10 peppers als je keuzes moet maken

Page 1

Anne-Marie van Briemen

10 PEPPERS als je keuzes moet maken


Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie op www.jesvoorjou.nl.

Naast deze 10 peppers zijn er ook:

å 10 peppers om het vol te houden å 10 peppers om jezelf te zijn å 10 peppers voor je verkering Anne-Marie van Briemen is predikant van de Protestantse Gemeente in Boskoop.

De bijbelgedeelten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling. © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

ISBN 978 90 239 2093 9 © 2013 Uitgeverij Jes! • Zoetermeer Alle rechten voorbehouden.


INHOUDSOPGAVE Pepper 1 Pepper 2 Pepper 3 Pepper 4 Pepper 5 Pepper 6 Pepper 7 Pepper 8 Pepper 9 Pepper 10

å Leg je situatie aan God voor 06 å Vertrouw erop dat God op je leven betrokken is 10 å Luister naar de Bijbel 14 å Focus op Gods eer 18 å Denk goed na 22 å Neem advies ter harte 26 å Durf te kiezen voor wat moeilijk is 30 å Hak de knoop door 34 å Durf opnieuw te beginnen 38 å Vertrouw erop dat God je leven vas thoudt 42


DORSTLESSERS

1

PEPPER

Leg je situatie aan God voor 6

uw het uit, luid Luid roep ik God, ik schree hoort. Op de dag roep ik God – dat hij mij Heer, bij nacht van mijn nood zoek ik de os, mijn ziel telo rus , hef ik mijn handen en. ost tro t nie h zic laat

Psalm 77:2-3

n had die de Toen Hizkia de brief geleze den, ging hij had gd ndi rha boden hem ove ER en legde de naar de tempel van de HE neer. En hij bad brief daar open voor hem uw oor, HEER, mij en tot de HEER: (…) ‘Le en zie toe. Hoor en luister, open uw ogen ib de levende met welke woorden Sanher God hoont.’

2 Koningen 19:14-16

rt mijn stem, De HEER heb ik lief, hij hoo r mij, ik roep naa t mijn smeken, hij luister lang. en lev n hem aan, mij

Psalm 116:1-2


Vertel je verhaal AAN GOd Het kan je zomaar gebeuren: je wordt voor een keuze gesteld en je hebt geen idee wat je ermee moet. Je piekert, het maalt door je hoofd, en misschien lig je er zelfs wel van wakker. Wat moet je? Hoe krijg je grip op de situatie? Hoe krijg je rust in je hoofd? Het antwoord is simpel: vertel God in welke situatie je zit. Of, om het met een psalmversje te zeggen: ‘Stort voor Hem uit je ganse hart.’ Hij luistert als geen ander en wil graag je hele verhaal horen. Het is de eerste en de beste stap op weg naar een keuze.

7


Tips! 1. Blijf niet zwijgen Hoe langer je blijft malen in je hoofd, des te groter en moeilijker lijkt de keuze te worden waar je voor staat. Praten met God lucht op en helpt om het overzicht te krijgen. 2. Vertel God het hele verhaal Houd geen gevoelens en gedachten voor God achter. Benoem alles wat je denkt en ervaart rond de kwestie. Ook de dingen waar je minder trots op bent, mag je Hem eerlijk vertellen. 3. Vraag of God je helpt bij je keuze God wil graag betrokken zijn bij de keuze die je maakt. Vraag Hem bewust om hulp bij elke stap die je zet op weg naar je beslissing.

8


Gebed

‘Mijn God, ik heb geen idee welke kant ik Ik zie de weg op ga. niet die voor mij ligt en ik niet waar die weet ook me zal brenge n. Ik ken mez werkelijk en elf niet ik kan wel de nken dat ik uw maar dat wil wil volg, niet zeggen dat dit ook ec Maar ik gelo ht zo is. of dat U geni et van mijn ve U te behage rlangen om n. Ik hoop da t ik dat verlan alles wat ik do gen heb in e. Ik hoop da t ik nooit iets leven zal doen in mijn zonder dat ve rlangen. Ik ge als ik vanuit dit verlange loof, dat n leef, U mij het juiste pa zult leiden op d – ook al mer k ik daar mis van. Daarom schien niets zal ik altijd op U vertrouwen lijk ik verloren , ook al en lijkt de sc haduw van de mij heen te va dood over llen. Ik zal ni et vrezen, w altijd bij mij ant U bent en U zult mij nooit alleen nood.’ laten in mijn (Uit: Though ts in solitude; Thomas Mer ton)

9