Page 1

wijkkrant

jaargang 38 nr. 4, oktober 2012

voor Kostverloren en de Schildersbuurt In dit nummer o.a.: • COLLEGEBEZOEK SCHILDERSBUURT • VERBOUW ‘OP MARS’

WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL

• PVDA WIL NETTE STRATEN • OPENING WIS • AFSPRAKENBOOM • VERSLAG INDONESISCH FESTIVAL • KOFFIEMIDDAG KOSTVERLOREN • EEN STIP IN KOSTVERLOREN • VAN DE BESTUURSTAFEL’ • EN NOG VEEL MEER.

‘De Schildersbuurt: een prachtwijk … met studentikoze problemen’

1


Colofon

Van de eindredacteur door Joop Dollekamp

De Wijkkrant Schilderswijk is een uitgave van de Vereniging Wijkraad Schilderswijk en de Wijkgroep Kostverloren. De wijkkrant verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 4000. Verspreiding Schildersbuurt en Kostverloren Hoofdredacteur Grietje Scholtens Gerard Doustraat 102 9718 RL Groningen tel.: 050-311 97 65

2

Eindredacteur Joop Dollekamp Jozef Israelsstraat 62 A 9718 GN Groningen tel.: 050-314 18 25 Emailadres redactie: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl Medewerkers Jelle Parmentier – freelance ­redacteur Vormgeving Jan Bekker, www.letterenlijn.nl Druk Drukkerij de Volharding, Hoendiepskade 12 9718 BE Groningen tel.: 050-312 72 23 volharding@wxs.nl De wijkkrant is digitaal nu al te vinden of komt snel op www.schilderswijkgroningen.nl onder tabblad Wijkkrant

Nou … dat was op het nippertje. Hadden we bijna geen kleurrijke voor- en achterpagina gehad. Want de kleurtjes worden namelijk betaald door de advertentie op de achterpagina. En die hadden we nog niet. Na de beroemde deadline belde het nieuwe Restaurant De Slingerij aan de A-weg met de vraag of ze ook een advertentie konden krijgen in de Wijkkrant. Yes! Zelfs in kleur op de achterpagina! En dan in de volgende wijkkranten gewoon een advertentie in zwart-wit op een binnenpagina. Doen we, dacht ik. Effe snel reageren en klaar is kees. Deze keer wat de inhoud betreft een groot aantal verslagen en … een prachtig verslag van het Collegebezoek aan de Schildersbuurt plus de daarbij behorende afspraken en toezeggingen op een rijtje. Het College van B&W komt in principe een keer per vier jaar langs om de zaken te bespreken en vooral om de buurt eens op een andere manier te bekijken dan ‘gewoon er doorheen fietsen’. Daarnaast de opening van het WIS. Dit is het eerste Wijk Informatie Scherm van Nederland. En dat in Kostverloren. Prachtig. Iedereen in Kostverloren heeft het natuurlijk al lang gezien bij de SPAR, die ook nog eens vijf jaar bestond. Iedereen in de Schilderswijk wordt aangeraden eens in Kostverloren bij de SPAR te kijken. Misschien komt eenzelfde scherm ook nog bij de Casper, de beroemde minisuper van Benny in de Schilderswijk. Verder de gebruikelijke informatie. Let deze keer vooral even op het artikel Van de bestuurstafel over de overlast in de Jozef Israelsstraat. Oja … sorry, jongens en meisjes, maar de kleurplaat staat er niet meer in. We kregen maar drie ingekleurde plaatjes en dat vonden we toch wel heel weinig. Tot slot kan ik jullie nog melden dat de Wijkraad bijzonder trots is op de verbouw van onze vergaderruimte in Op Mars. Er staat in deze krant ook ergens een interview met de mensen die het verbouwd hebben. De Firma Bikker en Bikker. Veel leesplezier.

De copy voor de volgende wijkkrant moet de redactie bereikt hebben op

15 november 2012 De overige einddata voor de volgende wijkkranten zijn 15 november, 15 januari, 15 maart en 15 mei 2013. Inderdaad altijd de 15-de van de oneven maand, behalve juli de 7-de maand.

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer politie, brandweer en ambulance O.B.S. Petteflet Buitenschoolse Opvang Schildersbuurt (BSO) Centraal Meldpunt Stadsbeheer Containers bestellen Dienst Informatie en administratie (DIA) Dierenambulance Doktersdiensten Groningen Essent storingen gas en elektra GGD Info/klachten folderservice/verspreiding reclame folders Kindertelefoon (gratis bereikbaar van 14.00 - 20.00 uur) Meldpunt Overlast Milieudienst Groningen Nijestee algemeen / onderhoud OCSW (Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn) Ombudsvrouw Gemeente Groningen Politie bureau West Rechtswinkel Groningen Rod-O-Matic (verstoppingen) 24 uur per dag Sociaal Raadslieden/Maatschappelijk Werk (MJD) SKSG Kinderopvang Thuiszorg Groningen Waterbedrijf Groningen Wijkpost oude wijken RO/EZ Ziggo klantenservice

112 050 - 312 17 18 050 - 313 03 88 050 - 367 89 10 050 - 367 10 00 050 - 367 91 11 050 - 579 19 09 0900 - 92 29 0800 - 90 09 050 - 367 40 00 0900 - 2023070 0800 - 04 32 050 - 587 58 85 050 - 367 10 00 050 - 853 35 33 050 - 367 61 11 050 - 318 65 68 0900 - 88 44 050 - 313 47 07 050 - 313 88 22 050 - 577 51 04 050 - 317 13 90 0900 - 86 15 050 - 368 86 88 050 - 367 89 10 050 - 367 81 11 0900-1834


“Schildersbuurt, een prachtwijk met … ‘studentikoze’ problemen.” Buurtwandeling door de Schildersbuurt door leden van het college van B&W en Wijkraad. door onze speciale verslaggever Pierre Carrière Op vrijdag 6 juli 2012 was het weer tijd voor het Wijkbezoek van het college van B&W, dat eens in de vier jaar gehouden wordt. Een goede traditie, waarbij de agenda zowel gerealiseerde als gewenste plannen bevat. Deze keer maakten we een twee uur durende wandeling door de Schildersbuurt, waarbij hoogte- en knelpunten van de buurt aan bod kwamen. Begin- en eindpunt van deze editie was café Tante Truus aan de Ble(e)kerstraat. De wandelaars waren dit jaar: Gemeente Groningen: Burgemeester Peter Rehwinkel, wethouders Elly Pastoor en Frank de Vries, en drie ambtenaren: Liesbeth van de Wetering, Anne-Krijn Piersma en Jans Oeben Schildersbuurt: vier leden van de wijkraad: Mart Coenders, Joop Dollekamp, Grietje Scholtens en Rudy Heddema plus de Manifestatie Schilderswijk-organisator Henk Tiggelaar en columnist voor de wijkkrant – en dit keer verslaggever – Pierre Carrière Melkweg: groene zone De eerste afspraak is het Palet aan de Hofstede de Grootkade. Onderweg naar Het Palet wordt er bij verschillende plekken even stil gestaan. Eerst bij de Melkweg. Er zijn plannen vanuit de buurt om hier een groene zone van te maken, die zo de buurt op een mooie, natuurlijke manier verbindt met het Noorderplantsoen. De groene zone kan doorgetrokken worden tot de Aweg. Verkeer kan gebruikmaken van

de Westersingel zodat het een autoluw stukje kan worden. Leeuwarderstraat: herbestrating Bij de Leeuwarderstraat vertelt Joop Dollekamp dat deze straat na herbestrating vanwege een nieuw riool in nagenoeg dezelfde staat zal worden teruggebracht. Een plan om de straat helemaal anders in te richten, was er in eerste instantie wel, maar is door de inspraak (de buurt) afgewezen en gaat (dus!) niet door. Kraneweg: statige laan? Aan de Kraneweg, bij het grote zebrapad voor het Kasteel, vertelt Henk Tiggelaar over de plannen van de werkgroep Statige Lanen, onderdeel van de Manifestatie Schilderswijk. Deze werkgroep deed voorstellen om de buurt – en dan met name de twee grote lanen Kraneweg en de Herman Colleniusstraat – weer wat meer allure te geven. De geplande herbestrating vanwege nieuw asfalt en riolering zou een mooie gelegenheid zijn om

wat veranderingen door te voeren. De gemeente heeft aangegeven dat er weinig geld is voor dergelijke projecten, maar heeft al goede gesprekken gevoerd met de werkgroep Statige Lanen. Een versmalling van het begin van de Kraneweg, bijvoorbeeld door het weghalen van de parkeerplaatsen voor het Noorderpoortcollege, zou al een heel ander aanzien geven. Henk Tiggelaar laat nog zien hoe de onrustige patronen van de trottoirs door gebruik van verschillende tegels een slordig beeld geeft. Kranepoort: school werd bedrijvencentrum Aan de Kraneweg, enigszins verscholen achter de huizen, staat een oude school. Ooit was dit een MULO, nu huizen er zo’n 20 creatieve bedrijven. Een particulier initiatief. We nemen een kijkje bij architectenbureau ZOFA, dat de oude gymzaal van het gebouw heeft gehuurd. De ringen hangen nog aan het plafond! Voormalige Zeevaartschool en Belastingkantoor: woningen Via de Otto Eerelmanstraat komen we bij het prachtige gebouw van de oude Zeevaartschool, ontworpen door voormalig directeur Gemeentewerken Mulock Houwer en gebouwd in 1921. In dit pand, en het naastgelegen gebouw uit de jaren 60, heeft jarenlang de Belastingdienst gehuisd. De ‘ambtenaren van de blauwe envelop’ zijn echter vertrokken en woningcorporatie Nijestee gaat hier wooneenheden bouwen. We staan stil bij de zijkant van het gebouw, waar een prachtig stalen, blauw

3


ze een samenwerking met de toekomstige beheerder van de nieuwe wooneenheden in het Belastingkantoor wel zitten. Nijestee heeft al aangegeven wel mee te willen werken. Wethouder Elly Pastoor geeft aan dat wellicht iemand van het Alfacollege, school voor multimedia en design, een bijdrage kan leveren aan de website. Wellicht biedt een samenwerking met bestaande initiatieven als Buurtlink en Jouwstraat ook soelaas; daar zijn al dergelijke websites gebouwd. Alina begint haar verhaal op de stoep en besluit het in de woonkamer van haar huis, waar het hele gezelschap schuilt voor een pittige regenbui.

4

hek is gesitueerd. Op deze plek komt straks de in- en uitgang voor een parkeerplaats voor de nieuwe bewoners. Er wordt ons verteld door Anne-Krijn Piersma dat de poort en zijn hek blijven bestaan en dat de ingang ernaast zal worden aangelegd. Een aantal bewoners uit de Otto Eerelmanstraat verzoekt om de ingang op een andere plek te plaatsen. Reitdiep: handhaving afspraken Lopend langs de Hofstede de Grootkade vertelt een bewoner iets over de afspraken omtrent de oever van het Reitdiep die gemaakt zijn met de gemeente. Prima afspraken over onder andere de hoogte van de heggen, het aanzien (o.a. geen schuttingen) en de bereikbaarheid van het Reitdiep voor de buurtbewoners. Echter, de handhaving van de afspraken laat te wensen over. De begroeiing is dicht en hoog, inmiddels zijn er tientallen meters houten schutting verschenen en is er geen toegang tot de oever. Wethouder Frank de Vries zegt toe dat er actie zal worden ondernomen omtrent de schutting, want dat kan echt niet. Ook geeft hij aan dat het belangrijk is dat er op een wat langere termijn een aantal toegangen tot de oever worden gerealiseerd en dat de handhaving in de toekomst beter moet. Op deze manier kan de verbinding tussen buurt en het water beter worden. Het Palet: resultaat van goede samenwerking bewoners en gemeente Via de ingang aan de Hofstede de Grootkade betreden we Het Palet. Het is een speelveldje voor kinderen uit de buurt, gevestigd op de plek waar ooit een grote Volksbakkerij stond.

Buurtbewoners verenigden zich in de werkgroep Het Palet, ook weer een initiatief uit de Manifestatie Schilderswijk, en pakten in samenwerking met de gemeente het wat sleetse veldje aan. Het grasveld werd vergroot, speeltoestellen werden opgeknapt en verplaatst, en er werden een functioneel kunstwerk en twee voetbaldoeltjes geplaatst. Versleten en lelijke houten schuttingen werden vervangen door stalen rekken met klimplanten erin en in de borders aan de oostkant werden bosjes vervangen door bloeiende bloemen. Geld kwam via Goed Idee Plus. Het veldje ziet er een stuk beter uit en er komen nu meer jongere kinderen, ook van verder weg dan voor de opknapbeurt. Het is al met al een succesvol initiatief gebleken! Alina Kiers: Noaberdiensten Via het Taco Mesdagplein belanden we in de Jan Lutmastraat waar bewoonster Alina Kiers vertelt over haar plan Noaberdiensten. Buurthulp in de vorm van heitje voor een karweitje voor volwassenen. En dan gaat het om kleine klusjes als lampen vervangen, schilderijtjes ophangen, de computer of het nieuwe modem aansluiten, de heg snoeien, op kinderen of de hond passen, een leertje in de kraan vervangen of boodschappen doen voor die oudere vrouw in de straat. Het verbetert de samenhang in de buurt en biedt zo indirect een oplossing voor twee problemen: studentenoverlast (studenten worden zo meer betrokken bij hun buurt en buren) en vereenzaming van ouderen. Alina zoekt mensen die met haar het plan willen uitvoeren. Bijvoorbeeld iemand die een website kan bouwen waar vraag en aanbod op gezet kunnen worden. Daarnaast ziet

Kruising Jan Lutmastraat – Herman Colleniusstraat: zebra? Op de kruising Jan Lutmastraat-Herman Colleniusstraat spreken we een bezorgde moeder. Zij geeft aan, net als enkele leden van de wandelgroep, dat het een gevaarlijk kruispunt is: er wordt hard gereden en er komen veel kinderen langs op weg naar school. Er ontstaat ter plekke het idee voor een zebrapad. Burgemeester Peter Rehwinkel en Frank de Vries geven aan te laten onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Mondriaanstraat: 10 studenten in een 1-gezinswoning In de Mondriaanstraat is een 1-gezinswoning aangekocht door een kamerverhuurbedrijf. Er zijn 10(!) kamers in het huis gemaakt. Ook in de voormalige garage van het huis woont nu een student. De bewoners, vooral gezinnen, zijn er niet blij mee. Ze hebben besloten om een VVE op te richten om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen. Snelheidsdisplays Het idee van raadslid en buurtbewoner in de Schilderswijk (Kostverloren) Jacob Bolhuis voor snelheidsdisplays is door de wijkraad van de Schilderswijk enthousiast ontvangen. De Herman Colleniusstraat, de Kraneweg en de Friesestraatweg zijn de straten waar relatief gezien het hardst gereden wordt en komen dus in aanmerking voor de displays als het aan de wijkraad ligt. Casper: de buurtsuper heeft wensen Via de Herman Colleniusstraat en de het HW Mesdagplein, belanden we bij buurtsuper Casper. Eigenaar Benny heeft twee zaken te bespreken. Ten eerste wil hij graag op zondag open. Enerzijds heeft hij de extra omzet hard


nodig voor de continuering van zijn onderneming, anderzijds is zijn doelgroep (veel studenten) blij met opening op zondag. Er zijn zelfs klanten die Benny dan wel willen helpen, zoals de student die net aan het afrekenen is als wij er zijn. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat Benny wellicht bij politieke partijen aan moet kloppen, want het maximale aantal zondagsvergunningen is al vergeven en uitbreiding daarvan is een politiek besluit. De eigenaar van de Casper geeft aan dat hij daar al mee bezig is. Zijn tweede punt: de kledingcontainer van het Leger des Heils. Deze heeft er 15 jaar gestaan, maar heeft hij nu weg moeten halen van de gemeente. Hij heeft geen contract met het Leger des Heils en dus is het niet toegestaan de container op openbaar grondgebied te zetten. Reden van het weghalen is de aanscherping van de handhaving. Burgemeester Rehwinkel geeft aan dat hij wel andere prioriteiten ziet in deze handhaving en zal laten uitzoeken wat hier aan de hand is. Nieuwe Bleekerstraat: idem na riolering Lopende door de Nieuwe Bleekerstraat geeft Joop Dollekamp aan dat ook deze straat na het verkrijgen van een nieuwe riolering in nagenoeg dezelfde staat zal worden teruggebracht. Ook hier waren eerst heel andere plannen, die door de inspraak weer geheel zijn veranderd, waardoor er dus nagenoeg niets verandert. Jozef Israëlsstraat: Studentenoverlast met hoofdletter S De meeste studentenoverlast in de

5

Schildersbuurt vindt plaats in de Jozef Israëlsstraat en wel in het eerste gedeelte daarvan. Er is een bewoner die via de mail bijna elke dag een klacht indient bij het Meldpunt Overlast met een kopietje naar de wijkraad. De gemeente geeft aan dat studentenoverlast vaak niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst van de politie kan staan, omdat er vaak elders meer spoedeisende aanwezigheid van de politie nodig is. Daarom is het moeilijk overlast op heterdaad te constateren. De gemeente heeft inmiddels wel brieven verstuurd naar de pandeigenaren waarin ze deze verzoekt hun bewoners enigszins in het gareel te houden. Ook is er een brief naar alle bewoners verzonden met het verhaal dat men het samen moet doen in de straat om zo begrip te kweken. Burgemeester Rehwinkel geeft aan dit onderwerp in een gesprek met de politie te gaan aankaarten: hij vindt dat dit beter aangepakt moet worden en hoger op de prioriteitenlijst moet komen. Frank de Vries oppert als sanctie voor ‘slechte huizen’ een tijdelijke sluiting van het pand, maar hiervoor moet uiteraard wel aan de geldende protocollen en regels worden voldaan. Bleekerstraat: nieuwbouw Tot slot staan we nog even stil voor het prachtige Jugendstilpand aan de Bleekerstraat waar vroeger meubelfabriek Huizinga was gevestigd. Op het braak-

liggende stuk ernaast gaat binnenkort gebouwd worden. Architect Wicher van der Wal laat de ontwerpen zien en licht ze toe. Er is in het ontwerp veel rekening gehouden met de bestaande bebouwing eromheen. In het pand zullen op de verdiepingen 7 woonslaapkamers gerealiseerd worden. Kamerverhuur dus. Sommige omwonenden zijn daar niet zo blij mee: weer 7 extra studenten in een deel van de wijk waar er al zo veel wonen. Het was natuurlijk niet mogelijk om alle (door bewoners aangedragen) punten tijdens deze wandeling onder de aandacht te brengen van het College. De Wijkraad zal deze zaken inbrengen in het reguliere overleg met de gemeente. O.a. zijn door bewoners genoemd: suggesties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, vaker schoonmaken van de trottoirs en de straten, andere bomen in de Kraneweg (bv. platanen), verwijderen graffiti en controle op naleven van opruimplicht (hondenpoep). Het hele gezelschap eindigt een rondje van twee uur wandelen en praten op het terras van Tante Truus, in het zonnetje. Peter Rehwinkel brengt een toast uit op een mooie wijk, met initiatiefrijke en positieve bewoners en zegt blij te zijn met deze traditie van buurtwandelingen.


“OK! Dat is dan afgesproken! Ja, die toezegging staat!” door Anne-Krijn Piersma – secretaris StadsDeelCoordinatie dienst ROEZ Collegebezoek Schildersbuurt, 6 juli 2012

Afspraken & toezeggingen met/door het college:

6

Oevers van het Reitdiep, H.C. de Grootkade (wethouder de Vries) • In week 28 (9-13 juli) onderzoekt de gemeentelijke handhaving de schutting die aan de kade is neergezet door een woonbootbewoner. • Er is op verschillende plekken sprake van groen van particulieren dat over trottoirs en parkeerplaatsen hangt. Ook hier gaat de gemeentelijke handhaving naar kijken. • Net als de buurt hecht de gemeente veel waarde aan de verbinding tussen de buurt en het Reitdiep. De wethouder zegt toe op de langere termijn aandacht te besteden aan de vraag hoe die verbinding sterker kan worden gemaakt. Verkeer Herman Colleniusstraat (wethouder de Vries) • Bewoners geven aan dat er hard gereden wordt op de Herman Colleniusstraat. De wethouder zegt toe te onderzoeken of er mogelijkheid is voor een zebrapad aan de Herman Colleniusstraat, t.h.v. de Mondriaanstraat. Kledingcontainer Leger des Heils, bij buurtsuper Casper, Jozef Israelsstraat (bgm Rehwinkel) • Bedrijfsleider van de Casper meldt de burgemeester dat de Stadstoezicht handhavend optreedt tegen de kledingcontainer van het Leger des Heils, die hij al 15 jaar op de stoep bij zijn winkel heeft staan. Bgm. zegt toe hiernaar te kijken.

Studentenoverlast in o.a. Jozef Israelsstraat (burgemeester Rehwinkel) • Bewoners geven aan dat het vaak lang duurt voordat gemeente en politie concrete actie kunnen ondernemen op gemelde overlastsituaties. Het ter plekke constateren van de overlast is voor de politie een moeilijk punt vanwege de acute respons die hiervoor benodigd is. Voor kamerinspectie vanuit de gemeente geldt hetzelfde. De burgemeester gaat hierover zijn zorg uitspreken bij de politie. Hij geeft ook aan dat handhaving door de gemeente sneller en strakker moet worden opgepakt. Wensen van de buurt, geuit tijdens collegebezoek: Melkweg: groene zone Men staat even stil bij en op de Melkweg. Er zijn ideeën vanuit de buurt om hier een groene zone van te maken, die zo de buurt op een mooie, natuurlijke manier verbindt met het Noorderplantsoen. De groene zone kan doorgetrokken worden tot de A-weg. Verkeer kan gebruikmaken van de Westersingel zodat het een autoluw stukje kan worden. Kraneweg: statige laan? Aan de Kraneweg, bij het grote zebrapad voor het Kasteel, vertelt Henk Tiggelaar over de plannen van de werkgroep Statige Lanen, onderdeel van de Manifestatie Schilderswijk. Deze werkgroep deed voorstellen om de buurt – en dan met name de twee grote lanen Kraneweg en de Herman Colleniusstraat – weer wat meer allure te geven. De geplande herbestrating vanwege nieuw asfalt en riolering zou een mooie gelegenheid zijn

Ondernemen in Groningen: Onderneem ’t is er voor en door ondernemers! Voor de ondernemers in de stad Groningen is er nu een makkelijke manier om te netwerken en kennis en informatie over ondernemen te vinden. Sinds vorig jaar kunnen ZZP’ers, studentondernemers, winkeliers en MKB-‘ers zich gratis aanmelden op www.ikonderneemhet. nl. Het platform is helemaal voor en door Groninger ondernemers. Niet alleen is het netwerken gratis en supereenvoudig, het eigen bedrijf wordt ook meer zichtbaar voor mogelijke klanten en opdrachtgevers. Ondernemers kunnen er bloggen, zelf hun activiteiten op de agenda plaatsen en zich aanmelden voor workshops of bijeenkomsten.

Er is veel informatie te vinden over ondernemen in de stad. Onderneem ’t, het bureau dat het platform runt, kan ondernemers helpen met vragen of doorverwijzen naar de juiste personen die hen kunnen helpen. Er zijn experts online die ondernemers advies kunnen geven op uiteenlopende vlakken. Zo zijn er ook ambtenaren van de gemeente te vinden. Vragen rondom ondernemerschap of over uw onderneming kunt u er dus eenvoudig kwijt. www.ikonderneemhet.nl wordt gerund door twee Groningse ondernemers. Voor de gemeente Groningen voeren zij projecten uit die te maken hebben met leefbaarheid in wijken en het bevorderen van het ondernemerschap

om wat veranderingen door te voeren. De gemeente heeft aangegeven dat er weinig geld is voor dergelijke projecten, maar heeft al goede gesprekken gevoerd met de werkgroep Statige Lanen. Een versmalling van het begin van de Kraneweg, bijvoorbeeld door het weghalen van de parkeerplaatsen voor het Noorderpoortcollege, zou al een heel ander aanzien geven. Voormalige Zeevaartschool en Belastingkantoor: woningen In de voormalige Zeevaartschool, en het naastgelegen gebouw uit de jaren 60, heeft jarenlang de Belastingdienst gehuisd. Nijestee gaat hier nu wooneenheden ontwikkelen. We staan stil bij de zijkant van het gebouw waar een prachtig stalen, blauw hek is gesitueerd. Op deze plek komt straks de in- en uitgang voor een parkeerplaats voor de nieuwe bewoners. Er wordt ons verteld door Anne-Krijn dat de poort en zijn hek blijven bestaan en dat de ingang ernaast zal worden aangelegd. Een aantal bewoners uit de Otto Eerelmanstraat verzoekt om de ingang op een andere plek te plaatsen omdat zij overlast verwachten van in- en uitrijdende auto’s. Het was natuurlijk niet mogelijk om alle (door bewoners aangedragen) punten tijdens deze wandeling onder de aandacht te brengen van het college. De Wijkraad zal deze zaken inbrengen in het reguliere overleg met de gemeente. O.a. is door bewoners genoemd: suggesties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, vaker schoonmaken van de trottoirs en de straten, andere bomen in de Kraneweg (bv. platanen), verwijderen graffiti en controle op naleven van opruimplicht (hondenpoep). Advertorial

in de stad. Ook in uw buurt bekijkt Onderneem ‘t, samen met de gemeente Groningen, naar manieren om leegstaande panden een andere invulling te geven of ondersteunt ondernemers met ambities om te groeien, of met andere vragen. Mocht u ondernemer zijn en meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Klaar Zegers op 050-7115285. U kunt natuurlijk ook een profiel aanmaken op www.ikonderneemhet.nl en daar uw onderneming zichtbaar maken, netwerken en zaken doen met andere ondernemers. Wij komen u graag online tegen!


Indonesisch Festival in de Vensterschool Kostverloren op zaterdag 25 augustus 2012 door Ludwig Trieling - Nederlandse Rode Kruis De Indonesische Ambassade (Den Haag) heeft met de Indonesische studenten vereniging PPIG (RUG) een festival georganiseerd in het kader van de afsluiting van de ramadan(=vastentijd) en de onafhankelijks viering van Indonesie. Dit in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis (Ludwig Trieling) en raadslid/buurtbewoner Kostverloren Jacob Bolhuis. Van de ambassade was er een kleine delegatie afgevaardigd onder leiding van dr. Ramon Mohandas (hoofd educatie) en aanwezig waren natuurlijk de organisatoren van PPIG (voorzitter dhr. Hengki Purwoto - docent RUG). Helaas kon de ambassadeur zelf niet komen vanwege andere verplichtingen. Ramon, Jacob, Ludwig, Nanie en nog een dame werden gevraagd om een

jury te vormen over de ingezonden tumpengs (speciale lekkernijen, kunstzinnig opgemaakt op een schaal). Dus wij aan de slag en proeven en uiteindelijk kwam tumpeng nr. 3 als winnaar uit de bus en kreeg het team dat dit ingezonden en bereid had een prijs. Tumpeng nr. 1 kreeg unaniem de eerste prijs voor wat betreft de smaak. Verder was er een gezellig samenzijn en werden er diverse spelletjes gedaan Een korte ceremonie werd gehouden aan het begin van dit evenement met voordrachten en een groet aan de Indonesische vlag. De zgn. pancasila (grondbeginselen Indonesische grondwet) werd voorgelezen en in de toespraken werd melding gemaakt van de prettige samenwerking tussen de studenten en het Nederlandse

Eigenlijk moet ik …. Kent u die begin zin? Eigenlijk moet ik de zolder eens opruimen, de ramen toch eens een keertje (weer) zemen, die oude kennis eens opzoeken, die kast eens uitmesten, toch eens kennismaken met die nieuwe buren, mijn tuin eens aanpakken, eindelijk dat schilderwerk in de gang eens afmaken, etc, etc… En vervolgens komt er dan weer een tijd niets van al die dingen! Want… ??? Tja, waarom eigenlijk? Eigenlijk moet ik weer een stukje voor de wijkkrant aanleveren. Ik had de afspraak met mezelf gemaakt om elke keer een activiteit voor en door wijkbewoners te belichten. Dat heb ik trouw een poos gedaan. Het hele voorjaar, eigenlijk … Maar de zomer bracht me van mijn apropos, leidde mij af, van alles, eigenlijk. Ik lag een poosje in het ziekenhuis, ik werd hevig verliefd, het regende de halve zomer, ik ging een week naar Centerparcs (een ernstige afrader wat mij betreft) er kwamen een nieuwe dakpannen op mijn huis (met alle bijkomende zaken van dien) en tja, toen was ik geheel ontregeld, en nu probeer ik met man en macht de na-zomer-draad weer

Rode Kruis. (momenteel actief in Vinkhuizen: sport en bewegen) Vele studenten zetten zich in voor wijkactiviteiten en met veel plezier en daarom hebben we hen een statement meegegeven in de verschillende talen (Indonesisch, Iraans, Spaans, Congolees, etc.) Vrijwilligerswerk is een win win-win situaties. De eerste winnaar is de ‘goede zaak’ die groter wordt. Meer mensen worden bezocht, meer walvissen worden beschermd, meer kinderen kunnen sporten. Maar het gaat niet alleen om omvang. Veel werk wordt zelfs kwalitatief beter wanneer vrijwilligers het doen doordat de menselijke component in de relatie blijft. De tweede winnaar is de vrijwilliger zelf. Vrijwilligerswerk geeft plezier, leidt tot een hoger gevoel van gezondheid, geeft kansen op werk maar bovenal zorgt ervoor dat je verschil kan maken in het leven van anderen en de wereld. Vrijwilligers gaan fluitend naar huis. De derde winnaar is de samenleving. Vrijwilligerswerk onderhoudt het vertrouwen tussen mensen, leidt tot allerlei nuttige netwerken en zorgt dus voor sociaal kapitaal. Het Rode Kruis zoekt nog steeds om vrijwilligers en werk bij elkaar te brengen. Het uitdagen van veel Nederlanders, zowel zij die al vrijwilligerswerk doen en eenmalige vrijwilligers, om een bijdrage te leveren! Veel succes en vooral plezier: fluitend naar huis!!! Rond 21 00 uur was het feest afgelopen. Er was een geweldige ambiance! Ludwig Trieling (06-20 36 19 83)

op te pakken… Eerst dan toch maar iets schrijven voor de wijkkrant. Terwijl ik eigenlijk dringend de zolder op moet,want het vervangen van de dakpannen heeft veel stof doen opwaaien ! Je kan op de zolder gewoon niet zijn momenteel. Er ligt daar een paar uur werk. Mijn zoon moet toch straks weer eens in zijn eigen bed kunnen slapen…! En eigenlijk moet ik ook het gras gaan maaien van de voortuin. En mijn trap…die heeft al twee jaar recht op aandacht! Kortom, eigenlijk kom ik nergens aan toe, want als ik iets bedenk, dan is er eigenlijk steeds iets anders waar ik eigenlijk mee bezig zou moeten?! Eerlijk gezegd denk ik dat ik gewoon maar weer eens ergens mee moet beginnen dan… Domweg ergens beginnen…en daarna het volgende op pakken. In een willekeurige volgorde. Dat kan best. Gewoon maar iets gaan doen. Iets gedaan hebben geeft me toch altijd weer een voldaan gevoel. En kijk, ik ben nog niet eens begonnen en nu heb ik mijn stukje voor de wijkkrant toch zomaar opeens per ongeluk klaar! Best leuk, eigenlijk… jellep

7


8

Yoga in de Schildersbuurt A. van Ostadestraat ontspanning, rust in denken, soepel worden en tijd voor jezelf Kom langs voor gratis proefles maandagavond

www.carlahofstee.nl

19.30-20.30 050-3184311 06-1025 0086


Kostverloren heeft eerste Wijkinformatie Scherm door Danny Staal Spar Kramer, dat tevens zijn vijfjarig jubileum vierde. In zijn openingswoord benadrukte de burgemeester het belang van burgerparticipatie. De gemeente wil graag de burger zo goed mogelijk informeren en het WIS kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Hij was zeer blij met het initiatief. Ook Spar eigenaar Kor Kramer toonde zich content. De Spar wil graag het middelpunt zijn in de wijk en het WIS past daar prima bij.

Op vrijdag 7 september opende burgemeester Rehwinkel het eerste Wijkinformatie Scherm (WIS) van Groningen. Het scherm is geïnstalleerd bij

Het idee voor het wijkinformatie scherm is afkomstig van buurtbewoner en raadslid Jacob Bolhuis. Samen met een grafisch ontwerper en een ict-er is het plan verder uitgewerkt en is er uitvoering aan gegeven. Dankzij de steun van het NLA-wijkteam is het uiteindelijk financieel mogelijk geworden. Op het resultaat mag de wijk trots zijn! Heeft u zelf een leuke activiteit die u graag op het scherm getoond wilt hebben, stuur dan een email naar office@hetwis.nl. Voor wijkverenigingen en buurtactiviteiten is plaatsing gratis.

Wat is het WIS? Het wijkinformatie scherm hangt op een prominente plek in de wijk, zodat het zoveel mogelijk mensen bereikt. Op het scherm wordt informatie getoond die voor de wijk interessant is. Te denken valt aan activiteiten van de wijkverenigingen, wijknieuws of zaken die staan te gebeuren in de wijk. De gemeente maakt ook gebruik van het scherm en er zijn gesprekken met burgernet. Voor commerciële partijen is er ruimte om te adverteren.

9

Het eerste scherm kan gezien worden als pilot. Er bestaat al interesse vanuit een aantal andere wijken, dus zeer waarschijnlijk verschijnen er meer schermen in de stad. Als het aan ons ligt, wordt het WIS een begrip!

Bewegen Op Muziek,

Afspraak is afspraak

ook wel BOMmen genoemd, vindt al 6 jaar plaats in het Kostverlorenkwartier. Wist u dat niet? Kom dan eens kijken en liefst meedoen. We zijn het nieuwe seizoen weer begonnen op de woensdagavond. Wat is BOMmen? Dit is een mengvorm van dansen en gymnastiek, zonder dat er oefeningen op de grond gedaan worden. Er wordt gewerkt aan conditie en lenigheid. Het samen bewegen op leuke muziek, het plezier en de contacten zijn misschien nog wel zo belangrijk. In deze 6 jaren is de grootte van de groep langzamerhand gestabiliseerd tot zo’n 16 vrouwen van verschillende leeftijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Fieke Polderman, tel. (050) 313 80 88.

door Martin ten Berge

Manifestatie schilderswijk. de werkgroep statige lanen, gluren bij de buren, feest rond de jarige watertoren, nieuw straatmeubilair. Wat heeft dat met elkaar te maken? Voor nieuwe activiteiten of plannen lijkt weinig ruimte in een tijd waarin moet worden bezuinigd. In een gesprek van de wijkraad met wethouder Frank de Vries werden we het gauw eens. We moeten vooral op zoek naar dingen die wel kunnen. We maken er afspraken over. En die afspraken komen we na. We stellen ons voor dat er een boom is en we hangen die afspraak op een figuurlijk briefje erin. En we houden er elkaar aan.

Onderwerpen waar we afspraken over willen maken, worden aangedragen door buurtbewoners, bij voorkeur via de wijkraad, en door de gemeente. Daarbij hoeft het niet te gaan over ingrijpende plannen of maatregelen maar kunnen ook praktische zaken aan de orde zijn. Zo hangen we de afspraken in de boom die zijn gemaakt tijdens de wandeling op 6 juli van delegaties van het gemeentebestuur en de wijkraad. Gemeente en wijkraad hebben zich verplicht om met voorstellen voor afspraken te komen. Als ze worden gemaakt, kunnen ze de boom in. In het overleg van de wijkraad met de gemeente bespreken we de voortgang rond die afspraken. En we willen oogsten. Van tijd tot tijd moeten afspraken de boom uit. Gewoon omdat ze zijn nagekomen. In de wijkkrant en op de website wordt de berichtgeving verzorgd over de resultaten en een goed opgetuigde afsprakenboom.


Bikker’s Afbouw Bikker Bouw Bikker Sr. en Bikker Jr. door Grietje Scholtens Deze zomer is door het bedrijf Bikkerbouw ons Buurtpand Op Mars aan de H.W. Mesdagstraat geweldig opgeknapt. Het Buurtpand Op Mars wordt gebruikt door verschillende clubjes en besturen in de wijk en was nodig toe aan een grondige opknapbeurt. Deze opknapbeurt was voor de redactie aanleiding om Frans Bikker de vader, en de zoon Ing. Marinus Bikker te interviewen.

Wel als je uurtarieven ver beneden het mogelijke minimum van een ondernemer tegenkomt. Hierbij is met de offerteaanvraag door het hedendaagse internet ook veel veranderd. Er word veel alleen nog maar op prijs geselecteerd. Soms met alle gevolgen voor een klus en opdrachtgever van dien. Inmiddels hebben wij na jaren profijt van de mondelinge reclame, dat we goed werk leveren, niet te duur en vooral betrouwbaar zijn. Het voordeel van zelfstandige is, dat je je eigen tijd kunt indelen en niet vast zit aan kantoortijden. We hebben zowel opdrachten in de stad als buiten de stad.

10

Frans, hoelang hebben jullie al een klussenbedrijf en wat doen jullie precies ? Sinds 2000 heb ik een bedrijf voor het onderhoud van vastgoed. Voorheen was ik in loondienst en heb voor diverse bazen gewerkt bij timmerbedrijven en bouwbedrijven. Ik heb de voormalige LTS gedaan (lagere technische school idem als ambachtschool) waar het vak timmeren, onderhoud, installeren e.d. goed en grondig werd onderwezen. Toen ik 45 jaar werd, besloot ik om voor mezelf te gaan beginnen. Ik had voldoende vertrouwen en werkervaring opgebouwd om deze uitdaging aan te gaan. Is zo`n onderhoudsbedrijf rendabel voor jullie wat betreft vraag en aanbod? Frans: het is geen vetpot maar we kunnen ervan leven en het is leuk om te doen. Er is tegenwoordig veel concurrentie op de markt wat op zich geen probleem hoort te zijn.

Mijn zoon en ik werken zelfstandig, maar ook samen. We werken voor zowel particulieren als bedrijven en doen zowel kleinschalige als grootschalige verbouwingen. Een aantal zaken laten we uitvoeren door derden, zoals het stukadoorswerk of het keuren van de technische installatie e.d. Maar de klus blijft dan wel onder onze supervisie. Soms werken mijn

zoon en ik samen aan een opdracht of hebben onze eigen project. Voordeel is dat we ook zaken kunnen overdragen aan elkaar, naar gelang de klus. Marinus; Wat trok jou aan om ook voor jezelf te beginnen? Met 16 jaar was ik al aan het timmeren. Ik ben een doener, maar wist ook dat een theoretische basis ook belangrijk is voor dit vak. Heb eerst de Mavo gedaan, toen de MTS (middelbare technische school) en toen de HTS (hogere technische school). Op de HTS ben ik afgestudeerd in de richting productontwikkelingen. Dat is een breed gebied in het ontwerpen en het verbeteren van een product. Nadat ik de HTS in Arnhem had afgerond ben ik ook voor mezelf begonnen. Een ondernemersdiploma had ik in mijn opleiding MTS al behaald. Het geeft veel plezier om als zelfstandige ondernemer te werken, omdat de uitdagingen variĂŤrend kunnen zijn. Ook zie je het resultaat van de opdracht waar je intensief aan gewerkt


Advertorial

schatten zijn. Zowel door ons niet als door de klant niet. De verbouwing kan dan in de kosten gaan lopen. Daarom moet je de klant de ruimte geven om hier goed over door te praten en na te denken. Wat is haalbaar en realiseerbaar en wat zijn hierbij mogelijke opties. Voor ons zijn betrouwbaarheid en goede kwaliteit leveren zeer belangrijk. Daar hebben wij en zowel de klant voordeel bij.

hebt. De mondelinge reclame werkt goed, maar ben ook bezig om een website van ons bedrijf te maken. Verder hebben mijn vader en ik kantoor aan huis wat een voordeel is. We hoeven geen kantoorpand te huren. Jullie hebben het buurtpand Op Mars opgeknapt, wat vond je van deze klus? Wij vonden het een leuke klus, overzichtelijk en we hadden in de maand augustus alle vrijheid en rust om daar te werken omdat het buurtpand even niet gebruikt werd. We hebben een deel van de vloer vervangen omdat er sprake was van beginnende zwam. Dit was ook het deel wat door de jaren heen als enige nog niet vervangen was. Er is een extra ontluchtingsysteem onder de vloer aangebracht om de ventilatiecapaciteit te vergroten. Oude leidingen zijn verwijderd en vervangen en onder de vloeren doorgeleid, om de wanden strak af te kunnen werken. De wanden zijn door een stukadoor gestuukt en

uiteindelijk zandgeel door ons geverfd. De plinten en kozijnen een contrast donkerder. Er is een nieuwe vloer gelegd en een keukenblok geïnstalleerd. Het resultaat mag er zijn! Wat vinden jullie belangrijk naar de klanten toe Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over het resultaat. We adviseren de klanten altijd in het voorgesprek. Het kan blijken dat bepaalde wensen niet kunnen of een extra verbouwing met zich meebrengen die soms op het eerst gezicht niet in te

Grietje Scholtens: Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit leuke interview. Maar ik wil jullie, namens het bestuur van de Wijkraad Schilderswijk nog meer bedanken voor jullie werkzaamheden in ons Buurtpand Op Mars. Wij zijn zeer tevreden over de nieuwe outlook en totale aanpak, die jullie, samen met mij als voorzitter van de Wijkraad Schilderswijk en Annelies Coenders (wijkbewoonster) hebben gerealiseerd. Klasse!

11

H.W. Mesdagplein

Ploeg-schilder Arie Zuidersma bijvoorbeeld. Zij genoten van de fon-

Het H.W. Mesdagplein zou het mooiste plein van de stad Groningen

veldjes waar de veldwachter regelmatig de spelende kinderen afjoeg.

kunnen zijn. Met gemak. De omgeving klopt namelijk. Het plein is om-

Het zoemde er van het leven; het was een ontmoetingsplek van de

geven door prachtige huizen uit het begin van de vorige eeuw. Sta-

buurt. Hier hoorde je hoe het met je overbuurman ging en met de

tige gebouwen, hoog en met liefde onderhouden door de bewoners.

weduwe op nummer 14. En zag je voor het eerst de baby van de Kel-

Panden van architecten van naam. Zo’n locatie verdient meer dan het

dermannetjes.

tein die er destijds stond. En van de geur van pas gemaaid gras, van de

huidige plein. Het is dat het ding H.W. Mesdagplein heet, anders zou je het niet eens benoemen als plein. Een woud van lage bosjes staat de

Het plein is ontworpen naar voorbeelden in Parijs, Wenen en andere

bodem te bedekken en het zwerfafval op te vangen. Goedkope, grijze

Europese hoofdsteden. De woorden grandeur en allure stonden waar-

stenen vormen een fantasieloos patroon op het midden van het plein.

schijnlijk veelvuldig in de eerste vergadernotulen. Het zou het natuur-

Op wat incidenteel voetballende studenten en drinkende daklozen na

lijke rustpunt worden in de Herman Colleniusstraat. Een straat ont-

is de grauwe vlakte doods. Enkele prachtige platanen verraden echter

worpen als Zuid-Europese avenue. Breed, met hoge huizen en hoge

hoe het er eens was. En hoe het weer zou kunnen worden.

bomen. Nu een nikszeggende weg, versmald door parkeerhaventjes, borders met diezelfde kruipstruikjes als op het plein en omzoomd

Ooit woonden aan het H.W. Mesdagplein beroemde Groningers.

door veel verwaarloosde studentenpanden. Een eeuw na de aanleg van de Schildersbuurt zijn de eyecatchers van weleer – zoals ook de Kraneweg en het Jozef Israëlsplein – allen langzaam ontmanteld. De kans dat het H.W. Mesdagplein ooit weer het mooiste plein – wellicht zelfs het mooiste plekje – van de stad Groningen wordt, is klein. De stad heeft grote schulden. En de budgetten die er zijn worden door het overwegend linkse college eerder besteed aan voetbalkooien, wipkippen en andere wijkverbetering in de zogenaamde achterstandswijken. Nivellering is de norm. Behalve als het gaat om het stadscentrum. Daar worden toeristische trekpleisters van tientallen miljoenen aangelegd. Kunnen we niet één verdieping van het forum opofferen voor het opknappen van de pleinen en lanen in de Schildersbuurt? Het zit er niet in. Het college vindt waarschijnlijk dat ik niet moet zeuren. Volgens hen heb ik namelijk heel veel geluk dat ik in de Schildersbuurt kan wonen. Hoezeer die buurt ook langzaam maar zichtbaar achteruit gaat. Pierre Carrière, www.pierrecarriere.nl


Hier had uw advertentie kunnen staan. Adverteren helpt Speel onbezorgd en vrij en groei op tot je mooiste jij Kinderdagverblijf Little World

Een veilige basis Veel plezier Een warme sfeer Spelenderwijs leren

12

Taco Mesdagplein 5 9718 KE Groningen 050 402 89 81 www.kdv-littleworld.nl

Schildersbuurt Nu o

!

r 3 jarigen

vang voo ok dagop

Het Psychologen Team Groningen is een groepspraktijk van zelfstandig gevestigde psychologen, die ervaring hebben op het gebied van:

• Eerstelijnspsychologie • Personal coaching • Testpsychologie

Voor meer info: www.de-bso.nl

info@ptg.nl | www.ptg.nl | 050-3180027 H.W. Mesdagstraat 64A

PTG Adriaan van Ostadestraat 38 • 9718 RZ Groningen • 050-3130388

Psychologen Team Groningen


Stand van zaken buurtwerk Kostverloren door Sandra ter Veer – buurtwerker Kostverloren Een jaar geleden ben ik met mijn werk begonnen in Kostverloren. Ik ben begonnen met een inventarisatie…, wat leeft er in de wijk, wat willen de bewoners of juist niet. Daar is heel wat uitgekomen. Zoveel, dat alles niet meteen kan en ook zoveel dat ik tot op dit moment nog steeds bezig ben met het terugkoppelen van alles wat bewoners hebben ingebracht. Sommigen hebben inmiddels wat van mij gehoord, anderen kunnen dat op korte termijn verwachten. Een aantal algemene zaken zijn al wel in gang gezet. Ik zet het hier even op een rij: • Start Stip spreekuur in de Rembrand Caemer (elders in deze wijkkrant meer hierover) • Opzetten van een hulpdienst voor Kostverloren (evt. in combinatie met Schildersbuurt, wordt vervolgt…..) • Thema Leefbaarheid. Een item wat ook regelmatig in het stadsnieuws is geweest en dan op een negatieve manier. Een groot en ingewikkeld thema, want hoe pak je dat aan? Pas wanneer de problemen aanwijsbaar zijn op basis van feiten en ook bewoners initiatieven willen nemen ten aanzien van verbetering en dat ook melden…., dan kan je echt wat! Op dit moment ben ik met andere partijen bezig om te kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Heb je zelf ideeën? Fijn, laat het me weten! • Verkeersveiligheid. Er waren veel opmerkingen over de verkeersveiligheid in de wijk Kostverloren. Vooral het hard rijden scoorde hoog en de wens om meer snelheidsremmende maatregelen is groot. In

het verleden zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld meer drempels te maken bekeken. Dat lag toen niet eenvoudig. Dit jaar willen we het onderwerp verkeersveiligheid nog op de agenda zetten en worden bewoners uitgenodigd om mee te praten. • Inloopplek. Een inloopplek aan de winkelstrip. Deze wens kwam ook vaker voor. Helaas is dat iets wat niet zomaar gerealiseerd kan worden. Er zijn twee ontmoetingsplekken in de wijk. Het Kostverlorenkwartier en de Rembrandtcaemer. De insteek zal moeten zijn dat deze plekken nog toegankelijker worden voor een breder publiek. • Wijkwandeling 100 jaar Kostverloren. Er is het idee geopperd om een wandeling te maken die verbonden is met de geschiedenis van Kostverloren. Nu bestaat Kostverloren dit jaar 100 jaar. Het plan is om een groep mensen samen te stellen die vorm gaat geven aan dit idee. Het eindresultaat moet een boekje worden met route, foto’s, verhalen etc. Heb je belangstelling, laat het me weten. Ook als je foto’s in je bezit hebt die een goed beeld geven van de wijk of een mooi verhaal weet zijn je reacties heel erg welkom! • Workshopcarousel. Er blijkt heel wat talent te zijn in de wijk. Talenten en/of hobby’s die men ook wil delen. Het idee is om mensen die gelegenheid te geven in de vorm van workshops. Wijkbewoners die aangegeven hebben hiermee iets te willen doen, worden door mij benaderd. Maar misschien zijn er nog meer wijkbewoners (ook vanuit de Schildersbuurt!) die het leuk vinden om een workshop te geven. Je kan je hiervoor bij mij aanmelden. Mocht je nog iets aanvullends te melden hebben of iets anders met me willen bespreken. Dat kan altijd! Sandra ter Veen - buurtwerker Kostverloren s.terveen@mjd.nl of 06 - 42 73 51 29

Activiteiten Kostverloren Kwartier & ­Rembrandt Caemer

Herfst sonate

door Jacob Bolhuis

De zomer sluit haar deuren Bij het naderen van de herfst Gekrulde droge bladeren Dansen door de stad

Het Kostverloren Kwartier is het buurtcentrum van Kostverloren. Het gebouw is het achterste gedeelte van basisschool de Petteflet en is bewegwijzerd vanaf het basketbalveldje aan de Van Ostadestraat. In en rond het gebouw valt van alles te doen voor wijkbewoners. De van Ostadestichting, vaak samen met de HVK, organiseren en coördineren de activiteiten. Er wordt ook samengewerkt met de Vensterschool en de wijkraden Activiteiten: Aquarelleren Popkoor Tous les oiseaux d’Europe Kostverloren Koor Venstersoepie Werelddansen Bewegen op muziek Breiclub Klaverjas club Knutsel en koffiemiddag Boeken uitleen Gymclub Jeugddamclub

Maandag Dinsdag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag Ma, wo, vr Vrijdag Vrijdag

14:00 - 16:30 19:00 - 21:30 19:30 - 20:30 09:30 - 11:45 12:00 - 13:00 13:15 - 14:15 19:00 - 20:00 14:00 - 17:00 19:30 - 23:00 14:30 - 16:00 10:00 - 13:00 09:00 - 10:00 18:45 - 20:00

Rembrandt Caemer Sjoelavond Rembrandt Soos

Woensdag Donderdag

19:30 - 21:30 14:00 - 16:30

Voor meer informatie kunt u bellen met het Kostverloren Kwartier op maandag, woensdag of vrijdagochtend van 10:00-13:00 uur tel: (050) 311 81 19 of mailen naar info@hvkostverloren.nl

Het zonlicht kleurt Een pracht decor Koperrood en okergeel Transformatie van het blad. De herfst geeft ons Een kleuren palet En herinneren ons Aan de vele zomers Voorbij gegaan Batsie

13


14

Piccola Roma Pizza-afhaal / bezorgdienst Kraneweg 38 Telefoon 050-313 22 33 Fax 050-318 25 37 online menukaart www.piccolaroma.nl en www.roma-groningen.nl Bij afhalen krijgt u 10% korting Bij bezorging en besteding van € 15,- krijgt u GRATIS; • BROODJES MET KRUIDENBOTER of • 10% KORTING OP UW BESTELLING En bij besteding van € 25,• 1 FLES WITTE OF RODE WIJN OF • PIZZA MARGHERITA Bij uw bestelling kunt u direct om de actiefolder vragen aan de telefoniste i.v.m. de kortingsbonnen. Niet i.c.m.andere acties en maximaal 1 bon per adres.

De Pierewaai • groepsuitjes in het Waddenland • overdag en ‘s avonds • 4 tot 400 personen

www.depierewaai.nl 050-3601750 • info@deperewaai.nl

M. Pronk Viskraam Groningen Kraneweg hoek Westersingel 06-20 24 66 78


Manifestatie Schilderswijk door Henk Tiggelaar Overleg Zoals reeds in de vorige wijkkrant vermeld maken we ons, Wijkraad en Manifestatie Schilderswijk zorgen over bijvoorbeeld het stadsdeelprogramma. Het college van Burgemeester en Wethouders is op 6 juli op wijkbezoek geweest. Dat is bijzonder goed verlopen. Een volledige verslaglegging daarvan staat elders in deze krant en op onze website. Lees dat vooral: ideeën over de Melkweg, Kraneweg, verkeersveiligheid, Blekerstraat, Leeuwarderstraat, riolering, etc. De Wijkraad en de Manifestatie Schilderswijk blijven contact houden met het college hierover. Overleg met wethouder Frank de Vries Zo’n twee weken voorafgaand aan de wijkbezoek van het college heeft een delegatie van de Wijkraad en Manifestatie Schilderswijk eveneens overleg gevoerd met wethouder Frank de Vries over tal van projecten in onze buurt. We hebben het gehad over: • de monumentale meter (zie hieronder vermeld), • welstand (in relatie tot het beschermde stadsgezicht) > steviger toetsing, • een plek voor de buurt (tussen de woonschepen),

• onderhoud panden (een gemeentelijke brief ), • Led-verlichting Kraneweg/Westersingel. Hierover was onvrede geuit > in de beantwoording van de wethouder blijkt dat de verlichting onveranderd blijft, wat je er ook van vindt. De wethouder heeft wel z’n excuses aangeboden voor het feit dat zonder overleg de verlichting is veranderd. Toch is het vreemd dat de verlichting van andere straten (bv Friesestraatweg/H. Colleniusstraat niet wijzigt ... een duistere zaak. Qua sfeer en leefbaarheid is die Led-verlichting maar niks. Kil, koud. Maar we moeten het er maar mee doen. Gezien de duurzaamheid: tot over 30 jaar dan maar..... • • herbestrating vele straten (bv. Taco Mesdagstraat): Gezien de gewijzigde aanpak van de nieuwe riolering blijven we wel met de hele slechte bestrating zitten. We moeten dus zorgen dat we in het herbestratingsprogramma voor 2013 komen te staan! • benadering studenten/jongeren, • wijkanalyse > perpectieven, wat gaan we in 2013 gezamenlijk doen? • een stappenplan (hoe en waarmee gaan we de komende tijd verder), • én wellicht (afhankelijk van het bovenstaande) weer een Manifestatie in 2013, gezamenlijk met de gemeente. Frank de Vries is er in ieder geval positief over gestemd. De monumentale meter .... De werkgroep Statige Lanen is ermee begonnen: een zeg maar tuintje voor je voorgevel. Er is daarover een presentatie gegeven de

afgelopen keer in het Kasteel. Én sommige bewoners van onze wijk willen het graag. Wel nu: de gemeente heeft een groenparticipatiemedewerker in dienst, de heer Laurens Stiekema. Hij kan beoordelen en aangeven wat de mogelijkheden zijn. Er zijn 2 voorwaarden: de grond moet eigendom zijn van de gemeente en de diepte van de tuin bedraagt 1,5 trottoirtegel. Heeft u interresse, vragen, ideeën, neem dan gerust contact op met Laurens via email laurens.stiekema@ groningen.nl . Floriade 2022 in Groningen ?? Mocht je denken wat heeft dat met onze wijken Schildersbuurt en Kostverloren te maken? Wel: heel veel! De route vanuit de binnenstad naar het Suikerunieterrein loopt via de Aweg/Hoendiepskade en Hoendiep. Hier kunnen we prachtig op aansluiten, bv met de Melkweg. In oktober wordt door het LTO bekend gemaakt aan welke gemeente de Floriade wordt toegewezen. Deze vindt dan over 10 jaar plaats. Laten we hopen dat het Groningen wordt. Het is een fantastische en mooie uitdaging om hieraan mee te werken. Mede geïnterresseerd in de Manifestatie Schilderswijk, waarin gestreefd wordt om meer kunst, cultuur en daarnaast ‘upgrading’ in onze wijk van de grond te krijgen. Wie heeft kunstzinnige ideeën voor onze Schilderswijk? Laat het weten! Mail of bel Henk Tiggelaar, high.tiggelaar@home.nl tel. 312 17 08

Advertorial

Sportief 90

creatieve ondernemer van mijn leven. Vrouw van. En sinds kort eigenaar van Sportief Negentig. Vanaf nu kan je hier lezen over mijn werk en leven. Tour du Sportief. Vanuit heel Groningen komen de renners. Jong en oud, professor en student, haar gestyled en niet. Een ding komt overeen. Ze gaan allen van start in de Tour du Sportief. Omkleden en bidon vullen. Zomerse jurkjes, spijkerbroeken, overhemden blijven in de kleedkamer achter. Het ge-klik-klak van hakjes maken plaats voor ge-tik-tak van klikpedalen. Ik volg het getik. De renner in het rood controleert nog eenmaal zijn zadelhoogte. En stapt op. Ik neem plaats op het podium voor de groep renners. Welkom bij Tour du Sportief. De muziek begint te spelen. We zijn van start. Na 45 minuten kijkt de renner in het rood op van zijn stuur. Als een kameleon heeft zijn gezicht de kleur van zijn shirt aangenomen. Hij is zojuist de finish gepasseerd. En hoe! Hij is de winnaar van deze tour! En zijn buurvrouw? Zij ook! 20 kilometer, een nat shirt en zo’n 6390 hart-slagen verder, luister ik naar de snelle ademhaling van de renners. Het duurt niet lang en gekakel doorbreekt de serene stilte. De renner in het rood neemt een laatste slok. Zijn bidon is leeg. Zijn benen vol. En hij voldaan. Wat een race! Geloof me, het kan. Elke dag. Bij Sportief Negentig. Rij jij, net als de renner in het rood, een keer met mij jouw Tour du Sportief? Bij deze heet ik je alvast hartelijk welkom.

15


16

Wil je onderzoeken hoe je eectiever kunt werken en met meer voldoening? NFWCoaching biedt ondersteuning bij het vinden van antwoorden die bij je passen. Neem voor een kosteloos kennismakingsgesprek contact op met: Nicolien Wieringa H.W. Mesdagstraat 53 www.nfwcoaching.nl info@nfwcoaching.nl

Van ontwerp tot uitvoering Marten Albers siambouw@home.nl mobiel: 0655191600 Dr C.H. De Grootkade 1009 9718 KD Groningen

SIAM doet het!

Dagje varen? www.beppebaukje.nl info@beppebaukje.nl

06 55191600 (Marten Albers)


Samenwerkingsverband Kostverloren en Schildersbuurt (SKS) door Grietje Scholtens

Vereniging Wijkraad Schilderswijk en Wijkgroep Kostverloren zijn twee zelfstandige wijkorganisaties en vormen samen één bestuur het zogenaamde SKS (Samenwerkingsverband Kostverloren en Schildersbuurt)

Vergaderadres; het pand “Op Mars” aan de H.W. Mesdagstraat 72. Bestuursvergaderingen: een keer in de maand van 20.00 – 22.00 uur. Door omstandigheden vergaderen we op wisselende dagen, de

ene keer op maandag- de andere keer op donderdagavond. Wilt u een vergadering bij­ wonen, bel dan even met Grietje Scholtens tel. 050 – 311 97 65

Grietje Scholtens

Kostverloren

waarnemend voorzitter en hoofredacteur wijkkrant

Mart Coenders

Schilderswijk

waarnemend secretaris en Manifestatie Schilderswijk

Hein Pronk

Schilderswijk penningmeester + welzijn, milieu, grijs en groen, buurtlokaal en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Harmen Gelling Schilderswijk

methadonverstrekking A-weg, nachtopvang St. Huis, InterWonen Leger des Heils, jongerenhuisvesting

Rudy Heddema

Kostverlorenverkeer,

parkeren, milieu, grijs en groen, wijkteam Kostverloren

Joop Dollekamp

Schilderswijk

webmaster website en eindredacteur wijkkrant

Martin ten Berge

Schilderswijk

belangstellende buurtbewoner

Yvonne Dijkstra

Kostverloren

notuliste

Informatica Er was een tijd dat we aan het eind van de zondagmiddag op de fiets naar het Zuiderdiep togen - dat toen overigens als gedempt was – om bij de burelen van het Nieuwsblad van het Noorden samen met tientallen andere stadjers de uitslagen van het Nederlandse betaald voetbal te lezen, die daar door een ijverige medewerker op een krijtbord geschreven achter het raam waren geplaatst. Was er geen radio toen? Jawel, maar blijkbaar niet in ieders huis en zeker niet met elke zondag Langs de Lijn en de televisie stond nog in de kinderschoenen. Evenals wijzelf. Wie had toen kunnen bevroeden dat er een straatbeeld zou komen vol mensen met een klein apparaatje in de hand waar niet alleen de voetbaluitslagen op zijn te lezen maar ook alle andere actuele gebeurtenissen. in het land en de wereld en waarmee je berichtjes aan vrienden, geliefden en andere relaties kunt versturen en dat de openbare telefooncellen zouden verdwijnen omdat je met het apparaatje – mobieltje genaamd – ook kunt bellen. Sterker nog, het is de basis van het ding. En zo staan we regelmatig met de fiets (nog steeds bestaand uit twee wielen, een frame, een stuur en een paar trappers) voor het stoplicht te luisteren naar tegen de revers van hun jas pratende weggebruikers waarin het spreekdeel van het apparaatje verborgen en weten we binnen een paar minuten waarheen ze op weg zijn, wat ze vanavond gaan eten en naar welke film ze die avond zullen gaan en met wie ook. Het is de tijd van de informatica en wie nu nog niet van alles en nog wat op de hoogte is moet wel in een groot isolement leven. Het komt allemaal tot ons via krant, radio, tv, computer en het apparaatje.

17

Ook op lokaal niveau in Kostverloren. Wijkkrant, wijkwebsite, wijkgids en sinds kort een wijkinformatiescherm (waarover ongetwijfeld elders meer in deze krant).. Alles In het kader van de zo gewenste burgerparticipatie want zonder informatie geen participatie. En geplaatst achter het raam van de Sparsupermarkt in het kleine winkelcentrum aan de Jacob van Ruysdaelstraat. Zoals toentertijd de voetbaluitslagen achter het raam van de krant aan het Zuiderdiep. Wat dat betreft is er niets veranderd. Gevuld met info over alles wat er speelt in de wijk. Het wijkteam, de wijkraad, de huurdersvereniging, de gemeente, allerlei activiteiten en de weekaanbiedingen van de Spar. Naast het scherm staan echter gewoon nog de reclameborden van diezelfde Spar. Niet meer met de hand beschreven, maar beplakt met de voorgedrukte aanbieding van de week. Daar kan vooralsnog geen schermpje tegenop. Erpeka


HILBOESEN ONDERHOUD • VERBOUW GLASHANDEL 18

Blekerstraat 30, 9718 EC Groningen Tel. 06 - 22 40 53 75 Fax 050 - 312 08 85

voor innerlijke ontwikkeling · Faalangstreductie, Assertiviteit en Ontspanning (voor 7-97 jr.) · Efficiënt en effectief studeren · Psychosociale en lichaamsgerichte therapie · Rouw- en verliesverwerking · Spirituele consulten, cursussen en opleiding Maria Brinkmann, Psychosociaal/Psychospiritueel Therapeut NFG en RBNG geregistreerd 050-5893200, deruimte@home.nl www.spiritualiteitgroningen.nl www.deruimtegroningen.nl Jozef Israëlsstraat 6, Groningen (centrum)

Yoga in de Schildersbuurt Aanmelden graag per tel. of mail (050) 57 77 122 info@carlahofstee.nl www.carlahofstee.nl

Maandagavond 19.30-20.30 uur Kom gerust langs voor een proefles

Dammen in Kostverloren door Danny Staal

Bouwer van violen, altviolen en celli Reparaties Jozef Israelplein 6, 9718 EN Groningen Tel. 050-3184178

Sinds vorig jaar zit er een jeugddamclub in Kostverloren. We dammen elke vrijdagavond van 18:45 tot 20:00 in het Kostverloren Kwartier. Onze jongste deelnemer is nog maar vijf jaar oud en onze oudste 13 jaar. Op de jeugddamclub leer je alle kneepjes van het dammen. Van leuke trucjes tot positiespel. Ook worden er regelmatig toernooien bezocht en kun je leuke prijzen winnen. De jeugddamclub wil graag nieuwe leden. Wil je ook dammen leren? Kom dan eens langs op onze clubavond. We staan ook in de nieuwe sporthopper en beginnen met een cursus op 2 november. Maar eerder langskomen mag natuurlijk ook. Voor meer informatie kun je mailen naar danny.staal@ home.nl of kijken op onze website: http://jeugdhetnoorden.blogspot.nl/


Een Koffiemiddag met Glasfusing in het Kostverloren Kwartier. door Sjoukje Ganzevoort Wij hebben helaas dit leuke verslag (door omstandigheden) niet kunnen plaatsen in ons Juni-nummer. Daarvoor onze excuses en … daarom plaatsen we het nu, zodat iedereen alsnog kan lezen hoe leuk een koffiemiddag met glasfusing is! Redactie Wijkkrant Schilderswijk. Dit is het verslag van de workshop Glasfusing op vrijdag 13 april tijdens de wekelijkse Koffiemiddag in het Kostverloren Kwartier. Deze Workshop werd gehouden van 14 tot 17 uur en bestond uit elf dames in de leeftijd van +/- 64 tot 93 jaar !

De kunstenares Kunstenares Mirjam Wieringa (ze heeft ook een eigen website: www.glasateljeemirul.nl ) leert ons vanmiddag hoe te werken met Glasfusing. Ze laat ons eerst verschillende hangers en kralen zien waardoor we allemaal weten wat het eindresultaat wordt. Deze uitleg is heel fijn, omdat wat wij gaan maken daarna nog bij haar thuis in de oven moet. Het eindresultaat zal er dan over veertien dagen zijn, zodat we dan kunnen genieten van onze hangers en oorbellen die wij zelf gemaakt hebben. Ondertussen schenk ik een kopje thee of koffie met een lekkere koek. Werkwijze Mirjam snijdt eerst een stukje glas in de vorm die je wilt hebben, daar moet je er wat lijm op doen en dan met verschillende kleuren een patroontje maken. Je kunt ook een broche maken van een stukje gekleurd glas en daar dan verschillende kleine stukjes glas van een andere kleur en

vorm opplakken. Iedereen koos voor zichzelf een vorm die men mooi vond en was daar heel geïnteresseerd mee bezig. Ondertussen deed Mirjam het werken met de gasbrander voor. Ze nam verschillende staven gekleurd glas en voegde ze in twee kleuren bij elkaar in de vlam van de gasbrander. Dit moest je met de hand ronddraaien. Als je een bolletje had werd het tussen een metalen knijper gedaan waardoor het een platte vorm kreeg. Deed je deze vorm weer in de vlam dan kon je door de hitte er weer een vorm van maken die je wilde hebben. Een paar dames gingen het werken met de gasbranders uitproberen. Zelf heb ik een hanger gemaakt; wat leuk was om te doen. Ook hebben we nog een verjaardag gevierd van een van de dames en kregen nog een heerlijke traktatie.

19

Ongedwongen Er heerste een ongedwongen fijne sfeer. Ik vond het heerlijk om eens een andere activiteit voor de groep te hebben waar we met zijn allen mee bezig konden zijn. Er werd gevraagd door de dames om deze activiteit nog een keer te herhalen. Ik vond het fijn dat mijn dochter er deze middag bij was. Zij hielp mee waardoor ik meer tijd had om andere dames te helpen waar dat nodig was. De manier waarop Mirjam deze activiteit begeleidde, was door haar rustige manier heerlijk om mee te maken. Zij bedankte ons tevens voor de goede voorbereiding en het enthousiasme van de deelnemers. Tevens wil ik het leefbaarheidfonds van Nijestee bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om deze activiteit te organiseren. Het was een geslaagde middag. De Koffiemiddag is wekelijks De Koffiemiddag is elke week op vrijdag van 14.30 uur tot 16.00 uur in het Kostverloren Kwartier en wordt georganiseerd door vrijwilligsters van de Stichting van Ostade Kostverloren. U kunt hen telefonisch bereiken onder nummer 050 - 318 68 13.

Start spreekuur Stip Kostverloren door Sandra ter Veer Op 3 oktober 2012 start Stip Vinkhuizen met een spreekuur in Kostverloren. Vanaf die dag zijn de deuren van Stip open op: Woensdag van 9.00 – 12.00 uur Rembrandt Caemer aan de Rembrandt van Rijnstraat 160 A. Telefoon: 06 - 52 23 01 47 Stip Vinkhuizen is elke werkdag bereikbaar van 9.00 – 12.00 (ook voor bewoners van Kostverloren) op telefoonnummer 050 5771880

Het spreekuur in Kostverloren is een zogenaamde “pilot” tot het einde van dit jaar. Als het succesvol is gaat het ook in 2013 door. Wat is Stip? Stip staat voor Steun- en InformatiePunt is een wijkinformatiepunt voor ontmoeting, vrijwilligerswerk, hulp en ondersteuning. Stip is er voor alle bewoners. Als u wilt weten wat het Stip voor u kan betekenen, bent u van harte welkom. Loop gerust eens binnen!


DE PVDA MAAKT WERK VAN NETTE STRATEN! door Randy Martens – raadslid PvdA Misschien is het wel de belangrijkste taak van de lokale politiek om gewoon te zorgen dat de straten er netjes bij liggen. Als wij collega’s uit andere steden zoals Rotterdam, Amsterdam of bijvoorbeeld Tilburg ontvangen kijken ze hun ogen uit van jaloezie en verbazing hoe mooi onze “slechtste” wijken zijn. Wij hebben namelijk geen slechte wijken! Al decennia zet de PvdA in de gemeenteraad zich in voor mooie en schone wijken.

De afgelopen tien jaar zijn er bijzonder veel studenten bij gekomen. Zo snel dat er niet meteen voldoende nieuwe woningen waren die geschikt waren, daardoor is er soms veel overlast ontstaan in de wijken doordat studenten in ongeschikte huizen wonen. Om het ergste leed te voorkomen hebben we de 15% norm ingevoerd waardoor de veranderingen in de straat tenminste binnen de perken zijn gebleven. Nu zijn we bezig zo snel mogelijk 4500 nieuwe studentenwoningen te bouwen zodat studenten

daar prettig kunnen wonen en de wijken leefbaar blijven. Want studenten zijn ook heel erg goed voor de stad! Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat er strenger opgetreden wordt tegen geluidsoverlast, waarbij in het ergste geval een studentenhuis zijn vergunning kan verliezen. Dat zijn natuurlijk extreme gevallen die het leven van hun buren zo goed als onmogelijk maken. Ook vinden we dat huiseigenaren aangesproken mogen worden op hoe hun huurders de tuin en dergelijke verzorgen. Een ‘kleine’ maar veel voorkomende ergernis is dat er veel fietsen op de stoep staan vaak voor studentenhuizen. De PvdA heeft daarom voor elkaar gekregen dat er op grote schaal nette fietsenrekken worden geplaatst waar veel studentenfietsen staan. Waar dat al gebeurd is zijn de bewoners vaak erg tevreden over de grote verbetering. Als u in uw straat of wijk plekken weet waar eigenlijk ook nette fietsenklemmen geplaatst moeten worden kunt u mailen naar het onderstaande e-mailadres. Dan proberen we te zorgen dat ook uw straat op de lijst komt om verlost te worden van die lelijk geparkeerde fietsen! Mail mij via randymartens@raad. groningen.nl

20

“Het is nergens zo erg als hier” door Joop Dollekamp Na aanleiding van een mail van de PvdA, zie elders op deze pagina, is Randy Martens uitgenodigd om een wandeling door de Schildersbuurt te maken. Na afloop zei hij: “Ik fiets wel eens door deze straat, maar dan kijk je toch heel anders. Dan zie je die fietsentroep niet zo. Het is nergens zo erg als hier” We maakten een wandeling door de Jozef Israelsstraat, Melkweg, H.W. Mesdagstraat, Friesestraatweg, Kraneweg, Melkweg, Leeuwarderstraat, Taco Mesdagstraat, Jozef Israelsstraat. En daarna even napraten met een kopje koffie. De jonge, net afgestudeerde, Randy Mertens, raadslid voor de PvdA wil werk maken van de ‘kleine’ maar veel voorkomende ergernissen van de vele fietsen die schots en scheef op de stoep staan, vaak voor studentenhuizen. Ook de Wijkraad is blij met studenten in deze studentstad, maar … niet blij met de overlast, die daar regelmatig mee gepaard gaat. Wij hopen dat Randy Martens een beetje succes heeft met het maken van “nette straten”.

OPROEP VOOR WANDELAARS?! Het overkomt me regelmatig dat ik s avonds na het eten denk: en nu nog even lekker een ommetje lopen! Daar kan ik dan echt zin in hebben. Even de benen strekken na de maaltijd en nog even frisse lucht happen. Maar gek genoeg doe ik dat niet zo snel in mijn eentje. Ik doe het wel, maar leuker vind ik dat toch met iemand anders, met mensen samen. Kent u dat gevoel? En zou u het ook leuk vinden om eens s’ avonds na het eten met iemand of een paar mensen een ommetje te lopen van ongeveer 3 kwartier of een uur? Langs het Reitdiep? Of juist door ‘t Noorderplantsoen? Ad hoc of een vaste avond in de week? Bel dan vrijblijvend 57 97 840. Wie weet kunnen we samen lopen?! Mevr. J. Parmentier – Gerard Doustraat 105

OPROEP betreffende Bouwplan Blekerstraat 12 Beste buurtbewoners, Zoals jullie misschien weten zijn er vergaande bouwplannen voor het pand Blekerstraat 12. Mijn buurman, Jan de Vroome (Blekerstraat 8) en ondergetekende hadden op woensdag 25 juli een gesprek met een advocaat en zijn assistent om de plannen eens door te spreken. Toevallig kwamen zij in gesprek met een dame die veel afwist van het nieuwe bestemmingsplan. Het is dezelfde dame die begin juni de bouwplannen bij ons in de bus heeft gedaan. We weten alleen niet wie het is. Graag komen we met haar in contact. Johan Brouwer, Blekerstraat 10, telefoonnummer 313 84 60, E-mail collmus@home.nl


Voormalige bewoners ve

VAN DE BESTUURSTAFEL, NR. 38 juni / juli / augustus 2012 door de waarnemend secretaris Bezoek College B&W aan de Schildersbuurt Burgemeester Rehwinkel en de wethouders Pastoor en de Vries bezochten op 6 juli de Schildersbuurt. Het bestuur heeft tijdens dit bezoek wensen en knelpunten naar voren kunnen brengen. Een aantal bewoners heeft hierover mails gestuurd en deze zijn hierbij ook meegenomen. Veel van deze zaken krijgen een vervolg in het reguliere overleg met de afdeling RO/EZ van de gemeente Groningen. Meer over het Collegebezoek en de afspraken die er zijn gemaakt kunt u lezen in deze krant en op de website. We informeren u over de verdere ontwikkelingen via de website en de wijkkrant. Algemene ledenvergadering De ledenvergadering van de Wijkraad van dit jaar vindt plaats medio december. Het is niet gelukt om deze bijeenkomst in oktober te organiseren. De voorbereiding en het overleg met de notaris over de stichtingsvorm en de nieuwe statuten vragen wat meer tijd. De vergaderstukken voor deze vergadering komen in de volgende wijkkrant en op de website te staan. Opknappen wijklokaal “Op Mars” Het wijklokaal Op Mars is tijdens de zomer opgeknapt. Het bestuur is over het resultaat zeer tevreden. Ook van gebruikers van het lokaal en bewoners, die kwamen stemmen op 12 september, hebben we positieve reacties ontvangen. Overlast De gemeente heeft op verzoek van bewoners van de Jozef Israelsstraat en de Wijkraad een overleg georganiseerd over veelvuldig geluidsoverlast in een deel van deze straat. Namens de gemeente waren aanwezig vertegenwoordigers van stadsdeelcoördinatie, beleid huisvesting studenten en bouw- en woningtoezicht. Verder namen aan dit overleg deel: bewoners uit de straat en een bestuurlid van de Wijkraad. Ook de politie was vertegenwoordigd. De klachten van de bewoners betreffen: geluidsoverlast, vernieling, verrommeling, slecht onderhoud en gedrag van bewoners en passanten, in veel gevallen studenten. Een deel van de overlast vindt plaats in de openbare ruimte, een deel lijkt zich te concentreren rond de kamerverhuurpanden in

Verslag van de Rommelmarkt door Grietje Scholtens

de straat. Waarschijnlijk gaat het om kleine aantallen jongeren, die voor overlast zorgen. Toch gebeurt het met zeer grote regelmaat. Gedupeerde bewoners hebben hierover melding gedaan bij Bureau Overlast en in sommige gevallen ook bij de politie. Er zijn in het overleg afspraken gemaakt, die tot verbetering van het leef- en woonklimaat moeten leiden. Zo zijn naar alle eigenaren van legale kamerverhuurpanden in deze straat door de gemeente brieven gestuurd met de boodschap, dat er veel meldingen zijn van overlast en dat de gemeente en de politie, indien nodig, strenger zullen handhaven. Overlastmeldingen worden extra in de gaten gehouden. Mocht blijken dat er veel meldingen zijn van ernstige, structurele overlast bij bepaalde kamerverhuurpanden, dan kan een handhavingsprocedure worden opgestart. In het uiterste geval kan de consequentie zijn dat een onttrekkingsvergunning wordt ingetrokken. Met andere woorden, dat er in het pand geen kamerverhuur mag plaats vinden. Eigenaren worden in de brief gevraagd om een bijdrage te leveren aan een leefbare straat en buurt. Bijvoorbeeld afspraken met huurders over huisregels en gedrag en onderhoud van huis en tuin. Ook de bewoners van kamerverhuurpanden hebben een brief van de gemeente ontvangen. In deze brief wordt eveneens melding gemaakt van de overlast in de Jozef Israelsstraat. Tevens wordt aangekondigd, dat de gemeente en de politie maatregelen gaan treffen. Op bewoners wordt een dringend beroep gedaan om mee te werken aan een leefbare buurt. Verder worden er in de brief tips gegeven om overlast te voorkomen. Bewoners die overlast ondervinden kunnen dit melden bij de politie en/of het Meldpunt Overlast (dossieropbouw is essentieel om eventueel specifieke panden waar veel overlast is te kunnen aanpakken!). Verder zullen de Wijkraad en stadsdeelcoördinatie een bijeenkomst voor bewoners (dus ook studenten) organiseren om met betrokkenen in gesprek te komen over de vraag: “Wat kunnen we met z’n allen doen om onze straat zo leefbaar mogelijk te houden voor iedereen?”.

Woensdagmiddag 13 juli werd er een rommelmarkt in het buurtcentrum Kostverloren Kwartier georganiseerd. Helaas was de regen een beetje een spelbreker en kwamen er weinig wijkbewoners op af. Toch werd het nog erg gezellig en konden de kinderen genieten van een gratis ijsje en limonadefontein. Er was een Rad van Fortuin, waarbij hele mooie cadeaus te winnen waren. De kinderen deden goede zaken met de verkoop van hun spullen en gingen tevreden naar huis. Een aantal wijkbewoners kon ook nog wat van hun goederen aan de man brengen. Onder ander zelfgemaakte sieraden en curiositeiten. Volgende keer hopen we op wat meer publiek en maken we er een braderie van. Wellicht komt u dan ook en hopen we op beter weer en een variatie van interessante kraampjes.

21


Advertorials

Gratis antwoord op uw

Stuurwold Tweewielers al 77 juridische vraag jaar uw fietsenmaker in de wijk Nederland is een fietsland en gemak dient de mens. Gelukkig staat in uw eigen wijk op de Friesestraatweg nummer 7 één van Groningens oudste fietsenmakers: Stuurwold Tweewielers. De zaak bestaat al 77 jaar en is in al die jaren met zijn tijd meegegaan. U kunt bij Stuurwold terecht voor alles wat met fietsen te maken heeft: stadsfietsen, racefietsen, elektrofietsen, ATB´s, gebruikte fietsen, fietskleding, sloten etc. Natuurlijk kunt u er ook terecht voor het plakken van een band en alle andere fietsreparaties, zelfs voor de verhuur van fietsen.

22

Stuurwold Tweewielers is aan gesloten bij Bovag, Bedrijfsfietsen Nederland en Nationale Fiets Projecten. Daarnaast is Stuurwold officieel merkdealer van Gazelle, Batavus, Sparta, Kalkhoff, Bulls,Qwic en Pegasus. Het merkdealerschap garandeert u snelle en correcte reparatie en goede garantie.

Het Juridisch Spreekuur is een stichting die bestaat uit enthousiaste rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij voorzien particulieren van gratis juridisch advies tijdens inloopspreekuren. De spreekuren vinden plaats in de wijken Hoogkerk, Paddepoel, Oranjewijk en de Wijert. U kunt bij ons terecht met vragen over verschillende rechtsgebieden. Het kan bijvoorbeeld gaan over een huurbaas die u eruit wil zetten of een arbeidsconflict met uw werkgever. Daarnaast kunt u denken aan een conflict met uw buren, een echtscheiding of alimentatieverplichtingen. Maar ook alledaagse onderwerpen zoals wat uw rechtspositie is wanneer u iets koopt via het internet. Ook geven wij praktische tips en informatie. Tijdens het gesprek proberen onze medewerkers de juridisch relevante informatie te verkrijgen. Binnen twee weken krijgt u een schriftelijk juridisch advies toegestuurd. Hierbij wordt de privacy te allen tijde gewaarborgd. Voor meer informatie kijk op: www.hetjuridischspreekuur.nl

Mocht u de fietsenwinkel op de hoek toch nog te ver vinden? Ook via internet kunt u terecht voor een groot assortiment aan fietsen en fietsaccessoires. Is er iets niet voorradig dan kan dat voor u besteld worden. Neem eens een kijkje op: www.stuurwold.com

Kinderyoga en tieneryoga in de Schilderswijk In de Schilderswijk wordt op de woensdagmiddag

Zo ziet u maar. Een fietsenmaker (letterlijk) op de hoek, die u op allerlei wijzen kan voorzien in uw fietsbehoeften. Kom eens kijken op de Friesestraatweg 7 of breng een bezoekje aan de website. Eigenaar Nico staat met zijn uiterst bekwame personeel Danny, Michiel, Wilfred en Lesley voor u klaar.

kinderyoga en tieneryoga gegeven door Diana Gjaltema. De lessen vinden plaats in de kleine yogaruimte van Al Nour aan de

www.dekleineyogi.nl en meld je snel aan via info@dekleineyogi.nl

Blekerstraat 17. Van 15.30-16.20 uur is er kinderyoga en van 16.25-17.15 uur tieneryoga. Diana is gediplomeerd kinderyogadocent en geeft de lessen vanuit haar eigen praktijk ‘De kleine Yogi’. Yoga voor kinderen en tieners is: op een leuke, spelende en uitdagende manier bewust bezig zijn met bewegen en ontspannen. Kijk voor meer informatie op

WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL Wijkwebsite Schilderswijk

voor Kostverloren en de Schildersbuurt


23

Voor nieuwe en gebruikte

auto’s

Onderhoud en APK-keuringen

vd Leij BV Ook verhuur van 80 autoboxen Friesestraatweg 24-1b Tel 050-3129956

Nieuw; Diplan, 10 kilo afvallen?? Indoor cycling en 55+Fitness

www.sportiefnegentig.nl Voor een gezonde life-style in een sportieve ambiance


Nieuwe tijden in oude historie! Na een grondige verbouwing waarbij alle voorzieningen zijn vernieuwd en de originele elementen in ere zijn hersteld, zijn wij klaar om u te ontvangen en te laten genieten van onze culinaire passie in een warme, gemoedelijke en gastvrije sfeer.

Restaurant

de Slingerij

De Slingerij is een restaurant met een pure, eerlijke en ambachtelijke keuken omdat we alleen werken met de beste en veelal dagverse ingrediĂŤnten. Daarnaast maken we veel producten zelf in eigen keuken. Bij ons kunt u genieten in een sfeervolle ambiance van een avondje uit eten. Proef en ervaar De Slingerij zelf en laat u aangenaam verrassen! Met culinaire en gastvrije groet, Eigenaar/chef-kok Hans van der Veen en gastvrouw Tineke Koers

Agenda

Bekijk onze site voor meer informatie Zaterdag 29 sept.: Mossel-avond Vrijdag 26 okt.: Wild-avond Zaterdag 24 nov.: Italiaanse avond Dinsdag 25 en woensdag 26 dec.: kerstme nu Zaterdag 29 en zondag 30 dec.: oudejaa rsmenu Dinsdag 1 jan. t/m donderdag 10 jan. 2013: gesloten Vanaf vrijdag 11 jan. 2013 weer voor u geopend!

24

Y M C B

B

Y M C B

Y+C+M

C+Y

C

C+M

M

M+Y

Y

25%

75%

50%

0,5%

1%

6

13

98%

97%

2%

3%

8

15

96%

95%

4%

5%

11

18

99,5% 99%

C

M

Y

B

B

tel. 0594 - 857 081 06-21 800 860 janbekker@letterenlijn.nl tel. 0594 - 857 082 06-21 800 880 tinybekker@letterenlijn.nl

C+Y

C

C+M

M

M+Y

Y

25%

75%

50%

C

M

C+Y

C

C+M

M

M+Y

Y

25%

75%

50%

0,5%

1%

6

13

98%

97%

2%

3%

8

15

96%

95%

4%

5%

11

18

99,5% 99%

C

M

Y

B

B

Opmaak

boeken

Vormgeving

advertenties

Uitwerken

huisstijlen

Drukwerk

inkopen

Bewerken

beeld

Advies

drukwerk

Y+C+M

C+Y

C

C+M

M

M+Y

Y

B

B

Y+C+M

C+Y

C

C+M

M

M+Y

Y

25%

75%

50%

C

M

Y

B

B

Y+C+M

C+Y

C

C+M

M

M+Y

Y

25%

75%

50%

0,5%

1%

6

13

0,5%

1%

6

13

0,5%

1%

6

13

98%

97%

2%

3%

8

15

98%

97%

2%

3%

8

15

98%

97%

2%

3%

8

15

96%

95%

4%

5%

11

18

96%

95%

4%

5%

11

18

96%

95%

4%

5%

11

18

99,5% 99%

Y

25%

75%

50%

Detachering DTP

www.letterenlijn.nl

Y+C+M

Y+C+M

B

Letter & Lijn:

B

Aweg 12, 9718 CT Groningen, tel. 050-280 88 86 www.slingerij.nl - info@slingerij.nl

99,5% 99%

99,5% 99%

C

M

Schilderswijk Wijkkrant jrgng 38 nr 4  
Schilderswijk Wijkkrant jrgng 38 nr 4  

De vierde uitgave van 2012, oftewel oktober 2012

Advertisement