Page 1

Afgiftekantoor: Leuven-Philips, P608297 (verschijnt niet in Juli en Augustus)

V.U.: Ward Lefever, Weergalmlaan 7, 3010 Kessel-Lo

BelgiĂŤ - Belgique B.P 3000 Leuven Philips 2/2495

P608297

Maandblad van Scouts en Gidsen O.L.V.-Vlierbeek | jaargang 24 # 5

JAN 2011


Diestsevest 92 3000 Leuven u tel. 016/23 55 25 u mail: winkel.leuven@hopper.be

Korting m et je lidka art van Scou ts en Gids en Vlaandere n

dag van 14u tot 18u openingsuren: dinsdag tot en met donder 30 en van 13u30 tot 18u vrijdag tot en met zaterdag van 10u tot 12u


HOEMPAPA REDACTIE Eva Vanderborcht Esther de Graaff Nele Lefevre Lize de Roey Ine Lefevre Jana Bogaerts BESTANDSBEHEER Ward Lefever VOORPAGINA Zo’n stevige portie zal de welpen wel smaken op hun weekend.

Liefste Hoempapa, Aan het begin van het nieuwe jaar Brabbel ik weer een voorwoord voor elkaar Champagne werd er weer veel gedronken Diners die weer als een heus feestmaal pronken En dat kerstfeestje op de scouts was weer alles behalve banaal Fratsen uithalen met mijn vrienden was te geniaal Goede voornemens een nieuw leven inblazen na tweeduizendelf Helaas, voorbeeldig zijn gaat niet altijd vanzelf Incident met de zak en de Zwarte Piet volgend jaar zien te voorkomen Ja, en ook die scoutsige manieren thuis weer proberen in te tomen Kussen en nieuwjaarsbrieven zijn weer overboord Lieve woordjes hebben weer menig mens bekoord Meter en peter hebben weer hun centen gedoneerd Niettemin dit keer waren ze wel heel geĂŤmotioneerd Oma en opa kwamen vervolgens aan bod Primusje van hun, word ik toch weer flink bedot Quad als cadeautje kon er dit keer niet van af Rebelleren tegen hun eeuwige liefde is ronduit laf Spetterend vuurwerk zette 2012 verrassend in, echt straf Triomfantelijk wens ik iedereen heel veel liefde en geluk U kan het al raden; mijn nieuwe jaar kan niet meer stuk Vele glazen op een nieuwe jaar zijn geklonken Wederom hebben we eerst het oude jaar stevig uitgedronken X-aantal kussen, zoveel je maar wil, echt waar Ypsilon kreeg ik helaas niet drukklaar Zo! We vliegen erin met een nieuwe jaar! GELUKKIG NIEUWJAAR! Van je allerliefste Hoempapatisten, de Redactie

Mail ons: hoempapa@scoutsvlierbeek.be - website: www.scoutsvlierbeek.be


HOEMPAPA INFO 1

ZONDAG 1 JANUARI = GEEN SCOUTS

Op nieuwjaarsdag is het geen scouts, want iedereen is dan druk bezig met nieuwjaarsbrieven voorlezen, lekker eten en feest vieren!

2

ZATERDAG 7 JANUARI PAPIERSLAG

Voor alles een eerste keer: zie hier de eerste papierslag van 2012! Derdejaars jonggivers, givers, jinners, leiding en oudleiding worden van harte uitgenodigd op deze papierslag. Jullie zijn welkom vanaf 09.30u in de dreef van de Abdij. Koffiekoeken en soep zijn voorzien om de lege maagjes te vullen. Belangrijk: de leiding is volop aan het blokken, dus we rekenen op jullie massale opkomst!

3

ZONDAG 8 JANUARI = EERSTE VERGADERING 2012

Vanaf zondag 8 januari vinden de vergaderingen traditiegetrouw weer plaats op zondagnamiddag.

4

ZONDAG 22 JANUARI = SCHAATSEN

Zondag 22 januari gaan de kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen en jongverkenners schaatsen in Haasrode. Afspraak om 10u op de parking van de schaatsbaan. Om 12u mag iedereen daar weer opgehaald worden. Breng handschoenen, dikke kousen en 5 euro mee. En doe zeker warme kleren aan!

5

JANUARI = BLOKMAAND VOOR DE LEIDING

In januari is het de beurt aan de leiding om te zwoegen achter hun boeken. Daarom krijgt de leiding van de jongste takken de hulp van de jinners. Dit zijn de oudste leden van de scouts, die volgend jaar in leiding komen. Ook zal er regelmatig oudleiding inspringen om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende leiding aanwezig is.


HOEMPAPA INFO 6

inschrijvingen

Weer een jaar vol vreugde en plezier bij scouts Vlierbeek? Schrijf je bengels dan op tijd in. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 35 (€ 26.40 voor verzekering en taktijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen - € 8.60 voor maandelijkse Hoempapa (programmaboekje) en takwerking). Om in te schrijven moet je € 35 overschrijven naar het rekeningnummer 734-3441452-95 tav Scouts OLV Vlierbeek. Gelieve in de mededeling duidelijk de volledige naam (van het lid), m/v, geboortedatum en de tak waarvoor u inschrijft te vermelden. Om het administratieve werk wat te verlichten vragen wij u om voor ieder lid een afzonderlijke overschrijving te maken. De tak waarvoor u moet inschrijven kan u afleiden uit het geboortejaar (zie hieronder). Rond de beginleeftijd van kapoenen bestaat er binnen de beweging een algemene regel. Die luidt dat “een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar (voor 2011-2012 geboren in 2005) of in het eerste leerjaar zit”. Tak

Geboortejaar

Kapoenen meisjes

2004-2005

Kapoenen jongens

2004-2005

Kabouters

2001-2003

Welpen

2001-2003

Jonggidsen

1998-2000

Jongverkenners

1998-2000

Gidsen

1995-1997

Verkenners

1995-1997

Jin

1994

BELANGRIJK Vanaf dit jaar willen we vragen om voor ieder lid apart een fiche in te vullen. Deze fiche bevat alle noodzakelijke informatie van een lid, zowel algemene gegevens als medische. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. Je vindt de fiche verderop in deze Hoempapa en op onze website (www.scoutsvlierbeek.be). Gelieve een papieren versie af te geven aan de leiding van je kind én een digitale versie door te sturen naar administratie@scoutsvlierbeek. be. We willen met aandrang vrag en om je insc zijn reeds enke hrijving in orde le maanden be te brengen! W zi g, en er zijn no e ingeschreven g heel wat lede en dus niet ve n die nog niet rzekerd zijn. Er ontbreken ook nog heel wat fiches. Je onze website vindt deze in (www.scoutsv dividuele fiche lie rbeek.be) en in op door te sturen deze hoempa naar administr pa . G el ie ve deze atie@scoutsvl takleiding. ierbeek.be én af te geven aa n de Alvast een he

le dikke merci

!


individuele steekkaart voornaam en naam van het kind/de jongere : …………………………………………………………………………. O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ………………………………..................................................... Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven. Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.

•jaarlijks • invullen door ouders of voogd van leden • vertrouwelijk bewaard door takleiding•

Adres en bereikbaarheid Officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) Straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… Postcode : ……………………….…… Gemeente: ………………………………………………………… Telefoon : …………………………………………………………….…… Eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is Adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) Straat, nr : …………………………………………………………………………………………… Postcode : ………………………….… Gemeente : ….…………………………….……………………..

Telefoon : …….……………………………………………………….

Eventueel naam van verblijfsinstelling :………………………………………………………………………………………..………… Gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….………….. Gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….…….. E-mail van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………….………………………………. Wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

Broers of zussen in dezelfde groep? Naam : ………………………………………………………………..…………………………………… Tak : ….……………………………… Naam : ……………………………………………………………..……………………………………… Tak : .………………………………… Naam : ……………………………………………………………..……………………………………… Tak : .…………………………………

Pagina 1 van 4   


Eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deelname aan activiteiten zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

Onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : O ja

O nee

Deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Eventuele reden :

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? O nee

O ja O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………… O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………… O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

…………………………………………………………………………………………………………………………….. O andere beperkingen of zorgen :

……………………………………………………………………………………………………………………………… Medische informatie Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *

Pagina 2 van 4   


O ja O nee * gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang

Onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : O nee O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

Zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : O nee O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening :

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : O nee O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) : O ja - in welk jaar? : O nee

Bloedgroep:

………………………..………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………

Onze huisarts : Naam :

………………………………………………. Telefoon : …………………………………………………………

Aanvullende opmerkingen Onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het groepsblad, op een website van scouting, … : O ja

O nee

Zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat toestaan binnen de visie van scouting :

Pagina 3 van 4   


O nee

O ja O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

…………………………………………………………………………………………………………………… O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind :

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de jaarlijkse herziening. vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn Voornaam en naam :

..….…………………………………….………………………………………………………………

Ouder / voogd (schrappen wat niet past) van (voornaam + naam van het kind) : Datum

: …………………………………..

………………………………………………………………………………. Handtekening :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche Datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. Datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact met elkaar opnemen. Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen

   

Pagina 4 van 4   


Op 1 januari is het geen scouts, dan kunnen jullie de start van het nieuwe jaar met je familie gaan vieren.

8 januari gaan we Driekoningen zingen. Oefen alvast je zangkunsten en kom zeker verkleed!

15 januari spelen we het grote frituurspel, zeker niet te missen.

22 januari gaan we schaatsen! Meer info elders in de hoempapa.

29 januari zullen de jinners een geweldig spel voor ons maken. Omdat jullie leiding in januari examens heeft zullen de jinners hun bijstaan tijdens de vergaderingen in januari.

Een gelukkige Nieuwjaar gewenst en tot op de vergaderingen! Marthe, Hendrik, Simon en Nele


KAB OUT ERS

9/1 Ster, schaap, kindje Jezus (Kom verkleed !)

                           

29/1 Het grote jinspel

16/1 Wie vangt het eerste sneeuwvlokje?

 

       

Kaboutergroetjes Arne, Bram, Esther, Lize, Stevie, Kaat en onze helpende jinners

         

23/1 Schaatsen (zie Algemeendeel)


Zondag 01/01/2012 De leiding wenst jullie een gelukkig 2012! Om de kans te geven om het nieuwe jaar gezellig in te zetten met je familie, is het geen vergadering.

Zondag 08/01 Kom allemaal verkleed als ĂŠĂŠn van de drie koningen, want we gaan Driekoningen zingen!

Zondag 22/01 Joepie! We gaan schaatsen op de schaatsbaan van Haasrode, meer info in het begin van de hoempapa. Als er genoeg sneeuw ligt, mag je altijd een slee meenemen naar de scouts!

Zet het weekend van 30 maart tot 1 april maar al in je agenda, want dan gaan we op weekend! Een stevig poot , Raksha Bagheera Rikki Tikki Tavi Hathi Jin(ners) Baloe

Zondag 15/01 We gaan het ultratoffe sneeuwmannenspel spelen! Zondag 29/01 De jin helpt ons al een hele maand, maar nu gaan ze ook een supercool jinspel maken!


JONGGIDSEN !! 1 januari: GEEN scouts!! Wens iedereen die je tegenkomt een gelukkig nieuwjaar!

8 januari: Melchior en Balthazar kwamen uitverkleed als fotomodel. Kom het Oosten, kwamen uit het Oosten. Melchior en Balthazar kwamen uit het Oosten met hun vriend Caspar! (Kom verkleed in ĂŠĂŠn van de drie koningen!)

15 januari: Nieuwjaarsbrievenvergadering! (Het is nog niet te laat!! Schrijf nog snel een mooie nieuwjaarsbrief voor de leiding!)

22 januari:

SCHAATSEN!! (Meer info vooraan in het algemeen deel!!)

29 januari: Wij hopen op SNEEUWvergadering!! Yihaaa! Neem je slee mee als er sneeuw ligt!

Dikke nieuwjaarszoenen van jullie liefste leiding! Ine, Jana en Ans


Jeev

eesj

anua r

i!

7/0

1:Papiersla

8/0

1: Monopoly

15/

01: Hakke me

training a

s aa n w

gďƒ alle 3e jaar

vs 3 koningen!

Lakke! Allemaa

andoen! En echt

22/

01: Schaats

29/

01: Testost

ig

ez

l een

t en

pe

!

en

iedere

en

eron – vergader

ing!

Voorwerp van de maand: fietshelm (15/01 wordt dit een pet!) Puntje voor de agenda: 9-11 maart is het weekend!!


1 januari: geen scouts. 7 januari: papierslag, klaar voor een nieuwe tip? 8 januari: spel vrijdag 13 januari: discoschaatsen, 4.5 euro, handschoenen, 19u30 aan de schaatsbaan van leuven, om 22 u gaan we van het ijs. 22 januari: spel 29 januari: spel breng slee mee als het sneeuwt. groeten van uw leiding.

Verkozen tot lelijkste maandprogramma van het jaar!


Hoempapa Januari 2012: Zondag 1 Januari: geen vergadering, vandaag mogen jullie je nieuwjaarsbrief aan de bomma gaan voorlezen. Zaterdag 7 Januari: Papierslag + Frituristische filmavond, om 19:00u aan de lokalen. We gaan met zen allen naar de lokalen na de papierslag. Eten en film worden voorzien. Vrijdag 13 Januari: Discoschaatsten, trek je leukste joggingbroek aan en kom om 19:30u naar de schaatsbaan te Haasrode met â‚Ź4,5 op zak.. Zonadg 22 Januari: Dikzakkenvergadering. Zondag 29 Januari: Das Experiment, kom allemaal want het gaat knallen. Ik weet uw huis wonen! Vrolijk Pasen! Lalala, geld!

Stevige linker: Simon, Brecht & Mica.


HOEMPAPA foto’’'s >>

KABOUTERS


HOEMPAPA spe l >> Origami

Spelletjes voor jong en ouder!


HOEMPAPA LEID ING >>

EEN BIJDRAGE VAN DE WELPENLEIDING We willen jullie graag het team dat de welpen leidt even  voorstellen.  Naam: Mathias Declercq  Welpennaam: Hathi   Totem: Wendbare Tapir  Leeftijd: 19 lentes  Hobby’s: Voetbal en wat andere sporten, en ook een b eetje scouts  Studies: Bachelor of Science in de biochemie en de biot echnologie Lievelingseten: LASAGNE!!!  Favoriete scoutsspelletje: Sluipdropping  Favoriete citaat: Ik ben het oneens met wat je zegt, m aar ik zal tot de dood je recht verdedigen om  het te zeggen.  Naam: Eva Perremans   Welpennaam: Raksha   Totem: Wilskrachtige Collie   Leeftijd: 18 j.   Studies: Taal –en Letterkunde   Lievelingseten: Lasagne   Favoriete scoutsspelletje: Ninja   Favoriete citaat: Ge moet het kanneke laten staan en h et willeke pakken.   Naam: Pieterjan Uytterhoeven  Welpennaam: Rikki Tikki Tavi  Totem: Ontembare Arend  Leeftijd: 18 jaar  Hobby’s: Scouts, Scouts, Scouts, squash, frisbee en mu ziek  Studies: Talen‐Wetenschappen in de Ring Leuven  Lievelingseten: Spaghetti special met extra bolognaises aus en extra  kaas.  Favoriete scoutsspelletje: Blaaspijpen  Favoriete citaat: There are no answers only questions  and we're all  strangers to the truth  Naam: Roel Lefevre  Welpennaam: Baloe  Totem: Kruiende Kauw  Leeftijd: 18 jaar  Hobby’s: Scouts en voetbal bij VK Linden  Studies: Industrieel Ingenieur aan GroepT  Lievelingseten: Steak met peperroomsaus en frietjes  Favoriete scoutsspelletje: Een goed bosspel  Favoriete citaat: Meedoen is belangrijker dan winnen!     


HOEMPAPA LEID ING >>

EEN BIJDRAGE VAN DE WELPENLEIDING Naam:  Emilia Versluys‐Victor  Welpennaam: Bagheera   Totem: expressieus roodborstje   Leeftijd: 19 jaar   Hobby’s: Scouts en Gossip Girl, the oc, grey's anatom y, mijn restaurant!, thuis en desperate  houswives kijken   Studies: Humane wetenschappen   Lievelingseten:   Lasagne uit een pakske of frieten met stoofvleessa us en nen bicky derbij   Favoriete scoutsspelletje: Sluipdropping en kindjes  drillen   Favoriete citaat: Astrid Bryan over den John: “ Ik  zie den John overal in. Ik zie den John zelfs in een  appelsien.”   Als welpenleiding vinden wij het belangrijk dat je le ert sjorren, om je hierbij te helpen staat hieronder  een kleine handleiding hoe het werkt. 

Je gebruikt de kruissjorring om twee palen dwars o p elkaar vast te zetten in de vorm van een  kruis. Het is de bedoeling dat je de twee palen nad at de sjorring is aangebracht niet meer  ten opzichte van elkaar kunnen bewegen en er zwa re lasten op kunnen rusten.  Om te starten beginnen we met een mastworp op  de staande paal onder de plaats waar de  palen zullen op elkaar komen. Het is best dat je tijde ns het sjorren beide handen kunt  gebruiken, een hulpje die de palen vasthoud is dus  geen overbodige luxe. Haal nu het touw  dat vastzit aan de staande paal, voor de dwarspaal  van onderen naar boven.  Tijdens het sjorren haal je het touw alleen horizont aal en verticaal heen en weer, nooit  diagonaal. Je haalt het touw dus nooit dwars over e en van de palen. Door het touw zo voor  en achter de palen langs te halen komen ze strak te gen elkaar aan te zitten. Vergeet niet het  touw na elk ronde goed aan te trekken zodat er zo m in mogelijk speling in zit. Maak het  rondje om de palen drie tot vier keer, afhankelijk va n de dikte van de palen en de last die de  sjorring zal moeten dragen.  Om te zorgen dat er geen speling meer zit in de sjor ring ga je woelen. Woelen houdt in dat je  (zoals je op de afbeelding ziet) het touw tussen de  twee palen om zich zelf heen gaat halen.  Zo trek je het touw boven en onder en boven de d warsbalk naar elkaar toe zodat de knoop  strakker komt te zitten. Ook hier maak een drietal ro ndes en zorg je dat je elke ronde het  touw goed aantrekt. Er mag nu geen enkele speling m eer overblijven.  Om te zorgen dat de sjorring niet meer los raakt leg  je het touw uiteindelijk met een  mastworp vast aan  de dwarsbalk 


30

Wannes J - jongenskap. - 8

23

Mirte B - kabouter - 9

16

Laurent VH - JV - 13

31

24

17

10

9

4

25

18

11

Marie V - jonggids - 12

wo

Bram H - jongenskap. - 7 Robbe F - JV - 12

3

di

2

Robin D - verkenner - 17

MA

JANUARI 2012

do

26

19

12

5

20

13

6

27

Jasper W - jongenskap. - 7

vr 7

Stan L - welp - 9

28

21

Pieter V - JV - 13 Bavo L - jk.leider - 21

14

Noor C - meisjeskap. - 7 Birgit F - meisjeskap. - 8

za

zo

29

22

15

8

1


De adressenlijst van de leiding 2011 - 2012 KAPOENEN (meisjes) mail: meisjeskapoenenleiding@scoutsvlierbeek.be Nele Lefevre Molenveldlaan 13 3010 Kessel-Lo Marthe Masschelein Wijnbergenstraat 19 3010 Kessel-Lo Hendrik De Mont Groddeweg 22 3010 Kessel-Lo Simon Uytterhoeven J. Wautersstraat 14 3010 Kessel-Lo KAPOENEN (jongens) mail: jongenskapoenenleiding@scoutsvlierbeek.be Jana Van Poeck Bergstraat 106 3010 Kessel-Lo Bavo Lefever Weergalmlaan 7 3010 Kessel-Lo Brecht Hugaerts Mechelsestraat 112 3000 Leuven Bram Declercq Wijnbergenstraat 15 3010 Kessel-Lo KABOUTERS mail: kabouterleiding@scoutsvlierbeek.be Lize de Roey Opvoedingstraat 6 3010 Kessel-Lo Esther de Graaff Kortrijksestraat 330 3010 Kessel-Lo Bram Deckers Ruiterslaan 16 3010 Kessel-Lo Kaat Volckaert Bergstraat 28 3010 Kessel-lo Stevie Theunis Klein Langeveld 71 3220 Holsbeek Arne Meulemans Holsbeeksesteenweg 267 3010 Kessel-Lo WELPEN mail: welpenleiding@scoutsvlierbeek.be Mathias Declercq Wijnbergenstraat 15 3010 Kessel-lo Emilia Victor-Versluys Liemingenstraat 13 3010 Kessel-lo Eva Perremans Koning Leopold III-laan 37 3001 Heverlee Roel Lefevre Molenveldlaan 13 3010 Kessel-Lo Pieterjan Uytterhoeven J. Wautersstraat 14 3010 Kessel-Lo JONG-GIDSEN mail: jogileiding@scoutsvlierbeek.be Jana Bogaerts Sneppenstraat 91 3010 Kessel-Lo Ine Lefevre Molenveldlaan 13 3010 Kessel-Lo Ans Peeters Kortrijksestraat 91 3010 Kessel-Lo JONG-VERKENNERS mail: jvleiding@scoutsvlierbeek.be Seppe De Bruyn Gemeentestraat 92 3010 Kessel-lo Jelle Van Wesemael Steenbakkerijstraat 14 3010 Kessel-lo Vincent D’Haese Jozef Pierrestraat 80 3010 Kessel-Lo GIDSEN mail: gidsenleiding@scoutsvlierbeek.be Sanne Moris Holsbeeksesteenweg 338 3010 Kessel-Lo Tijs Vanmellaert Schoolbergenstraat 59 3010 Kessel-Lo VERKENNERS mail: verkennerleiding@scoutsvlierbeek.be Michiel Maeyaert Opvoedingstraat 6 3010 Kessel-Lo Brecht Peeters Kortrijksestraat 91 3010 Kessel-Lo Simon Poisquet Wilselsesteenweg 55 3010 Kessel-Lo JIN mail: jinleiding@scoutsvlierbeek.be Bram Sciot Meesberg 7 3220 Holsbeek Lotte De Bruyn Gemeentestraat 92 3010 Kessel-Lo Evelien Van Bockstal E. Gilbertstraat 8 3000 Leuven Mattias Masschelein Wingeweg 36 3220 Holsbeek GROEPSLEIDING mail: groepsleiding@scoutsvlierbeek.be Ward Lefever Weergalmlaan 7 3010 Kessel-Lo Evert Van Deun L. Beosierlaan 3 3010 Kessel-Lo Michiel Maeyaert Opvoedingstraat 6 3010 Kessel-Lo VERHUUR LOKALEN mail: lokalen@scoutsvlierbeek.be Jana Van Poeck Bergstraat 106 3010 Kessel-Lo ADMINISTRATIE mail: administratie@scoutsvlierbeek.be Lize De Roey Opvoedingstraat 6 3010 Kessel-Lo

Alle informatie: www.scoutsvlierbeek.be Mail ons op: hoempapa@scoutsvlierbeek.be Geen Hoempapa ontvangen? administratie@scoutsvlierbeek.be Rekeningnummer: 734-3441452-95

0498/33 83 98 0496/82 84 85 0479/51 21 98 0478/70 17 24 0484/90 58 88 0494/35 36 66 0494/76 49 31 0478/73 20 13 0475/45 91 22 0486/10 19 92 0498/77 28 23 0472/84 39 05 0470/62 30 11 0493/57 03 40 0472/63 62 44 0477/19 02 16 0478/43 97 01 0497/16 03 22 0474/72 66 75 0499/34 89 91 0497/02 15 57 0476/22 27 04 0474/71 76 48 0486/22 43 59 0495/16 79 38 0498/75 82 66 0499/18 83 68 0477/22 16 81 0498/05 92 17 0494/62 71 10 0486/50 43 85 0479/52 77 47 0477/67 28 40 0472/78 29 99 0474/49 29 19 0498/47 65 89 0477/22 16 81 0484/90 58 88 0475/45 91 22

HOEMPAPA

Hoempapa januari 2012  

Maandblad van de scoutsgroep Vlierbeek. Editie januari 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you