Page 1

Nu også fra 9. klasse

GC4 2 F 0 på

17

Mange spændende fagpakker

HF

Gymnasial uddannelse på 2 år


Hvis du kan lide at være en del af et stort fællesskab

Optagelseskrav For at søge om optagelse på skolens 2-årige hf-kursus, skal du have aflagt folkeskolens 10. klasses prøve i • Dansk skriftligt og mundtligt • Matematik skriftligt og mundtligt • Engelsk skriftligt og mundtligt • Tysk eller fransk skriftligt og mundtligt (hvis du ikke allerede har været indstillet til og evt. aflagt mundtlig prøve efter 9. klasse) • Fysik/kemi (hvis du ikke allerede har aflagt prøve efter 9. klasse) Som noget nyt kan du blive optaget i 2-årigt hf direkte efter 9. klasse. Hvis du søger hf efter 9. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat med et fagligt niveau på mindst 4,0 i gennemsnit i dine afsluttende standpunktskarakterer. Du skal desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver i folkeskolens afgangseksamen. Hvis du ikke opfylder disse krav, fordi du eksempelvis har været ude af folkeskolen eller har været i gang med en anden ungdomsuddannelse, skal du til en optagelsesprøve her på skolen, som vurderer, om du kan blive optaget. Denne mulighed gælder dog ikke elever, der kommer direkte fra 9. klasse Ved spørgsmål kan du kontakte Anders Jensen på 40 20 10 70. 2


agelse på h t p f O

Optagelse.dk Inden 1. marts 2017 skal du tilmelde dig på optagelse.dk Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig. I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde. Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. Endelig skal du og dine forældre godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag.

Inden du starter Hvis du er blevet optaget på FGC4 skal du, inden du starter, vælge om du vil have idræt, musik, billedkunst, design/arkitektur eller drama som fag på C-niveau.

3


Fagpakker I slutningen af 2. semester skal du vælge dig ind på en af vores 5 fagpakker, som retter sig mod forskellige videregående uddannelser. • Matematik og økonomi • Krop og sundhed • Individ og samfund

• Medier og kreativitet • Innovation og iværksætteri

Du kan i tabellen herunder se, hvilke fag på hhv. B- og C-niveau, der er bundet til de enkelte fagpakker

Matematik og økonomi • Matematik B • Erhvervsøkonomi C

Krop og Sundhed

Rettet mod bl.a. Sygeplejerske Fysioterapeut Laborant Bioanalytiker

Individ og samfund

Rettet mod bl.a. Pædagog Lærer Politi Socialrådgiver

Medier og kreativitet

Rettet mod bl.a. Multimedie- eller grafisk designer Designteknolog Webmaster Journalist

Innovation og iværksætteri

Rettet mod bl.a. Eventdesigner Konceptudvikler Iværkssætter Marketingskoordinator

• Biologi B • Psykologi C

• Samfundsfag B • Psykologi C

• Billedkunst B • Mediefag C

• Samfundsfag B • Innovation C 4

Rettet mod bl.a. Finans- og markedsføringsøkonom Salgs- og marketingsmedarbejder


Hf-uddannelsens opbygning 2. semester:

3. semester:

4. semester:

NF, Dansk, Engelsk, KS(h), Mat, Kunst/Idræt

nelsens opb n y da

1. semester:

ing n g

Dansk, Engelsk, KS (H, S, R), NF, Mat

Dansk,Engelsk, Fagpakke (B+C), Valgfag (B/C), SSO

Hfud

Dansk,Fagpakke (B+C), Valgfag (B/C) Engelsk, KS (H, S, R)

Obligatoriske fag og valgfag

Udover fagene i dine fagpakker og en række obligatoriske fag er der i 3. og 4. semester plads til valgfag. Du kan vælge enten to nye fag på C-niveau, eller du kan vælge at hæve et C-niveau, du allerede har haft i 1. og 2. semester til B-niveau. I tabellen herunder kan du se, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der er mulighed for at vælge. Obligatoriske fag

C-niveau

C-niveau hævet til B-niveau

Dansk

Fysik

Biologi

Engelsk

Informatik

Idræt

Matematik

Mediefag

Kemi

KS - Kultur- og samfundsfag (historie, samfundsfag, religion)

Psykologi

Kunstnerisk fag

NF -Naturvidenskabelige fag (kemi, fysik, biologi)

Matematik

Idræt eller kunstnerisk fag

Religion Samfundsfag 5


Den særlige hf-profil Hf-uddannelsen indeholder en række elementer, som skal sikre, at du kommer godt i gang med dit studie, får det godt med dine klassekammerater, får gode studievaner og i sidste ende får en god eksamen. Projekt- og praktikperioder På HF-uddannelsen er der i løbet af de 2 år tidspunkter, hvor det normale skema er brudt op til fordel for forskellige former for projekt- og praktikperioder. I disse perioder kommer vi ud af huset og besøger forskellige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, eller vi inviterer relevante oplægsholdere ind på skolen, der kan fortælle om videreuddannelse og forskellige erhvervsmuligheder. Formålet er, at du via vejledning og inspiration får det bedst mulige grundlag for at træffe de rette valg i forbindelse med din uddannelse. Særlige tilbud og støtteordninger Hf-eleverne på vores skole har en lang række muligheder ud over den almindelige undervisning. Blandt mange tilbud kan nævnes Akademiet for Talentfulde unge, som man kan søge optagelse på, frivillig undervisning i en lang række fag samt selvfølgelig de mange elevbaserede aktiviteter såsom musical, temafester, caféarrangementer og forskellige typer af koncerter. Der tilbydes også en række ordninger, hvor man kan få hjælp og støtte undervejs i det to-årige forløb. Som hf-elev har man tilknyttet en tutor, som følger én løbende og støtter én i forhold til de faglige udfordringer, der kan være. Desuden er der tilbud om særlige opsamlingshold inden for matematik, der kan få én på omgangshøjde med de øvrige, hvis man føler, at man er en smule bagud. Eller man kan deltage i den ugentlige lektiecafé, hvor der ud over at blive serveret the eller varm kakao også tilbydes hjælp i en række fag. Endelig har vi naturligvis en række dygtige studievejledere tilknyttet, som kan træffes hver dag, og som kan tilbyde særlig støtte og rådgivning, hvis man har spørgsmål eller udfordringer på skolen eller i fritiden. 6


Interview med Mathias, Maria, Frida og Barfin

særlige hf-pro n fi De

l

Hvordan foregår undervisningen? ”Det er meget forskelligt. Generelt er lærerne meget motiverende og meget glade for deres fag. Der er dog mange forskellige typer af lærere, og der er meget stor variation fra fag til fag. Der er jo også de her projekter, som fylder en del i nogle fag, hvilket også giver ret meget variation. Nogle fag arbejder rigtigt meget sammen på tværs. Eksempelvis religion, samfundsfag og historie.” Hvad er jeres egen rolle i undervisningen: ”Det er ikke så ofte, lærerne bare står og snakker og snakker. Man bliver inddraget i undervisningen en del. Og man kan altid få hjælp, hvis man spørger. Lærerne er generelt gode til at have øje for den enkelte elev. De er gode til at fange de forskellige elevtyper.” Hvad er fordelen ved, at man ikke får karakterer løbende? Er det ikke svært at vide hvor man står rent fagligt? ”Nej, det er det slet ikke. For man får udtalelser fra sine lærere. Og man får også besked om man ligger over eller under middel eksempelvis. Men også en begrundelse. Det synes jeg er rarere, da man ikke bare bliver bedømt med et tal, men får noget konstruktiv kritik. Man får en udtalelse og en snak om, hvor man ligger niveaumæssigt. Og det er nemmere at forholde sig til skriftlig feedback end bare et tal.” Er det ikke lidt voldsomt at skulle til eksamen i alle fag? ”Jo, altså, vi skal selvfølgelig udvise en del ansvar for egen læring. Det motiverer én til at tage bedre noter. Det kommer mere naturligt, at man ligesom hanker op i sig selv. Men så er der ikke nogen tilfældigheder. Man ved fra starten, hvad man skal.” Hvad er fordelene i at være på så stor en skole? ”Der er noget for enhver smag. Og der er næsten helt sikkert nogen, som man kender i en eller anden klasse. Fra folkeskolen eller fra andre sammenhænge. Og der er utroligt mange klubber og arrangementer. Det her motto med, at der er plads til alle, plads til dig, der passer faktisk ret godt her på skolen. Der er jo alt fra den lune læsehule til KFS til tegneserieklubber. Der er virkelig mange forskellige mennesker og sjove arrangementer.” 7


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

HF på FGC4 2017  
HF på FGC4 2017