Page 1

Psalm 114

 

 

KO TE EN

    

VE EN  

  

  

 



    

  

OD 

RB

O VO

    

ËR

LD

 

  

DŒ„Š7

EE

  



    

 

PI

 

    

 

RB

A(„ˆˆ9)

  

 

KO

 

  

VE

    

  

B‹9

O VO

  

LD

 

 

 

E

EE

  

9

E(“4)

 

RB

 

O VO

 

5

  

 

OD

 

   

LD

   

PI Ë

DŒ„Š7

RB

A(„ˆˆ9)

EE

RB

   

TE

q = 96

EN

O VO

RE

N

Vraag het aan het water

      

EN

N

EN PI ËR

KO

TE

  

Is - ra - ël:



VE

B‹7

dat

- mand hen ver stond,

  



  

 

was

hoe God

met





 

 

het



C©7(“4)

  Is



   

-

ra - ël

be -



LD

Berijming: Menno van der Beek Melodie: Niels Dolieslager, Misja Jonker, Nico Knibbe en Sergej Visser © Boekencentrum 2010

 

       

EE

OD EN

  







  

land waar nie

 

RB

RB

naar

een

    

O VO

   

op weg

 

  

  

D

ging

E - gyp - te trok,

  

  

 

 

EL

DŒ„Š7



C©‹7

Het

E RB

     

21

       

BO DE

dat uit

VE R

volk

   

 

  

O VO

    

   

 

LD

A(„ˆˆ9)

 

EE

      

17

ËR KO

    

A

 

PI

TE

 

 

E

B OR VO

  

  

B‹9

LD

 

E

EE

 

E(“4)

RB

Boekencentrum Uitgevers

 

13

Psalmen voor Nu Leadsheet Psalm 114 Vraag het aan het water  
Psalmen voor Nu Leadsheet Psalm 114 Vraag het aan het water  

een voorbeeld

Advertisement