Page 1

boekencentrum

2014


Een tweeling! Genesis 25:20-34 Kijk eens naar het plaatje. Dit zijn Esau en Jakob. Een tweeling! Ze zijn de zonen van Rebekka en Isaak, maar ze lijken helemaal niet op elkaar. Esau heeft rood haar. Hij is groot en sterk en houdt heel erg van jagen. Jakob heeft donker haar en hij is een beetje smal. Hij blijft het liefst bij zijn moeder thuis. Hij helpt zijn moeder met het klaarmaken van eten. Rebekka zegt wel eens: ‘Ik wist vóór jullie geboorte al dat jullie zo anders zouden zijn. God had me dat verteld, toen ik merkte dat jullie zo onrustig waren in mijn buik.’

4

Boekencentrum Kinderbijbel

Op een dag komt Esau moe terug van de jacht. Zijn broer heeft heerlijke linzensoep gemaakt. ‘Geef mij eens een kom soep, broertje!’ zegt Esau. Jakob denkt na. ‘Oké, jij krijgt soep, maar daar wil ik wel wat voor terug. Ik wil van jou dan de zegen die jij van papa krijgt. De zegen die zegt dat jij de oudste bent, dat je alles erft wat nu van papa is. De zegen die ik niet krijg, omdat ik als tweede geboren ben.’ ‘Pffff, mij best’, zegt Esau. ‘Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd dan die zegen. Ik heb honger. Geef mij die kom soep maar, krijg jij de zegen.’


• K lassieke kinderbijbel met aansprekende verhalen voor het hele gezin • Naast bekende ook onbekende bijbelverhalen • Korte en compacte teksten die al geschikt zijn voor kinderen vanaf 5 jaar. • Met liefdevolle, warme en vrolijke illustraties van Rike Janssen die alle kinderen aanspreken • Bijna tweehonderd verhalen!

Kinderbijbel voor het hele gezin

Arie van der Veer & Ellen Laninga

Luister maar Kinderbijbel Luister maar is een kinderbijbel voor kinderen vanaf 5 jaar. Deze Bijbel is uitermate geschikt om voor te lezen en om samen de prachtige platen te bekijken. Arie van der Veer vindt het belangrijk dat de boodschap van de Bijbel in eenvoudige, begrijpelijke taal wordt doorgegeven, zowel aan kinderen als aan grote mensen. In deze kinderbijbel zoekt hij samen met zijn dochter Ellen Laninga naar de diepere betekenis van het bijbelwoord, waarin God mensen aanspreekt. Zo ontdekken ouders en kinderen samen hoe groot God is. Arie van der Veer (1942) is – naast echtgenoot, vader en opa – predikant, schrijver, programmamaker en oud-voorzitter van de Evangelische Omroep. Ellen Laninga-van der Veer (1973) is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze is dirigent, schrijver, componist, liedschrijver en directeur van Integraal Kind Centrum (IKC) De Paperclip in Zwolle.

Mei 2014 ISBN 978 90 239 2694 8

9

789023 926948

NUR 224 29 x 23 cm, oblong Gebonden Ca. 192 blz. Ca. € 29,90 Omslagontwerp: Marleen Verhulst, illustraties Rike Janßen Foto auteurs: Anne-Floor Fotografie

Boekencentrum Kinderbijbel

5


Prijzen & onderscheidingen: Tomáš Halík (1948) werkte tijdens het communistische bewind als psychotherapeut in Tsjechië. Hij ontving in het geheim de priesterwijding en werd actief in de ondergrondse

2002: Andrew Elias Human Tolerance Award (Tsjechië) voor het verspreiden van de waarde van tolerantie en geestelijke en intellectuele vrijheid

kerk. Na de val van het regime was hij adviseur van president Václav Havel. Momenteel is hij hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de beroemde Karelsuniversiteit te Praag.

2003: Kardinaal König Prijs (Oostenrijk) voor zijn grote inzet voor geestelijke vrijheid

Zijn boeken zijn bestsellers in Tsjechië en werden al in veel andere talen vertaald en vaak bekroond.

2007: Literatuurprijs van het Tsjechisch Nationaal Literair Fonds voor het beste boek van 2006

Over Zoeken naar God:

2007: Prijs van de Tsjechische en Slowaakse Maatschappij voor Kunst en Wetenschap voor zijn literaire, wetenschappelijke en pedagogische activiteiten

Een fascinerend boek, dat zowel de kwetsbaarheid van het geloven vertolkt als de onontkoombaarheid ervan wanneer je van Hogerhand op een integere wijze wordt aangesproken. Dr. Paul J. Visser

2010: Romano Guardini Prijs (Duitsland) voor zijn uitzonderlijke verdiensten in het duiden van de huidige wereld en maatschappij 2011: Man van verzoening 2010 (Polen) voor zijn inspanningen voor de dialoog tussen christenen en joden

6

Boekencentrum Mystiek & spiritualiteit


• M et introductie van dr. Wim Dekker, hoofd vorming en educatie van de IZB

Tomáš Halík

Zoeken naar God Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven

˘ HalÍk ThomÁs

Tomáš Halík ontving voor dit boek de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011. Het werk van deze intellectueel en pastoraal begaafde auteur is nu voor het eerst toegankelijk in het Nederlands. De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven

B oe k e n c e n t r u m

April 2014 ISBN 978 90 239 2766 2 NUR 707

9

789023 927662

14,5 x 22,5 cm Paperback Ca. 192 blz. Ca. € 19,50 Omslagontwerp: Marion Rosendahl Oorspronkelijke titel: Vzdáleným nablízku Vertaling: Peter Morée E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2948 2

Boekencentrum Mystiek & spiritualiteit

7


• Audiobestanden met meditatiebegeleiding te downloaden • Na het succesvolle Handboek christelijke meditatie nu een kleine gids

• Deel 3 van de veelbelovende vrouwenserie Essentials – je geloof leven • Voor christenvrouwen die stilte kunnen gebruiken en christenvrouwen die zich eenzaam voelen • Actieve PR via social media en www.essentialsvrouw.nl • Bekende auteur die tientallen lezingen per jaar geeft

Aukelien van Abbema

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een taboe in onze maatschappij. Niemand geeft graag toe dat hij zich eenzaam of alleen voelt. Maar God laat zien dat je in goed gezelschap bent in de woestijn. En dat je er oases kunt ontdekken van rust en vrede, en mogelijkheden om dieper in Hem te wortelen. Eenzaamheid wordt in onze maatschappij gezien als iets dat uitgebannen dient te worden. Toch kunnen juist eenzame momenten je een dieper inzicht geven in wie God is. In dit deel van de Essentials-serie schrijft Aukelien van Abbema over eenzaamheid en de parels die daarin te ontdekken zijn. Aan de hand van Bijbelse voorbeelden, zoals David, Hagar, Elia en Jezus, neemt de auteur je mee op reis door de woestijn. Ze laat zien hoe zwaar eenzaamheid kan zijn en hoe je teruggeworpen wordt op God en op jezelf. Ze gaat hierbij geen taboes uit de weg. Met verdiepingsvragen.

Aukelien van Abbema (1983) heeft een eigen praktijk als gezondheidszorgpsycholoog binnen ELIAGG. Daarin werkt zij met zowel kinderen als volwassenen. Ze schreef eerder Single in de kerk en Zinvol daten. Mei 2014 ISBN 978 90 239 2761 7

9

789023 927617

NUR 707 Formaat 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 96 blz. Ca. € 9,90 Omslagontwerp: Samantha Loman

8

Boekencentrum Geloof & praktijk

Nynke Dijkstra-Algra

Margriet Westers

Vreugde vinden

Geloof en je werk

ISBN 978 90 239 2741 9

ISBN 978 90 239 2742 6


Essentials: een serie voor vrouwen over dingen die ertoe doen Essentials: een serie voor vrouwen over dingen die er toe doen • Audiobestanden drempelige wijze worden met meditatiebegeleiding vrouwen geïnspireerdteen uitgedaagd Essentials is een serie door en voor vrouwen van nu. Essenti- downloaden om in alles met God te leven. Deze veelbelovende serie zal vrouhet succesvolle Handboek christelijke nu als biedt down-to-earth studies over de hemelse, de essentiële• Na wen van binnen en buiten de kerk aansprekenmeditatie – jong en oud. kleine gids dingen van het leven. Eigentijdse onderwerpen die vanuit de een Eerder verschenen Vreugde vinden (Nynke Dijkstra-Algra) en Bijbel en de christelijke traditie belicht worden zijn bijvoorbeeld: Geloof en je werk (Margriet Westers). Toekomstige titels worden perfectionisme, vreugde, geduld, dankbaarheid, Vader God, onder andere geschreven door: Martine van Blaaderen, Arenda vertrouwen, rust, geestelijke strijd, eigenwaarde. De vrouwelijke Haasnoot, Janneke Burger, Tineke de Groot, Margriet Ledin en (veelal jonge) auteurs van de serie beschrijven situaties vanuit Marije Vermaas, die ook de eindredactie over deze serie voert. hun eigen leven, die alledaags en praktisch zijn. Op een laag-

• D eel 4 van de veelbelovende vrouwenserie Essentials – je geloof leven • Zet christenvrouwen aan het denken over hun vriendschappen • Actieve PR via social media en www.essentialsvrouw.nl

Leantine Dekker

Vriendschap

Onze tijd draait om netwerken: contacten die de moeite waard zijn en ons verder helpen. In al die netwerken spelen vrienden een grote rol. Vrienden met wie je kunt delen, lachen en huilen, maar ook: samen geloven. Vrienden zijn onmisbaar. Toch is een vriendschap sluiten en onderhouden niet altijd even gemakkelijk. Wat is een goede vriend precies en hoe kun je een goede vriend zijn? In deel 4 van de Essentials-serie neemt theologe Leantine Dekker je mee op een tocht langs vriendschappen in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan de vriendschap tussen Jezus en Lazarus of David en Jonatan. Kunnen ze ons inspireren om na te denken over onze eigen vriendschappen? De verdiepingsvragen in elk hoofdstuk sporen aan om met vriendinnen over dit thema verder te praten.

Leantine Dekker (1976) is theoloog en werkt als onderwijscoördinator, mentor en docent op Bijbelschool De Wittenberg. Ze was medeauteur van de cursus Geloven met het hart. Daarnaast schrijft ze voor het blad Jente een column over geloofsopvoeding.

Mei 2014 ISBN 978 90 239 2779 2

9

789023 927792

NUR 707 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 96 blz. Ca. € 9,90 Omslagontwerp: Samantha Loman

Boekencentrum Geloof & praktijk

9


• E en nieuw deel in de bijbelstudiereeks ‘Bijbel beter begrijpen’

Niels de Jong en Henk Boerman

Paulus beter begrijpen Over leven als christen Het bestuderen van de Bijbel is dé manier om God beter te leren kennen. Ook dit vijfde deel in de serie ’Bijbel beter begrijpen’ helpt daarbij. Aanvullend materiaal is te vinden op www.bijbelbeterbegrijpen.nl. Paulus is een van de belangrijkste personen van het Nieuwe Testament en een van de meest invloedrijke mensen uit de westerse geschiedenis. Zijn bewogen leven staat beschreven in het bijbelboek Handelingen en in zijn brieven komen we zijn gedachtegoed tegen. Het is de moeite waard om je te verdiepen in Paulus en zijn ideeën. Zijn leven en werk geven ons handreikingen voor wat het leven als een christen nu precies inhoudt. Dit boek helpt mensen, of ze nu al christen zijn of het christelijk geloof nog in beraad hebben, om helder te krijgen wat een leven als christen inhoudt. Dit doen de auteurs door een overzicht te bieden van wat we in de Bijbel lezen van en over Paulus en door de vertaalslag te maken naar het leven hier en nu.

Niels de Jong is werkzaam als (missionair) predikant in Rotterdam-Centrum bij de gemeente Noorderlicht. Henk Boerman is als gemeentestichter werkzaam in Zoetermeer bij het project Perron 61. Maart 2014 ISBN 978 90 239 2760 0 NUR 707 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 80 blz. Ca. 8,90 Omslagontwerp: Studio Vrolijk Uitgave i.s.m. IZB

3e druk Niels de Jong Psalmen beter begrijpen ISBN 978 90 239 2583 5

10

Boekencentrum Bijbel & theologie

9

789023 927600


• Een nieuw deel in de serie ‘Luisteroefeningen’

Lucie van ’t Slot-Wierenga en Edward van ’t Slot

Prediker Rafelranden aan de Bijbel De Bijbel heeft een duidelijke kern. Maar hij heeft ook rafelranden. Bij die rafelranden vinden we Prediker. Hij stelt vragen die je in de Bijbel verder bijna nergens vindt. De Bijbel heeft een duidelijke boodschap over God en mensen. Daar zit de kern van de Bijbel. Maar hij heeft ook rafelranden, en daar vinden we Prediker, de filosoof. Hij stelt vragen die je in de Bijbel verder bijna nergens vindt. Heeft het leven wel echt zin? Is de dood niet veel sterker dan het leven? Zijn gezondheid en genieten niet het allerbelangrijkste? Zit de schepping wel eerlijk in elkaar, en houdt God zich er echt nog wel mee bezig? Voor veel 21e-eeuwse gelovigen zijn dat gedurfde maar ook herkenbare vragen. Met Prediker gaan we op zoek naar bijbelse antwoorden.

Edward van ’t Slot is protestants predikant in Zwolle en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen namens de Confessionele Vereniging. Lucie van ’t Slot-Wierenga is classica en docent aan de Evangelische Theologische Academie.

Mei 2014 ISBN 978 90 239 2773 0

9

789023 927730

NUR 707 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 88 blz. Ca. € 8,90 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

2e druk Ds. W.M. den Hertog Romeinen 978 90 239 2557 6

Boekencentrum Bijbel & theologie

11


• Derde deel in een succesvolle serie gespreksboekjes • De belangrijkste vragen over de Heilige Geest in één handzaam boekje

Bram van de Beek, Arjan Plaisier, Ciska Stark e.a.

12 artikelen over de Heilige Geest Nu de kennis van het christelijk geloof in onze samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de basis hard nodig. De Apostolische Geloofsbelijdenis is hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Vanuit de goede gronden van de Schrift en de geloofstraditie beantwoorden twaalf auteurs (afkomstig uit het brede confessionele midden van de Protestantse Kerk in Nederland) actuele vragen over de Heilige Geest, de kerk en de toekomst. Wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? Zonder de kerk geen geloof? Is de kerk wel een gemeenschap van heiligen? Zonder eeuwig leven geen leven? Dit derde deel is het slot van de serie ‘Geloven op goede gronden’. Samen met de eerdere delen over God en over Jezus wil de stichting Schrift en Belijden de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis – de bekendste geloofsbelijdenis in het westerse christendom – opnieuw onder de aandacht brengen.

Aan dit boek werken onder anderen mee: prof. dr. Bram van de Beek, dr. Arjan Plaisier en dr. Ciska Stark. De eindredactie is in handen van dr. Herbert Wevers. April 2014 ISBN 978 90 239 2772 3

9

789023 927723

NUR 707 12,5 x 20 cm Paperback Ca. 72 blz. Ca. € 8,90 Omslagontwerp: Marleen Verhulst Uitgave i.s.m. Schrift en Belijden E-book beschikbaar, ISBN 978 90 239 2949 9

De media over 12 artikelen over Jezus:

Bram van de Beek e.a.

De schrijfstijl is vlot en compact. Het is een prestatie om in zo’n kort bestek een informatief en afgerond verhaal neer te zetten.

12 artikelen over God

Nederlands Dagblad

2e druk

ISBN 978 90 239 2079 3

12

Boekencentrum Bijbel & theologie


Onder redactie van Huub Lems

The changing landscape of ecumenism Reflections from Indonesia and Europe Hoe kan oecumene bijdragen aan de verspreiding van het evangelie? Hoe kan ze tijdens conflicten van waarde zijn voor vergeving en verzoening?

Drie jaren achtereen hield Eukumindo, een platform van kerken en zendingen in Europa en zendings- en partnerkerken in Indonesië, studiedagen rond het thema ‘Het veranderend landschap van de oecumene’. De oogst van deze rijke ontmoetingen tussen Indonesische kerkleiders en Europese wetenschappers en mensen uit de praktijk van zending en oecumene is een boeiend boek over ontwikkelingen in verleden en heden, kansen over grenzen van denominatie en religie, en over verdeeldheid en verzoening. Met bijdragen van o.a. June Beckx, Kees Haak, Leo Koffeman, Bas Plaisier, Peter Sleebos en Andreas Yewangoe. Huub Lems is ‘treasurer’ bij de Protestantse Kerk in Nederland en actief in de oecumene, o.a. bij de Conferentie Europese Kerken, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland. Hij was uitgezonden door de zending naar de Minahassa (Indonesië) en is nu als administrateur ISBN 9789023927471

van de Stichting de Zending der PKN en als penningmeester van Eukumindo nog steeds nauw betrokken bij zending en Indonesië.

Reeds verschenen ISBN 978 90 239 2747 1

9 789023 927471

NUR 700 16 x 24 cm Paperback 184 blz. € 16,95 Omslagontwerp: CO2 Premedia Uitgave i.s.m. Eukumindo

Boekencentrum Kerk & kerkenwerk

13


• E en vervolg op Zorgen voor anderen: Hoe mantelzorgers in balans blijven • Een initiatief van de Lelie Zorggroep, waarvan Agathos, Curadomi, Cruciaal GGZ, De Driehoek en de Lelie Zorggroep wonen zorg en welzijn deel uitmaken • Een hart onder de riem voor christelijke mantelzorgers • Aanbevolen door Dit Koningskind, Eleos, GGZ In de Bres, Helpende handen, Op weg met een ander en Reliëf

Gerrie Ham, Arie Jan de Lely, Judith Gerkema e.a.

Zorgen met zin Hoe mantelzorg je raakt Zorgen voor een ander raakt je. In het zorgen krijg je te maken met vragen, noodkreten of uitingen van zorg of vreugde. Je gaat op zoek naar de diepere betekenis van de dingen die gebeuren rondom leven, ziekte en sterven. Thema’s als zinverlies, loslaten, grenzen en verantwoordelijkheid spelen dan een rol. Zorgen voor een ander kan een zingevende ervaring zijn. Op die manier kan het zorgen ook in moeilijke en belastende situaties enigszins draaglijk blijven. Zinbeleving kan ook in de verdrukking komen. Dan is het moeilijk om de zorg vol te blijven houden. In de poging om de ander bij te staan, komt de mantelzorger aan de eigen zingevingsvragen vaak nauwelijks toe. Hoe ga je om met deze vragen van zowel de zorgvrager als van jezelf als zorgverlener? Een praktisch boek dat inzicht geeft in kansen en valkuilen en veel adviezen aanreikt voor zorgvragers en hun mantelzorgers. Ook geschikt voor kerkelijk werkers, pastores en hulpverleners.

Drs. Gerrie Ham-Willemsen (samenstelling) is orthopedagoog, coach en cognitief gedragstherapeut. Ze heeft een eigen praktijk voor therapie, training & coaching

Februari 2014 ISBN 978 90 239 2767 9

9

789023 927679

(www.gerrieham.nl) en houdt lezingen voor mantelzorgers.

NUR 752

Verder werkten aan deze uitgave mee: Rita Buijs, Judith

13,5 x 21,5 cm

Gerkema, Wout Huizing, Petra Jacobse, Lenie de Jong, Ido

Paperback

van der Krieke, Arie Jan de Lely, Andres Peters, Jan Jaap

Ca. 168 blz.

Pols, Rita Renema en Marianne Sollie.

Ca. € 14,90 Omslagontwerp: Reprovinci

De media over Zorgen voor anderen: ‘Op heel praktische en begripvolle manier komen de vragen van een mantelzorger aan de orde.’ De Saambinder

Kees Roest, Nico van der Voet e.a.

‘Een interessant en nuttig boek voor de groeiende groep mantelzorgers.’

Zorgen voor anderen

NBD | Biblion

ISBN 978 90 239 2029 8

14

Boekencentrum Gezondheid & psychologie


• Nieuwe en actuele visie op ouderenzorg • Congres CHE & Riederborgh voorjaar 2014 • Hoe christelijke identiteit een nieuwe zorgvisie kan dragen • Een must voor managers, beleidsmakers en werkers in de zorg

Margriet Sprong-Brouwer

Ouderen doen ertoe Hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van betekenis kan zijn Het begrip ‘participatiesamenleving’ uit de troonrede heeft heel wat beroering gebracht. Wordt de nieuwe koers geen eenrichtingsverkeer van vitale mensen naar zorgbehoeftige ouderen? Dit boek houdt een warm pleidooi voor tweerichtingsverkeer met een werkelijke dialoog. Zorgbehoeftige ouderen zijn geen saaie mensen die hun tijd hebben gehad en de samenleving alleen maar geld kosten. Zij hebben genoeg te bieden en verlangen ernaar om van betekenis te zijn. Wat kunnen zorgaanbieders concreet met deze verlangens doen en hoe kunnen zij ouderen zichtbaarder maken in onze maatschappij? Dit boek schetst hiervoor een denkkader en geeft daarnaast ook praktische handvatten. Centraal staat de open zorggemeenschap waarin delen, helen en vieren sleutelbegrippen zijn. Deze begrippen zijn goede aanknopingspunten om ouderen daadwerkelijk van betekenis te kunnen laten zijn. De auteur geeft ook ruime aandacht aan zingevingsvragen van ouderen en laat zien hoe deze verweven zijn met de dagelijkse zorg- en dienstverlening.

Drs.

Margriet

Sprong-Brouwer

is

theologe

en

moe-

der. Ze werkt als geestelijk verzorger in zorgorganisatie Rieberborgh in Ridderkerk. Ze schreef dit boek in opdracht

Maart 2014 ISBN 978 90 239 2771 6

9

789023 927716

van Riederborgh en in samenwerking met het lectoraat Media, religie en cultuur van de Christelijke Hogeschool Ede.

NUR 752 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 240 blz. Ca. € 17,90 Omslagontwerp: Reprovinci Uitgave i.s.m. Christelijke Hogeschool Ede

Over Ouderen doen ertoe:

Marion Boelhouwer e.a.

‘Het is belangrijk dat ouderen een volwaardige plek in de samenleving kunnen innemen. Andere generaties kunnen veel van hun verhalen leren. Dit boek wil daaraan een bijdrage leveren. Ik ben trots dat ik Margriet Sprong bij het schrijven van dit boek heb mogen begeleiden.’

’k Zou zo graag een ketting rijgen

Dr. Jan van der Stoep, Lector Christelijke Hogeschool Ede

2e druk

ISBN 978 90 239 2033 5

Boekencentrum Gezondheid & psychologie

15


• Nieuw deel in de CHE-reeks • Een stimulerende, christelijke visie op arbeid en roeping • Een integrale benadering van arbeid in de breedste zin van het woord

Jan Hoek & Dirk van Schepen

Werken met zin Het goede nieuws voor ons dagelijks werk Werken met zin biedt een inspirerend perspectief op arbeid voor christenen die zoeken naar de relevantie van het geloof voor hun dagelijks werk. Het ‘goede nieuws’ geeft zin aan werk in het hier en nu! Dit boek biedt een handreiking aan christenen om hun dagelijks werk te doen in het licht van het koninkrijk van God, of we nu naar kantoor gaan of de steiger beklimmen, sluizen bedienen of schoenen maken. Gelovigen staan vanuit hun toewijding aan God met beide benen in de wereld, letterlijk of figuurlijk met de voeten in de modder. Zo verbinden ze de eredienst van de zondag met de dagelijkse dienst op de werkvloer.

Jan Hoek (1950) is theoloog en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast is hij werkzaam als hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en de Protestantse Theologische Universiteit. Dirk van Schepen (1974) is bedrijfskundige en filosoof en werkzaam als docent en onderwijscoördinator aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast is hij docent aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Reeds verschenen ISBN 978 90 239 2751 8 NUR 740, 771 Paperback 88 blz. € 10,90 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke Uitgave i.s.m. CHE

16

Boekencentrum Geloof & praktijk

9

789023 927518


• • • •

 oor iedereen die (publiekelijk of geheim) houdt van waarden en normen V Bekende Nederlanders langs de conservatieve meetlat Exclusief interview met de conservatieve Lilian Janse uit Vlissingen En alles wat je wilt weten over de nieuwe conservatieve partij

Riekelt Pasterkamp (red.)

Net mensen Iedereen conservatief Straatje vegen bij de buren, op bezoek bij opa en oma, het Wilhelmus kennen en zingen! Behoudend, ouderwets of rechts? Voor mensen als Gert-Jan Segers, Hans Wiegel en Mona Keijzer zijn dat heel normale zaken. Wat je voor elkaar kunt betekenen, moet weer de norm worden. In Net mensen zet Riekelt Pasterkamp tien originele conservatieven neer. Wie zijn ze, wat doen ze, hoe denken ze? Alles wat u niet wist en ook nooit durfde vragen. Mannen, zeker. Vooral mannen. Maar ook vrouwen. Stevige vrouwen. Een boek over gezag, Europa, burgerschap, defensie, gezin en meer. Conclusie: conservatieven zijn net mensen. Met medewerking van bekende Nederlanders zoals Bart Jan Spruyt, Arend Jan Boekestijn, Lody van de Kamp, Arendo Joustra en Elbert Dijkgraaf.

Riekelt Pasterkamp is journalist, auteur en presentator. Sinds enkele jaren heeft hij een eigen mediabedrijf: TekstPast. Hij werkt onder andere voor RD, ND, EO Visie, Family7, Weet Magazine en diverse Defensiebladen. Hij presenteert daarnaast debatavonden, congressen en jubileumbijeenkomsten. Mei 2014 ISBN 978 90 239 2769 3 NUR 740 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 148 blz. Ca. € 12,90 Omslagontwerp: Reprovinci

9

789023 927693

Net mensen verschijnt in samenwerking met Conservatief Café, een stichting die conservatieven uit alle geledingen van de samenleving samenbrengt op o.a. debatavonden en in 2014 haar 5-jarig bestaan viert. De geïnterviewde personen traden op als spreker of forumlid tijdens de debatavonden. Zie ook conservatiefcafe.nl. Deze uitgave staat onder redactie van freelance-journalist Riekelt Pasterkamp.

Boekencentrum Maatschappij & geschiedenis

17


• • • • • •

Aantrekkelijk geprijsd Vormgeving in hippe retrostijl Bekende auteursnamen Met teksten die leven & geloof verbinden Geschenkboekjes voor alle leeftijden Het ideale cadeauboekje voor een groot publiek

Alinda Bol

Woorden van troost

Drie prachtige geschenkboekjes die vanuit het hart van de auteurs geschreven zijn, met passie voor de lezer. Een cadeautje om jezelf te verwennen, een waardevol cadeautje om te krijgen en (het mooiste): een prachtig en origineel cadeautje om te geven!

ISBN 978 90 239 2762 4

9

789023 927624

Voor iedereen die bijzonder voor je is en die het moeilijk heeft is dit boek een steuntje in de rug. Want soms is het beter niks te zeggen, maar alleen iets te geven…

God werkt door mensen. Hij zet een muur van mensen om je heen. Wanneer je dreigt te vallen, val je tegen die muur. Maart 2014 NUR 713 13 x 14,5 cm

Ook al is het nog zo donker, er kómt een dag dat je ineens weer een vogel hoort fluiten.

Gebonden, full colour binnenwerk Ca. 48 blz.

18

Ca. € 8,90

Alinda Bol (1970) verloor haar eer-

Omslagontwerp: Samantha Loman

ste man door een motorongeluk.

Foto Dien de Haan: Elisabeth Ismail

Sinds 2000 is ze eigenaresse van

Foto Joke Verweerd: Rianne den Bok

Boeken & Cadeaushop Het Baken

Foto Alinda Bol: www.joosjesfotografie.nl

in Spakenburg.

Boekencentrum Boekencentrum Geschenkboeken Rubriek & poëzie

Boekencentrum Kerk & kerkenwerk


Dien de Haan

Joke Verweerd

Woorden van vertrouwen

Woorden van liefde

ISBN 978 90 239 2763 1

9

789023 927631

Woorden om met een veiligheidsspeld op je shirt vast te zetten. Of met een post-it op je kalender te plakken. Woorden van vertrouwen, voor elke dag.

ISBN 978 90 239 2764 8

9

789023 927648

Wie dit boekje openslaat wordt verrast door herkenbare woorden. Je kunt erom glimlachen, erover nadenken. Liefde maakt het bestaan mooier. Liefde houdt een belofte in… voor nu en later. Een kostbaar cadeau om te koesteren.

Vertrouwen is samen met God op de regenboog letten. Als God je gisteren geholpen heeft, is Hij je morgen niet vergeten.

Ik draag je, zeg jij wat je ziet? Mooier dan door jouw ogen zie ik het niet… Liefde is optillen en opgetild worden.

Dien de Haan (1934) was (eind)redac-

Joke Verweerd (1954) is een geliefd

teur van o.a. de Elisabethbode. Onder

auteur van vele tientallen romans,

het pseudoniem Annie Verdelman

dichtbundels en geschenkboeken.

schreef ze vele columns. Recente boeken van haar hand: Lees maar, er staat meer dan er staat en Wandelen met God.

Boekencentrum Geloof & praktijk

Boekencentrum Boekencentrum Geschenkboeken Boekencentrum Boekencentrum Kerk & kerkenwerk &Rubriek Rubriek poëzie

19


• C adeauboekje in aantrekkelijke uitvoering & prettig geprijsd • Voor iedereen die behoefte heeft aan steun of troost • Uniek concept: behorend bij www.bemoedigingssite.nl • Tweede deeltje in de serie ‘Een bemoediging voor jou’

Gerry Velema

Voor jou Een boekje vol nabijheid Voor jou is een pastoraal cadeauboek van Gerry Velema. Er is iets tussen gevers en ontvangers, tussen sprekers en luisteraars, tussen schrijvers en lezers: nabijheid! Het is een kracht die in tal van situaties bemoedigend en versterkend kan werken. Gerry Velema schrijft en spreekt graag over nabijheid, gepassioneerd en openhartig. Hiermee bemoedigt ze wekelijks duizenden mensen, die haar volgen via haar bemoedigingssite. In Voor jou vier komen vier van haar meest geliefde thema’s aan bod: nabij God zijn, bij het Woord zijn, een poosje bij jezelf zijn en al die prachtige momenten van samenzijn.

Voor jou is het 36e boek van een succesvol auteur van boeken voor volwassenen en kinderen. Gerry Velema (1956) is vooral bekend geworden met Dodelijk verliefd, Save Seks, Echtgenoten en

Januari 2014 978 90 239 2752 5

9

789023 927525

Eruit jij!, prijswinnaar van Het Hoogste Woord 2009. Eerder verscheen in deze serie Met liefs.

NUR 713 15 x 15 cm Paperback Ca. 104 blz. Ca. € 10,90

Over Met liefs:

Omslagontwerp: Studio Vrolijk

‘Gerry is zo’n Godzoeker! Met dit boek stimuleert ze ons om zelf ook echte Godzoekers te zijn. Ik vind het zielenvoedend zoals het woord nabijheid meer betekenis krijgt en verlangen geeft om daadwerkelijk meer nabij te zijn; bij God, bij jezelf en bij anderen. Een prachtig boek!’ Carianne Ros, psychotherapeute

Gerry Velema

‘De meditaties van Gerry Velema zijn voor mij bemoedigend en inspirerend. Ze komen regelrecht uit het hart en inspireren mij om ermee verder te gaan. ‘

Met liefs

Gien Karssen, schrijfster, 93 jaar

ISBN 978 90 239 2045 8

20

Boekencentrum Geloof & praktijk


Roel A. Bosch

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U De psalmen in Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk Met de psalmen is het zingen in de kerk begonnen. Een prachtige waaier van manieren van psalmzingen ontstond. Dit boek geeft een plaats aan al die vormen die te vinden zijn in het Liedboek. De een kent de psalmen vooral uit de calvinistische traditie, al dan niet op hele noten. De ander geniet van de gregoriaanse vorm, verstild, in kloosters en oude kerken. Taizé heeft met ‘Bless the Lord’ velen voor de psalmen ingenomen, net zoals de ‘lichtere’ vorm van ‘Psalmen voor Nu’ weer anderen heeft geraakt. Wie bij een uitvaart ‘De Heer is mijn herder’ zingt, sluit aan bij de gezangentraditie uit Nederland. Met ‘The Lord is my shepherd’ komen we in Engelse en Schotse sferen terecht. Er is de antwoordpsalm, het kernvers, regelmatig herhaald, de antifoon… Over dit alles en meer gaat dit aanstekelijke boek!

Roel Bosch hoorde als kind op van een psalm waarin bergen juichen en rivieren in de handen klappen. Sindsdien zingt hij ze graag mee. Hij was lid van de redactie van het Liedboek en is predikant in Zeist.

April 2014 ISBN 978 90 239 2758 7

9

789023 927587

NUR 662 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 128 blz. Ca. € 12,50 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

Nienke van Andel Van horen zingen ISBN 978 90 239 2721 1

Boekencentrum Muziek & liturgie

21


Liedboek zingen en bidden in huis en kerk Gemeentebundels Formaat: 11 x 18 cm Omvang: 1.620 pagina’s Binnenwerk: dundruk, zwart met steunkleur Uitvoering: genaaid gebonden Extra: 2 leeslinten

Meer dan 175.000 verkocht

Standaard gemeentebundel Editie: rood/geel Uitvoering: hardcover, witsnede, rechte hoeken ISBN 978 94 91575 00 6 NUR 709 Prijs ¤ 25,00 O-korting

Editie: blauw/groen Uitvoering: hardcover, witsnede, rechte hoeken ISBN 978 94 91575 01 3 NUR 709 Prijs ¤ 25,00 O-korting

Luxe gemeentebundel Editie: rood kunstleer Uitvoering: softcover, goudsnede, ronde hoeken, in foedraal ISBN 978 94 91575 07 5 NUR 709 Prijs ¤ 39,90 O-korting

22

Editie: blauw kunstleer Uitvoering: softcover, goudsnede, ronde hoeken, in foedraal ISBN 978 94 91575 03 7 NUR 709 Prijs ¤ 39,90 O-korting


Gemeentebundel voor kinderen Editie: veelkleurig Uitvoering: hardcover, witsnede, rechte hoeken, extra kleurkaternen ISBN 978 94 91575 04 4 NUR 709 Prijs ¤ 25,00 O-korting in samenwerking met Kwintessens

Begeleidingen

Losbladig pakket begeleidingen Ten behoeve van de begeleiding van de gemeentezang. Losbladig, geperforeerd, multoponsing, met multoband ISBN 978 94 91575 06 8 NUR 709 Prijs ¤ 135,00 Omvang: 1.280 pagina’s O-korting

Speciale uitgaven

Editie: blauw met tekening Uitvoering: hardcover, witsnede, rechte hoeken, extra kleurkaternen ISBN 978 94 91575 08 2 NUR 709 Prijs ¤ 25,00 O-korting in samenwerking met Kwintessens

Koorbundels Set van drie koorbundels

Ten behoeve van de cantorij en zanggroep. Meerstemmige zettingen; in deel 1 zijn de Psalmen opgenomen, de overige liederen in de andere twee banden Formaat: 19 x 26 cm Uitvoering: genaaid gebonden, drie banden, uitsluitend als set verkrijgbaar ISBN 978 94 91575 05 1 NUR 709 Prijs ¤ 80,00 Omvang: ca. 1.085 pagina’s O-korting

Braille-uitgave te bestellen via de Christelijke Blinden Bibliotheek te Ermelo, via www.cbb.nl

Grootletteruitgave te bestellen bij Dedicon te Grave, via www.dedicon.nl

Liedboek Online voor informatie en abonneren www.liedboek.nu

www.liedboek.nl 23


Studio Vrolijk & Anne Westerduin

VrolijkAgenda 2015 kleur je dag Deze agenda is voor veel vrouwen een onmisbaar product geworden. Hij biedt net dat beetje extra dat voor christenvrouwen belangrijk is. Kleur is overal om ons heen en heeft grote invloed op hoe we ons voelen en hoe we de wereld om ons heen ervaren. In de Bijbel wordt ook over kleuren gesproken, maar waar is dat voor ons nog echt relevant? Sprankelende vormgeving en toegankelijke teksten inspireren vrouwen kleur aan hun dagen te geven, de waarde van kleuren te zien en als het ware – net als vroeger op de kleuterschool – weer direct antwoord te kunnen geven op de vraag: Wat is jouw lievelingskleur?

groot succes!

VrolijkAgenda 2015 Juli 2014 NUR 011 Wire-O-binding Ca. 132 blz. levering zonder recht van retour I.s.m. Studio Vrolijk VrolijkAgenda 2015 Klein 11 x 15 cm ISBN 978 90 239 2776 1 Ca. € 9,90 9

789023 927761

VrolijkAgenda 2015 Groot 14 x 20 cm ISBN 978 90 239 2777 8 Ca. € 12,90 9

24

789023 927778

Boekencentrum Rubriek

Studio Vrolijk tekent voor het creatieve concept van agenda’s en familieplanner. De teksten zijn van de hand van Anne Westerduin.

• Populaire agenda voor christenvrouwen • Veel schrijfruimte • Trendy vormgeving • Mix van geloven en genieten

Inclusief: • Handige liniaal (kleine agenda) • Dichtbindelastiek (grote agenda) • Kleine, makkelijke recepten • Kleurplaten voor volwassenen • Andere ‘do it yourself’ ideeën

Gratis poster van al deze lifestyle producten


VrolijkFamilieplanner 2015

Voor het hele gezin!

• • • •

De bezigheden van alle gezinsleden in één oogopslag Weekkalender begint op zondag Vrolijk en overzichtelijk Elke week een spreuk om over na te denken

2015

VrolijkfamiliePlanner kleur je dag VrolijkFamilieplanner 2015 Juli 2014 ISBN 978 90 239 2775 4 NUR 014 | 21 x 29,7 cm Wire-O-binding Ca. 54 blz. Ca. € 10,90 Levering zonder recht van retour I.s.m. Studio Vrolijk

Naast de agenda verschijnt dit jaar voor de vierde maal de familieplanner. Deze handige weekplanner is bestemd voor de hele familie en biedt voor zes gezinsleden plaats voor het noteren van alle afspraken. Wil je zonder dubbele afspraken de week doorkomen? En voldoende schrijfruimte voor alle gezinsafspraken? Dan is deze hippe familieplanner een must. 9

789023 927754

Boekencentrum Rubriek

25


Een agenda om te onthaasten

• • • •

Jouw leven bepaalt je agenda Oefeningen om de waan van de dag te bestrijden Onderdeel van een volledige stiltelijn Nu in verbeterde uitvoering

Mirjam van der Vegt & Studio Vrolijk

Stilte agenda 2015 Stilte agenda 2015 Hij bestaat: een agenda waarvan je tot rust komt, in plaats van in de stress te schieten. Deze stilteagenda biedt genoeg handvatten om even op adem te komen. Met praktische oefeningen en tips helpt schrijver en stiltetrainer Mirjam van der Vegt om de waan van de dag te bestrijden. Prachtige verstilde beelden en uitspraken zorgen voor het broodnodige voedsel dat een onrustige geest nodig heeft. Er is genoeg witruimte om te schrijven en speling te geven aan de dingen van het leven die er echt toe doen. Deze agenda is geschikt voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. De inhoud moedigt aan om je agenda niet langer je leven te laten bepalen, maar andersom: jouw leven bepaalt je agenda.

In verbeterde uitvoering

Mirjam van der Vegt is schrijver, spreken en trainer. Eerder verschenen van haar hand veelgeprezen romans (Schaduwvlucht, De laatste patiënt, De zomer van de vreemdeling). Ook ontwikkelde ze een stiltelijn, waarvan Koester je hart, het notitieboekje Stille momenten, het Stiltedagboek en de stilte-cd Stil mijn ziel deel uitmaken. Mirjam is te boeken voor lezingen en (individuele) trainingen rondom stilte

Juli 2014 ISBN 978 90 239 2774 7

9

789023 927747

via ww.mirjamvandervegt.nl.

NUR 011 13 x 18 cm Gebonden, met leeslint Ca. 136 blz.

‘Prachtig verstild, je wilt er eigenlijk niet in schrijven, dus blijft je agenda vanzelf leeg.’

Ca. € 12,90 Omslagontwerp: Studio Vrolijk Uitgave i.s.m. Studio Vrolijk

‘Een genot om naar te kijken. Heel subtiel en niet schreeuwerig. Hier word je vanzelf stil van.’

Levering zonder recht van retour

5e druk

26

Koester je hart

Stiltedagboek

Stil mijn ziel

ISBN 978 90 239 2075 5

ISBN 978 90 239 2723 5

IBSN 978 90 239 2724 2

Boekencentrum Lifestyle


• Een prachtige kalender voor bezinning in de lijdenstijd

Anne-Marie van Briemen, Harald Overeem en Evert Westrik

Barrevoets op weg naar Pasen Kalender voor de veertigdagentijd De zeven weken voor Pasen zijn voor veel christenen een periode van bezinning en inkeer. Deze kalender helpt je in de veertigdagentijd om Christus te volgen op zijn weg richting het kruis.

Januari 2014 ISBN 978 90 239 2759 4 NUR 707 17 x 12 cm Geniet

9

789023 927594

Je blijft niet wie je bent als je Hem volgt. Je comfortabele schoenen gaan uit, je gaat blootsvoets en kwetsbaar achter Hem aan – een oefening in navolging en nederigheid. De kalender geeft voor elke dag een tekst, een gebed of een gedachte die uitdaagt om achter Christus aan te gaan, tot inkeer te komen en in het dagelijks leven de gezindheid van Christus te weerspiegelen. Wie dat spoor volgt, beleeft de opstanding als nooit tevoren. Barrevoets is bovendien door de prachtige illustraties een waardevol ‘schilderij’. Het boorgat maakt het mogelijk de kalender op te hangen waar je maar wilt.

Ca. 96 blz. Ca. € 9,90 Omslagontwerp: Reprovinci

De auteurs werken gezamenlijk voor de Protestantse

Met O-korting

Gemeente te Boskoop. Ds. J. Overeem (Harald) werkte jarenlang aan bijbelschool de Wittenberg. Ds. E. Westrik (Evert) was eerder predikant in Beerzerveld, Dubbeldam en Den Haag. Ds. A.M.D. van Briemen (Anne-Marie) werkte negen jaar als missionair jongerenwerker.

Jan Kronenberg 40 x Lucas ISBN 978 90 239 2341 1

Boekencentrum Geloof & praktijk

27


J.H. Gunning Jr.

Verzameld Werk Deel 2 1879-1905 Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) was een van de invloedrijkste Nederlandse theologen in de negentiende en twintigste eeuw. Zijn theologische erfgoed is relevant voor de huidige vraagstukken van christelijk geloof en moderne cultuur en kan een oriĂŤntatie bieden voor kerk, samenleving en theologie. Het tweede deel van het Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. ontsluit de belangrijkste theologische en kerkelijke geschriften uit de periode 1879-1905. Vooral de werken die hij schreef als kerkelijk hoogleraar in Amsterdam (1882-1889) en als staatshoogleraar te Leiden (1889-1899) komen daarbij aan bod. Met het verschijnen van het eerste en het tweede deel van het Verzameld Werk zijn de belangrijkste theologische werken van Gunning opnieuw beschikbaar gemaakt. Zij kunnen gemeenteleden, predikanten en academische theologen inspireren om in gemeenschap met de traditie van de eeuwen antwoorden te zoeken op actuele uitdagingen.

De heruitgave van Gunnings Verzameld Werk is een initiatief van de Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie. De uitgave wordt bezorgd door Gunning-specialist dr. L. Mietus. Januari 2014 ISBN 978 90 239 2765 5

9

789023 927655

NUR 700, 707 16 x 24 cm Gebonden Ca. 656 blz. Ca. â‚Ź 59,90 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke Uitgave i.s.m. Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie W-korting

J.H. Gunning Jr. Verzameld Werk deel I ISBN 978 90 239 2112 7

28

Boekencentrum Bijbel & theologie


Onder redactie van dr. Joke Roelevink en dr. Jan Dirk Wassenaar

Belijdend onderweg Confessionele Vereniging 1864 - 2014 De Confessionele Vereniging is de oudste modalitaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In 2014 bestaat zij 150 jaar. Dit jubileumboek belicht aspecten van de boeiende geschiedenis van de vereniging. Daarnaast geven prominente leden elk op hun eigen wijze antwoord op de vraag waar de vereniging vandaag de dag voor wil staan.

Aan deze bundel werkten mee: Willem van Asselt, Johan Barnhoorn, Gijs Bos, Wilbert Dekker, Hélène Evers, Fred van Lieburg, Elly van der Meulen, Jurrien Mol, Joke Roelevink, Edward van ’t Slot, Jan Dirk Wassenaar, Herbert Wevers en Dick Wolters.

Verschijnt april 2014 ISBN 978 90 239 2770 9

9

789023 927709

NUR 700 13,5 x 21,5 cm Paperback Ca. 224 blz. Ca. € 19,90 Omslagontwerp: Studio Anton Sinke Uitgave i.s.m. de Confessionele Vereniging W-korting

Boekencentrum Kerk & kerkenwerk

29


Raad van Kerken in Nederland

Oecumenisch leesrooster 2013-2022

Oecumenisch Leesrooster 2013-2022

Oecumenisch Leesrooster

Het meest gebruikte leesrooster in de kerken. Nu voor een periode van negen jaar.

2013-2022

In het Oecumenisch Leesrooster zijn de verschillende kerkelijke tradities samengebracht. Deze uitgave bevat het integrale leesrooster. Daarnaast zijn een uitgebreide toelichting en de originele leesroosters (de bronnen) opgenomen. Voor het eerste wordt het rooster nu voor een periode van negen jaar aangeboden, voorheen was dat in cycli van drie jaar.

ISBN 9789023927549

Reeds verschenen ISBN 978 90 239 2754 9

28-08-13 10:24

9

789023 927549

21 x 29,7 cm Paperback 144 blz. â‚Ź 14,90 Uitgave i.s.m. Raad van Kerken in Nederland W-korting Uitsluitend leverbaar via POD

30

Boekencentrum Kerk Rubriek & kerkenwerk

Boekencentrum Kerk & kerkenwerk


9

September 2014

Augustus 2014 ISBN 978 90 239 2768 6

NUR 707

NUR 011

12,5 x 20 cm

10 x 15,8 cm

Paperback

Gebonden

Ca. 240 blz.

Ca. 300 blz.

Ca. € 7,25

Ca. € 9,50

Omslagontwerp: Studio Vrolijk

Omslagontwerp: Studio Anton Sinke

Staffelkorting, geleverd zonder recht van retour

Geleverd zonder recht van retour

De Bijbelse Dagkalender is een heel bekend en populair dagboek met voor elke dag een bijbeloverdenking en een lied. De belangstelling voor de Bijbelse Dagkalender is onverminderd groot. Al bijna zeventig jaar bieden veel diaconieën, kerkelijke commissies en zorginstellingen het als geschenk aan met Kerst of met de jaarwisseling. Achttien protestantse predikanten bieden bemoedigende dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel.

Boekencentrum Geloof Boekencentrum & praktijk Geloof & praktijk

9

ISBN 978 90 239 2757 0

789023 927686

Kerkenwerkagenda 2015

ISBN 9789023927686

Bijbelse Dagkalender 2015

789023 927570

• D e juiste agenda voor iedereen die professioneel of vrijwillig actief is in het kerkenwerk

ISBN 9789023927570

• I nclusief mooie gebeden voor verschillende momenten

Praktisch, bruikbaar en informatief, met: • bijbelrooster in het calendarium opgenomen • namen van zondagen • kleuren van het kerkelijk jaar • (semi-)kerkelijke bijeenkomsten en adressen • schoolvakanties per regio • feest- en gedenkdagen van meerdere religies • jaarplanner voor 2015 en 2016 • aparte bladzijde voor de zondag met lezingen en collectes • maandag tot en met zaterdag verdeeld over twee pagina’s • december 2014 als extra om over te stappen • apart adressenboekje

Boekencentrum Boekencentrum Boekencentrum KerkKerk & kerkenwerk & kerkenwerk Rubriek

31


Geertje de Vries

‘Dat zetten we gewoon op de beamer’ Bezinning op vragen rond beamergebruik in de kerk In dit Werkboekje voor de Eredienst bespreekt theologe Geertje de Vries enkele inhoudelijke vragen die opkomen wanneer kerkelijke gemeenten met beamers gaan werken in de eredienst.

Januari 2014 ISBN 978 90 239 2753 2

9

789023 927532

Zowel communicatieve, liturgische als pastorale aspecten komen aan de orde. Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen roepen oude vragen wakker, zoals die rond het beeldverbod, de verhouding tussen het heilige en het alledaagse en de aard van het liturgisch vieren. Dit werkboekje heeft als doel voorgangers en gemeenteleden een handreiking te geven bij de bezinning op wat er wanneer getoond kan en moet worden tijdens de eredienst.

NUR 700 21 x 14,5 cm Geniet

Dr. Geertje de Vries (1969) studeerde theologie aan de

Ca. 32 blz.

Protestantse Theologische Universiteit (Kampen) en pro-

Ca. € 6,00

moveerde op een onderzoek naar de rol van kunst en ver-

Omslagontwerp: Oblong

beelding in het geloofsleren van jongeren en volwassenen

W-korting

binnen de kerken. Ze is werkzaam als docent, supervisor en predikant.

32

Boekencentrum Liturgie & muziek

Voorjaarsaanbieding 2014 Uitgeverij Boekencentrum  

Een inkijkexemplaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you