Page 1

7

ST

01

X

FGC4 å p 2


Velkommen til FGC4 Når man træder ind af dørene på FG, bliver man med det samme mødt af åbne elever, der griner og spreder god stemning omkring sig som en naturlig del og forudsætning for dagligdagen her på skolen. Selvom alle er forskellige, er der dog en uudtalt forståelse for hinanden. Det er måske fordi, vi alle i bund og grund prøver at integrere os, men fællesskabsfølelsen kan formentlig spores helt tilbage til før, vi overhovedet startede her. For vi har alle sammen valgt at være netop her. Følelsen kom snigende i takt med at alle skolens elever først valgte STX-uddannelsen, derefter valgte FG og til sidst deres studieretning. Nogle ved, hvad de vil, men når man står i kantinen og kigger ud på de mange kendte og ukendte ansigter, er der med sikkerhed en endnu større andel, der ikke aner, hvad de vil. Så uanset om man er målrettet og ved, hvad man skal efterfølgende, om man gør som gentlemen og holder alle døre åbne, om man er lidt hipsteragtig, eller om man bare gerne vil gå i ét med væggen, så vil en uddannelse, som den vi har her på FG, være et rigtigt godt valg. Sophie og Peter, elevrådsformænd

2


Optagelse.dk Inden 1. marts 2017 skal du tilmelde dig på optagelse.dk Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går – er du matematisk, samfundsfaglig, musisk eller sprogligt interesseret? Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores studieretninger, du synes, kunne være interessant for dig. I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde. Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. Endelig skal du og dine forældre godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag.

Inden du starter på stx skal du… … vælge et kunstnerisk fag Du kan vælge mellem musik, drama, billedkunst … vælge et fremmedsprog ud over engelsk Du kan vælge mellem tysk, fransk eller spansk som begyndersprog på A-niveau. Eller du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog på B-niveau. • Hvis du vælger et begyndersprog på A-niveau skal du være opmærksom på, at du, bortset fra i Nat1, Nat5, Nat6 og Sprog, skal have et ekstra A-niveau fag med tilhørende ekstra forberedelse, skriftligt arbejde og eksamen. • Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at du senere vil vælge Sprog 1 eller Sprog 2 som studieretning, skal du vælge tysk eller fransk fortsætter som 2. fremmedsprog. 3


Studieretninger På FGC4 kan du vælge mellem 18 studieretninger fra 4 forskellige familier I de enkelte familier kombineres fagene på forskellig måde og forskellige niveauer Du kan se mere under de enkelte familier – følg farven 

Den naturvidenskabelige familie

Matematik, fysik, kemi, biologi, bioteknologi, (idræt)

Den samfundsfaglige familie

Samfundsfag, matematik, engelsk, tysk, fransk

Den sproglige familie

Spansk, tysk, fransk, engelsk, latin, samfundsfag

Den musiske familie

Musik, engelsk, matematik, tysk, fransk

4


Grundforløbet strækker sig over 3 måneder fra skolestart til medio november og er obligatorisk for alle elever. Først efter grundforløbet fordeles eleverne i deres valgte studieretning. I grundforløbet bliver du undervist i en række obligatoriske fag og fagsamarbejder: • Almen sprogforståelse (AP) • Matematik • Naturvidenskabeligt  • 2. fremmedsprog grundforløb (NV) • Kunstnerisk fag • Dansk – musik, drama, billedkunst • Idræt • Samfundsfag • Engelsk Derudover er der i grundforløbet • Introforløb • Præsentation af studieretninger • Screeninger i matematik og læsning • Studieteknik

• •

dforløbe n u t Gr

Grundforløbet

Individuel evalueringssamtale om det faglige niveau og ønsker om studieretning Afsluttende prøve i NV og AP

Obligatoriske fag i stx Uanset hvilken studieretning og frie valgfag, du vælger, skal alle elever i stx have følgende fag A-niveau

B-niveau

C-niveau

Dansk Historie

2. fremmedsprog Engelsk Matematik Et af fagene biologi/ naturgeografi/fysik/informatik

Fysik Samfundsfag Matematik (Sprog 1, Sprog 2) Biologi/naturgeografi/informatik Kunstnerisk fag Idræt Religion Oldtidskundskab

5


Nat 1

• Matematik A • Fysik B • Kemi B

Nat 2

• Fysik A • Matematik A • Kemi B

Nat 3

• Kemi A

• Matematik A • Fysik B

6

Synes du at det er rart med to streger under facit?

Du får selv lov til at eksperimentere med raketter og balloner

Det er fedt at lave forsøg i laboratoriet


• Bioteknologi A • Matematik A • Fysik B

Nat 5

• Biologi A • Kemi B

Nat 6

• Biologi A • Kemi B • Idræt B (som tilvalg)

Biotek er genmodificering, - og melorme til frokost

Na t u r vid

Nat 4

abelige studi k s er en

nger i n et

Er du til gummistøvlebiologi og krads kemi i laboratoriet?

Doping og maximal præstationsevne er ikke fremmedord i denne studieretning

7


Samf 1

• Samfundsfag A • Matematik A

Samf 2

• Samfundsfag A • Engelsk A

8

Det er spændende at opstille modeller til forklaring af den verden, vi lever i

Du får indblik i sociale, politiske og økonomiske forhold nationalt og globalt


ige studie fagl ret s nd

ger n i n

• Samfundsfag A • Tysk A

Samf 4

• Samfundsfag A • Fransk A

Det er ikke tilfældigt, at Tyskland er EU’s matriark

Hvad har gjort Frankrig til EU’s primære terrormål?

9

S a m fu

Samf 3


Sprog 1

• Spansk A • Engelsk A • Tysk B

Sprog 2

• Spansk A • Engelsk A • Fransk B

10

Hvis du vælger Sprog 1 eller Sprog 2 kan du nøjes med matematik på C-niveau. Desuden er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Hvis du vælger Sprog 1 eller Sprog 2 kan du nøjes med matematik på C-niveau. Desuden er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Du lærer at udtrykke dig på 3 fremmedsprog

Du får styrket dine interkulturelle kompetencer


e studieretn g i l in og

r ge

• Tysk A • Engelsk A • Samfundsfag B

Sprog 4

• Fransk A • Engelsk A • Samfundsfag B

Sp r

Sprog 3

Hvis du vælger Sprog 3 eller 4, er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Det er sjovt at diskutere på fremmedsprog

Hvis du vælger Sprog 3 eller 4, er det ikke et krav, at du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau.

Man ser tingene i et større globalt perspektiv

11


Mus 1

• Musik A • Engelsk A

Mus 2

• Musik A • Matematik A

12

Man har fra starten et fællesskab gennem musikken

Drømmer du om at spille musik med dine venner


studieretni e k ng s i us

er

• Musik A • Tysk A

Mus 4

• Musik A • Fransk A

M

Mus 3

Musik er en god måde at finde sig selv på

Der er rig mulighed for at lade musikken fylde i hverdagen

13


Valgfag på FGC4 Samtidig med at du vælger studieretning i grundforløbet, skal du vælge, hvilke valgfag, du vil have i 2. og 3.g. Du kan, alt afhængig af studieretning, vælge 2-3 valgfag. Valgfag på B-niveau forudsætter, at du allerede har afsluttet faget på C-niveau. Dette gælder dog ikke idræt B, som du kan have parallelt med idræt C. Valgfag på A-niveau forudsætter, at man har afsluttet faget på B-niveau. A-niveau

B-niveau

C-niveau

Engelsk

Billedkunst

Billedkunst

Fransk

Biologi

Design/arkitektur

Fysik

Dramatik

Dramatik

Kemi

Fysik

Erhvervsøkonomi

Matematik

Idræt

Filosofi

Spansk

Informatik

Fransk - fortsætter

Tysk

Kemi

Informatik

Latin

Kemi

Matematik

Latin

Mediefag

Mediefag

Musik

Musik

Naturgeografi

Naturgeografi

Psykologi

Psykologi

Religion

Retorik

Samfundsfag

Tysk - fortsætter

Design/arkitektur 14


Talentarbejde og støtte På FGC4 er det vigtigt for os, at du trives og føler, at du både bliver udfordret og støttet gennem dit 3-årige uddannelsesforløb. Talentarbejde for dygtige og særligt interesserede elever For de særligt dygtige elever har vi en række af aktiviteter, som du enten bliver opfordret til at deltage i, eller som du selv kan tilmelde dig: • Akademiet for talentfulde unge • Forskerspireprojektet • Georg Mohr konkurrencen • Fysikolympiade • Kemiolympiade • Geografiolympiade • Science Cup • Science talenter • Juvenus Translators

• Cambridge Certificate • English Speaking Union • Team DK elever • Frivillig undervisning i drama, billedkunst, musik, idræt • Idrætsturneringer • Projekt frivilligt arbejde • Lektiecafé-hjælper

Aktiviteter for elever med behov for støtte Også for de elever, der har behov for ekstra støtte og vejledning, har FGC4 en masse tilbud • Læse- og skrivevejledning • Matematik-boost • Dansk for tosprogede • IT-rygsæk mm. for dyslektikere • Selvtillidskurser

• Eksamenstræningskurser • Skrivefængsel • Lektiecafé • Studievejledning • Psykologhjælp 15


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

STX på FGC4 2017  
STX på FGC4 2017