Page 1

Afgiftekantoor: Leuven-Philips, P608297 (verschijnt niet in Juli en Augustus)

V.U.: Ward Noelmans, Holsbeeksesteenweg 346, 3010 Kessel-Lo

BelgiĂŤ - Belgique B.P 3000 Leuven Philips 2/2495

P608297

Maandblad van Scouts en Gidsen O.L.V.-Vlierbeek | jaargang 22 # 10

juni 2010


Diestsevest 92 3000 Leuven u tel. 016/23 55 25 u mail: winkel.leuven@hopper.be

ons groep snummer is: B2503M ( meisjes) B2504S (j ongens)

dag van 14u tot 18u openingsuren: dinsdag tot en met donder 30 en van 13u30 tot 18u vrijdag tot en met zaterdag van 10u tot 12u


HOEMPAPA Allerliefste vriendjes, vriendinnetjes en anderen, Grote weemoed en immense droefheid heerst er in onze tere hartjes. De liefde die het afgelopen jaar heerste was van een nooit geziene schoonheid. Zij weerstond de economische crisis met gemak, want liefde is onbetaalbaar. Zij blokkeerde de algemene verzuring met grootsheid. Zij scheen door aswolken heen en boven haat uit. Zij trof ons allen niemand uitgezonderd, genadeloos. Maar het verder tikken van de tijd hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Al gauw, boezemvrienden, moeten wij, te vroeg, afscheid nemen van BESTANDSBEHEER elkaar. Maar wij zeggen u geen vaarwel, want na een kleine onderbreking van drie weken, die echter eindeloos lang zal Ward Noelmans duren door verveling, zijn wij alweer daar. U zal de liefde zien stralen van kilometers ver, neen, een wegbeschrijving naar het VOORPAGINA kampterrein zal waarlijk onnodig zijn. Zoals een ster de drie Het is er aan te zien dat deze koningen geleid heeft zullen onze liefdestralen u leiden naar jinner zijn laatste maanden ons hart toe. Maar eigenlijk leven wij te veel in hoop voor de toekomst en in nostalgie van het verleden. We leven echter nu, als LID doorstaat. Vanaf en nu is het nog scouts! Driewerf hoera! Wat staat er ons wel het volgende scoutsjaar niet allemaal te wachten in juni, mooi weer, scouts op vrijdag, is hij een verantwoordelijk een zeetrip, zotte tijden! Haa, de zee, zoute plaats van vertier LEIDER van uw kinderen. en zonnecrème-glimmende lichamen, zand in de broek en in de poep. Fascinerend daadwerkelijk. In het leven naast de scouts, de realiteit genoemd, is er natuurlijk de wereldbeker voetbal in Zuid-Afrika en nieuwe verkiezingen. Na de wanprestatie van onze leidingsploeg (misten ze soms een sterspeler?) tegen de giverinas zullen wij niet aanwezig zijn, noch gemist worden, op de wereldbeker. Misschien is het tweede grote circus dan een oplossing en gaan we de politiek in. Stem alvast op ons, want samen, met onze onnoemelijk grote liefde, zullen wij dit land regeren. goed bestuur, hoera! Er zal niets meer gesplitst worden, neen, alles zal samensmelten in onze liefdeskroes. Vredig samen leven zullen we! En anders halen we dictatoriale ijzeren handschoen wel boven om onze beloofde fluwelen handschoen te vervangen. Zo gaat dat nu eenmaal met verkiezingsbeloftes.

REDACTIE Yana Van Voorden Lize De Roey Eline Sciot Tim Vanderlinden Brecht Van Duppen

Voor de liefde, de zee, poepzand, Zuid-Afrikaanse vuvuzela’s en holle verkiezingsbeloftes: een welgemeende hoera, jipiejee, hoezee, dank u wel en tot ziens! Stevige linker, de redactie.

Mail ons: hoempapa@scoutsvlierbeek.be - website: www.scoutsvlierbeek.be


HOEMPAPA INFO 1

Vergaderingen in juni

De examenperiode is weer aangebroken.. De leiding en oudste leden zitten volop te zwoegen achter hun stapel boeken. Maar af en toe wat ontspanning is gezond, vandaar gaan de vergaderingen in juni door op vrijdagavond. Voor de kapoenen en kawellen van 19-20.30u, voor jonggivers en givers van 19-21.30u (tenzij anders vermeld in het maandprogramma).

2

Zee zondag 27/06

Hoeraa, hoezee en olé pistolé, zondag 27 juni gaan we naar zee! We verzamelen om 8u aan de Westerpoort (abdijschool Vlierbeek) en zijn hier omstreeks 19u terug. Breng zeker ZONNECÈME, pet, zwemgerief, bokes, drinken, koeken, fruit, strandspeelgoed en 10 euro (kostprijs bus) mee. Een dag vol strandplezier verzekerd!

3

Papierslag 03/06

Zaterdag 3 juli is het de laatste papierslag van het jaar! Dé kans om je Popeye-kwaliteiten te tonen! We verwachten iedereen vanaf derdejaars jonggivers vanaf 09.30u in de dreef.

4

Kamp... kamp... kamp...

Het kamp zal doorgaan in Bohon. De inschrijvingen gebeuren door de betaling van het kampgeld ten laatste voor 1 juli. Voor elk kind dient een aparte betaling gemaakt te worden met de vermelding van de naam en de tak van het kind. Kampdata kapoenen

25-30 juli

50 euro

kawellen:

23-30 juli

70 euro

(jong)givers:

20-30 juli

100 euro

Jin gaan op buitenlands kamp, hiervoor zal informatie tot u komen via alternatieve kanalen. De betaling kan gebeuren op het volgende rekeningnummer. 734-3441452-95 op naam van Scouts OLV Vlierbeek Vanaf eind mei krijg je van je leiding een kampboekje met alle informatie over het kamp. Vergeet je niet in te schrijven voor 1 juli.


HOEMPAPA INFO 5

Belangrijke data september

In september zijn we er weer: o Papierslag 4/9 o Overgangsweekend 11-12/9 o Openingsfeest (van de nieuwste lokalen): 18/9 o Eerste nieuwe vergadering: 25/9

6

Inschrijvingen volgend scoutsjaar

Je kan je voor het volgende scoutsjaar inschrijven vanaf 10 augustus. INFO INSCHRIJVINGEN HOEMPAPA SEPTEMBER! We hopen jullie allemaal opnieuw te mogen verwelkomen!

7

bouwinfo

Ons bouwproject loopt op rolletjes. De ruwbouw staat er en de volgende aannemers zijn al ingepland voor de verdere afwerking (dakisolatie, dakwerken, ...). Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Om de gebouwen volledig te kunnen afwerken (ramen, deuren, verwarming,...) , zitten we met nog een klein maar toch serieus tekort. Om onze organisatie niet aan een lening te moeten binden zijn we daarom nog steeds hard op zoek naar renteloze leningen en fiscaal aftrekbare giften. Uitleg over ons project, de sponsoringmogelijkheden en het fiscale voordeel kunt u terugvinden in de rubriek www. scoutsvlierbeek.be/bouw.html in het verslag van de infoavond. Uw gift is voor ons van goudwaarde. Alvast hartelijk bedankt!!!�


Vr. waterspelletjes Vr. we bouwen een kamp !!!

Vr. bergvergadering

Zo. We gaan naar zee!!!

Groetjes van jullie leiding: Bavo, Marthe, Nele, Tim en Vincent


JULLIE KRIJGEN OOK EEN KAMPBOEKJE DEZE MAAND !!! BRECHTJE ELI’TJE SIMONNEKE HENDRIKSKE

BOKJEUH


centerfoldtijd

Een A3-formaat Hoempapa is geweldig! Als het aantal pagina’s geen veelvoud van 4 is Ên het is afgelopen met fuif-, quiz-,jin-zoekt-werkreclame als paginavulling, dan is het centerfoldtijd!


OH NEE DE LAATSTE JOGI SCOUTSMAAND!!! HOEJAMMERISDAT?gelukkigHOEJAMMERISDAT?gaanHOEJAMMERISDAT?weHOEJAMMERISDAT?dez eHOEJAMMERISDAT?maandHOEJAMMERISDAT?nogHOEJAMMERISDAT?lekkerHOEJAMMERISDAT?ve elHOEJAMMERISDAT?pretHOEJAMMERISDAT?belevenHOEJAMMERISDAT?zodatHOEJAMMERISDAT?d itHOEJAMMERISDAT?zwaarHOEJAMMERISDAT?nieuwsHOEJAMMERISDAT?tochHOEJAMMERISDAT?w atHOEJAMMERISDAT?minderHOEJAMMERISDAT?ergHOEJAMMERISDAT?wordt!HOEJAMMERISDAT?D enkHOEJAMMERISDAT?erHOEJAMMERISDAT?vooralHOEJAMMERISDAT?aanHOEJAMMERISDAT?datH OEJAMMERISDAT?hetHOEJAMMERISDAT?dezeHOEJAMMERISDAT?maandHOEJAMMERISDAT?vrijdag avondvergaderingenHOEJAMMERISDAT?zijnHOEJAMMERISDAT?wegensHOEJAMMERISDAT?dikkeHO EJAMMERISDAT?cursussenHOEJAMMERISDAT?dieHOEJAMMERISDAT?inHOEJAMMERISDAT?onzeHO EJAMMERISDAT?enHOEJAMMERISDAT?ookHOEJAMMERISDAT?jullieHOEJAMMERISDAT?hoofdenHOE JAMMERISDAT?geproptHOEJAMMERISDAT?moetenHOEJAMMERISDAT?wordenHOEJAMMERISDAT?z odatHOEJAMMERISDAT?weHOEJAMMERISDAT?ookHOEJAMMERISDAT?ditHOEJAMMERISDAT?jaarH OEJAMMERISDAT?eenHOEJAMMERISDAT?kusHOEJAMMERISDAT?vanHOEJAMMERISDAT?deHOEJAM MERISDAT?jufHOEJAMMERISDAT?krijgenHOEJAMMERISDAT?enHOEJAMMERISDAT?weerHOEJAMME RISDAT?eenHOEJAMMERISDAT?bankHOEJAMMERISDAT?vooruitHOEJAMMERISDAT?mogenHOEJAM MERISDAT?volgendHOEJAMMERISDAT?jaar.HOEJAMMERISDAT?DezeHOEJAMMERISDAT?vergaderin genHOEJAMMERISDAT?gaanHOEJAMMERISDAT?doorHOEJAMMERISDAT?vanHOEJAMMERISDAT?19 uHOEJAMMERISDAT?totHOEJAMMERISDAT?21u30.HOEJAMMERISDAT?OpHOEJAMMERISDAT?4/6H OEJAMMERISDAT?verwachtenHOEJAMMERISDAT?weHOEJAMMERISDAT?julliHOEJAMMERISDAT?inH OEJAMMERISDAT?volledigeHOEJAMMERISDAT?sportoutfitHOEJAMMERISDAT?opHOEJAMMERISDAT? jullieHOEJAMMERISDAT?stalenHOEJAMMERISDAT?rosHOEJAMMERISDAT?aanHOEJAMMERISDAT?de HOEJAMMERISDAT?lokalen.HOEJAMMERISDAT?NeemHOEJAMMERISDAT?ookHOEJAMMERISDAT?3e uroHOEJAMMERISDAT?mee.HOEJAMMERISDAT?DeHOEJAMMERISDAT?weekHOEJAMMERISDAT?nad ien,HOEJAMMERISDAT?opHOEJAMMERISDAT?11/6HOEJAMMERISDAT?gaanHOEJAMMERISDAT?weH OEJAMMERISDAT?zwemmenHOEJAMMERISDAT?inHOEJAMMERISDAT?hetHOEJAMMERISDAT?meer HOEJAMMERISDAT?vanHOEJAMMERISDAT?Rotselaar.HOEJAMMERISDAT?JullieHOEJAMMERISDAT?o udersHOEJAMMERISDAT?mogenHOEJAMMERISDAT?jullieHOEJAMMERISDAT?daarHOEJAMMERISDA T?afzettenHOEJAMMERISDAT?enHOEJAMMERISDAT?laterHOEJAMMERISDAT?ookHOEJAMMERISDAT ?weerHOEJAMMERISDAT?komenHOEJAMMERISDAT?ophalen.HOEJAMMERISDAT?VergeetHOEJAMME RISDAT?zekerHOEJAMMERISDAT?jeHOEJAMMERISDAT?zwemgeriefHOEJAMMERISDAT?nietHOEJAM MERISDAT?enHOEJAMMERISDAT?doeHOEJAMMERISDAT?ookHOEJAMMERISDAT?allemaalHOEJAMM ERISDAT?eenHOEJAMMERISDAT?zonnedansjeHOEJAMMERISDAT?wantHOEJAMMERISDAT?hetHOEJ AMMERISDAT?isHOEJAMMERISDAT?nodigHOEJAMMERISDAT?zoalsHOEJAMMERISDAT?hetHOEJAMM ERISDAT?erHOEJAMMERISDAT?nuHOEJAMMERISDAT?uitziet!HOEJAMMERISDAT?DeHOEJAMMERIS DAT?18eHOEJAMMERISDAT?isHOEJAMMERISDAT?hetHOEJAMMERISDAT?deHOEJAMMERISDAT?aller laatsteHOEJAMMERISDAT?normaleHOEJAMMERISDAT?vergadering.HOEJAMMERISDAT?EnHOEJAMM ERISDAT?omHOEJAMMERISDAT?inHOEJAMMERISDAT?schoonheidHOEJAMMERISDAT?afHOEJAMME RISDAT?teHOEJAMMERISDAT?sluitenHOEJAMMERISDAT?gaanHOEJAMMERISDAT?weHOEJAMMERIS DAT?lekkerHOEJAMMERISDAT?bbq’en.HOEJAMMERISDAT?KomHOEJAMMERISDAT?dusHOEJAMMERI SDAT?metHOEJAMMERISDAT?eenHOEJAMMERISDAT?legeHOEJAMMERISDAT?maagHOEJAMMERISD AT?enHOEJAMMERISDAT?eenHOEJAMMERISDAT?vlezekeHOEJAMMERISDAT?naarHOEJAMMERISDA T?deHOEJAMMERISDAT?lokalen,HOEJAMMERISDAT?voorHOEJAMMERISDAT?deHOEJAMMERISDAT? groentjesHOEJAMMERISDAT?enHOEJAMMERISDAT?deHOEJAMMERISDAT?andereHOEJAMMERISDAT ?dingenHOEJAMMERISDAT?zullenHOEJAMMERISDAT?wijHOEJAMMERISDAT?welHOEJAMMERISDAT? zorgen.HOEJAMMERISDAT?ZoalsHOEJAMMERISDAT?elkHOEJAMMERISDAT?jaarHOEJAMMERISDAT? gaanHOEJAMMERISDAT?weHOEJAMMERISDAT?ookHOEJAMMERISDAT?dezeHOEJAMMERISDAT?keer HOEJAMMERISDAT?naarHOEJAMMERISDAT?deHOEJAMMERISDAT?zeeHOEJAMMERISDAT?metHOEJ AMMERISDAT?heelHOEJAMMERISDAT?deHOEJAMMERISDAT?scoutsHOEJAMMERISDAT?opHOEJAMM ERISDAT?zondagHOEJAMMERISDAT?27juniHOEJAMMERISDAT?MaarHOEJAMMERISDAT?meerHOEJA MMERISDAT?informatieHOEJAMMERISDAT?hieroverHOEJAMMERISDAT?vindHOEJAMMERISDAT?jeH OEJAMMERISDAT?eldersHOEJAMMERISDAT?inHOEJAMMERISDAT?hetHOEJAMMERISDAT?boekjeHO EJAMMERISDAT?terug!HOEJAMMERISDAT?OmHOEJAMMERISDAT?afHOEJAMMERISDAT?teHOEJAMM ERISDAT?sluitenHOEJAMMERISDAT?willenHOEJAMMERISDAT?weHOEJAMMERISDAT?tochHOEJAMM ERISDAT?nogHOEJAMMERISDAT?evenHOEJAMMERISDAT?meldenHOEJAMMERISDAT?datHOEJAMME RISDAT?hetHOEJAMMERISDAT?zeerHOEJAMMERISDAT?jammerHOEJAMMERISDAT?isHOEJAMMERI SDAT?datHOEJAMMERISDAT?hetHOEJAMMERISDAT?scoutsjaarHOEJAMMERISDAT?alHOEJAMMERIS DAT?omHOEJAMMERISDAT?is,HOEJAMMERISDAT?maarHOEJAMMERISDAT?datHOEJAMMERISDAT?h etHOEJAMMERISDAT?kersjeHOEJAMMERISDAT?opHOEJAMMERISDAT?deHOEJAMMERISDAT?taartH OEJAMMERISDAT?nogHOEJAMMERISDAT?moetHOEJAMMERISDAT?komen.HOEJAMMERISDAT?Nam elijkHOEJAMMERISDAT?kamp!!!HOEJAMMERISDAT?DusHOEJAMMERHETOOKISDATHETALGEDAANI SKOMZEKERMEEOPKAMPWANTDATWORDTNOGGEWELDIGERDANGEWELDIG!!!zoenenjullieleidingxx


Hoempapa jv’s Juni: 4 juni: water 11 juni: meer van rotselaar (afspraak aan de lokalen, kom zeker met een fiets die fietst!) 18 juni: highlandgames 27 juni: zee Allemaal vrijdagavondvergaderingen (19u tot 21u30) aan de lokalen, behalve zee (zie elders hoempapa) Groeten, De JV-leiding

PS: De vergaderingen worden niet zo saai als dit maandprogramma.


HOEMPAPA foto’’'s >>

de jin


HOEMPAPA spe l >>

Spelletjes voor jong en ouder!

Drrrrrrrroedelen maar… Drrrrrrrroedelen maar…

1.

2.

3.

4.

6.

9.

Oplossingen: 1. onderzeeër 2. achtereenvolgens 3. sloper 4. naakt 5. opgeven 6. zonderling 7. kanarie 8. grondwet 9. eend 10. dringend

7.

5.

8.

10.


HOEMPAPA wie? >>

wie is wie? jinleiding

Naam: Evert “Teefke” Van Deun

Leeftijd: 21

Totem: Genietende Slaapmuis

Studie/werk: 3e bachelor geneeskunde

Favoriete vergadering: All-time classic: A-team vergadering Lekkerste scoutsgerecht: Een tussendoor-krokske uit de fourage! Op de wc houd ik me bezig met: sudoku-en op mijn gsm. Level 67!!! Lievelingslied: Fabrizio - Sjiek is mich dat! Levenswijsheid: ...Want tussen droom en daad, staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren. (W. Elsschot)

Naam: jan creuwels

Leeftijd: 22

Totem: ondernemende lampongaap Studie/werk: plant/groenmanagement Favoriete vergadering: oorlogje spelen met blaaspijpen Lekkerste scoutsgerecht: macaroni met hesp en kaassaus zonder hesp Op de wc houd ik me bezig met: de spijsvertering stimuleren Lievelingslied: tone selector - russian roulette Levenswijsheid: rijmt het, dan is het waar!

Naam: pieter Stijnen

Leeftijd: 23

Totem: vastberaden kariboe Studie/werk: Master in Biomedische Wetenschappen, Geslaagd met Onderscheiding Favoriete vergadering: Rambotocht Lekkerste scoutsgerecht: spaghetti zonder vlees Op de wc houd ik me bezig met: Ik concentreer me gewoon Lievelingslied: Sjiek is Mich dat - Fabrizio Levenswijsheid: ‘A man can be happy with any woman as long as he does not love her.’ - Oscar Wilde


7

22

29

21

28

8

1

15

di

14

Michael S - oudlied. - 25

MA

juni 2010

30

23

16

9

2

Evelien - welp.leid. - 22

wo

24

17

10

3

Yana - gidsenleid. - 22

Evert - JV - 15

do vr

Uw verjaardag op de kalender? Schrijf je in op het forum en vul je verjaardag in in je profiel.

25

18

11

4

5

26

19

12

Eva - kap.leidster - 20

za

27

20

13

6

Brecht P - welp.leid. - 19

ZEE

zo


De adressenlijst van de leiding 2009 - 2010 KAPOENEN (meisjes) mail: meisjeskapoenenleiding@scoutsvlierbeek.be Ine Lefevre Molenveldlaan 13 3010 Kessel-Lo Eva Vanderborcht Heidelaan 18 3001 Heverlee Bram Deckers Ruiterslaan 16 3010 Kessel-Lo Lien Steurs Borstelstraat 3010 Kessel-Lo Jana Van Poeck Bergstraat 106 3010 Kessel-Lo KAPOENEN (jongens) mail: jongenskapoenenleiding@scoutsvlierbeek.be Tim Vanderlinden L. Ruelensstraat 5 3010 Kessel-Lo Bavo Lefever Weergalmlaan 7 3010 Kessel-Lo Nele Lefevre Molenveldlaan 13 3010 Kessel-Lo Marthe Masschelein Wijnbergenstraat 19 3010 Kessel-Lo Vincent D’Haese Jozef Pierrestraat 3010 Kessel-Lo KABOUTERS mail: kabouterleiding@scoutsvlierbeek.be Lize De Roey Kortrijksestraat 152 3010 Kessel-Lo Ans Peeters Kortrijksestraat 91 3010 Kessel-Lo Esther De Graaff Kortrijksestraat 3010 Kessel-Lo Jana Bogaerts Sneppenstraat 91 3010 Kessel-Lo WELPEN mail: welpenleiding@scoutsvlierbeek.be Evelien Van Bockstal E. Gilbertstraat 8 3000 Leuven Eli Bogaerts Sneppenstraat 91 3010 Kessel-Lo Hendrik De Mont Groddeweg 22 3010 Kessel-Lo Brecht Peeters Kortrijksestraat 3010 Kessel-Lo Simon Poisquet Liemingenstraat 3010 Kessel-Lo JONG-GIDSEN mail: jogileiding@scoutsvlierbeek.be Nuria Terrones y Hernandez Tarweschoof 1 3010 Kessel-Lo Ward Lefever Weergalmlaan 7 3010 Kessel-Lo Simon Uytterhoeven J. Wautersstraat 14 3010 Kessel-Lo Amber Van Uytsel Diestsesteenweg 244 3010 Kessel-Lo JONG-VERKENNERS mail: jvleiding@scoutsvlierbeek.be Tijs Vanmellaert Schoolbergenstraat 59 3010 Kessel-Lo Bram Sciot Meesberg 7 3220 Holsbeek Lotte De Bruyn Gemeentestraat 92 3010 Kessel-Lo Sanne Moris Holsbeeksesteenweg 338 3010 Kessel-Lo GIDSEN mail: gidsenleiding@scoutsvlierbeek.be Yana Vanvoorden Leuvensebaan 307 3220 Holsbeek Sam Vandevelde Holsbeeksesteenweg 286D 3010 Kessel-Lo Eline Sciot Meesberg 7 3220 Holsbeek VERKENNERS mail: verkennerleiding@scoutsvlierbeek.be Michiel Maeyaert Hoveniersdreef 3 3001 Heverlee Lars De Graaff Kortrijksestraat 330 3010 Kessel-Lo Mattias Masschelein Wingeweg 36 3220 Holsbeek JIN mail: jinleiding@scoutsvlierbeek.be Pieter Stijnen Bergstraat 31 3010 Kessel-Lo Jan Creuwels Wolvendreef 85 3210 Linden Evert Van Deun L. Beosierlaan 3 3010 Kessel-Lo GROEPSLEIDING mail: groepsleiding@scoutsvlierbeek.be Sander Van Poeck Bergstraat 106 3010 Kessel-Lo Ward Noelmans Holsbeeksesteenweg 346 3010 Kessel-Lo Carl Jacquemyn Jonkvrouwlaan 1 3210 Linden VERHUUR LOKALEN mail: lokalen@scoutsvlierbeek.be Klaar Vanmellaert Schoolbergenstraat 59 3010 Kessel-Lo

Alle informatie: www.scoutsvlierbeek.be Mail ons op: hoempapa@scoutsvlierbeek.be Geen Hoempapa ontvangen? secretariaat@scoutsvlierbeek.be Rekeningnummer: 734-3441452-95

0497/02 15 57 0494/34 18 83 0498/77 28 23 0499/18 08 17 0484/90 58 88 0478/53 08 74 0494/35 36 66 0498/33 83 98 0496/82 84 85 0495/16 79 38 0475/45 91 22 0476/22 27 04 0486/10 19 92 0499/34 89 91 0477/67 28 40 0499/34 89 99 0479/51 21 98 0498/05 92 17 0494/62 71 10 0494/88 01 77 0474/49 29 19 0478/70 17 24 0498/20 77 57 0499/18 83 68 0486/50 43 85 0479/52 77 47 0498/75 82 66 0495/73 12 16 0499/22 91 97 016/44 32 52 0477/22 16 81 0484/86 13 27 0472/78 29 99 0479/24 80 61 0485/38 71 29 0498/47 65 89 0472/22 69 52 0495/42 13 68 0498/83 84 84 0494/42 19 98

HOEMPAPA

Hoempapa juni 2010  

Maandblad van de Scoutsgroep Vlierbeek juni 2010

Hoempapa juni 2010  

Maandblad van de Scoutsgroep Vlierbeek juni 2010

Advertisement