__MAIN_TEXT__

Page 1

Vincenza La Porta

10 PEPPERS om jezelf te zijn


Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie op www.jesvoorjou.nl.

Naast deze 10 peppers zijn er ook:

å 10 peppers om het vol te houden å 10 peppers als je keuzes moet maken å 10 peppers voor je verkering Vincenza La Porta is coördinator Jeugd bij de Evangelische Alliantie.

De bijbelgedeelten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling. © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

ISBN 978 90 239 2092 2 © 2013 Uitgeverij Jes! • Zoetermeer Alle rechten voorbehouden.


INHOUDSOPGAVE Pepper 1 Pepper 2 Pepper 3 Pepper 4 Pepper 5 Pepper 6 Pepper 7 Pepper 8 Pepper 9 Pepper 10

å Geloof in je Maker  06 å Volg Jezus 10 å Vertrouw op Gods leiding  14 å Ga voor het goede  18 å Praat met je ouders  22 å Vraag het je vrienden  26 å Droom even weg  30 å Durf jezelf te zijn  34 å Wees eerlijk  38 å Begin desnoods opnieuw  42


DORSTLESSERS

1

PEPPER

GELOOF IN JE MAKER 6

ER, de mens. Hij Toen maakte God, de HE aarde, en blies vormde hem uit stof, uit s. Zo werd de hem levensadem in de neu zen. we end lev mens een

Genesis 2:7

er in de dagen Gedenk daarom je schepp slechte dagen de t rda van je jeugd – voo komen.

Prediker 12:1

lijke wonder Ik loof u voor het ontzag arlijk is wat rba nde wo n, taa van mijn bes het, tot in het u gemaakt hebt. Ik weet n diepst van mij ziel.

Psalm 139:14


WAT STEL IK EIGENLIJK VOOR? Iedereen vraagt het zich wel eens af: wie ben ik en wat stel ik eigenlijk voor? Dan is het mooi om te zien wat de Bijbel over jou zegt! Toen God de mens maakte, blies Hij zijn geest, zijn leven in ons. Zonder Gods geest was je er niet geweest! Hoe bijzonder is dat: God schiep jou, Hij kent jou. Je lijkt zelfs op Hem, want volgens de Bijbel ben je naar zijn beeld gemaakt. Iets beter maken dan God het kan, is onmogelijk! Wil je dus weten hoe je jezelf kunt zijn, check dan je Maker! Hij is er voor jou, jij bent er voor Hem. Zo kun je blij zijn met jezelf, Hij is het tenslotte ook. Zelfs als jouw lijf of geest de gebrokenheid dagelijks ervaart! Verbonden met je Maker, kun je vrij in het leven staan.

7


Tips! 1. NEEM EEN BESLUIT Neem het besluit om te geloven wat God zegt in Psalm 145 vers 9: ‘Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 2. DANK HEM Wees dankbaar dat God je heeft gemaakt. Noem het regelmatig in je gebed. 3. HERINNER JEZELF ERAAN Zoek een mooie tekst (een spreuk, een lied) die volgens jou precies zegt dat God je gewild heeft. Print hem of maak er iets anders moois van. Hang hem ergens op in je kamer, zet het lied op je iPod.

8


TWEE ZAKKEN

Een rabbi ve rtelde: ‘Een mens heeft al zakken in zijn tijd twee pak. In de en e zak zitten “stof en as be de woorden n ik”, in de an dere de woo mij werd de rden “om wereld gescha pen”. Die tw maken je aan ee zakken de ene kant bescheiden, de andere ka maar aan nt ook zelfbe wust. Je kunt van de zakken niet een loslaten. Het een gaat niet van het ande ten koste re, het andere komt niet in op het ene. Ee mindering n mens bewee gt zich als he tussen die tw t ware ee kanten, al s op een ladd er.’

9

Profile for Boekencentrum Uitgevers

10 peppers om jezelf te zijn  

Een inkijkexemplaar

10 peppers om jezelf te zijn  

Een inkijkexemplaar

Advertisement