Page 1

Defensie Staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Defensie: Voor een veilig en welvarend Nederland

Nederlandse militairen zijn dagelijks actief in Nederland en het buitenland. Hiermee levert Defensie een bijdrage aan de veiligheid en welvaart van Nederland en de Nederlanders.

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Hoe wordt Defensie bestuurd? Minister van Defensie

Minister van Defensie (Jeanine) Hennis-Plasschaert

Secretaris-generaal drs. (Erik) Akerboom

Bestuursstaf Commandant der Strijdkrachten Generaal (Tom) Middendorp

Koninklijke Marine

Koninklijke Landmacht

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Marechaussee

Commando DienstenCentra

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine draagt zorg voor veiligheid op en vanuit zee. Dichtbij huis en wereldwijd

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Koninklijke Landmacht

Wereldwijd ‘boots on the ground’: om de belangen van Nederland en haar mensen te beschermen. Waar ook ter wereld.

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Koninklijke Luchtmacht

Domineert het luchtruim en creĂŤert daarmee vrijheid van handelen voor operaties vanuit de lucht, te land en ter zee.

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Koninklijke Marechaussee

Militair ĂŠn politie; in Nederland en wereldwijd veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Waarom heeft Nederland een krijgsmacht?

• Nederland veilig houden • Wereldwijde veiligheid is ook voor de welvaart in Nederland van belang • Mensen helpen bij rampen

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Dagelijks inzetbaar voor veiligheid in eigen land • hulpverlening bij calamiteiten, crises en rampen. • explosieven opruimen • speciale eenheden • kustwacht • bewaking en beveiliging • inlichtingen en veiligheid • calamiteitenhospitaal • verdediging luchtruim Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Waarvoor wordt de krijgsmacht ingezet in Nederland? 2012 Advanced Search Team assisteert politie en FIOD

2005 Intensivering mijnenruimen Noordzee

2011 Brand Moerdijk

2001 Inzet Bijzondere Bijstandseenheden

2010 Aswolk

1997 Veeruimen

2008 Record drugsvangst

1995 Watersnood Zuid Nederland

2008 Bacterie ziekenhuis Enschede

1977 Treinkaping

2005 Arrestatie leden Hofstadgroep

1953 Watersnood Zeeland

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Wereldwijd inzetbaar bij conflicten en crisisbeheersing • Inzet in het buitenland voor de veiligheid in Nederland • Internationale samenwerking voor vrede en veiligheid • Nederland is voor zijn welvaart afhankelijk van het buitenland

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Wereldwijd inzetbaar voor humanitaire hulp en wederopbouw

• Mensen redden • Mensen helpen • Mensen beschermen

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Waar is de Nederlandse krijgsmacht ingezet?

Afgeronde missies / inzet Huidige missies / inzet Standdatum: januari 2012

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Wie doen dat werk? Bij Defensie werken circa 64.500 mensen: • ca. 45.500 militairen • ca. 19.000 burgers

14%

86%

Landmacht

20918

Marine

9402

Luchtmacht

9109

Marechaussee

6000

Bron: Personeelsrapportage, standdatum januari 2012

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Waar zitten militairen in Nederland? Defensielocaties in Nederland

Defensielocaties Caribisch gebied

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


De ontwikkeling van de Defensiebegroting 2008-2015

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Uitgaven Defensie in internationaal perspectief % BNP

Bron: The military balance 2010

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Defensiebegroting in perspectief Zorg

28,9%

Sociale zekerheid en arbeidsmarkt

27,2%

Onderwijs, Cultuur, Wetenschap

12,0%

Gemeente- en Provinciefonds

8,2%

Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking

4,6%

Infra & Milieu

4,2%

Rente

4,0%

Veiligheid & Justitie

3,9%

Defensie

2,8%

Economische zaken, Landbouw & Innovatie

1,9%

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1,6%

FinanciĂŤn

0,7%

Bron: Miljoenennota 2012

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Hoe besteedt Defensie het geld? Defensiebegroting 2012: 7,86 miljard euro

Bron: Miljoenennota 2012

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede


Actueel

Voorzitter Jan Kimpen van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en brigadegeneraal Johan de Graaf ondertekenen het convenant om uitbreiding van samenwerking vast te leggen. Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel

Een reddingshelikopter van Defensie wordt ook ingezet om in het water te zoeken naar vermisten. Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Defensie zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Nederland levert 1.504 functies voor missies in het buitenland (stand op 31 juli 2013). Op dit moment in: Afghanistan – Somalië – Turkije Zuid-Soedan -

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Op dit moment in: Afghanistan – ISAF (International Security Assistance Force) ondersteunt de Afghaanse regering bij het handhaven van de veiligheid. Daarnaast zijn de militairen op verschillende manieren betrokken bij de wederopbouw van het land.

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Op dit moment in: Somalië – Ocean Shield (NAVO) en Atalanta (EU): inzet voor de kust van Somalië van verschillende schepen in voor de antipiraterijmissies

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Op dit moment in: SomaliÍ – Nederland voert vanaf 6 augustus het commando over de EU-antipiraterijmissie Atalanta. Aan boord van het Portugese fregat NRP à lvares Cabral nam commandeur Peter Lenselink het bevel over van ranggenoot Jorge Novo Palma.

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Op dit moment in: Turkije - met2 Patriot-luchtverdedigingssystemen, om het grondgebied en de bevolking te beschermen tegen mogelijke raketaanvallen vanuit SyriĂŤ. De Patriots hebben een puur defensieve taak en bieden geen ondersteuning aan een no-fly zone of offensieve operatie.

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Op dit moment in: Zuid-Soedan - De VN-missie in Zuid-Soedan (UNMISS) richt zich op staatsopbouw, economische ontwikkeling, mensenrechten, bescherming van de burgerbevolking en versterking van de veiligheidssector. Doel:de overheid in staat te stellen effectief en democratisch te regeren, zodat deze jonge staat niet in instabiliteit vervalt. De Nederlandse bijdrage aan deze missie bedraagt ongeveer 30 man..

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Actueel Als ik terugblik op het afgelopen jaar, stel ik vast dat het op z'n minst een turbulent jaar was. Verkiezingen, het aantreden van het kabinet Rutte II, de complexe financieel-economische omstandigheden en de gevolgen daarvan, moeilijke boodschappen en, begrijpelijkerwijs, de nodige weerstand. Ook bij Defensie hebben we het afgelopen jaar wederom stevige tegenwind ervaren. Zoals ik in mijn vorige blog al stelde: "2 decennia van reorganisaties, taakstellingen, hervormingen en de daarmee groeiende baanonzekerheid hebben een enorme impact op onze medewerkers en de organisatie als geheel".

Ministerie van Defensie Wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid


Vragen?

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Staat er als het nodig is. Waarvoor dan ook. Elke en dag.veiligheid Voor Nederland Wereldwijd inzetbaar vrede

130808 defensie  

Defensie in Nederland, hoe en waarom?

130808 defensie  

Defensie in Nederland, hoe en waarom?

Advertisement