Page 10

Gemeente in bewging

Dinsdag 22 februari In deze rubriek treft u alle activiteiten aan die binnen onze kerk plaatsvinden. Ze zijn divers van aard en het vermelden zeker waard.

Bezinning en Ontmoeting Februari In de maand februari heeft u vier keer de gelegenheid een activiteit van de werkgroep Bezinning en Ontmoeting bij te wonen. Het zijn niet alleen gezellige avondjes uit, maar ze zijn ook versterkend voor de geest. Dinsdag 1 februari Glasschilderkunst van Marc Chagall. Ds. Joop Mol uit Bathmen geeft dan een impressie van zijn verbeeldingen d.m.v. een beamer-presentatie. Wij krijgen een indruk van de kleurenpracht in de voorstellingen van Chagall, ontdekken de onmiskenbare invloeden van zijn joodschassidische achtergrond en zien het vakmanschap dat hij bij de uitvoering van de ontwerpen aan de dag legde. ds. Joop Mol; dinsdag 1 februari 2011, 20.00 – 22.00 uur, Het Open Hof, zaal 2.

Dinsdag 8 februari 10

De menselijke maat: een lezing over het boek ‘in Hemelsnaam’. We leven in een wereld van overvloed. Ondanks onze economische welvaart bestaat er bij veel mensen een gevoel van onbehagen. We hebben het financieel beter dan ooit en toch voelen we ons niet gelukkig. Hoe kan dat toch? Hoogleraar culturele economie Arjo Klamer zal in zijn lezing op zoek gaan naar de essentie van het begrip waarde. Hij schrijft de economie niet af. Integendeel, als econoom weet hij als geen ander dat wij niet zonder een goede gezonde economie kunnen. Deze avond wordt georganiseerd door de regionale commissies van Vorming en Toerusting van Colmschate, Bathmen, Okkenbroek, Diepenveen en Deventer. De organisatie is in handen van de commissie V&T van Colmschate. prof. dr. Arjo Klamer, dinsdag 8 februari 2011, 20.00 – 22.00 uur, Ichtuskerk Colmschate.

Woensdag 16 februari De menselijke maat: Gedachten van een oud RABOBank directeur. De menselijke maat is een populaire uitdrukking van onze tijd. De mens als maat der dingen. Daar valt veel over te zeggen. Vanuit de economie, vanuit ons christelijk geloof, vanuit de politiek. Waarom worden we er zo moe van als we trachten met organisaties (overheid, banken, verzekeraars en noem maar op), in contact te komen? Hoe krijgen we de menselijke maat terug? dhr. Wytze de Jong; woensdag 16 februari, 20.00 – 22.00 uur, het Openhof zaal 2.

‘Broodje Bijbel’ samen Handelingen lezen. Met een bordje en een broodje op schoot, een kop thee in de ene en de Bijbel in de andere hand een deel van Handelingen lezen en bespreken. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes; dinsdag 22 februari, 12.00 – 14.30 uur, Wechelerweg 37 Diepenveen.

Groepen Groothuisbezoek

voor leden van Lebuinuskerk en Van Vlotenhof Langs deze weg nodigen wij u hartelijk uit om aan een van de groothuisbezoeken, die in onze wijk worden georganiseerd, deel te nemen op de volgende data: 28 februari, 2 maart,8 maart om 13.30u. – 15.30 u. Of om 20.00 – 22.00. En 7 maart 13.30 -15.30 u. Een groothuisbezoek is een bijeenkomst voor leden van onze gemeente, zo mogelijk bij een van de leden thuis. Tijdens deze bijeenkomst kunt u andere leden van de gemeente op informele wijze ontmoeten en leren kennen. U kunt ook aan de predikant, de ouderling of contactpersoon die de bijeenkomst leiden vragen stellen over het kerkelijk reilen en zeilen. Verder kunt u met de andere deelnemers van gedachten wisselen over een inhoudelijk thema dat centraal staat. Voor dit seizoen hebben we als thema gekozen: ‘Een aantrekkelijke gemeente?!’ Hoe zijn we hier in Deventer als gemeente meebezig en hoe zouden we gemeente willen zijn, ook naar buiten toe? Een spannende vraag in een tijd vol naderende veranderingen op het kerkelijke erf. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden via het los bijgevoegde formulier in de Wervel. Hebt u dit niet ontvangen, neem dan even contact op met koster Marco Heemskerk; kosterlebuinus@pkn-deventer.nl Hartelijke groeten en graag tot ziens! Predikanten en ouderlingen van wijk 1 Passage Op 14 februari a.s. is weer onze Passage-avond. Het is onze jaarvergadering en dat is altijd weer even anders als een gewone vergadering. Deze avond komt mw. A.ter Borg uit Putten. Zij zal een lezing geven over haar hoedencollectie en het ontwerp daarvan. Het zal best boeiend zijn. Wij komen bij elkaar in Het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361 (schuin tegenover het winkelcentrum Keizerslanden). We beginnen de avond om 19.45 uur. Natuurlijk zijn ook deze avond gasten welkom! Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort. Tel. 0570 632 720

kerkblad februari  
kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement