Page 1

voorjaar 2014 Hannah Arendt

Willen

Uitgeverij Klement

Het leven van de geest .

k lem ent pelck m a ns

filosofie | denkers | levenskunst | klassieken | politiek


Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Uitgeverij Klement op www.uitgeverijklement.nl via de tab Nieuwsbrief.


Inhoud Auteur Boeken

Pagina

nieuwe uitgaven Hannah Arendt

Willen

4

Theodor W. Adorno

Negatieve dialectiek

6

Ronald Tinnevelt & Yvonne Denier (red.)

Martha Nussbaum

7

Bernard Stiegler

Per ongeluk filosoferen

8

Ruud Welten

Onder vreemden

9

Jacques De Visscher, Alicja Gescinska

Leszek Kolakowski

10

Paul van Tongeren

Geluk, deugd, plicht, keuze

11

Herman De Dijn

Vloeibare waarden

12

Erik De Bom (red.)

Europese gedachten

13

Eddy Van Tilt

De schaduw van de Verlichting

13

en Guido Vanheeswijck

Herdrukken Paul van Tongeren

Leven is een kunst 11

Fondslijst

14

Verschijningskalender / colofon

19

Klement Rubriek

3


Hannah Arendt

Willen

Het leven van de geest .

k lem ent pelck m a ns

4

Klement Filosofie Rubriek


• V  ervolg op Arendts succesvolle Denken, een van de grote filosofische werken van de twintigste eeuw

Hannah Arendt

Willen Het leven van de geest Willen is het tweede deel van een trilogie over het Leven van de geest, waaraan Hannah Arendt de laatste jaren van haar leven heeft gewerkt. Eerder verscheen het succesvolle Denken. Bestaat er zoiets als een vrije wil? En is deze wil in staat om handelingen en gebeurtenissen te veroorzaken of het verloop ervan te beïnvloeden? In dat geval ligt het verloop van de geschiedenis niet (helemaal) vast: wat we doen, zouden we ook niet kunnen doen; wat gebeurt, zou ook niet (of op een andere manier) kunnen gebeuren. Niet de noodzaak, maar het toeval of de contingentie bepaalt in dat geval de geschiedenis. De westerse filosofie heeft het hier altijd moeilijk mee gehad. De contingentie is immers de prijs voor de vrijheid, en slechts weinige filosofen hebben zich bereid getoond om deze prijs te betalen. Staat het denken in het teken van de harmonie tussen ik en mezelf, dan staat het willen in het teken van het gevecht tussen ‘ik-wil’ en ‘ik-wil-niet’. Dit gevecht tussen de wil en zijn tegenwil kan alleen worden beëindigd door te handelen.

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) was hoogleraar aan de universiteit van Chicago en aan de

Mei 2014 ISBN 978 90 8687 134 6

9

789086 871346

New School for Social Research in New York. Ze is bekend

Oorspronkelijke titel: Willing – The Life of the Mind

van haar boeken Eichmann in Jeruzalem en Vita activa/

Vertaling en inleiding: Dirk De Schutter en Remi Peeters

De menselijke conditie.

NUR 730 14 x 22 cm Paperback

De media over Denken:

Ca. 292 blz.

‘Onvoorstelbaar is het gemak waarmee Arendt collega’s uit het verleden tot haar gespreksgenoten maakt en prikkelend de manier waarop ze de geschiedenis van de filosofie zo’n beetje eigenhandig herschrijft.’

Ca. € 29,90 Omslagontwerp: Marion Rosendahl Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans Hannah Arendt

Denken

Trouw 3e druk Hannah Arendt

Het leven van de geest .

k l em en t pel ck m a ns

Denken ISBN 978 90 8687 101 8

Klement Filosofie

5


• Intekenprijs tot 1 juli 2014 van € 47,50

Theodor W. Adorno

Negatieve dialectiek Een grandioos en controversieel boek dat een wig drijft tussen de filosofische theorie en haar revolutionaire verwerkelijking in de praktijk. Adorno zelf zou zich in zekere zin tegen zo’n kwalificatie verzetten, maar de Negatieve dialectiek is te beschouwen als zijn filosofisch hoofdwerk en als de summa van zijn denken. Tegelijkertijd biedt het door opzet en schrijfwijze alles eerder dan het samenvattende systeem van zijn denken: omdat het veeleer antisysteem is. Kernpunt in de argumentatie vormt enerzijds de kritiek op die procedures van het denken die het tot ‘identificerend’ denken maken – een denken dat neerkomt op de gelijkstelling van begrip en ding; Adorno exploreert juist het door die kritiek pas vrijkomende gebied van het niet-identieke. Anderzijds wil de negativiteit uit de titel verhinderen dat de beweging van de dialectiek in plichtmatige positiviteit omslaat.

Adorno (1903-1969), socioloog, componist, musicoloog en bovenal filosoof, was het boegbeeld van de Frankfurter Schule. In de zeven jaar (van 1959 tot 1966) dat Adorno aan Negatieve dialectiek werkte, koesterde hij het boek als zijn ‘dickes Kind’. Michel van Nieuwstadt is schrijver en vertaler. Hij ver-

April 2014 ISBN 978 90 8786 133 9

9

789087 861339

taalde eerder onder meer de Dialectiek van de Verlichting

Oorspronkelijke titel: Negative Dialektik

van Horkheimer & Adorno (SUN/Boom) en samen met

Vertaling en nawoord: Michel van Nieuwstadt

Mark Wildschut de zeven delen van Nietzsches Nachlass:

NUR 730

Nagelaten fragmenten deel 1-7 (SUN).

14 x 21,5 cm Gebonden met stofomslag Ca. 452 blz. Ca. € 52,50 Omslagontwerp: Geert de Koning Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

‘Theodor Adorno is terug’ Trouw

6

Klement Filosofie


• H  eldere en stimulerende inleiding tot het rijke oeuvre van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum • Nussbaum zal aanwezig zijn op de filosofische G8 in april 2014

Ronald Tinnevelt en Yvonne Denier (red.)

Martha Nussbaum Filosofie als activisme Martha Nussbaum (1947) is ongetwijfeld een van de meest prominente en uitgesproken hedendaagse denkers. Of het nu over liefde, onderwijs, religie of politiek gaat, steeds weet zij prikkelende theoretische overpeinzingen te koppelen aan strijdbare praktische inzichten. Filosofie moet volgens haar bijdragen aan de strijd voor een rechtvaardige en menswaardige samenleving. Vreemd genoeg heeft Nussbaums status als invloedrijke denker en publieke intellectueel zich niet vertaald naar het publicitaire vlak. Wie een goed inleidend boek over haar werk zoekt, komt al gauw bedrogen uit. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands bestaan tot op heden geen toegankelijke werken over Nussbaums denken. Om in deze lacune binnen ons eigen taalgebied te voorzien, biedt dit boek niet alleen een kritische inleiding op de verschillende aspecten van Nussbaums werk, maar wil het tegelijk ook de praktische relevantie van haar denken laat zien. Ronald Tinnevelt (1971) is als universitair hoofddocent rechtsfilosofie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Yvonne Denier (1976) is verbonden aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (Faculteit Geneeskunde) van de KU

April 2014 ISBN 978 90 8687 136 0

9

789086 871360

Leuven, waar ze Ethiek van de Gezondheidszorg doceert.

NUR 730 14 x 22 cm

Met bijdragen van John Michael Alexander, Yvonne Denier,

Paperback

Joep Dohmen, Iris van Domselaar, Marcus Düwell, Patrick

Ca. 200 blz.

Loobuyck, Thomas Nys, Ronald Tinnevelt en Mariëtte

Ca. € 19,95

Willemsen.

Omslagontwerp: Prezns Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

‘Het lukt Nussbaum om breeduit kosmopoliet te zijn en tegelijkertijd is haar hele filosofie gericht op het tot ontplooiing laten komen van elk afzonderlijk mens (…) Het gaat Nussbaum om fundamentele sociale rechtvaardigheid.’ Vrij Nederland

Klement Denkers

7


• E  en perfecte inleiding tot het fascinerende en hyperactuele denken van de in Nederland nog relatief onbekende filosoof Bernard Stiegler • Met een speciaal nawoord bij de Nederlandse editie van Stiegler • Veel promotie tijdens de Maand voor de Filosofie met als thema techniekfilosofie • Auteur brengt in april een bezoek aan Nederland

Bernard Stiegler

Per ongeluk filosoferen In gesprek met Élie During Stiegler biedt een nieuwe en originele, filosofische kijk op het fenomeen techniek en maakt duidelijk hoe fundamenteel de rol van de techniek is voor het mens-zijn in het algemeen en voor de filosofie in het bijzonder.

Bernard Stiegler FILOSOFIE IN DIALOOG

Per ongeluk filosoferen In gesprek met Élie During

Dat de techniek de beslissende, zo niet allesbepalende factor is geworden in onze levens kan niemand meer ontkennen. Technische innovaties volgen elkaar in steeds hoger tempo op en dwingen de samenleving tot voortdurende aanpassing. In de gesprekken in dit boek laat de Franse filosoof Bernard Stiegler zien dat de mens altijd het object is geweest van een technologisch transformatieproces en in feite het effect is van de technisering van het leven. Op grond van een geheel nieuwe doordenking van de techniek als accidentele motor van de menswording geeft hij een diagnose van onze huidige technische conjunctuur, die noopt tot een radicale verandering op globaal niveau van onze leefwijzen.

Bernard Stiegler (1952) is een Frans filosoof en publicist. Hij Klement/Pelckmans

verbonden aan het Centre Pompidou. Élie During is universitair docent aan de Universiteit van

Maart 2014 ISBN 978 90 8687 135 3

is als hoofd van het Instituut voor Onderzoek en Innovatie

9

789086 871353

Oorspronkelijke titel: Philosopher par accident. Entretiens

Parijs 10, Nanterre en docent aan de Ecole des Beaux-Arts te Parijs.

avec Élie During Vertaling en inleiding: Pieter Lemmens NUR 730 14 x 22 cm Paperback Ca. 152 blz. Ca. € 22,50 Omslagontwerp: Rob Lucas Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

‘Techniek is een gif en een medicijn. Techniek is noodzakelijk om mens te worden’ Stiegler in een interview met Filosofie Magazine, oktober 2013.

8

Klement Filosofie in Dialoog


• Sluit aan bij het Boekenweekthema: Reizen • Welten leidt ons via het denken van Levinas en Said naar enkele literaire hoogtepunten: Gérard de Nerval, Victor Segalen, V.S. Naipaul en Bruce Chatwin.

Ruud Welten

Onder vreemden De ander in reisliteratuur In dit essay gaat Ruud Welten op zoek naar een hermeneutiek van het reizen. Hij neemt daarbij de ontmoeting met de ander en de filosofie van Levinas als uitgangspunt.

Ruud Welten

Ontmoetingen met de ander spelen een belangrijke rol in reisliteratuur. De ander is degene die we niet verstaan en niet kunnen begrijpen vanuit onze eigen culturele achtergrond. In de sporen van Emmanuel Levinas, de filosoof van de ander, en van literatuurwetenschapper Edward W. Said wordt reisliteratuur in dit boek gelezen als een schat aan reflecties op de ontmoeting met de ander. Op wat voor manier komen we de ander tegen in reisliteratuur? Deze tekst is een weefsel van stemmen waarin het ik en de ander nu weer samen klinken, dan weer hun eigen stem vertolken of tegen elkaar ingaan.

Onder vreemden

Ruud Welten (1962) is als filosoof verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens lector ethiek aan de Hospitality Business School van de hogeschool Saxion te

De ander in de reisliteratuur

Deventer. Eerder publiceerde hij Het ware leven is elders (2013).

klement

Februari 2014 ISBN 978 90 8687 138 4

9

789086 871384

NUR 730 12 x 21,5 cm Paperback Ca. 100 blz. Ca. € 14,90

De media over Het ware leven is elders:

Omslagontwerp: Marion Rosendahl

‘De filosoof en Sartre kenner beschrijft het ontstaan van de hedendaagse globetrotter die als vermeende eenling tussen alle andere eenlingen van ervaring naar ervaring hopt (…) We moeten opnieuw leren kijken, met frisse, niet door romantische geladen verwachtingen blik. Weltens heldere boek kan het begin zijn van die innerlijke reis.’

Ruud Welten

Trouw

Het ware leven is elders ISBN 978 90 8687 119 3

Klement Filosofie en literatuur

9


• M  et Kolakowski’s speciaal voor deze bundel vertaalde essay ‘De onrust van onze eeuw’ • Deze denker die zich een conservatieve liberale socialist noemde, past in geen enkel sjabloon

Jacques De Visscher, Alicja Gescinska en Guido Vanheeswijck

Leszek Kolakowski De onrust van onze eeuw Over de belangrijkste facetten van Kolakowski’s denken: kritiek op marxisme, secularisme en totalitarisme, het waagstuk van de vrijheid en de waarheid, de uitdagende vragen van de grote filosofen, de mens zonder alternatief en de onmogelijkheid om aan het metafysische te ontsnappen. De Pool Leszek Kolakowski (1927-2009) was een vrije denker en een denker van vrijheid en menselijke waardigheid. Zijn ondogmatisch filosoferen getuigde van een wonderlijk vermogen om verschillende visies en inzichten te confronteren en te assimileren. Kritisch tegenover religieuze praktijken, was hij er tegelijk vertrouwd mee zonder het religieuze tot iets anders te herleiden. Afgezien van een communistische jeugdzonde, liet hij zich niet door ideologie leiden in maatschappelijke, politieke of filosofische vraagstukken. Ironisch en sceptisch vertrouwde hij op zijn eigen geest als kompas op de weg naar waarheid. Gevoelig voor ‘het werk van de duivel’, schuwde hij de consequentie tot het uiterste.

Jacques De Visscher is emeritus hoogleraar Filosofie en Literatuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Alicja Gescinska is momenteel research fellow aan Princeton University en lid van het filosofisch elftal van dagblad

Augustus 2014 ISBN 978 90 8687 137 7

789086 871377

Trouw. Guido Vanheeswijck is gewoon hoogleraar aan de

Oorspronkelijke essaytitel: Niepokój Wieku Naszego

Universiteit Antwerpen en deeltijds hoogleraar aan de KU

Vertaling: Steven Lepez en Alicja Gescinska

Leuven.

NUR 730 14 x 22 cm Paperback Ca. 248 blz. Ca. € 24,50 Omslagontwerp: Prezns Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

10

9

Klement Denkers


• H  oorcolleges van een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland

Paul van Tongeren

Geluk, deugd, plicht, keuze 8 colleges over de geschiedenis van de ethiek De cd’s in deze cassette bevatten acht colleges van een historische inleiding tot de wijsgerige ethiek. De luisteraar wordt meegenomen op een spannende ontdekkingstocht door de geschiedenis van het denken over goed en kwaad, deugd en geluk, plicht, verantwoordelijkheid en keuze. Een van de topdocenten in de wijsbegeerte legt, hardop denkend, de ethische theorieën uit van belangrijke filosofen: Plato, Aristoteles, Marcus Aurelius, Augustinus, Thomas van Aquino, Immanuel Kant en Søren Kierkegaard.

Paul van Tongeren (1950) is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven en associate resear-

Reeds verschenen ISBN 978 907 424 110 6

9

789074 241106

cher van de Universiteit van Pretoria. In 2013 won hij met

NUR 730

Leven is een kunst de Socrates Wisselbeker voor het beste

13 x 13 cm

filosofische boek in Nederland in 2012.

8 cd’s in een cassette € 49,90 Vormgeving: Sanne van Tongeren Uitgave i.s.m. Boekhandel Roelants

De media over Leven is een kunst: ‘Op voorbeeldige wijze laat zijn boek zien wat filosofie is – en te betekenen kan hebben’ Ger Groot in NRC Handelsblad

Nu al in 5e druk!

5e druk Paul van Tongeren Leven is een kunst ISBN 978 90 8687 102 5

Klement Ethiek

11


• P  akkende bijdrage tot de groeiende weerstand tegen de ideologie van het individualisme.

Herman De Dijn

Vloeibare waarden Zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd In 1994 analyseerde Herman De Dijn de postmoderne tijd in zijn bekende boek Hoe overleven we de vrijheid? (vier herdrukken). Twintig jaar later gaat hij na hoe de post- of laatmoderne tijd intussen geëvolueerd is.

De mentaliteitsverandering die twintig jaar geleden zichtbaar werd, maar die De Dijn toen niet voor zeker hield, heeft zich intussen helemaal doorgezet. De ideologie die intussen dominant is geworden in politiek en media, is die van de individuele zelfbeschikking, het daarmee samenhangende maatschappelijke ‘pluralisme’ en een alomvattende beheersingsmentaliteit. Maar meer en meer worden de neveneffecten hiervan op mens en samenleving duidelijk en groeit het verzet. De Dijn analyseert de ideologie en haar neveneffecten in diverse terreinen, vooral zorg en onderwijs, en streeft daarbij naar objectiviteit, maar niet naar vrijblijvendheid; niet positie kiezen is geen optie.

Herman De Dijn (1943) is emeritus hoogleraar van het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is

Maart 2014 ISBN 978 90 8687 139 1 NUR 736

9

789086 871391

auteur van Spinoza. De doornen en de roos, Hoe overleven we de vrijheid? en tal van cultuurfilosofische essays.

14 x 22 cm Paperback Ca. 176 blz. € 16,50 Omslagontwerp: Studio Pelckmans Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

De media over eerder werk van Herman De Dijn: ‘Het boek (…) is rijk en veelomvattend (en) leest als de spreekwoordelijke trein.’ Hans Achterhuis in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte over Religie in de eenentwintigste eeuw

‘…helder en scherp betoog…’ J.M. van der Lans voor NBD/Biblion over De herontdekking van de ziel

12

Klement Filosofie


• M  et een Woord vooraf van Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad

Erik De Bom (red.)

Eddy van Tilt

Europese gedachten

De schaduw van de verlichting

9

9

789086 871414

789086 871407

Beschouwingen over de toekomst van de Europese Unie

Maart 2014

Maart 2014

ISBN 978 90 8687 140 7

ISBN 978 90 8687 141 4

NUR 730

NUR 736

Formaat 17 x 24,5 cm

Formaat 17 x 24,5 cm

Paperback

Paperback

Ca. 192 blz.

Ca. 432 blz.

Ca. € 22,50

Ca. € 24,50

Omslagontwerp: Studio Pelckmans

Omslagontwerp: Studio Pelckmans

Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

Uitgave i.s.m. Uitgeverij Pelckmans

In studies over de Europese Unie is er amper aandacht voor politieke theorie en in de politieke theorie is nauwelijks interesse voor de EU. Europese gedachten stelt nadrukkelijk de vraag: waarheen moet het met Europa?

Hoe maakbaar is geluk? Hoe angstig is de westerse mens voor welvaartsverlies en controleverlies? Kunnen we met onze grijze hersencellen álle problemen – ook immateriële, psychische, en maatschappelijke en ethische problemen – oplossen?

De Europese gedachte – vrede door samenwerking; vroeger enkel economische samenwerking, tegenwoordig ook monetaire, culturele en politieke – staat vandaag de dag onder druk. Tien filosofen uit Vlaanderen en Nederland denken na hoe de EU idealiter zou moeten functioneren.

Door het overdreven rationaliseren zijn we alle andere kennisbronnen gaan kleineren. Van Tilt pleit voor een zoektocht naar nieuwe waardevolle evenwichten. Als tegengewicht voor de overrationalisering en verwetenschappelijking van menselijke gevoelens en gedragingen.

Erik De Bom (1983) is onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven), het Leuvens Centrum voor

Eddy Van Tilt (1952) heeft 35 jaar therapeutisch werk achter

Global Governance Studies en de Faculteit der Wijsbegeerte

de rug, is eindredacteur van het welzijnstijdschrift Oikonde

van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

en publiceerde eerder Is de achterdeur op slot?

Klement Geloof & praktijk

Klement Klement Politieke Boekencentrum Kerk filosofie & kerkenwerk /Rubriek welzijn

13


Fondslijst Pierre Abélard Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door drs. P.R.M. Bagchus, dr. J.M.C. Crousen en dr. M.C.J.M. Jonkers 224 blz., € 27,50 ISBN 978-90-8687-124-7 [VIATOR-reeks]

Hannah Arendt Denken Het leven van de geest Vertaald door Dirk De Schutter en Rémi Peeters 3e druk, 304 blz., € 29,50, ISBN 978-90-8687-101-8 ‘Zou het probleem van goed en kwaad verband houden met ons vermogen om te denken? Dat is de duizelingwekkende vraag die Hannah Arendt hier onderzoekt.’ (Stephan Sanders in Vrij Nederland)

Erik Borgman Overlopen naar de barbaren

Jan Bransen Laat je niets wijsmaken

Leven in een eeuw van onzekerheid Vertaald door J.M.M. de Valk Met een Woord vooraf door Willem Schinkel 2e druk, 152 blz., € 22,50, ISBN 978 90 8687 065 3 ‘Het betoog van Bauman is kort, maar elke pagina telt. (…) (Hij laat zien) waartoe angst – “de meest sinistere van de demonen” – kan uitgroeien.’ (Alexander van Kesteren op 8weekly)

Het publieke belang van religie en christendom 4e druk, 160 blz., € 18,95, isbn 978-90-8687-052-3 ‘Het zou prachtig zijn als Borgmans droom (…) werkelijkheid werd en het in onze samenleving eens over echte kwesties ging.’ (Jan Greven in Trouw) ‘… een boek waarin soms een hele zin al een studie waard is.’ (Arjan Broers op Dominicanen.nl)

Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand 256 blz., € 19,90 ISBN 978-90-8687-118-6 ‘Ons gezonde verstand is onze levensader, het is de alfa en de omega van ons menselijke bestaan’ (Bransen op www. filoblog.nl).

Tinneke Beeckman Door Spinoza’s lens

Erik Borgman & Liesbeth Hoeven Sporen van afwezigheid

Voor een brede bio-ethiek 128 blz., € 15,95, ISBN 978 90 8687 089 9 ‘Als ooit op een publicatie werd gewacht, dan op deze.’ (Frans Berkelmans in Benedictijns Tijdschrift)

Macht – meditatie – manifestatie – evolutie – seksualiteit Winnaar van de Liberales-prijs 2012

2e druk, 232 blz., € 21,50 ISBN 978-90-8687-103-2 ‘Een absolute aanrader.’ (Dirk Verhofstadt op Liberales.be)

Aurelius Augustinus Aan Simplicianus

Jan Hendrik van den Berg Op het scherp van de snede

Over verschillende kwesties Vertaald door Izak Wisse, met een inleiding van Paul van Geest 156 blz., € 22,50 ISBN 978-90-8687-108-7 [VIATOR-reeks]

Memoires van een gewraakt schrijver 260 blz., € 24,50 ISBN 978-90-8687-131-5 Talrijke sprankelende anekdotes waarin verteld wordt hoe zijn intellectueel leven gestalte heeft gekregen.

Averroes Geloof en wetenschap in de islam

Dieter Birnbacher Schopenhauer

Averroes’ ‘Het beslissende woord’ ingeleid, vertaald en geannoteerd door Remke Kruk 2e druk, 72 blz., gebonden, € 19,95, isbn 978-90-77070-75-8 [VIATOR-reeks] ‘Een uitnodiging aan de lezer om Averroes’ wereld nader te verkennen.’ (Michiel Leezenberg in NRC Handelsblad)

Alain Badiou & Slavoj Žižek Actuele filosofie Een dispuut Vertaald door Leon Otto de Vries 96 blz., € 16,50, isbn 978-90-8687-060-8 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘Lezers met weinig kennis van de filosofische traditie kunnen zich vertillen aan Actuele filosofie. Maar wie enige scholing in de filosofie genoten heeft en benieuwd is naar het hedendaagse, levende debat, zit goed bij de reeks Filosofie in Dialoog, waarvan dit boek de jongste aflevering is.’ (Léonne van der Weegen in Streven)

Joost Baneke & Guerric Aerden ocso (red.) Passie en contemplatie Historische, spirituele en psychologische aspecten van Aelred, abt van Rievaulx 192 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-100-1

14

Zygmunt Bauman Vloeibare tijden

Klement Fondslijst

De macht van de wil Vertaald door J.M.M. de Valk 160 blz., € 18,95, isbn 978-90-8687-062-2 [reeks DENKERS] ‘Als je Schopenhauer als filosoof wilt begrijpen, dan is Birnbacher de beste keus.’ (Marinus de Baar in Trouw)

Maurice Blanchot De stem en het schrift Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomst van de boekcultuur Onder redactie van Arthur Cools Vertaald door Laurens ten Kate, Annelies Schulte Nordholt en Aukje van Rooden 184 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-075-2 ‘…stof tot nadenken over drie essen­ tiële aspecten van onze westerse cultuur.’ (Emmanuel van Lierde in Kunsttijdschrift Vlaanderen)

Erik Borgman Metamorfosen Over religie en moderne cultuur 4e druk, 312 blz., € 24,95, isbn 978-90 77070-89-5 ‘Een boek zoals geen ander. (…) Borgmans theoretische verkenningen zijn visionair en maken hem voor de goede verstaander tot een luis in de pels van de theologie in Nederland.’ (Stephan van Erp in Michsjol).

Gedenken in stemmen, stenen en stilte 136 blz., € 18,95, ISBN 978 90 8687 084 4 ‘(Dit boek) draagt niet alleen bij aan een reflectie over herdenken, maar zet er ook daadwerkelijk toe aan.’ (Sjoerd Mulder in Trouw)

Arnold Burms & Herman De Dijn De sacraliteit van leven en dood

Mustapha Chérif & Jacques Derrida De islam en het Westen

Perspectieven op de toekomst Bundel over hoe Marga Klompé’s verbeelding van een betere wereld ook in onze tijd inspireert.’ (Zijspreekt.nl) 256 blz., € 22,50 ISBN 978 90 8687 110 0

Een ontmoeting 136 blz., € 18,95, ISBN 978-90-8687-074-5 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘…de noozaak om tot vruchtbare ontmoetingen [tussen de islam en het Westen) te komen blijft bestaan, is misschien wel urgenter geworden. Op een (…) sprekende manier draagt dit boek daaraan bij.’ (Bert Altena op www. brugenbouwers.com)

Paulus Van Bortel (red.) Wat heet beschaving?

Niels Cornelissen Armando Brakman Mutsaers

Roger Scrutons kritiek van de hedendaagse cultuur 240 blz., € 22,50, ISBN 978 90 8687 069 1 ‘… een boek dat aan het denken zet.’ (Leonie Breebaart in Trouw)

Over filosofie en literatuur 280 blz., € 24,95 ISBN 978-90-8687-088-2 ‘Nederlandse schrijvers als Armando, Brakman en Mutsaers hebben een hoog filosofisch gehalte. Toch worden ze zelden vanuit filosofisch perspectief gelezen. Niels Cornelissen probeert de kloof tussen twee werelden te overbruggen.’ (Marc van Dijk in Trouw)

Erik Borgman & Mirjam van Reisen (red.) De verbeelding van Marga Klompé

Paulus van Bortel (red.) Wij en de media Kritische reflecties over media, waarheid & vertrouwen 204 blz., € 21,50 ISBN 978-90-8687-132-2 De media evolueren in razend tempo: Facebook, Twitter en allerhande blogs. Maar hoe relevant is die stroom aan informatie?

Harry van den Bouwhuijsen In de schaduw van God Waarom binnen de christelijke cultuur natuurwetenschap wel en menswetenschap niet tot ontwikkeling kon komen 488 blz., € 38,50, isbn 978-90-8687-059-2 ‘Een werkelijk subliem en goed geschreven boek.’ (Stan Verdult op spinoza.blogse.nl)

Rémi Brague Europa, de Romeinse weg Vertaald door J.M.M. de Valk 256 blz., € 23,50 ISBN 978-90-8687-114-8 Brague ontwikkelt een fascinerende beschavingstheorie waarin hij op tal van manieren het excentrische karakter van de Europese cultuur aantoont.

Paul Cortois & Walter Van Herck (red.) Meesters en discipelen Reflecties op een vergeten relatie 160 blz., € 17,95, isbn 978-90-8687-057-8 ‘Dit is nu werkelijk eens een interessante bundel!’ (christusrex.be)

Ferdinand Cuvelier De stad van axen Gids bij menselijke relaties 192 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-025-7 ‘Een uitstekende uitgave voor allen die enig inzicht willen krijgen in de humanistische psychologie.’ (NBD/Biblion)


Gilles Deleuze & Félix Guattari Anti-Oedipus Kapitalisme en schizofrenie I Vertaald door Joost Beerten, met een Woord vooraf van Peter De Graeve 512 blz., € 37,50, isbn 978-90-8687-020-2 ‘Joost Beerten (…) is er glansrijk in geslaagd de Franse taal een nieuw leven te geven (…). Met Anti-Oedipus heeft Uitgeverij Klement schitterend werk geleverd.’ (Jens De Vleminck in Tijdschrift voor Filosofie)

Valerie Frissen & Jos de Mul (red.) De draagbare lichtheid van het bestaan Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving 2e druk, 208 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-030-1 ‘Een erg leesbaar en inspirerend geheel. Of al die mooie techniek het leven werkelijk rijker maakt, moet de lezer maar voor zichzelf beslissen.’ (Jan-Hendrik Bakker in het AD)

Ignaas Devisch De ivoren toren

Martin Gessmann Filosofie van het voetbal

Pleidooi voor een hardnekkige filosofie 3e druk, 96 blz., € 15,95, isbn 978-90-8687-033-2 ‘Dit boekje is een terecht pleidooi voor een filosofie die onderzoekt en problematiseert. Het bevat aanzetten tot interessante analyses.’ (Gertrude Schellens op oikos.be)

Vertaald door Jan Sietsma, Job Zinkstok en Marja Nusselder 176 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-095-0 ‘Superieure filosofische zelfspot en een ode aan de bal.’ (Carel Peeters in Vrij Nederland)

Herman De Dijn Spinoza De doornen en de roos 196 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-054-7 ‘Dat Spinoza in Nederland en Vlaanderen weer helemaal “in” is, danken we mede aan (…) Herman De Dijn. In dit boek schrijft hij met grote vertrouwdheid over deze legendarische denker die op het eerste gezicht kil is, maar toch ook een heilsboodschap heeft.’ (de Volkskrant)

Herman De Dijn Religie in de eenentwintigste eeuw Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders 2e druk, 160 blz., € 18,50, isbn 978-90-8687-000-4 ‘Het boek (…) is rijk en veelomvattend (en) leest als de spreekwoordelijke trein.’ (Hans Achterhuis in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte)

Luc Ferry & Marcel Gauchet Religie na de religie Gesprekken over de toekomst van het religieuze Vertaald door J.M.M. de Valk 2e druk, 104 blz., € 16,95, isbn 978-90-77070-78-9 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘Een schitterend voorbeeld op van een open discussie tussen twee grote denkers.’ (Hans Achterhuis in Trouw)

René Girard & Gianni Vattimo Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme Vertaald door J.M.M. de Valk 112 blz., € 15,50, isbn 978-90-8687-031-8 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘Boeken als dit, met zo’n diepgaande gezamenlijke reflectie, zijn uitzonderlijk.’ (Tongerlo)

Johan Goud (red.) Het leven volgens Rutger Kopland Onze vluchtige plek van de waarheid 2e druk, 176 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-087-5 ‘Dit boek (…) slaagt erin je inzicht in Koplands gedichten te verdiepen.’ (Wilfred van de Poll in Trouw)

Johan Goud (red.) Het leven volgens Arnon Grunberg De wereld als poppenkast 2e druk, 192 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-068-4 ‘De teksten [in dit boek] vormen een caleidoscopisch, maar tegelijkertijd opvallend coherent geheel. […] Een verdiend compliment aan een groot auteur.’ (Roeland Harms op 8weekly)

Johan Goud (red.) Het leven volgens Willem Jan Otten

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger Dialectiek van de secularisering

Redenen van het hart 192 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-104-9 ‘Openheid van “redenen van het hart’’ is kenmerkend voor het werk van Willem Jan Otten. Hij heeft ze op allerlei manieren, in een verbluffend veelzijdig oeuvre, vormgegeven’ (Johan Goud in de inleiding).

Over rede en religie Vertaald door Lieven De Winter en Guido Vanheeswijck Ingeleid door Patrick Loobuyck 2e druk, 88 blz., € 14,95, isbn 978-90-8687-048-6 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘… een mooi voorbeeld van de manier waarop het gesprek tussen een gelovige en een ongelovige zou kunnen verlopen. Want beiden geven elkaar heel veel van hun wederzijdse gelijk toe en precies daardoor wordt heel duidelijk waarin de verschillen zitten.’ (Ger Groot in NRC Handelsblad)

Peter De Graeve Gilles Deleuze en het materialisme 320 blz., € 24,95 ISBN 978-90-8687-067-7 ‘Peter De Graeve (…) weet Deleuzes ideeën op een aanstekelijke manier tot leven te brengen.’ (Ger Groot in NRC Handelsblad)

Ger Groot Dankbaar en aandachtig In gesprek met Samuel IJsseling Ca. 148 blz., ca. € 18,95 ISBN 978-90-8687-127-8 Persoonlijk portret van een man die als een spin in het web van de filosofie zat.

Jürgen Habermas Recht en politiek in een tijd van globalisering Samengesteld, vertaald en ingeleid door Leon Pijnenburg 224 blz., € 22,50, ISBN 978 90 8687 061 5 ‘Habermas, een reus in alle politieke en filosofische debatten sinds het bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland…’ (Elsbeth Etty in NRC Handelsblad)

Jürgen Habermas Over de constitutie van Europa Een essay Vertaald door Leon Pijnenburg 128 blz., € 18,95 ISBN 978-90-8687-092-9 ‘…briljante aanzet ter verbetering van de constitutie van Europa.’ (Frank Ankersmit in de Volkskrant)

Jürgen Habermas & Jacques Derrida Filosofie in een tijd van terreur Gesprekken met Giovanna Borradori Vertaald door Leon Otto de Vries 3e druk, 240 blz., € 24,50, isbn 978-90-77070-48-2 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘Een bijzonder leesbaar werkstuk waarin Habermas en Derrida de essentie van het terrorisme blootleggen en vlijmscherp de reactie erop analyseren.’ (Dirk Verhofstadt in De Groene Amsterdammer)

Martin Heidegger Alleen nog een God kan ons redden Ingeleid door Jacques De Visscher en vertaald door Paul Beers 68 blz., € 14,95, isbn 978-90-77070-17-8 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘Verplicht leesvoer voor degenen die Heideggers werk terzijde leggen omdat hij “fout” was.’ (Filosofie Magazine)

Annelies van Heijst Menslievende zorg Een ethische kijk op professionaliteit 6e druk, 416 blz., € 34,95, isbn 978-90-77070-39-0 ‘Een “must” voor iedere geïnteresseerde in het denken over zorg.’ (Inge van Nistelrooy in Zin in zorg)

Annelies van Heijst Iemand zien staan Zorgethiek over erkenning 3e druk, 192 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-014-0 ‘Een mooi, leesbaar en belangrijk boek dat door veel mensen in en buiten de zorg gelezen moet worden.’ (Jacqueline Kool in Fier)

Tim Heysse, Stefan Rummens en Ronald Tinnevelt Habermas Een inleiding op zijn filosofie van recht en politiek 224 blz., € 20,50, isbn 978-90-8687-001-1 [reeks DENKERS] ‘Een betrouwbare en grondige gids.’ (Trouw) ‘Een voortreffelijke inleiding!’ (Jos Leys in Ethische Perspectieven)

Klement Fondslijst

15


Fondslijst Pieter d’Hoine & Bart Engelen (red.) Denkbeelden Van film naar filosofie 288 blz., € 22,95, isbn 978-90-8687-044-8 ‘Een handzame inleiding tot de filosofie aan de hand van films.,[…] helder geschreven en bevat enkele uiterst verrassende vergelijkingen. Wie had gedacht dat The Dude […] uit The Big Lebowski […] een bijdrage zou kunnen leveren aan de theorieën van Aristoteles over de ideale samen-leving?’ (Bor Beekman in De Volkskrant)

F.L. van Holthoon Hume Leven en werk 224 blz., € 22,95, isbn 978-90-8687-050-9 [reeks DENKERS] ‘(Van Holthoon) is grondig bekend met Hume (…) en is er ook niet afkerig van standpunten in te nemen en die van anderen de maat te nemen. Zijn “Hume, Leven en werk” is met peper en zout geschreven…’ (Marinus de Baar in Trouw)

Henk van Houtum & Joos van Vugt Eerlijke nieuwe wereld Voorbij de grenzen van de natiestaat 208 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-111-7

Marli Huijer Ritme Op zoek naar een terugkerende tijd 3e druk, 208 blz., € 19,95, ISBN 978 90 8687 082 0 ‘Een verrassende en meeslepende studie, waarin Huijer fundamentele filosofische kritiek met actuele wetenschappelijke en literaire observaties verbindt.’ (Hans Achterhuis in de Volkskrant)

David Hume De natuurlijke geschiedenis van de religie gevolg door Over bijgeloof en enthousiasme Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Willem Lemmens en Walter Van Herck 160 blz., gebonden, € 22,95, ISBN 978-90-8687-080-6 [VIATOR-reeks] ‘Het betoog klinkt zo modern agnostisch, dat het moeilijk voorstelbaar is dat het stamt uit 1757.’ (Gerry van der List in Elsevier)

Ike Kamphof Iedereen voyeur Kijken en bekeken worden in de 21e eeuw 222 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-105-6 In een boeiende combinatie van anekdote en theorie fileert de auteur ons kijkgedrag in onze directe omgeving, op de straten en pleinen van de stad, tijdens het reizen en in de virtuele ruimte.

Jan Keij De filosofie van Emmanuel Levinas In haar samenhang verklaard voor iedereen 4e druk, 608 blz., € 39,95, isbn 978-90-77070-90-1 ‘De grondige analyses en heldere inzichten van Keij maken dit boek dé introductie tot Levinas’ denken.’ (Kalos online)

Klement Fondslijst

Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit 216 blz., € 22,50 ISBN 978-90-8687-112-4 Dit boek wil inzicht bieden in de actuele stand van het seculariseringsdebat aan de hand van bijdragen van een tiental vooraanstaande hedendaagse denkers, als Luc Ferry, Jürgen Habermas en Charles Taylor.

Philippe Lepers Godzijdank Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag 156 blz., € 19,50, isbn 978-90-8687-071-4 ‘Het boek leest heel aangenaam en is doorspekt van herkenbare items en voorbeelden.’ (christusrex.be)

Jan Keij Nietzsche als opvoeder

Philippe Lepers Baudrillard

Of: Hoe een mens wordt wat hij is 2e druk, 384 blz., € 24,95, ISBN 978 90 8687 081 3 ‘… een knap en doorwrocht werk. (…) Dit is opvoedkunde voor gevorderden.’ (Olaf Tempelman in de Volkskrant)

Leven na de orgie 192 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-029-5 [reeks DENKERS] ‘... een grondige, leerzame en plezierig leesbare kennismaking met deze dwarse denker.’ (Paul van Tongeren in Tijdschrift voor Filosofie)

Jan Keij Levinas in de praktijk Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg 2e druk, 192 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-109-4

Leszek Kolakowski Waarom is er iets en niet niets? Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten Vertaald door Sabine Gilleman 2e druk, 232 blz., € 22,95, isbn 978-90-8687-039-4 ‘Uitermate leesbaar, voor een breed publiek, met name voor hen die niet zo zeer willen weten als wel willen denken.’ (D.G. van der Steen voor NBD/ Biblion)

Darian Leader De Mona Lisa stelen Wat kunst ons doet maar niet laat zien Vertaald door Paulus van Bortel en Henri Bloemen 192 blz., € 22,50 ISBN 978-90-8687-094-3

Joachim Leilich (red.) Kant Een inleiding 168 blz., € 19,95, isbn 978-90-77070-55-0 [reeks DENKERS] ‘Een grondige en coherente inleiding op de denkwereld van een veeleisende filosoof.’ (Hedwig Billiet in De Leeswolf)

16

Stijn Latré en Guido Vanheeswijck (red.) Radicale secularisatie?

Chantal Mouffe Over het politieke Vertaald door Leon Otto de Vries 176 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-004-2 ‘(Een boek dat) consensuspolitici en -filosofen zeer helder van repliek dient.’ (Luuk van Middelaar in De Volkskrant) ‘Toegankelijk boek van een belangwekkend denker.’ (Filosofie Magazine)

Marianne Moyaert Leven in Babelse tijden De noodzaak van een interreligieuze dialoog 128 blz., € 14,95, ISBN 978 90 8687 090 5 ‘…grondig, genuanceerd, kraakhelder en overtuigend. Een boek voor ieder die de verhouding tussen de religies fundamenteel wil doordenken.’ (Frans Berkelmans in Benedictijns Tijdschrift)

Elize de Mul Dansen met een plastic zak Kleine filosofie van een onooglijk ding 112 blz., € 16,95 ISBN 978-90-8687-129-2 ‘De Mul slaagt in wat zij eigenlijk voor onmogelijk houdt. Waar we gewoonlijk door de plastic zak heenkijken, en het ding alleen achteloos als gebruiksvoorwerp pakken en wegwerpen, laat De Mul ons stilstaan bij het ding zelf’ (Trouw)

Jos de Mul Cyberspace odyssee 6de druk, 352 blz., € 24,95, isbn 978-90-77070-12-3 Bekroond met de Socrates-Wisselbeker 2003. ‘Dit boek getuigt van een grote eruditie en een lucide kijk op veranderingen in de hedendaagse cultuur.’ Marc van den Bossche in de Standaard der Letteren)

Jos de Mul Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie 4e herziene en vermeerderde druk, 296 blz., € 24,95, isbn 978-90-77070-40-6 ‘Verrassend resultaat (…) boeiende essays.’ (Arnold Heumakers in De Volkskrant)

Jos de Mul Paniek in de Polder Polytiek en populisme in Nederland 2e herziene druk, 204 blz., € 19,95, ISBN 978-90-8687-073-8 ‘…als [De Mul] in dit boek iets aantoont, is het dat Polder-denken allerminst saai, kleurloos, clichématig of vervelend hoeft te zijn.’ (Rob Hartmans in De Groene Amsterdammer)

René Munnik Tijdmachines Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur 400 blz., € 26,95 ISBN 978-90-8687-116-2 Dit boek bestaat in een even weidse als fascinerende uitwerking van één stelling: naarmate wij onze wereld rationeler inrichten, neemt diezelfde wereld een steeds mythischer gestalte aan.

Erik Oger Derrida Een inleiding 216 blz., € 21,50, isbn 978-90-77070-67-3 [reeks DENKERS] ‘Uit dit boek blijkt hoeveel de filosoof van het onzegbare desondanks heeft gezegd en hoe invloedrijk hij was en is.’ (Maarten Meester in Filosofie Magazine)

Erik Oger Nachtoog Schuine wegen van de filosofie 384 blz., € 24,95, isbn 978-90-8687-005-9 Genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2008. ‘Op een aanstekelijke manier verdiept Oger zich in de vraag waarom onze wil – ongewild – de uitvoering van onze voornemens tegen gaat.’ (Cora Stam in De Literaire Affaire)

Palmyre Oomen & Taede Smedes (red.) Evolutie, cultuur en religie Perspectieven vanuit biologie en theologie 192 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-072-1


Palmyre Oomen (red.) Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag 256 blz., € 24,50 ISBN 978-90-8687-121-6 Met deze publicatie leveren redacteur en auteurs een bijdrage aan het bij tijden heftige debat over de fascinerende vraag naar de betekenis van neurowetenschappelijke bevindingen voor het denken over (on)vrijheid van ons willen en handelen.

Henri Oosthout Van de afgrond en de troost Leidraad voor een sceptische levenswandel 136 blz., € 16,95 ISBN 978-90-8687-085-1 ‘… een sublieme handleiding voor de wijsgerige scepticus…’ (Jeroen Hopster in Filosofie Magazine)

Henri Oosthout Het schandaal van de filosofie Hoofdlijnen van het sceptische denken van de oudheid tot heden 560 blz., gebonden, met stofomslag, € 44,95, isbn 978-90-8687-041-7 ‘Een boeiend en solide overzicht van de vele kronkelwegen die de scepsis in de loop der eeuwen heeft bewandeld.’ (Arnold Heumakers in NRC Handelsblad)

Henri Oosthout Over muziek 208 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-096-7

Awee Prins Uit verveling 8e druk, 440 blz., € 34,95, isbn 978-90-77070-99-4 Genomineerd voor de Socrates Wisselbeker 2008. ‘Onweerstaanbaar: zelden iemand zo verkwikkend over de Grote Melancholie zien schrijven.’ (Joost Zwagerman in Vrij Nederland)

Miriam van Reijen Spinoza De geest is gewillig, maar het vlees is sterk 5e druk, 232 blz., € 23,50, isbn 978-90-8687-022-6 [reeks DENKERS] ‘Een subtiele analyse van Spinoza’s filosofie die aandacht verdient.’ (Trouw)

Miriam van Reijen Spinoza in bedrijf Van passie naar actie 160 blz., € 16,95 ISBN 978-90-8687-093-6 Spinoza beschikte over een heuse motivatietheorie waarin hij het voornamelijk door emotie gestuurde ‘passieve’ handelen onderscheidde van het door rede en inzicht gegeven ‘actieve’ handelen.

Miriam van Reijen Het Argentijnse gezicht van Spinoza Passies en politiek 448 blz., € 34,95, isbn 978-90-8687-063-9 ‘Koop dit boek en lees desnoods alleen het eerste en laatste deel - alleen dat al is de aanschaf waard van deze Tractatus passio-politicus.’ (Stan Verdult op Spinoza.blogse.nl)

Peter Reynaert (red.) Husserl Een inleiding 160 blz., € 18,50, isbn 978-90-8687-002-8 [reeks DENKERS] ‘De eerste omvattende monografie over Husserl in het Nederlands taalgebied.’ (Willy Deckers in De Leeswolf)

Jean-Pierre Rondas Rondas’ wereldbeeldenboek Gesprekken op Klara 256 blz., € 20,95, isbn 978-90-77070-93-2 ‘Een puntgaaf boek dat velen zal weten te bekoren.’ (Luc Aerts in Ethische Perspectieven)

Katrien Schaubroeck & Thomas Nys (red.) Vrijheid, noodzaak en liefde Een kritische inleiding tot de filosofie van Harry Frankfurt 280 blz., € 23,50, ISBN 978 90 8687 078 3 ‘Zowel de onderwerpen van Frankfurt (…) als de manier waarop hij ze presenteert verdienen een breed publiek.’ (Sebastien Valkenberg in Trouw)

Willem Schinkel Denken in een tijd van sociale hypochondrie Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij 4e druk, 520 blz., € 38,95, isbn 978-90-8687-017-2 ‘Een ontregelende, provocerende en tegelijk geestige analyse van het integratiedebat.’ (Sjoerd de Jong in NRC Handelsblad)

Willem Schinkel De gedroomde samenleving 3e druk, 160 blz., € 17,95, isbn 978-90-8687-036-3 ‘Een democratie heeft dwarse denkers nodig, mensen die politici en bestuurders scherp houden en hen uitdagen om te reflecteren op vanzelfsprekendheden. (…) Zo’n dwarse denker is Willem Schinkel.’ (ex-minister Ella Vogelaar)

Ben Schomakers De taal van de hemel Over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet 304 blz., € 24,95 ISBN 978-90-8687-097-4 ‘Schomakers levert een prachtige vertaling van dit geschrift en beschrijft de actualiteit ervan.’ (Harry Zeldenrust in VolZin) ‘Een echte aanrader (…), een voortreffelijke vertaling.’ (Marc De Kesel in De Leeswolf)

Dirk De Schutter Sporen van geloof 2e druk, 160 blz., € 19,50, isbn 978-90-8687-064-6 ‘Erg interessant voor een open dialoog tussen gelovigen en ongelovigen. Bevrijdend en bemoedigend.’ Willy Deckers in De Leeswolf)

Dirk De Schutter Een hart voor de wereld Zeven vrouwenportretten 120 blz., € 15,50, ISBN 978-90-8687-077-6 ‘Elk verhaal herinnert ons eraan hoe één mens het verschil kan maken...’ (Pax Christi Vlaanderen)

Sophocles Oedipus heerst Vertaald door Ben Schomakers. Gevolgd door essays van Marc De Kesel, Dirk De Schutter en Ben Schomakers. 288 blz., € 27,95 ISBN 978-90-8687-115-5 [VIATOR-reeks] Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de Oidipous Turannos. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden.

George Steiner Waarom denken treurig maakt Tien (mogelijke) redenen Vertaald door Leon Otto de Vries 72 blz., € 15,50, isbn 978-90-8687-053-0 ‘… misschien wel het beste wat ik van hem gelezen heb.’ (Arnon Grunberg in NRC Handelsblad) ‘… een zeer literaire en meeslepende tekst die (…) verdient te worden gelezen en herlezen.’ (Luc Aerts in Ethische Perspectieven) ‘Een proeve van het beste dat het westerse denken te bieden heeft.’ (D.G. van der Steen voor NBD/Biblion)

Charles Taylor Moderniteit in meervoud Cultuur, samenleving en sociale verbeelding vertaald door Maarten van der Marel 216 blz., € 25,95, isbn 978-90-77070-69-7 ‘Een genuanceerd betoog over institutionele veranderingen in het Westen.’ (Gerry van der List in Elsevier)

Ronald Tinnevelt & Gert Verschraegen (red.) Rawls Een inleiding in zijn werk 192 blz., € 20,50, isbn 978-90-77070-14-7 [reeks DENKERS] ‘Tinnevelt en Verschraegen leverden mooi werk af met deze inleiding.’ (Bram Ieven in Tijdschrift voor filosofie)

Paul van Tongeren Leven is een kunst Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst 5e druk, 256 blz., € 22,50, ISBN 978-90-8687-102-5 Bekroond met de Socrates Wisselbeker 2013 ‘Ik twijfel er niet aan (…) dat we boeken zoals Leven is een kunst nodig hebben. Zulke boeken (…) herinneren ons eraan dat goed leven werkelijk een kunst is en dat we daar iets aan kunnen doen.’ (Jacques De Visscher)

Rudi te Velde (red.) Pascal als religieus denker Met bijdragen van Bert Blans, Willem Jan Otten, Ad Peperzak, Arjan Plaisier en Rudi te Velde 2e druk, 120 blz., € 17,95, ISBN 978 90 8687 086 8 ‘Zeer lezenswaardige essays. Vooral het eerste essay uit de bundel, van de essayist en schrijver Willem Jan Otten, vond ik schitterend.’ (Taede A. Smedes)

Olav Velthuis & Liesbeth Noordegraaf Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de financiële markt 128 blz., € 15,50, isbn 978-90-8687-047-9 ‘(De auteurs) breken drastisch met de uitgangspunten waarover tot ruim een jaar geleden iedereen het volledig eens leek te zijn. Niks rationele markten, vooruitgang of ‘nieuwe economie’, de economische geschiedenis blijkt één grote struikelpartij, waarbij we ons welhaast onvermijdelijk van crisis naar crisis slepen.’ (Rens van Tilburg in de Volkskrant)

Ignace Verhack Wat bedoelen wij wanneer wij ‘God’ zeggen? 224 blz., € 21,50, ISBN 978 90 8687 091 2 ‘Een helder betoog over een van de stutten onder de westerse religiositeit die in de verdrukking is geraakt.’ (NBD/Biblion)

Klement Fondslijst

17


Fondslijst Cornelis Verhoeven & Jacques De Visscher Voorbij alle vanzelfsprekendheid Over de nabijheid van de dingen en de omweg van het denken 176 blz., € 19,95, ISBN 978-90-8687-098-1 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘(Uit dit boek) blijkt opnieuw dat (Verhoeven) terecht door velen beschouwd wordt als een van de meest oorspronkelijke denkers van ons taalgebied in de twintigste eeuw.’ (Peter Henk Steenhuis in Trouw)

Paul Veyne Foucault De denker, de mens Vertaald door Henri Oosthout 200 blz., € 24,95, isbn 978-90-8687-066-0 [reeks DENKERS] ‘Door de persoonlijke invalshoek is Veyne’s werk niet alleen een toegankelijke inleiding tot, maar ook een hartstochtelijke verdediging van Foucault. (…) Een liefhebbend, persoonlijk en intellectueel portret…’ (Michiel Leezenberg in NRC Handelsblad)

18

Klement Fondslijst

Jacques De Visscher Het groteske

Maurice Weyembergh Camus

Slavoj Žižek & Glyn Daly De politiek van het genot

Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit 224 blz., € 22,95, ISBN 978 90 8687 076 9 ‘De Visscher biedt een uitstekende bril om beter zicht te krijgen op (…) de comédie humaine, die in onze condition humaine zit ingebakken.’ (Peter Henk Steenhuis in Trouw)

De filosoof en de romancier Vertaald door Piet Brouns 216 blz., € 22,50 ISBN 978-90-8687-099-8 [reeks DENKERS]

Gesprekken met Žižek vertaald door Johan Schokker 200 blz., € 24,50, isbn 978-90-77070-70-3 [reeks FILOSOFIE IN DIALOOG] ‘Een droominleiding tot Žižeks denken, alleen al de moeite waard door zijn analyse van Fight Club .’ (Maarten Meester in Filosofie Magazine)

Koo van der Wal Nieuwe vensters op de werkelijkheid Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling 448 blz., € 24,95 ISBN 978-90-8687-107-0

Ruud Welten Het ware leven is elders Filosofie van het toerisme 200 blz., € 19,95 ISBN 978-90-8687-119-3 ‘In de toeristische houding (…) beschouwen we onszelf als niet veeleisende, onschuldige globetrotters. Het is de houding die je overigens al tegenkomt bij Montaigne: “Ik stel mij er tevreden mee van de wereld te genieten zonder mij er veel mee te bemoeien, om louter een leven te leiden dat geen blaam treft, waarbij ik mezelf noch anderen tot last ben” (Essays)’. (Welten op www. filoblog.nl)

Jelle Zeedijk & Paulus Van Bortel (red.) Bedrogen door de elite? Kritische beschouwingen bij Theodore Dalrymples cultuuranalyse 212 blz., € 19,95, isbn 978-90-8687-037-0 ‘Een boek dat kritisch weerwerk aan de opvattingen van Dalrymple biedt. […] Deze bundel is een mooi initiatief.’ (Bart Jan Spruyt in HP/De Tijd)


Maand van verschijnen

Januari

Goudstraat 50, 2718 RC Zoetermeer

Jean Baudrillard & Jean Nouvel, Unieke objecten*

Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer

Februari Aurelius Augustinus, Vier anti-pelagiaanse geschriften*

Judith Butler e.a., De kracht van religie in de openbare sfeer* Henri Oosthout, Klein filosofisch lexicon* Ruud Welten, Onder vreemden Maart

Johan Goud, Het leven volgens Oek de Jong* Bernard Stiegler, Per ongeluk filosoferen Herman De Dijn, Vloeibare waarden Erik De Bom, Europese gedachten Eddy Van Tilt, De schaduw van de Verlichting April

Theodor W. Adorno, Negatieve dialectiek Ronald Tinnevelt en Yvonne Denier, Martha Nussbaum

Telefoon: (079) 361 54 81 Verkoop binnendienst: (079) 362 82 82 Petra van der Harst en Arnoud Koopman verkoop@boekencentrum.nl Postrekening: 36.40.00 Bankrekening: 43.00.09.577 ABN AMRO Bank ’s-Gravenhage

Uitgeverij Klement www.uitgeverijklement.nl @UitgKlement

Mei

Hannah Arendt, Willen Philippe Lepers, Idioot, egoïst of edelste van alle mensen?* Joost van der Net, Filosofie van het meedenken* Augustus

Jacques De Visscher, Alicja Gescinska, Guido Vanheeswijck, Leszek Kolakowski

Vertegenwoordigers: Rien Bijl

e-mail: cbijl@solcon.nl

Jako van Gorsel e-mail: vangorsel@boekencentrum.nl Verspreiding in België: Uitgeverij Pelckmans Brasschaatsteenweg 308 B-2920 Kalmthout

*reeds eerder aangekondigde uitgaven

Telefoon: 0032 3660 2700 E-mailadres: uitgeverij@pelckmans.be Contactpersoon voor pers en promotie: Wendelmoed Knol knol@boekencentrum.nl 079-3633171

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Uitgeverij Klement op www.uitgeverijklement.nl via de tab Nieuwsbrief.

Ontwerp en opmaak: Studio Vrolijk, Ermelo Prijswijzigingen en tekstwijzigingen voorbehouden. Klement Fondslijst

19


Goudstraat 50 2718 RC Zoetermeer Postbus 29 2700 AA Zoetermeer Telefoon: (079) 361 54 81 info@uitgeverijklement.nl www.uitgeverijklement.nl

Uitgeverij Klement 9

789023 927778

Voorjaarsaanbieding 2014 Uitgeverij Klement  

Een inkijkexemplaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you