Page 1


Teksten: Rikkert Zuiderveld Illustraties en ontwerp: Dokus ISBN 978 90 239 9198 4 NUR 291/292 Tweede druk 2009 © 2006 Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer Meer informatie over deze bundel en andere uitgaven van Mozaïek vindt u op www.uitgeverijmozaiek.nl. Alle rechten voorbehouden. Overname zonder toestemming is niet toegestaan. Uw verzoek om overname kunt u mailen naar mozaiek@boekencentrum.nl.


Vogeltjes 5 Jan Vos en het kippetje 6 De torenhaan 8 De bromvlieg 9 De olifant 10 De slak 12 De vredesduif 13 Honderd krokodillen 14 De zonderwaterslang 16 Het ijskonijn 17 Fiets 18 De rijmaap 20 De kanariepiet 21 Het hongerige hertje 22 Het kuiken 24 De muis en de olifant 25 De familie wasbeer 26 De sprinkhaan 28 Eieren 29 De kangoeroe 30 De struisvogel 32 Spruitjes 33 Truus en Ansje 34 Krook bij de tandarts 36 De giraf 37 Het varken 38 Klaar koe 40 Het stinkdier 41 Duizendpootjes 42 Rover de hond 44 De vis 45 De groene brombeer 46 Zeven biggetjes 48 De mooievaar 49 Rikkert de raaf 50 De koekkoek 52 De goudvis 53 De Neushoorn 54 De schullebak 56 Het molletje 57 De geldwolf 58 De regenworm 60 Greetje ezel 61 De vissen 62 Het draakje 64 De mug 65 Het paard 66 Het eendje 68 Karel de kat 69 De ijsbeer 70 De tuinslang 72 De postduif 73 Vervelen 74 Tekenen 76

I n h o u d


Vo g e l t j e s De roodborst heeft een rode borst, de blauwborst heeft een blauwe. Daar komen paarse kindjes van wanneer ze samen trouwen. De zwartkop heeft een zwarte kop, de groenling heeft een groene. Ze krijgen bruine snaveltjes wanneer ze samen zoenen.

5


J a n

6

Vo s


e n

h e t

k i p p e t j e

Er was er ’es een kippetje, dat leefde vrij en blij met honderd andere kippetjes op een boerderij.

‘Genade!’ riep het kippetje, ‘voordat je mij iets doet, ik heb hier zeven kuikentjes waar ik voor zorgen moet!’

Nu was er bij die boerderij een prachtig stukje bos, daar woonden veertig rovers in en eentje was Jan Vos.

Er kwamen dikke tranen in de ogen van Jan Vos. Dus gaf hij haar genade en liet het diertje los.

Eens op een dag, rond etenstijd, riep Jantje Vos: ‘Verhip! Weet je waar ik trek in heb? Een lekker stukje kip!’

‘Ik dank je’ zei het kippetje, ‘dat jij mij hebt gered. Voor jou bak ik nu elke dag een grote omelet!’

Dus kroop hij toen het donker werd heel stiekem door het hek en greep het arme kippetje brutaalweg in haar nek. 7


D e

t o r e n h a a n

Een super-eigenwijze haan klom boven op een toren, want als hij daar ging kukelen kon iedereen hem horen. Daar zong de haan zo hard hij kon de allerhoogste noten. Toen viel hij van de toren af en brak zijn beide poten. Dus, kinderen, wees niet eigenwijs, maar blijf gewoon tevreden: wie graag omhoog wil kukelen, die kukelt naar beneden.

8


D e

b r o m v l i e g

Er zwemt een bromvlieg in de soep in ’t keukentje van oma. En weet je wat het ergste is? Hij heeft geen zwemdiploma.

9

De mooievaar en andere dieren op rijm  

Een fragment

De mooievaar en andere dieren op rijm  

Een fragment

Advertisement