Page 1

Nu også fra 9. klasse

GC4 2 F 0 på

18

Mange spændende fagpakker

HF

Gymnasial uddannelse på 2 år


Hvis du kan lide at være en del af et stort fællesskab

Optagelseskrav For at søge om optagelse på skolens 2-årige hf-kursus, skal du have aflagt folkeskolens 10. klasses prøve i • Dansk skriftligt og mundtligt • Matematik skriftligt og mundtligt • Engelsk skriftligt og mundtligt • Tysk eller fransk skriftligt og mundtligt (hvis du ikke allerede har været indstillet til og evt. aflagt mundtlig prøve efter 9. klasse) • Fysik/kemi (hvis du ikke allerede har aflagt prøve efter 9. klasse) Som noget nyt kan du blive optaget i 2-årigt hf direkte efter 9. klasse. Hvis du søger hf efter 9. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat med et fagligt niveau på mindst 4,0 i gennemsnit i dine afsluttende standpunktskarakterer. Du skal desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver i folkeskolens afgangseksamen. Hvis du ikke opfylder disse krav, fordi du eksempelvis har været ude af folkeskolen eller har været i gang med en anden ungdomsuddannelse, skal du til en optagelsesprøve her på skolen, som vurderer, om du kan blive optaget. Denne mulighed gælder dog ikke elever, der kommer direkte fra 9. klasse Ved spørgsmål kan du kontakte Anders Jensen på 40 20 10 70. 2


agelse på h t p f O

Optagelse.dk Inden 1. marts 2018 skal du tilmelde dig på optagelse.dk Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig. I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde. Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. Du og dine forældre skal godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag. Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Inden du starter Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have idræt, musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1hf.

3


Fagpakker I løbet af 2. semester skal du vælge dig ind på en af vores 4 fagpakker, som retter sig mod forskellige videregående uddannelser. • Samfund og sammenhænge • Krop og sundhed

• Individ og samfund • Design og kreativitet

Du kan i tabellen herunder se, hvilke fag på hhv. B- og C-niveau, der er bundet til de enkelte fagpakker.

Samfund og sammenhænge

Rettet mod bl.a. Socialrådgiver Offentlig administration Økonomi og IT Finansøkonom

Krop og Sundhed

Rettet mod bl.a. Sygeplejerske Fysioterapeut Laborant Bioanalytiker

Individ og samfund

Rettet mod bl.a. Pædagog Lærer Politi Socialrådgiver

Design og kreativitet

Rettet mod bl.a. Multimedie- eller grafisk designer Designteknolog E-design Lærer

• Samfundsfag B • Matematik B

• Biologi B • Psykologi C

• Samfundsfag B • Psykologi C

• Billedkunst B • Design og arkitektur C

4


Obligatoriske fag og valgfag

nelsens opb n y da

Udover fagene i dine fagpakker og en række obligatoriske fag er der i 3. og 4. semester plads til valgfag. Du kan vælge enten to nye fag på C-niveau, eller du kan vælge at hæve et C-fag, du allerede har haft i 1. og 2. semester til et B-fag. Hvis du vælger fagpakken Samfund og sammenhænge, kan du kun vælge et valgfag på C-niveau. I tabellen herunder kan du se, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der er mulighed for at vælge.

ing n g

Obligatoriske fag

C-fag

C-fag hævet til B-fag

Dansk

Fysik

Biologi

Engelsk

Informatik

Idræt

Matematik

Design og arkitektur

Kemi

KS Kultur- og samfundsfag (historie, samfundsfag, religion)

Psykologi

Musik/billedkunst/mediefag Matematik

Idræt eller kunstnerisk fag

Religion

Hfud

NF Naturvidenskabelig faggruppe (kemi, geografi, biologi)

Samfundsfag

Hf-uddannelsens opbygning

2. semester:

Dansk, Engelsk, Matematik, NF, KS

1. semester:

Dansk, Engelsk, Matematik, NF Naturvidenskabelig faggruppe, (kemi, geografi, biologi), KS Kultur- og samfundsfag, (historie, samfundsfag, religion), Idræt eller Kunstnerisk fag, (musik/billedkunst/mediefag)

3. semester:

Dansk, Engelsk, KS, Fagpakke B+B/C Valgfag B/C

4. semester:

Dansk,Engelsk, Fagpakke B+B/C, Valgfag (B/C), SSO 5


Det tilbyder vi dig på HF • Faglig undervisning af høj kvalitet • Fokus på gode studievaner • Projekt- og praktikperioder •  Vejledning om videreuddannelse efter din hf-eksamen, både på skolen og på forskellige uddannelsesinstitutioner •  Studievejledning som giver dig støtte og rådgivning, hvis du har særlige udfordringer på skolen eller i fritiden •  Tutorordning, hvor du bliver knyttet til en lærer, der gennem samtaler følger dit faglige forløb og rådgiver dig • Lektiecafé, hvor du over en kop kakao får faglig hjælp af en lærer eller en ældre elev • Opsamlingshold i matematik • Akademiet for Talentfulde Unge, et tilbud for særligt dygtige elever • HF-råd med særligt fokus på hf-trivslen på skolen sammen med de andre hf-klasser • Studietur til Berlin •  En lang række aktiviteter som frivillig idræt, skolekor, bigband, musical, elevklubber, Lanciersfest, hf-julefrokost, temaaftener, mm.

6


Hf-profilen …lærerne er meget motiverende og meget glade for deres fag…Lærerne er generelt gode til at have øje for den enkelte elev og fange de forskellige elevtyper Mathias …man får udtalelser fra sine lærere. Og man får også besked om man ligger over eller under middel, men også en begrundelse. Det synes jeg er rarere, da man ikke bliver bedømt med et tal, men får noget konstruktiv kritik Maria

Det er lidt voldsomt at skulle op i alle fag. Vi skal udvise en del ansvar for egen læring, men det motiverer en til at tage bedre noter. Man hanker mere op i sig selv, når man fra starten ved, hvad man skal Frida Det her motto med, at der er plads til alle, plads til dig, det passer ret godt her på skolen. Der er virkelig mange forskellige mennesker og sjove arrangementer Berfin 7


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

HF på FGC4 2018  
HF på FGC4 2018