Page 9

SP-Amsterdam op pad in hun stad.

geval een begin van de oplossing van het probleem aan. Aan de kant staan en mopperen heeft geen nut, we moeten het zelf doen. Na afloop van een actie moet je de resultaten ook weer terugkoppelen naar de mensen. Of wat je wilde nou gelukt is of niet.’ Als ik het zo hoor komt het er op aan dat je flexibel moet zijn. ‘Als we bijvoorbeeld op de markt staan dan moet je inderdaad alle kanten uit kunnen en niet rechtlijnig zijn. Er komen nogal veel mensen uit Almere bijvoorbeeld. Ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen dat we daar hier in Amsterdam niet over gaan. Ook bij die mensen zoek je aanknopingspunten voor een goed gesprek. Of Wilders-stemmers, die gaan we ook niet uit de weg. Met hen kun je het in eerste instantie goed hebben over de AOW. Je moet met iedereen het gesprek aan gaan. Pas geleden voor de WSW actie hebben we geflyerd bij Pantar, de gemeentelijke sociale voorziening hier in Amsterdam. Kregen we toch tien van die mensen mee naar Den Bosch, twee van hen werden ook nog lid. Maar ja je moet wel de straat op, je nek uitsteken.’

SPANNING januari 2011

Over een tijdje zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, doe je dat op dezelfde manier? ‘In principe wel, maar dat is natuurlijk lastiger. Het belang van die verkiezingen zit vooral in de mogelijkheid om het regeringsbeleid dat nu over de bevolking wordt uitgestort via de Eerste Kamer te blokkeren. Maar dat is moeilijk uit te leggen. We gaan dat dan ook goed voorbereiden. Belangrijk zal ook nu weer zijn dat we mensen achterna lopen, dat we tegen ze blijven ‘kletsen, kletsen en nog eens kletsen’ . Zo leg je contact, alleen een folder in de handen drukken heeft minder zin. Er komt ter voorbereiding een scholingsavond voor de leden waar het propagandamateriaal wordt besproken. Als ze de straat of de pont naar Amsterdam Noord op gaan om te flyeren dan moeten de leden goed weten wat er aan de hand is. En als ze een antwoord toch niet weten dan kunnen ze daar beter eerlijk over zijn dan zomaar wat zeggen. Het is zelfs een mooi moment om het contact met mensen te versterken, want als je zegt dat je iets moet navragen en het ze wilt laten weten. Tja, dan vraag je natuurlijk om een adres, een telefoonnummer of een emailadres. Zo snijdt

het mes aan twee kanten. Overigens moet je volgens ons zo’n scholing voor de eigen leden ook menselijk benaderen. Ook daar is het belangrijk dat je de menselijke maat in de gaten houdt. Het moet laagdrempelig zijn en een beetje gezelligheid mag niet ontbreken.’ Als ik je vraag om je aanpak nog eens kort samen te vatten. Wat zeg je dan? ‘Alles draait om het menselijke contact. We moeten mensen op straat, in de buurt, maar ook in bedrijven op een persoonlijke manier benaderen. Daarbij is het belangrijk om oprecht te zijn, weet je iets niet ga dan niet net doen alsof je het wel weet, maar gebruik het om de contacten te versterken. Maak je een afspraak met iemand, kom die dan ook na want niets is zo funest als afspraken niet nakomen. Dan wek je een onbetrouwbare indruk. En als laatste: zorg dat je altijd ledenkaarten op zak hebt.’

9

Spanning januari 2011  

Campagne voeren • De Schilderswijk: Een voorbeeld van ‘Buurten in de buurt’ • Tips voor een wervende campagne • Interview: Maureen van der P...

Spanning januari 2011  

Campagne voeren • De Schilderswijk: Een voorbeeld van ‘Buurten in de buurt’ • Tips voor een wervende campagne • Interview: Maureen van der P...

Advertisement