__MAIN_TEXT__

Page 1

Også direkte fra 9. klasse

GC4 2 F 0 på

20

Mange spændende fagpakker

HF

Gymnasial uddannelse på 2 år


Velkommen til FGC4 Kære ansøgere Når I inden længe skal vælge uddannelse for første gang, er det på flere måder stort. Det er et stort privilegium. Tænk, selv at kunne bestemme, hvilke mål og fag, der nu skal fylde jeres hverdag. Det er også et stort ansvar. For hvad nu, hvis I ikke lykkes med projektet? Selv om indholdet på både stx og hf er blevet blev justeret ad flere omgange, er formålet med uddannelserne velkendt. Begge skal de forberede jer til videre uddannelse og karriere, ligesom de mere alment skal danne jeres syn på jer selv og jeres verden. Hvilke uddannelser og karrierer, I nærmere bestemt skal forberedes til, og hvad dannelse præcist vil sige i 2020, er der mange bud på. Den rivende udvikling ændrer hastigt arbejdsmarkedet. Og sideløbende ændres også rammerne for at navigere kyndigt som myndig, kritisk, demokratisk og beslutningsdygtig borger. Men I skal ikke fortvivle. På Frederiksborg Gymnasium og HF er vi overbeviste om, at også en foranderlig fremtid bedst imødegåes af interesseret ihærdighed, faglig dygtighed og personlig forankring. Og det projekt er I slet ikke alene om at lykkes med. Yderst kompetente ansatte og et stærkt elevfællesskab vil være der for jer. Når al ting kører, og når I måtte møde faglige eller personlige bump på vejen. Vælger I Frederiksborg Gymnasium og HF som jeres videre vej, skal I være hjerteligt velkomne. Vi vil glæde os meget til at lære jer at kende - både som studerende og som mennesker. God vind med overvejelserne og sommerens afsluttende prøver! Anders Krogsøe, Rektor 2


Elev på FGC4 Frederiksborg Gymnasium og HF er en unik, velorganiseret og fantastisk skole med plads til alle også dig. FG har en historie der stammer helt tilbage fra 1600-tallet - en historie, der er meget ældre end de fleste skolers. Det kan stadig mærkes på gangene og i FG-ånden og er alt sammen med til at gøre Frederiksborg Gymnasium og HF så unik, som den er. Med sine trettenhundrede elever kan første skoledag på FG virke stor og uoverskuelig med mange nye, ukendte ansigter og miljøer. Det er en overvældende og begivenhedsrig dag. Du bliver mødt med et væld af glade og ambitiøse elever og lærere, alle med et ønske om at lære dig at kende. Her på skolen har man rig mulighed for at udfolde og udvikle sig præcis, som den man er. Dette er uanset, om man går ind til det med en klar ide om, hvem man er, og hvad man vil, eller om alle døre står åbne. Skolens størrelse og de mange elevstyrede klubber, gør det muligt for eleverne at mødes på tværs af klasserne og dermed sprede deres sociale relationer. Læringsmæssigt står der et stærkt og dygtigt lærerteam parat, og de gør deres ypperste for at gøre undervisningen motiverende og lærerig, samt tilpasse den til klassens kompetencer. Velkommen til Frederiksborg Gymnasium og HF - ”Plads til forskellighed, plads til dig.” Juliane og Oliver 2p

3


4


Optagelse efter 9. klasse For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du: • Have bestået folkeskolens afgangseksamen • Erklæres uddannelsesparat • Have et gennemsnit på 4.0 i dine sidste standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse • Have et gennemsnit på 4.0 i de lovbundne prøver (dansk, matematik, engelsk, fællesprøve i naturfag) i 9. klasse. • Have haft tysk eller fransk fra 5. klasse til 9. klasse og have aflagt prøve i faget, hvis det blev udtrukket til eksamen

agelse på h t p f O

Optagelseskrav

Optagelse efter 10. klasse • Være erklæret uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse • Følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag • Få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne • Have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen. Hvis du ikke opfylder kravene efter 10. klasse kan du blive tilbudt en faglig prøve og samtale, der kan være adgangsgivende.

5


6


Optagelse.dk Inden d. 1. marts 2020 skal du tilmelde dig på optagelse.dk • Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig. • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du, hvilke planer du har for en videre gående uddannelse eller et erhvervsarbejde. • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. • Du og dine forældre skal godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag. • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Inden du starter Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have idræt, musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf. Hvis du tror, du kunne tænke dig fagpakken "Design og kreativitet", skal du vælge billedkunst på c-niveau i 1.hf. Du kan læse om fagene på skolens hjemmeside www.fgc4.dk. 7


8


• Samfund og sammenhænge • Krop og sundhed

• Individ og samfund • Design og kreativitet

Du kan i tabellen herunder se, hvilke fag på hhv. B- og C-niveau, der er bundet til de enkelte fagpakker.

H

I løbet af 2. semester skal du vælge dig ind på en af vores 4 fagpakker, som retter sig mod forskellige videregående uddannelser.

gv ag o algfa f g f

Fagpakker

Samfund og Sammenhænge • Samfundsfag B • Matematik B

Krop og Sundhed • Biologi B • Psykologi C

Individ og Samfund • Samfundsfag B • Psykologi C

Design og Kreativitet • Billedkunst B • Design og arkitektur C

9


Obligatoriske fag og valgfag Udover fagene i dine fagpakker og en række obligatoriske fag er der i 3. og 4. semester plads til valgfag. Du kan vælge enten to nye fag på C-niveau, eller du kan vælge at hæve et C-fag, du allerede har haft i 1. og 2. semester til et B-fag. Hvis du vælger fagpakken Samfund og Sammenhænge, er der kun plads til et valgfag på C-niveau i 2.hf. I tabellen herunder kan du se, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der er mulighed for at vælge.

Obligatoriske fag

C-fag

C-fag hævet til B-fag

Dansk

Fysik

Biologi

Engelsk

Informatik

Idræt

Matematik

Design og arkitektur

Kemi

KS Kultur- og samfundsfag (historie, samfundsfag, religion)

Psykologi

Musik/billedkunst/mediefag

NF Naturvidenskabelig faggruppe (kemi, geografi, biologi)

Matematik

Idræt eller kunstnerisk fag

Religion Samfundsfag

10


11


12


HF-uddannelsens opbygning 1. hf efterår

1. hf forår

2. hf efterår

2. hf forår

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk B

KS-Historie B

KS-Historie B, Religion C, Samfundsfag C

KS-Historie B, Religion C, Samfundsfag C

SSO

NF-Kemi C, Biologi C, Geografi C

NF-Kemi C, Biologi C, Geografi C

Matematik C

Matematik C

Kunstnerisk fag C eller Idræt C

B/B el. B/C

Fagpakkefag

Fagpakkefag B/B el. B/C

Et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau

Et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau

NB! Hvis du har valgt fagpakken ”Samfund og Sammenhænge” med fagene Matematik B og Samfundsfag B, er der kun plads til et valgfag på C-niveau i 2.hf.

13


Den særlige HF-profil Team og Tutorordningen Alle hf-klasser har et lærerteam på tre lærere, som har et særligt ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. En af dine teamlærere bliver din tutor, og i 1.hf og 2.hf har du tre samtaler med din tutor, som drejer sig om, hvordan din hf-uddannelse forløber. Formålet med tutorsamtalerne er at hjælpe og vejlede dig i forhold til at få gode studievaner, så du kommer nemmere og bedre gennem din hf-uddannelse. Studietur Hvert år tager alle 1.hf-klasserne på studietur til Berlin. Turen skal både ryste klasserne sammen socialt og give nye faglige perspektiver på de fag, du har i 1.hf. Der vil derfor altid være et stykke fagligt arbejde, du skal lave før turen, under turen og efter turen. Projektperioder På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi en række projektperioder. Et eksempel på en projektperiode i 1.hf kan fx være danskfagets ”Journalist for en dag”, hvor du bl.a. får undervisning i skriveprocesser. Du skal også ud i felten og indsamle materiale og foretage interviews, og projektet afsluttes med en fælles dag for alle 1.hf´ere, hvor du under ledelse af en professionel journalist skal skrive, redigere, layoute og aflevere din artikel før deadline. Praktikperioder På Frederiksborg Gymnasium og HF har du også flere praktikperioder. I 2.hf får du fx mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse enten i Hillerød eller i København. Hvor og hvilken videregående uddannelse, du kommer i praktik på, afhænger af dit fagpakkevalg.

14


Det tilbyder vi dig på HF Hf-profilen

• Faglig undervisning af høj kvalitet • Team- og tutorordning • Studietur til Berlin • Projekt- og praktikperioder • Fokus på gode studievaner • Lektiecafé, hvor du over en kop kakao får faglig hjælp af en lærer eller en ældre elev • Hf-rådet, hvor to elever fra hver klasse er med til at diskutere og præge hf-uddannelsen på FGC4 • En lang række aktiviteter som frivillig idræt, skolekor, bigband, musical, elev-klubber, lancierfest, hf-julefrokost, temaaftener mm. • ATU – Akademiet for Talentfulde Unge, som er et tilbud til særligt dygtige og motiverede elever • Opsamlingshold i matematik • Studievejledning, der kan give dig støtte og rådgivning, hvis du har særlige udfordringer i skolen eller i fritiden • Vejledning om videreuddannelse efter din hf-eksamen

15


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

Profile for webpage

HF på FGC4 2020  

HF på FGC4 2020  

Profile for webpage
Advertisement