Page 1

Woorden van vertrouwen


In dezelfde serie verschenen: Alinda Bol: Woorden van troost

Joke Verweerd: Woorden van liefde


Dien de Haan

Woorden van vertrouwen

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer


Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste

stap te zetten.

Martin Luther King


Ken je het gedicht ‘De Regenboog’? Michel van der Plas heeft het geschreven voor kinderen en voor wie kinderlijk vertrouwen durft. Als de zondvloed de wereld overspoelt, troost God Noach:

... Heb toch vertrouwen. Kan Ik geen nieuwe wereld bouwen? Ik ben de Aanvang en het Slot. Ik ben almachtig. Ik ben God.


Woorden van vertrouwen  

Een inkijk exemplaar