__MAIN_TEXT__
feature-image

2 minute read

Kunst of kitsch, kijk goed om je heen

OOK DE ERFGENAMEN VIELEN VAN HUN STOEL

Kunst of Kitsch? Kijk goed om je heen

rabObaND 121 | maart 2021 31

Het idee voor een column ontspruit soms op de meest vreemde plekken. Tijdje geleden alweer stond ik in een museum in Amsterdam voor een aantal schilderijen van Rembrandt. Nee, niet De Nachtwacht, maar andere werken van zijn hand. Oog in oog met deze onbetaalbare kunstwerken kwam ineens die Chinese pot weer in mijn gedachten. En wat er gebeurde toen de eigenaar overleed.

DOOR DRÉ TEEUWEN

We schrijven 2003. Een man overlijdt, zijn erfgenamen treffen vervolgens tot hun verrassing in de boedel een Chinese pot aan. In de aangifte erfbelasting vullen ze in de rubriek ‘sieraden, schilderijen en antiek’ een waarde in van € 12.500 zonder verdere specificatie. De totale nalatenschap bedroeg volgens de aangifte ruim € 520.000. De inspecteur wijkt van de aangifte af, echter niet voor wat betreft de waarde van de kunst. Hij past wel de waarde van het huis aan. Volgens de inspecteur is de nalatenschap ruim € 580.000 waard.

Een jaar later gaat de pot onder de hamer bij een gerenommeerd veilinghuis in Londen. Opbrengst € 23.000.000. Ik neem aan dat ook de erfgenamen van hun stoel vielen bij dit bedrag. Wat volgt is een jarenlang juridisch gesteggel tussen erfgenamen en fiscus. Waarbij uiteindelijk wordt bepaald dat de pot op de dag dat de nalatenschap open viel een waarde had van € 10.000.000. Over dit bedrag moesten de erfgenamen alsnog erfbelasting betalen.

Kunstobjecten – ook al is er nooit vermogensbelasting over betaald - zijn onderdeel van de nalatenschap van de erflater. Bij vererving zijn de erfgenamen belasting verschuldigd over de marktwaarde op het tijdstip van overlijden.

Heb je dus kunst of ziet het ernaar uit dat je kunst gaat erven, dan is het verstandig deze alvast te laten taxeren. Mijn advies is dan ook je interieur eens met nieuwe ogen te bekijken. Want wie weet welke schatten zich ertussen bevinden. Mocht je dat geluk hebben, dan is het verstandig op tijd te overleggen met de fiscus. In bepaalde gevallen mogen erfgenamen namelijk waardevolle kunstvoorwerpen aanwenden om de erfbelasting mee te betalen. Dit heet schenken via de successieregeling. Het werk wordt afgestaan aan de Nederlandse Staat en vervolgens tentoongesteld bij een museum. Het voordeel hiervan is dat 120% van de waarde van het kunstvoorwerp in mindering mag worden gebracht op de erfbelasting. Erfgenamen betalen daardoor dus feitelijk minder belasting. Je kunt natuurlijk ook zelf vooraf de werken al legateren aan een museum.

Meer informatie? 

www.rijksoverheid.nl/ wetten-en-regelingen/ productbeschrijvingen/ kwijtscheldingsregelingerfbelasting-bij-nalaten-kunst

www.cultureelerfgoed.nl/ onderwerpen/collectiesuitbreiden-of-afstoten/ kunst-nalaten-of-schenken

www.notaristeeuwen.nl/ www.knb.nl/home

This story is from: