__MAIN_TEXT__

Page 1

Nu også fra 9. klasse

GC4 2 F 0 på

19

Mange spændende fagpakker

HF

Gymnasial uddannelse på 2 år


Velkommen til FGC4 ”Plads til forskellighed, plads til dig” Når man, som en af mange elever, møder ind på FG første skoledag, bliver man mødt af glade og entusiastiske elever og lærere. De kompetente og engagerede lærere gør undervisningen på FG både lærerig og spændende, hvilket motiverer til at lære endnu mere. Skolens motto ”Plads til forskellighed, plads til dig” afspejler det sociale liv på skolen, da vi er mange forskellige personligheder og har mange forskellige interesser. Skolen kan til at starte med virke stor og uoverskuelig med de mange elever og de mange lokaler, men skolens størrelse gør det muligt for elever at mødes på tværs af klasserne, både i og uden for skoletiden. For efter skole har vi mange forskellige aktiviteter og klubber: Volley- og fodboldhold, ultimate, kor, musical, big band, KFS, festudvalgene CU og Q, Den lune læsehule, Miljøkomiteen og mange flere. Der vil altid være plads til dig. Louise og Kristian, 2.p

2


Optagelse efter 9. klasse: For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du have et gennemsnit på 4,0 i dine sidste standpunktskarakterer efter 8. klasse og 9. klasse, og du skal også erklæres uddannelsesparat. Derudover skal dine eksamener efter 9. klasse også have et gennemsnit på 4,0. Desuden skal du have haft tysk eller fransk fra 5. klasse til 9. klasse.

agelse på h t p f O

Optagelseskrav

Optagelse efter 10. klasse: For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du erklæres uddannelsesparat og have et gennemsnit på 4.0 i dine sidste standpunktskarakterer i 9. klasse og 10. klasse, og du skal også have: • Aflagt 10. klasseprøven i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt • Aflagt 9. klasse- eller 10. klasseprøven i tysk eller fransk og fysik/kemi eller biologi eller geografi. • Et gennemsnit i både dansk og matematik på mindst 2,0. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du blive tilbudt en faglig prøve og samtale, der kan være adgangsgivende.

Det her motto med, at der er plads til alle, plads til dig, det passer ret godt her på skolen. Der er virkelig mange forskellige mennesker og sjove arrangementer Berfin 2.q

3


Optagelse.dk Inden d. 1. marts 2019 skal du tilmelde dig på optagelse. • Gå ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. • Under fanebladet Grundlag kan du skrive, i hvilken retning dine faglige interesser går. Desuden kan du skrive lidt om, hvilken af vores fagpakker, du synes, kunne være interessant for dig. • I feltet Hvad bruger du uddannelsen til skriver du lidt om, hvilke planer du har for en videre gående uddannelse eller et erhvervsarbejde. • Fanebladet med Uddannelsesønsker udfylder du selv med Gymnasiale uddannelser, Postnummer 3000-3999, Region Hovedstaden og Frederiksborg Gymnasium og HF. • Du og dine forældre skal godkende og signere under fanebladet Underskrifter og bilag. • Endelig skal du huske at få oprettet en E-boks på dit cpr-nummer, da al post fra FGC4 sendes hertil. Få evt. hjælp på borgerservice i din kommune.

Inden du starter Når du søger om optagelse, skal du desuden vælge, om du vil have idræt, musik, billedkunst eller mediefag på C-niveau i 1.hf. Du kan læse om fagene på skolens hjemmeside www.fgc4.dk.

4


5


Fagpakker I løbet af 2. semester skal du vælge dig ind på en af vores 4 fagpakker, som retter sig mod forskellige videregående uddannelser. • Samfund og sammenhænge • Krop og sundhed

• Individ og samfund • Design og kreativitet

Du kan i tabellen herunder se, hvilke fag på hhv. B- og C-niveau, der er bundet til de enkelte fagpakker.

Samfund og Sammenhænge • Samfundsfag B • Matematik B

Krop og Sundhed • Biologi B • Psykologi C

Individ og Samfund • Samfundsfag B • Psykologi C

Design og Kreativitet • Billedkunst B • Design og arkitektur C

6


H

Udover fagene i dine fagpakker og en række obligatoriske fag er der i 3. og 4. semester plads til valgfag. Du kan vælge enten to nye fag på C-niveau, eller du kan vælge at hæve et C-fag, du allerede har haft i 1. og 2. semester til et B-fag. Hvis du vælger fagpakken Samfund og Sammenhænge, er der kun plads til et valgfag på C-niveau i 2.hf. I tabellen herunder kan du se, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der er mulighed for at vælge.

gv ag o algfa f g f

Obligatoriske fag og valgfag

Obligatoriske fag

C-fag

C-fag hævet til B-fag

Dansk

Fysik

Biologi

Engelsk

Informatik

Idræt

Matematik

Design og arkitektur

Kemi

KS Kultur- og samfundsfag (historie, samfundsfag, religion)

Psykologi

Musik/billedkunst/mediefag

NF Naturvidenskabelig faggruppe (kemi, geografi, biologi)

Matematik

Idræt eller kunstnerisk fag

Religion Samfundsfag

7


HF-uddannelsens opbygning 1. hf efterår

1. hf forår

2. hf efterår

2. hf forår

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk B

KS-Historie B, Religion C, Samfundsfag C

KS-Historie B, Religion C, Samfundsfag C

KS-Historie B, Religion C, Samfundsfag C

SSO

NF-Kemi C, Biologi C, Geografi C

NF-Kemi C, Biologi C, Geografi C

Matematik C

Matematik C

Kunstnerisk fag C eller Idræt C

B/B el. B/C

Fagpakkefag

Fagpakkefag B/B el. B/C

Et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau

Et valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau

NB! Hvis du har valgt fagpakken ”Samfund og Sammenhænge” med fagene Matematik B og Samfundsfag B, er der kun plads til et valgfag på C-niveau i 2.hf.

8


9


Den særlige HF-profil Team og Tutorordningen: Alle hf-klasser har et lærerteam på tre lærere, som har et særligt ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. En af dine teamlærere bliver din tutor, og i 1.hf og 2.hf har du tre samtaler med din tutor, som drejer sig om, hvordan din hf-uddannelse forløber. Formålet med tutorsamtalerne er at hjælpe og vejlede dig i forhold til at få gode studievaner, så du kommer nemmere og bedre gennem din hf-uddannelse. Studietur Hvert år tager alle 1.hf-klasserne på studietur til Berlin. Turen skal både ryste klasserne sammen socialt og give nye faglige perspektiver på de fag, du har i 1.hf. Der vil derfor altid være et stykke fagligt arbejde, du skal lave før turen, under turen og efter turen. Projektperioder På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi en række projektperioder. Et eksempel på en projektperiode i 1.hf kan fx være danskfagets ”Journalist for en dag”, hvor du bl.a. får undervisning i skriveprocesser. Du skal også ud i felten og indsamle materiale og foretage interviews, og projektet afsluttes med en fælles dag for alle 1.hf´ere, hvor du under ledelse af en professionel journalist skal skrive, redigere, layoute og aflevere din artikel før deadline. Praktikperioder På Frederiksborg Gymnasium og HF har du også flere praktikperioder. I 2.hf får du fx mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse enten i Hillerød eller i København. Hvor og hvilken videregående uddannelse, du kommer i praktik på, afhænger af dit fagpakkevalg.

10


Det tilbyder vi dig på HF Hf-profilen

• Faglig undervisning af høj kvalitet • Team- og tutorordning • Studietur til Berlin • Projekt- og praktikperioder • Fokus på gode studievaner • Lektiecafé, hvor du over en kop kakao får faglig hjælp af en lærer eller en ældre elev • Hf-rådet, hvor to elever fra hver klasse er med til at diskutere og præge hf-uddannelsen på FGC4 • En lang række aktiviteter som frivillig idræt, skolekor, bigband, musical, elev-klubber, lancierfest, hf-julefrokost, temaaftener mm. • ATU – Akademiet for Talentfulde Unge, som er et tilbud til særligt dygtige og motiverede elever • Opsamlingshold i matematik • Studievejledning, der kan give dig støtte og rådgivning, hvis du har særlige udfordringer i skolen eller i fritiden • Vejledning om videreuddannelse efter din hf-eksamen

11


”Plads til forskellighed – plads til dig”

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

Profile for webpage

HF på FGC4 2019  

HF på FGC4 2019  

Profile for webpage