Page 1

Wil je ‘Gluren Bij De Buren’, scheur dan deze voorpaagina van de wijkkrant af

wijkkrant

jaargang 38 nr. 2, april 2012

voor Kostverloren en de Schildersbuurt

Gluren bij de buren

Zaterdag 14 april 13.00-17.00 uur Kleine verrassingen in het huis van je buren


wijkkrant

jaargang 38 nr. 2, april 2012

voor Kostverloren en de Schildersbuurt In dit nummer o.a.: • Herinneringen • Kapper Koning • Kostverloren Koor • Poep op je eigen stoep! • Ken je wijk

Belastingkantoor wordt wooneenheden

WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL

• Van de bestuurstafel

3


Colofon

Van de eindredacteur door Joop Dollekamp

De Wijkkrant Schilderswijk is een uitgave van de Vereniging Wijkraad Schilderswijk en de Wijkgroep Kostverloren. De wijkkrant verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 4000. Verspreiding Schildersbuurt en Kostverloren Hoofdredacteur Grietje Scholtens Gerard Doustraat 102 9718 RL Groningen tel.: 050-311 97 65

4

Eindredacteur Joop Dollekamp Jozef Israelsstraat 62 A 9718 GN Groningen tel.: 050-314 18 25 Emailadres redactie: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl Redactieleden Desiree François - redacteur Jan de Vries – fotograaf en distributie Foto voorpagina Joop Dollekamp Medewerkers Martin Baving – coördinator bezor­ ging, puzzel en kleurplaat, Jelle Parmentier – freelance ­redacteur Vormgeving Jan Bekker, www.letterenlijn.nl Druk Drukkerij de Volharding, Hoendiepskade 12 9718 BE Groningen tel.: 050-312 72 23 volharding@wxs.nl De wijkkrant is digitaal nu al te vinden of komt snel op www.schilderswijkgroningen.nl onder tabblad Media

Onze vorige krant met als voorpaginakop “Lente in Januari?” was nog nog maar net gedrukt of het begon me toch te vriezen, te hagelen en te sneeuwen! De spykes voor onder de schoenen waren niet aan te slepen en bij onze Friese buren ging de Elfstedentocht nog maar net niet door. Toch nog een “Winter in Februari!” Goed, ook weer gehad en nu begint langzaam de echte Lente en dus is dit onze echte Lentekrant. En uw eindredacteur verheugt zich nu al op Rokjesdag. Eéh … sorry, als ik hiermee dames beledig, bied ik bij voorbaat mijn excuses aan. Wat hebben we deze keer voor jullie? Een bijzondere voorpagina die er af te schueren is, om op 14 april te ‘Gluren bij de Buren’. Een groot aantal relatief korte artikeltjes over verschillende activiteiten die in onze wijk plaatsvinden. We hebben ook dé oudste kapper van onze wijk (in een interview en een column), een artikel over het Kostverlorenkoor, info over de Rembrandt Caemer, Lentekriebels, de vernieuwde website www.hvkostverloren.nl, en nog veel meer! Daarnaast hebben we een artikel over de verbouw van het voormalig Belastingkantoor tot wooneenheden en een daarbij behorende dikke (éénmalige) kleurenadvertentie. Zie de achterpagina. Wij vinden dat de wijkkrant weer goed gevuld is met leuke, boeiende en interessante artikelen. Wij hopen dat jullie dat ook vinden en dat jullie net zo veel plezier beleven aan het lezen van deze wijkkrant als wij hebben aan het maken ervan! Blader en lees deze wijkkrant weer rustig door onder het genot van een kopje koffie of thee … of iets anders lekkers. Veel leesplezier.

De copy voor de volgende wijkkrant moet de redactie bereikt hebben op

15 mei 2012 De overige einddata voor de volgende wijkkranten zijn 15 september en 15 november. Inderdaad altijd de 15-de van de oneven maand, behalve juli de 7-de maand.

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer politie, brandweer en ambulance O.B.S. Petteflet Buitenschoolse Opvang Schildersbuurt (BSO) Centraal Meldpunt Stadsbeheer Containers bestellen Dienst Informatie en administratie (DIA) Dierenambulance Doktersdiensten Groningen Essent storingen gas en elektra GGD Info/klachten folderservice/verspreiding reclame folders Kindertelefoon (gratis bereikbaar van 14.00 - 20.00 uur) Meldpunt Overlast Milieudienst Groningen Nijestee algemeen / onderhoud OCSW (Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn) Ombudsvrouw Gemeente Groningen Politie bureau West Rechtswinkel Groningen Rod-O-Matic (verstoppingen) 24 uur per dag Sociaal Raadslieden/Maatschappelijk Werk (MJD) SKSG Kinderopvang Thuiszorg Groningen Waterbedrijf Groningen Wijkpost oude wijken RO/EZ Ziggo klantenservice

112 050 - 312 17 18 050 - 313 03 88 050 - 367 89 10 050 - 367 10 00 050 - 367 91 11 050 - 579 19 09 0900 - 92 29 0800 - 90 09 050 - 367 40 00 0900 - 2023070 0800 - 04 32 050 - 587 58 85 050 - 367 10 00 050 - 853 35 33 050 - 367 61 11 050 - 318 65 68 0900 - 88 44 050 - 313 47 07 050 - 313 88 22 050 - 577 51 04 050 - 317 13 90 0900 - 86 15 050 - 368 86 88 050 - 367 89 10 050 - 367 81 11 0900-1834


Belastingkantoor wordt wooneenheden door Joop Dollekamp van de wijkkrant en Joke van Delden van Nijestee

De wijkraad is op 2 februari geinformeerd over de verbouwplannen van het voormalig Belastingkantoor, inclusief de voor- voormalige Zeevaartschool aan de Hofstede de Grootkade. Nijestee had ons uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Van Nijestee waren aanwezig Joke van Delden, de projectontwikkelaar van dit plan en Victor Weisenbach, de wijkcoordinator. Vanuit de wijkraad waren Mart Coenders, Hein Pronk en Joop Dollekamp aanwezig.

Wie is nu de eigenaar van dat Belastingkantoor? Nijestee is nog niet de eigenaar. De twee kantoren zijn eigendom van ontwikkelaar Van Wijnen Groningen BV. Nijestee zal het project , zodra het gereed is, in de vorm van een zgn. turnkey project overnemen. “Een turn-key project is een type project dat wordt gebouwd door een ontwikkelaar en

verkocht of overgedragen aan een koper in een kant-en-klare toestand”, aldus Wikipedia. Zie http://www.wikipedia.org/wiki/Turnkey De aankoop is natuurlijk wel in overeenstemming met Nijestee gedaan. Zij hebben dan ook in de ontwerpfase invloed op het eindresultaat. Dit zodat de woningen aan hun wensen voldoen.

Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat de vraag naar jongerenhuisvesting in de stad zeer groot is. Bij de manifestatie BouwJong zijn vele plannen voor jongerenhuisvesting uitgewerkt. Een aantal zijn studie’s , sommige projecten zijn al in uitvoering en een aantal zijn nog in het ontwerpstadium. De verbouw van de voormalige belastingdienst valt onder de laatste categorie. Woningcorporatie Nijestee wil graag voorzien in de grote vraag naar betaalbare jongerenwoningen. Wat gaat er gebeuren? De oude Zeevaartschool wordt verbouwd tot 40 appartementen. Deze zullen worden verhuurd in de iets duurdere klasse ca. 450-650 euro en zijn daardoor niet specifiek voor jongeren. De woningen zullen via het woonruimteverdeelsysteem aangeboden worden. Het (nieuwere) gebouw uit de jaren 60 zal worden verbouwd tot 96 jongerenstudio’s. Deze zullen voor een prijs van ca. 350 euro per maand worden verhuurd. Dan krijg je als jongere nog huurtoeslag en mede daardoor zijn ze prima geschikt voor jongeren. En het parkeren dan ? Autoparkeren: op het achterterrein en dus op eigen terrein, komen ca. 53 parkeerplekken voor een deel onder de grond. Daarmee wordt voldaan aan de parkeernorm van de gemeente Groningen, aldus Joke van Delden. Nu hier op eigen terrein geparkeerd kan

5


6

Yoga in de Schildersbuurt A. van Ostadestraat ontspanning, rust in denken, soepel worden en tijd voor jezelf Kom langs voor gratis proefles maandagavond

www.carlahofstee.nl

19.30-20.30 050-3184311 06-1025 0086


worden, is het beleid van de gemeente Groningen dat er geen vergunning voor een parkeerplaats in het openbaar gebied wordt afgegeven. Het zal dus de parkeerdruk in de buurt niet verhogen. Uiteraard kunnen er wel bezoekerspassen worden afgegeven. Fietsparkeren: op het achterterrein wordt ook het fietsparkeren opgelost. Hier komen ca. 115 fietsenstallingen. Er wordt nog nagedacht over eventuele fietsenstallingen aan de voorzijde, nabij de entree, maar die zijn voor bezoekers.

hierbij maar even aan de fietsproblematiek bij andere studentehuizen en de rommel die toch vaak in de straat te vinden is. Geprobeerd wordt dit te minimaliseren. De omgevingsvergunning? De aanvraag voor een omgevings-

Een complexbeheerder ? Ja! Nijestee wil in dit complex ook ruimte reserveren voor een complexbeheerder, zodat er een beetje toezicht is op de bewoners. Dit is standaard beleid van Nijestee. Hiermee willen ze het gebouw en de omgeving schoon en netjes houden en kunnen mogelijke problemen direct opgelost worden. Denk

De watertoren De Schildersbuurt heeft een baken. De watertoren. Zesenvijftig meter bakstenen robuustheid. Ingetogen, zonder al teveel franje. Onverstoorbaar waakt hij over de buurt. Hij wenkt je met een kalm knikje vanuit de verte als je de wijk nadert. De toren staat al op het netvlies van mijn kinderen gebrand. De contouren van deze reus zullen ze hun hele leven nooit vergeten. De watertoren is jarig. Hij krijgt de burgemeester op bezoek. Want hoewel de bouw in 1911 begon, werd deze in 1912 voltooid. Honderd jaar; hij is nog piepjong. Zo’n toren hoort eeuwen mee te gaan. Hij is ontworpen door één van mijn helden: Jan Anthony Mulock Houwer.

vergunning, zeg maar de vroegere bouwvergunning, is nog niet helemaal gereed. Waarschijnlijk wordt die aanvraag in april afgerond. Zoals de plannen er nu uit zien passen ze in het geldend bestemmingsplan Schilderswijk. Informatie aan de buurt! Er was in november 2011 al een informatiebijeenkomst voor de nabije buren, omdat men toen dacht dat de aanvraag al in december zou worden ingediend. Dit heeft enige vertraging opgelopen. Begin april zal Nijestee de omgevingsvergunning aanvragen. Op 22 maart j.l. is er een informatiebijeenkomst voor iets meer dan de naaste buren geweest. Voor die bijeenkomst was een grotere groep uitgenodigd, maar … uiteraard was de hele buurt toen van harte welkom. Misschien was u er wel bij !

7

Alleen die naam al. Hij sleet zijn leven tussen 1857 en 1933. Ik weet niet of de man deugde als mens, maar als architect zeker wat mij betreft. In het jaar 1900 werd hij aangesteld als directeur Gemeentewerken in Groningen. Hij ontwierp prachtige gebouwen her en der in de stad. Hij stond aan de wieg van het unieke Blauwe Dorp en van het Stadspark. Maar hij drukte ook zijn stempel op de Schildersbuurt. Mulock Houwer ontwierp diverse woningblokken maar ook het gebouw van de voormalige Zeevaartschool. Dat strakke gebouw dat de schoonheid van het weglaten laat zien. Het staat wat hulpeloos aangeklemd tegen de architectonisch rotte kies van onze buurt: het belastingkantoor aan de Hofstede de Grootkade. De zwartste periode uit het jonge leven van Watertoren West – zoals hij officieel heet – was de oorlog. Bij de bevrijding bestegen de Duitsers zijn trappen en misbruikten zijn indrukwekkende lengte. Van bovenuit de toren beschoten ze de bevrijders. Een beetje bevrijder schiet natuurlijk terug, en zo kwam het dat de toren beschadigd werd. Granaten uit een Canadese tank raakten hem hard en vernietigden de grootste van zijn twee waterbassins. Aangezien dit in die tijd nog gevuld was, spoelden de bezetters letterlijk de toren uit. En zo had hij toch nog een bescheiden heldenrol bij de bevrijding van onze wijk. Helaas is de toren wat lelijk gerestaureerd. Die kunststof kozijnen verdient hij niet. Wie weet komen er ooit nog zulke economische hoogtijdagen, dat er zelfs geld is om de watertoren terug te brengen in originele staat. De slechtvalk die af en toe een stadsduif zit te plukken op de dakgoot, zal het in ieder geval een worst wezen. Ik ga zo weer naar huis. Naar mijn buurt, mijn plek onder de vleugels van de watertoren. Op de weg terug van mijn tuinhuis in het Stadspark waar ik schrijf, kom ik langs een onbeduidend hekje. Van gietijzer, rondom een boom in het park. Het is het gedenkhekje voor Mulock Houwer. Hij heeft het verdiend. En als het hekje in de geest van hem is ontworpen, was het een bescheiden man. En dat zou me niets verbazen als ik zo zijn toren zie.. Pierre Carrière, www.pierrecarriere.nl


Stand van zaken Buurtwerk Kostverloren door Sandra ter Veen

In de vorige wijkkrant heb ik me voorgesteld en beloofd u op de hoogte te houden van mijn werkzaamheden. Ik heb de afgelopen periode vooral gebruikt om een analyse te maken van de wijk. Dit bestaat voor een deel uit algemene cijfers en voor een ander deel uit wat ik hoor van bewoners, vrijwilligers en werkers uit de wijk. Een aantal van jullie heeft misschien al wel een vragenlijst in de brievenbus gehad en misschien zelfs ingevuld. Deze vragenlijst wordt in de hele wijk verspreid. Ik denk daar t/m april nog mee bezig te zijn. Aan de hand van al deze gegevens maak ik de analyse en vervolgens een wijkplan. De definitieve versie zal rond eind mei klaar zijn.

Naar de kapper.... 8

Dit betekent niet dat er tot die tijd niets anders gebeurd. Zo wisten een aantal bewoners me al te vinden voor hun eigen ideeën. Ik kan dan meteen meedenken en ondersteunen waar nodig. Dus schroom niet om contact met me op te nemen! Jullie als bewoners mogen natuurlijk ook meedenken en doen met mij. Ook dat hoor ik graag. Bewoners uit de Schildersbuurt maken ook gebruik van de voorzieningen in Kostverloren. Jullie zijn van harte uitgenodigd om te komen met jullie ideeën t.a.v. de activiteiten in de buurtpanden van de wijk. Tot ziens in Kostverloren! Sandra ter Veen Bereikbaar van maandag t/m vrijdag Siersteenlaan 480-5, 9743 EZ Groningen tel:      050 5775104 of 06 42735129 email:  s.terveen@mjd.nl

Manifestatie Schilderswijk Zaterdagmiddag 14 april: ´Gluren bij de Buren´

Het was mooi. In 2010 ben ik voor het eerst naar de Gluren bij de Burenmiddag geweest, want ik was wel benieuwd naar al die keramiek, strijkmuziek en aquarellen. Bijkomend aspect, daar was het mij natuurlijk vooral om te doen, was de mogelijkheid om eens achter de gevel van een mooi, apart of juist heel gewoon huis of flatgebouw te kijken. Eerst ben ik naar een portiekflat gegaan, waar de waskelder opengesteld was voor verhalen en poëzie. Ik vind portiekflats mooi. Het is nieuwbouw die nog altijd nieuw is. Hun strakheid roept optimisme op: twee slaapkamers, een grote keuken en een balkon, dat is waar een mens in de wederopbouw in ieder geval recht op had – plus een stalen hekje om de fiets tegen te zetten. En dan die waskelder in de portiekflat, zo mooi nog: licht, ruim en schoon, precies zoals het was toen de ruimte werd opgeleverd. Prachtige stenen spoelbakken, met rondom glimmende kleine tegels en overal die geur van de nog warme witwas. Daarna ben ik naar een kapsalon gegaan, niet ver van de waskelder. De kapper had zijn zaak al bijna vijftig jaar (sinds 1961), een feit waar hij bijzonder trots op was. Hij vertelde dat hij fotograaf wilde worden, maar dat dat niet mocht van zijn vader. Toen wilde hij kok worden, maar dat mocht ook niet van zijn vader. Hoewel hij van zijn vader ook geen kapper mocht worden, kon hij toch een zaterdagbaantje krijgen in een kapsalon. Van het één kwam daarna het ander, ook al wilde zijn vader het niet. Twee dingen. Eén: je wilt iets en het mag niet van je vader. Twee: kappers praten graag – sommigen al meer dan vijftig jaar. Ik stelde mij zo voor dat de bewoners van de portiekflat in 1961 allemaal naar deze kapsalon gingen, bijvoorbeeld als de was op het balkon aan de lijn hing te drogen. Ik kon mij dat goed voorstellen, want de kapsalon was na 1961 niets veranderd. Grijs-wit behang tegenover bruine kapstoelen, met daarvoor zwarte formica kaptafeltjes met een laatje. Boven het laatje grote, rechthoekige, net niet symmetrische spiegels met ronde hoeken – hoeken die dus geen hoeken zijn. Verder hele grote droogkappen, een vitrine met 4711-parfumpjes en het beroemde zwarte bord met de witte prikletters om zowel het type behandeling (‘wassen en föhnen’) als de prijs (’27,95’) aan te geven. Bij het afscheid nemen kreeg ik een cadeautje. Ik mocht kiezen tussen een opschrijfboekje en een pen. Op de pen stond ‘Kapper Koning, 1961 * 45 jaar * 2006.’ Die heb ik toen maar genomen. Jaap Krol

De derde editie GLUREN BIJ DE BUREN is aanstaande: zaterdagmiddag 14 april. Nog even en dan ben je weer welkom in het huis van buurtgenoten. We hebben net als voorgaande jaren een gevarieerd programma kunnen samenstellen: In allerlei verschillende panden (van herenhuis tot kerkgebouw, van oude smederij tot portiekflat) kun je genieten van muziek, schilderijen, historie van een huis, modelbouw (kermisattracties en schepen), beelden en natuurlijk van de mogelijkheid om eens te kijken achter een deur waardoor je normaal gesproken niet naar zo maar naar binnen loopt. Volgens buurtgenoten die eerder al gluurden is het een prettige manier om je wijk te beleven, om nieuwe mensen te treffen en ook om oude bekenden uit de wijk weer eens te spreken. Het programma valt een dezer dagen bij je in de brievenbus, maar zal ook te vinden zijn op www.schilderswijkgroningen.nl. Na afloop van de gluurmiddag hopen we op enthousiaste verhalen in café Tante Truus, waar de buurtborrel is. Namens de organisatie, Desiree François, Paul Schuddebeurs, Inge Hiemstra


VAN DE BESTUURSTAFEL, NR. 36 februari / maart 2012 Nieuw bestemmingsplan Schildersbuurt Mieke Bos en Bert van de Vorstenbosch (gemeente Groningen) waren aanwezig bij de bestuursvergadering om informatie te geven over het nieuwe bestemmingsplan voor de Schildersbuurt. Dit plan vervangt het oude bestemmingsplan. Dit plan bevindt zich in de voorontwerpfase. Tot 23 februari was inspraak mogelijk. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt, waar bewoners hun zienswijze op kunnen indienen. Vervolgens gaat het plan naar de gemeenteraad voor vaststelling. Vermoedelijk vindt dit eind 2012 plaats. In het plan staan o.a. nieuwe regels, die beperkingen opleggen aan de bouwhoogte. Het bestuur wijst beide ambtenaren erop, dat de informatie naar de wijkbewoners erg laat plaats vindt. Het rechtstreeks informeren van de bewoners was ook beter geweest. Meer informatie over het plan is te vinden op de website van de Wijkraad Schilderswijk en op de site van de gemeente Groningen. Studentenhuisvesting Drie bestuursleden hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Nijestee over de ombouw van het voormalige Belastingkantoor tot huisvesting voor jongeren (nieuwe ge-

deelte) en meer luxe appartementen (oude gedeelte). Op het binnenterrein komen parkeerplaatsen voor de bewoners. Er worden geen parkeervergunningen afgegeven aan bewoners om in de wijk te parkeren (voorkomen van parkeerproblemen). Het is de bedoeling om in maart de bewoners in de directe omgeving van het pand te informeren over het plan. Er komt een informatiebijeenkomst. Het bestuur heeft gevraagd om de uitnodigingsbrief in een zo groot mogelijk gebied rond het pand huis aan huis te verspreiden. Meer informatie over dit onderwerp op de website van de Wijkraad Schilderswijk. Gesprek met wethouder Frank de Vries De stadsdeelsecretaris heeft ons bericht, dat het college van B&W op 6 juli in de Schilderswijk op bezoek komt. Dan zal gesproken worden over de door het bestuur en Manifestatie Schilderswijk naar voren gebrachte zorgen over de situatie in de Schildersbuurt, o.a. dreigende verpaupering, uitblijven van aanpak van de Kraneweg en het tot nu toe uitblijven van beleidsvoornemens van de gemeente om ook in de Schildersbuurt wat aan vernieuwing en verbetering te doen. Inmiddels heeft Henk Tiggelaar van Manifestatie Schilderswijk over dit onderwerp het een en ander op papier gezet. Deze notitie zal mede uitgangs-

punt zijn voor het gesprek met het College. Stadsdeelcoördinatie heeft wel toegezegd, dat er dit jaar een wijkanalyse komt van de Schildersbuurt. Nieuwe statuten Over dit onderwerp heeft in de vorige wijkkrant al wat gestaan. We streven naar het gelijkluidend maken van de statuten van beide wijkverenigingen (Wijkraad Schilderswijk en Wijkgroep Kostverloren). Het bestuur heeft de (ontwerp-)statuten uitvoerig besproken en is nu zover dat deze voor een laatste controle en enkele aanvullingen en wijzigingen naar de notaris kunnen. Het bestuur kiest uit praktische overwegingen voor de stichtingsvorm en zal dit besluit en de (ontwerp-)statuten voorleggen aan de ledenvergadering, die in september of oktober gehouden wordt. Daar valt de uiteindelijke beslissing. De keuze voor de stichtingsvorm betekent niet, dat er geen bewonersbijeenkomsten meer zullen zijn. In de statuten wordt vastgelegd, dat deze jaarlijks moeten plaats vinden. Activiteitenverslag en financieel verslag Het bestuur moet voor 1 april deze verslagen indienen bij de gemeente. Binnenkort zijn deze verslagen op de website te lezen.

Samenwerkingsverband Kostverloren en Schildersbuurt (SKS) door Grietje Scholtens

Vereniging Wijkraad Schilderswijk en Wijkgroep Kostverloren zijn twee zelfstandige wijkorganisaties en vormen samen één bestuur het zogenaamde SKS (Samenwerkingsverband Kostverloren en Schildersbuurt)

Vergaderadres; het pand “Op Mars” aan de H.W. Mesdagstraat 72.

ene keer op maandag- de andere keer op donderdagavond.

Bestuursvergaderingen: een keer in de maand van 20.00 – 22.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen, bel dan even met Grietje Scholtens. tel. 050-3119765.

Door omstandigheden vergaderen we op wisselende dagen, de

Grietje Scholtens

Kostverloren

waarnemend voorzitter en hoofredacteur wijkkrant

Mart Coenders

Schilderswijk

waarnemend secretaris en Manifestatie Schilderswijk

Hein Pronk

Schilderswijk

Harmen Gelling

Schilderswijk methadonverstrekking A-weg, nachtopvang St. Huis, InterWonen Leger des Heils, jongerenhuisvesting

Rudy Heddema

Kostverloren

verkeer, parkeren, milieu, grijs en groen, wijkteam Kostverloren

Joop Dollekamp

Schilderswijk

webmaster website en eindredacteur wijkkrant

Martin ten Berge

Schilderswijk

belangstellende buurtbewoner

Yvonne Dijkstra

Kostverloren

notuliste

penningmeester + welzijn, milieu, grijs en groen, buurtlokaal en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9


Laminaat Parket & Zonwering

De Vries

Het adres voor uw complete woninginrichting

Friesestraatweg 348 9718 NV Groningen Tel. 050-3180916

Speel onbezorgd en vrij en groei op tot je mooiste jij

Uw adres voor: Laminaat, hout, kurk, planken vloeren en traditioneel parket (Ook schuren en lakken van bestaande vloeren. Zonwering, tapijt, vinyl, gordijnen, inbetweens en vitrages.

Kinderdagverblijf Little World

Een veilige basis Veel plezier Een warme sfeer Spelenderwijs leren

10

Taco Mesdagplein 5 9718 KE Groningen 050 402 89 81 www.kdv-littleworld.nl

ADVERTORIAL

Een breipunt in het Kostverlorenkwartier. Wat is dat? Dat is samen breien, ontspannen, gezellig en inspirerend!

huurders vereniging kostverloren

Vernieuwde website www.hvkostverloren.nl door Jacob Bolhuis De Huurdersvereniging Kostverloren (HVK) heeft sinds 12 maart j.l. een geheel vernieuwde website. Gemakkelijker, overzichtelijker en u kunt er altijd de laatste nieuwtjes en activiteiten op vinden. We houden deze site zeer “up to date”. Heeft u nieuws of een idee? U kunt het via de site direct doorgeven en het wordt zeer snel geplaatst. Ook zijn we zeer geïnteresseerd in leuke verhalen en oude foto’s over de wijk.

Breien is weer helemaal terug !

Waarom samen elkaar handige tips geven, de één weet meer dan de breien ? ander, patronen met elkaar bespreken en overnemen, mooie breisteken uitwisselen, nieuwtjes over garens, onervaren breisters helpen enz. enz. breien ontspant ! breien geeft rust ! Het resultaat geeft voldoening ! Janny en Leonie, twee ervaren breisters, zijn op het idee gekomen hier in Kostverloren/Schilderswijk zo`n breipunt op te zetten. Voor wie? voor iedereen die van breien houdt, oud en jong. Waar? in het Kostverlorenkwartier, Ostadestraat bij Vensterschool “De Petteflet”. Wanneer? op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur Meenemen? breigaren en pennen, of een breiwerk waar je al aan bezig bent. Wat breien? warme wollen winterwanten, dikke sokken voor in de laarzen, mooie lange sjaals, grappige mutsen, babydekentje enz. Hoe? geen lidmaatschap, geen contributie, wel klein bedrag voor koffie of thee. Startdatum? donderdag 12 april. Belangstelling? Meer informatie? Even bellen of mailen. Janny: tel. 050-3128792 Leonie: tel.050- 3188356 mail: j.a.rensema@home.nl mail: hemstum83@hotmail.com


Advertorial

Altijd parkeren in Kostverloren Nijestee verhuurt in Kostverloren niet alleen woningen, we hebben ook veel verschillende parkeerplaatsen die u van ons kunt huren. Wilt u verzekerd zijn van een vaste en veilige parkeerplaats? Huur een plek voor uw auto bij Nijestee. In Kostverloren biedt Nijestee drie soorten parkeerplaatsen aan: Afgesloten parkeren onder dak Nijestee verhuurt parkeerplaatsen in de garage onder de woningen aan de Rembrandt van Rijnstraat. De parkeergarage is alleen voor de gebruikers toegankelijk en in de garage heeft u uw eigen veilige, droge en ruime plek. Kosten € 50 euro per maand

Een vaste parkeerplek in uw buurt Achter de winkels aan de Jacob van Ruysdealstraat verhuurt Nijestee parkeerplekken. Deze zijn afgeschermd met een parkeerbeugel waar alleen u de sleutel van heeft. Zo bent u altijd verzekerd van een plekje in uw eigen wijk. Kosten € 15 euro per maand

Afgesloten parkeren Hoeft uw auto niet perse onder dak, maar wilt u ‘m wel veilig gestald? Huur dan een plaats op het afgesloten parkeerterrein aan de Friesestraatweg. Kosten € 25 per maand

Meer informatie vindt u op www.nijestee.nl/parkeerplaats. U kunt ook bellen met Nijestee via (050) 853 35 33 of stuur een email naar info@nijestee.nl.

Ingang parkeergarage Friesestraatweg, ingang R. van Rijnstraat, Staalmeesters parkeerterrein La Deèsse

Ingang parkeerterrein Jacob van Ruysdaelstraat

Parkeerplaats 8, Paulus Potterstraat

ADVERTORIAL

STUDIO SOULJOY “Yoga is a state of mind” Hathayoga Zwangerschapsyoga en Hangmatyoga op de Kraneweg Studio Souljoy bestaat nu ruim een jaar en wordt gerund door Eva Sacchetto, yogadocente aangesloten bij de VYN. Zes dagen per week organiseert zij hier Hathayoga, Hangmatyoga en Zwangerschapsyoga op avonden, middagen en ochtenden.

Al verschillende bewoners uit de Schilderswijk en Kostverloren ontmoeten elkaar tijdens de lessen. De lessen zijn wisselend pittig, invoelend, en ontspannend. De lessen helpen je bij het hervinden van de soepelheid en kracht van je lichaam en je leert ontspannen. Deze kennis, over het ontspannen, neem je mee je dagelijkse leven in en helpt je om met stressvolle situaties om te gaan. De Zwangerschapsyoga wordt iedere zaterdagmorgen en op de maandagavond gegeven. De lessen helpen je je voor te bereiden op de naderende bevalling en geven je ook een prettige ontspannen ondersteuning tijdens de maanden dat je lichaam en geest zich aan het voorbereiden zijn. Kennis over en het contact maken met je lichaam geven je een diep vertrouwen in je eigen kracht en het geboorteproces. Lessen voor de zwangere vrouw en ook een aantal lessen met partner zijn opgenomen, indien men dat wenst. In november is Eva ook gestart met Hangmatyoga, ook wel Aerialyoga of Unnasata Yoga genoemd. Yogaoefeningen doen in een yogahangmat

die aan het plafond hangt! De lessen versterken arm, buik en rug spieren en bezorgen je met de ondersteboven hangposes een zeer diepe ontspanning wat weldadig is voor het hele lichaam en met name de rug. Op de vrijdagmiddag zijn er speciaal lessen voor kinderen Hangmatyoga! Heerlijk zwieren, ondersteboven hangen en ontspannen! Studio Souljoy is een mooie sfeervolle studio en voor wie nieuwsgierig naar zichzelf zijn de lessen een aanrader, een waar onderzoek naar jezelf! Eva Sacchetto telefoon: 06-46290696 email: souljoy@live.nl website www.souljoyyoga.nl

11


12

Piccola Roma Pizza-afhaal / bezorgdienst Kraneweg 38 Telefoon 050-313 22 33 Fax 050-318 25 37 online menukaart www.piccolaroma.nl en www.roma-groningen.nl Bij afhalen krijgt u 10% korting Bij bezorging en besteding van € 15,- krijgt u GRATIS; • BROODJES MET KRUIDENBOTER of • 10% KORTING OP UW BESTELLING En bij besteding van € 25,• 1 FLES WITTE OF RODE WIJN OF • PIZZA MARGHERITA Bij uw bestelling kunt u direct om de actie­ folder vragen aan de telefoniste i.v.m. de kortingsbonnen. Niet i.c.m.andere acties en maximaal 1 bon per adres.

De Pierewaai • groepsuitjes in het Waddenland • overdag en ‘s avonds • 4 tot 400 personen

www.depierewaai.nl 050-3601750 • info@deperewaai.nl

M. Pronk Viskraam Groningen Kraneweg hoek Westersingel 06-20 24 66 78


Herinneringen door Desiree François

Iemand van de wijkkrant kwam haar tegen. Janny. Ze had in de Schilderswijk gewoond van plm 1936 –1947. Haar vader bouwde een rij huizen aan de Friesestraatweg en ging met z’n gezin in het laatste huis wonen nummer 24/6. Dit was tevens de laatste rij van de wijk. De Rembrandt van Rijnstraat, de Jan Steenstraat, de J.J. van Goyenstraat en alles daarachter was er nog niet. Er was alleen ruimte. Naast hun huis was de boerderij van boer van de Velde. Ze keken over de weilanden naar Hoogkerk

en schaatsten op de sloten. Op het plein waar nu de garage van Van der Ley is gevestigd, stond toen villa ‘de Spits’ van haar oom Gerke Heeringa. Aan de Friesestraatweg woonden de families Nienhuis, Bulthuis en Heeringa. Ze hadden alle drie twee dochters en zo werd het ‘vrolijk zestal’ geboren. Ze deden af en toe leuke spelletjes, met een hapje en een drankje. Het balkengat lag achter het grote huis van de familie Barkmeyer, waar ze wel eens in de tuin mochten spelen. Haar broer speelde met Joop Barkmeyer en achteruitlopend viel Joop in het balkengat en verdronk, zoiets kan je niet vergeten! Zoals in zoveel wijken had je veel middenstand. Op elke hoek was een bakker of een groenteman. Op de hoek van de Wassen-

berghstraat waar de familie in 1940 naar toe verhuisden zat bakker Bus. Grappig, daar wordt nu ook gebakken, maar dan pizza’s! Janny verteld vol vuur. Ze is altijd erg geïnteresseerd geweest in alles wat er in de wijk gebeurde en kende veel mensen. Ze ging naar school aan de Kraneweg en naar de Mulo, ingang Otto Eerelmansweg, waarnaast melkhandelaar Oosterveld z’n paard stalde. Met name Kostverloren was de wijk waar ze met het zendingsbusje liep. De opbrengst was voor Indië. Ze liep door de Spoorstraten

en zelfs over het spoor waar kleine straatjes waren. Bakker Laning aan de Friesestraatweg, familie van Dijken en kruidenier Erenstein aan de overkant. Haar grootouders woonden aan de A-weg vlakbij de beschuitfabriek. Voor een paar centen haalde je daar een tas vol beschuitbrokken. Toen kwam de oorlog. ‘Haar’ school werd meteen in gebruik genomen door de Duitsers (10 mei 1940). Ondertussen werd het gezin groter en zodoende moest er een slaapkamer bij gebouwd worden. Ze woonden naast de familie Naber, die een verzetsheld was. Bij een razzia kwamen de Duitsers over Janny’s slaapkamer heen om de heer Naber te pakken, die later van het Scholtenshuis afgesprongen is om zijn makkers te beschermen. De Naberpassage is naar hem vernoemd. Janny was een jaar of elf en behalve dat ze haar mondje wel kon

Van krantenbezorger tot miljonair! Dat kan! We zoeken nog een wijkkrantenbezorger voor de Westersingel, A-weg tot de Bleekerstraat, de Verlengde Visserstraat en de Melkweg vanaf de Kraneweg tot de Dr. C. Hofstede de Grootkade + een stapeltje van ca. 25 voor de Scheveningse Haringhandel van M. Pronk. Hij staat op de hoek van de Verlengde Visserstraat en de Westersingel. Dus in jouw nieuwe bezorggebied.

roeren bleek ook dat ze dapper en absoluut niet verlegen was. ‘Onze kachel moest ook branden’, en dus liep ze achter de turfwagens van de Duitsers aan over de Hofstede de Grootkade en probeerde ze er turf uit te trekken ... met een jute zak vol kwam ze dan thuis. Op het Jozef Israëlsplein bij de Taco Mesdagstraat kwam een bom terecht op het huis van de familie Dijkema ze verloren drie van hun kinderen. Ze werden begraven op de Zuiderbegraafplaats en Janny was erbij, want deze kinderen zaten bij haar op school. Ze hebben samen psalm 103:7 en 8 gezongen op de begrafenis. Dat heeft diepe indruk gemaakt. De studenten van toen, uit die buurt kende ze ook. Jan van Weerden heeft onlangs een boek geschreven “De oorlogsvlag.” Jan woont al heel lang in Canada. Zijn ouders woonden ook aan de Friesestraatweg en hebben ook veel geleden in de oorlog. Er woonden ook veel Joden in de buurt, veel zijn weggevoerd. De familie Grünewald woonde boven hun. Grünewald junior maakte gipsafdrukken in de schuur achter hun huis. April 1945, de geallieerden kwamen vanuit Leeuwarden, de Friesestraatweg over en zodoende moest er bescherming gezocht worden. Haar vader zaagde een stuk uit de vloer zodat zijn gezin een ‘goed’ onderkomen had. Op haar verjaardag lagen ze met elkaar onder de vloer. Er werd hevig gevochten en de dode Duitsers lagen in hun toch wel kleine tuintjes. Janny laat me nog een foto zien van de huishoudschool aan de Kraneweg. Wat een ruïne! We hebben een hele morgen gepraat over de Schilderswijk van vroeger en dat was de bedoeling. Ze is nog lang niet uitgepraat over haar jeugd in dit deel van Groningen.

Dit zijn totaal ca.100 krantjes oftewel een wandeling van goed een halfuurtje! Wil je dit wel doen? Heb je daar wel zin in? Of heb je zin in een haring? Ook dat kan! Diegene die zich als eerste aanmeldt, krijgt gratis een haring van Giel Pronk, onze eigen wijkharingboer of eigenlijk gewoon dé haringboer van Groningen! Mail naar wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl of bel met de eindredacteur van de wijkkrant Joop Dollekamp telefoon 314 18 25

13


Meezingochtend Kostverloren Koor op 12 juni om 10.00 uur door Bina Waijer Het Kostverloren Koor is vijf jaar jong. De eerste twee keer hebben we gezongen in de BSO. Maar sinds 12 juni 2007 is het Kostverloren Kwartier onze vaste oefenruimte. Al op 27 juni hadden we ons eerste optreden tijdens de feestelijke opening van de nieuwe speeltuin. Er volgden daarna nog vele optredens, zoals bij de straatspeeldag, de feestelijke opening van een Nijestee binnentuin, de heringerichte straat voor de winkelstrip, een aubade voor een 45-jarig huwelijkspaar en tijdens ‘Gluren bij de Buren’.

14

Wilt u uw activiteit in Kostverloren ook opluisteren met een optreden van het Kostverloren Koor? Neem dan contact op met Noortje Warmenhoven, telefoonnummer 3136118. Als U in het koor wilt zingen, kunt u zich daar ook aanmelden. Alle even weken op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur repeteert het koor. Het is een laagdrempelig koor. Dat wil zeggen een geschoolde zangstem is niet nodig! Plezier in het zingen staat voorop! Een ander doel is om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Allerlei muziekstijlen, van popliedjes tot smartlappen, van oude liedjes tot nieuwe liedjes in allerlei talen, ook in het Gronings, komen aan bod. Aan het vijfjarig bestaan wordt op bijzondere wijze aandacht besteed. We gaan

Big Brother

onze eerste CD opnemen en een meezingochtend houden. Dinsdag 12 juni om 10.00 uur mag iedereen uit Kostverloren en de Schildersbuurt gratis komen meezingen (of kijken en luisteren) op onze meezingochtend. We zingen van alles: Hey Jude van The Beatles, oude Indische liedjes als Ajoen, Ajoen, Veurjoar van Ede Staal en Droomland dat Paul de Leeuw altijd zong. De zaal is open vanaf 9.30 uur. De koffie en thee met Knols koek staan klaar! Noteer het al vast in uw agenda, want U komt toch ook naar de Adriaan van Ostadestraat? Het wijkcentrum Kostverloren Kwartier ligt aan de achterkant van basisschool De Petteflat, vlak bij het spoor. Vanaf het basketbalveldje hangen er “Kostverloren Kwartier”-wegwijsbordjes. U bent van harte welkom!

van de container zou passen hebben we vanuit het raam tot de orde geroepen toen hen dat niet lukte en ze de restanten -na eerst schichtig om zich heen te hebben gekeken- in de bosjes van het park mieterden.

Het ons door de verhuizing een jaar geleden naar Kostverloren

Geschrokken en hopelijk beschaamd haalden ze de wrakstukken er

geschonken uitzicht van park met vijver, spoorlijn en snelweg met

weer uit om mee terug naar het studentenhuis te nemen.

daarachter het wilde westen biedt ook bijna vanzelfsprekend een

Niet alle afvalbrengers laten zich op deze wijze tot de orde roepen. De

dissonant. Want naar perfectie kun je wel verlangen en streven maar

reactie “dat kutding doet het niet en waar bemoei je je mee” hebben

helemaal bereiken zul je het nooit.

we dan ook al een paar keer moeten aanhoren. Het meldingsnum-

En zo staat aan de overkant van de straat midden in het beeld een le-

mer van de milieudienst hoeven we niet te bellen want dat is een taak

lijke blauw-zilveren afvalcontainer van de gemeentelijke milieudienst

waar de bejaarde benedenbuurman zich met verve van kwijt. Dan

en zien we dagelijks buurtbewoners komen en gaan met de bekende

arriveert er in de loop van de dag en roodwitte pick-up auto met twee

grijze vuilniszakken. Vaak tot de rand toe volgepropt wat leidt tot

in groen-oranje gestoken medewerkers van de milieudienst en soms

het met de voet moeten aanstampen van de zak omdat anders het

nog een extra opsporingsambtenaar in blauw uniform die niet alleen

schuifluikje niet meer dicht wil. Twee zakken zou een veel makkelijker

de zakken verwijderen, maar ook de inhoud oppervlakkig inspecteren

oplossing zijn, maar misschien doen de bewoners aan bezuiniging

op zoek naar eventuele gegevens van de eigenaar en een slordig weg-

of is men bang dat een of andere big brother bij de gemeente via het

gegooide enveloppe met adresgegevens kan zo toch nog een boete

pasjessysteem het persoonlijk afgeleverde aantal zakken bijhoudt en

van € 70,-- opleveren.

er in geval van kwantumoverschrijding een boete volgt. Die boete (€ 70,--) wordt volgens een sticker op de container wel gegeven bij het naast de container plaatsen van vuilniszakken, maar een heel afschrikwekkende werking heeft dat in de praktijk niet. Regelmatig staan er zakken op straat wanneer de afvalcontainer het laat afweten (vol of defect) of wanneer het pasje niet reageert en dat is dan weer een prooi voor katten en de loslopende uitgelaten honden in het park die de zak met graagte openscheuren wanneer er iets eetbaars wordt geroken en waarvan de baasjes meestal te laat zijn om in te grijpen. Niet alleen zakken worden overigens in of naast de container geplaatst. Mensen komen met allerlei voorwerpen en proberen die in de opening van het zilverblauwe blok te proppen: kapotte stoelen, lampen, computers en ander huisraad. De twee studenten, althans daar schatten wij ze op in, die onlangs een fietswrak via degelijk dans- en stampwerk in zo’n vorm probeerden te modelleren dat ie in de mond

Big brother is really watching you! Erpeka


Kapper Koning al een halve eeuw in de S ­ childersbuurt

ik de 2-de prijs won. Ik had intussen ook mijn Ondernemersexamen behaald aan de Handelsavondschool.

door Grietje Scholtens

In jaartal 1958 leerde ik ook mijn vrouw kennen die ook in het kappersvak werkzaam was. Na de periode van Kapper Bos, werkte ik drie en een half jaar in Winschoten. In 1961 hebben we deze kapperszaak aan de Kraneweg gekocht. Het pand huurden wij voor een contract van 10 jaar. Ook hadden we de rechten op een optie telkens vijf jaren.

Ik ben op bezoek bij kapper Henk Koning, 75 jaar oud en nog steeds actief in zijn zaak aan de Kraneweg Meneer Koning vertel eens: hoe kwam u in het kappersvak terecht? Ik was een jongen van 12 jaar en hielp op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag mee in een kapperszaak in Harkstede. Ik ben geboren in Zuidlaren maar in 1940 verhuisden wij naar Westerbroek. In Harkstede zat ik op atletiek en de voetbal club. De secretaris van de voetbalclub had een kapperszaak en zocht een hulp. Nu … dat kwam mooi uit, want een zakcentje was welkom in die tijd. Mijn werkzaamheden bestond uit het inzepen en scheren van de Heren. Mijn vader zag het beroep van kapper niet zitten en had liever gewild dat ik een technisch beroep had gekozen. Maar mijn hart verkoos het kappersvak en dat bepaalde mijn verdere leven. Na deels de MULO te hebben doorlopen, ging ik naar de Handelsavondschool. Na 3 jaar Kappersschool heb ik examens gedaan en werd ik 1ste bediende met een diploma vakbekwaamheid op zak. Ik had eerst het kappersvak voor heren gedaan en later voor het damesvak. Toen ik 14 jaar was kreeg eerst ik 2.50 gulden per week, dat ging met de tijd naar 4.35, 7.50 en dan naar 9.00 gulden per week. Later werd mijn loon 17.50 gulden per week. Ik werkte in die periode in bij Kapper Stoffers aan de Veemarktstraat te Groningen. Daarna bij De Bos aan de Feithstraat, waar ik jaren in dienst ben geweest. Na mijn militaire dienst was ik eigenlijk te duur, maar mijn oude werkgever de Bos wilde mij niet kwijt en toen kreeg ik 42,50 gulden per week. Dus na mijn dienstijd was ik mooi tijdelijk terug bij mijn oude kapper. Ook deed ik mee aan een Kapperstoernooi waar

WIJNPROEFAVOND

Na anderhalf jaar lazen we in het Nieuwsblad van het Noorden dat het pand te koop werd aangeboden, zonder dat wij er in gekend waren. Toen de makelaar op de stoep stond, vertelden wij van onze rechten en het huurcontract. Zodoende hadden wij het recht van 1ste bieder en werd het pand ons eigendom in 1963. In de 60-er en 70-er jaren hadden we een bloeiende periode; er waren wel vijf meisjes bij ons in dienst. Aan de lopende band permanenten, wassen en watergolven. We maakten lange dagen en vele uren. De klantenkring bestond voornamelijk uit de middenstand en de vrouwen van de professoren. Immers: de Schildersbuurt was van oorsprong een buurt voor professoren. In 1985 werd de klandizie aanzienlijk minder en besloten mijn vrouw en ik om in 1990 samen verder te gaan, zonder verder personeel. Door omstandigheden moesten we ook wel door, omdat wij geen pensioen konden opbouwen. Dat kwam tevens door de wet van Vermeend in 1985. De premies waren erg hoog en 52% van een eventuele verkoop van de zaak moet je afdragen aan de belasting! Dus u wilt eigenlijk wel stoppen? Min of meer: je wordt een dagje ouder hé. Ik ga dan ook niet meer investeren

Zaterdagavond 28 april organiseren we alweer de derde wijnproefavond in het Kostverloren Kwartier. De eerste twee keren waren zeer snel volgeboekt. Deze keer “neemt” de vinoloog van Hein Post ons mee naar Duitsland en we serveren een bijpassend, overheerlijk hapje bij alle wijnen. Kosten bedragen euro 7,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij penningmeester Johan Hoekstra(R.van Rijnstraat 192) op werkdagen

of de zaak uitbreiden. Er zijn in de stad zoveel kappers bij gekomen. Die concurrentie kan ik toch niet bijhouden, dat laat ik aan de jongeren over. Daar komt bij dat mijn vrouw mij nu méér voorheen nodig heeft. Zij heeft onlangs een hersenbloeding gehad en is sindsdien niet meer de oude. Zij zit in een verpleeghuis. Voor haar wil ik er zijn en ik wil haar zoveel mogelijk bezoeken! Wat vind u van de wijk en woonomgeving. De oude historie van de Schildersbuurt is er niet meer. Veel ondernemers zijn verdwenen en daarvoor zijn veel studentenkamers teruggekomen. Dat er studenten in de wijk wonen is niet nieuw. Dat was vroeger ook zo. Maar toen zat een student bij een hospita op kamers en was er daardoor minder sprake van overlast. Nu wonen er (te) veel studenten samen in een pand en dat geeft toch bij tijd en wijle wel wat overlast. De binding die ik vroeger had met de wijk is er helaas niet meer. Vindt u dat men voldoende aandacht heeft voor het “haar” ? Nu niet meer naar mijn idee. Een tip: niet te vaak föhnen! Dat is slecht voor het “haar”. Nog een tip: kijk naar een kapsel wat bij jou past en … laat de natuur zijn werk doen. Tot slot mijn belangrijkste tip: kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper!

van 17.00 uur tot 19.00 uur. Wees er snel bij, want we hebben plaats voor 35 personen. Ook deze avond wordt financieel weer mogelijk gemaakt door alle wijkorganisaties en het TIK. Let u op de posters die we binnenkort gaan rondbrengen. Jacob Bolhuis

15


16

Voor nieuwe en gebruikte

AUTO’S

Onderhoud en APK-keuringen

VD LEIJ BV Ook verhuur van 80 autoboxen Friesestraatweg 24-1b Tel 050-3129956

Nieuw; Diplan, 10 kilo afvallen?? Indoor cycling en 55+Fitness

www.sportiefnegentig.nl Voor een gezonde life-style in een sportieve ambiance


Activiteiten Kostverloren Kwartier en Rembrandt Caemer door Jacob Bolhuis - voorzitter Kostverloren Kwartier Het Kostverloren Kwartier is het buurtcentrum van Kostverloren. Het gebouw is het achterste gedeelte van basisschool de Petteflet en is bewegwijzerd vanaf het basketbalveldje aan de van Ostadestraat. In en rond het gebouw valt van alles te doen voor wijkbewoners. De van Ostadestichting, vaak samen met de HVK, organiseren en/coördineren de activiteiten. Er wordt ook samengewerkt met de Vensterschool en de wijkgroepen. Activiteiten:

Venstersoepie - woensdag 12.00-14.00 Kinderactiviteiten - woensdag 14.00-18.00 Bewegen op muziek - woensdag 19.00-20.00 Klaverjas club - donderdag 19.30-23.00 Knutsel en koffiemiddag - vrijdag 15.00-17.00 Boeken uitleen - maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-13.00 Damclub - vrijdagavond Rembrandt Caemer, Rembrandt van Rijnstraat 160a Woensdagavond – Sjoelavond Dondermiddag – 14.00 uur tot 16.30 uur Rembrandt Soos

Aquarelleren - maandag 14.00 -16.30 en dinsdag van 19.00- 21.30 Stijldansen - maandag 19.00 - 22.00 uur Popkoor Tous les oiseaux d’Europe - maandag 20.00 uur Kostverloren Koor - dinsdag 9.30- 11.45 in de even weken

Voor meer informatie kunt u bellen met het Kostverloren Kwartier op maandag, woensdag of vrijdagochtend van 10.00-13.00 tel:(050) 3118119 of mailen naar info@hvkostverloren.nl

17

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet….

En het is…sacred dance door Jellep

In deze rubriek kan de lezer kennis maken met cursussen voor en/of door wijkbewoners. Deze keer bezocht ik Sacred* Dance, dat gegeven wordt in de BSO Schildersbuurt (Van Ostadestraat 38). Sacred Dance, ook wel cirkeldans genoemd, wel eens van gehoord, nooit geweten wat het is. U? Wat zou dat toch voor iets zijn? Nieuwsgierig en enigszins aarzelend ga ik op een donderdagochtend naar de BSO. In de koffiepauze van de cursus schuif ik aan bij de groep die er al een uurtje Sacred Dance op heeft zitten. De sfeer is gezellig en ontspannen. Ongeveer 15 vrouwen scharen zich rond de tafel en Djoeki Thomasz die de cursus geeft stelt me aan de cursisten voor. Waar gaat Sacred Dance over, vraag ik, wat brengt het jullie? De enthousiaste reacties van de deelneemsters buitelen over elkaar heen: het is bewegen vanuit je hart, op prachtige muziek, het inspireert, het maakt me blij, het werkt ontspannend, de muziek gaat in me leven, mijn hoofd raakt leeg, je kunt geen fouten maken, er is warmte in de kring en ik voel verbondenheid! Djoeki (1950) legt me uit dat Sacred Dance ongeveer 50 jaar geleden ontstaan is doordat een Oostduitse ballet- en volksdansleraar de dans dichterbij de mensen wilde brengen. Hij ging passen en muziek combineren tot eenvoudige oorspronkelijke dansen waar iedereen aan mee kan doen. Mannen, vrouwen, jong en oud. Door de dans en de muziek van binnen uit worden de dansers in beweging gezet. Het samen bewegen kan meditatief werken. Over het algemeen ervaren de dansers het dansen als helend. Van diverse kanten wordt nog aangevuld dat dåt niet wil zeggen dat het om iets zweverigs gaat: We staan hier echt met onze beide benen op de grond! Daar zorgt Djoeki wel voor. Na de koffiepauze gaan we naar de grote lichte zaal van de

BSO. In het midden ligt op de grond een stervorm van linten en staan bloemen in een vaas. Om dit middelpunt vormen de deelnemers de kring, de cirkel waarin wordt gedanst. Symbool voor o.a. de zon. Er wordt begonnen met een dans op de canon van Pachelbel. De muziek die gebruikt wordt is altijd mooi, bewust gekozen en varieert van klassiek tot folk of pop. Terwijl ik probeer om wat aardige foto’s van de dansende groep te maken, passeren verschillende dansen de revue. Ieder danst mee naar eigen kunnen. Niets is raar. Het geeft niet als het fout gaat. Het gaat hier om de binnenkant en niet om de buitenkant! Djoeki doet alles ondertussen duidelijk voor en helpt cursisten waar nodig. De sfeer is open en prettig. Indien nodig kun je ook even gewoon gaan zitten. Je blijft deel van de kring. Ben je geïnteresseerd in Sacred Dance en/of zou eens willen meedansen? Je kunt op elk moment instappen bij een groep, maar vanaf 12 april start er ook weer een nieuwe cursus. Sacred dance is in vele opzichten laagdrempelig, en kan dat ook zijn voor je portemonnee. Er zijn altijd kortingsmogelijkheden. Proberen is gratis. Open staan voor Sacred Dance is eigenlijk de enige echte voorwaarde. Ik ga heel tevreden naar huis. Al mijn aarzelingen zijn weg. Ik vond het een inspirerende ochtend en sta zeker open voor Sacred Dance! Sacred Dance: Donderdagochtend van 9.30-11.30, BSO Schildersbuurt. Meer weten? Kijk dan voor meer info op www.sacreddancedjoekithomasz.nl Of bel via 0725815575. *Niet te verwarren met Secret, wat geheimzinnig betekent.


18

Wil je onderzoeken hoe je eectiever kunt werken en met meer voldoening? NFWCoaching biedt ondersteuning bij het vinden van antwoorden die bij je passen. Neem voor een kosteloos kennismakingsgesprek contact op met: Nicolien Wieringa H.W. Mesdagstraat 53 www.nfwcoaching.nl info@nfwcoaching.nl

Van ontwerp tot uitvoering Marten Albers siambouw@home.nl mobiel: 0655191600 Dr C.H. De Grootkade 1009 9718 KD Groningen

SIAM doet het!

Dagje varen? www.beppebaukje.nl info@beppebaukje.nl

06 55191600 (Marten Albers)


De MJD zoekt:

VRIJWILLIGERS VOOR HUISBEZOEKEN bij senioren in Kostverloren Groningen voor minimaal 4 uur per week De MJD bundelt krachten! De MJD is een organisatie in Groningen die mensen van alle leeftijden en achtergronden stimuleert om mee te doen in de maatschappij. De MJD heeft een breed aanbod, uiteenlopend van ontmoeting en vrijetijdsbesteding tot en met intensieve hulpverlening en begeleiding.

Vanuit diverse locaties in stad en regio bieden wij: - AWBZ-zorg - jeugdhulpverlening - jongerenwerk - maatschappelijk werk (buurt-, gezins- en school-maatschappelijk werk) - minderhedenwerk - buurtwerk ontmoeting en maatschappelijke onder-steuning - ondersteuning slachtoffers en bestrijding mensenhan-del - sociaal juridische dienstver-lening Bij de MJD zijn ruim 200 medewerkers in dienst

De Lente

Inhoud Het welzijnswerk in de stad Groningen is sterk in beweging. Er wordt steeds meer ingezet op maatschappelijke ondersteuning en activering. Huisbezoeken worden daarbij ingezet om de wijkbewoners te bereiken. Voor het uitvoeren van deze huisbezoeken worden vrijwilligers ingezet, geschoold en ondersteund door de buurtwerker van de MJD. De vrijwilliger • Gaat zelfstandig op huisbezoek bij senioren • Inventariseert tijdens de huisbezoeken, op basis van een vragenlijst, de wensen / behoeften, krachten, wensen en talenten van de wijkbewoners We vragen vrijwilligers die • Affiniteit met de doelgroep senioren hebben • Creatief zijn • Makkelijk contact kunnen leggen • Goed kunnen luisteren • Goed kunnen samenwerken We bieden • Een professionele training • Begeleiding door en samenwerking met professionals van de MJD en verschillende netwerkpartners • Samenwerking in een team van vrijwilligers • Een prettige en open werkomgeving • Een vrijwilligersovereenkomst • Een onkostenvergoeding voor het afleggen van huisbezoeken • Vrijwilligerswerk waarbij de vrijwilliger voor een groot deel zijn of haar eigen planning en tijdsinvestering kan bepalen Informatie en aanmelding • Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Ina Cieremans, telefoon 0642733150 of per email i.cieremans@mjd.nl • Kijk voor informatie over de MJD op www.mjd.nl

Ken je eigen wijk!! door Joop Dollekamp

De lente breekt de ramen open Zij geurt en kleurt de bomen groen Vogels bouwen vlijtig aan hun nest Voor het jonge leven wat ontwaakt De mensen kinderen komen uit de huizen Vangen zonlicht en de lente in hun hand Worden wakker met een nieuw gezicht Raakt cupido de jonge harten pril Is de lente uitgebroken Zien we alles in een ander licht Batsie

Een nieuwe rubriek om te zien hoe goed de wijkbewoners hun eigen wijk kennen. In elke wijkkrant zetten we dit jaar een foto met de vraag:

Waar is dit ? Stuur je antwoord op naar wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl of naar Joop Dollekamp Jozef Israelsstraat 62 A 9718 GN Groningen Dus 5 keer per jaar goed om je heen te kijken en je maakt kans op … een dikke prijs! Wat dat is maken we eind van dit jaar bekend. Succes!

19


HILBOESEN ONDERHOUD • VERBOUW GLASHANDEL 20

Blekerstraat 30, 9718 EC Groningen Tel. 06 - 22 40 53 75 Fax 050 - 312 08 85

voor innerlijke ontwikkeling · Faalangstreductie, Assertiviteit en Ontspanning (voor 7-97 jr.) · Efficiënt en effectief studeren · Psychosociale en lichaamsgerichte therapie · Rouw- en verliesverwerking · Spirituele consulten, cursussen en opleiding Maria Brinkmann, Psychosociaal/Psychospiritueel Therapeut NFG en RBNG geregistreerd 050-5893200, deruimte@home.nl www.spiritualiteitgroningen.nl www.deruimtegroningen.nl Jozef Israëlsstraat 6, Groningen (centrum)

WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL voor al uw wijknieuws Bouwer van violen, altviolen en celli

Uitstapje Borg Verhildersum op zaterdag 16 juni 2012

Reparaties Jozef Israelplein 6, 9718 EN Groningen Tel. 050-3184178

door Jacob Bolhuis Op zaterdagmiddag 16 juni organiseren we een excursie/uitstapje naar het landgoed Verhildersum te Leens. Naast alle interessante zaken die er al te zien zijn, is er deze dag ook een streekmarkt met heer-

lijke streekproducten en lekkernijen, maar ook uw dagelijkse boodschappen. De borg Verhildersum bestaat uit de borg, de borgtuin, het koetshuis, waar wisselende exposities worden gehouden, en daarnaast is er de museumboerderij en de arbeiderswoning. Via een wandelroute komt je bij de dierenweide, in de fruittuin of in de borgtuin met beelden van Eddy Roos. Voldoende te doen om de middag door te komen. We vertrekken op zaterdagmiddag om 12.00 uur (Hoek Rembrandt van Rijnstraat – Jacob van Ruysdaelstraat) en bij aankomst gaan we eerst lunchen. Daarna volgt een rondleiding door de borg. Na de rondleiding staat het u vrij de middag zelf verder in te delen. We vertrekken weer om 17.00 uur naar Groningen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij penningmeester Johan Hoekstra (Rembrandt van Rijnstraat 192) op werkdagen van 17.00 uur tot 19.00 uur. De kosten zijn slechts euro 7,00. We hebben plaats voor 45 personen. Deze activiteit wordt financieel mede mogelijk gemaakt door alle wijkorganisaties en het TIK.


VOORJAARSPUZZEL door Martin Baving

Allereerst een droeve mededeling voor de echte liefhebbers: het merk KABOUTER bestaat niet meer. DRANKENSHOP SQUARE stelt daarom een VALLE ANDINO WIJN BON (V.A.-WIJNBON) ter beschikking aan een van de puzzelwinnaars. Een paar opmerkingen over de februaripuzzel: een Uilvalk (V5) bestaat echt, deze wordt ook wel Sperweruil genoemd, de Latijnse naam is: Sumia Ulula. De gezochte Italiaanse eilandbewoner (H77) is een Sard (van Sardinië). 1 9

2 10

3

4

11

18 22

33

39 43

63

45

57 61 66 70

74

62 67

71

72

75 80 85

81

82

86

89

87 90

92

Naam: . Adres: Voorkeur:

73

76

79 84

42

53

60

69

78

32

47

52

65

68

31

46

56

64

26

41

44

59

21

37

40

55

58

91

8

14

36

51

54

30

35

50

25

29

34

38

88

7

20 24

28

83

13

19

23

27

77

6

16

17

49

5 12

15

48

19 inzendingen dwarrelden mijn brievenbus in met de oplossingen van de februaripuzzel 2012. Helaas zaten er drie bij met een fout antwoord, zodat de buit onder 16 inzenders is verloot. De V.A.-WIJNBON van DRANKENSHOP SQUARE is gewonnen door H. Bosman, de PIZZABON van PIZZERIA PICCOLA ROMA gaat naar J. Huisinga, terwijl H. Alserda en V. Alonso ieder een VVV-bon gewonnen hebben. Binnenkort worden deze prijzen bezorgd.

9718

n V.A.WIJNBON n PIZZABON n VVV-BON n geen voorkeur

Ook nu weer een kruiswoordpuzzel gelardeerd met hier en daar iets cryptisch. Inzendingen moeten uiterlijk 5 mei 2012 binnen zijn bij: Martin Baving, Breitnerstraat 14, 9718 ML Groningen. Vermeld duidelijk naam, adres en voorkeur (zonder garantie) voor een bon. Succes gewenst. HORIZONTAAL: 9 beschermd gebied, 13 oorspronkelijke bewoner van Nieuw Zeeland, 15 vogel, 16 Europees land, 17 regelmaat, 18 soort appel, 20 actief koolstof, 22 kaartspel, 24 femi­nisme, 26 bepaalde beweging, 27 rund, 28 Brits prinsdom, 30 respect, 32 vanaf, 33 benadeelde, 35 kun je mee behept zijn, 37 dierenziekte, 38 onprettig gevoel, 40 toe, 41 wil je niet op je blazoen, 43 soepel, 45 laten zien, 48 God van de liefde, 51 overtuiging hebben, 53 plaats, 54 helft van een weefsel, 56 Amerikaanse staat, 58 samen (afk.), 59 het zij zo, 61 loeierd, 63 Europese hoofdstad, 65 nodig om te schrijven en te lezen, 67 die is op leeftijd, 68 spelletje op de rand van het zwembad, 70 telgen, 72 onafhankelijkheidsbeweging, 74 studie, 76 nuk, 77 nadeel, 79 achtervoegsel, 80 plaats van afslag, 82 chef-staf, 83 gebergte, 85 enig exemplaar, 88 zat, 89 stroomleiding, 90 plaats van samenkomst, 91 smakkerd, 92 vorm van snoeien. VERTICAAL: 1 aankondiger, 2 verdikt sap, 3 overeenkomend, 4 gruzelementen, 5 onna, 6 Oosters land, 7 zogauw, 8 voorstadium van melasse, 10 heigeluid, 11 voortgezet onderwijs, 12 vervaardigd op een weefgetouw, 14 elektrode, 19 harde huid, 21 uitgenodigde vrouw, 23 sprookjes­figuur, 25 ouder meisje, 29 boffen door sterfgeval, 31 overblijfsel, 34 kleur, 36 tros of snoer, 37 vijfvlak, 39 sofa, 42 Europese hoofdstad, 44 vervoermiddel, 46 reus, 47 vervelende trut, 49 optisch instrument, 50 mot, 52 waardering, 55 soort huur, 57 knevel, 60 vriendelijk, 62 handtas, 64 chique uitmonstering, 66 dicht, 69 niets te horen, 71 inwonend, 73 als het moet, 75 anders dan Las Vegas, 76 ad rem, 78 kreet, 81 69 cm, 84 soort keuring, 86 hip, 87 sportterm, 89 de oudere.

21


Aanpassingen na evaluatie hondenbeleid Mogelijk overal opruimplicht, onderzoek naar loslooproutes en afvalbakken Sinds mei 2011 is het nieuwe hondenbeleid in de gemeente Groningen van kracht. Hondenuitrenen uitlaatgebieden en het verplicht bij je hebben van een opruimmiddel voor hondenpoep vormden daarin nieuwe elementen. Praktijkervaringen, reacties naar aanleiding van dit beleid en enquêtes onder hondenbezitters en mensen zonder honden, geven aanleiding om onderdelen in dit beleid bij te stellen. Een algemene opruimplicht voor hondenpoep is één van die onderdelen. Wat tegelijkertijd betekent dat de gemeente moet nagaan of de afvalbakken voor hondenpoep en ander afval, die in de openbare ruimte aanwezig zijn, op de juiste plekken staan. Om hondenbezitters tegemoet te komen onderzoekt de gemeente samen met de Vereniging Hondvriendelijk Groningen de mogelijkheden voor meer loslooproutes.

22

In mei 2011 is het nieuwe hondenbeleid ingevoerd. Het aanwijzen en inrichten van hondenuitlaat- en uitrengebieden was, samen met de invoering van het verplicht bij je hebben van een opruimmiddel voor hondenpoep, de uitwerking van het initiatiefvoorstel Hondenbeleid van de ChristenUnie. Het hondenbeleid moet eraan bij-

dragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte en het groen. Evaluatie van dit nieuwe beleid leidt tot een aantal heroverwegingen. Zo is het voorstel om geen uitzonderingen meer te maken op de opruimplicht van hondenpoep. Dit betekent dat de uitlaatgebieden verdwijnen en dat ook in uitrengebieden de hondenpoep moet worden opgeruimd. Daarmee verdwijnt ook de uitzondering op de opruimplicht in de goot. Met deze maatregelen belonen we het goede gedrag van de hondenbezitters die de hondenpoep altijd al opruimen. Ook wordt de definitie van opruimmiddel aangescherpt, zodat duidelijker is wat daaronder moet worden verstaan. Uitrengebieden, waar een uitzondering van het aanlijngebod geldt, blijven bestaan. Daarnaast gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om het aantal plaatsen waar honden onaangelijnd mogen verblijven uit te breiden. Voorwaarde blijft dat dit zo min mogelijk overlast oplevert.

Om tegemoet te komen aan de wensen van hondenbezitters om een wat langere route met hun hond te kunnen wandelen wordt de komende tijd in overleg met de Vereniging Hondvriendelijk Groningen een proef uitgevoerd met loslooproutes.

Poep op je eigen stoep! door Joop Dollekamp Hondenpoep op de stoep is geen pretje. In de Jozef Israelsstraat was laatst zoveel hondenpoep op de stoep dat een buurtbewoner (neen, niet uw eindredacteur, maar één van zijn buren) het nodig vond iets op de stoep te schrijven. Zie foto. Resultaat: geen of nauwelijks nieuwe hondenpoep. Nog geen week later kwam de gemeente met … Hondenbeleid! Hiernaast leest u het Persbericht. Voor meer informatie zie de gemeentelijke site http://gemeente.groningen.nl/ hond/hondenuitlaatplan-start/

Statige Lanen, Kraneweg, Stadsdeelprogramma door Henk Tiggelaar We maken ons grote zorgen om de ‘voortgang’ van deze projecten. Ondanks voorzichtige toezeggingen vanuit het college staat het in de ‘Hold’. Dat is jammer, de Schildersbuurt dreigt ‘buiten de boot’ te vallen. Daarom hebben wij gezamenlijk(Wijkraad en Manifestatie) een gesprek aangevraagd bij het college van B&W! Dat zal plaatsvinden op 6 juli. Over de verdere voortgang houden we u op de hoogte! Mede geïnterresseerd in de Manifestatie Schilderswijk, waarin gestreefd wordt om meer kunst, cultuur en daarnaast ‘upgrading’ in onze wijk van de grond te krijgen. Wie heeft kunstzinnige ideeën voor onze Schilderswijk? Laat het weten via high.tiggelaar@home.nl of tel 312 17 08 We komen regelmatig bijeen in ons wijkpand in de H.W. Mesdagstraat 72.

Lentekriebels in ‘Hergeplaatst’ bericht Voor ouders, grootouders Kostverloren door Angelique Werger Het is weer voorjaar! Net als de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar meedoen aan de actie Lentekriebels. De partners van de Vensterschool Schilderswijk gaan op woensdag 11 april a.s. vanaf 13 uur aan de slag. Het verzamelpunt is het van Ostadeplein (voor de BSO). Vandaar uit gaan we de buurt in om rommel op te ruimen, stoepen te vegen en plantjes te planten. Iedereen van 4 tot 80 jaar is van harte welkom om mee te komen helpen. Voor gereedschap, koffie, ranja en wat lekkers wordt gezorgd. Na afloop is er voor alle harde werkers friet. Voor informatie kun je terecht bij Angelique Werger (BSO Schildersbuurt), Angelique@de-bso.nl

en / of verzorgers over de kleurplaat door Martin Baving

Geruime tijd geleden heeft de redactie, door geconstateerde misverstanden gealarmeerd, besloten en ook kenbaar gemaakt in de wijkkrant, dat uitsluitend kinderen tot plm. 12 jaar én woonachtig in de Schilderswijk een kleurplaat mochten insturen. De achterliggende gedachte was dat het niet juist was om aan andere kinderen dan hiervoor omschreven, prijsjes te geven die van het budget van de wijkraad Schilderswijk betaald moesten worden. Dat deze mededeling nu weer geplaatst wordt heeft te maken met het feit dat niet iedereen deze boodschap nog helder op het netvlies heeft staan.


KLEURPLAAT Door enige onzorgvuldigheid stond er bij de kleurplaat van februari 2012 een foutieve inleverdatum. Misschien dat door bovenstaand foutje er zo weinig kleurplaten zijn ingeleverd, want slechts 4 kinderen krijgen nu een cadeaubon.

Deze vier zijn: Karim van 3 jaar, Sami van 8 jaar, Kyle van 9 jaar en Jelmer van 10 jaar. Deze vier krijgen binnenkort hun cadeaubon thuis bezorgd.

Van de nieuwe kleurplaat worden nu weer een groot aantal inzendingen verwacht. De kleurplaat moet uiterlijk op 5 mei 2012 ingeleverd zijn bij: Martin Baving, Breitnerstraat 14, 9718 ML Groningen, Kleurplaten zijn altijd prijswinnend! Vraag Papa of Mama maar even of ze jou willen helpen met het op tijd inleveren.

23

Naam:

Adres:

Leeftijd:


We verbouwen het Belastingkantoor tot 40 appartementen en 96 jongerenstudio’s Appartement Oving Architekten

Studio

Lees alles over het project aan de Hofstede de Grootkade in de wijkkrant. Meer informatie vind je binnenkort op www.nijestee.nl. Volg ons alvast via twitter.com/nijestee en facebook.com/nijestee, dan mis je niets.

ontwerp Groninger Ontwerpers • 1203047

Wijkkrant Schilderswijk jaargang 38 nr. 3 April 2012  
Wijkkrant Schilderswijk jaargang 38 nr. 3 April 2012  

Dit is de tweede wijkkrant in 2012 van de Schilderswijk in Groningen

Advertisement