Page 1

120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 2


120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 3

Kerkbalans: Wat is de kerk u waard?

Even niet bereikbaar – wel geraakt

Laatst stond in de krant dat het technisch mogelijk is in vliegtuigen mobiel te bellen, maar dat vliegmaatschappijen aarzelen het aan te bieden. De reden voor die aarzeling is dat reizigers aangeven het eigenlijk wel prettig te vinden even niet bereikbaar te zijn. Even niet bereikbaar zijn, even niet van alles en nog wat moeten, maar je mee laten nemen door wat er gebeurt. Dat is wat we elke zondagmorgen aanbieden op verschillende plekken in de stad. Vieringen waarin je op adem kunt komen, inspirerende gedachten krijgt aangereikt, uitgedaagd wordt om over grenzen heen te reiken naar elkaar, naar de ander, naar God. Even niet bereikbaar, maar wel worden geraakt: door heilige woorden, door mysterievolle gebaren, door het verhaal van een ander, door onderlinge ontmoeting. En ja, ook door de nood van wie het op deze wereld minder getroffen heeft dan wij. In Amersfoort wordt vanuit de parochie materiële noodhulp geboden, worden schuldhulpmaatjes aangeboden en inloophuizen ondersteund. Voor de toekomst van al dit waardevolle doen we een beroep op u. Zonder uw bijdrage aan de Kerkbalans is het onmogelijk inspirerende vieringen te houden, met mensen op zoek te gaan naar wat geloven voor hen kan betekenen, kinderen voor te bereiden op hun actieve deelname aan het kerkelijk leven, jongeren aan te spreken op wat zij voor anderen zouden kunnen betekenen. Daarvoor zijn pastorale beroepskrachten nodig en gebouwen. De energierekening moet betaald. Dat wordt allemaal niet door het bisdom betaald. Voor die toekomst hebben we in 2012 moeilijke beslissingen moeten nemen. U heeft dat vast wel gehoord of gelezen. Om die toekomst veilig te stellen, gaan we de komende twee jaar het aantal vierplekken terugbrengen. We hopen dat daardoor op de overblijvende plekken meer mensen aan onze vieringen gaan deelnemen, ook nieuwe mensen. We gaan dus niet minder doen, maar wel meer geconcentreerd. Als u wilt kunt u dat allemaal nalezen in de beleidsstukken die op onze website zijn te vinden. Ook als u op dit moment geen gebruik maakt van ons aanbod, willen we u vragen bij te dragen. Je weet niet wanneer dat wel het geval zal zijn. Ook als u zich niet aangesproken voelt door wat er wereldwijd, landelijk of in het bisdom in de kerk is gebeurd en gebeurt, willen we u vragen bij te dragen. Doe het dan voor het goede dat hier in Amersfoort gebeurt. Ook als u het niet eens bent met de aangekondigde sluiting van het voor u vertrouwde kerkgebouw, willen we u vragen bij te dragen. Omdat het ook u om de toekomst van het katholieke geloven in Amersfoort gaat. De apostel Paulus zegt, sprekend over een inzameling: “Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt” (2 Kor 8,12). Niemand kan voor u bepalen wat de kerk u waard is, maar als u een richtbedrag zou willen hebben, dan zou 1 % van uw netto-inkomen dat kunnen zijn. We hopen dat u in elk geval voor het komend jaar een weloverwogen afweging maakt en dat u zich daarbij in positieve zin laat leiden door de vraag: ‘Wat is de kerk hier in Amersfoort mij waard?”. Pastoraal team en parochiebestuur R.-K. parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort


120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 10

Sint Henricus kerk... Het afgelopen jaar, zijn we met onze geloofsgemeenschap in een roerige tijd beland. De plannen om onze kerk te sluiten zijn inmiddels heel concreet geworden. Dit heeft bij velen van ons veel verdriet opgeroepen. Er liggen zoveel dierbare herinneringen in onze kerk. Velen zijn in deze kerk gedoopt, hebben hun eerste

Zo blijven we toch een open en gastvrije kerk, die

communie gedaan, hebben het H. Vormsel ontvangen.

met twee benen in de moderne samenleving staat.

Er zijn feesten gevierd, en er is ook gerouwd, vele

We volgen de weg van Jezus Christus, en willen de

dierbaren zijn vanuit onze kerk uitgedragen…

waarden van openheid, gastvrijheid en oecumene behouden en doorgeven. De jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ is weer gestart. Ondanks de roerige tijd waarin we als gemeenschap en als parochie ons bevinden, doen we toch weer een beroep op u. Het geld van de kerkbalans gaat naar de parochie OLVvA. Daar worden o.a. de pastores van betaald. Wat wij krijgen, is overeenkomstig de begroting die de penningmeester, in overleg met het lokale team, heeft ingediend. We vragen u opnieuw met ons vooruit te willen kijken en daarbij onze inzet financieel te willen steunen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,

Het afgelopen jaar hebben we hierover tijdens de

Namens de Locatieraad

koffiegesprekken en de parochieavonden met elkaar

en Pastoraatsgroep:

kunnen praten. Naast de pijn die er was en is, hebben

Giny Wierenga, locatie coördinator

we toch samen naar de toekomst kunnen kijken. Een

Timo Snijders, penningmeester

toekomst die aan de ene kant onzeker is, want wanneer gaat de kerk echt dicht? Maar aan de andere kant een toekomst, waarin we elkaar willen vasthouden. Onze gemeenschap is ons, zo zeiden we, toch zo dierbaar. We hebben behoefte om samen te komen, behoefte om te vieren. Daarnaast willen we onze diaconale activiteiten, die zowel naar binnen als naar buiten gericht zijn, gestalte gaan geven in een diaconaal / pastoraal steunpunt voor de wijk.

...van blijvende waarde


120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 1

Deze tien geloofsgemeenschappen vormen de

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Sint Ansfridus (zuidwest) Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort T 033-461 59 23 E st-ansfridus@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 461272, ABN Amro: 432664858

Heilig Kruis (oost) Liendertseweg 46, 3814 PL Amersfoort T 033-472 14 89 E h-kruis@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 130177, SNS: 937403563

Sint Franciscus Xaverius (centrum) 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort T 033-472 17 05 E secretariaatsfx@gmail.com ING-bank: 632957, Rabobank: 382247043

Sint Martinus (noordoost) Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland T 033-480 12 23 E st-martinus@katholiekamersfoort.nl Rabobank: 123012902

Heilige Geest (zuidoost) Mozartweg 54, 3816 LT Amersfoort T 033-472 09 33 E h-geest@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 406949 Sint Henricus (west) M. Withoosstraat 34, 3812 ST Amersfoort T 033-461 46 31 E st-henricus@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 122656 Sint Joseph (noordoost) v.Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen T 033-257 12 85 E st-joseph@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 150516, Rabobank: 123100011

Het Brandpunt (oecumenisch) Laan van Emiclaer 101 3823 EG Amersfoort T 033-455 46 66

De Herberg (oecumenisch) Watersteeg 85 3824 EL Amersfoort T 033-457 11 41

Open Kontakt p/a Hr. B. Jonker, De Meent 6 3751 DT Spakenburg T 033-298 35 41

Centraal Secretariaat | Kerklaan 22 | 3828 EB Hoogland | T 033-489 35 99 (09.00-13.00 uur) E centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

www.katholiekamersfoort.nl


Actie Kerkbalans  

actie januari 2013

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you