Page 6

Binnen onze PGD

Een andere mail kwam van Suzanne Holsappel, een theologiestudente in de laatste fase van haar studie, die we vanaf februari gedurende 1,5 jaar regelmatig (meestal een dag in de week)als stagiaire in onze gemeente zullen ontmoeten. In februari mag ik mijn stage o.l.v. Ingrid de Zwart in uw gemeente beginnen. Ik ben opgeleid als psycholoog en theoloog en volg nu de opleiding ‘gemeentepredikant’ aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Op dit moment woon ik ook in Kampen, met mijn man Bert. Onze drie dochters zijn volwassen en wonen elders. Vorig jaar mocht ik al enkele diensten met u meebeleven; op de Eeuwigheidzondag voelde ik me met u verbonden. Als bezoeker van de kerstmarkt was ik onder de indruk van de organisatie. Het was er heel gezellig. Ik ben er erg blij mee, dat ik mijn stage in uw gemeente mag doen. Een hartelijke groet van Suzanne Holsappel

Kersttijd in de Lebuïnus

6

De kerstmarkt bracht weer vele gemeenteleden in touw, om kraampjes te bemensen en kniepertjes te bakken, koffie, thee en soep te maken en te serveren enz. enz. Harry en Marco stuurden alles uitstekend aan en zo kunnen we ondanks de sneeuw weer terugzien op goede dagen, die nog eens gevolgd werden door de oliebollenbakkerij. Henk Hobrinks geheime recept was weer goed voor heerlijke bollen . Ik vond het een belevenis om een keertje in de verkoopploeg mee te mogen draaien! Een heel andere sfeer bracht de kerstviering voor jong en oud, waar het levende poppenkastspel van theatergroep Salt, jong en oud wist te boeien. In de daarop volgende kerstnachtviering zong de cantorij weer prachtig, ondanks het gemis van de eigen cantor-organist. Wolfgang Lange nam zijn werk als cantor over en Bert Korvemaker speelde op het orgel. Alle mensen die zich inzetten: Ook namens de kerkenraad dank voor jullie geweldige bijdrage! Kerstpost Van veel gemeenteleden ontvingen Kees en ik een kaart met de kerst; graag bedanken we u hiervoor. Het deed ons goed! Allen de beste wensen voor 2011 Een hartelijke groet van Ingrid de Zwart

Maak je droom waar! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Slagmansdijk 6 7437 RJ Bathmen T 0570 - 63 23 13 E info@debrinkertuinen.nl

www.debrinkertuinen.nl

Van de Cantorij Natuurlijk was het ook voor ons een geweldige schok toen we half december hoorden dat onze dirigent Jan Kleinbussink met een zeer ernstige aandoening in het ziekenhuis was opgenomen. Gelukkig werden we zeer regelmatig van zijn toestand op de hoogte gehouden. Bepaald indrukwekkend was dat zijn vrouw Elly ons persoonlijk op de repetitie voor Kerst kwam vertellen hoe het met Jan toen was. Vanzelfsprekend leven we sterk met haar, Jan en de kinderen mee en als we hem met ons zingen beter konden maken, stonden we direct aan zijn bed…. Het was voor Jan ook nog de eerste keer dat hij de Kerstdiensten moest missen. Gelukkig had hij de muziek nog zelf kunnen uitzoeken. Maar ook voor ons was het vreemd zo zonder Jan… Gelukkig konden en kunnen goede vervangers voor hem worden geregeld. Hulde en grote dank aan degenen die daarvoor gezorgd hebben! De Kerstdiensten nam Wolfgang Lange voor zijn rekening. Wij hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij. Als u dit leest ligt ook de dienst van januari 2011 alweer achter ons. Toen werden we geleid door Els Dijkerman uit Lochem, ook een zeer ervaren koordirigente, die een mis van de onlangs overleden Willem Vogel op teksten van Willem Barnard en Huub Oosterhuis, met ons instudeerde. Grappenmakers hebben het wel eens over de ‘Vogeltjesmis’ maar daarvoor zijn wij als Cantorij natuurlijk veel te serieus…. Bijzonder aan dit koorwerk is dat de Cantorij nauw met de gemeente moet ‘samenzingen’. Zo te horen is dat van beide kanten goed gelukt. Ook vanaf deze plaats onze grote dank aan Els en aan Liga Vilmana die toen het orgel bespeelde. In februari zal Wolfgang Lange ons weer leiden, met de vertrouwde Jeroen van Kleef op het orgel. Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend wat we gaan zingen maar u weet van ons dat de muziek altijd zoveel mogelijk op de liturgie aansluit en dat we ons uiterste best doen. Wilt u vast een voorproefje? Kom dan zaterdagmiddag februari vanaf 14.00 uur eens luisteren. U ziet het wel, u hoort nog van ons. Nieuwsgierig geworden? Meedoen? Neem contact op met Dick Timmerman (tel 610462) of Bert de Gans (591956). Paul Bandel

Naber-orgel De vooravond van de eerste Advent was ik één van de genodigden bij de ingebruikname van het Naber-orgel in de kerk van Wilp. Dit orgel werd gebouwd voor de Evangelisch Lutherse Gemeente van Deventer en in 1853 in gebruik genomen. Toen de Lutheranen september 1993 samengingen met de Lebiunuswijkgemeente zweeg het orgel. Het was een moment van diepe ontroering toen ik de eerste klanken van het herstelde orgel hoorde. Het orgel ademt weer! Leve het orgel! Natuurlijk moest ik denken aan de organist die de laatste tonen had doen klinken vóór het orgel zweeg. Zijn naam noemde ik toen ik een paar woorden mocht spreken: Adri Kos. Helaas is hij niet meer bij ons. Persoonlijk, maar misschien ook namens velen, verheug ik mij dat het orgel zo een prachtige plaats heeft gekre-

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement