Page 1

Sletten Bådeklub Klubblad nr. 78 • Årgang 23 - April 2018

DET BLIVER ET BRAG AF EN SÆSON ANDERS ER DEN NYE HAVNEFOGED

TARZAN ER DEN NYE FORMAND


STANDERHEJSNING I RØG OG DAMP AF RUD KOFOED -Alt må forandres, for at alt kan forblive, som det var. Formanden Eva Hofman-Bang gjorde den italienske forfatter Lampedusa’s kloge ord til sine, da hun lørdag den 7. april sendte standeren til top med Henrik Madsen-træk og Erik Otto-kanon i røg og damp. Og et solskin, der tændte håb om, at det her kan blive et brag af sæson! Det var de nye visioner, udviklingsplaner og brugerfællesskabet på Snekkersten Havn, der inspirerede Eva. Der handler det ligesom i Sletten om at bevare den arkitektoniske og historiske identitet.

over, at den vokser – også i højden! – sagde Eva og opfordrede alle til at melde sig til de mange aktiviteter, der er lagt op til i sommer: -Det er faktisk rigtig sjovt og styrker vores fællesskab om det, vi er her for: -at fremme bådsportens kår i Fredensborg Kommune -at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse i bådsportens teori og praksis, herunder uddannelse af juniorer -at fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

-Det ser flot og imødekommende ud med værftets nye facade, men Martin forsikrer os om, at de gamle bådebyggerværdier fastholdes. Det er sådan, det skal være, sagde Eva og håber at få sparket nyt liv i det slumrende borgmesterudvalg til havnens udvikling. Eva kunne ikke bringe nyt om moleforlængelsen, men derimod om udvidelsen mod syd. -Udvidelsen, som vi så brændende ønskede os, ja, den ser Vor Herre og sandvandringen ud til at realisere for os. Jeg har den med i min aftenbøn og glæder mig

2

Erik-Otto får sikkert ram på den nye sæson, mens standeren glider op


Sletten Bådeklub RITA NY LEDER AF KAJAK

Sletten Bådeklubss kajakker og udstyr til rådighed for medlemmerne som hidtil AF RUD Rita Johnsson bliver den nye leder af Sletten Bådeklubs kajakafdeling efter Pernille Gøttler. Det er også hendes post, Rita overtager i bestyrelsen. Det vil fortsat være muligt for klubbens medlemmer at leje og låne kajakker, diverse grej og stativpladser ved foreningshuset Strandlyst, som kommunen har stillet til rådighed for klubben. -Det eneste, jeg har betinget mig er, at jeg ikke vil have hovedet under vand og altså lave grønlandsvendinger. Men det bør selvfølgelig ikke afholde andre for at gøre det, siger Rita, der nu sammen med kassereren Erik Møller-Madsen vil gennemgå og tjekke tilstedeværelsen af det udstyr klubben har investeret i. -Selvfølgelig vil vi fortsat have stor opmærksomhed omkring det sikkerhedsmæssige. Jeg håber, at den måde, vi organiserer det på, vil komme mange medlemmer til gode. Jeg er meget glad for, at Rita har sagt ja til opgaven, siger formanden Eva Hofman-Bang og opfordrer alle interesserede brugere til at melde sig via hjemmesiden eller direkte til Rita (se Bestyrelsesoversigten bag i bladet). Ungdomsafdelingen har udtrykt stor interesse for ar bruge kajakker og især de nye, meget populære subboards, der er indkøbt, så de vil være til rådighed allerede nu. Mere om kajak-dramaet på generalforsamlingen side 6

KABYSSEN v/Jacob Stougaard Fra standerhejsning til standernedhaling mandag - lørdag kl.12 - 21 søndag kl. 12 - 20 Køkkenet er lukket alle dage kl. 15.30-18

Frokost: kl. 12.00

- 15.30

Aftenmenu: kl. 18.00 – 20.00 Søndagsbuffet: Kl. 12.30 – 15.30 Vi laver også mad ud af huset. Selskaber: Konfirmation, barnedåb, bryllup, fødselsdage etc. Ring og hør nærmere

Se iøvrigt ugens meny på hjemmesiden

Kabyssen tlf. 4919 1548 - 2726 8641 Sletten Havn 10 - 3050 Humlebæk 3


AF RUD KOFOED -Jeg søgte primært jobbet, fordi jeg synes, at her er hyggeligt og en rigtig god stemning på havnen, siger Anders Drejer, 62.

NY HAVNEFOGE

Han er Sletten Havns nye havnefoged og tiltrådte pr. 1. april. Fonden for Sletten Havn stod med et meget kvalificeret ansøgerfelt, men bestyrelsen samlede sig sluttelig enstemmigt om Anders – ikke mindst for at ansætte en foged, der er fri af andre interesser på havnen. Og så bor han desuden i Espergærde. Den eneste interesse, Anders i forvejen har på havnen, er, at han ejer en Marieholm 26 sejlbåd sammen med Peter Krarup, der er formand for Sletten Bådeklubs tekniske udvalg. De to har også tidligere arbejdet sammen på haven, bl.a. om bådeklubbens nye terrasse med borde og bænke. Så Anders har allerede inden foged-jobbet sat sine praktiske spor på havnen. -Jeg har mit lille tømrerfirma ved siden af. Det vil jeg fortsætte med, da havnefogedjobbet er en deltidsstilling. Samtidig giver det mig en fast månedsindtægt og kan måske på længere sigt blive et aftægtsjob. Jeg fylder 63 næste gang, men kunne da sagtens forestille mig at fortsætte som havnefoged også efter at være gået på pension. Det ville da være et hyggeligt job at fortsætte med så længe, jeg kan overkommet det. Anders Drejer er p.t. ved at få genåbnet det gamle Havnefoged-kontor, hvor automaten til havnepengene også er installeret. -Jeg regner med at være på havnen hver morgen og formiddag alle hverdage og passe fiskernes is- og kølehus, tømme skraldespande og hvad der ellers skal laves. I weekenderne snakker vi om et par faste kontortider, ligeledes en time mellem 16.30 og 17.30 om onsdagen før aftensejladserne. Det kunne nok være hensigtsmæssigt, men alt det prøver vi nu at få lagt fast på bedste måde og slået kontortiderne op, siger Anders. . Anders kommer med vadsækken fuld af erfaringer fra både ind- og udland. Ud over fem

4

Anders Drejer har sejlet hele sit liv og er nu klar til at åbne

års tømrervirksomhed, har han arbejdet med en blandet landhandel af administrations- og driftsledelse og styrede blandt andet Nordisk Fjers afdeling i USA. Det fik dog en brat ende, da den danske direktør Johs. Petersen skød sig selv og firmaet gik rabundus. Anders Drejer forsatte derefter med at undervise på Teknisk Skole i Frederikshavn i tre år og blev derefter afdelings- og kursusleder på TAMU-produktionsskolen i København, hvor det handlede om arbejdsmarkedsuddannelser. Siden arbejdede han for arbejdstilsynet som tilsynsførende på byggepladser. Efter det kaldte udlandet igen. Anders blev administrator for Læger uden Grænser i Mongoliet og senere Kenya. -Det eneste, der har ligget helt fast, er, at jeg har sejlet hele livet, i hvert fald i 58 år. Jeg startede i


ED MED SEJLERERFARING

det gamle havnefogedkontor igen

optimistjolle. Min far var med til at stifte klubben for Esrum Sø, der har 50 års jubilæum i år. Siden fortsatte jeg i OK-, 420-, Pirat- og ikke mindst Snipe-jolle, som jeg sejlede i i USA. Og nu er det som sagt en Marieholm 26 sammen med Peter Krarup her i havnen, det handler om. Min far, der døde i 1997, havde sin IF-båd liggende i Sletten, så på den måde har sejlerlivet været et element igennem hele mit liv – og lysten er uformindsket, siger Anders, der har haft tid til at blive far til to børn, der nu er voksne. Og så er han gift, men fruen er ikke så vild med at være ombord, hvis vinden stiger over tre meter i sekundet! -Når unge, primært mænd, ikke sejler så meget som før i tiden, hænger det nok sammen med, at kravene om at deltage mere i børneopdragelse, rengøring og meget andet, er blevet større. Selv om sejlklubbernes ungdomsafdelinger ofte er meget succesfulde, falder mange fra, når

de skal ud og etablere familier og leve op til en masse andet, mener Anders Drejer og glæder sig til at skulle snakke med bådfolk, modtage gæster og udføre de praktiske funktioner i havnen. -Uden lysten som drivkraft går det ikke. Den har jeg, siger Anders Drejer. Havnefogedkasketten er bestilt, så inden længe vil Sletten Havn igen have en synlig havnefoged på kajen – og havefoged-kontoret. PS! Anders Drejer - tel. 20402772 - har på Facebook ’Sletten Havn’ oprettet en ny, lukket klub for bådejere med både i vandet eller på land i Sletten Havn. Her vil der blive slået meddelelser op af betydning for bådejere.

5


GENERALFORSAMLING MED

Der var fuldt hus til en debatfyldt generalforsamling med et ikke helt tilfreds AF RUD KOFOED Det var den gamle kajakafdelings udbrud omkring juletid, der tydeligvis ’pinte’ formanden Eva HofmanBang mest ved generalforsamlingen i Sletten Bådeklub onsdag den 14. marts. Selv om Eva kunne se sammenbidt ud, tog hun dog ’oprøret’ ganske fattet og med oprejst pande, men var ærgerlig over, at det ikke var lykkedes at opnå et kompromis om kajakroernes krav. Den udbrudte fraktion, mente ikke den kunne udvikle sig tilstrækkeligt i klubbens regi og følte ikke, at deres kontingent skulle ’ofres’ på solidaritens alter som de øvrige medlemmers. Debatten kogte, men det var Evas forslag til beslutning, der blev vedtaget med overvældende flertal: 87 stemmer mod 34 stemmer til kajakudbryderne. Peder Røjkum Nielsens beslutningsforslag blev dermed nedstemt. Det blev overladt Sletten Bådeklubs bestyrelse enten

6

at fortsætte kajakafdelingen med en ny ledelse i klubbens regi, eller afgøre på hvilke betingelser den nystiftede Sletten Havkajakklub eventuelt kunne overtage klubbens kajakker og andet materiel. Nu er det besluttet at bevare de privilegier, som klubben har opnået under de fem års opbygning af kajakafdelingen i klubbens regi. -Sandsynligvis vil det være langt mere værd at leje ud end at overdrage de opnåede privilegier til dagspris til den nye, konkurrerende havkajakklub, der p.t. har 38 medlemmer, mente SB-medlem og kajakroer Knud Sant, der sad i bestyrelsen og i sin tid var med til at opbygge kajakafdelingen. Det startede for fem år siden, hvor det igen var blevet hipt at sejle kajak. Pernille Gøttler og et par andre kajakroere henvendte sig til klubben med et ønske om at få oprettet en kajakafdeling. Initiativet blev modtaget med kyshånd og fuld opbakning. Der blev indkøbt kajakker, stativer og grej, støttet uddannelse, kurser med mere. 


Fiduspokalen gik i år til Henrik Madsen

Johannes Kildeby udnævnt til nyt æresmedlemmer efter sine seks år som en aktiv formand i sidste omgang

Pelle Søresen og Mogens Lund Jensen lykønsker Rita Johnsson med valget

KAJAKUDBRUD

Knud Sant talte varmt for at bevare kajkafdelingen

sstillende regnskab

Kajakafdelingen blev en succes og talte 49 medlemmer, inden det i december endte med, at kajakroerne, i modsætning til andre grupperinger, mente, at de burde have fuld råderet over det overskud, de genererede, og at de i øvrigt mente at have 140.000 kr til gode i klubben for de sidste tre års kontigent- og overskudsindbetalinger. Det mente bestyrelsen ikke og sagde nej til at fordele klubbens midler i en krone til krone-ordning kun med kajakroerne og stik imod det grundlag og fællesskab, klubben drives på.

Birgitte Kølving håbede på en lykkelig skilsmisse

Læs mere i generalforsamlings-referatet under formandens beretning og punkt 6: Behandling af indkomne forslag. Det kan med detaljerne i kampafstemningen om kajakdramaet findes sammen med regnskab, billeder og andet findes på dette link:

https://ajourpress.smugmug.com/SB-GENERALFORSAMLINGEN-2018 Kajak-udbrydernes talsmand: Peder Røjkum Nielsen

7


30 ÅR MED BUKSESNEDKEREN OG ALLE DE ANDRE AF OLE HIORT, fhv. værftsejer Den 23. december 1987 skrev jeg kontrakt på at bygge Buksesnedkeren. Båden skulle bygges i wood-epoxy systemet, en metode, der er kendt fra USA og Canada. Den 1. januar overtog vi - Lars, Torben og undertegnede - bådeværftet på Sletten havn, der efter en brand var bygget op igen, dog kun råhuset. Vi havde 5 måneder og 5 dage til at bygge Buksesnedkeren, der skulle være færdig til Fyn Rundt den 5. Juni 1988. Samtidig med bygningen indrettede vi værkstedet med kontor, baderum, varme og udsugning. Efter den første nybygning kom der et tomrum, da mange bådejere troede, at vi kun byggede nybygninger og ikke lavede reparationer. Det fik vi dog hurtigt vendt, så vi har haft arbejde på både, der kom så langt fra som Vordingborg og Korsør. Sidenhen er det blevet til flere nybygninger og også masser af reparationer: grundstødninger, sprøjtelakering, nye teakdæk og meget mere. Vi begyndte at sejle Knarr, som gav os en masse arbejde. Knarr-sejlerne bestilte 3 ombygninger med

8

trædæk og lakeret overbygning. Disse ombygninger førte til 3 nybygninger. Vi købte nye glasfiberskrog fra Tyskland og færdigbyggede dem med teakdæk og lakeret overbygning. For at vi fortsat kunne levere godt bådebyggerhåndværk, var vi også nød til at være med til at uddanne nye bådebyggere. Vi havde derfor altid 2-3 lærlinge, og har vel gennem de 30 år uddannet 20 – 25 lærlinge. Vi lavede sammen med teknisk skole et uddannelsesprojekt, Classic One Design, som var en klassisk båd over vandlinien med et moderne undervandsskrog. For 10 år siden ønskede Lars Ulrich at gå på efterløn, og Mikkel overtog hans andel. For 2 år siden ønskede jeg at trække mig tilbage, og Mikkel overtog driftsselskabet, mens Lars og jeg stadig ejede ejendommen på havnens areal. I sommers blev Mikkel tilbudt et job i et bådforsikringsselskab og satte værftet til salg. Lars og jeg satte samtidig bygningerne til salg.


Buksessnedkeren og Knarr-bådene blev milepæle i 30 års værftsliv i Sletten Væltede malerdåser og utætte tanke. I 2014 skulle vi optage lån til en ny tagbelægning. Til vores forbløffelse fik vi afslag, ”fordi området var muligvis forurenet”. Vi ringede selvfølgelig til Regionen, og her fik vi at vide, at jordforureningsloven forlangte at hele landets ”muligvis forurenede” grunde skulle korlægges. Det var ikke, fordi man pegede på grunden som værende forurenet, men i tilfælde af, at man i fremtiden skulle bygge, skulle der tages prøver af jorden, for at undgå at forurenet jord deponeres andre steder. Som ejer af grunden var Sletten Havn vidende om

denne information, men de havde ikke sagt det til os, som loven kræver. Det førte til mange diskussioner . Blandt meget andet om nedsættelse af husleje. Ingen på havnen har kunnet undgå at høre rygter om forurening, og der er sikkert gået historier rundt om væltede malerdåser og utætte tanke. Sandheden er, at Sletten Bådeværft aldrig har forurenet, men altid har været påpasselig over for vores medarbejdere og miljøet samt levet op til alle krav om materialehåndtering. Vi har intet udestående med tilsynsmyndighederne. Livet går videre. Nu nyder jeg pensionslivet og Mikkel sin nye stilling. Vi ønsker Martin alt det bedste fremover med værftet på Sletten Havn. Ole Hiort

9


Fiskeren og formanden Peter Birch er ikke altid enig med Peter Birch

TARZAN - SØLØVERNES KONGE Nærportræt af Sletten Havn Fondens nye formand – Den 37-årige Peter Birch vil ikke stå i sin fars skygge AF RUD KOFOED Hvis du tror, eller har hørt rygter om, at Tarzan er Skippers bugtalerdukke, så tager du fejl! Peter Birch mener ofte noget helt andet end Peter Birch. -Den med, at jeg er min fars ekko, vil jeg nok altid blive ramt af. Der er stadig nogle, der går til ham i stedet for til mig…Det kan - direkte sagt - pisse mig af, for jeg har mine egne holdninger, mine egne meninger. Jeg har en far, som har sine meninger og rigtig gerne vil bestemme alt hernede, men jeg synes faktisk, at han er ok til at give mig plads. Bortset fra, at blodets bånd er så tykt, at de hedder præcis det samme, så er der tale om far og søn. For nemheds skyld kaldes Peter, 37, for Tarzan - og Peter, 60, for Skipper. Spørger du i Sletten Havn efter Peter Birch vil øjnene flakke usikkert: -Peter hvem?

10

Spørger du efter Skipper, vil alle vide hvem og hvor, han er. Spørger du efter Tarzan, kan det tage et øjeblik ekstra, men med stigende sikkerhed vil det efterhånden udløse nogenlunde samme reaktion. Det er Tarzan, der nu er søløvernes konge som formand og øverste myndighed for Fonden Sletten Havn, der ejer og administrerer havnen. Tarzan overtog for et år siden posten fra fiskeren Niels ’Flid’ Frederiksen, der trak sig mæt af ’bøvlet’. Før ham var det Skipper, der regerede og havde gjort det siden ’urtiden’. Skipper er stadig med som menigt bestyrelsesmedlem sammen med kollegerne Peter Møller og Jacob Pind, der er næstformand, de to kommunalrødder Bo Hilsted (s) og Lars Egedal (v) og Sletten Bådeklubs formand Eva Hofman-Bang. Over en asketisk kop Jacob-kaffe var Søhesten i audiens lige før Fonds-beslutningen om, hvem der


Fonden Sletten Havns bestyrelse fra venstre: Byrådsmedlem Bo Hilsted (s), fisker Peter Møller, Sletten Bådeklubs formand Eva Hofman-Bang, fisker og formand Peter ’Tarzan’ Birch, fisker Jacob Pind, byrådsmedlem Lars Egedal (v) og Skipper Peter Birch (fisker), skulle være ny havnefoged. Ansættelsesudvalget – Tarzan, Eva og Bo – stod med tre gode emner. -Vi vil meget gerne have, at hele bestyrelsen står bag valget i stedet for, at det er os, der tromler noget igennem. Det gælder i øvrigt for alle beslutninger i Fonds-bestyrelsen. Jeg vil gerne have, at vi er fælles om beslutningerne. Så får vi det bedre alle sammen, understreger Tarzan. -Amen? -Nej, selvfølgelig kan vi ikke være enige om alting, det vil være umuligt med syv i bestyrelsen, men jeg vil arbejde for, at vi får en dialog og snakker tingene igennem, før vi træffer en beslutning. I de store beslutninger er det vigtigt, at vi bliver så enige, som vi overhovedet kan blive, eller som et minimum finder de fælles løsninger, vi alle kan stå inde for. -Det kan godt være, at vi sidder fire fiskere i bestyrelsen, men det er altså ikke ensbetydende med, at det er os, der skal tromle alting igennem. Jeg sætter den brede enighed meget højt, siger Tarzan, der har et forbilledligt samarbejde med sin næsteformand. -Jacob er en rigtig godt hjælp, som gør, at jeg ikke

står med det hele selv. Det har jeg også haft oppe i bestyrelsen: -At vi skal være gode til at hjælpe hinanden og ikke nøjes med at sige: -Det klarer formanden. Det giver et meget bedre resultat og tilgang til problemerne. -Og giver formanden tid til andre ting? -Jeg har jo fiskeriet, men sidder også i bestyrelsen i håndboldklubben i Espergærde, hvor vi prøver at få tingene op at køre, og så træner jeg desuden fire håndboldhold. Så der er meget, der skal passe sammen. Filosofien med at snakke sammen om tingene, baner vejen. Vi har en lille havn, hvor der er mange interesser, der gerne skulle passe sammen. Det kan lade sig gøre, vil jeg mene. -Børn har du også? -Ja, to sæt - en på gule plader: Jasmin er 19 og Thomas 18. Mulle, som jeg blev gift med for tre år siden, har jeg ingen børn sammen med, med hun har en dejlig pige med, Amalie på 16, som også bor hos os. -Mine børn er jo blevet store, så nu ’passer’ de meget sig selv. Pigerne spiller håndbold og Thomas fodbold.

11


Dem er jeg ude at se på og tage del i deres aktiviteter, siger Tarzan, hvis egen mor er Skippers eks-, Lis. -Du blev far i en ung alder. -Ja, jeg var kun lige fyldt 19. Børnene boede hos mig, så der var nok at se til, men det havde jeg det fint med, dejlige unger. -Hvorfor hedder du egentlig det samme som din far? -Spørg den gamle…At jeg hedder det samme som far har givet mange problemer ind imellem. Da jeg havde været i Jylland og flyttede hjem til min far, inden jeg senere flyttede for mig selv, var det et cirkus, fordi vi fik hinandens post. Det blev heldigvis i familien, men alligevel, siger Peter, der fik sit Tarzan-navn på havnen, hvor han allerede som lille purk var med ombord på Rita (altså kutteren opkaldt efter Skippers mor). -Du har aldrig været i tvivl om, at du skulle være fisker ligesom din far? -Nej, jeg var ikke, men i starten tvivlede både min far og mor på, om jeg kunne holde til det. Det var ikke et spørgsmål om min lyst, for jeg ville være fisker, men om, at jeg blev så skrækkelig søsyg som dreng. Jeg skulle bare se en gubby i et glas vand, så var den gal. De første år, jeg selv fiskede, var jeg også konstant søsyg. Virkelig forfærdeligt. - Men du holdt ud? -Den gamle sagde: -Du vokser fra det. – Det synes jeg også, jeg har gjort. Det er - 7-9-13 – mange år siden, jeg sidst har været søsyg, næsten lige meget hvilket vejr, jeg har været ude i. Det er dejligt at være sluppet fri, for søsyge kan tage livet af en. Virkelig forfærdeligt. Jeg havde det sådan, at jeg hele tiden måtte kaste op, men så var jeg ret hurtigt klar igen – indtil jeg skulle kaste op endnu engang. Og så var man jo helt færdig, når man endelig kom hjem igen. Nej, søsyge kan ikke anbefales. -Du er uddannet fisker – er der en fremtid i det? -Jeg er uddannet på Thyborøm Fiskeriskole og håber selvfølgelig på en fremtid, men ved også, at man skal kæmpe for det. Håbet er, at den nye forening FSK – Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – kan hjælpe på det. Men selvfølgelig kan man ikke sige noget med sikkerhed. Hvis der ikke kommer mere hjælp og bliver sat en stopper for alt det med kvotekonger, kan det blive svært. -Alene det fokus, der har været, har hjulpet meget.

12

Peter Birch er ikke altid enig med Peter Birch, men Skipper, 60 at overtage hans gamle formandspost efter et mindre melloem Dertil kommer en lempelse, der gør, at vi kan fiske videre på de sild, der nu engang er. Så slipper vi for at skulle ud og leje torske-kvorter med risiko for at skulle betale penge for at taget ud at sejle. Så jo, jeg tror og håber på en fremtid i kystfiskeriet i stedet for i de kæmpestore fabrikker, der sejler rundt. Det er ikke fiskeri i min verden. Sådan en fabrik ville kunne tømme Sundet for fisk på en uge. Det ville være synd og meningsløst. -Hvad er de største problemer, du sidder med i Sletten Havn? -Pengemæssigt er det moleforlængelsen, som blev standset, fordi der var sket en procedurefejl. To ministerier havde glemt at tale sammen. Sagen kører, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker. Vores ingeniør kæmper for at få nogle svar, vi kan bruge til noget. Foreløbig er der ingen. -Udgifterne er nu oppe på omkring en million kr., inklusive stenene, som ligger til opbevaring ude i vandet. Vi aner end ikke, om vi får erstatning for den


-Jeg kan sådan set godt forstå bådeklubben, der gerne vil have mere plads til deres både og andet. De har svært ved at være her, men det har vi andre jo også – og da specielt også med de mange parkeringsproblemer, der er. Men vi er bange for, at vi mister vores miljø hernede, hvis vi laver for meget om på det, og det er vi altså ikke interesseret i. Jeg er selv vokset op hernede og må indrømme, at jeg vil da blive lidt træt af det, hvis der lige pludselig skulle være et eller andet stort her. Det vil ikke give nogen mening i min verden. -En ting var projektet med de nye, store marinabygninger hernede. Det var alt for stort og voldsomt. Opfyldningen er en anden snak, men alligevel. Nu er det så ved at fylde op af sig selv ad naturlig vej, så om et år behøver vi måske slet ikke tænke mere på det, så løser problemet sig selv! -Antallet af gæstesejlere er faldet det seneste par år. Hvad vil I gøre ved det?

er nu alligevel stolt af, at det netop er Tarzan, 37, der valgt til mspil på vejen. fejl, der er sket, hvis vi ikke får tilladelse til at bygge molen alligevel. Det er rigtig mange penge at have liggende i vandet. Selv om stenbunken er afmærket og optaget i Efterretninger for Søfarende er det værste, der kan ske, at en båd sejler på bunken. Det vil jo også ramme tilbage på havnen. -Vi har også stadig en forureningssag kørende på værftsgrunden, men den er der ved at være rimelig styr på. Der skal laves nogle boreprøver, som kan afklare det endeligt. Grunden, hvor den gamle tank stod er blevet undersøgt og frikendt. -Hvad med opfyldning af ’møghullet’ mod syd og andre udvidelser på havnen? -Alt det ligger helt stille efter den seneste beslutning om, at det gør vi ikke. Det var ikke en enig bestyrelse, men ændringerne blev stemt ned. Grundlæggende er indstillingen, at vi er en lille havn med vores fiskeri. Vi skal netop ikke være så store og marinaagtige som alle andre. Vi skal bevare det gode, intime miljø, som netop er det, folk kommer til Sletten efter.

-Vi har snakket om at få nogle cykler hernede, så når man har betalt sin havneleje, får man en kode til cyklen og kan køre ud at handle, og hvad man ellers har lyst til. Vi vil meget gerne gøre havnen mere attraktiv for sejlerne, så det arbejder vi meget for. Vi vil også lave en stor grill ved barkkedlen mod nord. Havnens Venner synes også om ideen og har netop meddelt, at de gerne vil sponsere med 20.000 kr. Det gør det hele meget lettere. -Vi vil meget gerne finde nogle tiltag, der gør, at folk sejler hertil igen. Af samme grund åbner vi havnekontoret igen og får en havnefoged, som er synlig, specielt om sommeren. Det er vigtigt at gå rundt og sige goddag til gæstesejlerne og være behjælpelig med de informationer, der kan være behov for. Vi har længe manglet en rigtig havnefoged, så selv om det fortsat vil være en deltidsstilling, er synligheden vigtig. Havnefogeden skal være her for havnen og ikke have noget andet ved siden af. Der skal opslås vejrudsigter og andet, så gæstesejlerne kan se, at vi er her for dem. Vi vil gerne have mange flere gæster, som skal synes at her er dejligt, og at de kan føle sig velkommen. -Før i tiden fik gæstesejlerne øl-billetter til klubben, når de sejlede ind til havnen og blev modtaget af et skilt med ’Velkommen til Wibroe-land’! -Det skridt har vi nu ikke lige taget igen, ler Tarzan, tømmer kaffekruset og kan bryste sig af at være chef for en havn, der ellers er fyldt op, mens der i flere andre af Sundets havne for første gang er meldt om ledige pladser det sidste par år.

13


-Forholdet til Sletten Bådeklub har ikke altid været det bedste – hvordan er dit? -Jeg har en rigtig god kommunikation med Eva (formanden). Som jeg har sagt til hende: -Jeg er ny på formandsposten. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, så jeg vil meget gerne holde mig til dig, der er så erfaren. - Det går rigtig godt, og vi snakker meget om tingene. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Vi kan snakke om alt og går ikke og peger fingre af hinanden, kort sagt har vi et frugtbart samarbejde. Sådan skal det være. -Så nu føler du dig hjemme i formandsstolen? -I starten var jeg meget skeptisk, fordi formandsposten jo nærmest blev kastet ned over hovedet på mig, fordi Niels trak sig. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle agere i rollen, som var så ny for mig. Jeg synes, det bliver sjovere og sjovere, selv om det stadig kan være hårdt engang imellem. Det er nu mest, fordi jeg har så mange andre ting i hverdagen, der skal hænge sammen, og heller ikke vil miste min kontakt med foreningslivet. -Far har sagt, at hvis der er et eller andet problem, kan jeg altid gå til ham og spørge. Jeg prøver så vidt mulige at lade være, for jeg vil gerne selv sætte mit eget præg på havnen og lade folk vide, at det sådan set er mig, det går igennem – og ikke ham. Mine holdninger og meninger er bestemt ikke ligesom min fars. Det vil jeg

-Det bliver sjovere og sjovere at være formand... være ked af, hvis folk tror. Det ikke hører nogen steder hjemme længere. Jeg er altså 37 år - og har mine egne meninger, dem skal I nok få at føle! PS! Skipper fortæller, at det var hans eks-kone Lis, der ville have, at Tarzan skulle hedde Peter Birch Junior, så det bøjede han sig for.

Sletten Fiskehus Sletten Havn

Alt godt fra havet Åbningstider: Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300 Lukket mandag

49 19 00 26 14


STORT JOLLE-TRÆF PÅ GARDASØEN Jonas Ullmann skriver om sin fede påsketur, hvor han blev nr 9 i Italien I påskeferien gik turen til Gardasøen i Italien, for at deltage i både stævne og træningslejr. Vi ankom fredag eftermiddag til Nago-Torbole, hvilket er en lille hyggelig by i den nordlige ende af søen. Her gik resten af dagen med at pakke ud, hvorefter vi sluttede af med en hyggelig fællesmiddag med de andre 25 danske sejlere og deres familier. Lørdag morgen startede stævnet, hvilket for mange sejlere er sæsonstart oven på vinteren. Med hele 137 startende både, fordelt i to felter, er det et af de største europajolle stævner foruden VM og EM. I stævnet sluttede jeg som samlet 9’er, med en serie på 13, 3, 4, 7, 5, (14), 3, 7, hvilket er en god og stabil serie, som jeg er rigtigt godt tilfreds med. I stævnet sluttede jeg desuden som bedste U18 sejler,

hvilket tegner rigtigt godt for dette års EM, som også skal sejles på Gardasøen. Under stævnet havde vi klassisk solrigt Gardavejr, med alt mellem 5-10 m/s fra syd, hvilket betyder ømhed i hele kroppen ;-). Efter de tre dages stævne havde vi en layday, hvilket blev brugt på en “afslappende” dag på ski. De følgende træningsdage var vi lidt uheldige med vejret, da der var skyer, som forhindrede den termiske vindmaskine i at starte. Vi havde derfor en del ventetid på land med teori og hygge, før vinden langsomt fik bygget sig op over dagen. Alt i har det været en fed tur, med masser af læring og gode sejlerkammerater.  Jonas Ulman

15


SANKT PATRICK FIK EN P

Sankt Patrick gav Irland kristendommen – og Sletten Bådeklub tømmermændene AF RUD KOFOED Sikken en fest!

Der sprang de ud af skabet, skriftede deres helligbrøde af festlige tilbøjeligheder og lovede at stå i spidsen for den første lokale fejring af Sankt Patrick med 1500 års forsinkelse.

Den legendariske, irske skytshelgen fejres hvert år på sin dødsdag den 17. marts. Det er Irlands nationaldag. Basta. Men om Skt. Patrick døde i 493, 465 eller 461 efter Kristus, er de lærde straks vildt uenige om, dog ikke mere, end at enhver ansvarlig irer fester igennem for ham, hvor på kloden han end måtte befinde sig.

Lad os straks afslører de to skyldige i al den umoralitet, der ligger forud for kanoniseringen af Sankte Susanne og Sankte Janne, tidligere påhæftet efternavnene Barnewitz Christrup og Miller.

I Sletten har man aldrig fejret Sankt Patrick før. Det er en utilgivelig fejl, for nu viser det sig, at fiskerlejet rummer to skabsirere. De har ikke kun været på opdragelsestur ’hjemme’ i de irske whisky-tønder og Guinness-tanke, men er også fremtrædende medlemmer af Sletten Bådeklubs Aktivitetsudvalg.

De indbød til Sankt Patricks Day-festen i rigtig god tid, nemlig allerede fredag den 16. marts kl. 18. De rev hele menigheden med sig, i hvert fald den del, der kunne træffe en hurtig beslutning. På omkring et par timer var alle 60 pladser revet væk og betalt med 350 kr. pr. stk. Forsøget på at forlænge festen hen over

16


PÅ HATTEN

lørdagen lod sig ikke gøre, da Kabyssen var optaget til anden side, men klokken var da et par timer over midnat, da de sidste gik hjem, så Sankt Patrick har ingen grund til klage. Menuen stod på en speciel pandestegt Fish & Chips med Sauce Tatare a la Sankt Jacob, Broder Jamesons Irish Coffee – både med og uden kaffe i – og masser af mørkets tillokkende gerninger for tørstige sjæle, nemlig Guinness øl, der kun havde en fejl, at det blev alt for hurtigt udsolgt! En af hovedårsagerne var Neil Brophy Band, der med autentisk, irsk pub-musik, lidt ’knocking on heavens door’ og et Gasolin’-dryp af Kim Larsens ’This Is My Life’ fik masser af succes og folk ud på dansegulvet – og enkelte opstemte på bordene! Der blev filet, fløjtet,

trommet og serveret strengeleg, der gik lige på krop og høj hæl. Sankt Patrick fik en på hatten og helikopter-betragtningen afslørede et udklædningsshow, der var en musical værdig! Den grønne, våde, irske bølge (det er jo en klub for sejlere) skyllede i den grad igennem Sletten Bådeklubs pub og gav vores egen Sankt Hans kamp til stregen. Der vil uden tvivl blive rift om sankte-kortene fremover, når der skal fyres en fed fest af. Se flere billeder her: https://ajourpress.smugmug.com/ Sankt-Patricks-Day

17


TFZ ØRESUND AF LARS GANDRUP PETERSEN TFZ Øresund er en forkortelse af jolletyperne Tera, Feva og Zoom8 - og et træningsfælleskab mellem Sejlklubberne i det nordlige Øresund, Espergærde, Sletten og Snekkersten-Skotterup. Fra sæson 2018 er Nivå Bådelaug og Helsingør Sejlklub også med i samarbejdet. På tværs af klubberne har vi erfaret, at vi har mistet en del af vores teenagemedlemmer, når de skifter fra optimistjollen. Især hos dem som har ønsket at sejle enmandsjolle, har der stort set ikke været noget tilbud i det nordlige Øresund i mange år. Der har været Feva aktivitet, men maksimalt tre-fire joller pr. klub. Dansk Sejlunion arbejder primært på at få sejlere mod Laser jollen for en-mandsjoller og 29’er for to-mands joller. Disse joller leder mod OL jollesejlads og giver derfor mening i den sammenhæng. Vores erfaring omkring teenagesejlere er dog, at ikke alt nødvendigvis behøver at lede mod OL klasser. Af erfaring ved vi, at en del optisejlere dropper ud af optimistjollen omkring B-sejler niveau; enten fordi at de er startet sent og dermed for store eller fordi at de finder ud af, at kapsejlads på højt plan måske ikke lige er det. Vi har et tilbud som dels understøtter dem og

18

dels understøtter de sejlere, som har været A-sejlere og måske ikke helt er klar til hverken Laser eller 29’er. Ved at samarbejde på tværs af klubberne har vi opbygget en kritisk masse, som er med til at højne kvaliteten i træning, samt styrke det sociale fællesskab mellem sejlerne på tværs af klubberne. Mange undersøgelser viser at det netop er det sociale aspekt, som fastholder de unge i foreningslivet. Dette samarbejde er også med til, at vi kan samarbejde omkring trænerne, som desværre er en manglevare i Sundets klubber. TFZ giver en bedre udnyttelse af de trænere, der er til rådighed. Træningen går på skift mellem klubberne. Typisk er vi i en klub i en måned ad gangen for at undgå for meget jolletransport, og alt grej kan opbevares i den arrangerende klub. Det tilstræbes, at træningen ligger samtidig med optimistsejlerne for at synliggøre overfor optisejlerne, at der er muligheder for at fortsætte i sejlsporten efter skiftet fra optimisten. Vores teenage-sejlere fremstår som rollemodeller for juniorsejlerne i klubben. Der er


træning hver tirsdag og torsdag. Udover den normale hverdagstræning er der blevet arrangeret weekend-camps, eller enkeltdagstræning i weekender.

også delt mellem de deltagende klubber. Sejlerne bevarer deres medlemskab i de enkelte klubber og betaler kontingent i de klubber, hvor de har deres medlemskab.

I og med at sejlerne kender hinanden på tværs af klubberne, tager vi også til stævner sammen. Sejlerne stiller dog op for deres egen klub. Vi tilstræber at arrangere fælles transport, overnatning med mere til stævner, alt sammen for at styrke det sociale.

Når vi ser tilbage på Sæsonen 2017 har vores træningsfælleskab været fyldt med aktiviteter, vores sejlere har deltaget i de nationale grand prix stævner og en-dages stævner rundt i landet. Derudover har vores sejlere også deltaget i internationale stævner. Højdepunktet var helt klart VM for Zoom8 i sommer. Det foregik i Raa, og vi var repræsenteret med 3 sejlere.

Vores tilknyttede trænere deltager også i stævnerne. Samarbejdet omkring stævnerne begrænser også brugen af RIBs og andet udstyr, da vi deles om dette udstyr til stævner. Kort Sagt er vi ikke i tvivl om, at et samarbejde på tværs af klubberne er vejen frem, hvis vi skal fastholde interessen for sejlsport og tilbyde vores sejlere en høj kvalitet til træning samt øge de sociale bånd mellem sejlerne, samtidig med at sejlerne bevarer deres tilhørsforhold til deres egne klubber. I vores samarbejde prøver vi at begrænse arbejdet mest muligt omkring økonomi på tværs af klubberne, da det er den arrangerende klub på skift, der stiller deres havnefaciliteter og udstyr til rådighed for de fælles træninger. Trænerlønninger bliver delt ligeligt mellem de deltagende klubber. Der er pt tilknyttet en træner til Zoom og en træner tilknyttet Feva, da dette giver det højeste faglige niveau. Udgifter til trænerne i forbindelse med stævner bliver

Vi prioriterer som nævnt det sociale meget højt, for kun igennem et solidt socialt fundament kan man fastholde teenage-sejlerne. Derfor arrangeres der ofte fællesspisning efter træning og weekendtræninger med overnatning. Her skal sejlerne selv stå for indkøb og madlaving, alt sammen noget der er med til skabe venskaber og sociale bånd mellem sejlerne. Vi siger ofte vi har lavet ungdomsklub med sejlads. Nogle gange er det svært at få de unge på vandet, da der lige skal snakkes og hygges, og så er der tilrigning af bådene, der tager lidt længere tid end forventet, men det er et godt tegn på, at vi har en ungdomsgruppe, der vil hinanden og har et godt kammeratskab - alt sammen et godt grundlag og et fundament for et godt og fremtidigt sejlerliv. Selvom vi hygger os og har det sjovt, så tag ikke fejl af seriøsiteten. Vi har sejlere på et højt niveau som

19


træner rigtig meget og har høje ambitioner for den kommende sæson, måske ikke altid i forhold til rangliste og resultater, men mere, at den enkelte sejler kan se forbedringer og personlig udvikling.

sejlere vil deltage i diverse stævner og træningslejre rundt i Danmark og udlandet. Allerede i Påsken deltog Simon, Emmelie og Caroline i EM stævnet i Palamos ved Barcelona.

En af vores sejlere har fået sportslig godkendelse af Team Danmark og skal nu kombinere sin ungdomsuddannelse med sin sejlsport.

Derudover vil vores sejlere deltage i VM i Finland og NM i Båstad.

Derudover har vi indledt et samarbejde med Helsingør Kommune, som er en såkaldt elitekommune. Her vil vi arrangere træning for nogle af kommunens elite idrætsskoler og deres sejlere, disse vil komme til at træne sammen med vores sejlere. Et spændende samarbejde, som vi ser frem til med spænding i den kommende sæson. Hvad der er usædvanligt er, at vi er lykkedes med at øge medlemstilgangen i vores teenagegruppe, og ovenikøbet har vi taget mod flere begyndere, som aldrig har sejlet før. Alt sammen noget der vidner om, at vi har et godt koncept. I løbet af sæsonen 2017 har vi brugt megen tid på at finjustere vores koncept, og vi bliver hele tiden klogere på ting, der skal optimeres og ændres, så vi føler os godt rustet til den kommende sæson, hvor samarbejdet øges, så vi også får Nivå Bådelaug og Helsingør med i samarbejdet. Vi glæder os til indrage disse klubber deres ledere og sejlere i vore fælleskab. Den 2.-3. februar kick-startedes sæsonen 2018 med en træningsweekend i Espergærde med overnatning for alle sejlerne. Dette var samtidig startskuddet på vores vintertræningsprogram i Espergærde, som var arrangeret i samarbejde med mellem Sletten Bådeklub, Snekkersten, Espergærde, KDY/Rungsted, Hellerup Sejjlklub og Yachtklubben Furesøen. Frem til påske var der træning hver søndag med deltagelse af 25 Zoom joller og 5 Feva Joller. Vi ser meget frem til den kommende sæson, hvor vores

20

Hvis du en dag skulle komme forbi havnen og opleve disse unge mennesker, så pas på: Deres humør smitter, og man kan kun blive glad af at se disse unge drenge og piger have en fest omkring deres store fælles interesse for sejlsport. Så kom på havnen en dag og vær vidne til dette unikke fælleskab. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Lars Breum, Peter Pejtersen fra Espergærde Sejlklub og Christian Stahl fra Snekkersten Skotterup Sejlklub for et fanatastisk inspirende og ikke mindst sjovt samarbejde i sæsonen 2017. Jeg ser frem til vores fortsatte gode samarbejde i sæsonen 2018. Til sidst vil jeg nævne, at vores træningsfælleskab i TFZ Øresund er blevet nomineret til Klubudviklingsprisen af Dansk Sejlunion. Det er vi naturligvis meget stolte og glade for. Vi håber, vi kan vinde prisen, så vi kan få maksimal opmærksomhed omkring vores samarbejde og ikke mindst udbrede budskabet om vores koncept til andre klubber - og ikke mindst modtage en præmiecheck på 25,000 kr, som vi gerne vil bruge på ungdomsarbejdet i vores klubber. God vind til vores sejlere og dygtige trænere, med ønsket om en god sæson i 2018 med masser af gode sejloplevelser for vores unge sejlere. Med Sejler Hilsen Lars Gandrup Petersen


Kære kunder, Første januar 2018 overtog Martins Bådservice Sletten Bådeværft. De to forretninger bliver nu til BOATHOUSE Sletten. Vi markerer overtagelsen med åbent hus torsdag d. 26. april 2018 kl. 12.00 – 17.00 Det vil glæde os meget at se nye og gamle kunder, samarbejdspartnere, kolleger, venner og andre nysgerrige til lidt mad og drikke, men fremfor alt: masser af både og bådsnak. Vi lover at der vil være både, udstyr og produkter at se på og naturligvis gode tilbud i anledning af åbningen. Vi glæder os til at byde jer velkommen! Martin og resten af mandskabet i BOATHOUSE Sletten

Adresse: Sletten Havn 3, 3050 Humlebæk

SU: hvis du er på Facebook og ved du kommer, så modtager vi gerne din tilmelding her: https://www.facebook.com/events/556766344702663/

21


VENSKAB PÅ DEN STORE KAJAKPRØVE AF RUD KOFOED Casper Steinfath fra Klitmøller skrev sig ind i historien ved at ro på sit padlebræt fra Hirtshals til Kristiansand midt om vinteren. Det norske svar lod ikke vente længe på sig. Havpadlerne Erling Vaagenes, 58, og Stein-Fredrik Kynø, 60, er ude på et vildt eventyr med at padle hele den skandinavisk-russiske halvø rundt på syv måneder i deres kajakker – fem lande, 7.000 km. Oslo-tur-retur på ’The Russian – Scandinavian Kayak Expedition 2018’. Værsgo’ og ro. Den tur har ingen taget før i kajak. Søhestens udsendte mødte nordmændene midt i morgenmaden på Bjerre Strand i Humlebæk, hvor de overnattede i fri, frisk frostluft i læskuret, inden de blev vækket af det vinterbadende elverfolk. Over den dampende frilufts-kaffe fortalte Stein og Erling om, hvordan de med snedækkede kajakker havde forladt Oslo. Via Torekov, rundt Kullen og Lerhamn passerede de i skumringen Bjerre Strand, hvor de søgte ly for natten. Natten før tilbragte de i sauna i Lerhamn.

-Vi havde mødt sømand Torben i Lerhamn, som anbefalede os at stile direkte mod Humlebæk. Vi var sultne og havde fået et tip om kabyssen i Sletten Bådeklub, så der gik vi hen og fik en fantastisk varm modtagelse. Vi lugtede dog så meget, at vi blev placeret i et lille rum ved siden af ’restauranten’…Nej, det var nu i bestyrelsesværelset, fordi der var fuldt hus. Alligevel lykkedes det at skaffe plads og dagens ret – velsmagende and - til os vildfarne sømænd. Det var vi dybt taknemlige for. -Vi er ikke ude for at konkurrere med KlitmøllerCasper, eller nogen andre. Vores tur er ikke nogen Guinness-, eller anden form for konkurrence om at slå rekorder. Vi har derimod fire andre, enkle formål til ekspeditionen: 1. At komme sikkert hjem. 2. At returnere som venner 3. At nyde eventyret, som det folder sig ud 4. At padle den fulde, planlagte distance. -Det kan være lidt hårdt for kroppen ind imellem, så man skal være i nogenlunde form og have udstyret i orden. En god sovepose er vigtig for at holde varmen, siger Stein, mens han pakker ’kæmpedynen’ sammen til næsten ingenting.

Bliv klog før skade. Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien Pantaenius A/S · Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45 9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

22


Stein-Fredrik Kynø og Erling Vaagenes i deres havjakker i Sletten. - De fandt natlogi i omklædningsskuret på Bjerre Strand Stein ved, hvad han har med at gøre. Han har sit eget kajak-firma ’Med Stein på Tur’, og ud over Norges og Wales’ kyster har han haft sin to yngste sønner med på tur tværs over Alaska, USA, i alt 730 km i 2004. I 2014 gik han på pension fra det norske militær. -Og så har Stein en meget tålmodig og forstående kone, tilføjer Erling, der nu selv er alene og en fri fugl. Han er far til fire voksne børn fordelt i København, Stockholm, Shanghai og Sydamerika. Datteren Nora i København besøger han på vejen. Erling er geolog og olie-’opdager’. De sidste fire år har han været ansvarlig for norske Statsoil’s olieundersøgelser i Rusland. Også han er erfaren kajak-roer med lang radius på norske, svenske og walisiske kyster. -Hvad er rangordenen mellem jer? Stein: -Erling står op først! Vi har ikke haft nogen sammenstød endnu, men de kommer, bare vent! -Det er ikke lige den mest sommerlige årstid, I har valgt? -Ekspeditionen er afpasset efter, hvornår de russiske flo-

der og søer er tøet op. Vi går ind ved Skt. Peterborg, så vi stadig kan nå at komme nord om Finland, Sverige og Norge og retur til Oslo, hvor vi skal være tilbage omkring 1. oktober, fortæller de to gode, gæve venner, sindige Stein og entusiastiske Erling, der i mange år har dyrket havkajak-sejlads. De to lagde til ved Sixtus Batteriet i København til en stor, varm, flagsmykket modtagelse af Nora. Efterretninger for norske kajakroere melder om en overvældende far-datter-dag i København. Hvor Nora gik hen, da hun gik? Jo, faktisk til Tanzania for at løse nye opgaver der. Stein og Erling hørte, at Sletten Bådeklubs kajakafdeling mangler ledere og tilbød sig straks: -I har en fantastisk klub, så vi er klar til at tage over efter 1. oktober…altså hvis lønnen er i orden, spøger Erling med et drilsk blik. Ekspeditionen kan følges på dette link: https://therussian-scandinaviankayakexpedition. com/

23


Colour. Clarity. Detail.

Available in prescription STYLE SHOWN: KAWIKA

Strandvejens Optik Humlebæk Strandvej 52 DK-3050 Humlebæk Tlf.: 4916 8228

24

Maui Jim Advert Strandvejens OptikV1 A4.indd 1

08/11/2017 09:33


LAD OS FÅ MASSER AF (SENIOR)LIV BÅDE I HAVNEN OG PÅ VANDET AF JOHANNES KILDEBY Jeg er af redaktionen på Søhesten blevet spurgt, om jeg kunne skrive noget om seniorsejlerne. Der er ofte nyt fra ungdomssejlerne og fra kajaksejlerne, men ikke så meget fra de sejlere der repræsenterer omkring 100 både i Sletten havn af alle mulige forskellige slags. Jo, svarede jeg hurtigt, indtil jeg begyndte at tænke på, hvad jeg dog skulle finde på at skrive om seniorsejlerne. For ungdomssejlernes vedkommende, så har de en ledelse, der bestemmer, hvornår der trænes, og hvornår der skal sejles kapsejlads, og hvem der er gode nok til at deltage i de forskellige klasser A, B og C. Hos seniorerne er det den enkelte skipper, eller familien, der bestemmer, hvornår båden skal ud at sejle og om båden skal sejle kapsejlads. Tidligere var det en kamp at få en havneplads i Sletten havn, men den kamp er blevet mindre, fordi interessen for at få båd i havnen er blevet mindre. Hvad er det så der kan have interesse for seniorsejlerne? For mig at se, så er det vigtigt, at der er liv i havnen, at bådene kommer ud at sejle og ikke bare ligger og optager gode pladser. Heldigvis er der stadig ca.10 både der sejler aftenkapsejlads om onsdagen sammen med Nivås ca. 20 både. Kom og vær med, også selvom din båd ikke er blevet målt ind, du får så bare et højere mål, men lær lige de vigtigste kapsejladsregler, eller få en erfaren med ud at sejle.

Efterhånden, som vi bliver ældre, så er sikkerheden ekstra vigtig. For mit eget vedkommende, så tænker jeg mere på vejret, inden vi begiver os ud i situationer, hvor der kan være risiko for, at der opstår ulykker. Som erfaren sejler, så synes man, at der er styr på alle situationer, men hvor er det alligevel godt at få repeteret brugen af nødopkald på VHFen samt at opfriske MOB (Mand over bord) knappen og finde tilbage ved hjælp af instrumenterne. Deltag i de sikkerhedsøvelser, som klubben laver. Det giver større tryghed derude. Det er desværre ofte for få sejlere, der deltager. Der har været skrevet meget om, hvorfor seniorsejlerne ikke er så aktive mere? Hvorfor ”gider” de ikke sejle Sjælland Rundt? Hvorfor deltager de ikke i onsdagssejladser, eller bare sejler aften- eller weekendture, eller måske bare drikker kaffe i deres både. Hvorfor er det blevet sådan? Kom gerne med et bud på, hvorfor du ikke gør det. Seniorsejler, betragt denne skrivelse som et forsøg på at få jer i tale. Skriv tilbage til mig, eller et indlæg til Søhesten med forslag til, hvordan vi kommer videre, altså ud på vandet. Igen i år vil der være en søsikkerheds øvelse i Sletten, hvor vi vil snakke teori og efterfølgende sejle lidt ud på Sundet. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen søndag den 27. maj kl. 10.00. Varighed 2-3 timer.

25


SLETTEN I SEJLSPORTSLIGAEN AF JENS BOJSEN-MØLLER Sejlsportsligaen 2017 foregik i Struer, Brejning, Århus og Skovshoved. Der var to stævner før sommeren, og to stævner efter. Sletten Baadeklub trådte ind i 2den division, eftersom klubben ikke har deltaget før. Efter en del ugers træning og forberedelse drog vi til Struer i slutningen af maj. Vi var 4 sejlere på holdet (3 seniore, 1 ungdom), og vi var spændte på niveauet. Alle besætninger får træningstid dagen inden stævnet efter et nøje fastlagt system, og vi nåede lige 45 minutter i båden. Ligastævnerne foregår over to dage, og formatet er, at 18 besætninger sejler fleetsejlads i 6 både efter et rullende system, så man sejler én sejlads og står to over. Der er flyvende udskiftning på vandet og 3 RIBs ligger klar til at skifte besætninger så snart målstregen er krydset. Det betyder, at man starter ca. én gang i timen, og sejladserne er højintensive med 2 opkryds og 2 lænsere på mindre end 20 minutter (inkl. startprocedure). Der er mange tætte situationer. Man protesterer ved at vise et flag, og der dømmes umiddelbart på vandet af umpirers, der følger bådene i RIBs. Får man en straf tager man en omgang (360). I Struer vandt vi de to første sejladser og tænkte, at det var da så let nok, men vi fik lidt mere kam til vores

26

hår i de følgende sejladser. Formatet er lidt specielt, da man f. eks. tænker, at en tredjeplads er ok, men man skal huske, at der er 2 andre både i hver flight, der får en tredjeplads, tre der får en 2. plads, og tre der får en førsteplads. Dermed svarer en tredjeplads i virkeligheden til en 7-9 plads. Vi sluttede sidstedagen af med tre 2. pladser. Det gav en samlet 6. plads i stævnet. Vi var sådan set tilfredse med liga-debuten og synes, vi havde lært en del. Næste stævne var Brejning. Der var stævnet præget af god dansk sommerkuling. J70eren er en levende båd, og i disse tætte sejladser er der mange styrt og kæntringer, som gør, at intet er afgjort, før man er gået i mål. Vi havde skiftet lidt ud i besætningen, med tre senior sejlere og en yngre. Vi sejlede et pænt stævne og sluttede igen som nummer 6. Roskilde, som var rykket ned fra første division sidste år, var suveræn i de første to stævner, og vandt alle deres sejladser. Det er tydeligt, at især når det blæser, er det en stor fordel med en meget sammensejlet besætning. Vi havde mange drabelige ”lokalopgør” med både Nivå og Helsingør. Efter sommeren var der ligasejlads i Århus. Vi var afsted med tre seniorer og to ungdomssejlere. Man har lov til at skifte besætning mellem sejladserne, og flere


klubber kommer med mere end fire sejlere, som er max i båden. Vi fik måske skiftet lidt meget i dette stævne, men oplægget var, at flere skulle få lov at styre, og prøve de forskellige positioner ombord. Vi fik lavet en del dårlige sejladser og følte ikke, at vi havde marginalerne med os. Kombineret med, at vi ikke fik sejlet på stævnets sidste dag p.g.a. vindstille, blev det til en skuffende samlet 12 plads, hvilket nok gjorde det klart, at vi ikke ville rykke op i første division. Sidste stævne var i Skovshoved. Vi havde igen en delvis ny besætning, men denne gang uden juniorsejlere. Det blev et meget blandet stævne for os. Vi startede med tre andenpladser og en første, men havde så en del sejladser i den tunge ende. Igen samlet 12. Det betød, at Sletten samlet i ligaen blev nr. 8 ud af 18 hold. Dermed forbliver Sletten Baadeklub i 2. division, der suverænt blev vundet af Roskilde, som rykker i første division sammen med Sejlklubben København, Svendborg Sund Sejlklub, Helsingør sejlklub og Brejning. De fire nedrykkere var Middelfart, Skælskør, KØS og Hou. Sejlsportsligaen er i vores øjne et temmelig godt og effektivt kapsejladskoncept, der helt sikkert er kommet for at blive. Vores evaluering er nok, at skal vi avancere, bør vi nok sejle med et mere fast hold igen-

nem sæsonen. Vi har haft meget fine momenter i alle stævner, men det kniber med at holde niveauet konstant. På den anden side var det oplægget med denne første sæson, at så mange som muligt kunne prøve kræfter med formatet og især nogle unge sejlere, og dette mål blev i høj grad nået. Sejlsportsligaen 2. division sejler igen i 2018 i Frederikshavn (2/6), Kerteminde (23/6), Skovshoved (18/8) og Århus (1/9), og det er håbet, at Sletten stiller op igen i den kommende sæson. Sejlere på Slettens Ligahold 2017: Linda Cerup Simonsen Lars Gandrup Kim Hyttel Morten Ullman Jonas Ullman Niels Ole Sloth Magnus Dahl Esther Bojsen-Møller Jens Bojsen-Møller Klubben stiller med 2 bådførere til transport af sejlere i løbet af en sæson: Jens Christian Jensen Anton Andersen Link til resultater Sejlsportsligaen 2017: http://sejlsportsligaen.dk/resultater/

27


FAKTA OM J70 - OG SEJLSPORTSLIGAEN J70 i Sletten Bådeklub

Sejlsportsligaen:

Sletten Baadeklub modtog i slutningen af 2016 en J70 som en donation fra Anne-Lise Husbond og Hans Jørgen Nielsen via deres selskab Connectivo Holding. En J70 er en lille, levende kølbåd med en besætning på 4-5 personer. Båden kan trailes efter en bil og er enkel at rigge/afrigge.

Sejlsportsligaen blev oprettet i Danmark i 2014 og er Danmarksmesterskabet for klubhold. Ligaen fungerer som eksempelvis Superligaen i fodbold, hvor der er flere divisioner, og hvor klubberne rykker op, eller ned afhængig af årets resultater.

Tanken er at båden skal fungere som en yderligere platform for ungdomsarbejdet, som træningsbåd for deltagelse i Sejlsportligaen, og samtidig som en klubbåd, der kan bruges af klubmedlemmer, både seniorer og juniorer til stævner, lokale kapsejladser, onsdagsmatch, tur, træning og uddannelse. Båden har sejlet en del i 2017 både med unge og seniorer. Båden har været lejet ud nogle gange til andre klubber og har også sejlet onsdagsmatch i 2017. Der er plads til, at båden sejler endnu mere i 2018, og det er ønsket, at flere sejlere i Sletten Baadeklub vil engagere sig i båden i den kommende sejlsæson. Der findes både store og små stævner langs Øresund og i Skandinavien. Det kunne være fint, hvis der etableres en gruppe, der vil tage ansvar for at båden og deltage i samtlige onsdagsmatcher i 2018. Udover at båden sejler med nye ungdomssejlere i løbet af sæsonen, kunne en ide også være at etablere en gruppe af medlemmer, der træner og/eller lærer at sejle i båden. Se reglerne for privat brug på klubbens hjemmeside og/eller kontakt Jens Bojsen-Møller, 2685 4059, hvis du vil sejle J70 i Sletten.

I Sejlsportsligaen er i øjeblikket 2 divisioner med 18 hold i hver division, og der sejles 4 årlige stævner i begge divisioner. I omkringliggende lande er lignende ligaer oprettet, og vinderne i de enkelte lande deltager i en Europæisk Champions league, som det også kendes fra fodbold. I alle ligaer sejles der i bådtypen J70, og konceptet går på, at bådene leveres af de enkelte ligaer, således at man som klubhold bare kommer med sin sejltaske. I hvert divisionsstævne sejles mellem 10 og 15 små fleetraces med 6 både på banen. Besætningerne skifter båd mellem hver sejlads, og en sejlads tager max 20 minutter, men er ofte kortere. Sejladserne er meget intensive, ligger altid tæt på land, og det gør dem stærkt publikumsvenligt. Der er ofte speak og underholdning på land til stævnerne. Det er planen at etablere en ungdomsliga i 2018, og en kvindeliga har også været på tale i ligaforeningen. Link til Sejlsportsligaen: http://sejlsportsligaen.dk Link til film om Sejlsportsligaen: https://www.youtube. com/watch?time_continue=19&v=44MtMZgxDMQ Sejlsportsligaen på facebook: https://www.facebook. com/sejlsportsligaen/

Alt i nybygning og reparationer

HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT APS Gl. Humlebæk Havn • 3050 Humlebæk • Telefon 49 19 03 10 • Telefax: 49 19 32 04

28


VÆRSGO’ - GÅ EN TUR PÅ VANDET Opfyldningen af møghullet bag Fiskehuset mod syd strandede, da hverken Fonden Sletten Havn, borgmesterudvalget, Beboerforeningen, eller ret mange andre end kajak- og jollesejlere gik ind for det. -Det skal være løgn, sagde Vor Herre og begyndte selv at fylde op. Måske er det tricket med at gå på vandet, vi her får et indblik i?

Sandvandringen har sjældent været så markant som i øjeblikket. Fortsætter det med samme styrke, går der ikke lang tid, før sydhjørnet er fyldt så meget op, at de nu to konkurrerende kajakklubber kan sejle tørskoet ud. Vi skal dog advare mod grønlændervendinger for tæt på kysten! rud

PARRER KNARR MED JETSKI OG FÅR ET POWERHOUSE Martins Bådservice og Sletten Bådeværft bliver til Boathouse Sletten med en kombination af kompetencer og produkter fra de to forretninger. Ombygningen af det gamle værft i Sletten Havn har været i gang i nogen tid for at stå klar til sæsonstarten i april. -Boathouse Sletten forbliver på Sletten Havn. Vi er i gang med at modernisere værftets gamle lokaler og glæder os meget til at byde nye og gamle kunder velkommen indenfor. På Sletten Havn bliver der fortsat værft, men også bådsalg og butik, mens lokalerne på Bakkegårdsvej primært vil blive brugt til showroom, bådopbevaring og værksted. Vi har oplevet en konstant tilvækst af nye kunder fra hele Nordsjælland de senere år. Den ekstra plads, der frigives på Bakkegårdsvej gør det muligt for os at tage flere større og mere komplekse opgaver ind, siger den nye værftsejer Martin Bjerregaard.

-Det gamle Sletten Bådeværft var for mange sejlere lig med sejlbåde, teakdæk og ikke mindst de smukke Knarr-både. Det forbliver et kerneområde i det nye Boathouse Sletten. Det fortsætter som et traditionelt bådeværft, trods det moderne navn, men fra Martins Bådservice tilføres mere end 20 års erfaring inden for salg, service og reparation af motorbåde og vandscootere. Udover Martin Bjerregaard, der selv er uddannet bådebygger på Humlebæk Bådeværft, tæller Boathouse to andre udlærte bådebyggere, Casper og Mathias samt to lærlinge Mads og Christian. -Vi elsker både, så enkelt er det! – siger Martin, der nu ’parrer’ Knarr med vandscooter og jetski ved en stor åbningsreception i Sletten Havn torsdag den 26. april. rud

29


APPEL TIL FORMANDEN - EVA SVARER Per Lassen

Eva HofmanBang Kære Eva Jeg skriver til dig fordi, det er min opfattelse, at der mangler samarbejde omkring Sletten Havn og by for at bevare miljøet og gøre alle tilfredse omkring brugen af Sletten havns faciliteter og Strandlyst. Vi er en række institutioner i Sletten, som rækker hånden ud, for at vi alle kan samles om vores dejlige foreningshus Strandlyst, til fordel for havnens brugere og institioner/foreninger. Fredensborg kommune har besluttet at bruge 500.000 i 2017 og igen 500.000 kr. i 2018. Det er til for at Foreningerne i Sletten havn, kan få de faciliteter, som de har brug for og som opfylder alles behov. Sletten Bådeklub har ikke tænkt sig at benytte sig af disse faciliteter og står tøvende, ved at Sletten bådeklub har andre planer og går enegang, da I ikke er taknemmelig for den støtte, som Fredensborg kommune nu tilbyder Sletten bådeklub, på trods af at I kan få nødvendige mødefaciliteter, omklædningsfaciliteter og badefaciliteter til ungdommen i kælderen - og måske også en sauna. Der er frit valg på alle hylderne i arbejdet på at føre Strandlyst til et perfekt sted at være for foreningerne i Sletten havn. Foreningshuset Strandlyst bliver i perfekt stand i 2018. Kommunen har stillet en dyr containervogn op, mens kælderen tørre og skal gøres i stand i 2018, den koster alene 125.000 kr. om året til brug for Sletten bådeklub. Alligevel er der ikke vist noge taknemmelighed overfor kommunen eller samarbejde med de andre institioner på havnen for at bevare miljøet i Sletten havn og by eller anerkende det store arbejde som Fredensborg kommune nu yder. Jeg skal bede dig om at ændre holdning og tage imod vores udstrakte hænder om et samarbejde, så vi kan få et fremadrettet samarbejde og få skabt de rammer, som vi alle stræber efter. Med venlig hilsen Per Lassen

30

Kære Per Jeg blev oprigtigt forbavset over dit indlæg, som indeholder en del misforståelser, men jeg skal forsøge at give et svar og en række kommentarer til dine påstande. Du synes at mene, at Sletten Bådeklub ikke vil samarbejde med de andre foreninger i Sletten, og at vi ikke er taknemmelige over for Fredensborg Kommune. Begge dele er helt forkert. Vi samarbejder endog meget gerne. Jeg har deltaget i de møder, der blev holdt i det udvalg, borgmesteren nedsatte til at belyse udviklingen af Sletten havn, og vi var endog meget positive over for borgmesterens forslag og har takket flere gange for kommunens velvillighed med at stille badevognen op og endog sørge for rengøring af samme, og jeg deltager aktivt i bestyrelsen for Fonden Sletten Havn og er medlem af Sletten Havns Venner. Så hvad er der galt? Med hensyn til foreningshuset skriver du, at der er frit valg på alle hylder i arbejdet på at gøre Strandlyst til et perfekt sted at være for foreningerne i Sletten havn, og at huset bliver i perfekt stand i 2018. Det gælder desværre ikke kælderen, som optimister og øvrige jollesejlere er henvist til. Jeg har lige talt med kommunens ansvarlige for bygningsistandsættelsen, og hun fortalte, at man i hvert fald ikke kommer i gang med kælderen i 2018. Dels er der ikke afsat penge til formålet, dels er kælderen slet ikke tør nok til det, og det kan desværre vare ret længe, før den bliver det, så det har lange udsigter med omklædningsfaciliteter m.v. Hvad angår mødelokaler, benytter især vores ungdomssejlere mødelokaler på første sal, og det er fint nok, men netop ikke deres eget. Sletten Bådeklub kan stadig ikke blive godkendt som ”ungdomsvenlig sejlklub” og dermed være med i talentudviklingsprogrammet i Dansk Sejlunion pga. de manglende faciliteter, og det er rigtig ærgerligt, for vi har faktisk mange talentfulde jollesejlere. Derfor fremlagde vi også et forslag for stranden syd for havnen i borgmesterens arbejdsgruppe, men dette blev straks ”skudt ned” af såvel beboerforeningen som Fonden Sletten havns repræsentant i udvalget, så det fik ingen gang på jorden. Hvis du med dine ord om enegang tænker på, at vi forsøgte at overtage værftet, da Mikkel satte det til salg, så har du ret. Jeg har kommenteret udførligt på sagen i sidste nummer af Søhesten og vil derfor ikke uddybe den sag yderligere. Det ville have været fint for jollesejlere og kajakroere med eget hus med mulighed for opbevaring, omklædnings- og mødefaciliteter, men det lykkedes ikke, og så ser vi naturligvis fremad mod andre muligheder, og det har desværre lange udsigter


i foreningshuset ifølge den bygningsansvarlige for foreningshuset. Faktisk kan vi pt. ikke få tørret jollernes sejl (bortset fra optimisternes), og det er en helt umulig situation, når man forsøger at gøre det attraktivt at sejle jolle i Sletten. Kajakroerne har ingen steder at gøre af deres grej, paddleboards mv. og det er lige så utåleligt. Hvis grejet kunne opbevares på betryggende vis på havnen, behøvede mange ikke ankomme i bil, men kunne cykle, og det ville faktisk mindske biltrafikken gennem byen. Med hensyn til samarbejdet med især beboerforeningen har du en pointe. I hvert fald gik det lidt trægt i borgmesterudvalget. Set fra bådeklubbens synsvinkel var det, fordi beboerforeningen satte sig imod enhver udvikling og forandring, med mindre det drejede sig om at standse trafikken til havnen. Jeg har tænkt meget over den sag siden og faldt over et citat i det seneste nummer af Foreningen af lystbådehavne i Danmarks blad ”Flid & Fakta”: ”Det manglende generationsskifte mærkes efterhånden mange steder, og derfor er det vigtigt, at de danske havne får andet og mere at byde på. En havn uden udvikling er reelt under afvikling, og det ses på det stadigt stigende antal tomme bådpladser rundt om i de danske havne. Affolkede havne er et

meget skidt driftsgrundlag.” Som medlem af bestyrelsen for Fonden Sletten Havn føler jeg mig forpligtet på fondens formål at drive Sletten havn og søge den opretholdt som fiskerihavn. Det betyder, at der fortsat skal være gode forhold for havnens fiskere, men også, at der skal sørges for gode forhold for sejlerne, for ellers kan vi ikke opretholde indtægtsgrundlaget og drive havnen. Det er nemlig kølbådsejerne, der i alt væsentligt betaler havnepengene og dermed havnens drift. Hvis vi ikke også sørger for, at næste generation finder det attraktivt at sejle, ender det med, at vi ikke kan opretholde havnens formål, og det er vi vist alle enige om vil være rigtig ærgerligt og skidt for miljøet i Sletten. Jeg er helt med på, at vi skal bevare miljøet, men det kan vi sagtens gøre, samtidig med, at vi udvikler. Tænk bare på de mange huse i byen, der totalrenoveres, så de ser autentiske ud, men indeholder alle moderne bekvemmeligheder. Af og til får jeg den kætterske tanke, at det er tomme kulisser, men omvendt kan man jo ikke forlange, at folk i 2018 skal bo under totalt forældede forhold. Og dette synspunkt gælder så også for havnen og dens faciliteter. Med venlig hilsen Eva Hofman-Bang

SLAGTER LUNDGAARD · Ida Tesdorpfsvej 8 · 3050 Humlebæk · Tlf.: 49190399 · info@slagterlundgaard.dk · slagterlundgaard.dk ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag: 09.00 - 18.00. Lørdag: 09.00 - 14.00. Søndag: lukket

31


GAMLE URE

repareres - hentes - bringes

VAGN & LARS JOHANSEN

Tømrer- og Snedkerfirmaet ApS

Porthusvej 8A 3490 Kvistgård Telefon: 49 17 71 41 Telefax: 49 17 71 31 Lars Johansen mobil: 20 26 03 36 Vagn Johansen mobil: 40 21 74 69 Karsten Meldgaard mobil: 20 44 05 67

Hilsen Fil-ur Usserød Kongevej 37E 2970 Hørsholm Tlf. 45 76 00 19 - Mobil: 40 11 57 78 Åbent: Man-ons. kl. 11-15

VAGN & LARS JOHANSEN æ G s s tebu e t t e l d o

Ostemanden i Humlebæk

B

Vi sælger oste med karakter og smagsnuancer, nogle egenskaber man ikke kan fremelske i de moderne "almindelige" oste. Ostene er lavet på et mejeri, i ostekar og vendt i hånden af mejeristen, og det kan smages….

Vi kan det meste... - Osteborde - Tapaspølser - Lækre vine - Specialiteter - Tips og Lotto - GLS pakkeshop - og meget mere.

" ost n "rigtig e g a m s og e... are bedr Kom ind b , e r e r y ed de er ikk

Tømrer- og Snedkerfirmaet ApS

Porthusvej 8A 3490 Kvistgård Telefon: 49 17 71 41 Telefax: 49 17 71 31

Lars Johansen mobil: 20 26 03 36 Vagn Johansen mobil: 40 21 74 69 Karsten Meldgaard mobil: 20 44 05 67

Bolettes Gæstebud

Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud

Humlebæk Strandvej 52, 3050 Humlebæk 29 36 05 62

32


STORT SEJLERBLAD STOPPER -Fortsat udgivelse af Sejler vil indebære en ekstra regning på rundt regnet 100.000 kr for hver fremtidig udgave af bladet. I bestyrelsen vil vi hellere bruge penge på aktiviteter frem for på porto. Derfor er vi efter mange svære overvejelser nået frem til beslutningen om at lukke Sejler, siger formanden for Dansk Sejlunion, Line Markert.

Stedet hvor du finder... ...stort udvalg i bådudstyr og sejlertøj

Forårsudgaven af Sejler er netop udkommet og bliver det sidste på tryk. Til gengæld bliver der i fremtiden fyret kraftigt op på de digitale linjer. Det vil man allerede nu kunne forvisse sig om på unionens hjemmeside: sejlsport.dk. -Målet er, at alle Dansk Sejlunions ydelser aldrig er mere end tre klik væk. Det gælder også, når du er på båden og kun har din smartphone ved hånden, understreger Line Markert og er ikke i tvivl om, at Dansk Sejlunions synlighed og kommunikation bliver stærkere og mere værdiskabende, end de knapt 40.000 eksemplarer af Sejler per udgave har kunne skabe. I tilgift bliver aktualiteten mangedoblet med tre faste nyhedsbreve for henholdsvis fritidssejler, klubliv og kapsejler. Flere sejlklubber har skrottet de trykte medlemsblade. Andre vil utvivlsomt følge efter. Dynamikken på unionen opfriskede hjemmeside vil utvivlsomt tilskynde yderligere til det. Men fortvivl ikke: Søhesten vrinsker fortsat på tryk - så længe, det varer! rud

... professionel vejledning & betjening af sejlere Nordhavnsvej 9 3000 Helsingør Tlf. 49 20 00 44 www.kronborgmarine.dk www.kronborg-baadudstyr.dk

33


BESTYRELSE OG UDVALG Formand + Seniorudvalg Eva Hofman-Bang eva.hofman.bang@gmail.com Mobil: 2082 9601

Onsdagssejladser Gorm Arildsen Ga@koda.dk Mobil: 2016 6745

Kasserer + Webmaster: Erik Møller-Madsen emm@canon.dk Mobil: 2164 5214

Ungdomsudvalg: Linda Cerup-Simonsen linda.cerup.simonsen@gmail.com Mobil: 2830 4742

Bestyrelsesmedlemmer: Kabysudvalg + Materiel land Per Holmgaard per.holmgaard@lexmark.dk Mobil: 2338 8823

Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk Mobil: 2811 2031

Kajakudvalg Rita Johnsson 1rita.johnsson@gmail.com Mobil: 2991 8403 Materiel vand Thomas De Leeuw auto@hannadeleeuw.dk Mobil: 3079 7833 Suppleanter: Teknisk Udvalg Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk Mobil: 2088 3218 Lars Gandrup Petersen lgp@clipper-group.com Mobil: 4085 8182 Sekretær: Susanne Barnewitz Christrup susannebarnewitz@yahoo.dk Mobil: 3013 7485 Aktivitetsudvalg: Karsten Frese frese@mbuna.dk Mobil: 2015 0427 Sejladsudvalg: Johannes Kildeby jok@alectia.com Mobil: 2010 4304

34

Kabyssen: Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com Mobil: 2726 8641 Klubmåler: Per Henriks perhenriks@gmail.com Mobil: 26 16 09 90 Klubblad: Redaktion og annoncer Susanne Barnewitz Christrup (se sekretær) Presse Rud Kofoed rud.kofoed@orange.fr Mobil: 2123 0000 Bankforbindelse: Handelsbanken i Fredensborg Klubtøj - indbetaling: reg.nr.: 6301 kontonr.: 1323 946 Klubbens hjemmeside www.slettenbaadeklub.dk Sletten Havn Havnefoged Anders Drejer anders655@gmail.com Mobil: 2040 2772


Sletten Bådeklubs Aktivitetskalender April 7. Standerhejsning 10. Præsentation af Vetussystemer 14. Arbejdslørdag 19. 19.30 Foredrag ’Hvad laver politiet til Søs’ 25. Onsdagssejlads - hver onsdag til og med 27. juni. Maj 08. Bestyrelsesmøde 27. Øvelse: Sikkerhed til søs. Juni 01. Bestyrelsesmøde 16.-17. Knarr-stævne Ungdomssejlerne - træningsdatoer Se kalenderen på Bådeklubbens hjemmeside www.slettenbaadeklub.dk

Onsdags-sejladser i den nye sæson

Så er der taget hul på forberedelserne til sæson 2018, der starter onsdag den 25. april. Der er afholdt første møde med Nivå Baadelaug, hvor den kommende sæson blev diskuteret. Johannes (Manon) er kommet med et nyt forslag til bane, hvor vi kun har to faste bøjer. Banen giver bedre muligheder for at udlægge en mere korrekt startlinie, end de faste bøjer vi bruger i dag. Men ingen løsninger er jo perfekte, så vi vender i øjeblikket fordele og ulemper med dommerne, som bliver mest påvirket, men også andre onsdagssejlere. Vi har derudover udarbejdet første udkast til nye løb. I 2017 havde vi mellem 5 og 14 både tilmeldt i hver af de fire løb. I det nye forslag, vil der være mellem 8 og 11 både i hvert løb. Som ved banerne, vil der også her blive samlet input og det skal nok give debat. Bedste sejlerhilsner med håbet om en god kapsejladssæson. Gorm

Tilmelding: nivaabaadelaug.klub-modul/dk

Næste nr. af Søhesten

Forsidefotos: Rud Kofoed Søhesten nr. 79 udsendes i juli 2018 Artikler og fotos sendes til redaktionen frem til den 15. juni 2018 E-mail: susannebarnewitz@yahoo.dk

Redaktion: Rud Kofoed og Susanne Barnewitz. Oplagstal: 800 Tryk: Nofoprint AS tel. 49222500

35


Afsender: Sletten Bådeklub Afsender: Sletten Havn 10 Sletten Bådeklub 3050 Humlebæk Sletten Havn 10 3050 Humlebæk

Thomas Bloch. Indehaver, ejendomsmægler, MDE, HD Thomas Bloch. Indehaver, ejendomsmægler, MDE, HD

Få ii sejlene hos danbolig Få vind vind sejlene hos danbolig Lad os vurdere din bolig helt gratis Lad os vurdere din bolig helt gratis Derfor skal du vælge danbolig!

Derfor skal du vælge danbolig! Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen fra Hørsholm til Helsingør. Vi erVores seriøse og top-engagerende ejendomsmæglere, har fingeren på pulsen. 2 butikker dækker hele kyststrækningen fra der Hørsholm til Helsingør. Vi og sælger hver 3. bolig i ejendomsmæglere, byen, og har et stortder lokalkendskab. Vi er seriøse top-engagerende har fingeren på pulsen. Vi sælger hver 3. bolig i byen, og har et stort lokalkendskab.

28 28 36

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4576 1400 · hoersholm@danbolig.dk Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4576 1400 · hoersholm@danbolig.dk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS

Ejendomsmæglere, MDE · Strandvejen 354, 3060 Espergærde · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk · www.danbolig.dk Ejendomsmæglere, MDE · Strandvejen 354, 3060 Espergærde · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Søhesten Klubblad nr. 78  
Søhesten Klubblad nr. 78