__MAIN_TEXT__

Page 1

Sletten Bådeklub

Klubblad nr. 81 · Årgang 24 · April 2019

KRISTIAN PRÆST - Klubbens p.t. allerbedste sejler

HAVNENS MÆGTIGSTE MAND

ORDER...ORDER Nyt fra generalforsamlingen

Stort portræt af den nye formand for Fonden Sletten Havn


Formanden har ordet

Eva HofmanBang Standeren gik til tops lørdag den 6. april i smukt forårsvejr efter den flotte kanonsalut

N

ogle af vores joller har sejlet hele vinteren, og der har været gang i den fysiske træning for henholdsvis unge og ”voksne”. Sæsonen går for alvor i gang i påsken, og programmet er lagt for snart sagt hver eneste weekend for både optimister og ældre jollesejlere, og nye besætninger er i gang med at istandsætte vores gamle 29’ere på Morten Ullmanns sejlloft. Der er i år en ungdomsbesætning til J 70’eren, og TFZ-jollesamarbejdet op og ned ad kysten kører fortsat fint. Snekkersten-Skotterup sejlklub fik Dansk Sejlunions udviklingspris for dette samarbejde, som vi i al beskedenhed også har bidraget til – og jeg kan ubeskedent føje til, at vi har bidraget væsentligt med de flotte resultater ved stævnerne. Det lykkes kun, fordi vores børn og unge er topmotiverede, fordi vi har dygtige trænere, og fordi forældrene bakker op - og på trods af de fortvivlende praktiske forhold, vi har her i Sletten. Forhåbentlig lykkes det i løbet af foråret at realisere planerne om et kommunalt skur til sejl og grej til vores joller og til grej til kajakklubben. Vi har et meget stort behov for det. Onsdagssejladserne for kølbåde er gennem en årrække afviklet sammen med Nivå Bådelaug, der har sørget for dommerbåd og arrangement, mens vi har sørget for kapsejladsbøjerne, som fisker Niels Frederiksen velvilligt har lagt ud for os. Men en del af Nivås kapsejlerne – blandt andet dem, der plejer at arrangere kapsejladserne – meldte sig her i vinter ud af Nivå Bådelaug og dannede deres egen klub, Sejlcenter Nivå. Vi måtte så forsøge at etablere et samarbejde med begge klubber, fordi Ikke alle kapsejlere var flyttet over i den nye klub, og fordi vi samarbejder med den gamle klub, Nivå Bådelaug, om de unge sejlere i TFZ. Det har taget tid. Men aftenen inden standerhejsningen kom den endelige aftale mellem vores kapsejladsudvalg og de to Nivåklubbers udvalg på plads. Så nu bliver der også kapsejlads i 2019, og første sejlads bliver

2

den 1. maj. Vi har haft en fin generalforsamling (se referat side 22-23) med stort set genvalg på posterne, og vi er i bestyrelsen fuld af energi til at gå videre med arbejdet i klubben. I marts var jeg for første gang til generalforsamling i Dansk Sejlunion. Det gav mig et mig et fint billede af, hvad det er for en organisation, vi er medlemmer af. Og så var det i grunden ret sjovt at spise kirsebær med de store. I DS stemmer man ikke efter hoveder, men efter høveder: de store klubber har flest stemmer. Der var 61 sejlklubber repræsenteret. Nævnt efter størrelse var det KDY, Lynetten, KAS, Hellerup Sejlklub og så Sletten Bådeklub som den 5. største. Det var en ret fed fornemmelse, når man nu kommer fra en ret lille havn. Og så ved jeg godt, at ikke alle vores medlemmer er bådfolk, men jeg rankede alligevel ryggen, fordi jeg ved, at vi har så forholdsmæssigt mange dygtige sejlere. Den pt. allerdygtigste er Kristian Præst, som er både Danmarksmester, Europamester og har bronze i VM i Europajolle. Han skulle have haft klubbens hæderspris overrakt ved generalforsamlingen, men da var han ude at sejle, og da han heller ikke var hjemme ved standerhejsningen, fik han pokalen in absentia under store, vel fortjente klapsalver. Jeg håber, at vi får en dejlig sejlsæson, hvor vores sejlere sejler mange mil ud og mange sejre hjem. God vind!

Eva, da hun holdt tale til Standerhejningen


Nyt fra redaktionen Susanne Barnewitz

J

ubilæerne står i kø: Havnen fylder 140, Knarrstævnet runder 50, Metal Cup 40 og gymnastikholdet 40 år. Det er en rigtig god undskyldning for at banke på døren, sige til lykke, få en snak og måske en god idé til at lave noget sammen. På den måde glider tingene meget lettere – og sjovere. Formanden Eva Hofman-Bang har netop rundet 70 og sendt meget positive vibrationer ud. Det kunne man klart fornemme ved receptionen i Kabyssen. Hun er ikke bare en populær formand inden for klubbens egne rammer, men også langt uden for. Årsagen er, at hun er en tillidsvækkende formand, der åbenlyst mener, at samarbejde er fordel os alle i havnen. Det er ikke tomme floskler. Sådan har det været før, hvor alle kunne deles og hjælpe hinanden med at løse opgaverne. Så kom der nogle år, hvor det kneb lidt og foreningerne holdt sig lidt mere for sig selv i hver sin bås, hvor navlepilleriet tog over. I den periode var det utænkeligt, at en formand for bådeklubben kunne dukke op ved en arbejdsdag for Havnens Venner. De tider er forbi. Eva har for længst brudt den is – og for den sags skyld været gæstearbejder hos Havnens Venner samtidig med, at hun har siddet som repræsentant for Sletten Bådeklub i Fonden Sletten Havn. Der kunne hun meget let være endt i en tilbagetrukket kræve-rolle. Sådan har det ikke været. Tværtimod har Eva budt ind med sine kompetencer i Fondens bestyrelsesarbejde og omvendt, hvor det måske kan have en fordel at trække på de kommunale repræsentanters viden og erfaring. Ingen vil undvære fiskerne i havnen – og omvendt har de fornøjelse af fritidsfiskere og bådeklubbens medlemmer til at give en farverig og levende havn. Og betale havneleje, selvfølgelig. Sådan må det være. Både Fonden og Havnens Venner har fået ny formand, mens Bådeklubben har genvalgt Eva med applaus. Men fællesnævneren er mere markant, end den har været i mange år: Samarbejde! Eva er forgangskvinden. Det er da værd at starte en ny sæson på.

KA BYS S E N Sletten Havn 10 · 3050 Humlebæk

T. 4919 1548 M. 2883 6349 ÅBNINGSTIDER Mandag - søndag kl. 10.00 - 21.00 SERVERING Frokost kl. 12.00 - 15.30 Aftenmenu kl. 18.00 - 20.00 Søndagsbuffet kl. 12.30 - 15.30

Vi laver også mad ud af huset. Ring og hør nærmere. Se ugens menu på www.slettenbaadeklub.dk

God sæson!

3


TFZ Øresund

Lars Gandrup Petersen

S

æson 2019 for TFZ Øresund er netop begyndt, den nu 3. Sæson i dette træningsfællesskab. TFZ Øresund består af klubberne Snekkersten Skotterup Sejlklub, Espergærde Sejlklub, Nivå Bådelaug og Sletten Bådeklub, som tilbyder træning til klubbens teenage sejlere, som er gået ud af optimistjollen.

Caroline i Zoom8 At sæsonen netop er startet er ikke helt korrekt. Faktisk har vores teenage sejlere været igang hele vinteren, hvor der før jul blev trænet i Rungsted med deltagelse af 80 sejlere fordelt på forskellige jolletyper og senest i Skovshoved fra januar til udgangen af marts med deltagelse af 30 sejlere fordelt på alle sundets klubber. Denne vintertræning er blevet arrangeret i endnu et træningsfælleskab bestående af alle sejlklubberne på sundet samt Furresøen og Esrum Sø. Det er glædeligt, at alle sundets klubber deltager og bidrager til dette samarbejde, så vi kan opbygge en kritisk masse af sejlere, som gør træningerne sjovere og mere sportsligt udfordrene for sejlerne. I følge den feed back vi har fået for sejlerne og

4

trænerne har dette været en stor succes. Som noget nyt blev vintertræningen afsluttet med et Øresundsmesterskab i jolletyperne: Europajolle – 29er – Laserjolle og Zoom8. Dette stævne blev afviklet under super forhold på en solbeskinnet søndag i marts. Caroline deltog i Zoom 8 og Silje og Esther deltog i 29er. Et stævne som forventes gentaget i oktober 2019. Som noget nyt i år vil vi i TFZ Øresund tilbyde træning i 29er - p.t. har Sletten 3 besætninger i 29er og flere kommer til efter sommerferien. Træningerne i TFZ vil indtil sommerferien foregå i Snekkersten i samarbejde med Helsingør Elite, som er et elite projekt i Helsingør Kommune, hvor træning kombineres med sejlernes skolegang i folkeskolen eller på ungdomsuddannelserne. Her vil der - udover de almindelige hverdagstræninger - også blive tilbudt morgentræning to gange om ugen. Sejlernes kapsejladskalender er allerede nu fuldt booket og sejlerne vil deltage i stævner i indog udland. Første stævne for vores Zoom8-sejler Caroline bliver EM i påsken i Kalø Vig. Vi i styregruppen for TFZ ser frem til den kommende sæson med masser af aktivitet både til træning og til stævner og ikke mindst socialt, og til samarbejdet med de andre sejlklubber i TFZ Øresund. God sæson til alle!


Her er Kristian Præst, der har vundet klubbens hæderspokal, men ikke haft tid til at få den overrakt

Sletten Bådeklubs dygtigste sejler Tekst og foto af Rud Kofoed

S

letten Bådeklubs allerdygtigste sejler er i øjeblikket Kristian Præst, 18. Han er både Danmarksmester, Europamester og har scoret bronze i WM i Europajolle. To gange har formanden Eva Hofman-Bang forgæves forsøgt at overrække ham klubbens hæderspris, først ved generalforsamlingen i marts og senest ved standerhejsningen den 6. april. Men dygtige sejlere er på vandet, så derfor har Eva valgt at få Kristians navn indgraveret i pokalen, som han så fik overrakt in absentia ved standerhejsningen. Dermed kan Kristian fryde sig, når han kommer på land og får tid! Men ellers kan synet af hæderspokalen nydes i Kabyssen, hvor den er udstillet. Ud over at være en dygtige, alsidig sejler, er han også en fremragende og efterspurgt træner. Stort til lykke til Kristian Præst.

Her er Eva Hofman-Bang, der har pudset og fået indgraveret Kristians navn i pokalen, så den er klar

5


HAVNENS MÆGTIGSTE MAND Jacob Pind sagde farvel til Afrika for at fiske i Sletten – nu er han Fondens nye formand Tekst og foto: Rud Kofoed

S

pørg efter den nye formand for Fonden Sletten Havn, og du kan ikke undgå at få en Pind i øret – Jacob Pind, 48! Det er ham, der nu er Fiskelejet Sletten Havns mægtigste mand efter, at Peter ’Tarzan’ Birch har gjort regnebrættet op, overtaget sin fars kutter ’Rita’ H222 og indset, at han ikke kan passe og pleje sine store håndbold-interesse så godt, som han vil. Tarzan træner fire håndboldhold og sidder i bestyrelsen for Espergærde Håndboldklub. Allerede ved udnævnelsen til bestyrelsesformand for Fonden Sletten Havn for et par år siden nævnte han, at han ikke ville opgive sit håndboldliv. Efter et par år på posten har han følt det nødvendigt at prioritere. Håndbolden vandt som forventet, så han kontaktede derfor sin næstformand og gode fiskerkollega Jacob Pind og spurgte, om han ikke ville være formand. »Jeg havde mest lyst til at sige ja lige på stedet, men slog koldt vand i blodet og sagde, at jeg ville tænke over det weekenden over. Det blev et ja«, siger Pind. Som en anden strikketante har Jacobs morgen stået i garnets tegn, inden vi mødes i ’suiten’ på hans velholdte, pinligt rene kutter. Den bornholmskbyggede 10 tons laksebåd bærer hans fiskerfars stolte registreringsnummer: H32. Den købte han for tre år siden og døbte den ikke uden grund ’Fuglen’. Hans kone hedder nemlig Maria Fugl. Det er også hende, der har født parrets to sønner Marcus, 17, og Sebastian, 15. Den ene går i gymnasiet, den anden på ordblindeefterskole i Kolding – og de skal ikke være fiskere, i hvert fald ikke, før de har fået en uddannelse«, siger Jacob, der ellers selv startede som fisker som 15-årig. »Sådan var det dengang. Når man ikke kunne finde ud af at gå i 7. klasse, blev man sendt ud at sejle, så jeg kom ud med min fars fætter, som havde en stor båd, som vi lå og fiskede med ti dage ad gangen i Østersøen. Meget naturligt: Hvis man ikke kunne styre ungerne, så var det bare ud på

6

Jacob Pind er havnens nye, mægtigste mand: »Jeg har altid været fascineret af garnfiskeri« havet«, fortæller Jacob, der blev født og voksede op med sin fiskerfamilie i Gilleleje. Nu bor han i Kokkedal – og fisker fra Sletten, og for at det ikke skal være løgn er hans fætter Søren Pind. Hvad gik galt? »Jeg kom til Sletten i 2013 efter at have sejlet som chefkaptajn og kaptajn i den private skibsfart rundt omkring, senest for Den danske Stat i Sierra Leone i Vestafrika i halvandet år. Opgaven var at lære afrikanerne at sejle. Jeg må sige, at det mislykkedes. Det var en spændende, men for stor opgave. De var for meget naturmennesker og splittede alt, hvad der virkede, ad, for at finde svar på det enkle spørgsmål: -Hvorfor virker det? Udviklingen går desværre meget langsomt i Sierra Leone. Vi var undervejs udsat for et enkelt angreb, da et piratskib med omkring et halvt hundrede både dukkede op en nat. De fik valget mellem at forsvinde og aldrig vise sig mere, eller blive sænket på stedet. De forsvandt heldigvis, og vi så dem ikke mere. Men samtidig brød Ebola-epidemien ud i Sierra Leone og Ghana, og så blev vi nødt til at lukke ned. Jeg syntes, det var på tide at vende hjemad igen


og ville gerne genoptage fiskeriet, fordi det gav en mulighed for at være hjemme hver dag. Jeg startede med Tarzan i Sletten Havn, som manglede en makker ombord på det tidspunkt. Efter et halvt års tid købte jeg så min egen båd for at se, om det kunne hænge sammen at fiske fra Sletten. Det kunne det.« Burde du ikke være endt i Gilleleje i stedet for i Sletten? »Jeg har altid syntes, at garnfiskeri er utroligt spændende. Du kan sætte dine garn om eftermiddagen og hente helt frisk fisk om morgen. Det fascinerer mig mere end at være ude at trawle seks, eller flere dage, ise fiskene ned - og aldrig være hjemme. Mens jeg fiskede på Shetlandsøerne var vi ude 16 dage ad gangen. Mens jeg var i Afrika var jeg væk hjemmefra i tre uger ad gangen. Jeg var gift også dengang, så jo, det lokkede bestemt, at der var familien at komme hjem til.« Nu ’ejer’ du jo Sletten Havn – eller så tæt på det, man kan komme som bestyrelsesformand for Fonden. »Ja, jeg har fået den tunge byrde…ha-ha. Nej, jeg betragter det som utroligt ærefuldt at stå ved roret i Fonden, fordi der er så mange forskellige interesser involveret. Havnen rækker fra kajakroning til sejlads, fra fritidsfiskere til erhvervsfiskere og en fiskeforretning, fra bådebyggere til restauratører. Jeg har taget tilløb til det her som næstformand, og så går der heldigvis stadig nogle gode, gamle kræfter rundt hvis viden, jeg kan trække på. Det gør jeg allerede, for der er meget at spørge om,

Fuglens kahyt er teknikkens højborg, hvor Jacob planlægger fiskeriet og har tæt kontakt til omgivelser

når man skal have gravet hele den forhistorie op, som havnen rummer. Jeg havde heldigvis et godt kendskab til Sletten forinden, men nu er det på en anden måde.« Jacob deler fondsbestyrelse sammen med to kommunale repræsentanter, Bo Hilsted, Socialdemokraterne, og Lars Egedal, Venstre. Sidstnævnte har selv en båd i havnen. Sletten Bådeklubs bestyrelseskyndige repræsentant er formanden Eva Hofman-Bang. Majoriteten er fiskerne, der sidder på flertallet og alle hedder Peter, nemlig Birch & Birch og Møller. De to første er bedre kendt som far og søn: Tarzan og Skipper. »Der er selvfølgelig store interessekonflikter indbygget i bestyrelsen: Sejlerne vil gerne have medvind, fiskerne vil gerne have større fisk, og vi har kun de få antal kvadratmetre, vi har, så det er et spørgsmål om at gå på listetå. Men vi skal alle sammen være her - og passe på det klenodie af den havn, vi har.« Er der chance for, at I fiskere får større fisk? »Fiskeriet har det godt på den måde, at priserne er blevet lidt højere. Det har hjulpet lidt på det problem, at vi de sidste tre år har mistet kvote. De Brixit-ringe, der nu breder sig i vandet, kan ventes at ramme os i Sundet, når tungefiskerne fra Thyborøn formentlig bliver smidt ud af Den engelske Kanal. De skal så ud at finde nye jagtområder sammen med de andre store både, der har ligget og fisket på engelske farvande, og som bliver smidt ud. Allerede på nuværende tidspunkt, er der ikke mere lejefisk at hente i Skagerak. Det er væk alt sammen, så alle er nervøse over Brexit. Allerede sidste år var prisen for lejefisk oppe i 7 kr. Det vil sige, at hvis du fanger en torsk, der vejer til 10 kr, så skal du aflevere de 7 kr i lejeafgift, og så kan det ikke løbe rundt mere«, siger Jacob Pind lidt mismodig. Er det ikke allerede lystsejlere mere end fiskere, der fylder Sundet nu? »Da jeg var dreng lå der tre-fire 20 tons kuttere uden på hinanden i havnene. Nu er der er 25 aktive kuttere tilbage i Gilleleje, hvor der før var langt over 100. Når vi om sommeren lå og fangede jomfruhummere oppe i Skagen lå vi ofte femte, eller sjette båd uden på hinanden. I dag er alle de store, før så aktive fiskerihavne indtaget af lystsejlere.« Hvorfra skal vi så få al den fisk, der skulle være så sund? »Fra de store sejlende industrifabrikker, der ligger langt ude i lang tid ad gangen. Der kommer

7


fiskene ind i den ene ende, bliver bearbejdet, pakket, nedfrosset, og til sidst stablet på paller, inden de bliver losset og kørt ud til forbrugerne i den anden ende. Det betyder, at hele baglandet med håndværkere, smede, købmænd også er væk, fordi der ikke er behov for dem, når kystfiskeriet er væk. Skal jeg have noget repareret på båden, må jeg ofte køre meget langt for at finde reservedele og en til at lave det.« Fornemmer du ikke, at rigtig mange trods alt er rigtig glade for, at vi stadig har fiskere i Sletten Havn? »Jo, jeg kunne bare godt tænke mig, at der var lidt mere med, at folk kunne komme ned og få lidt mere frisk fisk direkte fra bådene. Det ville være et dejligt projekt at gå i gang med.« Kan det gå med en fiskebutik på havnen? »Vi skal i hvert fald have et samarbejde med fiskebutikken om det – og så skal man have et par timer om dagen til at sælge. Men det vigtigste er, at folk er interesserede i at købe og selv flå og ordne fiskene. Vi må gerne førstehåndsbearbejde og rense fiskene, men ikke mere end det, så folk skal selv skære dem ud.« Forestiller du dig, at Fiskehusets Sildeprins, Aksel Jessen, er med på den? »Det vil jeg håbe, men uha, den er svær at svare på. Som jeg siger, er der mange forskellige interesser i havnen. Men lad os se, om der ikke kan findes en ’give-and-take’-ordning, måske ved at begrænse bådsalget til enkelte fiskearter? Er det med blandt de største projekter på Fondens fremadrettede program lige nu? »Nej, lige nu handler det om moleudvidelsesplanen med en forlængelse af sydmolen på 40 meter. Projektet er desværre lige bremset af myndighedernes krav om at få gennemført en udvidet VVM-undersøgelse. Det er en større og dyrere miljøundersøgelse, der kommer til at koste mellem 100.000 og 150.000 kr. Vi må så afvente, hvad resultatet bliver. Vi forventer, at der kommer en skitse med nye opmålinger af, hvordan moleudvidelsens indflydelse på miljøet forventes at blive. Det er desværre det sidste skud i bøssen i forhold til myndighederne, som så enten kan give grønt lys, eller også efterlade os med en masse store sten, nogle pæle og et vippefyr billigt til salg. Det er noget rod, fordi vi undervejs har fået hele to tilladelser, men fordi myndighederne har lavet en procedurefejl, har de så måttet trække tilladelserne tilbage. På det tidspunkt havde vi allerede et uddybningsfartøj til 18.000 kr. i døgnet liggende i

8

indsejlingen. Det blev standset og lå bare og ventede. Det havde vi selvfølgelig ikke råd til. Forinden havde vi brugt en kvart million på de sten, der ligger i et afmærket depot nord for havnen. Uanset hvordan det går, har vi mistet foreløbig 25 pct. af dem, fordi de er sunket ned. Ender det med et afslag, skal vi bruge yderligere 200.000 kr. på at få dem væk igen. De kan ikke blive liggende der, når sejlsæsonen starter. Det havde selvfølgelig været rart, hvis myndighederne på forhånd havde bedt os om de ting, de nu gør, i stedet for at give os de tilladelser, der gjorde, at vi bestilte en russiske coaster til at komme med sten for 293.000 kr. Lige nu ved vi ikke, hvad vi skal stille op med dem. Det er ærgerligt, at det er kommet hertil, hvor det er blevet en konfliktsag. Vi havde oprindeligt tænkt at indkalde til et dialogmøde om projektet. Dialog er det bedste, vi kan komme med og tilbyde at forklare, hvorfor det sikkerhedsmæssigt er så vigtigt for os med den moleudvidelse til at dæmpe det urolige vand, der navnlig ved østenvind giver store indsejlingsproblemer. Jeg har et håb om, at der vil komme en afgørelse i løbet af en måneds tid, men som sagt: Det er et håb«, siger Jacob, der samtidig har fingrene i en anden stor sag: »Det er en forureningssag, vi kører på bådeværftets jord. Den går tilbage i tiden, og det er ikke påvist, at der overhovedet er nogen forurening, men det skal klarlægges, og det tager tid – og mange advokatpenge. Bedre er det gået med en ny, højere bro, vi i samarbejde med Martin fra bådeværftet har fået sat ud fra kajen ved værftet. Den er vi begge glade for«, siger Jacob, der har 24 på venteliste til en bådeplads i havnen. Der dukker med mellemrum ’moderniseringsplaner’ op for havnen. Hvordan har du det med dem? »Jeg kan godt lide havnen, som den er, med de kvadratmetre, vi har – og 21 parkeringspladser. Det er inden for de rammer, vi skal finde ud af, hvad vi kan gøre. Vi fiskere er generelt meget enige om tingene. Måske må vi nogle gange råbe lidt højere, hvis andre ikke er det, siger formanden spøgefuldt uden at sætte navn på de politikere, der må være to for at ’dække’ over, at det oprindelig var borgmesteren, der i egen høje person skulle varetaget folkets tarv i Fondsbestyrelsen. På et tidspunkt kunne borgmesterens tid - og måske leveren – ikke holde det, så siden har der siddet to ikke kædebehængte, menige kommunalpolitikere på borgmesterstolen.


Jacob købte 'Fuglen' for tre år siden og siger som en af sine kolleger: »Bare man har dage nok, kan man godt skrabe ugelønnen hjem!« Kommunalpolitikerne er her for at sørge for, at vi kører med en sund økonomi og ikke skalter og valter, som vi har lyst til. De er meget søde. Lars Egdal har selv båd i havnen. Vi kan ’bruge’ politikerne, hvis vi har nogle ideer om f.eks. skrald fra havet, p-pladser og alle de ting, de ved noget om, eller kan undersøge i en kommunal sammenhæng. Der er de knaldgode.« Er der meget skrald i Sundet? »Ja, der viser sig desværre mere og mere plastic. Det sætter sig fast i garnene, men vi er alle sammen gode til at tage det med ind. Det er mange års synder, vi nu får straffen for. Ellers har vi generelt utrolig rent vand i Sundet på grund af vind- og strømforhold. Vi får flere og flere store taskekrabber og eksotiske fisk, end vi er vant til. Det har noget at gøre med, at vandet bliver renere. De sidste 10 år er der kommet flere søtunger i sundet, og vi ser hummere nu – og ikke mindst bonitoer, som er tunens lillesøster. Dem har vi alle fanget nogle stykker af. Jeg fik to sidste år.« Det hører man ikke meget om? »Nej, det holder vi lidt for os selv, ellers er der

jo fyldt op med lystfiskerbåde på nul-komma-dut, for de vil jo gerne fange sådan en, så det prøver vi med skiftende held at holde lidt internt!« Men dine to drenge skal ikke være fiskere? »Nej!!! Jeg truer dem med det, når de ikke opfører dig ordentligt. Det hjælper som regel. Men ellers: Nej, det får de ikke lov til.« Så stor tiltro har du ikke til fremtidens fiskeri? »Nej, så skal der ske noget markant. Nej, foreløbig skal drengene passe deres skoler, til de har fået deres uddannelse. Hvis de bagefter kommer og siger, at de vil være fiskere, skal de være velkomne, siger den ’strenge’ far, der selv har taget sin eksamen på Skagen Skipperskole. Jeg vil ikke sige, der er god økonomi i at være fisker, men som en god kollega siger: -Har du bare dage nok, kan du godt skrabe en ugeløn sammen. Det kræver, at man holder sine udgifter nede og er ihærdig. Du skal tage nogle chancer og prøve nogle nye fisk og i det hele taget tænke ud af boksen. Hviler du for meget på laurbærerne, går det ikke,

9


Skipper med sin nye formand Jacob Pind og hans kone Maria Fugl, som båden er opkaldt efter for der er ikke to år, der er ens. Det er derfor, du altid ser mig stå nede i en kasse og skifte garn. Hvordan er Fondens økonomi? »Den er fin. Vi har holdt udgifterne nede i fem år, men de sidste to har vi måttet bruge mange penge, desværre.« Hvordan har du det med sejlerne og bådeklubbens medlemmer? »Fint – specielt med ungdomssejlerne. Vi har jo ret store både, når man ser på os fra en optimistjolle, så det er vigtigt, at vi passer på hinanden, og at de unge lægger deres øvebaner hensigtsmæssigt. Vi har også en rigtig fin dialog med bådeklubbens formand Eva Hofman-Bang. Lad mig illustrere det generelt gode samarbejde med, at alle i dag bliver og spiser sammen efter et bestyrelsesmøde, hvor man måske før spredtes for alle vinde. Det er et godt tegn, at man har lyst til at blive i stue sammen bagefter og snakke om tingene, uanset om man er enig, eller ej. Nu har Jannik Pedersen eksempelvis overtaget Kabyssen i bådeklubben, og så prøver alle at hjælpe ham frem for at køre hver deres eget løb.« Hvad med Fondens fanklub ’Havnens Venner’? »Ja, det er dybt problematisk. Vi sidder med regninger på havnens gæstecykler og en grill, som vi troede, Havnens Venner havde betalt for. Det er så ikke tilfældet. Vi plejer at give Havnens Venner 5.000 kr. om året til hjælp til en fest til gengæld for den frivillige indsats med at arrangere Havnens Dag og Sankt Hans. Det har vi valgt ikke at gøre i år, fordi vi lige afventer, at foreningen får styr på økonomien og sit virke i øvrigt.«

10

Havnen har 140-års jubilæum i år, skal det slet ikke fejres? »Vi har ikke besluttet noget endnu. Havnens Venner søger vist selv nogle fonde – og nye bestyrelsesmedlemmer – så vi afventer. Selvfølgelig er vi klar til dialog med en ny bestyrelse om fremtidens samarbejde. Havnens Venner har jo altid været en kæmpe hjælp til praktisk vedligeholdelse af havnen og til at arrangere Havnens Dag og Sankt Hans Aften, som kræver mere end 30 frivillige.« Det siges, at være Skipper, der bestemmer alt, hvad der sker i havnen – er det rigtigt? »Ja, Skipper bestemmer alt, hvad der sker i Sovseskuret!« Men nu har du har fået lov at blive ny formand? »Ja, og oven i købet uden at skulle spørge ham om noget. Selvfølgelig vil han da have et godt råd til mig på vejen, helt sikkert, og jeg er bestemt lydhør. Til gengæld er jeg lidt betænkelig ved, at han det sidste års tid er begyndt at slappe mere af og ikke er nær så opfarende som før i tiden. Gad vide, om han er ved at lade op til noget stort«, siger Fondsformanden med en rungende, varm latter, der ikke er til at tage fejl af. Han er tydeligvis Skipper-fan på sin egen drilske måde. Og skulle havnen udvikle sig til en børnehave, er der ingen grund til at fortvivle. Den sidst ankomne fisker, Nicolaj, er nemlig børnehavepædagog og har sin kutter ’Pia’ KR178 liggende i det nordvestlige hjørne. Han ventes at rykke ind, når Peter Møller i røde ’Rita’ H322 inden længe går på pension – med lidt (f)jollefiskeri som bifangst. »Vi tog imod ham med kyshånd, for selvfølgelig er vi betænkelige ved, hvis fiskeriet skulle gå hen at forsvinde. Nicolaj er en yngre mand, så ham er vi glade for at have i havnen, selv om han måske stadig danser lidt mellem den faste, ret gode månedsløn som pædagog og den helt uvisse som garnfisker. Siden vi mistede 57 pct. af torskekvoten, har der ikke stået mange unge og banket på for at komme ind. Jeg er dog fortrøstningsfuld. Vi er ikke holdt op med at investere hverken penge eller tid i fiskeriet. Det er utroligt fascinerede og hver dag et spørgsmål om at være heldig, eller det modsatte, men hvor er der meget, man selv kan gøre, også sammen med alle de nye tekniske og digitale hjælpemidler. Det gør det vildt spændende, siger formanden for det hele.» Rud


S

restaurant sletten Arrangementer 2019 PÅSKEN 18. april til 22. april I anledningen af påske holder vi åbent alle dage SANKT HANS AFTEN 23. juni Fast 4-retters menu Der vil denne aften ikke være mulighed for a la carte FISK & SKALDYRSAFTEN 6. september & 13. september To festlige aftener med fisk og skaldyr i lange baner Der vil denne aften ikke være mulighed for a la carte VILDT-AFTEN 4. oktober & 25. oktober Kokkene sammensætter en 4-retters menu med fjervildt, råvildt & lidt til den søde tand Der vil denne aften ikke være mulighed for a la carte JULEFROKOST PÅ SLETTEN 19. november til 21. december Vores udgave af et velsmagende julebord til frokost Serveres ved bordet ad tre omgange, til minimum to personer

restaurant sletten

Gl. Strandvej 137 · Sletten havn · 3050 Humlebæk · T. 49 19 13 21 · www.sletten.dk

11


Sletten Bådeklubs ungdomsafdeling

Niels Ole Sloth

Sletten Sailing Team optimist på farten S

letten Sailing Team sluttede sommerens aktive kapsejladssæson med 5 optisejlere i top 10 på OCD A-rangliste. P.t. har vi 12 opti A-sejlere, som alle er virkelig dygtige. Det er historisk flotte resultater, som sejlerne henter hjem til Sletten Bådeklub. Sejlerne kommer ikke sovende til de flotte resultater. 4 ugentlig træningsdage på vandet hjemme i Sletten. Dertil var de mest aktive på farten i indog udland til stævner og træningslejre i 130 dage. Vinter fysisk træning på hverdage og på vandet lørdag og søndag. Siden nytår har vi lånt os ind i Hellerup Sejlklub, hvor deres dejlig varme omklædningsrum har været højt værdsat af sejlerne efter et 2 timers træningspas på vandet i vinterkulde. Efter sommersæsonens sidste stævne den 20-21 oktober Herbstpokal Schverin, hvor vi hentede præmier hjem til Sletten, rykkede vi længere mod syd. Første stop Halloween Cup den 1-3 november på Gardasøen, hvor vi fik en 4. plads til Sletten. Næste stop den 1-9. december Mallorca Trofeo Ciutat de Palma, Mallorca hvor vi fik placeringer som 17, 39 en 101, 102 og 105 i et hårdt felt med 300 sejlere. Nytåret blev fejret i Athen så sejlerne her kunne deltage i en international træningscamp den 1-6. januar. Den 19-28 januar var vi 10 sejlere og trænere til Torreviaja Optimist Trophey i Spanien, hvor vi både fik nogle fantastiske træningsdage samt pæne placeringer med hjem fra stævnet med i alt 365 deltagne optisejlere. Den 9-18 februar igen såvel træningsdage som deltagelse i det klassiske Palamos Optimist Trophy, Spanien. Carl Emil var alene afsted fra Sletten og fik sejlet sig til en pæn 26. plads ud af de 529 sejlere, som var rejst til Palamos fra det meste af verden. Den 2-3 marts

12

var vi i Fåborg til Winner Team lejr. Carl Emil havde søgt om optagelse, og opnået optagelse på Winner Team. Winner Team er en mulighed for de tre bedste optimistjollesejlere i hver nation, som kan søge optagelse. Et meget prestigefyldt team at blive en del af – foruden naturligvis stadig, at være en del af Sletten Sailing Team. Carl Emil er glad og stolt over at være blevet én af i alt tre Winner Team sejlere i Danmark sæson 2019. Hjemme i Sletten fra Winner Team lejr søndag aften kl. 20:00 og mandag morgen kl. 04:30 ombord i flyveren til Bodrum Internationale Optimist Regatta i Tyrkiet. Et hold på otte sejlere heraf fem fra Sletten samt vores headcoach Præst. Vi hjembragte følgende placeringer; 27, 39, 46, 49 og 65 i stævnet hvor 250 A-sejlere deltog. Den 20-24 marts var vi 6 danske heraf 3 fra Sletten til fælles Svensk/ Dansk træningscamp i Club Nautico Arenal, Palma Mallorca hvor 16 dygtige svenske og danske sejlere blev trænet af 2 dygtige danske trænere, som til daglig træner de bedste Svenske OL-sejlere. Træning på vandet hele dagen. To aftner med spændende indlæg om træning, ernæring samt tips og tricks ved Anton Dahlberg (OL sejler i 470) og Max Salminen (OL sejler/verdensmester i

Vintertræning i Hellerup - Carl Emil klædt på til to timer på vandet


YAY!....udtaget til EM

Holdet i Torreviaja Finnjolle). Foran os venter den kommende weekend den 6-7. april Liros Cup i Stenungssund, Sverige. Den 12-22. april Lake Garda Meeting Italien. Den 3-5. maj DS Grand Prix i Kaløvig det første af i alt to stævner der er udtagelse til VM/EM/ NM. Den 17-19 rangliste 2 i Vallensbæk, det andet af de to udtagelsesstævner. Så den 19. maj om aftenen ved vi hvor mange sejlere Sletten Sailing Team kan sende afsted mod VM, EM og NM. Den 24-26. maj sejler vi Goldener Cup i Kiel. Den 30. maj-2. juni Dutch Yoouth Regatta i Workum Holland. Den 8-9 juni GP Sail Extreme i Kerteminde og senere i juni Warnemunde. Vi håber igen her i 2019 at få flere sejlere udtaget til Europamesterskaberne, der sejles 22-29 juni i Crozon-Morgat i Frankring. Og kunne vi i år også få sejlere til Verdensmesterskabet, som sejles den 6-16 juli i Antigua, ville det være helt fantastisk. Flere af vores sejlere vil blive udtaget til Nordisk mesterskab, som afholdes i Tønsberg i Norge i sidste uge af juli. I øvrigt Linda Cerup-Simonsens barndomsklub i Norge. Igen i 2019 byder vi velkommen til nye optimistjollesejlere i Sletten Bådeklub mandag den 6.

Teamet i Bodrum ved indmarch maj kl. 17:00. Vi afholder sommerferiesejlads for skolebørn i først uge af sommerferien (uge 27), så vi kan få en masse nye sejlere på vandet i Sletten.

@sletten_sailing_team 13


Silje og Esther under vintertræning i Sletten

»Vi er Silje og Esther!« Tekst af Silje Cerup-Simonsen og Esther Bojsen-Møller

V

interen er på sit højeste i Danmark. Mørke, sne og kulde forhindrer os i timer på vandet. Siden sommerferiens slutning i 2018 har vi trænet med KDY TalentCenter i Rungsted, da det i øjeblikket er stedet med bedst og størst 29er miljø. Der har vi mulighed til at træne med danmarks bedste besætninger. For at blive klar til sæsonstart er der masser af ting på land der skal ordnes. Al tid går med fysisk træning, bådarbejde og selvfølgelig skole. Vi har fysisk træning med KDY TalentCenter, i Hellerup Sejlklub med Kraftcenteret og derudover en masse selvtræning. Vi er så heldige at gå på Rungsted Gymnasium med Team Danmark støtte, hvor der er masser af mulighed og forståelse for træning. På gymnasiet har vi faciliteter til fysisk træning, hvilket gør hverdagen tidsmæssigt lettere. Juleferien i år gik med intensivt bådarbejde i flere dage. Først var vi i en hal i Rungsted, hvor vi sammen med andre sejlere fra talentcenteret, og med hjælp fra bådbygger, fik lavet en masse finju-

14

steringer på jollen. Gennem januar og februar har vi fået lov at indtage UK SAILS loft til værksted. Her ligger nu også 3 andre Sletten 29er joller, som skal sættes i stand og blive sejlklare til foråret. Stor tak til Morten Ullmann og UK SAILS for denne generøsitet! Derudover har vi fra Sletten været så heldige at få en masse udstyr så båden bliver endnu hurtigere til sæsonstarten. Træningslejr i Palma de Mallorca Vi er lige nu i Palma på Mallorca, hvor vi sejltræner, da vi i Danmark ikke har samme mulighed for at få en masse træningstimer på vandet, grundet det kolde vejr. Vi ankom hertil d. 26. januar, og flyver først hjem igen d. 3. februar. Det er dejligt med sol i ansigtet, omkring 14° i havet og lun vind i sejlene. Hård vind har dog præget ugen, hvilket har gjort, at vi har misset et par træningspas. Vi er hernede sammen med to andre 29er sejlere fra KDY TalentCenter; Peter Joos og Malthe Ebdrup, og med Casper Ladefoged som træner. Dagene er intensive med fysisk træning i træningscenteret og lange effektive pas på vand efterfulgt af teori/videoanalyse, men vi nyder det fuldt ud. Om aftenen slapper vi af med god mad og enten håndboldkamp, lektier eller et spil kort.


Vi er super glade for, at vi har mulighed at træne sydpå og er sikre på, at vi vender hjem til Danmark med en masse gode oplevelser, både på vand og på land. Sæsonstart Sæsonstart nærmer sig så småt, og vi kan snart ikke vente længere! Fokus er rettet mod målet: at vinde udtagelsen til Ungdoms-VM. Første højdepunkt bliver 11 dage i byen Cavalaire i Sydfrankrig med først træningslejr og efterfølgende Eurocup. Vi håber på at få en mange timer på vandet med masser af læring. De efterfølgende 4 uger kommer til at gå med skiftevis træning og udtagelsesstævner. Planen er derefter at sejle alle de mulige stævner vi kan. Dog er det eksamenstid, hvilket vi er nødt til at tage højde for. Sommerferien er stadig åben, da stævnerne afhænger af udtagelsen. TAK! Vi er rigtig glade for al den støtte Sletten Bådeklub giver os, og vi glæder os til den kommende sæson, hvor flere nye 29er besætninger fra Sletten starter op i klassen. Hvis I vil følge mere med i vores liv og udvikling, kan I følge med på vores Instagramside @teamsiljeogesther

En velfortjent pause efter dagens hårde træning på Mallorca

Træningslejr i Palma de Mallorca, januar 2019

15


HUMØRETS DRONNING

Inger Drescher 26. april 1941 - 10. januar 2019

Tekst og foto af Rud Kofoed

H

umlebæks og i hvert fald Sletten Havn og Sletten Bådeklubs sejeste solstråle og største humørspreder, sygeplejersken, livs- og kolonihavekunstneren Inger Drescher, er død af kræft, 77 år. Hun ville egentlig ikke. Men selv om Inger ellers afmonterede de fleste forhindringer i sit liv, lykkedes det ikke den vedholdende cancer, der så ubarmhjertigt krævede hendes død på Hillerød Hospital, hvor hun sov stille ind torsdag den 10. januar med de nærmeste omkring sig. Datteren Lisbeth og børnebørnene Olivia og Nikolaj nåede hjem dagen før fra ferie i Florida i tide til at sige farvel. Inger kom fra Aalborg. På gennemrejse i København mødte hun den studerende Anders Bilde-Sørensen fra Voldby – og så var der ikke mere at diskutere. -Han er en steg. Ham snupper jeg, deklamerede Inger. Anders skulle lige sunde sig over, at hans kæreste pludselig skiftede navn fra Kirsten til Inger. Men det blev hans livs lykke. Og Ingers. Og hvilket liv de to levede – til vands, til lands og i luften. Derfor kunne Ingers 75-års fødselsdag fejres samtidig med guldbrylluppet, skønt det med jysk sindighed tog 25 år, før parret nåede til alters. De fleste kan sikkert forestille sig, hvilken fest det resulterede i hjemme i deres muntre Humlebæk-hus. Det var Ingers rummelige sind, det var værd at hæfte sig ved. Hun var det mest favnende, man kunne drømme om. Det gjaldt familie og venner og alle steder, hvor der var gang i den – og ikke mindst ’kunderne’, patienterne. Som hjemmesygeplejerske kom Inger rundt og spredte humør. Hun var heller ikke den, der kørte forbi, når KTAS, TDC og alle de andre holdt pauser i lysningerne ved skove og parkeringspladser og fik en formiddagsbajer. Det fik Inger også – og en sludder, og de elskede, når hun kom forbi. Så nej, det med at dø, drog hende ikke. Inger vandt for flere år siden titlen som Sletten Bådeklubs ukronede Mrs. T-shirt på grund af sine meget opmuntrende udstyrsnumre, ofte taget på til ære for børnebørnene Olivia og Nicolaj. Nu må

16

de se i øjnene, at livet i Mormors Kolonihavehus aldrig bliver det samme igen. Men minderne bærer de med sig sammen med os andre. -I dag er jeg bare pæn og kedelig, men jeg lover at forbedre mig i det nye år, sagde Inger ved Nytårskuren i bådeklubben. Hun var ikke spor kedelig, selv om det kneb en smule med kræfterne. Synd for hende – og for os – at hun ikke fik et længere nyt år. Gid Inger og Sletten havde været et kedeligt sted. Det havde helt sikkert været sundere for helbredet, men ikke for livskvaliteten – og var der noget, Inger lagde vægt på, så var det den. Hun var den kloge, kærlige, kåde kone, man trygt kunne gå til og få et godt råd. Man kunne nærmest ikke få andet, for hun var klar og kontant i spyttet, ikke noget hykleri med hende.  Hun var så betænksom at dø fra sin Anders på en torsdag, så han ikke skulle gå glip af den ugentlige fredagsbøn i klubben. Og han var der, ramt, men rank. -Livet er dejligt at leve, bare man har karaktersvaghed nok til at nyde det! – sagde Sokrates. Inger beviste det. Vi elskede hende for det, hvert et minut.

Sletten Bådeklubs ukronede Mrs. T-shirt - vilddyrprint var en favorit


SANGEN OM EN MAND DER HED OLSEN

A

f hav er du kommet, til hav skal du blive… Det hele gik godt – undtagen til sidst. Da døde Jasper Olsen for en sjælden gangs skyld – altså rigtigt! Kun 66 år. Mange sagde: -Ja, ja, lad os nu se… Forståeligt nok, for gang på gang havde Olsen overrasket og rejst sig, når det så mest sort ud. Han havde for længst oversteget de ni liv, som katte tilskrives. Men nej beskeden og lettelsen kom ikke denne gang. Den 21. december kl. 14.20 fredag eftermiddag noterede Rigshospitalet, at Slettens tapreste kriger var afgået ved døden. Ikke noget ’men’, eller andet bagefter. Kun koldt og nøgternt: Afgået ved døden. Punktum. Da sitrede det i Slettens snart 140 år gamle fiskeleje - hans andet hjem. Olsens søster Gitte, Lisbeth McFarlanes datter og barnebarn samt Torsten ’Barrøv’ Bilenberg og skotten Matthew fulgte ham det sidste, fredelige stykke, mens vennerne holdt vejret og håbede. Døden kom nærmest med tilbagevirkende kraft. Olsen var søndag til en god vens 60-års fødselsdag i Helsingør og endte bagefter på Axelhus Bodega. Da øllet var drukket og tiden kommet, faldt han, ramt af et hjertetilfælde. I 28 minutter lå han død, inden læger og helikopter nåede frem og fik ham fløjet hen over byens tage for sidste gang. Olsen lå i koma på Rigshospitalet og vågnede aldrig op. Det havde næppe heller været til et liv for ham. To gange tidligere var han blevet reddet af hjertestarteren på Sletten Havn. Det var en dramatisk, men værdig afslutning på den store ror- og enegængers hæsblæsende liv, om end alt for tidligt. Sletten Havn har meget at takke ham for. Olsen hjalp overalt: Til lands, til vands og i luften. Og som han sagde, når han af og til faldt i vandet: -Jeg elsker den havn! Nu ligger han begravet i den. Vejret ruskede koldt og utilfreds med, at Olsen sagde farvel, men han gjorde det med maner som altid, når det nu skulle være. ’Pøblen’ krabbede rørt og ramt ud af sydmolen med hætten og huen over hovedet. På afstand lignede det et pilgrimsoptog med munkeklædte disciple. Det var det vel egentlig også – Olsens hengivne. Jesper Zølck Olsen, Jasper, kort sagt: Olsen. Han var et

hjerteligt, åbent og vildt hjælpsomt menneske, der tænkte på sine venner og medmennesker. Det kan lyde banalt. Det var det ikke i hans tilfælde, men lå ham på sinde i en grad, man sjældent ser. Folk i klemme fik han - oftest ubemærket - hjulpet, når det kneb. Det var ellers ikke, fordi han havde penge, slet ikke. Men han havde hjertet! Tørlagt var han forresten heller ikke – og hvor kunne det være skægt, men krævende. Olsen var garant for det høje humør, men i lige så høj grad for den praktiske indsats. Han nøjedes ikke med at snakke, men gjorde noget. Olsen affyrede i mange år salutkanonen, når Bådeklubbens stander skulle op og ned. Et år skød han på pianisten Jens Bo, så der gik ild i ham. Så blev den karriere indstillet! Olsen var født frygtløs og god til livet til søs. Den sidste tur sejlede han i efteråret sammen med sin bedste, skotske livsven Matthew via Thyborøn og hjem til Sletten – denne gang med en anden ven, træneren, soldaten, sømanden Torsten ’Barrøv’ Bilenberg Petersen. Olsen var ekspert i store industrianlæg og rejste den halve verden rundt og satte dem op. Det afspejlede hans frygtløshed. Han kunne få blodstyrtninger, brække arme, hænder, ben, og ind i mellem et hjørne af sjælen, men aldrig sin ukuelige tro på, at det han ville, det kunne han. Det var mange år siden Olsen beviste det også på anden måde: -Vi sejler lige en tur over Atlanten til New York, proklamerede han – og gjorde det sammen med sin kæreste Lisbeth McFairlane. Turens drama blev nøje fulgt i bådeklubben. Olsen var ikke en mand, man kunne hegne inde, så det med ægteskabet var en lidt flydende foreteelse, men kedeligt var det aldrig, og de holdt sammen til det sidste. Lisbeth McFarlane døde for to år siden af kræft. Det er en voldsomt stor og kærlig original, der blev skrevet på tabslisten. RUD

17


KAPTAJN JESPERSENS DISCIPLE FEJRER 40-ÅRS JUBILÆUMDen der ranker sig – slanker sig Tekst og foto af Rud Kofoed Kender du typen, der overfrisk og smilende drøner igennem butikken, får indkøbsvognen fyldt op i en ruf og lige når skråt ind foran en ved kassen, mens man selv stadig roder efter de skide fem æg og et stykke håndsæbe? Sådan nogle typer laver de i Humlebæk Skoles store gymnastiksal i ly af vintermørket – og det har de nu gjort i ikke mindre end 40 år. Det er derfor Sletten Bådeklubs hårdeste kerne er de første på dansegulvet, de mest hårdføre sejlere, de flotteste fyre og mest udholdende. Se selv her. Søhesten fik et nys, så udstyret med åndelige spartasko, langbenede bermudashorts og blomstret badehætte havde Deres udsendte regnet med at falde uset ind i mængden. Allerede inden entreen i gymnastiksalen kunne man ret tydeligt fornemme ekkoet af den gode, gamle, men strenge Kaptajn Jespersen (1883-1963), der radbrækkede store dele af den danske befolkning i radioen hver morgen i 25 år med påstanden om, at ’en sund sjæl i et sundt legeme’ er det, der dur. -Intet glæder mig mere end at blive betragtet som et irritationsmoment – kun ligegyldigheden frygter jeg, sagde manden med skærebrænderor-

De 16 af holdets 25 deltagere: Forreste række fra venstre: Ove Skjærbæk, Lis Hanghøj, gymnastikinstruktøren Per Godtfredsen, Ingemann Klausen, Kjell Storm - midterrække fra venstre: Lars Rich, Pelle Sørensen. Leif Henriks, Knud Sant , Claus Hofman-Bang, bageste række: Ole Bruun, Anders Bilde-Sørensen, Anders Havnefoged Dejer, Henrik Madsen, Johannes Kildeby, Carsten S. Dahl

ganet. Gymnastiklederen Per Godtfredsen har samme ’påtrængende’ ihærdighed, men er nu i bund og grund en meget venlig mand med en beundringsværdig udholdenhed. Han skåner ikke sig selv for alle de radbrækkende øvelser, han kaster sine medmennesker ud i. Han er arkitekt og bor godt nok i Espergærde, men alligevel: Han er en af de berømte søfolk på den navnkundige vinderbåd ’Buksesnedkeren’, der blev bygget til ære og værdighed på Sletten Bådeværft. »Jeg lægger meget

Snakke-Lis fører feltet an - med Claus Hofman-Bang og Johannes Kildeby lige i hælene

18


vægt på at nå arme, ben og mave – og så skal vi selvfølgelig have en god oplevelse ud af det. Det fornemmer du sikkert også, at vi får. Det er glæden og iveren, der driver«, siger Godtfredsen. -For 40 år siden var det Kirsten Schnakenburg (kendt Kisser fra Rungsted Sejlklub, hvor Per Godtfredsen også holder sejlerne i form), der opfordrede mig til det her. Alle fulgte med, så derfor har det varet ved siden. Det gælder om at holde styr på blodtrykket. Det gør vi. Og så holder vi en rigtig hyggelig jule- og afslutningsfest! – siger gymnastikkaptajnen og afslører, at Slet- Anders Bilde-Sørensen og Ole Bruun når tæerne med næsten strakte ben… ten Bådeklubs Hollywood-Per (Brinck-Lund) hvert år diverterer med en morsom, intern film om udfoldelserne. Om efteråret er der også en fælles udflugt til bøje-arm øvelser på Ven. Per Brinck-Lund var ikke med den aften, vi slap ind til 40 års jubilanterne. Det viste sig, at de andre på holdet havde valgt netop en aften, hvor Per var på Malta. Det var efter sigende med vilje: »Han stønner så forfærdeligt, når han laver sine øvelser, så det ville vi forskåne Søhestens udsendte for!«, sagde de betænksomt. Det var ret imponerende at se, hvad 15 mand frem for én kvinde kunne præstere. Kvinden kaldte de Snakke-Lis. Hun hedder egentlig Lis Hanghøj og var gift med sin sejlermand Chen Hanghøj, der døde for flere år siden. Efter hans død fortRibbenstege…Anders, Ole, Johannes og Knud satte hun på gymnastikholdet og det slog tydeligt igennem, at det var hende der stod bag den høje disciplin på holdet og fik mændene til at trække maverne ind i den udstrækning, det var muligt! »Hvad kommer der nu, Leif?« spørger Per Godtfredsen undervejs – og Leif Henriks leverer prompte svaret. Det er også Leif, der leder holdet, når Godtfredsen undtagelsesvis må have en afløser på. »Leif kan mit program på fingrene, så jeg er glad for, han kan tage over, når det kniber for mig«, siger Godtfredsen. PS! Kaptajn Jespersens disciple fejrer 40-års jubilæum med holdet fuldt besat, så der er ikke p.t. plads til nye, der vil ranke sig…Måske skulle man smutte en tur forbi yoga-pigerne i Foreningshuset…

Det ligner fredagsbøn-øvelsen…

19


KNARR – EN VILD LIVSSTIL

Fejrer 50-års jubilæum i Sletten Af Rud Kofoed

D

ette er ikke en bog. Det er et værk.

Nicolai Lassens ’It’s not the Game, but the way it is played’ er en skelsættende, begejstret beretning om en vild livsstil, der hedder Knarr – og er langt mere end en usædvanlig smuk bådtype. Den 15.16. juni fejrer den 50-års jubilæum i Sletten Cup, hvor der kæmpes om endnu et skridt på vej vejen til International Knarr Championship (IKC), der i år afvikles i San Francisco i september. Sletten har hele vejen været et centralt omdrejningspunkt i Knarr-historien, hvilket også præger bogværket bl.a. med historien om Knarr-admiralen fra 1974 Jørgen ’Scrooge’ Skovsgaard, der var formand for Sletten Bådeklub fra 1977 til 1981 - og en meget vellidt en af slagsen. Han får følge af naboen, Rungsted Havns femme fatale, Kisser Schakenburg, der sammen med sin mand Louis vandt det internationale Knarr-mesterskab i 1973. »Sailing is about camaraderie, about braving the elements – not always about winning«, sagde prins Henrik et par år før han døde. Han nåede at

20

eje tre Knarr: OD 57, OD 71 og OD 115, så de sejlnumre vil der blive skarpt på, når Sletten Cup’en afvikles. Godfather bag hele Knarr-postyret er formentlig også verdens ældste, aktive sportsmand, nemlig den dansk-amerikanske gentle- og businessman Knud Wibroe, 92. Sletten Bådeværft med Ole Hiort – nu Martins Boathouse – gjorde værftet kendt for både ny- og ombygninger af den legendariske bådtype. En del af bogværkets nyeste billeder blev skudt af film-, still- og dronefotografer ved sidste års Sletten Cup og præger et af de flotteste sejlsportsværker længe.

Jørgen Skovsgaard, Slettens gamle Knarr-helt var Admiral i 1974 og ses her på de vilde vover i Nicolai Lassens bog


STANDERHEJSNING 2019

Det bliver et drøn af en sæson Tekst og foto: Rud Kofoed

Erik Otto fyrede kanonen af med et øredøvende brag

Sletten Bådeklub sendte standeren til tops for fuld sol

Solen kom som på tælling. Formanden Eva Hofman-Bang talte ned, Erik Otto fyrede kanonen af på slaget 12 og Henrik Madsen hejste den spritnye stander til tops. Sejlsæson 2019 var startet på den bedst tænkelige måde. Et pænt udsnit af klubbens 952 medlemmer råbte hurra, skålede med formanden i en øl, eller en vand. Terrassehyggen hører igen med til hverdagshyggen i havnen, hvor aktiviteten med at gøre bådene klar til søsætning var i fuld gang.

21


Dirigent, Per Brinck-Lund, lykkedes med - st

ORDER - ORDER... The ayes to the right, the noes to the left...og resten I byretten. Tekst og foto: Rud Kofoed Næ-næ, selv om Sletten Bådeklubs generalforsamling onsdag, den 13. marts 2019 foregik lige midt i den engelske Brexit-tumult ville den formentlig have gjort Westminsters parlament of fools EU-blå af misundelse, hvis det havde oplevet, hvordan Slettens Mr Speaker, Per Brinck-Lund, lykkedes med - stort set - at bevare ro og orden gennem en halvanden times saglig tur frem mod de legendariske gule ærter - og en skål i al fordragelighed og foreningssnaps. Kun en enkelt gang måtte Mr. Speaker-Per have pegefingeren højt hævet mod et genstridigt medlem, der formastede sig til opstandelse til fordel

22

for et medlemsforslag. Det blev dog slagtet næsten før, det så generalforsamlingens ordinære lys. Det blev det på grund af angst for, at det ville betyde genindførelse af stavnsbåndet med sit krav om bopælspligt i kommunen som en forudsætning for at kunne erhverve sig en bestyrelsespost. Men alt det fremgår af referatet. Her skal blot noteres, at de 67 bådeglade sjæle, heraf mange unge fra Sletten Sailing Team, fik sig en høvisk aften i klubhuset, hvor det hele klappede - og allermest medlemmerne. De bragede løs, da beretning, regnskab og kontingentforhøjelse skulle vedtages, men da allermest, da den tilløbende, men voldsomt værdsatte formand fra Kvistgård, Eva Hofman-Bang skulle genvælges. Det blev hun med en eftertrykkelig 'afklapsning'. Det er vist den slags, der går under betegnelsen stående ovationer og larmer af begejstringssuset. Hende kunne Theresa Mayday lære ikke så lidt af, navnlig i faget 'Overskudsrelateret lederskab med vid og bid'. På samme måde blev alle andre valg klappet


67 engagerede medlemmer deltog i generalforsamlingen

tort set - at dæmpe gemytterne

Rud Kofoed blev udnævnt til æresmedlem. Foto: Trine Kofoed

igennem med en enstemmighed, der ikke krævede så meget som én af de uddelte stemmesedler til hemmelig afstemning i brug. De højtideligt udvalgte, revisoruddannede stemmetællere kunne slumre uforstyrret videre. Jovist kunne man da savne bud, brøl og bægerklang fra Jaspar Olsen og andre uregerlige, store historiske personligheder fra før, klubhusets bissebænk blev ramt af rygeforbud og panoramavinduer, og gobelinsalen forsvandt - for slet ikke at tale om de uimodståelige, analytisk afvæbnende grin fra T-shirt-dronningen Inger Drescher, der kunne forhindre verdenskrige. Men fortvivl ikke. For de gamle, som faldt, er der nye overalt. Lige nu 952. Så bare vent at se! PS! Piiiiissstttt...det er ganske vist, at de gule ærter er truet. Torben 'Havhest' Winther hjalp Jannik med at klare ærterne i år, men der er et undergrundsarbejde i gang for at skifte til en ny ret til næste års generalforsamling. Det skulle være ganske vist... RUD

Formanden Eva Hofman-Bang foretog udnævnelsen af et nyt æresmedlem med disse ord: »Sletten Bådeklubs bestyrelse vil gerne her i aften udnævne et nyt æresmedlem. Vedkommende har fungeret i klubben i mange år, han har været og er stadig et højt skattet medlem, hyggelig og humoristisk og med fremme ved stort set alle arrangementer – det være sig til lands eller til vands. Altså hvis han befinder sig i landet. Hans øje og kamera ser, hvad vi andre ikke har anet, og hans spidse pen skriver, hvad vi andre kun tør tænke og så på korrekt dansk. Rud – hvad var klubben og Søhesten uden dig.« SBC Læs alt om generalforsamlingen og formandens beretning her: https://ajourpress.smugmug.com AFKLAPSNING-OG-GULE-ÆRTER/

23


VEJEN TIL SØ-SEIER Vejen til Seier går ikke kun over TV 2 for iværksætterne hver mandag aften, men også over Sletten Boathouse! Tekst og foto af Rud Kofoed

D

et var her den dynamiske Saxo-bankstifter Lars Seier Christensen under stor bevågenhed søgte hen, da han skulle have skiftet teakdørk på øverste dæk, altså på yachten. Det var noget af et millimeterprojekt at få fem millioner kroners yachten ’My Liberty’ kantet på plads i den lille Sletten Havn, men det lykkedes fint trods længden på 20 meter og bredden på 5 meter. Normalt kan den ligge og brede sig blandt ligesindede i Tuborg Havn, hvor Seier parkerede

24

den veludstyrede Sunseeker-model anno 2003, da han købte den i 2013. Lars Seier er ikke en mand, der sejler i små sko, så da han lørdag den 6. april holdt sin endelige afsked med Saxo Bank sammen med sin kone Yvonne, deres fem døtre og 1200 andre, foregik på det på La Plant på Amager under festoverskriften ’Lars Transaction’. Det indbefattede gæsteoptræden af hans gode ven og musikalsk foretrukne: Brian Ferry - og hitgruppen fra 90’erne M People. Om Seier sejlede fra festen er uvist, men han kunne sagtens have gjort det den nye, slidstærke Sletten-dørk under sine 56-årige dansesko. Det var så hans arbejdsweekend!


Formand Eva fyldte 70 - TILLYKKE! K

affe og kæmpelagkage stod klar til at trække mundvand fra de mange glade gæster, som mødte op til reception i Kabyssen den 22. februar for at fejre formand Eva Hofman-Bang's runde dag. Traditionen tro havde medlemmerne samlet ind til en fællesgave, som øjensynligt faldt lige i formandens gode smag; et gavekort til et sæt havestole. Eva kunne glæde sig over mange gode, varme og sjove taler fra bl.a. Erik Møller Madsen, Mimi Jakobsen, Per Brinck-Lund samt ægtefællen Claus. Foto: Erik Møller Madsen. Tekst: Janne Miller Fødselar og formand for Sletten Bådeklub, Eva Hofman-Bang, strålede i smuk, søblå jakke til receptionen i Kabyssen

Kasserer, Erik Møller Madsen, holder tale

Kagen var kæmpe og rakte til de mange gæster

Gemalen Claus havde også forberedt sig til dagen

Mimi Jakoben med noget på hjerte

25


Colour. Clarity. Detail.

Available in prescription STYLE SHOWN: KAWIKA

Strandvejens Optik Humlebæk Strandvej 52 DK-3050 Humlebæk Tlf.: 4916 8228 26Maui Jim Advert Strandvejens OptikV1 A4.indd

1

08/11/2017 09:33


Onsdagssejladser

Gorm Arildsen

Onsdagssejladser i 2019

D

e tre sejlklubber Sejlcenter Nivå (SN), Nivå Bådelaug (NB) og Sletten Bådeklub (SB) er blevet enige om i fællesskab at arrangere onsdagssejladserne for 2019. Første sejlads bliver onsdag den 1. maj og sidste sejlads onsdag den 18. september. Der sejles ikke i juli måned. Princippet for det nye samarbejde er, at hver klub bidrager med relevante aktiver eller frivillige således, at der som udgangspunkt er et minimum af betaling mellem klubberne for afvikling af sejladserne.

Løbene sammensættes inden hver sæson af repræsentanter fra hver klub. Derudover er opgaverne fordelt som følger. SB står for vedligeholdelse samt udlægning og indtagning af de 5 kapsejladsbøjer til sæsonen. NB stiller dommerbåden Freja til rådighed for årets 16 sejladser. SN arrangerer sejladserne og stiller med en faste dommerbesætning, som på skift suppleres med besætninger fra onsdagssejlerne til håndtering af dommerbåden Freja. Sæsonafslutning afholdes vanen tro i Kabyssen i Sletten. I år bliver det 4. oktober. Vi ser frem til en god sæson.

27


Fiskerlejet Sletten Havns nye formand Torsten ’Barrøv’ Bilenberg: »Det skal foregå lidt mere på bestyrelsesplan og mindre på enkeltmandsplan.« Foto: Rud Kofoed

Klar til 140 års jubilæumsfest i Sletten Havn:

TORSTEN ’BARRØV’ VANDT KAMPEN OM FORMANDSSTOLEN »Sket

er sket. Vi skal se fremad«, siger Havnens Venners nye kampvalgsformand Torsten ’Barrøv’ Bilenberg, der fik sit øgenavn fra en af de store havnefester, han nu selv skal stå i spidsen for – med tom kasse Tekst af Rud Kofoed

S

» ket er sket. Nu er det fremad«, siger Torsten ’Barrøv’ Bilenberg, der sikrede sig formandsposten i Fiskerlejet Sletten Havns Venner med 37 stemmer efter et kampvalg mod Jørgen Gad Andresen, der fik 11. En stemmeseddel var blank. Torsten afløser Preben Goth, der gik sammen med bestyrelsen efter det økonomiske underslæb, den afdøde kasserer havde påført klubben. Der er forsvundet over 200.000 kr., så i dag har vi ca. 10.000 kr på kontoen i stedet for 240.000

28

kr. Det betyder, at vi starter forfra igen, men vi vil holde fast i vores faste arrangementer: Sankthansaften, den årlige Havnedag og hver femte år Havnefesten. I år gælder det 140 års Jubilæumshavnefesten. Det er alle overskudsgivende arrangementer. Det er derigennem, vi har kunnet spare penge sammen, så vi har kunnet donere både til havnen, bådeklubben og kajakker. Det vil vi gerne også fremadrettet. Vi holder en arbejdsdag hvert år – i år lørdag den 27. april. Det gør vi, fordi vi alle er interesserede i, at der ser godt ud, når man kommer ned og går en runde på havnen. Det har altid fungeret optimalt. Fonden Sletten Havn står for at planlægge dagens opgaver, og Havnens Venner leverer arbejdskraften. Det er et stykke frivilligt arbejde hovedsaligt med at male, oprydning og andet praktisk. Generelt siges det at blive sværere at skaffe frivillig arbejdskraft? Vi har lige set et billede fra den gamle havnefogeds 80-års fødselsdag for syv år siden. Bare på


det billede er der siden 14, der er døde. Jeg flyttede til Sletten 1. januar 2000 og var med til havnefesten det år. Vi havde omkring 80 frivillige hjælpere til tre-dages-arrangementet. I dag er det svært blot at finde 30. Derfor har vi gennem årene gjort arbejdet lettere for os selv. Mange af de ting, vi tidligere selv har stået for, køber vi os til i dag. Det gælder telte, tallerkener, bestik, opvask og andet. Vi skal selv hjælpe til med at stille det hele op, men det kan klares med fem mand, hvor vi tidligere skulle være mindst 12-16 mand. Hvor vi før også skulle finde folk til at lave maden, har vi nu en aftale med en, der kommer og gør det. Alt det gør så også, at det er blevet sværere at generere et stort overskud, men det giver stadig overskud. Jeg kan ikke huske tallet fra sidste år, men kun, at vi undrede os over, at det ikke var større. Det har vi så siden fundet ud af, hvorfor det ikke var tilfældet. Tilbage i år 2000 var der fire interessenter: Sletten Beboerforening, Sletten Bådeklub, Slettens Lystfiskerforening og Fonden Sletten Havn. Jeg mener, at vi dengang lavede et overskud på over 100.000 til en havnefest. I dag genererer vi måske 60.000 kr og til en Havnedag vel omkring 30.000 kr. Sidste sommer var det til alles forundring kun omkring 16.000 kr. Bliver det en af de store, berømte fregat-fester i august i år? »Næ, der bliver nok ikke en fregat til jubilæumsfesten, men måske en borg, som kan skydes af i stedet. Mike Barkholt og Claus Hummel har lavet et kæmpe stykke arbejde igennem mange år med at bygge fregatter til afbrænding ved havnefesterne. Det tager en hel måned at bygge en fregat, så det er lang tid, de skal afsætte. Skulle man så vælge at finde nogle helt nye folk, skulle de så også arbejde i en hel måned. Mike og Claus mener, at de kan bygge en borg på en uge, så det er mere overskueligt at have med at gøre og kan også blive rigtig flot. Der ligger et blueprint på, hvordan en fregat skal laves, så for dem, der har en måned at investere i det, er det sådan set forholdsvis enkelt at gå til, men jeg tror nok, at vi i år vælger at holde fast på de gode gamle kræfter og køre lidt på deres præmisser for at være sikker på, at der sker noget. Det har altid været et enormt tilløbsstykke og enormt flot med fregatten. Det vil det også blive med borgen. Der var et år med fregatten, at der var så høj søgang, at det var noget problematisk at få den frem og tilbage. Ja, det lykkedes vel nærmest ikke for

fem år siden? » Nej, vi lå der ude med Tarzan i Skippers båd og skøjtede rundt. Fregattens mast knækkede, og det hele endte i kaos med ankre, der rev sig løs osv. Fregatten var umulig at få antændt. Det var den sidste fregatfest, og det gik helt galt.« Dit kendte øgenavn Barrøv siges også at have med en havnefest at gøre? »Ja, det er rigtig nok. Det var havnefesten i år 2000. Jeg var et halvt år før flyttet til Sletten, og jeg husker mine kunder i Fredensborg sagde: -Er du flyttet til Sletten? – og svarede selv: -Jamen, det kan man da ikke! Det er jo så lukket et samfund, at man aldrig nogensinde kommer inden for en dør dernede! Men allerede om sommeren var jeg kommet ind i slænget på kroen, hvor der dengang var billardstue. Jeg tror, det var Nicolaj Bagger, der en aften provokerede mig og sagde: -Du tør ikke gå nøgen over linen ved havnefesten! -Det kan du bande på, at jeg tør!, svarede jeg. Problemet var, at jeg jo ikke kunne rende nøgen rundt på havnen på festdagen, hvor det skulle foregå, så jeg mødte op i gummistøvler, trenchcoat og badehætte. Jeg sprang op på linen, der var spændt tværs over havnen og smed tenchcoat’en. Jeg tror, jeg nåede at tage fire skridt, inden jeg faldt i vandet. Dagen efter var der et stort billede i Fredensborg Posten, hvor der stod, at det var normalt med linedans, hvor deltagerne klædte sig ud. Her var der så en, der havde valgt at klæde sig af. Og så så man min store bare røv i avisen. Siden har jeg aldrig heddet andet end Barrøv. Den sommer fyldte jeg 35, og der blev lavet store fotostater af billedet. Jeg havde åbent hus i haven og nogle kom med en kage, hvor billedet var motivet lavet i marcipan! Ja, det var festlige tider.« Hvorfor har du så forladt Sletten igen? »Jeg havde ikke råd til at blive. Det var meningen, vi skulle have boet to i huset midt i byen, men så blev det til mig alene. Det blev nødvendigt at finde noget, jeg kunne betale. Jeg startede oprindelig med at melde mig ind i fritidsfisker-klubben og var med til alting, da den kørte for fulde gardiner med 100 mennesker til julefrokoster, middage, sejlture og mange andre arrangementer. Nu kører den jo lidt med lodder og trisser og er også ramt af mange dødsfald de sidste 20 år. Det bliver sværere at rekruttere tilflyttere til vores lokale ting. Man kan undres over hvorfor? Når vi holder vores arrangementer, skaber det en masse hygge og liv på havnen, og der kommer mange mennesker. Derfor må det undre, at der ikke er flere tilflyttere,

29


Sletten Havns Venners nye bestyrelse – fra venstre Suppleant Bo Hilsted, revisor Birgit Stougaard, Fonds-repræsentant Peter ’Skipper’ Birch, kasserer Ulla Hjort, bestyrelsesmedlem Hanne ’Stiletten’ Grubbe, den nye formand Torsten ’Barrøv’ Bilenberg, bestyrelsesmedlemmerne Nick Sørensen og Tom Christiansen

der har lyst til at melde sig til at hjælpe. Jeg har altid selv haft lyst til at engagere mig i det lokale. Mit eksempel på, hvordan man engagerer sig allerede inden for det første halve år, viser, hvor hurtigt man kan blive en del af det, der foregår i Sletten. Måske er en del af forklaringen, at mange flytter til byen og giver rigtig mange penge for et hus. Så er det måske også nødvendigt, at de knokler røven ud af bukserne for at få råd til det, og så har de måske ikke tid til noget som helst andet. Men mon ikke, de fleste flytter her til, fordi ’Det er det bedste lille sted i verden…´, som der står i Oberstens Sletten-sang. Det gjorde du selv? »Ja, selv om jeg engang imellem er lidt længere væk på grund af mit arbejde som fysioterapeut i Forsvaret, hvor jeg har været siden 2011. Det omfatter at støtte op om soldater, inden de skal udsendes, og sørge for, at de er i så god fysisk form som muligt. Jeg giver dem gode og råd og vejledning, hvis de render rundt med småskavanker. Når de er afsted på udsendelse, skal de så også behandles for de skavanker, som kan dukke op. Ved alvorlige skader bliver folk fløjet hjem.« Du har også selv været udsendt? »Ja, jeg har været på tre måneders udsendelser tre gange i Afghanistan, en gang i Irak og en gang i Litauen på en stor øvelse. Lige nu er jeg på Flyvestation Skrydstrup for at udfylde et barselsvikariat. Min primære opgave er at sørge for, at F16-piloterne, som er forsvarets dyreste folk, bliver holdt i gang. De skal kunne flyve hver evig eneste dag og må ikke have skavanker. Det skal jeg hjælpe dem til at undgå. Det er mest deres nakker, som bliver hårdt belastede på grund af alle de G-kraftpåvirkninger, de er udsat for. Ud over det har jeg Fredericia, Haderslev, Varde

30

og Oksbøl kaserner at tage mig af. Det gode ved forsvaret er, at der er en 37 timers arbejdsuge, og hvis der er overarbejde, skal der ske afspadsering med det samme. Alt skal gå i nul, når måneden er omme. Det er ikke, som da jeg var selvstændig og havde klinik, hvor der altid var to-tre timers arbejde over tiden. Her foregår det fra kl. 7.30-15.30. Inden for arbejdsugen kan jeg selv planlægge, hvordan mine timer skal ligge. Jeg har derfor ofte mulighed for at have en firedages arbejdsuge. Det passer mig rigtig fint også nu, hvor jeg er blevet formand for Vennerne.« Så det generer dig ikke at være Jyllands-ramt havneven fra Sletten? »Næ, jeg er vant til at køre mange kilometre om året. Både min mor og jeg er fra Hjørring, så jeg kører tit de 500 km derop. Samtidig er jeg passioneret jæger og har jagt 300 km oppe i Sverige. I mange år har jeg kørt omkring 50.000 km om året – så at køre til Skrydstrup søndag aften og hjem igen torsdag aften er ingenting, siger Torsten Barrøv, der blev uddannet i 1998 på Det gamle Kommunehospital, senere Københavns kommune. Han var selvstændig og havde egen klinik fra 2000 til 2012. Efter den første Afghanistan-udsendelse stoppede han som selvstændig. Ind i mellem udsendelserne har han haft ansættelser, f. eks. i Gentofte fra 2014-18, bl.a. for at være klar til at rykke ud på de udsendelser, der kommer. Indtil videre er jeg på fuld tid i Skrydstrup indtil 30. juni, så må vi se hvad der sker derefter. Jeg er så heldig stillet, at jeg kun er mig selv og ikke har familie og børn, jeg skal tage hensyn til. Min datter fylder snart 24. Hun har rendt på stenene i Sletten Havn og er vokset op i Bådeklubben. Nu er hun voksen og lever sit eget liv og bor i København. Inden min anden udsendelse meldte jeg mig ud af alt frivilligt foreningsarbejde. Det blev for meget. Jeg var både i Jægerforbundets kredsbestyrelse og i vores lokale jagtforening, den nu nedlagte Karlebo Jagtforening. Det var svært at holde kontakten og have overskudet til det, når man rejste så meget. Så kom der kærester ind over, som syntes, det var træls, at man rendte til møder hver eneste aften.« Hvorfor lod du dig så overtale til at blive formand for Sletten Havns Venner? »Sletten er jo det sted, jeg elsker at være, og det fortjener bedre, end at venneforeningen skulle gå død, som der var risiko for. Og så har jeg en positiv tilgang til det. Efter at have været igennem at miste alle de penge skal vi nu bare se at komme videre. Op på hesten igen og se at få samlet nogle


kræfter til at komme i gang igen.« Hvorfor synes Skipper ikke at være med på din idé? »Skal jeg sige det til dig?« Ja, da, for Skipper lægger jo ikke selv skjul på det? »Nej, det er rigtigt. Skipper havde i første omgang andre tanker om bestyrelsens sammensætning og var ikke er begejstret for, at jeg var så langt væk. Men efterfølgende har vi nu snakket tingene igennem og er nået til fuld enighed om, at vi har fået en god og arbejdsivrig bestyrelse. Man kan være uenige og stadig de bedste venner. Det er jeg rigtig glad for, at vi har fået på plads. Jeg synes jo ikke, at jeg er så langt væk. Jeg er alligevel så ofte hjemme og sidder i Sovseskuret, hvor de fleste aftaler om havnens venneforening laves. I vore dage er der jo heller ikke langt, når man kan gøre alt på nettet. Man kan snakke sammen, videosamtale, skrive. Sidst jeg var i Irak, sad jeg i den irakiske ørken og dirigerede en jæger ud på plads oppe i Sverige, hvor han skulle skyde et vildsvin. Sådan er nettet i dag. Det er ikke noget problem, at jeg arbejder fire dage om ugen i Jylland. Det vigtigste er, at hvor det tidligere har fejlet lidt med kommunikationen internt i bestyrelsen, har man været for dårlig til at tage knoglen og ringe til hinanden og i stedet lave aftaler, der så kommer som en overraskelse for resten af bestyrelsen. Der er det vigtigt, at man i stedet informerer lidt på forhånd. Vi skal nu til at kommunikere mere og bedre sammen i bestyrelsen. Skipper er skide god til at få ideer og sætte ting i værk. Han griber nuet, når han står med manden. For at være sikker på, at tingene er i orden, må vi tænke mere fremadrettet, planlægge og snakke mere sammen. Tingene skal foregå lidt mere på bestyrelsesplan. Det fornemmer jeg også, at der er enighed omkring« Din og Skippers kemi har udadtil tilsyneladende været god tidligere? Har det ændret sig? »Jeg har været sammen med Skipper, siden jeg flyttede til Sletten. Skipper, Henriette (Skippers kone) og jeg gik på jagttegnskursus sammen i sin tid og har gået på jagt sammen i tide og utide igennem 19 år. Det har altid fungeret, også selv om vi har været uenige. Jeg har det sådan, at man sagtens kan være gode venner, selv om man kan skændes, så vinduerne blafrer. Det håber og tror jeg stadig er tilfældet. Lige nu har vi været igennem alt det om ansøg-

ning til kommunen. Al den palaver kan godt få det lidt oppe at køre på de høje nagler lige i starten, men vi er nede på jorden igen, og får det gjort ordentligt. Efter en ophedet start er alt fryd og gammen. Vi er fem mennesker i bestyrelsen, der skal blive enige. Skipper er en af de fem – ikke valgt på generalforsamlingen, men valgt af Fonden Sletten Havn. Det er fint nok. Han er blevet opfordret til selv at tage formandsposten rigtig mange gange, men det har han ikke villet.« Går du rundt med planer, du er bange for at brænde inde med? »Nej, der er lavet en rigtig fin drejebog for, hvordan man kører en havnefest igennem. Jeg vil hellere, at vi har ro på i år og bare kommer i gang igen med de arrangementer, vi plejer at køre. Vi kan måske udvikle vores juletræstænding lidt mere. Det har kørt i tre år og der doblet op med

Julemanden kommer: Torsten som julemand ved sidste års juletræstænding på havnen mennesker fra år til år - også sidste år, selv om det var et frygteligt vejr. Kan vi i år nå op på 100, er det da fantastisk, for så bliver det utvivlsomt kendt i ude byen, at julemanden kommer sejlende ind i havnen, og at der er æbleskiver, gløgg og hygge. Det er fint, når de lokale kommer ned i havnen, går en tur rundt og hygger sig - også om vinteren. Vi skal bibeholde de arrangementer, vi kender. Så ser vi, hvordan stemningen er til næste års generalforsamling. Er vi vilde og blodige og har lyst til at lave alt muligt andet, så snakker vi om det. Vi skal ikke samle penge ind for at genere et overskud, men for at få råd til at købe det ind, der forskønner livet på havnen.« RUD

31


Sletten Fiskehus Alt godt fra havet

ÅBNINGSTIDER Hverdag 9.30 - 17.30 · Lørdag 9.00 - 13.00 (Lukket mandag)

49 19 00 26

32


VEJRLIGE FORHOLD - SJÆLDENT EN FORHINDRING

@sletten_sailing_team

Tekst af Victor Frost

H

ver lørdag morgen kl. 9:00 møder optimistsejlerne trofast op på havnen og rigger deres joller til. De har trodset alle former for vintervejr, med regn, sne og kulde. Og nogle gange har vintertræningen budt på en af de helt magiske morgenstunder, hvor solen lige er stået op, luften er krystalklar og der er en let brise fra vest. Uanset vejret er humøret altid højt, og deres gåpåmod bliver ved med at overraske mig. Vintersejladsen for Slettens optimist C og B, er forløbet hver lørdag siden sommer sæsonen sluttede i  oktober med få undtagelser omkring jul og nytår. Det er en fornøjelse at opleve deres gåpåmod, og endnu bedre - når sommersæsonen starter igen - at se hvordan de har forbedret sig gennem vinterens træning.

Varm kakao til unge vikinger fra Sletten Sailing Team

33


Fra en gammel sejlers tidlige erindringer Af Steen V. Skånstrøm

H

vor stammer ens gå på mod fra? Er det generne eller fra opvæksten? Det er svært at skulle svare på, men da jeg for nogen tid siden bladede i det tekstede fotoalbum min mor anlagde kort efter min fødsel, støtte jeg på en bemærkning fra da jeg var tre- fire år, og hvor af det fremgår at jeg ved flere lejligheder udbrød “at det kunne jeg da sagtens klare”, gætter jeg på, at generne har været de mest dominererne i mit liv. Men desværre fik mit overmod et alvorligt knæk da jeg som seks årig insisterede på, alene, at ville cykle til den lokale landsbyskole på min første skoledag. Der var kun skolegang hver anden dag og alle de andre elever var både større og ældre end mig. Om jeg blev mobbet? Mon ikke! En godsforvalters søn der kun kunne tale københavnsk i et landsbymiljø midt i Jylland. På skolens grund var jeg under lærerens opsyn nogenlunde beskyttet, men når jeg skulle hjem stod de store drenge klar bag transformatorstationen, klar til at tæve mig, så jeg for at undgå dem trak min cykel ad omveje over pløjemarkerne. Som den raske dreng jeg gerne ville være sladrede jeg ikke om det når jeg kom hjem. Det skyldes sikkert også at jeg i forvejen var godt vant med mobning af min fem år ældre bror som udover at være en dygtig tegner også kunne rime og drillede mig med følgende rim indtil jeg blev stor og stærk nok til at kunne tæve ham: “En lille en, en værre en, med griseøjne og lange ben - hans navn er Steen”. Mon ikke det var her motivationen blev lagt til at jeg som stor og stærk i attenårs alderen meldte mig på et bokseinstitut i København og fik afreageret ved at træne med bl. a. en Københavnsmester i sværvægt? Den gang skulle man veje 81+ kg for være sværvægter. Måske på grund af den brutale skolestart blev jeg aldrig glad for at gå i skole og læste praktisk taget aldrig lektier i gymnasiet. Mit trick var at ankomme i skolen en halv time før timerne startede

34

og så prøve at nå at låne mig frem til afskrift af det der skulle afleveres eller at prøve at nå at læse mig til noget af det mundtlige vi havde for. Resultatet blev, at jeg, både sommer og vinter, havde masser af fritid, men ingen kammerater at lege med da de brugte meget tid på at læse lektier og skrive opgaver. Derfor fik jeg om sommeren sejlet så meget i Taarbæk Sejlklub, at jeg allerede som fjorten årig blev klubmester og samme år Øresundsmester i juniorbåd ved et weekendstævne på Furesøen, med deltagelse af de bedste sejlere fra Hellerup, Skovshoved og Rungsted. 5 klubber i fem både og i fem sejladser. Juniorbåden er en kølbåd med en tremands besætning og under sejladserne gjaldt også om ikke at smadre ind i hinanden, især i starterne når alle fem både vil over startlinjen på samme tidspunkt og på det bedste sted.

Steen V. Skånstrøm som 12-årig i Juniorbåd ved Taarbæk. Redningsvest var ikke kotyme...! Om vinteren fik jeg tiden til gå hos de to brødre Olsens blikkenslagerværksted i kælderen i Taarbæk, med det resultat at jeg idag - også på rejser i udlandet - aldrig har været bleg for at smøre ærmerne op og rense et toilet hvor vandet løber. Med min tidlige, solide sejlererfaring og gode armkræfter, som gjorde at jeg bl.a. altid meldte

KDY 15 kvm/Juniorbåd, som i daglig tale blot blev kaldt Juniorbåd eller J-båd, er Danmarks ældste klassebåd sammen med Dragen. Alle, der har lært at sejle før 1970, har på et tidspunkt siddet i en Juniorbåd.


mig når der skulle kravles i master, var jeg ikke sen til at sige “ja” da min mor, i olympiadeåret 1952, ringede fra Grislehamn nord for Stockholm og spurgte om jeg ville afløse hende og min far, der var blevet blevet syg under deres sejlads med et andet ægtepar som havde en 8m sejlbåd de var på vej til Helsingfors med for se Olympiaden. Jeg var kun 16 år, så alene det, fra Danmark, at skulle køre med tog busser og lifte det sidste stykke, var en ny og spændende oplevelse, især da jeg i toget kom til at sidde overfor en politimand der var forbundet til en forbryder med et sæt håndjern. Jeg husker, at jeg snakkede godt med forbryderen. Sejlturen til Helsingfors og tilbage til Danmark og især Olympiaden, var narturligvis den helt store oplevelse, ikke mindst fordi jeg var så heldig at komme om bord på den finske redningsflådes flagskib, takket være en finne med en båd der lå ved siden af vores. De andre passagerer på flagskibet var finske direktører og skibsredere og vi blev hver dag forkælet med det lækreste smørrebrød jeg nogensinde havde smagt. Men vigtigst af det hele - fik jeg på nært hold set hvordan Poul Elvstrøm i sin Finn-jolle, efter hver start, og blot nogle få hundrede meters sejlads, var klart foran sine konkurrenter. Undervejs fra Grislehamn til Helsingfors, med eskortering forbi den, den gang, russisk besatte, finske halvø Porkkala, lå vi een eller to dages sejlads efter den store eskadre af sejlbåde fra Svenska Krydsarklubben, hvilket var tydeligt at se på de mange tomme spiritusflasker der flød i havnene. Den gang drak både svenske og danske sejlere meget og da svenskerne kunne købe alt det sprut de ville til udførsel fra Sverige, blev der gået meget hårdt til den, indtil de skulle hjem og overholde Spritbolagets strenge restriktioner. Sejlturen hjem gik fint med moderate vinde indtil vi en skøn sommernat i næsten vindstille, med motor, sejlede afsted fra Karlskrona over den store, dybe Hanøbugt overfor Bornholm. På grund af det fine sejlvejr var kaptajnens kone med, hun blev ellers kaldt for “bussejleren” fordi hun ved bare lidt kraftig vind tog med busser og tog over land. MEN - så skete der det der ikke måtte ske, vinden blev kraftigere og kraftigere så det endte med storm og så høje bølger at storsejlet blev vådt til over midten af den høje mast. På trods af min protester, ville kaptajnen ikke lade mig gå på fordækket og bjerge sejl og overlod derfor roret til mig. Båden var bygget i 1906 på jernsvøb, som det er svært at se hvor gennemrustne de er, og vi fik derfor begge et sjok, da den søsyge kaptajns

kone fra kahytten råbte, at vi var ved at synke og vi så at vandet stod over dørken (kahyttens gulv). Jeg var overbevist at min sidste time var kommet og at vi ville drukne midt i det store hav. Men så - til alt held -opdagede kaptajnen at han havde glemt at tage propperne ud i det selvlænsende cockpit vi sad i, så alt det vand der skulle være løbet tilbage i havet istedet var løbet ind i skibet. Vi åndede lettet op og fik hurtigt tømt båden for vand!

I dag sejler Steen gerne med sejl på en af sine to gummibåde. Den mindste, med en egen vægt på blot 12,5 kg altså uden mast, sejl, motor og kølsystem har vi vist i et tidligere nr. af Søhesten. Her et billede af hans tomaster med en egen vægt på 35kg.

Steen i tomasteren illustreret af Jens Hage i 2015

35


Psst..

Hesten hvisker... ....ros til redaktionen Vi slår blikket ned alt imens Ole Kamperlund insisterer på, at vi bringer hans gode ord om Søhestens nye look. Tak Ole!

En klapsalve

Stedet hvor du finder... ...stort udvalg i bådudstyr og sejlertøj

»Det var dog imponerende«! Det var min første indskydelse, da jeg så vores blad. Jeg kiggede igen og igen, og bladrede og bladrede. - » Var det Søhesten«? »Arv, min arm, hvor er det dog flot!«. Mange har sikkert haft den samme oplevelse, da de modtog klubbladet i november. Kronprinsessen stod der på forsiden. Smuk og fortryllende. Smagfuldt klædt. Med et smil så dejligt. Det har sikkert også haft en indvirkning. En senere mere grundig bladning gennem bladet bestyrkede det første indtryk. Det var gedigent, - gennemarbejdet med en fornem opsætning. Et varemærke, som igennem nogle år har præget bladet. Dog nu tilført et ekstra 'svung'! Igennem årene har de forskellige redaktører og bladets medarbejdere haft en god hånd og skabt et godt blad, et læseværdigt blad og nu tilført et »look«. Hertil et nyt tiltag ,…..»at klappe hesten« Jeg vil gerne støtte, at klappe Hesten, - ved at klappe Søhestens triumvirat: - Susanne Barnewitz, Janne Miller og Rud Kofoed. »Det var et stjerne godt nummer«! Mvh Ole Kamperlund

... professionel vejledning & betjening af sejlere Nordhavnsvej 9 3000 Helsingør Tlf. 49 20 00 44 www.kronborgmarine.dk www.kronborg-baadudstyr.dk

36

Et sjælent syn; redaktionen rødmer


AKTIVITESUDVALG

Karsten Frese

Bente Skovgaard

Janne Miller

Susanne Barnewitz

Anett Hald

Forårslam, grill & musik samt sommerfest Foto: Rud Kofoed. Tekst: Janne Miller

F

orårssæsonen blev skudt igang med et brag af en St. Patrick's fest den 22. marts, som igen trak fulde huse. Vi lover at nedjustere deltagerantallet til næste år og give mere plads til dans, da Neil Brophy Band virkelig formår at få folk på gulvet. Lam smager allerbedst omkring påske. Jannik fra Kabyssen har derfor lovet at skaffe spædt kød af den fine, danske kvalitet til en herlig Forårslammeaften den 3. maj. Detaljer er tilsendt til medlemmerne på mail og SMS. Grillkulturen i Danmark hører til blandt de stærkeste i verden. Så vi vil i år, hvis der er opbakning fra vejrguderne, forsøge at arrangere flere grillaftener på terrassen. Og gerne med musikalsk underholdning. Den populære Sommerfest afholdes den tredie fredag i august d. 16. - netop tidligt nok til, at vi kan nå at samle kræfter til det store 140 års jubilæum på havnen den 23. - 24. august.

Imponerende sækkepibe-entré

Michelle og teknisk udvalgsformand Peter Krarup i det grønne St. Patrick's udstyr.

St. Patrick's aften på de vilde våger

Neil Brophy Band trækker (over)fulde huse

37


BOATHOUSE SLETTEN

ALLE FORMER FOR BÅDREPARATION · REPARATION AF

FORSIKRINGSSKADER PÅ BÅDE · BÅDEBYGNING NYBYGNING OG OMBYGNING AF BÅDE · FREMSTILLING AF

TEAKDÆK · SALG AF BÅDUDSTYR OG GREJ · BÅDLØFT OP TIL 12 TONS MED EGEN KRAN · GRUNDIG GØR-DETSELV VEJLEDNING

SLETTEN BÅDEVÆRFT APS · SLETTEN HAVN 3 · 3050 HUMLEBÆK sb@sletten-boats.dk · www.sletten-boats.dk

T. 49 19 36 66

38


KVARTALETS KLAPSALVE

Klap hesten

Klap Hesten giver plads til det velfortjente klap på skulderen. Vi opfordrer til, at du indstiller netop det medlem af Sletten Bådeklub, som du mener fortjener en stjerneplads i næste nummer af Søhesten.

Af Janne Miller De tre udvalgte, som i første kvartal af 2019 modtager Søhestens hyldest, har noget til fælles foruden generøsitet, omsorgsfuldhed og kammeratlig adfærd. Det handler ganske enkelt om hest! Helle har sin helt egen og den er islandsk, Torbens indgår i øgenavnet, mens Anders samler på kræfterne fra flere - fordelt på adskellige motorcykler! Søhesten saluterer med et gavekort på en flaske Rosé.

Helle Voss Schrader »Hvordan HAR du det?« Vores tidligere, flittige og kompetente klubbladsredaktør, Helle Schrader, yder ikke kun omsorg i sit professionelle virke. Plejerrollen ligger helt indlysende i hendes DNA og kommer afgjort også i spil udenfor arbejdstid. Ingen kan med samme indlevelse spørge til dit ve og vel. Et »Hvordan går det?« skal her opfattes som et regulært spørgsmål. Hun imødeser det uddybende svar for herefter - og med stor empati - at afsætte den fornødne tid til at drøfte dit velbefindende. Helle er altid at finde som frivillig hjælper på havnen under de mange arrangmenter; fra fester og kapsejladser til arbejdsdage for Havnens Venner.

Torben Winter (Havhesten) »Så er der bankekød!« Fra sit fugleperspektiv bevarer havhesten det store, brede overblik. Torben Havhest øjner historien og kan slet ikke dy sig for at opsnappe og formidle ny viden om alt, hvad der måtte eller kunne - have været sket blandt godtfolket i Sletten. Hans skarpe syn spotter hurtigt de mennesker, som trænger til en hånd, en munter historie eller måske endog har gjort sig fortjent til at komme på den så eftertragtede liste! Listen, omend den ikke er nedskrevet, indeholder navne på dem, som er særligt udvalgte til at modtage et hjemmelavet måltid mad - kreeret og leveret til døren af den gode Torben selv!

Anders BildeSørensen Man kan tage Anders ud af Voldby, men ikke Voldby ud af Anders. Hans sindige, underfundige, norddjurske tilgang til livet er fyldt med en hjertelighed, der rammer alle i hans nærhed. Hvad enten han bygger på bådeklubbens nye terrasse, sørger for at kloakpumpen virker, eller at klubhuset ikke kollapser på sine gamle pæle, så gør han det med hjertet. Sådan har det været i et par menneskealdre. Selv om han har passeret de 80 og egentlig er sendt på arbejdsnedtrapning, er han der alligevel hele tiden. I sin fritid skruer han på motorcykler, altså når han ikke sejler og er på pletten, når Metal Cup og andet kalder. Anders er en sand hædersmand!

39


40


EUROPAJOLLER Træningslejr i Sletten Af Morten Ullmann

I

weekenden den 30-31. marts afholdt UK Sails en lille træningslejr i Sletten for Europajolle sejlere. Lejren var tænkt som forberedelse inden årets første store begivenhed – The Torbole Meeting på Gardasøen, som finder sted i Påsken. 13 Europajollesejlere fra Danmark og Sverige dukkede op til de to dages intensive træning, hvor hovedfokus var på fart! Lørdagen blev afviklet i fantastisk forårsvejr, sol fra en skyfri himmel, ca. 15 grader og 4-6 m/s. Søndagen var noget friskere vejrmæssigt, med 8-18 m/s og en temperatur godt under 10 grader. Den friske vind udfordrede en stor del af sejlerne, og mange var en tur ”rundt på taget” – men alle tog det med et smil. Undervejs i weekenden blev der sejlet et lille stævne, bestående af fire sejladser; Vinder blev Jonas Ullmann foran Kristian Præst (begge fra Sletten Bådeklub) med Oliver Ørting fra Præstø på 3. pladsen. Begge dage nød alle sejlerne en god frokost i Kabyssen”.

41


Bestyrelse

Sejladsudvalg

Formand & Seniorudvalg Eva Hofman-Bang eva.hofman.bang@gmail.com Mobil: 2082 9601

Johannes Kildeby jok@niras.dk Mobil: 2010 4304

Kasserer & Webmaster: Erik Møller-Madsen emm@canon.dk Mobil: 2164 5214

Onsdagssejladser Gorm Arildsen Ga@koda.dk Mobil: 2016 6745

Kabysudvalg & Materiel land Per Holmgaard per.holmgaard@lexmark.dk Mobil: 2338 8823

Ungdomsudvalg: Linda Cerup-Simonsen linda.cerup.simonsen@gmail.com Mobil: 5360 4742

Kajakudvalg Rita Johnsson 1rita.johnsson@gmail.com Mobil: 2991 8403

Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk Mobil: 2811 2031

Ungdomssejlerne/TFZ Lars Gandrup Petersen lgp@clipper-group.com Mobil: 4085 8182

Klubmåler Per Henriks perhenriks@gmail.com Mobil: 2616 0990

1. Suppleant & teknisk Udvalg Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk Mobil: 2088 3218

Øvrige

2. Suppleant & materiel vand Thomas De Leeuw auto@hannadeleeuw.dk Mobil: 2533 8225

Kabyssen Jannik Pedersen jannik_mp@hotmail.com Mobil: 2883 6349

Sekretær: Susanne Barnewitz Christrup susannebarnewitz@yahoo.dk Mobil: 3013 7485

Aktivitetsudvalg Karsten Frese frese@mbuna.dk Mobil: 2015 0427 Sletten Havn Havnefoged Anders Drejer anders655@gmail.com Mobil: 2040 2772

www.slettenbaadeklub.dk · Sletten Havn 10 3050 Humlebæk · CVR 30218434

42


SLETTEN BÅDEKLUBS

Aktivitetskalender 2019

Maj 01. 03. 07.

Onsdagssejlads (sidste sejlads sejles onsdag 18. sept. Der sejles ikke i juli) Forårslam i Kabyssen Bestyrelsesmøde 19.30

Juni 06. 14. 15.-16. 23.

Søsikkerhedskursus kl. 18.00 Bestyrelsesmøde 19.30 Knarr stævne – 50 års jubilæum Skt. Hansfest på havnen

Juli

Ingen planlagte arrangementer

August 13. 16. 18. 23.-24. 31.

Bestyrelsesmøde 19.30 Sommerfest SlettenCup Havnefest - 140 års jubilæum Klubmesterskaber

Forsidefoto: Rud Kofoed

Søhesten nr. 82 udsendes ultimo august 2019. Artikler og fotos sendes til redaktionen frem til den til den 15. juli 2019. E-mail: susannebarnewitz@yahoo.dk Oplagstal: 800 Tryk: Nofoprint AS tel. 49222500 Redaktion Susanne Barnewitz Christrup Chefredaktør & Annoncer susannebarnewitz@yahoo.dk Mobil: 3013 7485 Rud Kofoed Journalist & Fotograf rud.kofoed@orange.fr Mobil: 2123 0000 Janne Miller Design & Layout jmiller@mail.dk Mobil: 4031 5015

Ungdomssejlerne

Træningsdatoer og Optimist stævner: Se kalenderen hjemmesiden: www.slettenbaadeklub.dk

VinParadiset på Torpenvej 40

”JA, os med skiltet”

VinParadiset

vinvognen.dk vinparadiset.dk vinbunker.dk T. 39206511 43


44

Profile for webpage

Søhesten Nr. 81  

Søhesten Nr. 81  

Profile for webpage
Advertisement