Page 21

‘Wat beweegt de mensen achter…?’: een impressie van organisaties/groepen in onze stad die zich door geloof en/of spiritualiteit laten inspireren. In de hoop, dat zij ook ons inspireren. Dit keer het Meester Geertshuis. Deze achtergrondartikelen zullen de eerste maanden worden verzorgd door leden van de redactie. Maar we stellen het erg op prijs als er gemeenteleden zijn die ook af en toe de pen willen opnemen. Ook suggesties voor onderwerpen zijn welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met iemand van de redactie of een email sturen naar: kerkblad@pkn-deventer.nl

kerk in de stad

In de rubriek ‘Kerk in de stad’ worden verschillende bijdragen ondergebracht die u al kent van het oude kerkblad. Maar u treft hier ook elke maand enkele achtergrondartikelen aan. Tot aan de zomer zullen dat twee series artikelen zijn met een vast thema: ‘Geloofsgenoten’: een impressie van een ander kerkgenootschap in Deventer. Bedoeld om wat meer te weten en te begrijpen maar ook te leren van geloofsgenoten in onze directe omgeving. In dit nummer: de Molukse kerk in Deventer.

21

GELOOFSGENOTEN Kennismaken met andere kerken in Deventer

De Molukse kerk in Deventer Verscholen in het Oranjekwartier staat een opvallend kerkgebouw: Maranatha, de kerk van de Molukse kerkgemeenschap in Deventer. Een prachtig kerkje waar Molukse stadsgenoten ter kerke gaan. Op een steenworp afstand van de Open Hof. Maar wat weten wij van elkaar? In 1961 kwam een grote groep Molukkers naar Deventer. Ze hadden sinds hun komst naar Nederland in 1951 in barakken in o.a. Westerbork, Zeeland en Wierden gewoond en werden door bedrijven als Thomassen en Drijvers, DAIM en Ankersmit gerekruteerd om hier te komen werken. Op basis van deze ontwikkelingen werd door de Nederlandse regering (Dienst der Domeinen) vanaf 1961 in de diverse gemeenten in Nederland woningen gebouwd specifiek voor

Molukkers om hen te huisvesten in de zogenaamde ‘open woonwijken’, waaronder ook in Deventer. Deze woningen bevinden zich in een deel van het Oranjekwartier in de wijk Keizerslanden, waar tot op vandaag nog veel Molukse mensen wonen. Al snel werd in de Marijkestraat een noodkerk opgericht, op de plek waar ooit een schuilkerk voor de Katholieken heeft gestaan. In 1991 werd op dezelfde plek een fraaie nieuwe kerk geopend: de Maranathakerk, ontworpen door Aldo van Eyck. Twee kerkgenootschappen houden wekelijks hun diensten in de Maranathakerk: de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente Protestant Maluku Belanda 1953. Regelmatig worden gemeenschappelijke vieringen gehouden. De zending in de Molukken werd vooral bedreven door de Hervormde kerk. En dat is in het karakter van de diensten in de Maranathakerk te herkennen. De orde van dienst wijkt nauwelijks af van die in onze kerken. De diensten worden deels in het Maleis, deels in het Nederlands gehouden. De Molukse kerk in Nederland is een migrantenkerk. Dat verklaart, dat de kerkleden erg ge-

kerkblad februari  
kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement