Page 25

Kerkcafé Vrijdag 25 februari 16.30 – 17.30 uur, Magistraatskapel Lebuïnuskerk Gast in het kerkcafé is de heer Gerard Oosterholt. Hij is jurist en gespecialiseerd in het asielrecht. Hij was rechtsbijstandverlener bij het Bureau voor Rechtshulp en de Stichting Rechtsbijstand Asiel. In die hoedanigheid heeft hij asielzoekers bijgestaan gedurende de gehele asielprocedure. Met als thema ‘Asielrecht juridisch toegepast, rechtvaardigheidsgevoel als drijfveer’ zal ds. Martin Walton het gesprek en de discussie leiden.

Taizé aan de IJssel ‘Een gemeenschap waarin ik mijn diepste ziel kan blootleggen’ Taizé is een naam die steeds meer tot de verbeelding spreekt. Voor wie er nog niet zo bekend mee is: Taizé is een Frans stadje, waar zo’n zestig jaar geleden een oecumenische geloofsgemeenschap ontstond onder leiding van de protestantse broeder Roger. Vooral jongeren voelen zich ertoe aangetrokken. Ook buiten Taizé komen ze samen. Nog pas geleden kwamen duizenden jongeren naar Rotterdam om onder de naam ‘Taizé aan de Maas’ een week met elkaar door te brengen. Maar er is ook een Taizé aan de IJssel…

Wie op woensdagavond in de Broederenkerk in Deventer komt treft daar zo´n 20 mannen en vrouwen aan, zittend rondom een icoon of een kruis bij het hoofdaltaar. Ze zijn niet bezig met een eucharistieviering, maar met het oecumenisch meditatief avondgebed. Het zijn mensen van diverse pluimage, die zich aangetrokken voelen tot een sfeer van stilte, gebed en samenzang, geïnspireerd op

de traditie van Taizé. De groep kent vooral wat oudere deelnemers en varieert in leeftijd van 35 tot 80. 1000e viering Al 20 jaar komen de deelnemers wekelijks bijeen in de Broederenkerk. In januari 1991 begon het met één vrouw en vier mannen, op dit moment kent de groep een vaste kern van ca. 40 personen uit Deventer en omstreken. Op woensdag 2 maart vieren ze voor de 1000e keer het oecumenisch avondgebed, een indrukwekkende mijlpaal en reden voor een interview met twee betrokkenen. Achtergronden Fried Kolb (51), mede-initiatiefnemer en Reint Jan Terbije (64), deelnemer van het eerste uur, vertellen enthousiast hun verhaal. Beiden zijn nog zeer regelmatig met hun partners te vinden in de Broederenkerk. Fried: ‘We zitten hier omdat het een prachtige plek is, een mooi eeuwenoud gebouw en omdat de oprichters destijds banden hadden met deze kerk. Maar we zijn een onafhankelijke groep. Zelf ben ik van huis uit katholiek, maar langzamerhand naar de zijlijn afgegleden. In de Taizégroep vind ik weer inspiratie. De stilte, de vriendschap, de liederen en de bezinning vormen een rustpunt in mijn dagelijks bestaan; ik werk in de geestelijke gezondheidszorg en heb daarnaast ook nog een druk gezin. De kracht van de groep is dat iedereen zich er bijzonder vertrouwd voelt. We hebben een heel sterke band met elkaar, delen lief en leed.’ Reint Jan: ‘Ik fungeer als het centrale aanspreekpunt binnen de groep. Vroeger was ik ambtelijk dierenarts bij de rijksoverheid en was o.a. betrokken bij de MKZ-crisis. Ik kom uit een strikt hervormd milieu, maar kon me met mijn gezin op een gegeven moment niet meer vinden in de woorden van de dominee. We gingen toen nog wel regelmatig naar een inspirerende pastoor in Zeeland. De basis voor het oecumenisch denken is gelegd in Taizé, waar ik met mijn gezin vaak kwam. Na een persoonlijke crisis ben ik achttien jaar geleden hier in Deventer terecht gekomen. Ik noem mezelf nu een humanist met een christelijk sausje. Waar ik vooral naar zoek is verbondenheid tussen mensen. Kenmerkend voor Taizé is de gelijkwaardigheid. Hun grondregel luidt: let niet op wat je scheidt, maar kijk naar wat je verbindt, verzoen je met elkaar, probeer bruggen te slaan. Veel mensen zijn teleurgesteld in hun geloof vanwege de dogma´s. Het is onbegrijpelijk dat een geloof groepen kan uitsluiten, zoals homo´s, of mensen die gescheiden zijn. Ik kan daar heel emotioneel van worden.’ Levensvragen ‘Mensen kiezen om diverse redenen voor onze groep. Vaak is men al eens naar Taizé geweest en daardoor geïnspireerd geraakt, of men heeft er iets over gelezen en komt eens kijken. Geregeld ook komen er studenten langs. Anderen komen via de kerk, soms gaat het om alleenstaanden of mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten, met grote levensvragen bezig zijn. Relatieproblemen vormen vaak ook een belangrijk thema. Zelf heb ik ooit in Taizé besloten om na acht jaar van toe-

Gemeente kerk in de in stad bewging

Een nieuwe bezoekgroep bestaande uit oudgedienden en nieuwelingen is bezig zich voor te bereiden. In het vroege voorjaar gaat het bezoekwerk van start. We zijn blij met deze ontwikkeling, die vooralsnog een spannend en veelbelovend avontuur is. Nu kunnen we als Open Hofgemeenschap ons geloof handen en voeten (en oren!) geven voor mensen in de buurt. We vertrouwen daartoe op de steun van gemeente en op Gods zegen. Bart Thijs

25

kerkblad februari  
kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement