Page 15

Trijn Urbach-Gemmer Zondag 9 januari overleed Trijn Urbach – Gremmer, zij was 90 jaar. Zij woonde in ‘de Bloemendal’, waar zij trouw de gesprekskring bezocht. ‘Zorgzaam’, ‘dienstbaar’ en ‘gelovig’ waren de woorden die haar typeerden. In haar ouderlijk huis in Midwolda hing op haar slaapkamer de tekst ‘Leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matteüs 11, 29). Het werd tot leidraad voor haar leven. Deze woorden klonken ook in de herinneringssamenkomst op vrijdag 14 januari in

‘de Bloemendal’. Ik wens de kinderen en (achterkleinkinderen) veel sterkte en hoop dat de vele mooie herinnering hen troost mogen bieden. Ds. Kees Bochanen DOOP Bediening van de doop werd aangevraagd door Marco en José Heemskerk voor Iris Julia Renske Heemskerk, door Petra Steenstra voor Yasmine Lucia York, door Robert Plette en Jenneke van Sleen voor Nikee Engelina Jantina Willemina Plette. De doop vond op 30 januari plaats in de Lebuinuskerk. In de dienst van 27 februari zal in Het Open Hof worden gedoopt Vera Lanjouw, dochter van Arjan en Mirjam Lanjouw en zusje van Bas, van Oldenielstraat 45. ONDER DE AANDACHT Verhuisd, geboren, gepromoveerd Arjen Boogaard en Esther Janse vertrokken met dochtertje Heleen uit

Deventer naar Driehuizerweg 295, 6525 PL in Nijmegen. Daar is op 9 december Simon geboren. We wensen hen Gods zegen toe met elkaar. En of het niet op kan: Op 12 januari promoveerde Arjen aan de Universiteit Twente. Graafwerk liet met bloemen van zich horen en gaat nog op bezoek! Jan Kleinbussink Jan Kleinbussink lag weken ernstig ziek op de intensive care, een verdrietige en zorgelijke situatie voor hem en Elly, zijn vrouw, en hun kinderen. Nu gaat het langzamerhand wat beter, maar hij is nog steeds erg zwak. Daarom zal hij als alles volgens plan verloopt verder herstellen in een revalidatieinstelling. U hoort daar via de zondagsbrieven meer over. Post doet Jan erg goed! U kunt hem dat sturen via: Mensinksdijkje 4a, 7433 AN Schalkhaar. Heel veel strerkte wensen we Jan en de zijnen ook toe langs deze weg!

Met naam en toenaam

Deventer. De liefde is geduldig en vol goedheid (1 Kor 13:4) lazen we. Annie kreeg elk jaar een bos seringen op de verlovingsdag. Met een psalm van David, de geliefde, hoorden we de verbinding tussen het leven van David Deurloo en zijn verre, verre voorvader, koning David. David Deurloo rust nu bij zijn vrouw op de Tjoenerhof. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

15

Al meer dan 150 jaar

www.salland.nl (0570) 68 74 84

kerkblad februari  
kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement