Page 1

KIRKENYT Karlebo Sogn

1

Efterår 2018


Rent praktisk Se mere på www.karlebosogn.dk og www.borger.dk

Kirkekontor

Rantzausvej 2, 2990 Nivå tlf. 4914 5584, e-mail: karlebo.sogn@km.dk

Fødsel

Åbningstider mandag-fredag kl. 10-13 torsdag tillige kl. 16-18 lørdag lukket

• Fødsel med jordemoder anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret. • Fødsel uden jordemoder skal anmeldes til kirke kontoret senest 14 dage efter fødslen. • Faderskab kan anmeldes på www.borger.dk.

Kordegn Gry Gjedsted og Finn Thomsen

Dåb / Navngivning

Menighedsrådets formand Ellen Rosenstand Ladhøj tlf. 4918 1568, mobil 2031 4154 e-mail: ladhoej@mail.dk

• Et barn skal have navn inden 6 måneder efter fødslen. • Ved dåb kontaktes den ønskede præst eller kirke kontoret om dato og tidspunkt. Dåb kan - i alle sognets kirker - finde sted ved gudstjenesterne om søndagen eller ved en kortere dåbsgudstjeneste på udvalgte lørdage. Kontakt en præst for nærmere information. • Uden dåb anmeldes navngivning digitalt på www.borger.dk.

Sognets præster

Bryllup

Kirsten Johansen, (kirkebogsfører) Karlebo præstegård Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal tlf. 4828 0011 eller 2849 7225 e-mail: kijo@km.dk, Mandag fri.

• Kontakt den ønskede præst. • For at blive gift i en af sognets kirker skal I enten bo i sognet eller have anden tilknytning hertil. Mindst den ene af jer skal være medlem af Folkekirken.

Anette Nybo tlf. 2082 9361 e-mail: aknh@km.dk Mandag fri.

Bisættelse og begravelse • Kontakt den ønskede præst.

Køb eller fornyelse af gravsted

• Kontakt kirkegårdslederen inden begravelses handlingen: Christian Spure Hansen, Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. e-mail: nivaakirkegaard@mail.dk, tlf. 4914 7121 Træffetid på kontoret: bedst mandag-fredag 10-12.

Jørgen Sejergaard Bygvænget 703, 2980 Kokkedal tlf. 4914 3358 e-mail: jse@km.dk Fredag fri.

Navneændring

• Ansøgning sendes digitalt via www.borger.dk. Se gebyret på borger.dk. Vær opmærksom på navneloven og andre regler, se link til Familiestyrelsen på www.borger.dk.

Karina Juhl Kande Solager 2, 2990 Nivå tlf. 2137 0011 e-mail: kjk@km.dk Fredag fri.

Attestbestilling

• Med NemID på www.borger.dk eller ved personlig henvendelse på Kirkekontoret.

Frida Guld Tolentino tlf.: 4827 8287 e-mail: fg@km.dk Mandag fri.

Kirkebil

• Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil til gudstjenester og øvrige arrangementer. Bestilles på karlebo.sogn@km.dk eller tlf. 4914 5584 (senest fredag kl. 12 før søndagens gudstjenester).

Organister: Bibi Nagashima Toft, tlf. 5059 4308

Jørgen E Hansen, tlf. 2323 8582

Kirkenyt

Layoutansvarlig: Helle Sejergaard Forsidefoto: Vivian Rahbek Tryk: Nofoprint A/S, 4922 2500

Udkommer tre gange om året Ansv. redaktør: Iben Skibsted Klæsøe Redaktion: Menighedsrådets kommunikationsudvalg

22


Diakoni – næstekærlighed i praksis Salmedigteren Lars Busk Sørensen skrev i 1985 salmen Menneske, din egen magt – nr. 370 i Salmebogen. Nogle af medarbejderne på kirke­ gården: Klaus, Philip, Bibi, Christian, Katrine (med krans), Peter (forrest), Helle, Nelli og Dorte.

Anlægsgartner uddannet på Nivå kirkegård Den 1. juni 2018 blev Katrine Nyholm Nielsen udlært som anlægsgartner fra Nivå kirkegård med speciale i plejeteknik. Katrine begyndte sin gartneruddannelse i april 2014 og har siden maj 2015 været ansat som lærling på kirkegården. Katrine fortsætter som udlært anlægsgartner på kirke­ gården indtil december 2018, hvorefter hun skal ud i verden og prøve kræfter med sine nye erfaringer. Det er ikke første gang, der er blevet uddannet en anlægsgartner fra kirkegården. Den første lærling blev uddannet allerede i 2004, og siden er yderligere fire blevet færdige herfra, bl.a. Bibi Rose, som heldigvis stadig er gartner på kirkegården. Lige nu er der en elev, som forventes at afslutte sin uddannelse 1. oktober 2020. Og til efteråret starter en ny elev.

Et par af versene lyder: Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød. Du skal værne det, der gror overalt på denne jord. Gennem dine varme hænder, dine ansigtstræk, de kender, kommer Gud til sine børn. Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Ordet stammer fra det græske diakonìa, der betyder tjeneste. Diakoni er omsorg for medmenne-

sket og bygger på Ny Testamentes fortællinger om Jesu møde med mennesker. Vi skal som kristne give hans kærlighed videre til dem, der har brug for det, som salmen siger. Være Guds hænder i verden. Og tro på, at alle mennesker er lige over for ham og værd at hjælpe. Vi har hver især et ansvar for at tage os af hinanden – dér hvor vi bor og lever vores liv. I kirken forsøger vi at skabe fællesskaber, hvor mennesker bliver taget alvorligt og måske kan komme ud af ensomheden. I dette nummer af Kirkenyt fortæller vi om nogle af de aktiviteter i sognet, hvor vi forsøger at leve op til vores diakonale ansvar som menighed og kirke. Kirsten Johansen

Om kirkens arbejde Menighedsrådsarbejdet i Karlebo Sogn er både omfattende, spændende og meget andet end varetagelse af økonomi og vedligeholdelse af bygninger. En stor del af arbejdet handler om at give sognets borgere tilbud om såvel højmesser som anderledes gudstjenester og en række andre aktiviteter: Møder med et forkyndende indhold eller kristendomsundervisning og arrangementer med musikalsk, litterært, kulturhistorisk og/eller underholdende indhold. For menighedsrådet er det vigtigt, at de mange arrangementer, der tilbydes, er med til at gøre kirken og det kristne budskab synligt, at gøre indgangen til kirken lettere for nogle og at skabe fællesskaber mellem mennesker til gavn for den enkeltes trivsel. Tilbuddene har så forskellig karakter, at de henvender sig til såvel 3

alle aldre – fra babyer til ældre – som til mennesker med forskellig baggrund og forudsætninger. Sammen med en stor gruppe frivillige er menighedsrådet med til i et ’arbejdende fællesskab’ at varetage de praktiske opgaver, der er forbundet med de mange aktiviteter. Gennem tiden har kirken i mange sogne varetaget sociale hjælpeopgaver. Det ønsker vi også at gøre i dag og gør det blandt andet ved at skabe rum og rammer for samtale og refleksion i forbindelse med graviditet, sorg eller andre store livsomvæltninger og ved i det hele taget at give plads til gode og meningsfulde fællesskaber, hvor mennesker også hjælper og støtter hinanden. Tove Johansen, medlem af Karlebo Menighedsråd


Mens vi venter – gravidsamtaler Kirken kan og skal meget i dag, bl.a. give rum og ramme til de overvejelser, der melder sig i løbet af en graviditet – som for eksempel: Hvilken mor vil jeg gerne være og hvorfor? Hvad forventer jeg mig af fødslen? Og af mit barn? Det giver et af Fredensborg Provstis nyeste tiltag mulighed for at tænke over og sætte ord på sammen med jordemoder Kirsten Aunstrup, sognepræst Anette Nybo og evt. andre gravide. Maria Lucas, som var den modige ”første-deltager”, fortæller: ”I en tid, hvor man som gravid efterspørger mere og andet end at få kontrolleret sit blodtryk, og i en verden, hvor alt skal gå hurtigt og foregå på den mest effektive måde, er det lykken at være gravid og skulle forholde sig til, at det netop nu ikke handler om, hvor stærkt det kan gå, snarere tværtimod, og udnytte muligheden for – i en smuk, gammel kirke – at fordybe sig, mærke efter og give sig selv rum og plads til at nyde de ni måneders graviditet, hvor man knytter de stærke bånd til sin baby. Familieforøgelsen skete den 9. maj, en varm solskinsmorgen, og Allegra er den mest fantastiske lille datter, der passer perfekt ind i vores nye lille familie. Men inden vi kom så langt, gik jeg til gravidsamtaler – eller ’Mens vi venter’, som de også kaldes – for netop denne datter var der ventet meget længe på. Og selvom man synes, at man er vældig godt

Sognefrokoster

Et godt sted at skabe fællesskab er omkring et bord over et måltid. Det har vi praktiseret gennem rigtig mange år ved ’sognefrokosten’ i Egedal Kirke den anden søndag i måneden.

Allegra forberedt og har læst alle tænkelige (og utænkelige) bøger om emnet, har det givet ro og tryghed at sætte sig og tale om alle de nye ting, der nu skal ske, om graviditeten, fødslen, om livet med et lille barn og den nye rolle som forælder. Nyeste forskning viser, at netop samtaler med andre gravide, en klog og kyndig præst og en erfaren jordemor kan give den ro og tryghed – ja, jeg vil gå længere og bruge ordet afklaring – alt imens man venter, og den lille baby gror inde i ens mave. Alle samtalerne foregik med sognepræst Anette Nybo og størstedelen af dem også med jordemor Kirsten Aunstrup, og vi talte både om de allerstørste emner i livet og om det praktiske, såsom hvordan en fødsel foregår. Hver

gang gik man derfra med svar på sine spørgsmål og mere afklaret end før. Sidste gang var dog den absolut bedste, for tanken om, hvor tæt på man var på at blive forælder gjorde, at smilet simpelt hen var på fra morgen til aften, og med samtalerne i bagagen kunne mere eller mindre umulige udfordringer overvindes. Nu seks uger efter hendes fødsel er der stadig situationer, hvor man kigger hinanden dybt i øjnene og griner af træthed og frustrationer. Men jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det ville have været uden at have deltaget i samtalerne for gravide.”

Her er et hyggeligt og favnende fællesskab med plads til alle. Der kommer både unge, familier med børn, midaldrende og ældre. På en ellers stille søndag, hvor man måske ikke skulle møde andre, kan det være rart at mødes

til en frokost i kirken og nyde den gode mad og få sig en god snak. Frokosten koster 30 kr., og alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

4

Også i næste sæson er der mulighed for at deltage i Gravidsamtaler – kontakt Anette Nybo.

Jørgen Sejergaard


Sorggrupper i kirken Delt glæde er dobbelt glæde, og delt sorg er halv sorg, siger et gammelt ordsprog. I sorggruppen deler vi sorgen – og også glæden. Mange har fundet nye venner i gruppen. Der er først og fremmest mulighed for at tale om sorgen over at have mistet en ægtefælle, kæreste, et barn eller en far eller mor. Det er et forum, hvor man ikke behøver at svare ”Jeg har det godt”, når alt indeni er kaos. Alle, der har prøvet at miste, kender omverdenens forventninger: ”Du må se at komme videre”. Vi er i vores moderne tid ofte rigtig dårlige til at forholde os til døden og sorgen. I sorggruppen forsøger vi ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at komme videre. Men fællesskabet med andre, som også har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag. Det er for de fleste en stor hjælp og støtte at høre, hvordan andre oplever og tackler sorgen. Sorgen kan kun forløses, hvis man får lov til at sætte ord på den og dele den med andre. Sammen bærer vi sorgen. Det tager tid, men en dag fylder den ikke længere det hele. I samspillet med de andre lærer man at gå ind i og ud af sorgen.

Og at lade glæden få mere plads i hverdagen. Der er nogle regler, som gælder for alle sorggrupper: Man har tavshedspligt. Det, der tales om i gruppen, er meget fortroligt – også hvem der er med i gruppen. Enhver sorg er lige vigtig for gruppen, og alle bliver taget lige alvorligt.

Du behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage. Man skal så vidt muligt kunne komme hver gang, gruppen samles. Hvis du har mistet en, du holdt af, og er interesseret i at komme med i en sorggruppe, er der mulighed i både Nivå og Humlebæk – se side 14. Kirsten Johansen

Ældregudstjenester Siden 1990, hvor Egedal Kirke blev bygget, har vi holdt ældregudstjenester den sidste torsdag om måneden, 9 gange om året. Vi begynder med gudstjeneste i kirkerummet, herefter er der kaffebord og et foredrag eller en form for underholdning. Alle ældre – og yngre – kan komme og være med. Og mange har i årenes løb fundet vej hertil, også

beboere fra sognets plejehjem. Vi har det privilegium at have en gruppe frivillige med hver deres særlige opgave: Nogle står i døren og tager imod gæsterne og giver en hjælpende hånd til dem, der kommer med kirkebil, i kørestol eller med gangstativ. Alle, der har behov for det, kan altid regne med hjælp til at komme rundt i kirken. 5

Andre frivillige bager boller og kage, laver kaffe, dækker fine borde og sørger for oprydningen. Det er en fest hver gang, når kirkerummet og forhallen fyldes af glade og forventningsfulde stemmer. Velkommen til ældregudstjeneste! Kirsten Johansen


DET SKER i Karlebo Sogn

- læs mere på www.karlebosogn.dk Familiegudstjenester

ANDERLEDES GUDSTJENESTER

Onsdage kl. 17.30-19.00 i Egedal Kirke 19. sept. og 14. nov.

Mindehøjtidelighed Onsdag den 5. sept. kl. 15.00 i Karlebo Kirke

For børn og deres forældre og bedsteforældre. Først er der en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter er der spaghetti og kødsovs – og is til børnene – i kirkens mødelokaler. Pris for maden: 10 kr. pr. person.

Der indledes med en kort højtidelighed i Karlebo Kirke. Derefter markeres mindedagen på kirkegården med sang, mindetale, oplæsning af de faldnes navne og nedlæggelse af blomster ved minde- og gravstenene. Flere soldaterforeninger deltager med fanevagter. Efter højtideligheden inviteres der til et mindre traktement i Længen, Hesselrødvej 2, Karlebo. Mindehøjtideligheden er arrangeret i samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Karlebo Lokalhistoriske Forening og Karlebo Menighedsråd.

19. september: Jørgen Sejergaard: Jesus giver os liv. 14. november: Kirsten Johansen: Om vintræet og grenene.

Halloween-gudstjeneste Onsdag den 24. okt. kl. 17.30-19.00 i Karlebo Kirke Præster, menighedsråd og frivillige Har du og din familie lyst til at deltage i en anderledes gudstjeneste med poster i mørket på kirkegården, så mød op med lommelygte til denne uhyggelige aften. Vi skal høre gode historier, synge, bede og være sammen med en masse glade udklædte børn, og måske udklædte forældre og bedsteforældre. Efter gudstjenesten og alle posterne på kirkegården spiser vi sammen i Længen. Det koster 20 kr. pr. person for mad og kage. Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmeldinger senest mandag den 22. oktober 2018 på mail til karlebo.sogn@km.dk. Alle er dog velkomne – med eller uden tilmelding.

Forklaringsgudstjeneste Mandag den 8. okt. kl. 19.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard og Karina Juhl Kande Højmessen er kirkens centrale ugentlige begivenhed. Den finder sted hver søndag året rundt og har rødder helt tilbage til oldkirken. Selvom højmessen i store træk har lignet sig selv i århundreder, så undrer mange kirkegængere sig i dag over, hvad de forskellige elementer i gudstjenesten betyder. Denne aftens forklaringsgudstjeneste henvender sig til både nye og trænede kirkegængere. Vi holder en almindelig gudstjeneste, men undervejs stopper præsterne op og forklarer de enkelte led i gudstjenesten. Så kom og hør, hvorfor vi gør sådan på dette sted i liturgien – og det er nok meget godt, for hvad er liturgi? Efter gudstjenesten er der forfriskning og samtale.

Høstgudstjenester Søndag den 9. sept. i alle tre kirker Kl. 9.00 i Karlebo Kirke: Kirsten Johansen Kl. 10.30 i Egedal Kirke: Jørgen Sejergaard Kl. 10.30 i Nivå Kirke: Anette Nybo. Organist Jørgen Hansen og Duoen Svøbsk, bestående af Karen Hallberg og Jørgen Dickmeiss, medvirker. 6


Onsdag 31. oktober 11.15-13.00 i Egedal Kirke Babysalmesang 15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 7. november 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

Onsdag 21. november 15.15 i Egedal Kirke Børnekor

19.30 i Egedal Kirke Teater for konfirmander – og andre fra 10 år

Tirsdag 20. november 17.00 i Egedal Kirke Teater for konfirmander – og andre fra 10 år

KALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Søndag 11. november Gudstjeneste, 24. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke: Karina Juhl Kande 10.30 i Egedal Kirke: Jørgen Sejergaard 10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål 12.30 i Egedal Kirke: Frokost 13.15 i Egedal Kirke: Menighedsmøde Tirsdag 13. november 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander Onsdag 14. november 15.15 i Egedal Kirke Børnekor 17.30 i Egedal Kirke Familiegudstjeneste Søndag 18. november Gudstjeneste, 25. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke: Kirsten Johansen 14.00 i Karlebo Kirke: Frida Guld Tolentino 16.00 i Egedal Kirke: Frida Guld Tolentino Mandag 19. november 19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn 19.30-22.00 i Egedal Kirke Studieaften

Fredag 30. november 17.00 ved Karlebo Kirke Juletræstænding

Torsdag 29. november 13.30-16.00 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste med nadver

Onsdag 28. november 15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Tirsdag 27. november 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

10.30 i Egedal Kirke: Karina Juhl Kande

10.30 i Nivå Kirke: Anette Nybo

Søndag 25. november Gudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret

19.00-21.00 i Sognegården Eksistenssamtale om ’Håb’

Torsdag 22. november 11.00-13.00 i Sognegården Juleklip

19.30 i Sognegården Offentligt menighedsrådsmøde

19.30-21.30 i Egedal Kirke Reformationsgudstjeneste Jørgen Sejergaard

NOVEMBER Torsdag 1. november 11.00-12.30 i Sognegården Torsdagstræf Lørdag 3. november 10.30-14.00 i Egedal Kirke Film og frokost Søndag 4. november Gudstjeneste, Alle Helgen. 10.30 i Egedal Kirke: Anette Nybo 14.00 i Karlebo Kirke: Jørgen Sejergaard 16.00 i Nivå Kirke: Kirsten Johansen/ Karina Juhl Kande Mandag 5. november 11.00-13.00 i Sognegården Strikke-café 19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn 19.30-22.00 i Egedal Kirke Studieaften Tirsdag 6. november 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander


15.00 i Karlebo Kirke Mindehøjtidelighed for faldne soldater

Onsdag 5. september 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

Tirsdag 4. september 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

19.30-22.00 i Egedal Kirke Foredrag: ’Tro og videnskab’

19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn

Mandag 3. september 11.00-13.00 i Sognegården Strikke-café

10.30 i Egedal Kirke: Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke: Kirsten Johansen

Søndag 2. september Gudstjeneste, 14. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER

Torsdag 30. august 13.30-16.00 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste

19.30 i Sognegården Offentligt menighedsrådsmøde

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag den 29. august 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

AUGUST

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 26. september 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

Tirsdag 25. september 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

10.30 i Egedal Kirke: Karina Juhl Kande

10.30 i Nivå Kirke: Anette Nybo

Søndag 21. oktober

12.00 i Egedal Kirke: Sognefrokost

10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål

16.00 i Nivå Kirke: Frida Guld Tolentino

10.30 i Egedal Kirke: Jørgen Sejergaard

Søndag 14. oktober Gudstjeneste, 20. søndag efter trinitatis

Torsdag 11. oktober 19.30 i Egedal Kirke Taizé-aftengudstjeneste

19.30 i Nivå Sognegård Offentligt menighedsrådsmøde

Søndag 23. september Gudstjeneste, 17. søndag efter trinitatis 9.00 i Karlebo Kirke: Anette Nybo

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 10. oktober 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

Tirsdag 9. oktober 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Mandag 8. oktober 19.30-22.00 i Egedal Kirke Forklaringsgudstjeneste Jørgen Sejergaard og Karina Juhl Kande

11.45 på Nivå Kirkegård: Åbning af udstilling

14.00 i Karlebo Kirke: Jørgen Sejergaard

10.30 i Egedal Kirke: Karina Juhl Kande

10.30 i Nivå Kirke: Kirsten Johansen

Søndag 7. oktober Gudstjeneste, 19. søndag efter trinitatis

Torsdag 20. september 19.00-21.15 i Sognegården Foredrag: ’Tro og videnskab’

17.30 i Egedal Kirke Familiegudstjeneste

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 19. september 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

Tirsdag 18. september 19.00 i Egedal Kirke Minikonfirmander

19.30 i Egedal Kirke Foredrag: ’Kristendommen og de andre religioner’

Mandag 17. september 19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn

KALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP


Torsdag 4. oktober 19.00-21.00 i Egedal Kirke Sangaften

Søndag 16. september Gudstjeneste, 16. s. e. Trinitatis

10.30 i Egedal Kirke: Kirsten Johansen

10.30 i Nivå Kirke: Karina Juhl Kande

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 3. oktober 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Tirsdag 2. oktober 17.00-19.15 i Sognegården Teologisk traktement

19.30-22.00 i Egedal Kirke Foredrag: ’Skibet er ladet med fremtid og håb’

19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn

11.00-13.00 i Sognegården Strikke-café

Mandag 1. oktober 10.00-11.15 i Sognegården Historietime

OKTOBER

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard

Søndag 30. september Gudstjeneste, 18. søndag efter trinitatis

Torsdag 27. september 13.30-16.00 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste med nadver

19.30 i Sognegården Offentligt menighedsrådsmøde

Torsdag 13. september - flyttet til onsdag den 7. november 19.30 i Sognegården Information om sognerejse

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 12. september 10.00 og 11.15 i Egedal Kirke Babysalmesang

19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Tirsdag 11. september 17.00 fra Egedal Kirke Pilgrimsvandring

Mandag 10. september 10.00-11.15 i Sognegården Historietime

19.00 i Nivå Kirke: Gospelgudstjeneste for konfirmander

12.00 i Egedal Kirke: Sognefrokost

10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål

10.30 i Egedal Kirke: Jørgen Sejergaard

10.30 i Nivå Kirke: Anette Nybo

9.00 i Karlebo Kirke: Kirsten Johansen

Søndag 9. september Høstgudstjenester, 15. søndag efter trinitatis

Torsdag 6. september 11.00-12.30 i Sognegården Torsdagstræf

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Tirsdag 30. oktober 10.30-11.45 i Sognegården Sangtime

10.30 i Egedal Kirke: Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke: Jørgen Sejergaard

Søndag 28. oktober Gudstjeneste, 22. søndag efter trinitatis

Torsdag 25. oktober 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste

17.30 i Karlebo Kirke Halloween-gudstjeneste

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag 24. oktober 11.15-13.00 i Egedal Kirke Babysalmesang

Tirsdag 23. oktober 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

19.30-22.00 i Egedal Kirke Foredrag: ’Skal man tilgive?’

Mandag 22. oktober 19.00-19.30 i Egedal Kirke Mediation og bøn

16.00 i Egedal Kirke: Døvepræst Peter Hansen Gudstjeneste for hørehæmmede

14.00 i Karlebo Kirke: Kirsten Johansen

10.30 i Nivå Kirke: Kirsten Johansen

Gudstjeneste, 21. søndag efter trinitatis


8. 2. s. i advent

Kl.Kl. Præst Kl. Præst Præst

Kl. Kl. Præst Præst

141. Annette Skipper Nytårsdag 14 105. Kirsten Johansen Helligtrekonger 10 10 12. Linda 1. s.e.Nørgaard-Højen H3K 10 10 Bærentzen 19. Jens 2. s.e. H3K 10 10 Skipper 26. Annette 3. s.e. H3K 10

10 Jens Bærentzen B

10 Kirsten Johansen (Sognekoret medvirker) 10 Jørgen Sejergaard 14 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Jens Bærentzen 17 Jørgen Sejergaard 10 Jørgen Sejergaard 10 Kirsten Johansen 10 Linda Nørgaard-Højen

Jørgen Sejergaard Annette Skipper Jørgen Sejergaard B Linda Nørgaard-Højen Jørgen Sejergaard

Kl. Præst

16 10 10 10 10

Kl. Præst

Egedal Kirke

10 Kirsten Johansen B

10 Jens Bærentzen

Menighedsrådet vil orientere om aktiviteterne i Karlebo Sogn, regnskab og budget. 2.104.Nørgaard-Højen s.e. H3K Linda JensKirsten Bærentzen 10 Kirsten Johansen 4. s.e. H3K 102. Linda Jens Bærentzen 10 10 10 Kirsten Johansen 10 10 4. s.e.Nørgaard-Højen H3K 10 Linda JensNørgaard-Højen Bærentzen Johansen 9.10 Sidste s.e.Sejergaard H3K kommentarer 10 10 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 10 Jens Bærentzen B er der lejlighed spørgsmål, og DerB10sker mange tingBi Karlebo Sogn Sidste s.e. H3KDerefter 109. Kirsten Johansen Jørgen 10 Jensideer. Bærentzen Sidste s.e. H3K 10 til Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 10 Jens Bærentzen 16.10Septuagesima 10 10 Jens Bærentzen Linda Nørgaard-Højen Annette Skipper Septuagesima 10 Bærentzen Linda Nørgaard-Højen 10Nørgaard-Højen Annette Skipper 10 10 16. Jens Septuagesima 10 Jens Bærentzen Linda Annette Skipper i Skipper årets løb,10 ogAnnette derfor er det meget vigtigt at høre medlemmernes mening. 10 23.10Seksagesima Annette Kirsten Johansen 10 Jørgen Sejergaard Seksagesima 10 Kirsten 10Skipper Jørgen Sejergaard10 10 23. Annette Seksagesima SkipperJohansen 10 10 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard Vi håber, vi får en god drøftelse i en uformel og afslappet atmosfære. Kl.Kl. Præst Kl. Kl. Præst Kl. Præst Kl. Præst Præst Præst Menighedsrådet glæder sig til at se jer.

Egedal KirkeNivå KirkeEgedal Kirke

Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde

Karlebo Kirke Nivå Kirke Karlebo Kirke Nivå Kirke

daktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

15. 3. s. i advent

Menighedsmøde

JANUAR 2003 Kl. Præst Kl. Præst

Søndag den 11. nov. 2018 i Egedal Kirke

10 22. 24. 15 17 10 25. 10 26. 10 29.

22. 4. s. i advent 24. Juleaften

(musikgudstjeneste) 14 Kirsten Johansen (musikgudstjeneste) 14 Kirsten Johansen (musikgudstjeneste) 14 Kirsten Johansen (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) 8.102. Annette s. i advent Kirsten Johansen Annette 148. Kirsten Johansen Skipper 14 10 10 Jens Bærentzen B10 10 2. s. i advent 14 Kirsten Johansen Annette Skipper Jens Skipper Bærentzen B (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) 15.103. Linda s. i advent 10 10 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 10 Sejergaard 10 Jørgen Nørgaard-Højen 10 Kirsten Johansen 10 10 15. Jørgen 3. s. i advent Sejergaard Linda Nørgaard-Højen Kirsten Johansen (De (Sognekoret ni læsninger)medvirker) (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) (De ni læsninger) 22.104.Nørgaard-Højen s. i advent Linda JensJørgen Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard10 10 Linda JensNørgaard-Højen Bærentzen Sejergaard 24.14Juleaften 14 14 Kirsten Johansen Kirsten Johansen 14 Johansen Linda Nørgaard-Højen 14 Kirsten Linda Nørgaard-Højen 15 15.30 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Jens Bærentzen15.30 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 15.30 Jens Bærentzen Kirsten Johansen JensJørgen Bærentzen 17 Jens Bærentzen 17 17 Jørgen Sejergaard17 17 Kirsten Johansen Jens17 Bærentzen Sejergaard 25.10Juledag 10 10 Kirsten Johansen Linda Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Jørgen Sejergaard10 10 Kirsten Johansen Linda Nørgaard-Højen Jørgen Sejergaard 26.10Anden juledag Jens Bærentzen Jørgen Sejergaard Jørgen Sejergaard 10 10 10 Sejergaard Kirsten Johansen 10 10 Jens Bærentzen Jørgen Kirsten Johansen 29.10Julesøndag Jørgen Sejergaard 10 10 Annette Annette Skipper 10 10 10 Linda Nørgaard-Højen Jørgen Sejergaard Annette Skipper LindaSkipper Nørgaard-Højen

25. Juledag 26. Anden juledag 29. Julesøndag Kl. Præst 2003 JANUAR

Linda 4. s. iNørgaard-Højen advent 10 Juleaften Jørgen Sejergaard 15 Kirsten Johansen 17 Kirsten JuledagJohansen 10 Jens Bærentzen Anden juledag 10 Jørgen Sejergaard 10 Julesøndag

JANUAR 2003

12.15: Frokost 13.15: Menighedsmøde

FEBRUAR Kl. Præst Kl. Præst

1.14Nytårsdag Annette Kirsten Johansen Kirsten 16Skipper Jørgen Sejergaard14 16 Annette SkipperJohansen 14 14 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 5.10Helligtrekonger Kirsten Johansen JensAnnette Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 Annette Skipper 10 10 Kirsten Johansen Jens10 Bærentzen Skipper 12.101.Nørgaard-Højen s.e. H3K 10 10 Linda Nørgaard-Højen NielsJørgen Hyldahl Niels Hyldahl 10Hyldahl Jørgen Sejergaard10 B 10 Linda Niels Sejergaard B 19.102. s.e. H3KJohansen 10 10 Jens Bærentzen 10 10 Kirsten Johansen Kirsten 10 Johansen Linda Nørgaard-Højen Jens Bærentzen Kirsten Linda Nørgaard-Højen 26.103. Linda s.e. H3K 10 10 Annette Linda Nørgaard-Højen Nørgaard-Højen 10Skipper Jørgen Sejergaard10 10 Annette Skipper Linda Nørgaard-Højen Jørgen Sejergaard

1. 5. 12. 19. 26. Kl. Præst FEBRUAR

MARTS Kl. Præst Kl. Præst

Kl. Kl. Præst Præst

FEBRUAR

Kl. Præst MARTS

Kl.Kl. Præst Kl. Præst Præst

MARTS

daktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

Karlebo Kirke Kirke Kirke 2,Nivå 2980 Kokkedal. NivåKokkedal. KirkevejEgedalsvej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2,Hesselrødvej 2990 Nivå.Nivå Egedalsvej Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Kirkevej 2, 2990 Nivå. 3, 2980 3, 2980 Kokkedal. Egedal Graver Knudsen, tlf. 4828 0172, træf-Spure Kirkegårdsleder: ChristianRichard Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver Niels Knudsen, tlf. 4828 0172,Niels træf-Knudsen, Kirkegårdsleder: Christian Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Kirketjener Graver tlf. 4828 0172, træf-NielsSpure Kirkegårdsleder: Christian Hansen, Jahncke, fes træffes påkl.Karlebovej tirsdagfredag kl.på8213, 4914 7121, træffes på træffes kirkegårds tlf. fes på Karlebovej 10-12 tirsdagkl. tlf. 4914 7121, påtlf. kir10-12 ke gårds tlf. 4576 træffes dag 8213, fes fredag på Karlebovej 10-12 tirsdagfredag 4914 7121, træffes kirketlf. gårds - tirsdag-fre tlf. 4576 tirsdag-fre dag4576 8213, træffes tirsdag-fredag 11,30-12. Privatkon tlf.to4828 0278. kl. kontoret man-fre kl. 10-12. kl. 10-11. 11,30-12. Privat tlf. 4828 0278.11,30-12. Privat tlf. 4828 konto0278. ret man-fre kl. 10-12. kl. 10-12. 10-11. ret man-fre kl. 10-11.

Karlebo Kirke

Ændringer kan forekomme. Se dagspressen. Ændringer kan forekomme. Se dagspressen. Ændringer kan forekomme. Se dagspressen.

9. 1. s. i fasten

2. 9. 16. 23.

2. Fastelavn

2.10Fastelavn 10 10 Kirsten Johansen Linda Nørgaard-Højen 102. Kirsten Johansen Linda Nørgaard-Højen 10 Jens Bærentzen 10 10 Fastelavn 10 Kirsten Johansen Linda Nørgaard-Højen Jens Bærentzen (børnegudstjeneste) (børnegudstjeneste) (børnegudstjeneste) 9.101.Nørgaard-Højen s. i fasten Linda Nørgaard-Højen Annette Skipper 109. Linda Annette Skipper 10 Kirsten B 10 1. s. iNørgaard-Højen fasten 10 Linda 10 Annette SkipperJohansen 10 Kirsten Johansen B Alle10er velkomne!

Nytårsdag Helligtrekonger 1. s.e. H3K 2. s.e. H3K 3. s.e. H3K

daktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).


DET SKER i Karlebo Sogn

- læs mere på www.karlebosogn.dk

Taizé-aftengudstjeneste

Ældregudstjeneste

Torsdag den 11. okt. kl. 19.30 i Egedal Kirke Anette Nybo og guitarist Rune Funch

Torsdage kl. 13.30-16.00 i Egedal Kirke Oplysninger hos Kirsten Johansen, tlf. 2849 7225

Gudstjenesten er bygget op omkring de smukke flerstemmige sange fra Taizé, som er relativt lette at lære. Sangene er korte vers, som gentages, hvorved de kan blive en meditativ hjertebøn. Taizé er et økumenisk broderfællesskab i Frankrig, hvortil pilgrimme (primært unge) fra hele verden valfarter for at deltage i brødrenes daglige liv og bøn, arbejde, undervisning og samtale. Se også side 13 under ’Sangaften’ den 4. oktober.

30. august Gudstjeneste v/Jørgen Sejergaard Foredrag v/journalist Jørgen Brian Iskov: ’Otto Leisner – et liv i hopla’ 27. september Gudstjeneste med nadver v/Anette Nybo Foredrag v/Birgitte Stoklund Larsen, Generalsekretær i Det danske Bibelselskab 25. oktober Gudstjeneste v/Kirsten Johansen Foredrag v/Helene Thiesen: ’For flid og god opførsel’ ’Om at komme til Danmark fra Grønland som 7-årig’ 29. november Gudstjeneste med nadver v/Karina Juhl Kande. Provstiets børnekor medvirker Let underholdning ved præsterne.

Reformationsgudstjeneste Onsdag den 31. okt. kl. 19.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard Sidste år fejrede vi Luther-jubilæum og holdt en reformationsgudstjeneste. Det gav inspiration til at fortsætte – også efter jubilæet. Aftenens gudstjeneste følger Luthers gudstjenestevejledning og indeholder en Luther-prædiken. Bagefter er der forfriskning og lejlighed til samtale.

Skriftemål Søndage kl. 10.00-10.15 i Egedal Kirke 9. sept., 14. okt. og 11. nov. Jørgen Sejergaard En mulighed for at lette sit hjerte og knæle ved alteret, hvor præsten lægger hånden på ens hoved, mens han siger ordene om Guds tilgivelse.

Meditation og bøn Mandage kl. 19.00-19.30 i Egedal Kirke 3. sept., 17. sept., 1. okt., 22. okt., 5. nov., 19. nov. Jørgen Sejergaard En kort gudstjeneste på 25 minutter med salmer, oplæsning af en bibeltekst, stilhed til eftertanke og bøn. Man kan også anmode præsten om forbøn, enten i stilhed eller åbent.

STUDIEAFTNER Mandage kl. 19.30-22.00 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard Johannes’ Åbenbaring er Bibelens sidste og vanskeligste skrift. Over to aftener vil Jørgen Sejergaard belyse dette skrift. 5. november Overblik over Johannes’ Åbenbaring – del 1 19. november Overblik over Johannes’ Åbenbaring – del 2

11


DET SKER i Karlebo Sogn FOREDRAG

Mandagsforedrag 

Mandage kl. 19.30-22.00 i Egedal Kirke Arrangeret af Jørgen Sejergaard

Tro og videnskab Arrangeret af Menighedsrådets aktivitetsudvalg ud fra menighedsrådets vision om at sætte fokus på forholdet mellem tro og videnskab.

17. september Kristendommen og de andre religioner v/ Jørgen Sejergaard Kristendommen tror på én Gud, men verdens mange religioner hævder hver sit budskab om Gud. Hvordan hænger det sammen?

Mandag den 3. september kl. 19.30 i Egedal Kirke Er tro og videnskab i strid med hinanden? Hvad siger biologien? v/ Christian Schrøder Kaas, seniorforsker og Ph.D. i bioteknologi.

1. oktober Skibet er ladet med fremtid og håb v/ Hans Otto Kristensen, civilingeniør og bestyrelsesmedlem af Mercy Ships.

I en nylig spørgeskemaundersøgelse svarede 40% af danskerne, at videnskab har gjort religion unødvendig i deres liv. Hvilke spørgsmål kan vi egentligt besvare med videnskaben i hånden? Hvad er konkrete data, og hvad er antagelser i udviklingslæren? Det vil Christian Schrøder Kaas belyse i aftenens foredrag.

Mercy Ships driver verdens største privatejede hospitalsskib og er repræsenteret i 16 lande over hele verden – heriblandt Danmark. Mercy Ships bygger på det kristne livs- og menneskesyn og tilbyder gratis livsforvandlende sundhedsydelser til mennesker i lande, der ikke selv har ressourcer til dette. Mercy Ships arbejder for håb og helbredelse til nogle af verdens fattigste og glemte. Vi arbejder direkte i modtagerens område for at opbygge stærkere lokale ressourcer og sundhedskapacitet i de nationer, vi besøger.

Torsdag den 20. september kl. 19.00 i Sognegården, Nivå Paneldebat om tro og videnskab

22. oktober Skal man tilgive? v/ Jørgen Sejergaard

Er vores forhold til religion betinget af opvækst og uddannelse? Hvordan ser verden ud for en nutidig universitetsteolog og en videnskabsmand? En teolog og to naturvidenskabsmænd går i dialog med hinanden og deres tilhørere om forholdet mellem tro og videnskab.

Tilgivelse er central i kristendommen, men hvad er tilgivelse, og kan man kun få den, hvis man selv

Torsdagstræf Torsdage kl. 11-12.30 i Sognegården Anette Nybo. Kaffe: 20 kr.

Niels-Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi Johan Fynbo, professor i astrofysik Hans Fynbo, lektor i moderne kernefysik

6. september Drømmebilleder – et billedforedrag om Nikolai Astrups liv og kunst v/sognepræst Lene Riis-Vestergaard, Ullerød. Nikolai Astrup (1880-1928) er regnet som en af de største og mest folkekære norske kunstmalere. Han viede hele sit liv til den norske natur – som maler, som grafiker og som bonde og gartner. Størstedelen af hans billeder skildrer hjemegnen Jølster med storslået natur, frodighed og folk i arbejde. Kort sagt det nære liv i storslået smuk natur skildret på en sådan måde, at der kommer et næsten religiøst skær over dagligdagens gøremål. Astrups ”naivistiske naturalisme” med hans særegne komposition gør ham til en hel særlig kunstner; og hans farvebrug og interesse for japansk kunst vidner 12


- læs mere på www.karlebosogn.dk LITTERATUR, FILM OG SANG Historietime Mandage kl. 10.00-11.15 i Sognegården, Nivå 10. sept. og 1. okt. Anette Nybo Noveller vælges, læses op og kommenteres af Anette Nybo. Undervejs deler vi indtryk. Det kræver hverken forberedelse eller særlige forudsætninger at deltage. Første gang læses en novelle eller to af Zinklarprismodtageren Judith Hermann.

endvidere om impulser fra den store verden, nemlig fra studierejser til Berlin, London og Paris. 1. november ’Bid livet i låret’ – om Benny Andersens liv og digtning med eksempler fra både hans børnelitteratur, noveller og lyrik v /sognepræst Gitte Adelgard.  

Teologisk traktement Tirsdag den 2. okt. kl. 17.00-19.15 i Sognegården, Nivå v/Anette Nybo ’Det for alle lige – Karl Ove Knausgårds tanker om det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde’ v/teolog og litteraturforsker David Bugge. Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beretter om Knausgårds hverdagsliv fra hans tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Sverige. Og langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen. Men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at indkredse menneskets evindelige hang til grænser og i – modsætning hertil – den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde. Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.

Film og Frokost Lørdag den 3. nov. kl. 10.30-14.00 Egedal Kirke Karina Juhl Kande ’Toppen af isbjerget’ v/ filmhistoriker Ulrich Breuning, der viser eksemplariske novellefilm i jagten på den gode filmhistorie. Novellen er et punktnedslag i et menneskes liv. En af novellens mestre, Ernest Hemingway, fortæller tilsyneladende enkle historier fra barndommens landskaber. Men under de små, dagligdags iagttagelser ligger en verden af usagte ting. Hemingway viser kun toppen af isbjerget. Ni tiendedele ligger under havets overflade. Der er også hemmeligheder og skjulte ting i den filmiske novelle, hvis dramaturgi og virkemidler i bedste tilfælde nærmer sig en formel på filmfortællingens inderste hemmelighed. Frokost: 50 kr., som betales på dagen. Tilmelding senest mandag den 29. oktober til Karina Juhl Kande kjk@km.dk eller 2137 0011  

Sangaften Torsdag den 4. okt. kl. 19.00-21.00 i Egedal Kirke Anette Nybo og Rune Funch Her øves sange, så vi ved Taize-gudstjenesten den 11. oktober kl. 19.30 måske kan synge flerstemmig fællessang. Sangene er nogle af dem, som synges til de tre daglige bønner i Taizé. Guitarist Rune Funch, som vil lede sangaftenen og musikken til gudstjenesten, har i en årrække stået for ugentlige Taizé-aftenbønner i Århus. Han har desuden stået for indspilningen af cd’en ”Syng lovsang, hele jorden” med sange fra Taizé på dansk og har medvirket ved flere indspilninger i Taizé. 13


DET SKER i Karlebo Sogn Sangtime

Sorggruppe i Nivå

Tirsdag den 30. okt. kl. 10-30-11.45 i Sognegården, Nivå Anette Nybo og organist Jørgen Hansen

Første gang tirsdag den 28. aug. kl. 15.00-17.00 i Sognegården, Nivå Kirsten Johansen og cand.psyk. Karen Thøgersen

Midt i Syng-dansk-ugen mødes vi, finder sangbøger frem, bl.a. højskolesangbogen, og synger, både nye og gamle danske sange, kendte og ukendte. Halvvejs vil der være formiddagskaffe og plads til at ønske yndlingssangen.

Tilbud til dig, der har mistet én, du holdt af. Flg. datoer er planlagt: 28. august, 25. september, 9. oktober, 30. oktober, 20. november. Nye datoer aftales i gruppen, som kan bestå af op til 8 deltagere. Alle kan frit og uforpligtende ringe og høre nærmere. Nye deltagere sættes evt. på venteliste. Kontakt Karen Thøgersen tlf. 4914 5038 mail: karen.thogersen@post12.tele.dk eller sognepræst Kirsten Johansen, tlf. 2849 7225, mail:kijo@km.dk.

SAMTALER Gravidsamtaler Tid og sted: Kontakt Anette Nybo, tlf. 2082 9361 sognepræst Anette Nybo og jordemor Kirsten Aunstrup

Sorggruppe på tværs af sognegrænser Tirsdage kl. 9.30-12.00 i Humlebæk Sognepræsterne Hans-Henrik Ross, Humlebæk, og Karina Juhl Kande, Karlebo

Kirken kan og skal meget i dag – bl.a. give rum og ramme til de overvejelser, der melder sig i løbet af en graviditet: Hvilken mor vil jeg gerne være og hvorfor? Hvad forventer jeg mig af fødslen? Og af mit barn? Fredensborg Provstis nyeste tiltag giver mulighed for at tænke over disse ting og sætte ord på – evt. sammen med andre gravide. Læs Maria Lucas’ beskrivelse på side 4. Hun var den modige ’første-deltager’.

Sorggruppen er et samarbejde mellem Humlebæk Sogn og Karlebo Sogn. Sorggruppen mødes i ’konfirmandstuen’ bag Humlebæk præstegård, Humlebæk Strandvej 4, 3050 Humlebæk 10 tirsdage. Vi begynder den 30. oktober 2018 og slutter den 19. marts 2019. Tilmelding og yderligere oplysninger hos Karina Juhl Kande på tlf. 2137 0011, e-mail: kjk@km.dk eller Hans-Henrik Ross på tlf. 4919 0496, e-mail: hr@km.dk.

Eksistenssamtale om håb Torsdag den 22. nov. kl. 19.00-21.00 i Sognegården, Nivå Karina Juhl Kande og Kirsten Johansen

ANDRE ARRANGEMENTER

Præsterne er værter ved en eksistenssamtale, hvor emnet er håb. Arrangementet er en mulighed for at forlade sociale medier, venneboblen og sofaen et par timer for at møde andre mennesker ansigt til ansigt. Vi mødes til en åben samtale, der vil mere end hyggesnak og udveksling af meninger. Eksistenssamtalen har fokus på den spørgende, nysgerrige og undrende samtale mellem almindelige mennesker. Her er ingen dagsorden ud over et overordnet emne og en samtalemenu, der sikrer, at deltagerne kommer til at tale med andre i løbet af aftenen. Her er ingen livliner til eksperter, og der er ingen fastlagt retning eller endestation. Det handler om, hvad der kan komme ud af at tale sammen. Forfriskninger undervejs.

Udstilling af nye gravsten Søndag den 7. okt., ca. kl. 11.45 på Nivå kirkegård arrangeret af kirkegårdens personale og Iben Skibsted Klæsøe. Vi åbner en udstilling fra De danske Stenhuggere på Nivå Kirkegård. Her vises ideer og forslag til nye former for gravsten – fremtidens gravstene måske? Udstillingen kan ses på Nivå Kirkegård det næste år. 14


- læs mere på www.karlebosogn.dk FOR BØRN OG UNGE Babysalmesang Onsdage kl. 10.00 og kl. 11.15 i Egedal Kirke Sangpædagog Louise Kostved Babysalmesang er for babyer i alderen 2-12 mdr. og deres mor/far. Vi synger, danser, tumler og leger til salmer, remser og børnesange. Forløb på 10 onsdage. Tilmelding på hjemmesiden.

Sognerejse til Andalusien den 1.-8. maj 2019 Informationsmøde onsdag den 7. november kl. 19.30 i Sognegården, Nivå På rejsen vil vi bl.a. besøge Cordoba, Sevilla, Alhambra, Gibraltar og den danske kirke på Solkysten.

Børnekor Onsdage kl. 15.15-16.00 i Egedal Kirke Korleder Henrik Schrøder For sangglade drenge og piger i 1.-3. klasse. Undervisningen er gratis, og der er kørselsordning, hvor frivillige hjælpere henter og bringer børnene i SFO, hvis forældrene ikke har mulighed for det. Kontakt John Selch Andersen, tlf. 2277 2270.

Program kan fås nu hos rejsens ledere: Kirsten og Bjarke Johansen tlf. 28497225/42560109 mail: kijo@km.dk Hurtig tilmelding tilrådes

Jule-klip Torsdag den 22. nov. kl. 11.00-13.00 i Sognegården, Nivå Vanen tro mødes en gruppe i Sognegården for at klippe julepynt, der udleveres i en kirkedør juleaftensdag. Vi mødes 3-4 gange.

Strikkecafé Mandage kl. 11-13 i Sognegården, Nivå 3. sept., 1. okt., 5. nov., 3. dec., 7. jan. Den strikkede dåbsserviet har efterhånden vundet indpas i mange kirker og er til stor glæde for både modtageren og de frivillige, der rundt om i kirkernes strikkecafeer strikker servietter. Vi starter derfor en strikke-café i Sognegården. Indkøb af opskrifter, pinde og garn sørger vi for. Lidt kendskab til skrikning er en fordel. Da vi har mange dåb i Karlebo Sogn, har vi brug for mange strikkeglade personer, der har lyst til at gøre en forskel for alle, der får døbt et barn i en af sognets kirker.

Minikonfirmander Tirsdage kl. 19.00-20.30, Egedal Kirke fra 4. sept. For alle børn i alderen 9-13 år – også ikke-døbte. Vi hører bibelhistorie, lærer Fadervor og trosbekendelsen, leger og hygger. Kontakt Jørgen Sejergaard, tlf. 4914 3358.

FDF Nivå Mødested: ”Lerhytten“ Nivåvej 2, Nivå Pusl. og tuml. (0.-2. kl.) tirsdag kl. 17.30-19.00 Pilte (3.-4. kl.) tirsdag kl. 17.30-19.00 Væbnere (5.-6. kl.) tirsdag kl. 19.00-20.30 Seniorvæbnere (7.kl.- 15 år) tirsdag kl. 19.00-21.00 Seniorer (15 -18 år) tirsdag kl. 19.30-21.30 Hjemmeside: fdfnivaa.dk Familie-FDF sidste søndag i måneden kl. 14-16. Kontakt David Askirk, tlf. 2662 2552. 15


Der prædikes Der prædikes Der prædikes 1. tekstrække efterefter 1. tekstrække 1. efter tekstrække

Gudstjenester Gudstjenester Gudstjenester

KARLEBO NIVÅ KARLEBO KIRKE KIR KEKEKIRKE KARLEBO KIRKEKIRKENIVÅ NIVÅ KIR

EGE DAL EGEEGE DAL KIRKIR KEKEKIRKE DAL

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Teater for konfirmander - og andre fra 10 år

JANUAR Kl. Præst JANUAR 2003 Præst JANUAR 2003 2003Kl. Kl. Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

1. Nytårsdag 14 14 14Skipper Annette 14Johansen Kirsten Johansen 16 1. Nytårsdag Annette Kirsten 1. Nytårsdag Annette SkipperSkipper 14 14 Kirsten Johansen 5. Helligtrekonger 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 5. Helligtrekonger 10 10 Kirsten JensJens Bærentzen 5. Helligtrekonger Kirsten Johansen 1. s.e. H3K10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Hyldahl Niels Hyldahl 12. 12. 1. s.e. H3KH3K Linda Nørgaard-Højen 10 10 NielsNiels Hyldahl 10 1. 12. s.e. Linda 2. s.e. H3K10 10 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 19. 19. 2. s.e. H3KH3K JensJens Bærentzen Kirsten 2. 19. s.e. Kirsten Johansen 3. s.e. H3K10 10 10Skipper Annette 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 26. 26. 3. s.e. H3KH3K Annette Linda Nørgaard-Højen 10 3. 26. s.e. Annette SkipperSkipper 10 10 Linda

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

1.i advent 1. s. i advent 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 1. 1.1.s.1.i s. advent 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Linda Jørgen Sejergaard (musikgudstjeneste) 14Johansen Kirsten Johansen (musikgudstjeneste) 14 14 Kirsten (musikgudstjeneste) Kirsten Johansen (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) 8.i advent 2. s. i advent 14Johansen Kirsten Johansen 10 10 10Skipper Annette 10Bærentzen Jens Bærentzen B 8. 2. advent 14 14 Kirsten Annette JensJens Bærentzen B B 8. s.2.i s. Kirsten Johansen Annette SkipperSkipper 10 10 (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) 3. s. i advent 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Johansen Kirsten Johansen 15. 15. 3. s.3.i 15. advent 10 10 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 10 10 Kirsten s. i advent Jørgen Sejergaard Linda Kirsten Johansen (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) (De (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) ni læsninger) (Sognekoret medvirker) 4. s. i advent 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 22. 22. 4. s.4.i 22. advent 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard s. i advent Linda Jørgen Sejergaard 24. Juleaften 14Johansen Kirsten Johansen 14 14 14 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 24. 24. Juleaften 14 14 Kirsten Linda Nørgaard-Højen Juleaften Kirsten Johansen Linda 15 Jørgen Sejergaard 15.30 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Jens Bærentzen 15 15 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 15.30 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Bærentzen 17Johansen Kirsten Johansen 17 17 17Bærentzen Jens Bærentzen 17 17 17 Jørgen Sejergaard 17 17 Kirsten JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 25. Juledag 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Jørgen Sejergaard 25. 25. Juledag Kirsten Linda Nørgaard-Højen 10 10 Jørgen Sejergaard Juledag Kirsten Johansen Linda Jørgen Sejergaard 26. Anden 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 26. 26. Anden juledag 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Kirsten Anden juledagjuledag Jørgen Sejergaard Kirsten Johansen 29. Julesøndag10 10 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10Skipper Annette 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 29. 29. Julesøndag Jørgen Sejergaard Annette Linda Nørgaard-Højen Julesøndag Jørgen Sejergaard Annette SkipperSkipper 10 10 Linda

16 Jørgen Sejergaard Jørgen Sejergaard 16 Jørgen Sejergaard 10Skipper Annette Annette 10 Annette SkipperSkipper 10 Jørgen Sejergaard B Jørgen Sejergaard B B 10 Jørgen Sejergaard 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Linda 10 Jørgen Sejergaard Jørgen Sejergaard 10 Jørgen Sejergaard

Tirsdag den 20. november kl. 17.00 og kl. 19.30 i Egedal Kirke

Biblen på 45 minutter - En teaVi starter ved begyndelsen og bibelske rekvisitter, i takt med at FEBRUAR Kl. Præst besøger både Kl. Præst Kl.historier Præst udfolder sig FEBRUAR Kl. Kl. Præst Kl. Kl. Præst Kl. Præst FEBRUAR Præst Præst Præst ter-tour de force af ’Det andet Abraham, Isak og deKl. mange Scenarie’ Jakob, Moses, David ogJens selvpå10 scenen. Gud skabte verden på 2. H3K 4. s.e. H3K10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Bærentzen 10 10Johansen Kirsten Johansen 2. 4. H3K Linda Nørgaard-Højen 10 10 Jens Bærentzen Kirsten 2. s.e. 4. .s.e. Linda Jens Kirsten Johansen på s.e. 45 minutter er Kirsten en10lynfølgelig ViJørgen flygter ud af seks dage, men kan 9. Sidste s.e. 10 H3K10 Kirsten JohansenJesus. 10 Jørgen Sejergaard 10 10Bærentzen Jens Bærentzen B og 9. Biblen Sidste s.e. H3KH3K Kirsten Johansen 10 10 Jørgen Sejergaard Jens Bærentzen B Bpræsten 9. Sidste Johansen Sejergaard 10 Jens rejse i Septuagesima Bibelens fortællinger og Ægypten,10 danser os prohans assistent nå Biblen 16. Septuagesima 10Bærentzen Jens Bærentzen 10igennem Linda Nørgaard-Højen 10Skipper Annette Skipper på kun 16. Septuagesima 10 10 JensJens Bærentzen Linda Nørgaard-Højen 10 Annette 16. 10 Linda Nørgaard-Højen 10 Annette Skipper budskaber. på turen erAnnette sogfetbøgerne deler udKirsten af Paulus’ 4510 minutter? 23. Guide Seksagesima 10Skipper Annette Skipper 10og 10Johansen Johansen 10 10 Jørgen Sejergaard 23. Seksagesima 10 10 Annette Kirsten Jørgen Sejergaard 23. Seksagesima Skipper 10 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard nepræst Kristian Tvilling og hans mange breve. På rejsen bliver poeGratis billetter kan afhentes Kl. Præst si, jura ogKl. Kl.rap, Præst Kl. Præst MARTS Kl. Kl. Præst Præst Kl. Præst MARTSMARTS Kl. Præst Kl. Præst assistent Marlene Kejser, ogPræst samprofeti til lyd og i Sognegården, Nivå, den 15. nomen med dem hører man historimagi. Og ud af Bibelens 66 bøger vember kl. 17.00-18.00. 2. Fastelavn 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens BærentzenUddeles 2. Fastelavn Kirsten Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen 2. Fastelavn Kirsten Johansen Linda er fra både Det Gamle og(børnegudstjeneste) Det Nye(børnegudstjeneste) strømmer lys, lyd, ord, græshopefter først-til-mølle-princippet. (børnegudstjeneste) Testamente. per, regn,10 pest og kjortler og Skipper andre 10 Anette Nybo 9.i fasten 1. s. i fasten 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Skipper Annette 10Johansen Kirsten B 9. 1. fasten 10 10 Linda Nørgaard-Højen Annette Kirsten BJohansen 9. s.1.i s. Linda 10 Annette Skipper 10 Kirsten Johansen B kanSeforekomme. Se dagspressen. Ændringer kanÆndringer forekomme. dagspressen. Ændringer kan forekomme. Se dagspressen.

Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde

Karlebo Karlebo Kirke Karlebo Kirke Kirke

Karlebo Kirke Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal.

Nivå Kirke Nivå Kirke Nivå Kirke

Egedal Egedal Kirke Egedal Kirke Kirke

Nivå Kirke Egedal Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. 3, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3,Egedalsvej 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3, Kirke 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal. Graver Niels Knudsen, tlf. 4828træf0172, Kirkegårdsleder: træfKirkegårdsleder: Christian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver NielsNiels Knudsen, tlf. 4828 0172, træfChristian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver Knudsen, tlf. 4828 0172, Kirkegårdsleder: Christian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, fes på10-12 Karlebovej 10-12 tirsdagfredag tlf.7121, 4914 7121, gårds tlf.8213, 4576 8213, træffes tirsdag-fre dag fes på tirsdagfredag kl. kl. tlf.kl.tlf. 49144914 7121, træffes på træffes kir gårds - kirke 4576 8213, træffes tirsdag-fre dag fesKarlebovej på Karlebovej 10-12 tirsdagfredag træffes påkekir kepå gårds - tlf. tlf.- 4576 træffes tirsdag-fre dag vat tlf. 4828 0278. tokl. ret 10-12. man-fre kl. 10-12. kl. 10-11. 11,30-12. Pri11,30-12. vat 0278. konto rettoman-fre kl. 10-11. 11,30-12. Pritlf. vat4828 tlf.Pri4828 0278. kon retkon man-fre kl. 10-12. kl. 10-11.

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

DECEMBER DECEMBER DECEMBER

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

B = Børnepasning B = Børnepasning B = Børnepasning

Kirkenyt Efterår 2018  
Kirkenyt Efterår 2018