Page 1

Lucie Th. Vermij woont en werkt in Amsterdam. In haar professio­ nele leven werkt zij in de journalistiek. In haar vrije tijd beweegt zij zich graag in werelden zonder woorden, in die van de beeldende kunst, muziek, parken en Byzantijnse kerken. Voor de tekeningen in dit boekje liet ze zich inspireren door de beeldtaal van Japanse houtsneden.

lucie th. vermij  Op de levensvreugd

Levenslust en stilte hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dat ontdekte Lucie Th. Vermij toen ze, om rust te vinden in haar bestaan als ambitieuze, fulltime werkende vrouw, in de avonduren prenten van ontspannen Japansen begon na te tekenen. De eenentwintig kleurige tekeningen van Japanse schonen in dit cadeauboekje drukken uit hoe belangrijk beide kanten van het leven zijn. De tekeningen worden geflankeerd door teksten van dichters en denkers uit alle tijden en streken met dezelfde boodschap.

lucie th. vermij ISBN 978 90 211 4361 3 | NUR 728

www.uitgeverijmeinema.nl

Vermij omslag def.indd 1,3

9 789021 143613

Op de levensvreugd Japanse schonen als bron van rust en stilte

14-05-14 11:56


ter inleiding Levenslust en rust en stilte hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dat was een van mijn ontdekkingen van het afgelopen jaar. Tomeloze levens足 energie is prachtig, menigeen is er jaloers op, maar het kan ook wel eens in de weg zitten. Hoe houd je die in toom? Ik heb me laten inspireren door houtsnedes van Japanse kunstenaars als Kitagawa Utamaro, Tsukjoka Yoshitoshi en Kikugawa Eizan. Ten足 einde een beetje rust te vinden in het bestaan als ambitieuze full足 time werkende vrouw begon ik in de avonduren, in plaats van me in het volle leven te storten, klassieke prenten van ontspannen Japanse schonen na te tekenen. Vond ik ze eerst een soort van droombeelden van vrouwen door mannenogen, door ze over te nemen en te bewer足 ken werden het steeds meer eigentijdse interpretaties waar je je als eenentwintigste-eeuwse vrouw ook aan kunt spiegelen. Het leverde vele tientallen prenten op. In dit boekje staan er een stuk of twintig, begeleid door teksten die ook een verlangen naar stilte uitdrukken. De teksten komen uit alle tijden en windstreken en gaan over rust, toewijding, evenwicht en plezier (her)vinden in het leven, in de tijd nemen, in vriendschappen, muziek, lezen, erotiek, bloemen, lekker eten en drinken. Ik nodig u uit u te laten meevoeren. Lucie Th. Vermij

<5>

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 5

14-05-14 11:41


Âť Ware vrienden proberen je niet te dwingen, hoe zacht en redelijk ook, om dingen te geloven waarvan je onzeker bent. Ze lijken op vroedvrouwen die tevoorschijn halen wat geboren wil worden. ÂŤ stephen batchelor Boeddhistisch monnik uit de gemeenschap rond de Dalai Lama (Schotland 1953)

<8>

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 8

14-05-14 11:41


<9>

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 9

14-05-14 11:41


Âť Een mens kan niet lang overleven zonder lucht, water en slaap. Het volgende van belang is voedsel. En direct daarna komt het alleen zijn. ÂŤ thomas szasz Psychiater en wetenschapper (Budapest 1920-New York 2012)

< 10 >

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 10

14-05-14 11:41


< 11 >

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 11

14-05-14 11:41


Âť Zegenen is de ultieme vorm van geven. Mensen die jij zegent zullen nooit weten waar die plotselinge straal die door de wolken van hun lucht heen drong vandaan kwam. ÂŤ pierre pradervand Zwitsers socioloog

< 12 >

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 12

14-05-14 11:41


< 13 >

Vermij binnenwerk aangepast 4e rev.indd 13

14-05-14 11:41

Op de levensvreugd  
Op de levensvreugd  

Een inkijk exemplaar

Advertisement