Page 1

Achmea Wer k Concept Invoering van Het Nieuwe Werken binnen Achmea Algemene presentatie Augustus 2011


Voor geschiedenis 

1968. - Centraal Beheer kiest voor kantoortuinfilosofie van Hertzberger

1996. - Helder werken bij Interpolis

2008. - Maatschappelijke ontwikkelingen en bredere interne ontwikkelingen als vernieuwend werkgeverschap en harmonisatie Achmea & Interpolis - Verschillende concepten en initiatieven op het gebied van werken en externe profilering werkgeverschap Achmea - Het begrip Het Nieuwe Werken is niet meer weg te denken

2010. -

Executive Board geeft groen licht voor uitrol werkconcept


Context Achmea vandaag 

Gew aagd doel Achmea - De meest vertrouwde verzekeraar

Pijler s w er k gever schap - Vertrouwen en respect • Zien wij als voorwaarden voor een volwassen arbeidsrelatie en een open en innovatieve bedrijfscultuur waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen

- Plezier en prestatie • Zijn voor ons onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Medewerkers werken graag bij een bedrijf dat ambitieus is, dat bovengemiddeld presteert en dat hoge eisen stelt aan haar medewerkers 

H et nieuw e w er k en - Één van de bepalende initiatieven om het gewaagde doel van Achmea als onderneming en werkgever praktische invulling te geven en waar te maken


Kenmer k en AWC 

Plaats en tijdonafhankelijk werken en ontmoeten

Sturen op output en kwaliteit

Vertrouwen geven en krijgen

Effectief en gericht samenwerken

Inspirerende werkomgeving

Communicatie(middelen) op maat

Altijd en overal toegang tot relevante informatie


Een integr ale benader ing Stimuleren gewenst gedrag

Mentale omgeving Virtuele omgeving

Mobiliseren van informatie

Fysieke omgeving

Faciliteren van activiteiten, beleving en gewenst gedrag


M entale omgeving 

Nieuwe manier van werken: • Digitaal werken (verschuiving van fysiek naar virtueel) • Planmatig werken (ordenen van je werk) • In gesprek zijn (belang van communicatie, feedback) • Onafhankelijk zijn • Flexibel zijn

Proces denken (proceskennis, samenwerking en communicatie)

Loslaten/ vertrouwen

Passende arbeidsvoorwaarden/ regelingen • Gezamenlijke verantwoordelijkheid werkgever-werknemer


F ysiek e omgeving 

Activiteitgerelateerde plekken om te werken (open - samen - alleen), eenvoudige keuze tussen plekken

Werkpleknorm van maximaal 0,7 (aantal plekken per FTE)

Per kernlocatie gezamenlijk gebied voor ontmoeting, samenwerking, individueel werk, pauze en ontspanning

Aandacht voor ARBO / ergonomie

Inspirerende werkomgeving

Cockpit


Vir tuele omgeving 

Technische mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken

Volledige flexibiliteit op kantoor

Mogelijkheden voor samenwerking op afstand

Moderne communicatiemiddelen

Digitale werkplek


Effecten AWC op or ganisatieniveau 

Hogere productiviteit

Lager ziekteverzuim

Intensievere samenwerking

Betere arbeidsmarktpositie

Versterking identiteit / imago

Minder kantoorruimte nodig

Minder reisbewegingen

Beperking CO2 uitstoot

......


Effecten AWC op or ganisatieniveau 

Kostenbesparing door minder m2 kantoorruimte: - Tot 40%minder ruimte nodig (SNSReaal/ UVIT) - Minder energieverbruik – minder CO2 uitstoot

Kostenbesparing door minder interne verhuizingen

Kostenbesparing door minder reisbewegingen: - Proeftuin GFS: 11%minder km’s gereden en 16%minder reisuren kwijt - Minder CO2 uitstoot

Arbeidsmotivatie omhoog - Proeftuin GHR en GFS: na 2 maanden 98%van de medewerkers wil niet meer terug naar traditionele manier van werken - Betere balans werk-privé

Productiviteit omhoog - Minder tijdsverlies door vermijding files, rustiger werkomgeving thuis, etc.


Effecten AWC op individueel niveau 

Leidinggevende - Loslaten - Vertrouwen schenken - Sturen op output en niet op aanwezigheid (heldere resultaatafspraken) - Faciliteren en bewaken sociale cohesie - Leren omgaan met nieuwe communicatietechnieken

Medewerker - Meer regelruimte - Grotere betrokkenheid - Betere balans werk – privé / Flexibiliteit - Meer werkplezier - Hogere motivatie - Planmatig werken - Resultaat- / prestatiegericht (heldere resultaatafspraken) - Leren omgaan met nieuwe communicatietechnieken


12

Achmea werkconcept  

presentatie voor RC Apeldoorn Sprengen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you