__MAIN_TEXT__

Page 1

ST

9

”Plads til forskellighed - plads til dig”

X

FGC4 å p 2

01

3-årig gymnasiel uddannelse


Velkommen til FGC4 Frederiksborg Gymnasium og HF er kendt for at have sin helt egen FG-ånd – men hvad består denne FG-ånd egentlig af ? FG-ånden kommer af den mangfoldighed, som skolens motto netop indrammer: “Plads til forskellighed, plads til dig”. Med 1300 elever kan man nemlig finde alle slags mennesker på FG. Man har på skolen mange muligheder for at udfolde sig på sin egen måde gennem udvalg, musikgrupper, festkomitéer og idrætsaktiviteter – eleverne er med til at gøre hverdagen til mere end bare moduler og afleveringer, men også til en social sfære, hvor man kan have det sjovt igennem ikke-faglige aktiviteter som f.eks. ”Den lune læsehule”, ”Spaskomiteen” og en masse andre frivillige elevstyrede klubber. På det faglige område har vi et engageret og dygtigt lærerteam, som gør deres ypperste for at tilpasse undervisningen til klassernes niveau og engagement. Lærerteamet går hånd i hånd med det alsidige udbud af studieretninger, som skolen er kendt for, og som netop lever op til mottoet: “Plads til forskellighed, plads til dig”. Signe og Niels, elevrådsformænd 2


Studieretninger på FGC4 På FGC4 kan du vælge mellem 15 forskellige studieretninger fra fire forskellige familier. I de enkelte familier kombineres fagene på forskellig måde og forskellige niveauer. Den naturvidenskabelige familie

1: Matematik A, Fysik B, Kemi B 2: Matematik A, Fysik A, Kemi B 3: Matematik A, Kemi A, Fysik B 4: Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 5a: Biologi A, Kemi B 5b: Biologi A, Kemi B (med tilvalg af Idræt B)

Den samfundsfaglige familie

1: Samfundsfag A, Matematik A 2: Samfundsfag A, Engelsk A

Den sproglige familie

1: Engelsk A, Spansk A, Tysk B 2: Engelsk A, Spansk A, Fransk B 3: Engelsk A, Samfundsfag B, Tysk A 4: Engelsk A, Samfundsfag B, Fransk A 5: Engelsk A, Spansk A, Latin C (tilvalg Samfundsfag B)

Den musiske familie

1: Musik A, Engelsk A 2: Musik A, Matematik A

3


Grundforløbet Grundforløbet strækker sig over 3 måneder fra skolestart til medio november og er obligatorisk for alle elever. Først efter grundforløbet fordeles eleverne i deres valgte studieretning. I grundforløbet bliver du undervist i en række obligatoriske fag og fagsamarbejder: • Almen sprogforståelse (AP) • Matematik • Naturvidenskabeligt  • 2. fremmedsprog grundforløb (NV) • Kunstnerisk fag • Dansk – musik, drama eller billedkunst • Idræt • Samfundsfag • Engelsk Derudover er der i grundforløbet • Introforløb • Præsentation af studieretninger • Screeninger i matematik og læsning • Studieteknik

• •

Individuel evalueringssamtale om det faglige niveau og ønsker om studieretning Afsluttende prøve i NV og AP

Obligatoriske fag i stx Uanset hvilken studieretning og frie valgfag, du vælger, skal alle elever i stx have følgende fag. A-niveau

B-niveau

C-niveau

Dansk Historie

2. fremmedsprog Engelsk Matematik Et af fagene biologi/ naturgeografi/fysik/informatik (Samf 1- 2 og Mus 1-2)

Fysik Samfundsfag Matematik (Sprog 1 og Sprog 2) Et af fagene biologi/naturgeografi/informatik Kunstnerisk fag Idræt Religion Oldtidskundskab

4


Optagelseskrav For at blive optaget på stx skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat. Derudover skal dine eksamener efter 9. klasse også have et gennemsnit på 5,0. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du blive tilbudt en faglig prøve og samtale, der kan være adgangsgivende.

Optagelse.dk Inden d. 1. marts 2019 skal du tilmelde dig på optagelse.dk • Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores studieretninger, du synes, kunne være interessant for dig. • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videregående uddannelse eller et erhvervsarbejde. • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. • Du og dine forældre skal godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag. • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Inden du starter på stx skal du… … vælge et kunstnerisk fag Du kan vælge mellem musik, drama eller billedkunst … vælge et fremmedsprog ud over engelsk Du kan vælge mellem tysk, fransk eller spansk som begyndersprog på A-niveau. Eller du kan vælge tysk eller fransk som fortsættersprog på B-niveau. • Normalt har man fire fag på A-niveau. Men hvis du vælger et begyndersprog på A-niveau og også ender med at vælge NAT2-4 eller SPROG 1-5 som studieretning, skal du senere vælge endnu et studieretningsfag på A-niveau, og derfor kommer til du at have fem fag på A-niveau med tilhørende ekstra forberedelse, skriftlige afleveringer og eksamen. • Hvis du på nuværende tidspunkt ved, at du senere vil vælge Sprog 1 eller Sprog 2 som studieretning, skal du vælge tysk eller fransk fortsætter som 2. fremmedsprog. 5


6


nger i n t re

Synes du, at det er rart med to streger under facit eller at opsende raketter i sportshallen? Får genmodificering, udtagelse af DNA eller jord under neglene dit hjerte til at banke? Eller får du et kick af at konkurrere med andre om fysisk udholdenhed? Så er en af de naturvidenskabelige studieretninger noget for dig.

elige Stud kab s ie en

Den naturvidenskabelige familie

Nat 1

Nat 4

• Matematik A • Bioteknologi A • Fysik B

Nat 2

• Matematik A • Fysik A • Kemi B

Nat 5a

• Biologi A • Kemi B

Nat 3

• Matematik A • Kemi A • Fysik B

Nat 5b

n a t u r vid

• Matematik A • Fysik B • Kemi B

• Biologi A • Kemi B (med tilvalg af Idræt B)

7


Fag på de naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger Nat 1: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Nat 2: Matematik A, Fysik A, Kemi B

Nat 3: Matematik A, Kemi A, Fysik B

Nat 4: Matematik A, Biotek A Fysik B

Nat 5a: Biologi A, Kemi B,

Nat 5b: Biologi A, Kemi B (valgfag idræt)

1.g aug-nov

Grundforløb: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Matematik A, Fysik B, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Matematik A, Fysik A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Matematik A, Kemi A, Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Matematik A, Biotek A Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Biologi A, Kemi B, Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Samfundsfag C Fysik C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

Biologi A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Samfundsfag C Fysik C Matematik B Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Kunstnerisk fag C

2.g

Matematik A, Fysik B, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Informatik C

Matematik A, Fysik A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Informatik C

Matematik A, Kemi A, Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Informatik C

Matematik A, Biotek A Fysik B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Biologi A, Kemi B Dansk A Historie A Idræt C Matematik B Engelsk B 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Biologi A, Kemi B (valgfag idræt B) Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B Matematik B 2. fremmedsprog A/B Valgfag Idræt B

3.g

Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C 1 valgfag A 1 valgfag A/B/C

Matematik A, Fysik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C 1 valgfag A/B/C

Matematik A, Kemi A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C 1 valgfag A/B/C

Matematik A, Biotek A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C 1 valgfag A/B/C

Biologi A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C Religion C 1 valgfag A 1 valgfag A/B/C

Biologi A (valgfag idræt B) SRP Dansk A Historie A Idræt C Valgfag Idræt B Oldtidskundskab C Religion C 1 valgfag A 1 valgfag A/B/C

8


elige Stud kab s ie en

nger i n t re

9

n a t u r vid


10


Den samfundsfaglige familie

Grundforløbet: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Samfundsfag A, Matematik A Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog A/B

Samfundsfag A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog A/B

2.g

Samfundsfag A, Matematik A Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Naturgeografi C Informatik C Religion C 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Samfundsfag A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Naturgeografi C Biologi C Religion C 2. fremmedsprog A/B 1 valgfag C

Samfundsfag A, Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Samfundsfag A, Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

3.g

ige studie fagl ret s nd

1.g aug-nov

Samf 1

Samf 2: Samfundsfag A, Engelsk A

• Samfundsfag A • Matematik A

Samf 2

Samf 1: Samfundsfag A, Matematik A

Uanset om det er de store globale miljø-spørgsmål eller de små lokal-politiske spørgsmål, der har din interesse, så vil en af vores studieretninger med samfundsfag på A-niveau være noget for dig. Begge studieretninger har samfundsfag på A-niveau og matematik på mindst B-niveau.Herudover kan du vælge, om du vil tone din studieretning i mere sprogligkulturel eller naturvidenskabelig retning.

• Samfundsfag A • Engelsk A

11

S a m fu

Samfundsfaglige studieretninger

ger n i n


12


Den sproglige familie

Sprog 5 Sprog 4 Sprog 3 Sprog 2 Sprog 1

e studieretn g i l in og

Sp r

Betragter du dig selv som verdensborger? Eller ønsker du at blive det? Er du åbensindet over for nye oplevelser, og lader du dig ofte inspirere af andre kulturer, så er FGC4’s sproglige studieretninger noget for dig. Du kan vælge mellem to supersproglige og tre samfundssproglige studieretninger.

r ge

• Engelsk A • Spansk A • Tysk B • Engelsk A • Spansk A • Fransk B • Engelsk A • Samfundsfag B • Tysk A • Engelsk A • Samfundsfag B • Fransk A • Engelsk A • Spansk A • Latin C (tilvalg Samfundsfag B) 13


14


Sproglige studieretninger Sprog 2: Engelsk A, Spansk A, Fransk B

Sprog 3: Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Sprog 4: Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B

Sprog 5: Engelsk A, Spansk A, Latin C (valgfag Samfundsfag B)

1.g aug-nov

Grundforløb: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Engelsk A, Spansk A, Tysk B Dansk A Historie A Matematik C Idræt C Samfundsfag C Fysik C Kunstnerisk fag C

Engelsk A, Spansk A, Fransk B Dansk A Historie A Matematik C Idræt C Samfundsfag C Fysik C Kunstnerisk fag C

Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C

Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C

Engelsk A, Spansk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Fysik C Kunstnerisk fag C

2.g

Engelsk A, Spansk A, Tysk B Dansk A Historie A Idræt C Latin C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C Valgfag C

Engelsk A, Spansk A, Fransk B Dansk A Dansk A Historie A Idræt C Latin C Oldtidskundskab C Religion C Biologi C Valgfag C

Engelsk A, Tysk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Latin C Religion C Biologi C

Engelsk A, Fransk A Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Latin C Religion C Biologi C

Engelsk A, Spansk A, Latin C (valgfag Samfundsfag B) Dansk A Historie A Matematik B Idræt C Religion C Biologi C

3.g

Engelsk A, Spansk A SRP Dansk A Historie A Idræt C 1 valgfag A/B 1 valgfag A/B eller 2 valgfag C

Engelsk A, Spansk A SRP Dansk A Historie A Idræt C 1 valgfag A/B 1 valgfag A/B eller 2 valgfag C

Engelsk A, Tysk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 valgfag A/B 1 valgfag C

Engelsk A, Fransk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 valgfag A/B 1 valgfag C

Engelsk A, Spansk A, (valgfag Samfundsfag B) SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B 1 valgfag A/B eller 2 valgfag C

e studieretn g i l in og

Sprog 1: Engelsk A, Spansk A, Tysk B

r ge

Samfundssproglige

Sp r

Supersproglige

15


16


Den musiske familie

Grundforløbet: Det varer 11 uger og består af en række obligatoriske fag og to prøver i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

1.g

Musik A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B Samfundsfag C Idræt C Biologi C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog A/B

Musik A, Matematik A Dansk A Historie A Fysik C Idræt C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C 2. fremmedsprog A/B

2.g

Musik A, Engelsk A Dansk A Historie A Matematik B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Fysik C Naturgeografi C Religion C 1 valgfag C

Samfundsfag A, Engelsk A Dansk A Historie A 2. fremmedsprog A/B Kemi C Idræt C Biologi C Religion C 1 valgfag C

Musik A, Engelsk A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 valgfag A/B/C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

Musik A, Matematik A SRP Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab 1 valgfag A/B/ C 1 naturvidenskabeligt valgfag B

3.g

studieretni e k ng s i us

1.g aug-nov

Mus 1

Mus 2: Musik A, Matematik A

• Musik A • Engelsk A

Mus 2

Mus 1: Musik A, Engelsk A

er

M

Musiske studieretninger

Kan du lide at synge eller at spille på et instrument, eller har du lyst til at lære det, så er FGC4’s musiske studieretninger det rigtige for dig. De musiske studieretninger er for dig, der ønsker en lidt anderledes og kreativ gymnasietid. Musikundervisningen omfatter både teori og praktik.

• Musik A • Matematik A

17


Valgfag på FGC4 Samtidig med at du vælger studieretning i grundforløbet, skal du vælge hvilke valgfag, du vil have i 2.g og 3.g. Du kan, alt afhængig af studieretning, vælge 2-3 valgfag. Valgfag på B-niveau forudsætter, at du allerede har afsluttet faget på C-niveau. Dette gælder dog ikke idræt B, som du kan have parallelt med idræt C. Valgfag på A-niveau forudsætter, at du har afsluttet faget på B-niveau. A-niveau

B-niveau

C-niveau

Engelsk

Billedkunst

Billedkunst

Fransk

Biologi

Design/arkitektur

Fysik

Dramatik

Dramatik

Kemi

Fysik

Erhvervsøkonomi

Matematik

Idræt

Filosofi

Spansk

Informatik

Informatik

Tysk

Kemi

Kemi

Latin

Latin

Matematik

Mediefag

Mediefag

Musik

Musik

Naturgeografi

Naturgeografi

Psykologi

Psykologi

Retorik

Religion

Astronomi

Samfundsfag Design/arkitektur 18


Talentarbejde og støtte På FGC4 er det vigtigt for os, at du trives og føler, at du både bliver udfordret og støttet gennem dit 3-årige uddannelsesforløb, og derfor har vi forskellige tilbud til dig. Talentarbejde for dygtige og særligt interesserede elever For de særligt dygtige elever har vi en række af aktiviteter, som du enten bliver opfordret til at deltage i, eller som du selv kan tilmelde dig: • Akademiet for talentfulde unge • Forskerspireprojektet • Georg Mohr konkurrencen • Fysikolympiade • Kemiolympiade • Geografiolympiade • Science Cup • Science talenter • Juvenes Translatores

• Cambridge Certificate • English Speaking Union • Team DK elever • Frivillig undervisning i drama, billedkunst, musik, idræt • Idrætsturneringer • Projekt frivillig arbejde • Lektiecafé-hjælper

Aktiviteter for elever med behov for støtte Også for de elever, der har behov for ekstra støtte og vejledning, har FGC4 en masse tilbud • Læse- og skrivevejledning • Matematik-boost • Dansk for tosprogede • IT-rygsæk mm. for dyslektikere • Selvtillidskurser

• Eksamenstræningskurser • Skrivefængsel • Lektiecafé • Studievejledning • Psykologhjælp

Team Danmark FGC4 er forpligtet på Team Danmark-ordningen, som giver dig mulighed for at få en god studentereksamen samtidig med, at du dyrker din elitesportsgren. Kontakt Sune Sigsgaard for nærmere information på sune.sigsgaard@skolekom.dk 19


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

Profile for webpage

STX på FGC4 2019  

STX på FGC4 2019  

Profile for webpage