Page 7

Ik ga niemand uit de weg en heb altijd een ledenkaart op zak Tekst: Sjaak van der Velden, redacteur Foto’s: SP-Amsterdam

Onder de bevolking leeft op veel punten onvrede met het regeringsbeleid. Toch vertaalt die onvrede zich niet automatisch in ander stemgedrag of een grote aanwas van nieuwe leden voor de SP. Mensen benaderen met televisiespotjes of het verspreiden van de ZO-krant is belangrijk. Nog belangrijker is hoe de mensen die deze krant in handen krijgen, worden aangesproken. Een gesprek met een Amsterdams lid van de SP-fractie in de gemeenteraad over de aanpak in de hoofdstad.

SPANNING januari 2011

Ze is in 1962 geboren en getogen in Rotterdam maar woont al tientallen jaren in de hoofdstad. Daar werkte ze als arbeidscoördinator op een school voor Speciaal Onderwijs en projectleider van een aantal leerwerkprojecten voor jongeren die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. In haar woonplaats trekt ze daarnaast al weer enkele jaren, uiteraard samen met de andere actieve leden, de SP-kar. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 volgde ze Jasper van Dijk, die naar ‘Den Haag’ vertrok, op als lid van de Amsterdamse Gemeenteraad. We hebben het hier over Maureen (spreek uit Moorien) van der Pligt.

Wat bracht je er toe om naast een baan en een huishouden met twee puberzoons actief te worden in de politiek? ‘Voor mij was de overwinning van de SP in de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 het signaal dat er eindelijk weer een begin kon worden gemaakt met socialer beleid. Toen ik 25 jaar geleden in Amsterdam kwam wonen, was het een stad vol verzet tegen sociale wantoestanden. Ik voelde me als een vis in het water en geloofde in een Amsterdam waar voor iedereen plek was. Er was nog geen ‘wij– zij denken’, er waren nog geen voedselbanken, er was solidariteit. Maar halverwege de jaren ‘80 veranderde de stad. De liberalisering sloeg toe en iedereen leek meer met zichzelf bezig dan met

7

Spanning januari 2011  
Spanning januari 2011  

Campagne voeren • De Schilderswijk: Een voorbeeld van ‘Buurten in de buurt’ • Tips voor een wervende campagne • Interview: Maureen van der P...

Advertisement