer. Den naturvidenskabelige familie

1: Matematik A, Fysik B, Kemi B 2: Matematik A, Fysik A, Kemi B 3: Matematik A, Kemi A, Fysik B 4: Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 5a: Biologi A, Kemi B 5b: Biologi A, Kemi B (tilvalg Idræt B)

Den samfundsfaglige familie

1: Samfundsfag A, Matematik A 2: Samfundsfag A, Engelsk A

Den sproglige familie

1: Spansk A, Engelsk A, Tysk B eller Fransk B 2: Spansk A, Engelsk A, Latin C (tilvalg Samfundsfag B) 3: Tysk A eller Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Den musiske familie

1: Musik A, Engelsk A 2: Musik A, Matematik A

5


Grundforløbet Grundforløbet strækker sig over 3 måneder fra skolestart til medio november og er obligatorisk for alle elever. Først efter grundforløbet fordeles eleverne i deres valgte studieretning. I grundforløbet bliver du undervist i en række obligatoriske fag og fagsamarbejder: • Almen sprogforståelse (AP) • Matematik • Naturvidenskabeligt  • 2. fremmedsprog grundforløb (NV) • Kunstnerisk fag • Dansk – musik, drama eller billedkunst • Idræt • Samfundsfag • Engelsk Derudover er der i grundforløbet • Introforløb • Præsentation af studieretninger • Screeninger i matematik og læsning • Studieteknik

• •

Individuel evalueringssamtale om det faglige niveau og ønsker om studieretning Afsluttende prøve i NV og AP

Obligatoriske fag i stx Uanset hvilken studieretning og frie valgfag, du vælger, skal alle elever i stx have følgende fag. A-niveau

B-niveau

C-niveau

Dansk Historie

2. fremmedsprog Engelsk Matematik Et af fagene biologi/ naturgeografi/fysik/informatik (Samf 1- 2 og Mus 1-2)

Fysik Samfundsfag Matematik (Sprog 1) Et af fagene biologi/naturgeografi/informatik Kunstnerisk fag Idræt Religion Oldtidskundskab

6


Optagelseskrav For at blive optaget på stx skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat. Derudover skal dine eksamener i de lovbundne prøver efter 9. klasse også have et gennemsnit på 5.0. Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du: • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver •  får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

Optagelse.dk Inden d. 1. marts 2020 skal du tilmelde dig på optagelse.dk • Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde. • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. • Du og dine forældre skal godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag. • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Inden du starter på stx skal du… … vælge et kunstnerisk fag Du kan vælge mellem musik, drama eller billedkunst … vælge et fremmedsprog ud over engelsk Du kan vælge mellem fransk eller spansk som begyndersprog på A-niveau. Eller du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog på B-niveau. • Normalt har man fire fag på A-niveau. Men hvis du vælger et begyndersprog på A-niveau og også ender med at vælge NAT 2-4 kommer til du at have fem fag på A-niveau med tilhørende ekstra forberedelse, skriftlige afleveringer og eksamen. • Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at du senere vil vælge Sprog 1 som studieretning, skal du vælge tysk eller fransk fortsætter som 2. fremmedsprog 7


8


nger i n t re

Synes du, at det er rart med to streger under facit eller at opsende raketter i sportshallen? Får genmodificering, udtagelse af DNA eller jord under neglene dit hjerte til at banke? Eller får du et kick af at konkurrere med andre om fysisk udholdenhed? Så er en af de naturvidenskabelige studieretninger noget for dig.

elige Stud kab s ie en

Den naturvidenskabelige familie

Nat 1

Nat 4

• Matematik A • Bioteknologi A • Fysik B

Nat 2

• Matematik A • Fysik A • Kemi B

Nat 5a

• Biologi A • Kemi B

Nat 3

• Matematik A • Kemi A • Fysik B

Nat 5b

n a t u r vid

• Matematik A • Fysik B • Kemi B

• Biologi A • Kemi B (tilvalg Idræt B)

9


Fag på de naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger Nat 1: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Nat 2: Matematik A, Fysik A, Kemi B

Nat 3: Matematik A, Kemi A, Fysik B

Nat 4: Matematik A, Biotek A Fysik B

Nat 5a: Biologi A, Kemi B,

Nat 5b: Biologi A, Kemi B (tilvalg Idræt B)

1.g aug-nov

Grundforløb: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Matematik A, Fysik B, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Matematik A, Fysik A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Matematik A, Kemi A, Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Matematik A, Biotek A Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Biologi A, Kemi B, Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Samfundsfag C Fysik C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Biologi A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Fysik C Matematik B Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

2.g

Matematik A, Fysik B, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Informatik C

Matematik A, Fysik A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Informatik C

Matematik A, Kemi A, Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Informatik C

Matematik A, Biotek A Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Biologi A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Matematik B Engelsk B 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Biologi A, Kemi B (tilvalg Idræt B) Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B Matematik B 2. fremmedsprog A/B Valgfag Idræt B

3.g

Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C 1 valgfag A 1 valgfag A/B/C

Matematik A, Fysik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C 1 valgfag A/B/C

Matematik A, Kemi A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C 1 valgfag A/B/C

Matematik A, Biotek A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C 1 valgfag A/B/C

Biologi A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C 1 valgfag A 1 valgfag A/B/C

Biologi A (tilvalg Idræt B) SRP Dansk A Historie A Idræt C Valgfag Idræt B Oldtidskundskab C Religion C 1 valgfag A 1 valgfag A/B/C

10


elige Stud kab s ie en

nger i n t re

11

n a t u r vid


12


Den sproglige familie

e studieretn g i l in og

Betragter du dig selv som verdensborger? Eller ønsker du at blive det? Er du åbensindet over for nye oplevelser, og lader du dig ofte inspirere af andre kulturer, så er FGC4’s sproglige studieretninger noget for dig. Du kan vælge mellem tre forskellige studieretninger.

r ge

Sprog 3 Sprog 2 Sprog 1

Sp r

• Spansk A • Engelsk A • Tysk B eller Fransk B • Spansk A • Engelsk A • Latin C (tilvalg Samfundsfag B) • Tysk A eller Fransk A • Engelsk A • Samfundsfag B

13


14


Sproglige studieretninger Sprog 3: Tysk A eller Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

1.g aug-nov

Grundforløb: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Spansk A, Engelsk A, Tysk B eller Fransk B Dansk A Historie A Matematik C Idræt C Samfundsfag C Fysik C Kunstnerisk fag C

Spansk A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Samfundsfag C Fysik C Kunstnerisk fag C

Tysk A eller Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C

2.g

Spansk A, Engelsk A Tysk B eller Fransk B Dansk A Historie A Idræt C Latin C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C Valgfag C

Engelsk A, Spansk A, Latin C (tilvalg Samfundsfag B) Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Religion C Biologi C

Tysk A eller Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Latin C Religion C Biologi C

3.g

Spansk A, Engelsk A SRP Dansk A Historie A Idræt C 1 valgfag A/B 1 valgfag A/B eller 2 valgfag C

Engelsk A, Spansk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B 1 valgfag A/B eller 2 valgfag C

Tysk A eller Fransk A, Engelsk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 valgfag A/B 1 valgfag C

r ge

e studieretn g i l in og

Sprog 2: Engelsk A, Spansk A, Latin C (tilvalg Samfundsfag B)

Sp r

Sprog 1: Spansk A, Engelsk A, Tysk B eller Fransk B

15


16


Den musiske familie

Grundforløbet: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Musik A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Samfundsfag C Idræt C Biologi C 2. fremmedsprog A/B

Musik A, Matematik A Dansk A Historie A Engelsk B Fysik C Idræt C Samfundsfag C 2. fremmedsprog A/B

2.g

Musik A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Fysik C Naturgeografi C Religion C 1 valgfag C

Musik A, Matematik A Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kemi C Idræt C Biologi C Religion C 1 valgfag C

Musik A, Engelsk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Musik A, Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab 1 valgfag A/B/ C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

3.g

studieretni e k ng s i us

1.g aug-nov

Mus 1

Mus 2: Musik A, Matematik A

• Musik A • Engelsk A

Mus 2

Mus 1: Musik A, Engelsk A

er

M

Musiske studieretninger

Kan du lide at synge eller at spille på et instrument, eller har du lyst til at lære det, så er FGC4’s musiske studieretninger det rigtige for dig. De musiske studieretninger er for dig, der ønsker en lidt anderledes og kreativ gymnasietid. Musikundervisningen omfatter både teori og praktik.

• Musik A • Matematik A

17


18


Den samfundsfaglige familie

Grundforløbet: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Samfundsfag A, Matematik A Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog A/B

Samfundsfag A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog A/B

2.g

Samfundsfag A, Matematik A Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Naturgeografi C Informatik C Religion C 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Samfundsfag A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Naturgeografi C Biologi C Religion C 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Samfundsfag A, Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Samfundsfag A, Engelsk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

3.g

ige studie fagl ret s nd

1.g aug-nov

Samf 1

Samf 2: Samfundsfag A, Engelsk A

• Samfundsfag A • Matematik A

Samf 2

Samf 1: Samfundsfag A, Matematik A

Uanset om det er de store globale miljø-spørgsmål eller de små lokal-politiske spørgsmål, der har din interesse, så vil en af vores studieretninger med samfundsfag på A-niveau være noget for dig. Begge studieretninger har samfundsfag på A-niveau og matematik på mindst B-niveau.Herudover kan du vælge, om du vil tone din studieretning i mere sprogligkulturel eller naturvidenskabelig retning.

• Samfundsfag A • Engelsk A

19

S a m fu

Samfundsfaglige studieretninger

ger n i n


20


Valgfag på FGC4 Samtidig med at du vælger studieretning i grundforløbet, skal du vælge hvilke valgfag, du vil have i 2.g og 3.g. Du kan, alt afhængig af studieretning, vælge 2-3 valgfag. Valgfag på B-niveau forudsætter, at du allerede har afsluttet faget på C-niveau. Dette gælder dog ikke idræt B, som du kan have parallelt med idræt C. Valgfag på A-niveau forudsætter, at du har afsluttet faget på B-niveau. A-niveau

B-niveau

C-niveau

Engelsk

Billedkunst

Billedkunst

Fransk

Biologi

Design/arkitektur

Fysik

Dramatik

Dramatik

Kemi

Fysik

Erhvervsøkonomi

Matematik

Idræt

Filosofi

Spansk

Informatik

Informatik

Tysk

Kemi

Kemi

Latin

Latin

Matematik

Mediefag

Mediefag

Musik

Musik

Naturgeografi

Naturgeografi

Psykologi

Psykologi

Retorik

Religion

Astronomi

Samfundsfag Design/arkitektur 21


22


Talentarbejde og støtte På FGC4 er det vigtigt for os, at du trives og føler, at du både bliver udfordret og støttet gennem dit 3-årige uddannelsesforløb, og derfor har vi forskellige tilbud til dig. Talentarbejde for dygtige og særligt interesserede elever For de særligt dygtige elever har vi en række af aktiviteter, som du enten bliver opfordret til at deltage i, eller som du selv kan tilmelde dig: • • • • • • • • •

Akademiet for talentfulde unge Forskerspireprojektet Georg Mohr konkurrencen Fysikolympiade Kemiolympiade Geografiolympiade Science Cup Science talenter Juvenes Translatores

• Cambridge Certificate • English Speaking Union • Team DK elever • Frivillig undervisning i drama, billedkunst, musik, idræt • Idrætsturneringer • Projekt frivillig arbejde • Lektiecafé-hjælper

Aktiviteter for elever med behov for støtte Også for de elever, der har behov for ekstra støtte og vejledning, har FGC4 en masse tilbud • Læse- og skrivevejledning • Matematik-boost • Dansk for tosprogede • IT-rygsæk mm. for dyslektikere • Selvtillidskurser

• Eksamenstræningskurser • Skrivefængsel • Lektiecafé • Studievejledning • Psykologhjælp

Team Danmark og Hillerød Elite Idræt FGC4 er forpligtet på Team Danmark-ordningen og Hillerød Elite Idræt, som giver dig mulighed for at få en god studentereksamen samtidig med, at du dyrker din elitesportsgren. Kontakt Sune Sigsgaard for nærmere information på sj@fgc4.dk 23


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

Profile for webpage

STX på FGC4 2020  

STX på FGC4 2020  

Profile for webpage