Page 1

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Deventer

Wervel Jaargang 1 | nummer 4 | mei 2011

8. Welkom ds. Saar Hoogendijk

17. Beelden met een ziel

18. De katholieke kerk in Deventer

Op 22 mei wordt zij bevestigd als predikant. Na twee Noord-Hollandse polders nu de gastvrije Hanzestad Deventer. In een interview stelt zij zich voor.

In zijn studieverlof heeft ds. Bart Thijs verkend wat kunstenaars uit Deventer door de eeuwen heen bezielde. Een fascinerende ontdekkingstocht die nu ook in boekvorm is vastgelegd.

In de rubriek Kerk in de Stad dit keer een impressie van de Katholieke kerk in Deventer. De vragen waar zij voor staan zijn voor ons herkenbaar. Hoe willen zij kerk zijn in deze tijd?


Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer. www.pkn-deventer.nl Abonnementenadministratie tel. 645 962 leden@pkn-deventer.nl Ledenadministratie tel. 622 612 leden@pkn-deventer.nl Financiële Administratie tel. 622 612 geld@pkn-deventer.nl Bijdragenadministratie tel. 592 476 bijdragen@pkn-deventer.nl Bankrekeningnummer 87 27 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Deventer Bankrekeningen Wijkkassen Lebuinuskerk: 1305127 Van Vlotenhof: 3791597 Het Open Hof: 6729951 Grote of Lebuinuskerk tel. 612 548 / 645 314 Kleine Poot 7 7411 PE Deventer ds. Ingrid de Zwart tel. 0570 - 614 986 / 618 328 ds.dezwart@pkn-deventer.nl

2

Wijkgebouw Van Vlotenhof tel. 616 400 Joh. van Vlotenlaan 85 7412 SC Deventer ds. Elisabeth Posthumus Meyes tel. 0570 - 656 047 ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl Het Open Hof tel. 628 572 Karel de Grotelaan 361 7415 LZ Deventer ds. Bart Thijs tel. 0570 - 608 681 ds.thijs@pkn-deventer.nl Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo ds. Bart Thijs kerkblad@pkn-deventer.nl Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, Deventer wervel@pkn-deventer.nl Drukwerk Repromotion, Deventer Inleverdatum kopij voor het volgende nummer vóór zondag 15 mei per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl

Nieuwe lente, nieuwe geluiden, nieuwe website Voor u ligt het mei-nummer van het kerkblad. Mei is volop lente. Daarom een magnolia op de voorpagina, een krachtig beeld van waar de lente voor staat: hoe moeilijk het soms is, hoe zwaar de winter ook kan zijn, de natuur heeft altijd weer de kracht om opnieuw geboren te worden. De lente geeft nieuwe energie om vooruit te kijken, ook in onze gemeente. Deze maand mogen wij Saar Hoogendijk verwelkomen als predikant. Zij zal ongetwijfeld nieuwe energie meenemen vanuit de Schermer. In dit kerkblad een interview met haar. Op 22 mei heten wij haar welkom in Het Open Hof. We hopen dat u inmiddels uw weg heeft kunnen vinden in ons vernieuwde kerkblad. Wervel is de kern van onze communicatie met de gemeenteleden. Maar daarnaast kennen we ook nog de zondagsbrieven en de website. Ongeveer vier jaar geleden zijn we gestart met een website. De basis hiervoor werd gelegd met informatie die de heer E. Post jarenlang had verzameld op zijn website www.lebuinuskerk.nl. Wij wilden deze uitbreiden met informatie over onze twee wijkgemeentes die in drie gebouwen gehuisvest zijn. Aangevuld met informatie over andere kerkgenootschappen in de buurgemeenten en activiteiten zoals bijvoorbeeld ziekenhuis- en studentenpastoraat. We lanceerden www.pkn-deventer.nl, de website die nu al een aantal jaren achtergrond- en actuele informatie biedt voor onze eigen kerkgangers en andere geïnteresseerden in de regio maar ook ver daar buiten. Op het wereldwijde web gaan de ontwikkelingen echter zeer snel. De website is gedateerd en werd helaas een paar keer gehackt. De laatste tijd was maar een deel van de inhoud te raadplegen. Verder wilden we graag dat de actuele informatie meer nadruk kon krijgen. Binnen de kerk zijn er diverse redacteuren die de agenda voor hun eigen commissie up to date proberen te houden. De agenda voor de vieringen en andere activiteiten wordt bijgehouden door een van de vrijwilligers. Doordat we een gemeenschap zijn met vele facetten en veel commissies en groepen wijzigt er nog al eens wat. En de webmaster kan pas gegevens corrigeren als zij de correcties gemaild krijgt. Ziet u dus verouderde of onjuiste informatie meldt u dat dan alstublieft aan webmaster@pkn-deventer.nl De komende maanden zullen we nog volop werken aan de nieuwe website. Informatie zal worden ververst, de opmaak zal worden gecorrigeerd en er zullen nog afbeeldingen worden toegevoegd. Om helemaal modern te zijn hebben we ook een twitteraccount. U kunt ons volgen op www.twitter.com/PGDeventer. Omdat ook dit allemaal werk van vrijwilligers blijft zijn we soms minder actueel dan we wel eens zouden willen. Werpt u eens een blik op www.pkn-deventer.nl en neem even een momentje voor de foto’s op de homepage. Probeer eens te ontdekken welke mogelijkheden de agenda allemaal biedt met verschillende weergaves: per maand of in lijstweergave bijvoorbeeld. Kijk regelmatig eens bij de oproepen in de rubriek Actueel. Alle kerninformatie over groepen en commissies vindt u vanaf nu niet meer apart onder de wijkgemeente maar onder menuoptie PGD gemeentes via ’Organisatie’. Verder wijst het zich allemaal eigenlijk vanzelf. De redactie


Wat mij verwondert… 3

Leef van de verwondering! Onlangs verbleef ik samen met een groep van 25 studenten van Saxion Hogeschool vier dagen in het Lioba-klooster van Egmond-Binnen. Daar in het klooster zaten we op een gegeven moment in een kring. De kaars die in het midden stond werd door een studente aangestoken. De opdracht die ik hen gaf was: stil te staan bij iemand die je inspireert. De volgende stap was – en ik deed dat als eerste voor – om bij de kaars te gaan staan en dan een persoon te noemen die je in gedachten had. Ik stond op voor mijn vader en besefte weer dat hij mij heeft geleerd om te blijven kijken met de ogen van een kind, die iets voor de eerste keer ziet. Vele studenten vergezelden mij rondom het licht van de kaars. We bleven even staan. Een gedenk(waardig)-moment. Vervolgens gingen we weer zitten. Andere studenten gingen staan voor andere familieleden. Sommigen gingen zelfs daarna nog een paar keer staan voor bijvoorbeeld een vriend(in) of docent(e). Daarna ging iedereen met een medestudent in gesprek, die ze niet kenden! Ze deelden met elkaar waar het echt

in het leven om gaat. Wie inspireerde je? Hoe gaf die persoon jou moed en kracht om door te gaan? Op welke manier hielp die jou om je dromen waar te maken? De studenten waren vol verwondering over het feit dat ze zich als mens echt gekend voelden, juist door iemand met wie ze voordien nauwelijks contact hadden. Een gebeuren waar ze met hun verstand niet bij konden en dat raakte aan het mysterie van het leven. Nu niet een keer de focus op hun lichamelijke of geestelijke problemen (want die hebben ze genoeg), maar over wat ze bezielt en hoe ze in het leven willen staan. Wat ze belangrijk en van waarde vinden, al is dat weerloos en kwetsbaar. Er verschijnt een glinstering in mijn ogen als ik hier aan terug denk. Werkelijke aandacht voor elkaar is het mooiste wat een mens kan overkomen. Arent Weevers Studentenpredikant Saxion Hogeschool Deventer www.heartandsoul.nl


Bij de diensten

Van Pasen tot Pinksteren lezen we in de diensten uit het Oude Testament doorgaand uit het boek Genesis. In de Paasnacht zijn we begonnen met Genesis 1 en met Pinksteren zijn we dan precies bij het verhaal van de toren van Babel aangekomen in Genesis 11.

Zondag 1 mei Tweede zondag van Pasen

4

Wij lezen Genesis 3; Johannes 20: 19-23 Op de avond van de eerste dag dat het lege graf ontdekt is zijn de leerlingen bijeen. Uit angst hebben ze de deuren van hun verblijf gebarricadeerd. Jezus doorbreekt hun geslotenheid. Zijn eerste woord is: Ik wens jullie vrede. Dan laat hij zijn gewonde handen zien. Zo identificeert hij zichzelf niet alleen met de leerlingen, maar wijst hen ook terug naar de weg van de liefde. Die weg is hij zelf gegaan. Nu mogen ook de leerlingen die weg gaan als de enige weg naar vrede. Bezield door de Geest. -- In de Lebuinus gaat ds. Ingrid de Zwart voor. -- In de Van Vlotenhof gaat ds. Hein de Bie uit Vorden voor. -- Ook in Het Open Hof volgen we deze maand de verhalen uit het Johannesevangelie. Deze zondag centraal het verhaal van de twijfelende Thomas. Uit het Oude Testament horen en beleven we, op voorstel van het alternatieve lezingenrooster, samen met de kinderen verhalen uit het begin van Genesis. Deze zondag gaat het over de slang, uit Genesis 3. De eerste bijbelse oervraag klinkt: mens, waar ben je?

Zondag 8 mei Derde zondag van Pasen Wij lezen Genesis 4, Johannes 21: 1-14 Jezus verschijnt voor de derde keer aan de leerlingen nadat hij is opgestaan. De leerlingen zijn terug gegaan naar wat ze deden voor ze met Jezus optrokken: vissen. Maar ze vangen niets. Jezus roept vanaf de oever dat ze het over een andere boeg moeten gooien. Met het net aan de andere kant van de boot komen er 153 vissen in en nog scheurt het net niet. Dan zetten ze het maal

van gedachtenis, het avondmaal voort, dit maal niet met een beker wijn, maar met vis. De letters van het Griekse woord voor vis vormen samen de woorden, Jezus Christus Zoon van God Redder. -- In de Lebuinus is er een gezamenlijke viering van ‘Lebuinussers en van Vlotenhoffers’ onder leiding van dr. Martin Walton. Ook het Meester Geertshuis schuift aan. Vandaag wordt tijdens de dienst aandacht besteed aan de opening van de tentoonstelling: ‘De ongeziene gezien’. Elders in dit blad daarover meer! -- De Van Vlotenhof viert de gezamenlijke dienst met de Lebuinus in de Grote Kerk. -- In het Open Hof zal ds. Cees de Gooijer het verhaal uit Johannes 21 uitleggen. De Levende deelt aan de overzijde van het meer brood en vis. In het verhaal van Kain en Abel (Genesis 4), klinkt de tweede bijbelse oervraag: mens waar is je broer?

Zondag 15 mei Vierde zondag van Pasen Wij lezen Genesis 6:1 – 7: 5, Johannes 10: 1-10 Twee beelden voor Jezus in één kort stukje evangelie: ik ben die door de deur van de schaapskooi naar binnen gaat én ik ben de deur, zegt Jezus. Dat wil zeggen, ik ben veilig. Mogelijk ging de herder in die tijd in de deuropening slapen van de schaapskooi en als de schapen naar buiten liepen telde hij ze door ze tussen zijn benen door te laten lopen, zo was hij inderdaad de deur. Met deze beelden is er ruimte om Jezus op verschillende manieren te beleven. Als Jezus de deur is, is hij een weg om te gaan, de toegang tot God. Als Jezus de herder is, is hij jouw persoonlijke leidsman, wiens stem je kent en wie jij een eigen relatie hebt. De boodschap van Jezus is niet voor één soort mensen. -- In de Lebuinuskerk een bijzondere, aanstekelijk vrolijke dienst, waarin dr. Martin Walton weer voorgaat. Deze dienst wordt opgeluisterd door dans en muziek van het grote, inmiddels al bij velen bekende christelijke kinderkoor ‘Up4us’ uit Oeganda. In mei/juni bezoeken de kinderen

met hun docenten weer Nederland om aandacht te vragen voor hun onderwijsproject. Na de dienst geven zij ook nog een koffieconcert! -- In de Van Vlotenhof gaat dr. H.C. van der Sar uit Zwolle voor. De heer van der Sar werkt aan de Protestantse Theologische Universiteit. -- In het Open Hof legt Bart Thijs de gelijkenis van de Goede Herder uit. Het gaat over Hem, die zijn schapen kent zoals zij hem kennen. In Genesis 6 horen we hoe Noach een ark bouwt, waarin al het kostbare van Gods goede schepping bewaard wordt voor de toekomst.

Zondag 22 mei Vijfde zondag van Pasen Wij lezen Genesis 7: 6–8: 5, Johannes 14: 1-14 Het begin van Jezus’ rede over zijn vertrek cirkelt rond de woorden vertrouwen en verblijven. Jezus vraagt vertrouwen op hem in gebeurtenissen en aanwijzingen die de leerlingen nu nog niet kunnen begrijpen. Jezus vraagt om een naïef geloof. Hij brengt de leerlingen op een onverwachte manier in verbinding met God en met elkaar. ‘In het huis van mijn vader zijn veel kamers’, het woord ‘kamer’ is in het Grieks verbonden met blijven, verblijf. De verschillende verblijven duiden op de verschillende vormen van gemeenschap met Jezus: in de tempel (1), het leven in een eenheid zoals Jezus en de Vader dat doen (2) en het leven in verbinding tussen Jezus en de leerlingen (3). In die laatste gemeenschap vinden de leerlingen Jezus en elkaar en ontvangen ze de kracht en de volmacht om in zijn naam Gods liefde te verkondigen. -- De Lebuinuskerk en de Van Vlotenhof zijn dicht, omdat we gezamenlijk kerken in het open Hof, waar ds. Saar Hoogendijk wordt verbonden aan onze gemeente, een feest voor ons allemaal! -- In het Open Hof komt heel de Protestantse Gemeente bijeen voor de feestelijke viering rond de intrede van de nieuwe predikant ds. Saar Hoogendijk. Voor


Feestelijke bevestiging van ds. Saar Hoogendijk op zondag 22 mei Binnenkort is het dan zover, dominee Saar Hoogendijk wordt bevestigd in onze gemeente. U wordt allen van harte uitgenodigd hier deelgenoot van te zijn. Er zijn dan ook geen diensten in de Van Vlotenhof en de Lebuinus. De dienst zelf wordt door de predikanten voorbereid, en aan de praktische organisatie werkt onze welkomstcommissie. Meerdere cantorijen werken mee aan deze feestelijke dienst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Thea Karel (scriba), Irene van Hierden (koster) of Gerrit van der Linde (beroepingscommissie). Laten we dominee Saar Hoogendijk en haar gezin hartelijk ontvangen, ook in de komende periode, zodat ze zich snel thuis zullen voelen in Deventer en in onze gemeente. Zij heeft er zin in, wij ook, dus tot 22 mei in Het Open Hof, Gerrit van der Linde

Zondag 29 mei Zesde zondag van Pasen Wij lezen Genesis 8: 6-22, Johannes 16: 16-24 Zeven keer klinkt het woordje ‘weinig’ in dit evangeliedeel, weinig tijd. De nadruk die zo op de korte tijd wordt gelegd, doet vermoeden dat er misschien nog meer bedoeld wordt dan de tijd die Jezus nog onder de mensen zal zijn. Het weinige dat Jezus na de zeven tekenen (beginnend met het veranderen van water in wijn en eindigend met de opstanding van Lazarus) nog te

doen staat is zijn eigen opstanding uit de dood. De leerlingen zien niet anders dan de ondergang van Jezus. Wat Jezus aankondigt, wie hij wezenlijk is, de Zoon van God, kunnen zij niet zien voordat het is geschied. Vragen in Jezus’ naam mag en als je dat doet zul je ontvangen. ‘Dan zal je vreugde volmaakt zijn.’ -- In de Lebuinuskerk gaat ds. Cees de Gooijer voor, emeritus predikant die in Deventer woont. -- In de Van Vlotenhof gaat ds. Bart Thijs voor. -- In het Open Hof wordt Het Heilig Avondmaal gevierd met als voorganger de nieuwe predikant ds. Saar Hoogendijk. Zij belicht hoe Jezus’ aangekondigde afscheid tegelijk zijn spirituele nabijheid bij de mensen inhoudt. In het verhaal van Genesis 8 horen we hoe Noach na het droogvallen van de aarde offers brengt. De schepping mag opnieuw beginnen. ’s Avonds om 19.00 uur is er 29 mei een vesper met de titel ‘Heimee naar de toekomst’ waaraan het Deventer Vocaal Ensemble onder leiding van Klaas Stok een bijdrage levert. Ds. Hermien Günther-van Dijk heeft deze vesper voorbereid met de vespercommissie en leden van het koor. Het is de laatste vesper in de serie ‘De Nieuwe Stad’, met als intrigerend subthema: ‘Heimwee naar de toekomst!’ Werk van onder anderen J.S. Bach ( An Wasserflüssen Babylons) en Mendelssohn staan op het programma. Jeruzalem en Babylon als beelden van verschillende manieren van bestaan zullen ons aan het denken zetten. Wat doet het beeld van het hemels Jeruzalem met ons? Heeft het ons hier en nu wat te zeggen in onze wereld en in de stad waarin we leven of is het een onbereikbare utopie,waar we alleen maar van kunnen dromen?

Hemelvaartsdag 2 juni Veertigste Paasdag Wij lezen Lucas 24: 49-53 In een paar verzen schetst de evangelist Lucas hoe Jezus in Betanië terwijl hij de leerlingen zegent van hen weggaat en opgenomen wordt in de hemel. In plaats van verslagenheid vanwege de scheiding ervaren

de leerlingen door de kracht van boven grote vreugde. Ze gaan naar de tempel in Jeruzalem en loven God. -- De Lebuinuskerk is gesloten; we hebben een gezamenlijke dienst met de leden uit Het Open Hof en de Van Vlotenhof in de Van Vlotenhof. -- In de Van Vlotenhof komt heel de Protestantse Gemeente te Deventer samen voor een bezinning op het bericht van de hemelvaart van de Heer. Wat betekent het dat Hij ‘daar’ is en wij nog ‘hier’? Ds. Bart Thijs gaat voor in de overdenking. -- Het Open Hof is gesloten.

Bij de diensten

dit feest hebben jong en oud al hun mogelijkheden, hun muzikale talenten voorop uit de kast gehaald. Centraal in de dienst staat het besef, dat wij als gemeente ‘Brieven van Christus’ zijn (2 Korintiërs 3). Een groot koor, waarin De Open Hof cantorij o.l.v. Teus de Mik en de cantorij van de van Vlotenhof o.l.v. Elisabeth Posthumus Meyjes en nog vele ander stemmen meezingen, verleent medewerking.

Zondag 6 juni Wezenzondag Wij lezen Genesis 9: 1-17, Johannes 17: 1-13 De evangelietekst van vandaag maakt deel uit van het zogenaamde hogepriesterlijk gebed. In deze tekst geeft Jezus zich al bidden rekenschap van het feit dat hij straks niet meer lijfelijk aanwezig zal zijn en dat zijn leerlingen in een soort tussentijd zullen verkeren. Er zijn twee ‘rijken’: deze kosmos en de werkelijkheid van God. De pijn van de leerlingen is dat ze door Jezus helemaal in Gods werkelijkheid zijn betrokken, maar intussen wel in ‘deze kosmos’ achterblijven. Het is een gebed dat niet in de eerste plaats bedoeld is om iets tegen God te zeggen, maar vooral om medehoorders iets mee te geven. ‘Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit in de wereld opdat zij vol zullen worden van mijn vreugde’ (17:13). -- In de Lebuinuskerk begroeten we onze oud-voorganger ds. Hermien Günther-van Dijk, emeritus predikant te Deventer. -- In de Van Vlotenhof gaat drs. Jenny Mooij uit Deventer voor. Jenny is diakonaal werker in de Herberg in Zwolle. -- In het Open Hof is ds. Saar Hoogendijk voorganger. De tekst uit Genesis gaat over het verbond dat God met Noach sluit. Ik wens ons allen goede diensten ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

5


Binnen onze PGD

Jeugdraad

Jeugdkerk Hallo allemaal, In mei is de Jeugdkerk niet op de eerste maar de tweede zondag (8 mei), i.v.m. de vakantie. Op het rooster staan verhalen uit Genesis 3 en 4. Dit zijn overbekende verhalen, maar niet de gemakkelijkste. Ze gaan over het eten van de verboden vrucht in het paradijs en Kaïn die Abel doodslaat. Een rode draad door deze verhalen is verantwoordelijkheid. Hoe ga je om met verantwoordelijkheden: neem je die of schuif je die af? Hoe vaak wordt je niet gevraagd: Waarom heb je…?” en antwoord je haast uit gewoonte ‘Zij/hij begon…’. Misschien iets om over na te denken. Hans en Karin denken mee. De jeugdkerkleiding (tel.630148)

Catechisante in de vastentijd Wat een heerlijke koekjes bakten de catechisanten voor 6 april ten bate van Miramundo. Ze wisten ze gauw te verkopen en dat leverde de eerste avond al 141,85 euro op, geweldig! En de koekjes waren overheerlijk! Daarna werd er met Bert en Katrien een skypeverbinding gemaakt met de school in Honduras, waarvoor het project Miramundo geld inzamelt en konden ze praten met leeftijdgenoten daar. Het was in Honduras half twaalf in de middag, bij ons half acht in de avond. Verbazing was er daar over het feit dat onze jongeren zomaar naar school kunnen fietsen, in Honduras moeten velen met de

schoolbus of per voet, uren lopen. In het volgende blad de totaalstand, want ook de 13e april wordt er koek verkocht, al is er dan een aantal kinderen op schoolkamp! Bert en Katrien de Jong aan wie het geld overhandigd werd gaven alle koekenbakkers een prachtig ‘certificaat van waardering’.

Voor alle jongeren tussen 10 en 14 jaar... Zin in een kampeeruitje? Ga in het weekend van Pinksteren dan met ons mee naar camping de Jagerstee! We vertrekken op zaterdag 11 juni ‘s ochtends en komen de volgende dag aan het einde van de middag terug. Onze diaconie heeft een stacaravan op deze camping. Vorig jaar zijn wij voor het eerst met een paar jongeren een weekend bij deze caravan geweest. Toen hebben we een schuurtje gebouwd en een terras aangelegd. Ook dit jaar zullen we kleine werkzaamheden rond de caravan doen zodat deze er netjes uit blijft zien. En we maken er natuurlijk samen een super gezellig weekend van! We slapen in tenten, want in de caravan is niet veel plaats. Hebben je ouders nog een slaaptentje te leen? Dan horen wij dat graag. Lijkt het jou leuk om mee te gaan? Geef je dan voor 7 mei op bij Anne Visser. Theo.anne@concepts.nl. Meer informatie over het weekend ontvang je (bij opgave), na 30 mei! Groetjes, Ingrid de Zwart, Wilma Lambers en Anne Visser.

6 uit de Grote of lebuinuskerk

Wakker in een vreemde wereld moet hebben gedroomd moet hebben geslapen moet hebben gewandeld in een droom dat ik sliep en alles was simpel en iedereen aardig moet hebben geslapen tot iemand me riep opstaan en snel! geen tijd te verliezen een foute beweging is mogelijk fataal het is hard tegen hard tanden of kiezen dood aan het middel of dood aan de kwaal en ik werd wakker in een vreemde wereld wat gebeurt hier allemaal? wakker in een vreemde wereld met vrouwen van ijzer en mannen van staal

dit komt nooit meer goed dit komt nooit meer in orde de verwarring is groot en de wortel zit diep moet hebben gedroomd zal nooit meer zo worden zal nooit meer zo zijn als in die droom dat ik sliep en ik werd wakker in een vreemde wereld wat gebeurt hier allemaal? wakker in een vreemde wereld met vrouwen van ijzer en mannen van staal Deze tekst is afkomstig van de popgroep De Dijk. Een tekst die ik een aantal keren gebruikt heb in het werken met groepen in de kerk. Een tekst die een groep jongeren aan het denken zette over de dromen uit dit liedje, hun eigen dromen en de dromen uit psalm 126, die ik aanreikte om naast deze tekst te leggen. Er wordt gedroomd van een wereld waar het goed zal zijn, maar de werkelijkheid doorkruist vaak onze dromen. God roept ons om op te staan tegen alles wat het leven verziekt, maar hoe geef je gehoor aan die stem in een wereld, waarin de woorden van vrouwen van ijzer en mannen van staal harder klinken dan die stem van de Eeuwige? Ik ben blij als


Wat een meimaand! Al lang geleden legden Kees en ik voor deze meimaand onze vakantie vast; we zouden naar het hete Colorado en vervolgens naar Texas afreizen om daar mensen te bezoeken die ons dierbaar zijn. In mei is het daar nog iets minder warm dan later in de zomer. Door familieomstandigheden moest deze droomreis geannuleerd worden, maar schuiven met vakantiedata bleek moeilijk, dus mei bleef de vakantiemaand voor ons. We hopen uit te rusten in elk geval. Daarom missen we helaas de feestelijke presentatie van het mooie boek van onze collega Bart op 7 mei en ook de verbintenisdienst van Saar Hoogendijk in Het Open Hof op de 22e en nog veel meer. Maar waar we ook zullen zijn , we zullen op die belangrijke momenten in gedachten wel in Deventer zijn. We wensen Saar een prachtig begin toe in het Open Hof en in de Protestantse gemeente en we hopen dat ze snel in ons midden gewend zal zijn! We verheugen ons erg op haar komst ! Een hartelijke groet van ds. Ingrid de Zwart

Vakantie predikant ds. Ingrid de Zwart is op vakantie van 5 mei tot 6 juni. T/m 8 mei neemt ds. Elisabeth Posthumus Meyjes waar, daarna ds. Bart Thijs. Uit de Van Vlotenhof

Tussen Pasen en Pinksteren Gezegend zijn wij door wie de morgen ontbood en het licht heeft geroepen. Na uitbundig Pasen te hebben gevierd gaan we op weg naar Pinksteren. En juist in deze maand doet op zondag cantate (zondag ZINGT) ds. Saar Hoogendijk haar intree in het Open Hof. Wat een feest. Van harte welkom in de gemeente Saar. We wensen jou en je gezin hier in de stad en in onze geliefde wijk een vreugdevolle tijd toe.

Gemeentegesprek op 10 mei om 10.30 uur Op dinsdag 5 april kwamen we bij elkaar om te spreken over onszelf. Hoe is het ons te moede? Hoe kijken we aan tegen de op til zijnde veranderingen in de gemeente door het besluit om twee gebouwen aan het gebruik voor de zondagse eredienst te onttrekken en één gemeente te gaan vormen. Een fijn gesprek. Lekkere taartjes bij de koffie. En ook nog uitvoerig praten in kleine groepjes over de vraag: Waar liggen onze sterke punten? En hoe kunnen we die meenemen naar een nieuwe situatie? We besloten sa-

men om er een gewoonte van te maken om elkaar op de tweede dinsdag van de maand te treffen. Op dinsdag 10 mei om half elf zal het gaan over alle praktische vragen die er leven. Dinsdag 14 juni om half elf gaan we inventariseren wat er allemaal bekend is over de geschiedenis van de Van Vlotenhof. Hoe is het gebouwd? Wat is er allemaal gebeurd? Anekdotes, foto’s, teksten, herinneringen… Een ieder heeft rustig de tijd om daar over na te denken of met elkaar op te halen.

Binnen onze PGD

ik hierover met jongeren in gesprek kan komen, via de band van teksten uit hun eigen belevingswereld, in dit geval een tekst van De Dijk. Ik was dan ook aangenaam verrast dat juist deze groep in de Lebuinus een concert wilde geven. Minder blij, en dat is nog zacht gezegd, was ik met een artikel in de Stentor waarin onze kerk als poptempel werd gepresenteerd in wat een reclamespot voor een biermerk leek te zijn. Dat geeft maar weer eens aan hoe zorgvuldig we om moeten gaan met wat we als ons eigen beeldmerk hebben te beheren, de Lebuïnuskerk. Soms word je inderdaad wakker in een vreemde wereld! ds. Ingrid de Zwart

Cantorij De cantorij repeteert op 9 mei, 13 mei, 16 mei en 19 mei afwisselend in Van Vlotenhof en Open Hof. We roepen zoveel mogelijk mensen op om mee te doen met dit grote koor dat in de intreedienst van ds. Saar Hoogendijk zal zingen. Teus de Mik en ondergetekende zullen de repetities om beurten leiden. Op 23 mei, 30 mei, 6, 10 en 16 juni repeteren we dan voor de volgende gezamenlijke dienst op 19 juni. Dan vieren we de scheppingszondag dit maal ook in het Open Hof. Wat een kansen om samen te zingen. Iedereen die denkt, zo’n project van een aantal repetities lijkt me wel wat: Geef je op en zing mee. (telefoon 656047 of ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl)

Gezamenlijke diensten Twee keer hebben we in de maand mei een gezamenlijke dienst. 8 mei als ds. Walton voorgaat in de Lebuinuskerk en 22 mei als ds. Hoogendijk begint in het Open Hof. In juni is de eerste gezamenlijke dienst in de Van Vlotenhof. 2 juni gaat ds. Thijs in ‘ons’ gebouw voor. Zo trekken we in een maand langs de verschillende in gebruik zijnde kerkgebouwen in de stad.

Agenda De bijzondere gespreksgroep komt deze maand op maandag 9 mei om 20 uur bij elkaar. De liturgiecommissie vergadert op 12 mei om 13 uur. Op 12 mei is ook een avond zingen ´op weg naar het nieuwe liedboek´ in het Open Hof. Daar leren we weer liederen kennen die mogelijk een plaats krijgen in het nieuwe liedboek. Canons, One liners, buitenlandse liederen en mooie Nederlandse liederen. Heel veel moois heb ik voor u in petto. Op 31 mei is Broodje Bijbel van 12.15 tot 14.30 uur.

Part time werken en verplichte nascholing Ook in mei is er voor mij weer een week verplichte nascholing. Van 16 tot 20 mei verblijf ik op Hydepark. Naast de vaste onderdelen die in deze cursus steeds terugkomen zal ik me deze dagen specifiek bezighouden met leiding geven. Daar kun je natuurlijk altijd weer nieuwe dingen over leren. Ik ben benieuwd. In dringende gevallen kunt u deze week terecht bij ouderling Ineke van Slooten (tel. 640954) of ds. Bart Thijs (tel. 608681) In de wijkkerkenraad en het predikantenoverleg is mijn werkverslag van het afgelopen kalenderjaar aan de orde geweest. Daaruit bleek dat de part time aanstelling die ik heb (halve weektaak) niet erg goed uit de verf komt.

7


Binnen onze PGD

Het lijkt wel alsof ik full time werk. In overleg met de collega’s en de wijkkerkenraad ga ik mijn werktijden iets anders indelen. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag aanwezig. Woensdag afwezig. En de eerste volledige werkweek van elke maand afwezig. De komende tijd wordt proefgedraaid met dit schema. In Januari 2012 kan dan gekeken worden of de situatie door deze indeling werkbaarder wordt.

Pastoraat

Hof zich mogen verheugen in een goede opkomst en een dito sfeer. Die onvermoede krachten vervullen ons, nu we hoe dan ook langzamerhand moeten gaan nadenken over een nieuwe gezamenlijk start als PGD, met nieuwe hoop voor de toekomst. Onze Open Hofgemeente is geen lamgeslagen kudde en kan en mag putten uit eigen kracht. Een kracht van omhoog, die we straks ook mogen inzetten voor de nieuw te vormen kerkelijk gemeente. God zegene ons en de Gemeente te Deventer. Bart Thijs

Denk nou niet, die dominee heeft zoveel te doen we bellen maar niet. Ik stel zelf mijn prioriteiten bij het werk. En een prioriteit ligt bij het bezoeken van mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. Niet altijd weet ik of iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt. Heel graag hoor ik van u of er behoefte aan bezoek is. Ik word graag gebeld (telefoon 656047).

Bloei Geworteld in de aarde gericht op het licht. Elke keer weer hoger rekken, telkens maar weer verder strekken, groeien om tot bloei te komen. Mensen zijn als bloemen. Ze leven van het licht. Alle goeds voor allen op weg naar Pinksteren. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Autodienst 8

Wilt u naar de kerk en gebruik maken van de autodienst? Dan kunt u op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bellen naar Gerda Meijerink, tel. 618844. Bij geen gehoor kunt u bellen naar Truus IJspeert, tel. 642740. Uit het open hof

Uit eigen kracht Hoewel menigeen nog lang niet over de pijn om het aanstaande verlies van Het Open Hof heen is en de stemming in de gemeente dagen van mineur kent, laten we als gemeente wonderlijk genoeg het hoofd toch niet hangen en wordt er overal nieuwe moed geput. Zou het aan de hoopvolle gebeurtenissen van deze tijd liggen? De lente die is doorgebroken? De vreugde van de Paastijd? De komst van een nieuwe predikant? Of gewoon het nuchtere besef dat we hoe dan ook verder moeten? Het inzicht dat gemeente zijn ook niet van een kerkgebouw afhangt? Of zou het ook de bezielende en dragende kracht van de Eeuwige zijn, die nooit laat vallen het werk, dat zijn hand begon? Hoe dan ook, het kerkenwerk in de Open Hofgemeente gaat, zoals u ook in deze Wervel kunt lezen, gewoon door, soms zelfs met vernieuwde energie: het herstelwerk aan de kerk, het bezoekwerk, de vergaderingen, de buurtbijeenkomsten en de groothuisbezoeken, de Open Hof-presentie in de buurt, de cantorij repetities, de koren en de gebedsgroepen enzovoort. Bovendien merkte iemand op, dat ook de kerkdiensten in het Open

Portret van ds. Saar Hoogendijk Saar Hoogendijk is allang geen onbekende meer in onze gemeente. Velen hebben al het genoegen gehad haar te leren kennen als de nieuwe predikant van wijk 2 van de PGD, de gemeente rond Het Open Hof. Haar intrede – op 22 mei in Het Open Hof – is een mooie aanleiding om de kennismaking te verdiepen. Een interview, zoals met Kees Bochanen in het vorige nummer leek een goed idee. Het bleek moeilijk om in de drukke agenda’s nog een rustig moment te vinden voor een persoonlijk gesprek. Het is dus een ‘schriftelijk interview’ geworden. Hoe ben je zo in Deventer terecht gekomen? Na hele goede jaren in de Noord-Hollandse polders Zeevang (vanaf 1987) en Schermer (vanaf 1996) werd het tijd om de bakens te verzetten. Mede door het werk van Jan (inmiddels in Nijmegen) hebben we de blik verruimd en oostwaarts gericht. En toen kwam Deventer langs, voor ons helemaal onbekend terrein. Maar wat een geweldige stad! Ik wilde graag een echte nieuwe uitdaging, liefst met collega’s. Dat gaat lukken… Hoe kijk je terug op 14 jaar predikant zijn in de Schermer? Op de uitnodiging voor mijn afscheid staat: Dat het kan: ruim 14 jaar over en weer inspirerend zijn als predikant en gemeente! Toen ik daar begon was er nog sprake van twee culturen: hervormd en gereformeerd. Ik heb


Je hebt je de laatste jaren verdiept in ‘geestelijke begeleiding’. Wat neem je daarvan mee naar Deventer? Voor mij was de spiegel die een docent ons als dominees voorhield heel leerzaam: ‘Jullie zijn allemaal zó bezig om de kerk te redden, maar misschien is God al lang nieuwe wegen aan het zoeken’. Het heeft me meer ontspannen gemaakt in het bezig zijn in de kerk: het is niet mijn kerk, niet onze kerk, maar de kerk van Christus. Waar ik met hart en ziel in rondga; we doen wat we kunnen en wel zo dat er niemand overspannen van hoeft te raken. Want dan doen we iets niet goed. Hoe vindt jouw gezin, Jan en de kinderen, de overgang naar Deventer? Jan verheugt zich op de kortere reistijd, het filmhuis en de boekhandels. Roos (14 jaar) moet het allemaal nog maar zien. Ze begint na de zomervakantie op Het Vlier, waar iedereen ‘nieuw’ binnenkomt. Wie weet hoe gauw ze er thuis is. Wessel (18 jaar) verhuist in april naar een studentenflat en ook Sien (bijna 20 jaar) woont al op kamers in Amsterdam. Het lijkt ze leuk om in de weekends naar Deventer te komen. Wil je iets vertellen over jullie woning? Het is Zwolse weg 243 geworden, een split-level woning uit 1955. We zijn er blij mee: veel ruimte en toch intiem. Het zal wel even wennen zijn om weer in een rijtje te wonen. Je komt terecht in een gemeente in een overgangsfase. Het Open Hof zal als kerkgebouw wegvallen en er vindt een hergroepering plaats rond de Grote of Lebuinuskerk. Hoe kijk je daar tegenaan? Vanaf het begin van de beroepingsprocedure is duidelijk gemaakt dat er veranderingen op komst waren, al was toen nog niet duidelijk welke kant het op ging. Het is natuurlijk wel een beetje vreemd, zo’n start. Maar het is wel echt iets van deze tijd (in de Schermer zijn in de loop der jaren vijf van de zeven kerken afgestoten). Veranderingen dragen altijd iets van verlies in zich, zonder dat je al kunt ervaren wat er misschien bij te winnen valt. Ik hoop een goede balans te kunnen vinden tussen wijkpredikant van het Open Hof zijn en gericht zijn op het grotere, nieuwe geheel. Wat is jouw hoop voor de toekomst, van jezelf en van de gemeente? Waar beweging is doen zich kansen voor. Ik hoop dat we met elkaar, door de crisis heen, vooral de kansen gaan

zien en dat er een nieuw elan ontstaat. Ik hoop dat er een wereld voor me opengaat en dat we elkaar over en weer zullen inspireren! Hoe ben je als predikant bereikbaar? Half voor de grap zeg ik wel eens: ‘vóór 9 uur is er geen geestelijk leven’. Met veel avondwerk doet het mij goed om ’s ochtends niet te vroeg te beginnen. Verder ben ik bereikbaar via 0570 547973 en ds.hoogendijk@pkn-deventer.nl. Ik verheug me op de kennismaking.

Binnen onze PGD

er graag aan bijgedragen dat die twee samen geweven werden. Nu is het echt één gemeente geworden, al duiken soms ineens de verschillen weer op. Als er maar over gesproken (en gelachen!) kan worden, brengt het je altijd verder met elkaar. Natuurlijk schiet je wel wortel als je zo lang ergens werkt en leeft, en dat heeft me goed gedaan. Er ontstaat dan een vertrouwdheid die vaak een meerwaarde heeft. Maar misschien ook vanzelfsprekendheden die best weer eens doorbroken mogen worden. De Geest is beweeglijk en die moet je niet in de weg gaan zitten.

We wensen onszelf als Open Hof-gemeente en als gehele PGD geluk met onze nieuwe predikant en collega. En Saar en haar gezin wensen we op 22 mei een mooie dag toe, gevolgd door een goede tijd in Deventer onder Gods zegen.

Uit wijken en groepen Keizerslanden; Schalkhaar In de afgelopen tijd waren er vele wijk-en groepbijeenkomsten. Ik denk met veel plezier terug aan het groothuisbezoek bij de familie De Jonge (8 februari, voor de gemeenteleden aan Het Wezenland), aan het groothuisbezoek bij de familie Voorhorst (21 maart, voor de gemeenteleden in de buurt rond Het Open Hof ), aan de wijkavond in Het Open Hof ( 28 maart, voor de gemeenteleden in Schalkhaar), aan de bijeenkomst in huize Ludgerus (7 april, voor de gemeenteleden aldaar). Het waren fijne ontmoetingen waar de onderlinge verbondenheid werd versterkt. Natuurlijk hield het kerkenraadsbesluit over het verlies op termijn van het Open Hof ons bezig. Maar ook kreeg ik bij de meeste bijeenkomsten de gelegenheid iets te vertellen over mijn studieverlof. Voor mij was het plezierig om ook op deze wijze de gemeente te kunnen bedanken voor de ruimte die ze mij gegeven heeft. De belangstelling was intens en er kwamen leuke en soms ook heftige gesprekken op gang. Alle gastadressen en aanwezigen veel dank! Corel Op maandagmiddag 16 mei komt de SOW gespreksgroep o.l.v. ds. Thijs weer bijeen. Tijd: 16.00 uur. Plaats; vergaderkamer. Bart Thijs Gespreksgroep Bloemendal Iedere laatste woensdag van de maand komt deze gespreksgroep bij elkaar in De Boemendal. Onderwerp van gesprek zijn thema’s rond geloven en de bijbel in de ruimste zin van het woord, waarbij inbreng en ideeën van de deelnemers van harte welkom zijn. De bijeenkomsten vinden plaats in het vestzaktheater van 15.00 – 16.15 uur. De eerst volgende bijeenkomst is woensdag 25 mei. Ds. Saar Hoogendijk, onze nieuwe predikante, zal dan in ons midden zijn, om kennis te maken. U bent van harte welkom! ds. Kees Bochanen

9


Binnen onze PGD

Afscheid en welkom

van het Projectteam

Ruim anderhalf jaar heb ik als pastorale bijstand mogen werken in de wijkgemeente rond het Open Hof. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan, zoals u in het vorige nummer van de ‘Wervel’ al hebt kunnen lezen. Vanaf deze plaats wil ik u allen hartelijk danken voor het vertrouwen dat u mij hebt geschonken en voor de plezierige samenwerking met velen van u. Een bijzonder woord van dank ook aan mijn collega Bart Thijs, met wie het fijn was om samen te werken. Ik blijf natuurlijk betrokken bij de Protestantse gemeente Deventer en bij het Open Hof in het bijzonder, in welke wijk we immers ook zelf wonen. Ik wens u allen alle goeds toe. Een woord van welkom aan ds. Saar Hoogendijk, aan wie ik het werk nu mag overdragen. Ik hoop dat ze met net zo veel plezier mag werken als ik dat heb gedaan en wens haar veel zegen bij haar werk hier in Deventer. Hartelijke groeten, ds. Kees Bochanen van de kerkrentmeesters

Kerstmarkt 2010

10

Onlangs heb ik met de voorzitter van de kerstmarktcommissie, Harry Hoving, een gesprek gehad over de netto-opbrengsten van de laatste kerstmarkt. Ondanks een geringer aantal bezoekers vanwege het slechte weer heeft de commissie een mooi bedrag over kunnen maken naar de kerkrentmeesters, namelijk 10.000 euro. Het geld wordt bestemd voor het herstel van de preekstoel. (In 2009 was dat een bedrag 8.500 euro voor de gewelfschilderingen) Heel hartelijk dank voor deze bijdrage en dank aan alle vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.

Paascollecte 2011 Dit jaar ontvangt u geen verzoek om bij te dragen aan de Paascollecte. In de vorige Wervel had ik vermeld dat deze collecte gehouden zou worden, maar uit navraag bij het landelijk bureau bleek dat de paascollecte dit jaar bestemd wordt voor JOP, het jeugdwerk van onze kerk (www.jop.nl). Daar wij voor dit doel in het najaar een bijdrage aan u willen vragen is er besloten om dit jaar bij Pasen geen brief aan u te verzenden voor een bijdrage. Bernard van Leeuwen Administrerend kerkrentmeester

De toekomst tegemoet We willen dat er in de toekomst een levenskrachtige, veelkleurige en inspirerende Protestantse Gemeente te Deventer blijft bestaan, met als basis het missionstatement van onze gemeente. We werken daarom toe naar een gemeente waarin de drie bestaande kernen samengaan en die de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw gaat gebruiken. Daarbij hebben we zorgvuldigheid bij het samengaan van de verschillende wijken en groepen gemeenteleden en het recht doen aan verschillende vormen van geloven en gemeenteleven hoog in het vaandel. Maar hoe gaan we dat allemaal vorm geven? Donderdag 14 april was er de aftrap. Naast het projectteam integrale beleidsontwikkeling gaan nu drie breed samengestelde werkgroepen meedenken over de concrete invulling van de plannen voor de toekomst. En globaal beeld hiervan wordt gegeven in het overzicht ‘projectorganisatie tot september 2011’. We verwachten nog enkele aanvullingen en van enkele beoogde werkgroepleden wachten we nog op een definitief ‘ja’. De werkgroepen zullen de eerste resultaten presenteren op een vergadering met alle ambtsdragers op 5 juni a.s. Op donderdag 1 september (20.00 uur in Het Open Hof ) staat er een gemeenteavond gepland om u als gemeenteleden over de plannen te informeren en erover met u in gesprek te gaan. De komende maanden worden er, zoals het er nu naar uitziet, besluiten genomen over het moment dat de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad zullen opgaan in één Kerkenraad van de ‘Protestantse Gemeente te Deventer’. Ook de vraag naar een streefdatum om over te gaan tot het alleen in de Lebuinuskerk houden van zondagse diensten zal de komende tijd worden besproken. We houden u op de hoogte. Overigens, als u zelf iets door wilt geven aan het projectteam, schroom niet! Namens het projectteam integrale beleidsontwikkeling, Jan Boer j.boer@pkn.nl

Maak je droom waar! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Slagmansdijk 6 7437 RJ Bathmen T 0570 - 63 23 13 E info@debrinkertuinen.nl

www.debrinkertuinen.nl

Twelloseweg 8  7419 BJ Deventer  telefoon 0570 - 612273  fax 0570 - 618025  www.tenkate-deventer.nl  info@tenkate-deventer.nl


Projectorganisatie tot september 2011

Moderamen ak Projectteam integrale beleidsontwikkeling Jan Boer Bernard van Leeuwen Jelle van Nijen Thea Karel Saar Hoogendijk

Werkgroep kerkgebouw Sape Braaksma Jan de Goede Henk van Koeveringe Ben Draaijer Gerrit van der Linde Pieter Jan Lont Anneke Rothuizen Marcel Gehrels Hans Magdelijns Louis Nijland Bernard van Leeuwen

Werkgroep eredienst Sitie Pebesma Alet Mager Ingrid de Zwart Elisabeth Posthumus Meyjes Bart Thijs Attie Buizert Herman Borger Teus de Mik Carla de Jong Erik de Ridder Jos Smeets Jelle van Nijen

Werkgroep Pastoraat incl. Presentie Ingrid de Zwart Ellen van ’t Net Hans de Jong Joke Kappert Loes Wolters Folkert van Wijk Mieke Schuitman Elly Harleman Wilma Lambers Thea Karel

Diaconie Integratie diaconale zorg Jeugdraad Integratie jeugdwerk

----------

Totaalplan incl. planning Coördinatie werkgroepen Communicatie/presentatie Opzet beleidsplan Structuur kerkelijke organisatie (o.a. op weg naar één kerkenraad) Samenwerking Gemeente, NV-Bergkwartier etc, Beheersvorm Grote of Lebuinuskerk Parkeerproblematiek/bereikbaarheid Kerksluitingen

--------

Verwarming en energie Nevenruimten Technische installaties Inrichting Liturgisch meubilair Subsidies Vrijwilligersbeleid kerkgebouw

-----

Vormen vinden voor liturgie, devotie, meditatie. Met divers aanbod van kerkdiensten en vieringen. Bijzondere plaats van gelegenheidsdiensten. Kerkmuziek (liedkeus, cantorij / koren, instrumentale muziek). Keuze van lezingen en thema’s. Kindernevendienst, jeugdkerk, oppas Actieve participatie van medewerkers en deelnemers. Rekening houden met aanleg en voorkeur van personen en groepen. Aandacht voor passende liturgische inrichting van de verschillende ruimtes in de kerk.

-----

-- Gemeentepastoraat stimuleren (omzien naar elkaar). -- Pastoraat gaat verder dan de grenzen van de kerkelijke gemeente. -- Initiatief bij de pastor, de pastorant of beide. -- Presentie in wijk en buurt. -- Groepspastoraat/kringwerk. -- Verdeling bezoekwerk over predikanten, ouderlingen en pastorale/diaconale bezoekers. -- Algemeen bezoeksysteem voor alle gemeenteleden, met als doel belangstelling te tonen en namens de gemeente -- Contact te onderhouden met haar leden. -- Bijzonder bezoekwerk voor specifieke categorieën: geboorte/doop; kinderen, jeugd, studenten (studentenpredikant!), middengroepen, ouderen (o.a. 80+); inkomers, vertrekkers, afhakers; ernstig zieken, stervenden, nabestaanden; mensen die gaan samenwonen of trouwen. -- ‘Personeelspastoraat’: mensen die kerkenwerk doen helpen om dat vol te houden.

Binnen onze PGD

Algemene kerkenraad

11


Diaconie 12

ZWO

Landelijke Zendingsdag 9 april Zaterdag 9 april. Utrecht. Protestants Landelijk dienstencentrum. Twee brandende vuurkorven bij de ingang. Een muziekgroepje met vrolijke Zuid-Amerikaanse muziek. Twee leden van de ZWO commissie bezochten de landelijke zendingsdag. Zending is VuurWerk. Het motto: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’. ‘Je wordt er warm van. God kwam weer uit de mist tevoorschijn’, zegt een deelneemster na afloop. Meer dan honderdvijftig bezoekers zijn er op de landelijke zendingsdag van Kerk in Actie. Jong en oud. Tien vertegenwoordigers van kerken van overal: Zambia, Indonesië, Pakistan, Bangladesh, Brazilië. We zingen: ‘In vuur en vlam voor God te staan, om mensen ver op weg te gaan, te delen, dromen, leven van geloof en hoop en liefde’. Rommie Nauta, teamleidster van de afdeling Zending van Kerk in Actie, vertelt: ‘om deze drie pijlers gaat het bij de zending van Kerk in Actie. Dit is ons programma: -- Evangelie – zodat het Evangelie toegankelijk wordt voor velen. -- Kerkopbouw – zodat kerken zich ontwikkelen tot relevante religieuze gemeenschappen. -- Bruggen bouwen – zodat er bruggen worden geslagen in religieuze en etnische tegenstellingen.’ Wereldwijd delen van geloof, hoop en liefde. Negentien workshops in vier rondes gaan in op de vraag hoe we er handen en voeten aan geven in zending wereldwijd én aan de basis in Nederland. Wij hoorden onder meer over de opbouw van geloofsgemeenschappen in China; over het bevorderen van de dialoog tussen christenen en moslims in Indonesië; over

Mikondo Op het moment dat ik dit schrijf is ons bestuurslid Mieke Rang in Mikondo. Naast de school in Mikondo bezoekt ze ook twee andere projecten waar zijn bestuurslid van is. Voor de reis hebben we bij de gemeente Deventer subsidie aangevraagd. Zij zal ongetwijfeld terug komen met veel foto’s en indrukken over de situatie daar. Ook inventariseert Mieke de wensen van de mensen bij de school en kan ze zich direct een oordeel vormen over de noodzaak van de vragen. Wilt u ook in actie komen voor Mikondo: kijk op www. mikondo.nl onder hoofdstuk acties. Er zijn zelfs acties bij die u geen geld kosten!

tijd voor jezelf Retraite en bezinning: Wandelen Kapel-momenten Eigen kamer Vol-pension

www.hezenberg.nl

038 - 444 52 51

de Zambiaanse kerk en HIV/Aids... Het was hartverwarmend en inspirerend te horen dat het zendingswerk van Kerk in Actie springlevend is! Dat wij hier in Deventer ook het vuur brandend mogen houden.

Kerk in actie en Japan De ZWO commissie heeft namens u 250 euro overgemaakt aan Kerk in Actie die vanuit verbondenheid met de slachtoffers in Japan een bijdrage heeft overgemaakt aan de Japanse Raad van Kerken, die op korte termijn een hulpprogramma zal opzetten. Ook vragen we u te bidden voor Japan en haar bevolking. Dat er zorg zal zijn, en een goed systeem om mensen onderdak te geven, water, voedsel, medische zorg. Dat mensen zich weer kunnen hervinden. Dat God de slachtoffers in Zijn handen houdt.

Postzegels- en prentbriefkaarten voor de zending

In dit digitale tijdperk versturen we steeds minder kaarten. Des te meer waarde krijgen oude kaarten en postzegels. Verzamelaars stropen beurzen en websites af op zoek naar bijzondere exemplaren. Kerk in Actie en de gereformeerde zendingsbond verzamelen al vele jaren deze postzegels en kaarten om ze te verkopen en de opbrengst te bestemmen voor het zendingswerk. Heeft u nog ergens een doos kaarten of een bijna vergeten postzegelverzameling op zolder staan? Lever die dan in bij de vrijwilligers van Kerk in Actie. Ze worden gesorteerd, verhandeld en verkocht. Vorig jaar was de opbrengst ruim 34.000 euro. Alle beetjes helpen… Ook u kunt meedoen. Namens de ZO commissie Eline Sizoo-de Vries We zamelen ook nog steeds lege inktcartridges in. Met name HP-cartridges zijn erg gewild. Hebt u die en hebt u nieuwe nodig: belt u me even, misschien kan ik die iets voordeliger voor u bestellen. Meer info: Dewes van Lohuizen (621390).

Kleding inzameling We zijn in overleg met de diaconie in Colmschate over een datum van de kleding inzameling voor Dorcas. De gedachten gaan uit naar een zaterdag eind mei of begin juni. Houdt u de zondagsbrieven en aankondigingsfolders in de gaten voor nadere informatie. Zou u willen helpen bij de inzameling, geef u dan op bij Dewes van Lohuizen, tel 0570-621390.


De wijkkas Lebuinuswijk heeft via het verjaardagfonds 92 euro ontvangen. Alle gevers hartelijk bedankt. Wim Smallegoor In de afgelopen periode heeft de wijkkas Open Hof totaal aan giften 200,00 euro mogen ontvangen, waaronder twee giften van 50 euro en twee van 20 euro via ds. Bochanen. Alle gevers hartelijk dank.

Informatie rond de collectes Op zondag 1 mei vragen we uw aandacht voor de Stichting Kinderzorg in Zwolle. Deze Stichting is opgericht door diaconieën van PKN-gemeentes in Overijssel en Drenthe en richt zich op jongeren die zich vanwege gedragsproblemen niet meer of slecht kunnen handhaven in het reguliere onderwijs en dreigen af te glijden naar het criminele circuit. De Stichting vindt pastoraal werk onder deze jongeren van groot belang en heeft hiervoor een pastoraal werker in dienst die bekostigd wordt door de leden. Uw bijdrage komt ten goede aan dit werk. Deze collecte maakt deel uit van het provinciaal Bijdrage Advies. Op zondag 8 mei is de collecte bestemd voor het werk van de diaconie. Zondag 15 mei is de diaconale collecte bestemd voor Ontmoetingscentrum “’t Zwervel” in Wijhe. Dit ontmoetingscentrum is opgezet door de internationale beweging ATD Vierde Wereld en heeft als doel een ontmoetingsplek te zijn voor alle sociale lagen van de bevolking. Met name heel arme mensen worden gestimuleerd naar deze ontmoetingen te komen en daar hun kennis en vaardigheden te delen met andere mensen om zo de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken. Op 22 mei zijn uw gaven bestemd voor het jeugddiaconaat van onze eigen gemeente. Tijdens het Pinksterweekend gaan de kinderen naar camping De Jagerstee in Epe. Hier staat de stacaravan van de diaconie. De kinderen zullen er een nacht kamperen en onder andere klusjes uitvoeren, zodat de caravan en het terras voor het komende vakantieseizoen gereed zijn voor gasten die zelf door omstandigheden geen vakantie kunnen betalen. Elders in deze Wervel vindt u de uitnodiging voor de kinderen. Op zondag 29 mei wordt uw aandacht gevraagd voor een project van Kerk in Actie: Oma’s zorgen. De Aids Foundation of South Africa (AFSA) helpt mensen die door HIV of Aids getroffen zijn. Vooral voor arme gezinnen zijn de gevolgen van deze ziekte vaak niet te overzien. AFSA steunt onderzoek naar HIV/Aids, maar ondersteunt ook de grootmoeders die door het overlijden van hun eigen kind de zorg voor hun kleinkinderen op zich nemen. Uw bijdrage is onmisbaar voor deze zorgende oma’s.

SchuldHulpMaatje, belangrijk vrijwilligerswerk Steeds meer mensen raken in de financiële problemen. Een miljoen Nederlanders kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Lokale kerken kunnen hierin het verschil maken, door samen met een aantal christelijke organisaties SchuldHulpMaatjes op te leiden, die concrete hulp en begeleiding kunnen bieden aan mensen met schulden.

Diaconie

Verantwoording giften

SchuldHulpMaatje is een initiatief van Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, de Migrantenkerken, de Evangelische Alliantie en de Protestantse Christelijke Ouderenbond. Eind 2010 is SchuldHulpMaatje van start gegaan, een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen. SchuldHulpMaatjes zijn de steun en toeverlaat voor mensen die (h)erkennen dat zij het geld niet meer de baas zijn. Ze bieden morele steun aan mensen die in het traject van schuldsanering zitten. Ook is het mogelijk hen daarna nog een tijdje te begeleiden, om herhaling te voorkomen. Mensen die toegeven dat ze niet meer in staat zijn hun financiële problemen op te lossen en om hulp vragen, hebben al een zeer hoge drempel genomen. Dan is het geweldig wanneer een Maatje met je meeloopt. Iemand die weet hoe je formulieren moet invullen en die de weg weet naar allerlei instanties. Armoede en schulden leiden vaak tot sociale isolatie. Een SchuldHulpMaatje kan dat doorbreken. Hij weet ook dat schuldenproblematiek zelden op zichzelf staat. Hij is getraind in het herkennen van signalen en in staat naar ander hulpverlenende instanties door te verwijzen.

Hoe word ik SchuldHulpMaatje? Een SchuldHulpMaatje mag zich zo noemen als hij of zij met goed gevolg de driedaagse training heeft afgerond. Daarvoor krijgt hij of zij een certificaat dat jaarlijks verlengd kan worden. Hiermee staat het project garant voor betrouwbare en deskundige SchuldHulpMaatjes.

Interesse? Als u geïnteresseerd bent in dit project kunt u alle verdere informatie vinden op: www.schuldhulpmaatje.nl Als u mee wilt doen, meld u dan aan bij: Heero Meerveld, tel. 0570-60 80 90 of 06-41 49 06 57, e-mailadres: heeromeerveld@hetnet.nl

Al meer dan 150 jaar www.salland.nl (0570) 68 74 84

13


Met naam en toenaam 14

Wij gedenken Martinus Wilhelmus Peusken Dinsdag 15 maart overleed Martinus Wilhelmus (Martien) Peusken op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan de Bredenhorst 13. Martien Peusken was geboren en getogen in Deventer, waar zijn ouders een schildersbedrijf hadden aan de Papenstraat. Martien was de oudste van drie jongens. Eenmaal volwassen nam hij het bedrijf van zijn ouders over, zoals in die tijd gebruikelijk was. Martien Peusken was een groot liefhebber en kenner van klassieke muziek. Hij heeft klassieke muziekprogramma’s verzorgd in het P.W. Jansen en bij Radio Raalte. In 2000 overleed zijn vrouw Anna na een ziekte van 3 jaar. Enige tijd later leerde hij Hermien kennen. Zij bracht weer licht en zijn leven en hij ook in dat van haar. De laatste jaren ging ook zijn eigen gezondheid steeds verder achteruit en raakte hij steeds meer aan huis gebonden. Vrijdag 18 maart hebben we afscheid van het genomen in crematorium Steenbrugge. Dat de vele goede herinneringen de familie tot troost mogen zijn. Ds. Kees Bochanen Alida Rebeira-Rusch Op 17 maart kwam een einde aan het leven van Alida Rebeira-Rusch. Zij was op 28 mei 1912 geboren in Bandoeng, woonde met haar man in Colombo, Sri Lanka, na haar scheiding in Amsterdam en na haar pensionering in Rijssen, in een huis met tuin. Als Lutheraan hoorde zij daar tot wijk 1 van onze gemeente. Ze was tot op hoge leeftijd een reislustig wereldburger. Haar leerlingen, haar muziek en haar bloemen en planten waren haar lief. Ze bleef bij de tijd door lezen, luisteren (ze was bijna blind) en gesprekken die ergens over gingen. ‘Nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht’ was de tekst die ze gekozen had voor de aankondiging van haar overlijden, het tekent haar: steeds op zoek naar wat achter de verhalen, achter de façades, achter de horizon is en steeds vol vertrouwen in een land van zuiver licht. Haar gedachtenis zij ons tot zegen. Ds. Hermien Günther Dina Aleida Hengeveld-Duenk Op 21 maart overleed op de leeftijd van 77 jaar Dina Aleida Hengeveld-Duenk. Ze overleed in het Deventer Ziekenhuis, maar woonde vele jaren aan de Willem Kesstraaat no 11 (Colmschate). Dinie Hengeveld was als geboren Achterhoekse een echt gezelschapsmens, sterk gehecht aan hen die haar lief waren. Met grote liefde en

trouw heeft ze zich ingezet voor haar gezin. Haar toewijding gold evenzeer de gezinnen waarin ze gediend heeft en waarvoor ze zoveel als vriendin en gouvernante was. Haar diepste toewijding lag bij God, haar Heer. Hij heeft haar door alles heen bezield en gedragen, ook in de moeilijke jaren waarin ze als gevolg van een dwarslaesie aan de rolstoel gekluisterd was. ‘De Heer is mijn herder/ Hij waakt voor mijn ziel/Hij schraagt me als ik wankel/ Hij draagt me als ik viel’, zongen we bij het afscheid. Mogen haar nagedachtenis haar zoon Geo en allen die Dinie missen tot troost en steun zijn. Ds. Bart Thijs Hendrika Boelens-Huisman Op 26 maart 2011 is Riek Boelens-Huisman overleden op de leeftijd van 84 jaar. De laatste jaren van haar leven woonde ze in het Sint Jozef verpleeghuis en later op de Graaf Florishof, aan de van Hetenstraat. Als meisje groeide ze op aan de IJssel bij de spoorbrug in Deventer. Riek trouwde met Henk Boelens en ze gingen wonen op de Worp. Riek was veel op pad en begaf zich graag onder de mensen. Samen met haar man was ze betrokken bij de kerk. Ze was actief als vrijwilliger in het winkeltje bij de Lebuïnuskerk en hielp met kniepertjes bakken voor de verkoop. Velen kenden haar als een gezellige vrouw, die genoot van activiteiten. In de afscheidsdienst op vrijdag 1 april klonken de woorden: ‘Gelukkig de mensen die tot het einde toe handen mag voelen die goed doen.’ Tot het laatst werd Riek Boelens-Huisman omringd door mensen die zorg en aandacht voor haar hadden. We hebben haar toevertrouwd aan de Eeuwige op wie zij haar vertrouwen had gesteld. We wensen haar zus en andere familieleden toe dat de mooie herinneringen aan Riek hen tot troost zijn in het gemis. Ds. Anna van der Maas Huwelijk Erwin Jansen en Alet Mager, Sinthenstraat 28, hebben te kennen gegeven in het huwelijk te willen treden. Zij willen God om zijn zegen vragen in een kerkdienst in Het Open Hof, op vrijdagmiddag 13 mei om 14.30 uur. De gemeente is van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Vanaf deze plaats wensen we Erwin en Alet alvast alle geluk met hun voornemen en een feestelijke huwelijksdag onder gods zegen. ONDER DE AANDACHT Tokyo-gangers Jan Willem en Merei en de kinderen, die na de aardbeving even in Nederland onderdak zochten zijn inmiddels allemaal weer in Tokyo terug en hebben werk en school hervat! Vanaf een afstand wensen we ze veel goede moed en hopen ze in juni weer even te zien in Deventer. Jan Kleinbussink Blij zijn we dat dat Jan Kleinbussink zijn werk weer deels heeft hervat in de Stille week. Langzamerhand zal hij weer terugkeren op de orgelbank!


In mei zijn er een aantal bijzondere bijeenkomsten op bijzondere dagen en op bijzondere locaties. Mei is traditioneel de afsluiting van het winterseizoen. De meeste vaste activiteiten zijn dan afgelopen of worden afgesloten. In het blauwe boekje kunt u alles op een rij zien. Zaterdag 7 mei Toen de Lebuïnuskerk in het begin van de 10e eeuw gebouwd werd, was de stad al meer dan honderd jaar een versterkte vesting. Wat was in de 11e eeuw de functie van het westelijk en van het oostelijke koor, wie werden er herdacht, waar werden diensten gehouden, waar kwamen de mensen binnen en wat was dan hun ervaring? Op dit soort vragen zal aan de hand van uitleg en een rondleiding door de kerk, door de heer Herman Koldewijn, een antwoord hierop gezocht worden 10.00 – 12.00 uur, Lebuïnuskerk, ingang Kleine Poot 7. Donderdag 12 mei Een avond zingen met iedereen die daarvan houdt. Voor wie benieuwd is, wat het Nieuwe Liedboek voor ons in petto heeft. Deze avond zal een selectie uit de voor het nieuwe liedboek geselecteerde liederen geoefend worden. Iets met psalmen, iets met Nederlandse liederen, iets met buitenlandse liederen en wat mogelijke liturgische teksten. Onder leiding van ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, betrokken bij de voorbereiding van het Nieuwe Liedboek en Teus de Mik, instrumentale ondersteuning. 20.00 uur Het Open Hof Zondag 15 mei Op zondag 15 mei wandelt de regionale commissie Vorming en Toerusting Deventer met u in de prachtige natuur rond het kerkje van Okkenbroek. De avond begint om 18.45 uur met een kop koffie in de kerk. Daarna gaan wij in kleine groepjes op pad. Onderweg is er ruimte om samen van gedachten te wisselen over kerk, geloof en natuur. In ons gesprek gaan we niet op zoek naar antwoorden; het gesprek op zich is al voldoende. Tegen 21.00 uur sluiten we deze avond af met een kort vesper in de kerk. (Ook wie minder goed ter been is, is van harte welkom.) 18.45 uur kerk Okkenbroek, Oerdijk 226. Zaterdag 21 mei Stadsbeiaardier Roel Smit bespreekt en bespeelt het gerestaureerde carillon. Roel Smit sprak in een vorig seizoen over zijn liefde voor grote instrumenten in relatie met geloven. ‘Zijn’ carillon in de Lebuinustoren was toen in restauratie. Nu toren en carillon er weer stralend bij staan is er op zaterdagmiddag 21 mei gelegenheid er wat dichter bij te komen. Vanaf 14.00 uur klinkt het carillon rondom de kerk. Om 15.00 uur volgt in de Magistraatskapel een uitleg over het carillon. Vanaf 16.00 uur kan de toren beklommen worden. Grote Kerkhof, Magistraatskapel en toren van de Lebuiniskerk.

Dinsdag 31 mei Broodje Bijbel. De ruimte is het zelfde. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes is aanwezig. De familie Hudig zorgt weer voor brood. Gelezen en besproken wordt het evangelie van Matteüs. Van 12.00 – 14.30 uur, familie Hudig, Wechelerweg 37 te Diepenveen. Graag wel even van te voren opgeven of u komt.

Groepsbijeenkomsten overig

Gemeente in beweging

Werkgroep Bezinning en Ontmoeting

Renovare De maand Mei komt de bijbelgespreksgroep Renovare bijeen in het Open Hof op 12 en op 26 mei; beide donderdagen van 9.30 – 11.00 uur. Wij spreken dan met elkaar mogelijk over het slot van Psalm 106 en daarna komt Psalm 110 aan bod. Belangstellenden zijn van harte welkom. Hans de Jong, tel. 620562 Gebedsgroep Deze maand komt de gebedsgroep weer bijeen op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur in Het Open Hof. Wij bidden, vragen, danken, prijzen en leggen voor aan de Heer. Wilt u meer weten of mee doen, komt u gerust langs of neem contact op met Hans de Jong, tel. 620562 Kerk&Israël

Zoeken naar een taal van vrede Welkom op de OJEC-conferentie 23 mei 2011 in Deventer Een van de activiteiten van het OJEC (Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland) is, sinds zijn oprichting in 1981, het organiseren van een jaarlijkse conferentie. Dit jaar wordt die conferentie op maandag 23 mei a.s. in hartje Deventer, in het Etty Hillesum gehouden. Doelstellingen in het werk van OJEC zijn het herstellen en vergroten van het onderlinge vertrouwen tussen Joden en Christenen, het uit de weg ruimen van vooroordelen en het aandragen van oplossingen voor problemen die de relatie kunnen vertroebelen. Daaraan wil ook deze conferentie een bijdrage leveren, vanuit het thema: Zoeken naar een taal van vrede Dat is waar velen behoefte aan hebben in de meestal moeizame discussies over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ook in Nederland, waar het soms lijkt of de strijd hier nog eens wordt overgedaan. Begrijpt men elkaar? Of gaat het er simpelweg om te benadrukken: ik sta aan de goede kant, jij bent fout, ik ken de feiten, jij bent onwetend. Wederzijdse imitatie van onvermurwbaarheid leidt zelden tot oplossingen. Christenen zijn verdeeld in hun loyaliteit. Praten ze nog met elkaar? Hun belangstelling voor een dialoog met Joden is door het conflict vaak sterk gedaald. Op de conferentie zal dr. Michael Elias, taalkundige en verbonden met Nes Ammim (christelijke nederzetting in Galilea, Israël), zijn kijk op

15


Gemeente in beweging

het conflict geven. Daarbij diept hij de begrippen rivaliteit, crisis en slachtofferschap uit, om daarmee tot een betere communicatie te komen. Sprekers van Joodse en van christelijke zijde zullen hierop een reactie geven. ’s Middags zijn er interactieve workshops. Wees welkom vanaf 10 uur. Aanvang programma 10.30 uur, einde 16.00 uur. Plaats: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, 7411 EP Deventer (geen parkeerruimte). Kosten: voor vrienden van OJEC e 19,-, anderen e 25,-, incl. lunch. Betaling vooraf op ING bankrekeningnr. 52.89.250 t.n.v. Stichting OJEC, Enschede. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 14 mei 2011. Per mail: info@ojec.org. Per tel. 06-53998400. Per post: Golstraat 23, 7411 BN Deventer. Voor wie wil is er van 16.30- tot circa 17.30 uur, o.l.v. een gids, een ‘joods-christelijke’ wandeling door oud Deventer. Kosten hiervoor zijn e 4,- per persoon. Opgave vooraf noodzakelijk! Voor meer informatie zie de website van het OJEC: www. ojec.org Ria Kemper

Oproep voor groot intrede koor 16

22 mei is de dag dat ds. Saar Hoogendijk intrede zal doen in Het Open Hof. Op verzoek van Teus de Mik, cantor/organist van Het Open Hof zullen we een zo groot mogelijk koor vormen om de dienst op deze zondag Cantate luister bij te zetten. Derhalve nodigen we alle leden van de verschillende cantorijen die de Protestantse Gemeente te Deventer telt om mee te doen. De repetities zijn op maandag 9 mei van 18.30 tot 19.45 uur in de Van Vlotenhof o.l.v. Elisabeth vrijdag 13 mei van 19.00 tot 20. 30 uur in Het Open Hof o.l.v. Teus maandag 16 mei van 18.30 tot 19.45 uur in de Van Vlotenhof o.l.v. Teus vrijdag 20 mei van 19.00 tot 20.30 uur in Het Open Hof o.l.v. Elisabeth zondag 22 mei om 9 uur in Het Open Hof, inzingen en voorbereiden. Iedereen die denkt: ‘zo’n project, met een aantal repetities, lijkt me wel wat’: Geef je op en zing mee! (telefoon 656047 of ds.PMeyjes@pkn-deventer.nl). We hopen op deelname van zangers zowel uit de cantorij van de Lebuïnus, als uit de cantorij van de Van Vlotenhof, als uit de cantorij van Het Open Hof. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Teus de Mik

Liedboekdag 2011 in Deventer

Van 28 mei 2011 om 13:00 uur – 16.00 uur De jaarlijkse Liedboekdag zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 28 mei 2011 in de Grote- of Lebuïnuskerk te Deventer. Dit jaar staat het nieuwe liedboek centraal en in het bijzonder de kerkmuzikale uitdagingen die dit biedt. Het nieuwe liedboek zal volgens planning en hoop eind 2012 verschijnen. Verschillende liederen die door de redactie van het nieuwe liedboek zijn vastgesteld zullen in diverse muzikale vormen worden gezongen op de liedboekdag van 28 mei 2011. Ook dit jaar zal er weer medewerking worden verleend door een koor en is er voor de kinderen een apart programma. Het programma is van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden voor deze dag is wenselijk via E-mail: toerustingeneducatie@pkn.nl Informatie: www.pkn.nl/kerkmuziek Van harte aanbevolen. ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Kerken in Zicht

op kerkenpad met de NCRV naar prachtige kerken in Friesland Na een geslaagde 'Kerken in Zicht' op zaterdag 2 oktober j.l. in Deventer, rijdt er, bij voldoende deelname, een bus vanuit Deventer naar ‘Kerken in Zicht’ in Friesland. Wanneer: zaterdag 4 juni 2011 Naar: Friesland (Appelscha, Zorgvliet, Elsloo, Makkinga, Donkerbroek, Oosterwolde) Vertrek: 08.00 Zutphen, 08.30 Deventer, 09.00 Zwolle. Terug: 20.00 Zwolle, 20.30 Deventer, 21.00 Zutphen. Kosten: e 42,50 incl.: koffie met gebak, diner, N.C.R.V. rugzak en uiteraard de bus. Opgave: Tot 30 mei a.s. bij H.J. Hobrink, tel. 0570-626283 of email naar: regio.middenoverijssel@ncrv.nl Tenslotte: Betalen kan in de bus Hopelijk tot ziens op zaterdag 4 juni. Henk Hobrink

Gemeentereis Berlijn

De informatie-avond op 24 maart jl. leverde meer dan dertig belangstellenden op voor een reis naar Berlijn. Aan interesse dus geen gebrek. We hebben van gedachten gewisseld over de bedoeling van zo’n gemeentereis en het prijskaartje dat er onvermijdelijk aan komt te hangen. Het lijkt er op dat het niet mogelijk is om een goed programma aan te bieden tegen een voor velen aanvaardbare prijs. Ik heb daarom besloten, in overleg met de Werkgroep Bezinning en Ontmoeting, om het plan op te geven. Wie weet ontstaan er in de toekomst nog weer eens plannen voor een gemeentereis. Jelle van Nijen


zaterdagmiddag 7 mei in Boekhandel Praamstra om 17.00 uur Beste gemeente, Vorig jaar mocht ik genieten van een studieverlof, dat ging over over de geschiedenis van kerk en kunst van onze goede stad Deventer. Het onderwerp was mij in mijn jaren als predikant in Deventer steeds sterker gaan boeien. De geschiedenis van onze stad is zo onvoorstelbaar rijk aan kunst, cultuur en spiritualiteit. Ik mocht gaan schatgraven in de kerken, de musea, de boekhandels en antiquariaten van de stad. Ik besloot mij te concentreren op beelden in brede zin: liturgische voorstellingen, schilderingen, driedimensionale beelden enz. Het voordeel van beelden is, dat ze allerlei moois laten zien, maar ook dat je er direct of indirect veel aan kunt aflezen over de historische omstandigheden waarin mensen leefden. En dan ook over hun beleving, mentaliteit of spiritualiteit. Om die vraag was het mij vooral te doen. Wat waren blijkens de beelden onze Deventer stadgenoten eigenlijk voor mensen, hoe stonden ze in het leven, wat dreef en bezielde hen in hun tijd? Een greep uit de beelden, die ik ontdekte en die min of meer representatief mogen heten voor Deventers geschiedenis van begin tot eind. Ik stuitte op een stukje van de kazuifel van Lebuïnus uit de 8ste eeuw; op gewelfschilderingen uit de Grote of Lebuinuskerk en op geïllustreerde handschriften van de Moderne Devoten uit de Hanzetijd. Ik ontdekte schilderijen van Gerard ter

Borch uit Deventers ‘Gereformeerde periode’ (17e en 18e eeuw) en uit de tijd van de industrialisatie (19e en 20ste eeuw) schilderijen van onder meer Korteling, Bodifee en Van Meegeren. Voor onze eigen, naoorlogse tijd kon ik in gesprek gaan met kunstenaars van nu zoals Ada Bunschoten, Arno Kramer en Henk Heideveld. Ik ontdekte, dat de bezieling van de beelden, die eeuwenlang bijna uitsluitend christelijk was, in onze tijd inhoudelijk sterk verbreed is zonder aan diepgang te verliezen. ‘Beelden met een ziel’ is het verslag van deze zoek- en ontdekkingstocht in Deventers cultuurhistorie. Bij gelegenheid hebben sommigen van u al fragmentarisch kunnen kennismaken met mijn bevindingen. De daarbij door u getoonde belangstelling en kritisch enthousiasme vond ik hartverwarmend. Helemaal prachtig is het, dat het verslag nu voor iedereen volledig in boekvorm beschikbaar komt. Het wordt op zaterdagmiddag 7 mei gepresenteerd bij boekhandel Praamstra in Deventer. Het wordt een feestelijke bijeenkomst met een hapje en een drankje, aanvangstijd 17.00 uur. Als schrijver zal ik daarbij enkele ‘beelden met een ziel’ laten zien en het boekje introduceren. Ook gemeentelid Hans Magdelijns en kunstenaar Henk Heideveld zullen het woord voeren. Het is mij een eer en een genoegen U als gemeente te mogen uitnodigen voor deze boekpresentatie. Ook zo kan ik u bedanken voor alle ruimte mij gegund in mijn studieverlof en voor alle overige steun, die ik uit uw midden mocht ontvangen. U bent dus van harte welkom, Bart Thijs

handelen want de kijker wordt van toeschouwer participant. De grootste kunst is echter om de Ongeziene (God, Christus) te zien in de mensen op de foto. Bezoekers van het Meester Geertshuis hebben meegedaan aan de fotowedstrijd die voorafging aan de tentoonstelling. Harm-Jan Jansen was de winnaar van de wedstrijd. Welkom om de viering en opening mee te maken.

Tentoonstelling ‘de ongeziene gezien’ Op zondag 8 mei as wordt na de kerkdienst van 10.00 uur de tentoonstelling de ongeziene gezien geopend. De foto’s maken zichtbaar waar wij het liefst aan voorbij lopen: onrecht, uitbuiting en de oneerlijke verdeling van geld, voedsel en waardigheid.De foto’s roepen op tot

Gemeente in beweging

Uitnodiging voor de boekpresentatie van ‘Beelden met een ziel’ van Bart Thijs

Op maandag 16 mei, zal Ronald Dashort, diaken in Apeldoorn en initiatiefnemer van deze tentoonstelling, een toelichting geven. Deze verzameling foto’s geeft een indrukwekkende inkijk in de leef- en belevingswereld van mensen, dichtbij en ver weg. En het resultaat mag gezien worden. Het is een spannende en aangrijpende expositie, waarbij verschillende vormen van levenskunst elkaar ontmoeten. Tijd: 20.00-22.00 Plaats: Grote of Lebuïnuskerk, Kleine Poot 7, Deventer Toegang: vrij Zie ook www.deongeziengezien.nl Ceciel Funnekotter

17


kerk in de stad

Nacht der kerken

Noteert u alvast in uw agenda: op 25 juni wordt de Nacht der Kerken in vele steden in Nederland gehouden, ook in Deventer dit jaar voor het eerst. Vele kerkgenootschappen zullen de poorten van hun gebouwen open zetten tussen 18.00 uur ‘s avonds en 24.00 uur ’s nachts en daar een programma aanbieden. Dit gebeurt in Deventer o.a. in de van Vlotenhof, Het Open Hof, Lebuinuskerk en Broederenkerk. Tussen 23.00 uur en 24.00 uur wordt de avond vrolijk besloten in de Lebuinuskerk. Een folder met meer informatie wordt nog verspreid!

Aangepaste Kerkdienst

in de Ichtuskerk aan de Holterweg 106 in Colmschate. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. Natuurlijk is er weer voldoende muzikale begeleiding. Noteer de datum in uw agenda en zorg dat u er bij kunt zijn. Wij doen ons best er weer een mooie dienst van te maken, maar dat kunnen we niet zonder uw aanwezigheid. Dus kom ook. Natuurlijk is er na de dienst koffie en thee. Tot ziens op 15 mei. Namens de voorbereidingsgroep, Anneke de Jong Tel.: 0570 653460

Graag nodigen we u uit voor de aangepaste kerkdienst die gehouden zal worden op zondagmorgen 15 mei a.s., Geloofsgenoten

De katholieke kerk in Deventer In deze rubriek heeft u al met verschillende kerkgenootschappen in Deventer kennis kunnen maken. De katholieke kerk mag in deze serie niet ontbreken. Deze impressie gaat niet over de ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk in het algemeen, zij beperkt zich tot de katholieke kerk in Deventer. Wat zijn de ontwikkelingen in de kerk van de katholieke geloofsgenoten in onze stad en wat is hun missie voor de toekomst?

18

Zondag 10 april woonde ik de eucharistieviering bij in de kerk Maria Koningin in Keizerslanden. Een redelijk gevulde kerk met een grote cantorij die het merendeel van de liederen voor haar rekening nam. In de vieringen van de katholieke kerk neemt de eucharistie (‘de tafel van brood en wijn’) een centrale plaats in, naast de verkondiging (‘de tafel van het woord’). De eucharistie werd bediend door emeritus-priester Leemereise, de lezing en verkondiging werden verzorgd door diaken Marc Brinkhuis. De schriftlezingen waren uit Ezechiël en uit het evangelie van Johannes - de opwekking van Lazarus. Dezelfde schriftgedeelten stonden op datzelfde moment ook centraal in de schuin tegenover gelegen Open Hof. Voor mij een teken dat er veel meer is dat onze kerken bindt dan scheidt. Met diaken Brinkhuis had ik enkele dagen eerder een gesprek in zijn pastorie bij de Nicolaaskerk in Schalkhaar. Een diaken die in een pastorie woont, dat vraagt voor een protestant nadere uitleg. Een diaken heeft in de katholieke kerk een andere en meer omvattende rol dan in de protestantse. Hij heeft een opleiding theologie gevolgd, is gewijd en heeft zich voor het leven verbonden aan de kerk. Hij voert zelfstandig taken uit in de liturgie, de verkondiging of het diaconale werk (de caritas) en hij mag de doop bedienen. De diaken staat als het ware een trede onder de priester, aan wie de bediening van de eucharistie is voorbehouden. Het ambt van diaken is alleen voor mannen opengesteld, maar het celibaat geldt voor hen niet. Hoe willen wij kerk wil zijn in Deventer in deze geseculariseerde tijd? Dat is een vraag die katholiek Deventer op dit moment nadrukkelijk bezig houdt. De presentie en zichtbaarheid van de kerk in de stad staat, net als bij de KPN, hoog op de agenda. Wat minder schroom en bescheidenheid zou daarbij wel mogen, vindt de heer Brinkhuis. Wij mogen best trots zijn op ons geloof. De website van de parochie laat zien dat de katholieke kerkgemeenschap inderdaad op vele manieren aanwezig en actief is in de Deventer samenleving. Het kerkbezoek is ook in de katholieke kerk van Deventer de laatste jaren sterk afgenomen. Dat betekent dat net als bij ons nage-


kerk in de stad

dacht wordt over de toekomst van kerkgebouwen en de bekostiging daarvan. Een specifiek en steeds groter probleem in de katholieke kerk is het tekort aan priesters. Dat wordt deels gecompenseerd door pastoraal werkers en diakens (vreemd genoeg heeft een katholieke diaken niet alleen een andere rol maar ook een ander meervoud dan de protestantse diaken). Maar met deze ondersteuning zijn niet alle problemen opgelost. In de strakke hiërarchie van de katholieke kerk hoort in elke parochie een priester aan het hoofd te staan. Hij is de herder van de parochie en tevens juridisch verantwoordelijk. Door het ontbreken van een priester in steeds meer van de zes kerken in de stad Deventer zijn de afzonderlijke parochies te kwetsbaar geworden. Dat leidde tot vergaande samenwerking tussen de parochies, met een gemeenschappelijke priester-pastoor. Drie jaar geleden heeft het bisdom Utrecht besloten tot een nog ingrijpender reorganisatie: de samenvoeging van de twaalf kerken in Deventer, Olst, Wijhe en de omliggende dorpen tot één grote parochie: de Heilige Lebuinus parochie. (‘heilig’ heeft betrekking op Lebuinus; niet op de parochie). Aan het hoofd van deze parochie staat pastoor Joachim Skiba, van Poolse komaf. Al deze veranderingen hebben de laatste jaren veel energie van de kerkleiding in Deventer gevraagd. Een parochie van een dergelijke omvang is niet echt een eenheid. Op de kleinere schaal van de twaalf afzonderlijke kerken zijn de kerkleden als geloofsgemeenschap het meest op elkaar betrokken. De kerken in Deventer hebben elk een eigen ‘kleur’: De Broederenkerk in de binnenstad, waar ooit Geert Groote veelvuldig kwam, is een echte ‘citykerk’. Het grote aantal brandende kaarsjes getuigt daarvan. Het stiltecentrum van de Broederenkerk, gelegen aan een drukke winkelroute, voorziet duidelijk in een behoefte. Het is ook een kerk die vernieuwend is in de liturgie. De kerk Maria Koningin in Keizerslanden heeft, passend bij de wijk, een wat vergrijsd ledenbestand, maar is een actieve gemeenschap met veel vrijwilligers. De Heilige Hartkerk aan de Zwolseweg kenmerkt zich

door een meer klassieke, plechtige liturgie. De Vianneykerk aan de Rielerweg zoekt vooral de diaconale rol, passend bij haar verleden als ‘arbeiderskerk’ in Voorstad-Oost. De Nicolaaskerk in Schalkhaar heeft haar karakter als dorpskerk behouden. Ook de Radboudkapel op de Worp en de Titus Brandsmakerk in Colmschate behoren tot de parochie. Omdat het niet meer mogelijk is om wekelijks in alle kerken alle vormen van liturgie te verzorgen heeft het aartsbisdom Utrecht de kerk Maria Koningin per 1-12012 aangewezen als ‘het eucharistisch centrum’ van de Lebuinusparochie. In elke parochie moet tenminste één kerk zijn waar elke zondag de eucharistie wordt gevierd. Criteria om de Maria Koningin hiervoor aan te wijzen waren onder andere de vitaliteit van de geloofsgemeenschap, de bereikbaarheid en de ontmoetingsruimte. De aanwijzing van een eucharistisch centrum illustreert de centrale plaats die de eucharistie inneemt in de katholieke kerk. De eucharistie behoort met de doop tot de belangrijkste van de zeven sacramenten van de katholieke kerk. Het geloof en het kerk zijn vindt zijn bron en hoogtepunt in de eucharistie. De verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus heeft in de katholieke leer een heel concrete betekenis. In de liturgie die aan de communie vooraf gaat behoren de paus en de bisschop als vertegenwoordigers van de kerk genoemd te worden. Een aantal jaren geleden werd in een oecumenische dienst soms samen de eucharistie/het heilig avondmaal gevierd. Dat staat de katholieke kerk niet toe en wordt nu ook niet meer gedaan, tot verdriet van veel protestanten die dit als een stap terug in de oecumene zagen. Dat verschil van inzicht hoeft het respect voor elkaar en verdere samenwerking niet in de weg te staan. Zoals gezegd: er is veel meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. Niet alleen in het geloof en het kerk zijn, maar ook in de praktische vragen waar onze kerken vandaag voor staan. Gerard Sizoo

19


kerk in de stad

Wat beweegt de mensen achter… Dit keer in ‘wat beweegt de mensen achter...’ de mensen achter de diaconie. In gesprek met Carla de Witte. Bijna drieëneenhalf jaar was zij diaken en nu stopt zij, waarom? Ik ben er benieuwd naar. Wat bewoog haar om diaken te worden, waarom stopt ze nu en hoe kijkt ze terug? Vanuit de overtuiging dat je als diaken een verbindende schakel bent tussen kerk, gemeente en de stad, zei Carla ‘ja’ tegen deze taak. Voor haar was het van betekenis om de verbinding tussen kerk en stad in stand te houden en verder uit te bouwen. Als diaken uitvoerder zijn, van het begrip ‘kerk zijn in de stad’, de beweging tussen kerk en samenleving op gang houden, maar ook op gang brengen, als diaken met beide benen in de samenleving functioneren, dat trok haar aan. Bewegen en verbinden werden leidmotieven. Hoe belangrijk de bestaande taken van de diaconie, armenzorg en individuele hulpverlening ook zijn, zij koos bewust voor de weg van verbinding tussen kerk en stad. Diaconie is volgens Carla mensen betrekken bij wat er speelt en gaande is in de stad, in de samenleving. Het gaat om de vraag wat delen wij met elkaar, wat gunnen we elkaar. Wat kan iemand zelf, waar heeft iemand hulp bij nodig en wat voor hulp dan? Daar is betrokkenheid van de gemeente bij nodig. Een gemeente die echt als gemeente onderling met elkaar verbonden wil zijn.

20

Soms zaten nieuwe en oude werkwijzen elkaar in de weg. Was het lastig om vanuit de gemeente naar buiten te treden. En was het lastig om het begrip ‘kerk zijn in de stad’ goed onder woorden te brengen. Dat maakte het werken niet altijd makkelijk en na bijna drieëneenhalf jaar was het op. Misschien wilde zij te veel stappen zetten, misschien liepen anderen minder hard, wie zal het zeggen? Zij voelde dat het tijd werd om haar taak als diaken aan iemand anders over te dragen. ‘Teleurgesteld? Ik kan mij dat eigenlijk niet voorstellen. Mij gaf je vaak de indruk dat de activiteiten die je op nam van betekenis voor jou waren. Ik denk maar even aan de caravan, de vastenmaaltijden en de vrijwilligerslijst van de diaconie. Je was daar altijd enthousiast over.’ ‘Ja, ik ben ook heel blij met de activiteiten die ik achterlaat. Zo staat de caravan voor mij voor mensen iets gunnen. Geweldig dat je mensen een week vakantie kunt

gunnen! Het gevoel van harte aan de ander iets gunnen, heeft mij de afgelopen jaren energie gegeven.’ ‘Wat heeft je vooral bewogen?’ ‘Ik denk dat ik in mijn werk als diaken steeds op zoek ben geweest naar het antwoord op de vraag “waar gaat het eigenlijk om?” Toen vorig jaar het Daklozentheater optrad in Het Open Hof kwam daar een antwoord op. De spelers van het Daklozentheater, die vooral hun eigen verhaal speelden, werkten naar vermogen aan het stuk mee. Toen zij overdag bezig waren om het decor op te bouwen en de kerkruimte in te richten, zag ik dat ieder dat deed vanuit zijn eigen mogelijkheid, zijn eigen vermogen, ieder zijn plek, zijn rol, zijn deel. Zij hoefden geen gelijke prestaties te leveren. Dat zou gelet op hun problematiek ook niet kunnen. Zij mochten zijn die zij zijn. Wat je doet is goed, vanuit je eigen achtergrond, je eigen geschiedenis, je eigen mogelijkheden. Mogen zijn wie je bent en van daaruit de ander ontmoeten. Een wederkerigheid waarvan ik toen ervoer dat het daarom moet gaan. Dat raakte mij diep. Ik moest toen denken aan het reclame liedje van de ING, (zou eigenlijk in het nieuwe liedboek moeten). “16 miljoen mensen op dit kleine stukje aarde Die duw je niet het keurslijf in Die laat je in hun waarde.” Voor mij een basislied om kleur te geven aan het begrip “kerk zijn in de stad”.’ ‘Ben je blij met het gegeven dat je een paar jaar diaken bent geweest?’ ‘Ja, ja’ (en dat klinkt volmondig). ‘Wat zit er achter dat ja?’ ‘Daar zit heel veel rijkdom. Het heeft mij de ogen naar mijzelf geopend. Hoe productief was ik eigenlijk in de samenleving? In mijn leven voor ik diaken werd, zag ik veel dingen niet die ik nu wel gezien heb en waar ik mee aan het werk ben gegaan. Ik heb mensen ontmoet die ik anders niet gauw ontmoet zou hebben. En dat heeft mijn leven verrijkt en ik hoop ook het leven van degenen die ik ontmoet heb. Ik heb prachtige mensen ontmoet, veel gegeven en heel veel teruggekregen.’ ‘Eigenlijk zou je als kerk veel meer een podium moeten zijn voor mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de stad. De kerk zou daarvoor toch een prachtige ontmoetingsplek kunnen zijn? De kerk als podium en ontmoetingsplein voor maatschappelijke initiatieven en spiritualiteit.’ ‘Nieuwe dromen om te dromen?’ ‘Ja, wie weet.’ Met de eerste regel van het lied ‘God weet komt het goed een rechtvaardige wereld’ in mijn hoofd neem ik afscheid. Dank je Carla! Thilde de Haan


Daar zat hij, in zijn eigen vertrouwde stoel bij het raam. Planten in de vensterbank, de planten waar hij altijd met zoveel liefde voor zorgde. ‘Nog even, en dan bloeien ze weer’, dacht hij toen hij naar de archimenus keek. ‘Ach, waar is de afstandsbediening?’ Hij keek zijn kamertje rond. ‘O, daar.’ Met moeite stond hij uit zijn stoel op. Zijn benen wilden niet meer. Al dat vocht, en dan die pijn. Schuifelend, daarbij leunend op zijn kruk, schoof hij naar de boekenkast. Tja, de avond daarvoor had hij hem daar neergelegd. Was dat zo? Tja, het moest wel maar hij kon het zich niet meer herinneren. Ach, als het allemaal zo moest, hoefde het voor hem ook niet meer. Onwillekeurig gingen zijn gedachten terug naar zijn actieve leven. Hij maakte wandelingen door het bos, vlakbij zijn huis. En hij was vaak te vinden in de huiskamer van het Meester Geertshuis. Hij zei niet veel maar hij luisterde aandachtig naar de anderen. Af en toe maakte hij een rake opmerking. En de kerk. Tja, dat was ook al weer even geleden dat hij daar was geweest. En nu? Hij keek naar zich zelf. Zo oud was hij nu toch ook weer niet. Nee. Hij staarde voor zich uit. Wat had God toch met hem voor? Hij snapte het niet. Had hij niet altijd geprobeerd

zo goed en zo kwaad als het ging zich te bekommeren om zijn medemens? Wat wilde God nog meer? Tranen welde in zijn ogen op. Jaren geleden had hij ook al eens zo’n periode doorgemaakt toen hij net terug was uit het buitenland. Toen was hij er wel weer bovenop gekomen. En nu? Hij dacht aan een uitspraak die hij eens had gezien. Hoe ging die ook al weer? ‘Uhm, ja. Leef je dromen, droom niet je leven’. Ja, dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Dan moest z’n lichaam toch wel meewerken. Of had dat met elkaar te maken? Iemand had dat eens tegen hem gezegd. Hoe zei die dat toen? Holistisch of zo. Het lichaam en de geest werken op elkaar in? Dat is het leven, met z’n ups en z’n downs. Ja, dat is waar. ‘Hoe laat is het?’ Hij keek op zijn horloge. Twee uur. ‘Ok, dan komt zo de post.’ Wie weet zat er weer een mooi kaartje met goede wensen bij. Nee, ze waren hem nog niet vergeten. Daar werd op deur geklopt. ‘Goede middag meneer van Gelder’ Blij keek hij op. Hé, het was Ans, één van de vrijwilligers. Nee, ze waren hem echt niet vergeten.

kerk in de stad

Zijn in gebrokenheid

Jan Tijssen Coördinator Meester Geertshuis

21


kerk in het land

e-flits de Raad van Kerken

Met actuele oecumenische informatie Jonge mensen De projectgroep Vieren houdt een enquête onder jonge mensen. De projectgroep wil weten hoe 20- tot 35-jarigen over de liturgie denken. De resultaten worden gepubliceerd in de tweede helft van 2011.

Kingston Een delegatie van circa zes mensen bereidt zich in april voor op de vredesbijeenkomst van de Wereldraad van Kerken van 17 - 25 mei in Kingston/Jamaica. Deze bijeenkomst markeert het einde van ‘The Decade to Overcome Violence’. Het is de bedoeling dat er ook liturgisch (voor zondag 22 mei) en bezinnend materiaal op de website van de Raad komt. Een van de deelnemers is het moderamenlid van de Raad ir. Kees Nieuwerth.

Oecumenisch Leesrooster Een nieuw gevormde commissie onder leiding van ds. Klaas Touwen buigt zich over het Oecumenisch Leesrooster. Er leven allerlei ideeën, onder meer de gedachte om een rooster voor negen jaar te maken. Men kan daardoor naast de synoptici meer recht doen aan het evangelie volgens Johannes. Tot nu toe beperkt de commissie zich tot een rooster voor drie jaar. 

Paaskrant 22

van de Raad van Kerken. Een andere PKN-er neemt zijn werk over.

Het Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland maakt rond de christelijke feestdagen speciale kranten. Ze worden huis-aan-huis verspreid. De pilot van het oecumenische experiment wordt gelanceerd op 8 april. De landelijke Raad is daarbij aanwezig.

Leers Minister Leers heeft in gesprek met de Jezuïet pater Yousif Thomas Mirkis en leden van de Raad van Kerken gezegd open te staan voor informatie over minderheden in Irak. Nieuwe gegevens kunnen door Buitenlandse Zaken worden verwerkt om het immigratiebeleid tegen het licht te houden.

Bewuste veertig dagen De Raad van Kerken in Driebergen is een van de plaatselijke raden met een speciaal bezinningsprogramma in de Veertigdagentijd.

Kerkennacht Het aantal deelnemende plaatsen aan de Kerkennacht van 24 en 25 juni 2011 is verder gestegen naar zeventien. Ook Deventer en Lelystad doen mee. Er zijn enthousiaste verhalen uit onder meer Amersfoort, waar inmiddels 45 kerken meedoen. De kerkennacht 2011 wordt qua omvang een van de grootste, nieuwe oecumenische evenementen van Nederland.

Afscheid Huub Lems Huub Lems, financieel deskundige binnen de PKN, heeft afscheid genomen als lid van de Financiële Commissie

Kerk&Israël (2)

Nes Ammim: dorp met nieuwe dromen en hoop voor de toekomst Ruim 170 personen uit het hele land hadden zich opgegeven voor de Nes Ammimdag op 9 april j.l., nieuwsgierig als zij waren naar de nieuwe plannen van deze christelijke nederzetting in Galilea, noord Israël. En ze kregen waarvoor zij kwamen: alle soorten informatie en volop gelegenheid tot eigen inbreng over de intentie van Nes Ammim om uit te groeien tot een JoodsArabisch ontmoeting- en dialoogdorp. Binnenkort start men de bouw van 100 nieuwe huizen. Het begin van Nes Ammim In 1963 zette een christelijke familie uit Zwitserland voet op Israëlische bodem, ergens in Galilea. Klaar om het land te cultiveren en te helpen bij de opbouw ervan. Samen met geloofsgenoten uit Nederland en later uit Duitsland wilden zij wegen zoeken om de verhouding tussen Joden en Christenen, na de donkere periode van de Tweede Wereldoorlog, te verbeteren. Zo kwam er een nieuwe naam op Israëls landkaart: Nes Ammim, ‘teken voor de volkeren’, naar Jesaja 11:10. Dat ontgonnen land is inmiddels uitgegroeid tot een plaats waar vrijwilligers leven, werken en samen leren, in een voortdurende veranderende en complexe realiteit. De telkens wisselende internationale gemeenschap van ongeveer 45 personen in Nes Ammim werkt en leert in solidariteit met de diverse inwoners van het land: Joden, (Palestijnse) Arabieren en anderen. De vrijwilligers werken in het guesthouse (hotel, ook kosher!), de tuin, de technische dienst of het dialoogcentrum. In 2010 kreeg Nes Ammim de prijs voor ‘de mooiste plek in Israël’. Gasten komen van binnen en buiten Israël, voor een dialoogconferentie of om de omgeving te verkennen, als groep of als individu. In de tuinen kunnen kinderen spelen en er is een zwembad dat ook door bewoners van naburige dorpen wordt bezocht. Anno 2011 stelt Nes Ammim zich voor een nieuwe uitdaging: het wil bijdragen aan verschillende vormen van dialoog in een land dat dagelijks in het nieuws komt en worstelt met interne en externe conflicten. Ook wil het een plek zijn waar christenen van verschillende leeftijd en levensovertuiging voor kortere of langere tijd naar toe trekken om er naast het werk kennis te maken met de uiteenlopende sectoren van de Israëlische samenleving. Naar een nieuwe toekomst Gastvrijheid, werken, dialoog en leren zijn altijd de inspiratie geweest voor Nes Ammim, en dat zijn ze nog steeds. De ideologische en zakelijke activiteiten worden voortgezet, vrijwilligers blijven er zeer welkom. Maar men wil meer. Er is agrarisch land aan de rand van het dorp gekocht en daarop begint men binnenkort met de


samen praten over hún leven. Een uniek vredesproject waarover Jochanan e.e.a. vertelde en zo de concrete situatie van alledag in Israël dichterbij bracht. Het Nederlandse predikantenechtpaar Frans van der Sar en Annemarie van Andel werken in Nes Ammim als resp. coördinator van het ontmoeting- en dialoogcentrum en als pastor. Zij deelden hun motivatie voor het leven en werken in Nes Ammim met de aanwezigen en legden de nadruk op het concreet maken van de hoop op een leefbaar land. De hoop op het waarmaken van onze dromen. Ik denk dat we een historische Nes Ammimdag hebben beleefd. (Voor meer informatie: www.nesammim.nl)

kerk in het land

bouw van circa 100 huizen. De hoop is dat Joden, Arabieren en andere bewoners van het land hier in vrede zullen wonen. De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. De visie van Nes Ammim voor dit uitgebreide dorp is een gemeenschap te vormen die de principes van acceptatie, tolerantie en respect kan waarborgen en uitstralen. Niet ver van Jeruzalem ligt het Joods-Arabisch dorp Neve Shalom-Wahat-al-Salam. Het is al vele jaren terug op dezelfde principes gebouwd en van daaruit is er ook contact met Nes Ammim. Op de Nes Ammimdag in Zwolle was o.a. te gast Jochanan Eshchar, een Joodse Israëli. Hij stond aan de wieg van de Hand-in-Hand-scholen waar Joodse en Arabische kinderen gezamenlijk les krijgen, elkaars taal leren en

Ria Kemper

Maagdenburgstraat 20a, 7421 ZC Deventer tel. 0570-634455, info@paulhardonk.nl, www.paulhardonk.nl

23 (donderdag 2 juni, vervolg van pag. 24) St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Viering van Schrift en Tafel VRIJDAG 3 JUNI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Lakerveld Woonzorgcentrum Bloemendal 15.30 uur Katholieke dienst ZONDAG 5 JUNI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. H. Günther-van Dijk De Van Vlotenhof 10.00 uur drs. Mooij Het Open Hof 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. W.B. Harleman Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. O.G. Haasnoot Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur

Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Hetty Heling Viering van Woord en Gebed Palmpasen 2011:

Deventer ziekenhuis 10.30 uur pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastor J. Egberts Communie


vieringen mei 2011

ZONDAG 1 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Ingrid de Zwart De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. de Bie Het Open Hof 10.00 uur ds. Han Marsman Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Cees de Gooyer Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur Pastor Toon Cents Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur dhr. P. Broers Communie WOENSDAG 4 MEI Schalkhaar 19.00 uur Oecumenische viering (Nicolaaskerk) Colmschate 18.00 uur Oecumenische viering (Titus Brandsmakerk)

24

VRIJDAG 6 MEI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. de Vlas Woonzorgcentrum Bloemendal 10.00 uur Katholieke dienst Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. J. Zijlstra ZONDAG 8 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Martin Walton De Van Vlotenhof Geen dienst Het Open Hof 10.00 uur ds. Cees de Gooijer 10.00 uur Jeugdkerk voor 12-18 jaar Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Trijnie Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. T. Urbach – Plantinga Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Han Marsman Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Jos Egberts Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastor J. Egberts Communie

VRIJDAG 13 MEI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur Leger des Heils Woonzorgcentrum Bloemendal 10.00 uur Mevr. A Langerhorst, Leger des Heils ZONDAG 15 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Martin Walton m.m.v. Oegandees kinderkoor UP4S De Van Vlotenhof 10.00 uur dr. H.C. van der Sar Het Open Hof 10.00 uur ds. Bart Thijs Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. H. van der Steeg Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Aangepaste dienst Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit Bevestiging ambtsdragers Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Toon Cents Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. Anna van der Maas Viering van Schrift en Tafel VRIJDAG 20 MEI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Zijlstra Woonzorgcentrum Bloemendal 15.30 uur ds. J.M. Zijlstra Woonzorgcentrum Sparrenheuvel 19.00 uur ds. Henk Spit en dhr. B. van Dijk Oecumenische viering ZONDAG 22 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur Geen dienst, zie Het Open Hof De Van Vlotenhof 10.00 uur Geen dienst, zie Het Open Hof Het Open Hof 10.00 uur Intrede Saar Hoogendijk Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. Trijnie Plattje Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. A. Bronswijk m.m.v. cantorij Viering van Schrift en Tafel Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit

Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur ds. Astrid Gouma Viering van Woord en Gebed Deventer ziekenhuis 10.30 uur pastor Wiggers St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur pastoor H. Brummelhuis Eucharistieviering VRIJDAG 27 MEI Woonzorgcentrum Corel 19.00 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes Woonzorgcentrum Bloemendal 15.30 uur ds. Elisabeth Posthumus Meyjes ZONDAG 29 MEI Grote of Lebuinuskerk 10.00 uur ds. Cees de Gooijer 19.00 uur Vesper De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Bart Thijs Het Open Hof 10.00 uur ds. Saar Hoogendijk Viering van Schrift en Tafel Schalkhaar Park Braband 10.00 uur ds. J.J. Mol Colmschate Ichtuskerk 10.00 uur ds. H. van Essen-Abernakel Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur ds. Henk Spit m.m.v. cantorij Elisabethskapel (Brinkgreven) 10.00 uur pastor Trees Kortstee Viering van Schrift en Tafel Deventer ziekenhuis 10.30 uur ds. Johan Weijenberg St. Jozef Verpleeghuis 10.30 uur ds. E. Everts Viering van Woord en Gebed DONDERDAG 2 JUNI Grote of Lebuinuskerk Geen dienst De Van Vlotenhof 10.00 uur ds. Bart Thijs Het Open Hof Geen dienst Schalkhaar Park Braband Geen dienst, zie Colmschate Colmschate Ichtuskerk 10.30 uur ds. M. Nijveld Diepenveen Dorpskerk 10.00 uur Elisabethskapel (Brinkgreven) Geen dienst Deventer ziekenhuis Geen dienst (vervolg op pag. 23)

wervel mei 2011  

wervel mei 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you