Page 1

SKRAVE SOGNS ÅRSPROGRAM 2017-2018 www.skrave.dk August 2017 Tirsdag den 15. Besøg på Troldkær, Jels

Januar 2018 Hjem og Kultur

Torsdag den 17. kl. 19.00 Menighedsrådet Konfirmandhuset: Skodborg/Skrave kirkekor opstart Fredag den 25. Lokalrådets udviklingsgruppe arrangerer nabospisning. Mere information senere

Lokalrådet

Fredag den 12. kl. 18.00 Menighedsrådet/ Skrave Kirke og Foreningshuset: Familie & Friluft Skumringsgudstjeneste og Sognespisning. Tilmelding Torsdag den 18. kl. 14.00 Hjem og Kultur Hyggeeftermiddag hos Bente Villadsen, Langetved

Februar 2018

Lørdag den 26. kl. 10.00 Familie & Friluft Tur til oplevelsescenter Harteværket. Tilmelding

Onsdag den 7. kl. 20.00 Menighedsrådet Skrave Kirke: Mørkningsmusik med temaet ”Aften”

Onsdag den 30. kl. 10.30 Menighedsrådet Konfirmandhuset: Babysalmesang opstart

Søndag den 11. kl. 9.00 Menighedsrådet/ Skrave Kirke/Foreningshuset: Familie & Friluft Fastelavnsgudstjeneste og Fastelavnsfest

Hjemstavnsforening Onsdag den 30. kl. 13.30 Udflugt til Søby Brunkulslejre. Tilmelding

September 2017 Fredag den 1. kl. 18.00 Høstfestudvalget Børnehøstfest ved Foreningshuset. Tilmelding Hjem og Kultur Lørdag den 9. kl. 8.00 Udflugt til Ringkøbing og omegn. Tilmelding Uge 37 Gymnastik sæsonen starter

SUIF

Fredag den 15. kl. 18.30 Høstfestudvalget Voksenhøstfest i Københoved Forsamlingshus. Tilmelding Familie & Friluft Lørdag den 16. kl. 10.00 Besøg på Vadehavscentret Mødested: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Mandag den 19. kl. 19.30 Generalforsamling. Foreningshuset

Skrave Brugs

Onsdag den 21. kl. 10.30 Menighedsrådet Konfirmandhuset: Babysalmesang opstart Lørdag den 24. kl. 9.30 Skrave Lokalråd Generalforsamling. Københoved Forsamlingshus Lørdag den 24. Lederfest

SUIF

Marts 2018 Torsdag den 1. Generalforsamling

Hjemstavnsforening

Fredag den 2. kl. 19.00 SUIF Generalprøve på Revy. Københoved Forsamlingshus Lørdag den 3. kl. 18.30 Revy. Københoved Forsamlingshus

SUIF

Ungdomsklubben Fredag den 22. kl. 15.00/19.00 Kl. 15.00 Kreativ kl. 19.00 Ungdomsklub for alle fra 4. klasse og op. Herefter hver 2. fredag. Foreningshuset

Tirsdag den 6. kl. 19.30 Generalforsamling

Menighedsrådet Søndag den 24. kl. 10.30 Skrave Kirke: Høstgudstjeneste/Fyld Skrave Kirke

Menighedsrådet Søndag den 11. kl. 9.00 Skrave kirke og Graverhuset: Kirkekaffe og rundstykker

Tirsdag den 26. kl. 13.30 Skrave Brugs Nørkleklub – herefter hver 2. tirsdag. Foreningshuset

Mandag den 12. kl. 19.00 Generalforsamling

Hjem og Kultur

Tirsdag den 26. kl. 19.00 Konfirmandhuset: Sangaften

Tirsdag den 13. kl. 19.00 Generalforsamling

Skrave Fitness

Menighedsrådet

Oktober 2017 Tirsdag den 3. kl. 19.00 Skrave Kirke: Syng Dansk Aften

Menighedsrådet

Menighedsrådet Torsdag den 5. kl. 14.15-15.30 Teater i kirken med ”Svantevit” for 0.-6. klasse. Skodborg Kirke

Onsdag den 14. kl. 19.00 Generalforsamling. Foreningshuset

SUIF

Fredag den 16. kl. 17.30 Gymnastikafslutning. Skibelundhallen

SUIF

Tirsdag den 20. kl. 19.00 Konfirmandhuset: Sangaften

Hjem og Kultur Torsdag den 5. kl. 19.00 ”Sæt turbo på dit barns udvikling”. Foreningshuset

April 2018

Torsdag den 12. kl. 19.30 Inspirationsaften

Søndag den 8. kl. 10.30 Skrave Kirke og Graverhuset: Familie gudstjeneste og hotdogs

Skrave Fitness

Lørdag den 28. kl. 10.00 Skodborg Kirke. Luther koncerter

Menighedsrådet

Søndag den 29. kl. 9.00 Skrave Kirke: Luther Gudstjeneste

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Fredag den 20. kl. 18.00 Familie & Friluft Familie og Frilufts Fantastisk Fede Familie Fredag i Foreningshuset. Tilmelding Søndag den 22. kl. 10.00 Skrave Lokalråd Affaldsindsamling i sognet. Foreningshuset

November 2017 Arrangementsudvalg Torsdag den 2. kl. 19.00 Foredrag med Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Københoved Forsamlingshus Tilmelding Lørdag den 4. kl. 9.00-15.00 Familie & Friluft Glaskursus – tilmelding senest 13.10. Fredag den 10. kl. 17.00 Familie & Friluft Mortens aften – fælles madlavning - Tilmelding Søndag den 12. kl. 10.30 Menighedsrådet Skrave Kirke: Sognemøde og kirkefrokost Torsdag den 16. kl. 19.00 Julebanko i Københoved Forsamlingshus

SUIF

Søndag den 26. kl. 14.00 Julemandsvækning. Gastrupvej 12

Skrave Brugs

Søndag den 26. kl. 14.45 Juleværksted. Foreningshuset

Skrave Brugs

Tirsdag den 28. kl. 19.00 Adventsmøde. Bennetgaard

Forsamlingshuset

Hjem og Kultur

Torsdag den 26. kl. 19.00 Menighedsrådet Skrave Kirke og Graverhuset: Bededagsaften gudstjeneste med varme hveder. Koret medvirker

Maj 2018 Søndag den 6. kl. 10.00 Skrave kirke: Konfirmation

Menighedsrådet

Onsdag den 9. kl. 20.30 Nattergaletur ved Frihedsbroen

Familie & Friluft

Uge 21 eller 22 Grill aften

Hjem og Kultur

Tirsdag den 29. kl. 19.00 Menighedsrådet Skodborg Præsteskov: Skovtur med skovfoged

Juni 2018 Søndag den 3. kl. 10.00-15.00 Familie & Friluft Keramikkursus hos Lene Kjersting, Jels - Tilmelding Uge 24 Idrætsuge ved Foreningshuset

Onsdag den 29. kl. 20.00 Menighedsrådet Skrave Kirke: Mørkningsmusik med Juletoner

Mandag den 11. kl. 19.00 Menighedsrådet Teltet v. Foreningshuset: Sommerkoncert med Skodborg/Skrave Kirkekor

December 2017

Tirsdag den 12. kl. 19.00 Familie & Friluft Foreningshuset: Cykel- og gåtur i Idrætsugen

Søndag den 3. kl. 10.00 Familie & Friluft Julemærkemarch og Lillelunds Julemuseum Mødested: Sønderskov Hovedgård

Lørdag den 16. kl. 9.00 Menighedsrådet Foreningshuset: Friluftsgudstjeneste

Søndag den 10. kl. 19.00 Menighedsrådet Skrave kirke: De 9 læsninger-kor medvirker- kaffebord

Onsdag den 20. Sogneudflugt

Søndag den 17. kl. 10.30 Menighedsrådet Skrave Kirke: Lucia optog ved gudstjenesten

Lørdag den 23. kl. 18.00 Skrave Brugs Petanque og Skt. Hans. Bål tændes kl. 21.00

Søndag den 24. kl. 14.30 Skrave Kirke: Julegudstjeneste

Juli 2018

Menighedsrådet

Torsdag den 28. kl. 19.00 Juletræsfest i Københoved Forsamlingshus Søndag den 31. kl. 14.30 Skrave Kirke: Nytårsgudstjeneste. Traktement i våbenhuset

Menighedsrådet

SUIF

Torsdag den 26. til søndag den 29. Familie & Friluft Hyttetur. Tilmelding

Menighedsrådet

Dette program er blevet til med støtte fra:

Skrave Ungdoms- og Idrætsforening Formand: Elsebeth Gejl Gamborg tlf. 41 44 71 66 Kasserer: Ole Aarup tlf. 24 93 99 97 Gymnastik: Ellinor Christensen tlf. 74 84 73 46 Skrave Avis: Inge Rostgaard tlf. 23 71 47 06 Børneidræt: Mia Gotthardsen tlf. 40 85 20 34 Familie & Friluft: Britta M. Holst tlf. 61 51 88 80 Kano: Per Hauschildt tlf. 53 29 41 23 Revy: Martin Boye tlf. 40 40 74 74 Svømning: Ulla Rasmussen tlf. 23 93 10 38 Fodbold: Ellinor Christensen tlf. 74 84 73 46 Telt: Jørgen Mølgaard Holst tlf. 20 95 07 93 Ungdomsklub: Britta M. Holst tlf. 61 51 88 80 NaturMotorikken/bålhytte: Dorte Holm Hansen tlf. 61 76 13 07

Skrave Fitness Formand: Frank Ib Andersen Kasserer: Karsten Nielsen Zoneansvarlig: Steffen Hobel

tlf. 51 92 30 35 tlf. 40 51 49 75 tlf. 53 38 75 33

Skrave Hjem & Kultur Formand: Solvejg Holm Kasserer: Lola L. Larsen

tlf. 74 84 71 31 tlf. 28 24 81 57

Skrave Lokalråd Formand: Poul Erik Osmundsen

tlf. 23 23 70 76

Københoved Jagtforening Formand: Jens Christian Barsballe

tlf. 22 92 03 80

Skrave Menighedsråd Formand: Britta Mølgaard Holst

tlf. 61 51 88 80

Skrave Brugsforening Formand: Ellinor Christensen

tlf. 74 84 73 46

Skrave Sogns Hjemstavnsforening Formand: Hans Christian Bruun tlf. 28 71 64 68 Københoved Forsamlingshus Formand: Jens Anker Boisen

tlf. 40 44 11 29

Program 2017 2018 web  

Skrave Sogns Årsprogram 2017/2018

Program 2017 2018 web  

Skrave Sogns Årsprogram 2017/2018

Advertisement