Page 1

8

ST

01

X

FGC4 å p 2


Velkommen til FGC4 Der er noget rart ved at ankomme om morgenen på et gymnasium med engagerede og veloplagte lærere og elever. Gymnasiet kan virke stort og voldsomt i starten, men hurtigt får man en dagsrytme på gangene og en følelse af en interesse i hinanden og i den almene viden. På gymnasiet siger vi: ”Plads til forskellighed, plads til dig.” Vi synes, at sloganet minder os om, at vi kommer fra vidt forskellige familier, byer og har forskellig baggrund, men der er alligevel plads til alle, og vi kan fungere sammen som ét sammenhængende gymnasium. Lærerne er en vigtig brik i det gymnasiale puslespil. På Frederiksborg Gymnasium og HF har vi lærere, som underviser ud fra vidt forskellige metoder, men som passer de enkelte klasser, de har. Lærerne tilpasser sig deres klasses behov, så eleverne får mest ud af timerne. Men skolen er ikke bare aktiv i modulerne og frikvartererne; Frederiksborg Gymnasium og HF vrimler også med klubber, komitéer, sportshold, festudvalg og caféudvalg. Alle disse udvalg og klubber giver gymnasiet liv, selvom deres aktiviteter ligger efter skoletid. Elevernes fælles aktiviteter giver også gymnasiet og det - måske til tider - hårde skoleliv en større kvalitet og et fællesskab, som man har lyst til at blive del af. Signe og Asger, elevrådsformænd 2


Optagelse.dk Inden 1. marts 2018 skal du tilmelde dig på optagelse.dk Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går – er du matematisk, samfundsfaglig, musisk eller sprogligt interesseret? Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores studieretninger, du synes, kunne være interessant for dig. I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde. Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. Du og dine forældre skal godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag. Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra Frederiksborg Gymnasium og HF sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Inden du starter på stx skal du… … vælge et kunstnerisk fag Du kan vælge mellem musik, drama, billedkunst … vælge et fremmedsprog ud over engelsk Du kan vælge mellem tysk, fransk eller spansk som begyndersprog på A-niveau. Eller du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog på B-niveau. • Hvis du vælger et begyndersprog på A-niveau skal du være opmærksom på, at du, bortset fra i Nat1, Nat5, Nat6 og Sprog, skal have et ekstra A-niveau fag med tilhørende ekstra forberedelse, skriftligt arbejde og eksamen. • Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at du senere vil vælge Sprog 1 eller Sprog 2 som studieretning, skal du vælge tysk eller fransk fortsætter som 2. fremmedsprog. 3


Studieretninger På FGC4 kan du vælge mellem 18 studieretninger fra 4 forskellige familier I de enkelte familier kombineres fagene på forskellig måde og forskellige niveauer Du kan se mere under de enkelte familier – følg farven 

Den naturvidenskabelige familie

Matematik, fysik, kemi, biologi, bioteknologi, (idræt)

Den samfundsfaglige familie

Samfundsfag, matematik, engelsk, tysk, fransk

Den sproglige familie

Spansk, tysk, fransk, engelsk, latin, samfundsfag

Den musiske familie

Musik, engelsk, matematik, tysk, fransk

4


Grundforløbet strækker sig over 3 måneder fra skolestart til medio november og er obligatorisk for alle elever. Først efter grundforløbet fordeles eleverne i deres valgte studieretning. I grundforløbet bliver du undervist i en række obligatoriske fag og fagsamarbejder: • Almen sprogforståelse (AP) • Matematik • Naturvidenskabeligt  • 2. fremmedsprog grundforløb (NV) • Kunstnerisk fag • Dansk – musik, drama, billedkunst • Idræt • Samfundsfag • Engelsk Derudover er der i grundforløbet • Introforløb • Præsentation af studieretninger • Screeninger i matematik og læsning • Studieteknik

• •

dforløbe n u t Gr

Grundforløbet

Individuel evalueringssamtale om det faglige niveau og ønsker om studieretning Afsluttende prøve i NV og AP

Obligatoriske fag i stx Uanset hvilken studieretning og frie valgfag, du vælger, skal alle elever i stx have følgende fag A-niveau

B-niveau

C-niveau

Dansk Historie

2. fremmedsprog Engelsk Matematik Et af fagene biologi/ naturgeografi/fysik/informatik (Samf 1-4 og Mus 1-4)

Fysik Samfundsfag Matematik (Sprog 1 og Sprog 2) Et af fagene biologi/naturgeografi/informatik Kunstnerisk fag Idræt Religion Oldtidskundskab 5


Nat 1

• Matematik A • Fysik B • Kemi B

Nat 2

• Fysik A • Matematik A • Kemi B

Nat 3

• Kemi A

• Matematik A • Fysik B

6

Synes du at det er rart med to streger under facit?

Du får selv lov til at eksperimentere med raketter og balloner

Det er fedt at lave forsøg i laboratoriet


• Bioteknologi A • Matematik A • Fysik B

Nat 5

• Biologi A • Kemi B

Nat 6

• Biologi A • Kemi B • Idræt B (som tilvalg)

Biotek er genmodificering, - og melorme til frokost

Na t u r vid

Nat 4

abelige studi k s er en

nger i n et

Er du til gummistøvlebiologi og krads kemi i laboratoriet?

Doping og maximal præstationsevne er ikke fremmedord i denne studieretning

7


Samf 1

• Samfundsfag A • Matematik A

Samf 2

• Samfundsfag A • Engelsk A

8

Det er spændende at opstille modeller til forklaring af den verden, vi lever i

Du får indblik i sociale, politiske og økonomiske forhold nationalt og globalt


ige studie fagl ret s nd

ger n i n

• Samfundsfag A • Tysk A

Samf 4

• Samfundsfag A • Fransk A

Det er ikke tilfældigt, at Tyskland er EU’s matriark

Hvad har gjort Frankrig til EU’s primære terrormål?

9

S a m fu

Samf 3


Sprog 1

• Spansk A • Engelsk A • Tysk B

Sprog 2

• Spansk A • Engelsk A • Fransk B

10

Hvis du vælger Sprog 1 eller Sprog 2 kan du nøjes med matematik på C-niveau. Desuden er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Hvis du vælger Sprog 1 eller Sprog 2 kan du nøjes med matematik på C-niveau. Desuden er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Du lærer at udtrykke dig på 3 fremmedsprog

Du får styrket dine interkulturelle kompetencer


• Tysk A • Engelsk A • Samfundsfag B

Sprog 4

• Fransk A • Engelsk A • Samfundsfag B

Sprog 5

• Engelsk A • Spansk A • Latin C

Hvis du vælger Sprog 3 eller 4, er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Hvis du vælger Sprog 3 eller 4, er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Hvis du vælger denne studieretning, er det ligesom med Sprog 3 og 4 ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Sp r

Sprog 3

e studieretn g i l in og

r ge

Man ser tingene i et større globalt perspektiv

Det er sjovt at diskutere på fremmedsprog

11


Mus 1

• Musik A • Engelsk A

Mus 2

• Musik A • Matematik A

12

Man har fra starten et fællesskab gennem musikken

Drømmer du om at spille musik med dine venner


studieretni e k ng s i us

er

• Musik A • Tysk A

Mus 4

• Musik A • Fransk A

M

Mus 3

Musik er en god måde at finde sig selv på

Der er rig mulighed for at lade musikken fylde i hverdagen

13


Valgfag på FGC4 Samtidig med at du vælger studieretning i grundforløbet, skal du vælge, hvilke valgfag, du vil have i 2. og 3.g. Du kan, alt afhængig af studieretning, vælge 2-3 valgfag. Valgfag på B-niveau forudsætter, at du allerede har afsluttet faget på C-niveau. Dette gælder dog ikke idræt B, som du kan have parallelt med idræt C. Valgfag på A-niveau forudsætter, at man har afsluttet faget på B-niveau. A-niveau

B-niveau

C-niveau

Engelsk

Billedkunst

Billedkunst

Fransk

Biologi

Design/arkitektur

Fysik

Dramatik

Dramatik

Kemi

Fysik

Erhvervsøkonomi

Matematik

Idræt

Filosofi

Spansk

Informatik

Informatik

Tysk

Kemi

Kemi

Latin

Latin

Matematik

Mediefag

Mediefag

Musik

Musik

Naturgeografi

Naturgeografi

Psykologi

Psykologi

Retorik

Religion Samfundsfag Design/arkitektur 14


Talentarbejde og støtte På FGC4 er det vigtigt for os, at du trives og føler, at du både bliver udfordret og støttet gennem dit 3-årige uddannelsesforløb. Talentarbejde for dygtige og særligt interesserede elever For de særligt dygtige elever har vi en række af aktiviteter, som du enten bliver opfordret til at deltage i, eller som du selv kan tilmelde dig: • Akademiet for talentfulde unge • Forskerspireprojektet • Georg Mohr konkurrencen • Fysikolympiade • Kemiolympiade • Geografiolympiade • Science Cup • Science talenter • Juvenes Translatores

• Cambridge Certificate • English Speaking Union • Team DK elever • Frivillig undervisning i drama, billedkunst, musik, idræt • Idrætsturneringer • Projekt frivillig arbejde • Lektiecafé-hjælper

Aktiviteter for elever med behov for støtte Også for de elever, der har behov for ekstra støtte og vejledning, har FGC4 en masse tilbud • Læse- og skrivevejledning • Matematik-boost • Dansk for tosprogede • IT-rygsæk mm. for dyslektikere • Selvtillidskurser

• Eksamenstræningskurser • Skrivefængsel • Lektiecafé • Studievejledning • Psykologhjælp 15


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

STX på FGC4 2018  
STX på FGC4 2018