Page 1

boekencentrum 9

789021 143460

2013


Stiltelijn van Mirjam van der Vegt

Mirjam van der Vegt

Stiltedagboek 365 bijbelmeditaties Wie leest in de Bijbel verliest tijd, maar krijgt er eeuwigheid voor terug. Maar hoe lees je zo, dat de tekst ook werkelijk voor je gaat leven? Mirjam van der Vegt biedt met methodes uit de kloostertraditie een waardevolle verdieping in de bijbellezing van elke dag. Door de vorm van de meditaties (lectio divina) zul je de woorden van God zelf proeven en beleven. Leer meer over wat God zegt over rust, verwondering, liefde en ontvankelijkheid. Een liefdevolle confrontatie met je eigen bezige bestaan.

Mirjam van der Vegt is schrijver, spreker en stiltetrainer. Eerder schreef zij diverse romans. Het succesvolle boek Koester je hart (nominatie Publieksprijs Christelijk Boek 2013) was de eerste publicatie in de stiltelijn. Samen met Ronald Koops verzorgt zij stilteavonden met muziek en interactieve oefeningen. www.mirjamvandervegt.nl Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2723 5

9

Omslagontwerp: Studio Vrolijk

‘Dit inspirerende en confronterende boek wijst naar de ontbrekende plek in mijn leven; tijd nemen om te luisteren naar God. Vaak spreek ik teveel. Mirjam daagt me uit om een oude lievelingspsalm opnieuw te zingen en beleven: Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft.’

E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2932 1

Arie van der Veer (Nederland Zingt, presentator en schrijver)

NUR 707 14,5 x 22,5 cm Gebonden, met leeslint Ca. 384 blz. Ca. € 22,90

‘De kaars aansteken, neerknielen, fluisteren en luisteren. De kaars doven, opstaan, de dag ingaan. En denken: morgen mag ik weer.’

Koester 4 0 s t i lt e t i p s v o o r j e l e v e n

je hart

MirjaM van der vegt

Boekencentrum

16

789023 927235

4e druk

Annemarie van Heijningen-Steenbergen, columnist, schrijver,

Koester je hart

spreker

ISBN 978 90 239 2075 5

Boekencentrum Geloof Rubriek& praktijk


• Uniek concept: ‘slow reading’ en ‘slow listening’: neem de tijd & word stil • Uitgebreide mediacampagne • Onderdeel van succesvolle stiltelijn van Mirjam van der Vegt • P resentatie in oktober tijdens een vernieuwde stiltetour • Meer informatie over tourdata en kaartverkoop: www.mirjamvandervegt.nl

Ronald Koops & Mirjam van der Vegt

Stil mijn ziel Muziek & stiltewoorden

De Bijbel is geen verzameling dode woorden, maar een inspirerend boek vol klank en kleur. Die klank en kleur vind je terug op deze stilte-cd, waar muziek, stiltewoorden en bijbelteksten elkaar afwisselen. Laat je verleiden tot een moment van onthaasting.

Stilte-cd met medewerking van Sela-zangeres Kinga Bán

Deze cd brengt verstilling en verfrissing voor je ziel door middel van muziek en stiltewoorden. Laat je opnieuw raken door Gods woord door de teksten op een nieuwe manier te beluisteren. Luistermuziek van Ronald Koops wordt afgewisseld met praktische stilteoefeningen van Mirjam van der Vegt. Bijbelgedeeltes komen tot leven in klank en kleur door methodes uit de kloostertraditie (lectio divina en visualisatie) te gebruiken. Stap voor stap word je als luisteraar mee op weg genomen. Wie meer meditaties wil volgen, kan het bijbehorende stiltedagboek aanschaffen.

Samen met Mirjam van der Vegt verzorgt Ronald Koops stilteavonden met muziek en inter-

Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2724 2

9

789023 927242

actieve oefeningen. Ronald is presentator bij

NUR 707, 081

Groot Nieuws Radio, schrijver en musicus. Hij

Cd, jewelcase

maakte diverse solo piano-cd’s, zoals Verlangen

Ca. € 12,90

en Waardig is het Lam, geeft onderwijs over lof-

Omslagontwerp: Studio Vrolijk

prijzing en aanbidding in kerken en gemeenten en coacht muziekteams. Meer informatie: www. ronaldkoops.nl.

Boekencentrum Boekencentrum Geloof & Rubriek praktijk

17


• Een onmisbaar boek voor iedereen die bestuurlijk actief is in de kerk

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland De volledig herziene uitgave van de kerkorde en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Bijgewerkt tot mei 2013. De Protestantse Kerk in Nederland wordt bestuurd volgens vastgesteld kerkrecht, een set van afspraken over het kerkelijk leven die in de loop van de geschiedenis ontstaan is. Voor mensen die beroepsmatig of vrijwillig in de kerk actief zijn, is het belangrijk deze kerkelijke regels te kennen of te kunnen naslaan. Daarom publiceert de Protestantse Kerk haar kerkorde voor een breed publiek. Deze uitgave bevat: • de kerkorde • de ordinanties • de overgangsbepalingen • de generale regelingen. Dankzij de uitgebreide inhoudsopgave en een register achterin is het mogelijk snel te vinden wat je zoekt.

September 2013 ISBN 978 90 239 2726 6

9

789023 1 9 12 47 32 46 76 7

NUR 700 14,5 x 22,5 cm Paperback Ca. 480 blz. Ca. € 22,50 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

Herziene druk P. van den Heuvel (red.) Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ISBN 978 90 239 2680 1

18

Boekencentrum Kerk & kerkenwerk


• E  en speciaal dagboek voor de belangrijkste tijd van het kerkelijk jaar

Rolf Robbe

101-dagenboek Voor Passie, Pasen en Pinksteren Dit 101-dagenboek is bedoeld voor de tijd rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Een tijd van bezinning en voor velen ook van belijdenis. Dit dagboek helpt bij de dagelijkse stille tijd. Centraal in het 101-dagenboek – hoe kan het anders – staat het lijden, de opstanding en de hemelvaart van Jezus en de komst van de Geest. In de dagelijkse overdenkingen brengt de auteur deze blijde boodschap dichtbij en legt hij de link naar de lezer: hoe leef jij met die blijde boodschap? Hoe is jouw relatie met God de Vader die zijn enige Zoon voor jou opofferde? Wat betekent het voor jou dat Jezus Christus zijn leven gaf voor jouw behoud? En hoe stel je je open voor de Geest die je inspireert om dichtbij Jezus te leven? Het 101-dagenboek biedt elke dag een bijbeltekst met een korte overdenking en een vraag die tot nadenken stemt. December 2013 ISBN 978 90 239 2732 7

99 778899002233 992277332277

Rolf Robbe is neerlandicus en schreef verschillende succesvolle dagboeken.

NUR 707 15 x 15 cm Paperback Ca. 112 blz. Ca. € 12,90 Omslagontwerp: Reprovinci

Rolf Robbe Overleven met God ISBN 978 90 239 2676 4

Boekencentrum Geloof & praktijk

19


• Het thema ‘discipelschap’ staat de komende tijd hoog op de kerkelijke agenda

Sake Stoppels

Oefenruimte Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen Een goed onderbouwd pleidooi voor een cultuur van discipelschap in de kerk in plaats van vrijblijvendheid. ‘Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen.’ Deze uitspraak is een belangrijke grondtoon in dit boek, dat voorgangers en andere leidinggevenden in geloofsgemeenschappen helpt verder te komen op de weg van de navolging van Christus. De auteur neemt afstand van een kerk die weinig vraagt van leden en andere betrokkenen. Waar niets hoeft, gebeurt ook meestal niets. Stoppels zoekt naar de opbouw van een cultuur van discipelschap die ook open is voor de zinzoeker van deze tijd en komt tot concrete en soms radicale voorstellen. Hij geeft zo een gedegen aanzet voor het gesprek over discipelschap dat de komende tijd actueel is in de kerk.

Dr. Sake Stoppels is universitair docent Kerkopbouw en diaconiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Eerder was hij gemeentepredikant. Van zijn hand verscheen o.a. Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie (2009).

Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2733 4 NUR 707 14,5 x 22,5 cm Paperback Ca. 176 blz. Ca. € 14,90 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

9

789023 1 9 12 47 33 43 74 7

Reacties van meelezers: ‘Sake Stoppels heeft met dit boek de spijker op zijn kop geslagen. Hij dringt door tot precies die kern van het christelijk geloof. Wat houdt het in om Christus te volgen? Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan de praktijk van gemeenteopbouw en gemeenteontwikkeling.’ Prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar Kerkplanting en kerkvernieuwing, VU Amsterdam

‘Wie de toekomst van het christelijk geloof in Nederland ter harte gaat kan niet om dit uitdagende boek heen.’ Prof. dr. Henk de Roest, hoogleraar Praktische theologie, Protestantse Theologische Universiteit

20

Boekencentrum Geloof en praktijk


• Van De hemel dichterbij verschenen in drie jaar tijd vijf drukken en een grootlettereditie!

Dr. Paul J. Visser

Alleen samen Leven in relatie 52 overdenkingen Een prachtig boek over onze relatie met God en onze medemens. Van de auteur van De hemel dichterbij. Wij mensen zijn geschapen om samen te leven met God, maar ook met de ander: binnen huwelijk, gezin, gemeente, vriendschappen en samenleving. De zonde heeft onze relaties onder druk gezet. Zo soepel als het ‘in de beginne’ ging, zo stroef gaat het vaak nu. Dit boekje besteedt dan ook volop aandacht aan het mislopen van relaties, met ruzie, scheiding en eenzaamheid als gevolg. Het staat ook stil bij de pijn die we ervaren wanneer geliefden ons ontvallen. Het laat zien hoe we verder kunnen na verlies of scheiding en hoe het kan komen tot vergeving en herstel van verstoorde verhoudingen.

Dr. P.J. Visser is predikant in de Protestantse Kerk Amsterdam. De eindredactie van deze uitgave is in handen van A. Harteveld, directeur van een basis-

Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2736 5

99 778899002233 992277332675

school te Hulshorst.

NUR 707 16 x 16 cm Paperback Ca. 120 blz. Ca. € 11,90 Omslagontwerp: Mulder van Meurs E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2933 8

Openbaring

05-12-2010

19:20

Pagina 1

kant in de Protestantse Kerk in Nederland, in edactie van De hemel dichterbij is in handen van vertaler, recensent, dichter en redacteur.

trum.nl

nur 707 isbn: 978 90 239 2296 4

9 789023 922964

De hemel dichterbij

oekt dominee Paul Visser een antwoord op n. Met behulp van 52 korte overdenkingen komende heerlijkheid na te denken. Bij elke ort gebed opgenomen om voor jezelf, in de dienst te bidden. kencentrum.nl zijn gespreksvragen te vinden

P.J. Visser

de hemel? Is er straks herinnering aan dit n nog met ons mee? Hoe ziet de hemel eruit? is onze eindbestemming eigenlijk?

5e druk Dr. P.J. Visser De hemel dichterbij ISBN 978 90 239 2296 4

Boekencentrum Geloof & praktijk

21


• E  en boeiende kennismaking met de bekendste apocriefe boeken • Nieuw deel in de Toer Reeks

Nico ter Linden

Randfiguren over Tobit, Judith en de Makkabeeën Prachtige hervertelling van de apocriefe verhalen Tobit, Judith en de Makkabeeën. Van de auteur van Het verhaal gaat… Randfiguren zijn het, Tobit en Judith en de opstandige Makkabeeën. Gestalten uit de zogenoemde apocriefe (deuterocanonieke) bijbelboeken, die soms wel, maar meestal niet in onze bijbels werden en worden opgenomen. Hoe kwamen die boeken destijds in onze bijbels terecht en waarom zijn ze er goeddeels weer uit verdwenen? Nico ter Linden schreef zijn bekende serie Het verhaal gaat... met hervertellingen van bijbelse verhalen en broodnodige uitleg. In Randfiguren gaat het verhaal verder. Wie van de prachtige verhalen van Tobit, Judith en de Makkabeeën kennisneemt, zal spoedig beamen dat zij veel meer dan slechts randfiguren zijn. De gesprekshandleiding achter in het boek maakt dit nieuwe deel in de Toer Reeks uitstekend geschikt voor het samen lezen en bespreken in een groep.

Nico ter Linden (1936) was jarenlang predikant van de Westerkerk in Amsterdam. Hij schreef de zesdelige hervertellingen van de bijbelse verhalen Het verhaal gaat… en een kinderbijbel. December 2013 ISBN 978 90 239 2737 2 NUR 707 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 80 blz. Ca. € 8,90 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

22

Boekencentrum Bijbel & theologie

9

789023 1 9 12 47 33 472 7


• E  en onmisbaar boek voor een goed begrip van het Nieuwe Testament

Martin Heikoop

Rome en het Nieuwe Testament De Romeinse context van het vroege christendom Alles over de Romeinse cultuur en politiek in de tijd van het Nieuwe Testament en van het vroege christendom, in woord en beeld. Het Nieuwe Testament is ontstaan in een wereld die door Rome werd geregeerd. Kennis van de Romeinse politieke en culturele achtergrond is dan ook van groot belang voor een goed verstaan hiervan. Martin Heikoop geeft in dit boek veel bruikbare en boeiende informatie over het Romeinse rijk. In acht thematische hoofdstukken passeren onder andere het beleid van de keizers, het godsdienstige leven van toen en de vele facetten van het maatschappelijk leven de revue. De heldere structuur en de registers maken het boek bijzonder bruikbaar bij de bestudering van de nieuwtestamentische bijbelboeken, voor persoonlijke studie of als voorbereiding voor het geven van godsdienstles of catechese.

Drs. D.M. Heikoop studeerde geschiedenis en theologie. Hij is predikant van de hervormde gemeente te Rijswijk (N.-Br.) en doceert Nieuwe Testament op cursussen van de Theologische vorming voor gemeenteleden.

Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2738 9

9

789023 1 9 12 47 33 48 69 0

NUR 683, 703 Formaat 14,5 x 22,5 cm Paperback Ca. 224 blz. Ca. â‚Ź 19,90 Omslagontwerp: Mulder van Meurs E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2934 5

Simon Jones De wereld van de vroege kerk ISBN 978 90 239 2063 2

Boekencentrum Religie & cultuur

23


• Belangrijk handboek voor de preek

Kees de Ruijter

Horen naar de stem van God Theologie en methode van de preek Na jaren eindelijk een nieuw handboek voor de preek. Een eigentijdse doordenking in het kader van de kerkdienst. Deze preekleer beperkt zich niet tot wat er in het preekproces zelf gebeurt, maar gaat ook uitgebreid in op de vraag wat de preek is. In deze postmoderne tijd vragen de oude antwoorden om nieuwe doordenking. Uitgangspunt van de auteur is dat het in de kern gaat om luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dat geldt niet alleen voor de hoorders van de preek, maar in de eerste plaats voor de prediker zelf. Anders kan hij geen betrouwbaar prediker zijn. In de uitwerking besteedt de auteur veel aandacht aan de samenhang van preekvisie en preekmethode. Een belangrijke kern in deze homiletiek is het pleidooi om Bijbel en preek te zien als script voor het leven met God.

Prof. dr. Kees de Ruijter is hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg).

September 2013 ISBN 978 90 239 2739 6 NUR 700 14,5 x 22,5 cm Gebonden Ca. 208 blz. Ca. â‚Ź 24,90 Omslagontwerp: Reprovinci

2e druk H.C. van der Meulen Als een leerling leren preken ISBN 978 90 239 2321 3

24

Boekencentrum Bijbel & theologie

9

789023 1 9 12 47 33 49 76 7


• E  en prachtig boek dat Hebreeën laat spreken voor ons leven nu

André F. Troost

Kom tot rust Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen keuzestress André F. Troost gaat aan de hand van Hebreeën op zoek naar wat werkelijke waarde heeft. Het bijbelboek biedt een medicijn tegen de verveling en de keuzestress van onze moderne tijd. De auteur vindt rust dankzij deze eeuwenoude brief van een onbekende schrijver. Die rust ontdekt hij vooral in datgene wat niet van deze wereld is, maar ook in de heel gewone dingen van elke dag. Onder het licht van de hemelse Zon krijgen doodgewone huisjes, boompjes en beestjes een ongekende glans. Elk hoofdstuk begint met een gedeelte van de brief aan de Hebreeën, waarna de auteur mediteert over deze tekst. De hoofdstukken sluiten af met een lied van zijn eigen hand waarin steeds het begrip ‘rust’ een rol speelt. Ten behoeve van bijbel- en gesprekskringen zijn bij elk hoofdstuk gespreksvragen opgenomen.

Dr. André F. Troost (1948, ’s-Gravenhage) is pastor, dichter en publicist.

September 2013 ISBN 978 90 239 2740 2

9

789023 1 9 12 47 340 62 0

NUR 707 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 112 blz. Ca. € 11,90 Omslagontwerp: Mulder van Meurs E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2935 2

3e druk Stefan Paas & Siebrand Wierda Zinvol leven ISBN 978 90 239 2379 4

Boekencentrum Bijbel & theologie

25


9

789021 143477

Fragment Aan de oever van de rivier zie ik mijn geliefde Heer staan. Hij nadert tot mij als een bron naar de rivier, als de rivier naar de zee. Ik kan mijn geliefde Heer niet stoppen, de bron blijft stromen, overvloedig en zonder ophouden. Hoe kan ik deze bron van liefde ontvangen? Hoe kan ik deze bron van overvloed tegemoet gaan? Ik wil mijn Heer wel omhelzen, maar de verschillen tussen ons zijn te groot. Toch komt mijn Heer, mijn geliefde, dichterbij. De stilte van de ontmoeting omgeeft ons. Alleen het rustgevende geluid van de stromende

De media over Pleidooi voor Postmoderne devotie: De schrijver is zelf een bewogen figuur. Hij geeft geen theoretische of historische beschrijving van een beweging, maar laat zien – met veel concrete voorbeelden – hoe mensen bewogen door de Geest ook nu geloof en leven in eenheid kunnen beleven. Als Navolging van Christus in onze tijd.

rivier is nog te horen, totdat de woorden klinken: ‘Kom, volg mij!’ Een voor een stromen deze drie woorden binnen.

26

Boekencentrum Mystiek Rubriek & spiritualiteit

Dr. Hans van Leeuwen SJ in webmagazine Ignis


• In de voetsporen van Augustinus en Thomas a Kempis • Persoonlijk en indringend verhaal van een mens op zoek naar God • Voor lezers die op zoek zijn naar stilte en mystiek binnen en buiten de kerk • Ingeleid door prof. dr. Hein Blommestijn

Mink de Vries

Mystiek aan de IJssel Biddend leven Een nieuw boek vol gesprekken, gebeden en oefeningen van bevlogen en bewogen auteur Mink de Vries. Over navolging, toewijding en geestelijk leven met beide benen op aarde. In dit boek neemt hij zijn lezers mee in zijn persoonlijke liefdesrelatie met God. Nog voordat hij geboren werd, was God er. Tot op de dag van vandaag krijgt de innige en vurige relatie meer vorm en gestalte. Mink de Vries beschrijft zijn eigen roepingsverhalen, ervaringen en openbaringen, de momenten van nabijheid, maar ook van afstand en twijfel. Daarmee volgt hij de weg van Augustinus, Ruusbroec en de moderne devoten – een mystieke weg dicht bij het gewone leven, waarin veel mensen hun eigen levensweg zullen kunnen herkennen. Christelijke mystiek leeft nog steeds!

Mink de Vries is spin in het web van de beweging Postmoderne devotie en bestuurslid van de Stichting Thomas a Kempis, het Diaconaal Platform Zwolle en het Podium van Kerken. Hij publiceert regelmatig in landelijke en plaatselijke media en is actief als coördinator Gemeenschapskringen in Zwolle. Eerder verscheen van zijn hand De Navolging van Christus in jonge taal, Navolging Nu en Pleidooi voor Postmoderne devotie.

September 2013 ISBN 978 90 239 2730 3

9

789023 927303

NUR 707, 708 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 168 blz. Ca. € 14,90 Omslagontwerp: Geert de Koning E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2936 9

Mink de Vries Pleidooi voor postmoderne devotie ISBN 978 90 239 2668 9

Boekencentrum Mystiek en spiritualiteit

27


Nynke Dijkstra-Algra

Vreugde vinden

• Deel 1 in eigentijdse en hippe nieuwe serie • In een tijd waarin veel aandacht is voor geluk en vreugde vinden, biedt dit boek een bijbels geluid • Media-aandacht in de christelijke vrouwenbladen • Actieve campagne via Facebook en Twitter • Voor bijbelkringen en vrouwengespreksgroepen Vreugde, vrolijkheid, blijdschap… Iedereen wil graag gelukkig zijn. Hoe zit dat met geloof en geluk? Word je gelukkiger als je gelooft? Wat is er te vinden in bijbelverhalen over geluk en vreugde? Theologe Nynke Dijkstra-Algra gaat in dit deel van deze Essentials in op bijbelse figuren en thema’s die te maken hebben met vreugde. In praktische, alledaagse bewoordingen geeft de auteur inzicht in het thema vreugde. Wat zijn de bronnen voor vreugde? Is blijdschap een keuze? Hoe ervoeren de bijbelse Maria en Mirjam vreugde? In dit deel van de Essentials komen deze en andere thema’s die te maken hebben met vreugde uitvoerig aan bod. Laat je verrassen en inspireren!

Nynke Dijkstra-Algra (1957), theoloog, werkt voor de afdeling Missionair werk & kerkgroei van de Protestantse Kerk. Getrouwd met Frank, moeder van drie kinderen en beppe van twee kleinkinderen. 9

789021 143477

9

789023 927419

Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2741 9 NUR 707 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 96 blz. Ca. € 9,90 Omslagontwerp: Samantha Loman

28

Boekencentrum Geloof & praktijk


Essentials: een serie voor vrouwen over dingen die ertoe doen Essentials is een serie door en voor vrouwen van nu. Essentials biedt down-to-earth studies over de hemelse, de essentiële dingen van het leven. Eigentijdse onderwerpen die vanuit de Bijbel en de christelijke traditie belicht worden zijn bijvoorbeeld: perfectionisme, vreugde, geduld, dankbaarheid, Vader God, vertrouwen, rust, geestelijke strijd, eigenwaarde. De vrouwelijke (veelal jonge) auteurs van de serie beschrijven situaties vanuit hun eigen leven, die alledaags en praktisch zijn.

Margriet Westers

Geloof en je werk

Op een laagdrempelige wijze worden vrouwen geïnspireerd en uitgedaagd om in alles met God te leven. Deze veelbelovende serie zal vrouwen van binnen en buiten de kerk aanspreken – jong en oud. Toekomstige titels worden onder andere geschreven door: Aukelien van Abbema, Martine van Blaaderen, Arenda Haasnoot, Janneke Burger, Leantine Dekker, Margriet Ledin, Frouckje van der Wal en Marije Vermaas.

• Deel 2 in eigentijdse en hippe nieuwe serie • Christenvrouwen op zoek naar balans tussen werk & geloof • Media-aandacht in de christelijke vrouwenbladen • Actieve campagne via Facebook en Twitter • Voor bijbelkringen en vrouwengespreksgroepen Af en toe kun je je afvragen of je werk niet in de plaats van God komt. Is het bidden óf werken? In dit deel van de Essentials serie bespreekt theologe Margriet Westers personen uit de Bijbel en de christelijke traditie die juist in hun werk God ontmoeten. Het is soms best moeilijk om tijd met God te vinden. Hoe vind je balans tussen je werk en je geloofsleven? Kan je God ontmoeten in je werk? En welk doel heeft God met jou op je werk? Theologe Margriet Westers beschrijft hoe christenen door de eeuwen heen, zoals Benedictus van Nursia, Henri Nouwen en moeder Teresa hun geloof met hun werk combineerden. Ook de praktische voorbeelden van bijbelse figuren zoals Jozef, Salomo, Ester en Marta bieden inspirerende en verrassende inzichten over hoe je in je dagelijkse bezigheden God kunt eren.

Margriet Westers (1989) studeerde Theologie, Arabisch en Islam en is bezig met de opleiding voor gemeentepredikant. Haar interesse ligt bij wereldchristendom en dialoog tussen christenen en moslims. Zij heeft haar eigen weblog: http://wereldverhalen.wordpress.com en schrijft onder andere voor De Nieuwe Koers. Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2742 6

9

789023 927426

NUR 707 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 96 blz. Ca. € 9,90 Omslagontwerp: Samantha Loman

Boekencentrum Geloof & praktijk

29


• E  en fraai decembercadeau voor jezelf of een ander

André F. Troost

Laat uw morgen dagen Advents- en kerstkalender 2013 Deze advents- en kerstkalender zet aan tot bezinning in de tijd van de eerste adventszondag tot aan Epifanie (6 januari) – een periode waarin we het vaak erg druk hebben. We zijn bezig met cadeaus kopen, maaltijden bereiden, bijeenkomsten bijwonen en kerstactiviteiten organiseren. Door al deze drukte schiet de tijd voor bezinning er gemakkelijk bij in. De advents- en kerstkalender van André F. Troost biedt voor deze gehele periode dagelijks een mooie tekst en reikt ook een bijbelgedeelte aan om te lezen. De kalender is tijdens de decembermaand een fraaie versiering voor het interieur.

Dr. André F. Troost (1948, ’s-Gravenhage) is pastor, dichter en publicist.

September 2013 ISBN 978 90 239 2729 7 NUR 014, 707 13 x 13 cm Tafelmodel Ca. 40 blz. Ca. € 9,90 Omslagontwerp: Reprovinci O-korting

30

Boekencentrum Geschenkboeken & poëzie

9

7 8 9 0 2 3 9 2 7 23 92 7


P. Vermaat

Voorbereiding voor de laatste reis Een praktisch en pastoraal boekje dat helpt bij het voorbereiden op het sterven, ook wanneer de dood nog ver weg lijkt. Tegelijkertijd helpt het nabestaanden bij de nagedachtenis van een overledene.

Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2743 3 NUR 711

99 778899002233 992277342373

Wanneer we dit leven verlaten, is het belangrijk dat we dit niet onvoorbereid doen. Een conflict dat niet verzoend is of een vraag die nooit beantwoord is, kan het leven van de achterblijvers moeilijk maken. Daarnaast is het voor de familie van grote waarde wanneer de overledene uitvaartwensen heeft achtergelaten. Dit boekje helpt je bij het voorbereiden van je laatste reis. Pastoraal, door na te denken wat het wil zeggen om te sterven. Maar ook praktisch, door aan te geven hoe je je met je naaste familie kunt voorbereiden op het sterven, hoe je kunt aangeven wat je zou willen na je overlijden met onder andere de rouwkaart en de uitvaart. Het boek bevat invulmogelijkheden, zodat het zeer persoonlijk gemaakt kan worden en een mooie herinnering vormt voor de nabestaanden.

17 x 17 cm Paperback

Ca. 48 blz.

Ds. P. Vermaat schreef tal van boeken en medita-

Ca. â‚Ź 5,95

ties over sterven en rouwverwerking. Jarenlange

Omslagontwerp: Reprovinci

ervaring als gemeentepredikant zette hem op dit spoor. Soms trieste, maar vaak ook mooie pastorale momenten motiveerden hem.

Boekencentrum Geloof & praktijk

31


Sabine Hiebsch en Martin L. van Wijngaarden (red.)

Van pakhuis tot preekhuis 425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam In 2013 viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam haar 425-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan verschijnt dit prachtig geïllustreerde full colour herdenkingsboek. Vluchtelingen die na de verovering van Antwerpen in 1585 naar de Noordelijke Nederlanden vertrokken en immigranten vanuit Duitsland en de Scandinavische landen stonden aan het begin van de gemeente. Vanuit bescheiden bijeenkomsten in privéhuizen groeide een lutherse gemeente die in 1633 een reeks verbouwde pakhuizen als (Oude) Lutherse Kerk in gebruik kon nemen, die ruimte bood aan 6000 mensen. Als onderdeel van een godsdienstige minderheid is de Lutherse Gemeente Amsterdam de uitdaging blijven aangaan om haar theologische traditie in de lijn van Martin Luther uit te dragen.

Dr. Sabine Hiebsch is onderzoekster op de W.J. Kooiman – J.P. Boendermaker Luther-onderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit. Drs. Martin L. van Wijngaarden is predikant in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam (Protestantse Kerk in Nederland) en kerkhistoricus. November 2013 ISBN 978 90 239 2744 0

9

789023 1 9 12 47 344 70 7

NUR 704 Formaat 14,5 x 22,5 cm Gebonden Ca. 128 blz. Ca. € 22,50 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke Uitgave i.s.m. SLUB

De media over Lutheranen in de Lage Landen: Het vuistdikke boek mag een standaardwerk heten, op en top gedocumenteerd. Meer dan ooit is de geschiedenis van de lutheranen hier te lande uit de schaduw gehaald. K.G. van Manen (red.) Lutheranen in de Lage Landen ISBN 978 90 239 2618 4

32

Boekencentrum Maatschappij Rubriek & geschiedenis

Dr. ir. J. van der Graaf in het Reformatorisch Dagblad


• Woord vooraf door Marjoleine de Vos • Zowel voor rooms-katholieke als protestantse kringen • Nieuw LiedFonds bestaat 20 jaar! (veel lieddagen in het hele land)

Onder redactie van Bettine Siertsema en Wilna Wierenga

Als daar muziek voor is 90 liederen van het Nieuw LiedFonds Als daar muziek voor is: een liedbundel met 90 gedichten die zijn geschreven door vrouwen. Het Nieuw LiedFonds wil woorden van vrouwen tot klinken brengen en zet daarom (liturgische) teksten die door vrouwen zijn geschreven op muziek. Inmiddels zijn er 6 cd’s verschenen. Deze cd’s vinden hun weg in koren, kerken, kathedralen, maar worden ook gebruikt door gespreks- en meditatiegroepen. Het Nieuw LiedFonds brengt nu alle liederen samen in één liedbundel, verrijkt met toelichtingen op de tekst, de muziek en suggesties wanneer je het lied kunt zingen. Bovendien is als laatste lied een tafelgebed toegevoegd, geschreven door Marjoleine de Vos en gecomponeerd door Henri Heuvelmans. Met teksten van o.a. M. Vasalis, Ida Gerhardt, Judith Herzberg, Ellen Warmond, Henriëtte Roland Holst, Hildegard von Bingen, Mischa de Vreede en Anneke Brassinga. Met muziek van o.a. Tom Löwenthal, Thom Jansen, Mariëtte Harinck, Dirk Zwart en Bernard Huijbers.

Bettine Siertsema bracht als neerlandica advies uit over de samenstelling van het recent verschenen nieuwe liedboek van de PKN. Zij werkt bij de Vrije Universiteit en publiceert

September 2013 ISBN 978 90 239 2745 7

9

789023 927457

over holocaustliteratuur en Nederlandse poëzie.

NUR 709, 714

Wilna Wierenga is bestuurslid, producent en voorzanger

Formaat 13 x 21 cm

van het Nieuw LiedFonds. Zij was lid van een werkgroep

Genaaid gebonden

voor het nieuwe liedboek van de PKN. Ze dirigeerde 6 jaar

Ca. blz. 288

het koor van de Westfriese Ekklesia en zingt zelf in het koor

Ca. € 24,50

van de Amsterdamse Studentenekklesia en het koor voor

Omslagontwerp: Dedato

nieuwe Nederlandse religieuze muziek.

Uitgave i.s.m. Nieuw LiedFonds

De media over de cd’s van het Nieuw LiedFonds: Voedsel voor dorre tijden, troost om te overleven. Volzin

Je loopt vanuit het dagelijks leven zo het mysterie in. Vokaal 2009

Boekencentrum Liturgie & muziek

33


Gerrit C. Vreugdenhil

Onheil dat voorbijgaat Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen Geesten en demonen zijn geen verleden tijd. In deze studie wordt aan de hand van Psalm 91 onderzocht hoe men ten tijde van het Oude Testament omging met geesten en demonen en wat daarvan de relevantie is voor de gelovige vandaag. In de Westerse cultuur staan mensen steeds meer open voor bovennatuurlijke en paranormale zaken. In boeken, films en op internet uiten mensen hun belangstelling voor de onzichtbare wereld van geesten en demonen. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat dit ernstig negatieve gevolgen kan hebben. Aan de hand van Psalm 91 wordt in deze studie onderzocht hoe men ten tijde van het Oude Testament omging met de realiteit van demonen. De beelden van bedreiging uit de psalm worden grondig geanalyseerd op hun demonische betekenis. Vanuit de psalm wordt voor de hedendaagse gelovige in dit boek een antwoord gezocht op de bedreiging door demonen.

Drs. G.C. Vreugdenhil (1968) was docent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit van Chili en is sinds 2007 predikant van de Hervormde Gemeente te Woerden. Dit najaar hoopt hij op deze studie aan de Universiteit van Utrecht te promoveren. Oktober 2013 ISBN 978 90 239 2746 4 NUR 703 16 x 24 cm Paperback Ca. 550 blz. Ca. 39,90 Omslagontwerp: Oblong W-korting

34

Boekencentrum Bijbel & theologie

9

789023 1 9 12 47 346 74 7

Najaarsaanbieding Boekencentrum 2013  

Een inkijk exemplaar

Advertisement