Page 1

KBLpianoboek_def

08-01-2008

12:16

Pagina 1

Het Groot Kinderbijbel liedjesmuziek boek

15 bijbelliedjes voor piano en andere instrumenten Eenvoudige zettingen

Moza誰ek Junior


MuziekboekOpmk

04-01-2008

10:25

Pagina 2


MuziekboekOpmk

04-01-2008

10:25

Pagina 1

Het Groot Kinderbijbel liedjesmuziek boek

40 bijbelliedjes voor piano en andere


MuziekboekOpmk

04-01-2008

10:25

Pagina 2


MuziekboekOpmk

04-01-2008

10:25

Pagina 3

Het Groot Kinderbijbel liedjesmuziek boek

40bijbelliedjes bijbelliedjesvoor voor 15 piano en andere instrumenten

Moza誰ek Junior


MuziekboekOpmk

04-01-2008

10:25

Pagina 4

Bij Het Groot Kinderbijbelliedjesleesboek-project horen de volgende uitgaven:

Het Groot Kinderbijbelliedjesleesboek 40 verhalen en 40 liedjes ISBN 978 90 239 9218 9

De Kinderbijbelliedjesmeezingceedee 15 nieuwe liedjes ISBN 978 90 239 9222 6

Het Klein Kinderbijbelliedjesmeezingboekje Alle liedteksten ISBN 978 90 239 9259 2

Het Groot Kinderbijbelliedjeskleurboek 40 kleurplaten bij bekende bijbelse verhalen ISBN 978 90 239 9257 8

ISBN 978 90 239 9256 1 NUR 224/221 omslagillustratie Joanne Lew Omslagontwerp Mirella Dijkerman, Den Haag Muzieknotatie en vormgeving Bart Visser © 2008 Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer Meer informatie over dit muziekboek en andere uitgaven van Uitgeverij Mozaïek vindt u op www.uitgeverijmozaiek.nl. Alle rechten voorbehouden


1. Ruth Tekst: Peter van Dijk Muziek: Michiel Zweers

q = 106

&b c 

&b c ? c b A

& b ..

&

˙

˙

& b .. œ ?

œ œ œœ J Ó

C

œ

ö - mi ging - en sa - men

˙ b ..

© Mozaïek

œ

œ

b

œ

œ

Am7

Dm7

œ.

œ œ J

F

& b .. œ

B

œ

œ

jœ œ œ

&b c

5

F

œ

œ

œ

œœœ˙

j œ œ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ

œ

Œ

wil - de weer naar huis. t’rug naar Beth - le - hem. kre - gen ze een kind.

œ

œ ˙

œ

œ

œ

œ ˙

œ

Ó

˙ ˙

˙ Gm7

œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ

œ

w w ?

w C7

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

Ze dacht: ik Daar werk - te No - ö - mi

5

w

œ œ œ œ ˙ ˙

œ

˙

Œ

œ

F

1. No -

F/A

˙

œ

œ

C/E

œ. ˙

Dm7

œ

œ

œ

 œ ˙

œ

Gm7

˙

œ

œ

ga ge-woon al Ruth op Bo - az’ was zo blij en

œ œ œ œ œ ˙


8

&b &b

F

œ

œ

Œ

Ó

Œ

Œ

F

œ

œ

œ

maar en die

œ œ œ

œ

leen, land trots,

&b œ ?

b w

œ

œ œ œ

Gm7

œ

œ

&b œ

œ

œ

waar zij God

&b œ ?

b ˙

u de die

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

Ruth zo zoon

zei: ver was

‘Ik van een

œ

œ œ œ

œ

œ ˙

œ

œ

œ

œ œ J

met va schenk

œ

œ œ œ

˙

-

Œ

˙

œ œ œ œ ˙ w

6

2. 3.

œ

Ze En

u mee, der-land van God,

˙

˙ Ó

œ want vond de

œ œ œ œ œ œ œ

3.

F

˙

œ

œ

ga haar ge -

bent, dat is mijn thuis.’ trouw van God bij hem. al - tijd we - gen

œ

˙

˙

˙

œ

Dm7

œ

1, 2.

œ

Am7

œ

C7

&b œ

11

b

.. ˙

Ó

.. ˙

Ó

F

vindt.

.. ˙˙ ˙ ..

˙

gg ˙˙˙ gg gg gg gg gg ˙ g


2. David is gevlucht Tekst & Muziek: Roeland Smith

q. = 62 # Fm # # 6 & # 8 œ.

œ

### 6 & 8 œ .. œ

œ.

? ### 6 ˙ . 8 5

### & &

D

###

œ.

œ

œ. œ.

œ.

? ### n ˙ .

œ.

œ.

œ.

œ

œ .. œ

œ.

œ. œ.

œ.

E

#

œ

j œ

œ. œ.

œ œ.

j œ œ œœ

C

œ.

#

j œ œ

1. Da - vid is 2. Da - vid denkt

### . œ . œ œ & œ ? # # # .. ˙ . © Mozaïek

œ œ

j œ

œ.

œ

œ J

œ.

Œ

j œ

ge - vlucht dan vaak

œ

œ.

# œœ œ œ

œ œ

œ. œ.

E

œ.

œ.

œ

j œ œ

œ œ œ œ

#˙.

˙˙ .. ˙. ˙. B

œ œ œ

œ.

j œ œ.

en zijn sol - da de klei - ne kui

-

œ

ten kens

œ œ. n œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œ . ˙.

˙.

7

œ

j œ œ œ œ J

voor Saul aan hoe

œ.

œ.

#

œ.

˙.

(Tegenstem door fluit of viool)

### . œ . &

#

n˙.

j œ

B/D

Fm

œ.

˙.

Fm

#

F m/E

#˙. œ J

### . . œ. & A

9

j œ

# #

C /E

˙.

j œ

die bij


&

###

&

###

13

G

#

œ œ

œ.

œ

j œ

j œ œ

œ

#

C

œ.

œ

œ

j œ œ

j #œ

steeds maar op hem ja - gen en moe - der mo - gen schui - len en

&

###

œ # œœ # œ œ œœ œ

# œœ œ

? ### ˙ . &

17

###

E

### . œ & &

###

stopt schui

#

œ -

in len

œ.

œ.

j œ œ.

œ.

œœ nœ œ œ œ œ

&

###

E

### . œ & &

###

stopt schui

œ -

in len

hij leeft hij weet:

ang zo

œ. œœ œ œ. œ ˙.

#

œ.

j œ

œ

œ

een grot. bij God.

œœ œ

˙.

j œ œ œ œ J

8

stig mag

˙. ..

2.

˙.

..

˙.

˙˙ .. ˙.

..

˙˙ .. ˙.

˙.

ver ik

œ J

ver ik

œ œœ œ œ œ œ

œ œ. 

-

(4e x: fine)

˙.

stig mag

œ.

œ.

1, 3, 4.

˙.

-

œ J

D

˙.

œ

œ

˙.

˙.

j œ ˙˙ ..

œ.

œ œœ œ nœ œ œ

A

Fm

œœ œ œ œ œ œ

? ### ˙ .

œ.

ang zo

œ œœ œ œ nœ œ. œ.

œ.

œ.

œ.

j œ ˙.

een grot, bij God,

? ### ˙ . 21

E

D

˙.

œœ œ œ

˙.

Fm

œ.

nœ.

œ

#

Fm

.. ˙ .


# Fm ### œ . &

B 25

œ

(Tussenspel)

&

###

œ. œ.

? ### ˙ . &

###

&

###

29

D

œ.

œ.

œ

œ. œ.

œ.

? ### n ˙ .

j œ

# #

C /E

œ.

œ

œ .. œ

œ.

#

F m/E

œ œ œ.

œ. œ.

#˙. œ J

#

œ

j œ

œ. œ.

œ œ.

j œ œ œœ

˙.

œ.

n˙.

œ.

E

œ

œ.

œ.

3. David krijgt de kans om zich op Saul te wreken, hij kan hem zomaar steken met zijn mes. Toch denkt hij eerst: wat wil God? Toch denkt hij eerst: wat wil God? 4. David houdt zich in, al is hij best een vechter. Hij speelt geen eigen rechter, want hij weet dat hij mag schuilen bij God, dat hij mag schuilen bij God.

œ

 ˙˙ .. ˙. ˙.

œ

œ

œ œ œ œ

#˙.

œ.

j œ œ œ œ J

#

œ. œ.

Fm

˙.

9

j œ

B/D

.. .. ..

Het Groot Kinderbijbelliedjesmuziekboek  

Een fragment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you