__MAIN_TEXT__

Page 1

SOROP ’ news a global voice for women

Belgium

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

3e TRIMESTRE 3de KWARTAAL 2016 N° 25 Trimestriel / Driemaandelijks Afgiftekantoor - Bureau de dépôt Gent X N° Ag. P 911764

AWARDS 2016 SIB – SIE PRÉSIDENCE SIB VOORZITTERSCHAP 2016-2018 BESTRIJDING VAN GEWELD LUTTE CONTRE LA VIOLENCE 25/11/2016 ORANGE THE WORLD


a global voice for women SOROP’NEWS N° 25

SOMMAIRE INHOUDSTAFEL 3 SIE photo competition: Promoting empowerment of women and girls 1st Prize: Machtelt Van der Straeten, SI Aalst

Trimestriel/Driemaandelijks Editeur responsable - Verantwoordelijke uitgever: Evelyne Bastin Rédaction/Redactie: Simone Baeyens - Marlise Binder Viviane Blancquaert - Rita De Groot - Véronique de Munck Martine Dirix - Michèle Le Docte - Gisèle Marchand – Myrjam Panis - Anne Piron - Monique Rocour Gerda Rosiers - Caroline Ryckaert - Liliane Schoepen

CONTACTS SIB CONTACTEN

4 Woordje van de voorzitter – Mot de la présidente 2014-2016 : Marthe Claeys

5 Mot de la présidente – Woordje van de voorzitter 2016 - 2018 : Claire Hublet

Evelyne Bastin – soropnews.sib@soroptimist.be

SIB

Claire Hublet, présidente/voorzitter SI Belgium: presidente.sib@soroptimist.be

6 - 9 Projets 2016 - 2018 de l’union belge Projecten 2016-2018 van de Belgische Unie

Web: www.soroptimist.be

10 - 11 SOROP’news : Les Coulisses – Achter de schermen

email: info@soroptimist.be

12 - 13 Best Practice Award 2015-2016 Het Meteoorfonds – SI Gent-Scaldilys

La Commission SOROP’news se réserve amicalement le droit d’harmoniser le texte afin de l’adapter à sa nouvelle ligne de rédaction. De Commissie SOROP’news zal zich de vrijheid veroorloven om de tekst in harmonie te brengen met de nieuwe redactierichtlijnen.

Fonds d’Action 2015-2016: Centre d’accueil pour enfants « faux talibés » à Sor Pikine au Sénégal –SI Tournai

Cover 4: photo/foto & concept: Marlise Binder

SOROP’news N° 26 Envoyer vos textes et photos à : Graag uw teksten en foto’s naar:

soropnews@soroptimist.be Date limite pour l’envoi des textes, photos et agenda : Uiterste inzenddatum van teksten, foto’s en agenda :

AGENDA

14 - 15 Dossier Lutte contre la violence - Bestrijding van het geweld « Aimer à en mourir » - « Doodgraag »

14/11/2016

29/10/2016 SIE – Chartermeeting Club SI Salo’-Alto Garda Bresciano (Italy) 12/11/2016 SIE – Chartermeeting Club SI Spadafora-Gallo-NicEto (Italy) 28/01/2017 SIB – Assemblée Générale de l’A.S.B.L. SIB

SIE

16 Governor’s meeting 2016 Réunion des gouverneures 2016

17 SIE - Best Practice Awards – Prix des meilleures pratiques 2016 Overall Winner – Gagnant toutes catégories : SI Madagascar

18 - 19 SIE Scholarship Bourse accordée au SI Marche-en-Famenne : Marcela Jimenez Beurs toegekend aan SI Kortrijk : Julie Bolcaen 20 - 21 SIE photo competition 2016 Interview Caroline Junier, SIE APD – President of the Jury Les photos belges – De Belgische foto’s 22 - 24 SIE - Best Practice Awards – Prix des meilleures pratiques 2016 5e plaats – doelstelling : bestrijding van het geweld : SI Land van Waas 4e place – objectif : Eduquer : SI Marche-en-Famenne 5e place – objectif : Autonomisation : SI Eupen

Algemene Vergadering van de vzw SIB 10/06/2017 SIB – Assemblée Générale de l’A.S.B.L. SIB Algemene Vergadering van de vzw SIB 12-14/07/2017 SIE – GOVERNOR’S MEETING

FORUM

25 Vrouwenraad & Conseil des femmes francophones de Belgique

14-16/07/2017 21st Congress : Soroptimist International of Europe, Florence, Italy www.soroptimisteurope.org www.soroptimistinternational.org

2 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

CLUBNEWS 26 - 27 In Memoriam Chantal Hellin – club SI Val-Brabant Denise Serrure – SI Club Antwerpen de Zes Rozen 60e Anniversaire club SI Charleroi


SÉLECTION DES PHOTOS BELGES – SELECTIE VAN DE BELGISCHE FOTO’S Photos 1 : SI Brugge - Barbara Claerhout › Empowering women in Rwanda Photo 2 : SI Gent Caroline Ryckaert › Powergirls in the lab 1

Photos 3 & 4 : SI Marche-en-Famenne Evelyne Bastin › On the way to be an engineer › Deux scientifiques à l’œuvre 2

3

SIE PHOTO COMPETITION CONCOURS PHOTOS 2016 SI AALST MACHTELT VAN DER STRAETEN 1ST PRIZE IN THE CATEGORY PROMOTING EMPOWERMENT OF WOMEN AND GIRLS

4

Photo 5 : SI Aalst - Machelt Van der Straeten › Girls learning to count

5

Lors de la Réunion des Gouverneures SIE qui a eu lieu du 8 au 10 juillet 2016 dans la belle ville de Sofia, capitale de la Bulgarie, les participantes à la compétition photos SIE ont été mises à l’honneur. Tijdens de Gouverneursvergadering SIE, die werd gehouden van 08 tot 10 juli 2016 in de prachtige stad Sofia, hoofdstad van Bulgarije, werden de deelnemers aan de fotowedstrijd SIE in de kijker gezet.

Machtelt aan het woord over haar foto Oktober 2015, op rondreis in Zuid-Indië… Het meisje keek recht in de lens en straalde een vastberadenheid uit die ik zelden zag. Eenmaal ik de foto op groot scherm zag, kreeg ik een bevestiging van mijn eerste indruk. Dit meisje heeft wilskracht, is zeker van haarzelf, recht vooruit, blik op de toekomst, een geboren Soroptimiste. Tijdens deze reis kwam ik in contact met de SI Madurai en sindsdien heeft SI Aalst een eerste friendshiplink in Indië.

Meer info over de fotowedstrijd ? Lees pagina 20 Plus d’infos concernant ce concours photos SIE – lire page 21

3 | SOROP’news


tweede Wereldoorlog werd mijn gekozen thema “Women for peace” steeds meer en meer actueel. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een schending van de mensenrechten en kan vele vormen aannemen, van seksueel geweld en mensenhandel, tot huiselijk geweld en allerlei vormen van discriminatie. Eén op drie vrouwen wordt geconfronteerd met gender-gerelateerd geweld in haar leven. Op nationaal vlak werd daarom de vzw ZIJN financieel gesteund voor een tweetalig project rond seksueel geweld op studenten en hun project “doodgraag zien”. Ik geef de fakkel door aan Claire Hublet en wens haar het allerbeste voor haar voorzitterschap!

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 2014-2016

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 2014-2016

Beste Soropvriendinnen,

Chères amies Sorop,

Op het einde van mijn mandaat als Nationale Voorzitter, kan ik deze 2 jaren afsluiten met de overtuiging dat we samen heel wat hebben kunnen verwezenlijken in het nastreven van de SIdoelstellingen. De verkregen SIE prijzen en nominaties zijn er het bewijs van. En ik wil jullie allen bedanken voor jullie inzet.

En cette fin de mandat, je souhaite vous remercier toutes pour votre enthousiasme Soroptimist. Merci aux membres du Bureau national pour leur aide précieuse. Nous avons pu créer plus de visibilité et travailler à la continuation de notre Union.

Terugdenkend aan de laatste twee jaar is voor mij de nationale filmactie “Suffragette” een hoogtepunt. Veel SIBleden hebben zich sterk ingezet om zichtbaarheid te geven aan onze Unie. Verder ben ik zeer erkentelijk voor de fantastische hulp van ieder van de leden van het Nationaal Bestuur. Samen hebben wij geijverd voor een grotere zichtbaarheid o.a. via onze website. En de Commissie Uitbreiding heeft veel inspanningen geleverd voor het behoud en het aanwerven van nieuwe leden. Continuïteit en toekomstgerichte creativiteit zijn uiterst belangrijk voor het voortbestaan van SI. De wereld­maat­ schappij verandert snel. Wij zullen ons verplicht zien onze visie en noodzakelijke strategie continu aan te passen, zonder echter af te wijken van onze idealen. De garantie van het welzijn en de gendergelijkheid zijn voor vele vrouwen en meisjes nog niet vanzelfsprekend. Het Advocacy werk en al de uitgevoerde projecten dragen bij tot het helpen van vrouwen en meisjes om toegang te krijgen tot hun mensenrechten. Educate, Empower en Enable, de 3 E’s van SI zijn de basis voor de projecten van de clubs over de hele wereld. “Educate to lead”, het lange termijn programma van SI ondersteunt initiatieven in verband met opleiding van vrouwen en meisjes. Verder is het cruciaal om voldoende aandacht te schenken aan onze jeugd. Onderwijs is absoluut een must om wereldburgers te vormen die de uitdagingen van de 21e eeuw zullen moeten aangaan. Jongeren kunnen en moeten een belangrijke kracht voor positieve verandering zijn. Met de recente terreurdaden over het hele Europese continent en de grootste vluchtelingenstroom sinds de 4 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

Au niveau de la solidarité et de la visibilité, l’action nationale « Suffragette » fut un apogée grâce à l’implication de très nombreux membres à travers tout le pays. Le thème de ma présidence « Women for Peace » fut ces 2 dernières années on ne peut plus actuel! Nous avons été choquées par les nombreux actes de terreur frappant le continent européen et désespérées devant le flot continu de réfugiés, le plus important depuis la seconde Guerre Mondiale, car les guerres apportent l’arrachement au pays natal, l’abandon de tout, le deuil, la pauvreté et… la violence. La violence envers les femmes et les filles est une violation importante des droits humains. Elle connait plusieurs formes : la violence sexuelle, le trafic des êtres humains, la violence familiale … 1 femme sur 3 est confrontée lors de sa vie à la violence à cause de son genre. C’est pourquoi, notre Union a opté pour soutenir les projets nationaux de l’A.S.B.L. ZIJN, leurs actions étant axées autour de la prévention de la violence sexuelle chez les étudiants et de la violence intraconjugale. Je pense que je peux clôturer mes deux ans de présidence avec la conviction qu’ensemble nous avons beaucoup œuvré afin de réaliser les objectifs du Soroptimist International. Les nombreux prix et nominations SIE en sont la meilleure preuve. C’est donc avec grand plaisir que je transmets le flambeau à la présidente élue Claire Hublet, en lui souhaitant le meilleur pour l’avenir.

Marthe Claeys SIB Voorzitter 2014-2016 Présidente SIB 2014-2016


MOT DE LA PRÉSIDENTE 2016-2018

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 2016-2018

Chères amies,

Beste vriendinnen,

Quelle émotion au moment d’écrire pour la première fois dans le SOROP’news !

Als kersverse Voorzitter SIB de eerste boodschap schrijven voor SOROP’news wijst erop dat het waarnemen van deze functie een realiteit is geworden met alle verantwoordelijkheden erbij.

Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée en me choisissant comme Présidente du Soroptimist International de Belgique. J’en suis heureuse et fière. Soyez assurées, chères amies que le Bureau et moi ferons tout pour être dignes de cette confiance. Merci à Marthe qui m’a initiée aux arcanes de la fonction et à tout son Bureau qui m’ont aidée à préparer mon mandat dans un climat de sérénité. Mon souhait est de consacrer nos forces à soutenir et encourager toutes les actions et projets qui contribuent au développement des valeurs soroptimistes et ce dans un esprit de partage, de tolérance, d’amitié et de paix afin qu’une collaboration active, transparente et créatrice entre toutes les Soroptimistes belges soit le moteur des années à venir. Mon programme s’orientera donc dans trois directions : « Œuvrer pour l’éducation, l’autonomie et l’indépen­­ dance économique des femmes. » « Améliorer notre visibilité et notre impact. » « Favoriser au sein des clubs et de l’Union un climat d’échange afin de travailler toutes dans une même di­ rection. » Je suis à votre disposition et à votre écoute pour que ces deux années soient le reflet du dynamisme de tous les clubs sans qui rien ne peut se réaliser au sein du Soroptimist. C’est vous qui en êtes le moteur et c’est toutes ensemble que nous pourrons réaliser ce programme et faire progresser nos valeurs. Je remercie déjà chaleureusement celles qui s’investiront dans ces projets.

Ik ben dankbaar en fier voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen en ik zal samen met de leden van het Bestuur met veel enthousiasme er alles aan doen om de Belgische Unie goed te leiden. Marthe en haar bestuursleden zijn bereid geweest om mij te helpen bij de voorbereiding van mijn mandaat zodat dat ik kan starten met kennis van zaken. Wees gerust, ik zal steeds beschikbaar en luisterbereid zijn voor jullie zodat dat ik steeds op de hoogte blijf van datgene wat in de clubs reilt en zeilt. Alle acties en projecten die jullie voorstellen zal ik ondersteunen als ze bijdragen tot de Soroptimist waarden. Een actieve, transparante samenwerking van de clubs in een geest van verdraagzaamheid en vriendschap zal ik aanmoedigen. Veel werk is nog te doen om het welzijn van vrouwen en meisjes te bevorderen. Mijn aandachtspunten zullen voornamelijk gaan naar: “IJveren voor onderwijs, zelfredzaamheid en eco­ nomische onafhankelijkheid van vrouwen” “Het bevorderen van onze zichtbaarheid en onze draagkracht” “De communicatie tussen de Unie en de clubs bevorderen zodat we allen dezelfde doelstellingen nastreven” Jullie leden, lieve vriendinnen heb ik nodig om de objectieven van Soroptimist International in te lossen. Het is door jullie inzet dat wij ons steentje hiervoor bijdragen. Ik hoop dat ieder van jullie met veel ideeën en vol verwachting het nieuw werkingsjaar van je club aanvat. Claire HUBLET, Présidente SIB 2016-2018 SIB Voorzitter 2016-2018

5 | SOROP’news


Projecten van de Belgische Unie 2016-2018 IJveren voor onderwijs, zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid van vrouwen

OPVOEDING is het sterkste wapen dat men kan gebruiken om de WERELD TE VERANDEREN

Nelson Mandela Nelson Mandela Het project “Een universele stem voor vrouwen” sluit volledig aan bij het lange termijn project van SI:

“Education and Leadership”. Evelyne Para (Voorzitter van de Franse Unie 2016-2018) verwoordt het als volgt: “Opvoeding brengt verandering en is de enige wijze waarop we armoede kunnen bestrijden”. Wat geeft er meer voldoening dan ijveren voor de verbetering van het statuut van de vrouw. Laten we samen de strijd aangaan: tegen de armoede, tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en ter bevordering van gelijke rechten voor iedereen; om geweld te verminderen, gendergelijkheid te verwezenlijken, het milieu te beschermen en de gezondheidszorg toegankelijker te maken. Zoals Marthe Claeys, past voorzitter, reeds aangaf in het voorwoord in het nr 24 van SOROP’news, hebben menige clubs

6 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

reeds gewag gemaakt van de huidige vluchtelingencrisis. Duizenden vrouwelijke vluchtelingen zijn reeds slachtoffer geworden van discriminatie, geweld en mensenhandel. Laten we onze krachten bundelen en hun helpen met hun integratie en hun groei naar zelfredzaamheid zodat ze zelf hun onafhankelijkheid kunnen bewerkstelligen. Waarom geen talenlabo oprichten waar ze de taal van hun gastland kunnen aanleren. Laten we hun ook helpen om vertrouwd te raken met de zeden en gewoonten van het gastland zodat ze de lokale gebruiken en gewoontes kunnen respecteren of laten we hen begeleiden bij de zoektocht naar werkgelegenheid. We kunnen hun studiebeurzen aanbieden waardoor ze een professionele opleiding kunnen volgen. (The Link - nr. 1 2015 - 2017). Laten we hun de mogelijkheid bieden om in de toekomst vrouwelijke leiders te worden.


Projets de l’union belge 2016-2018 Œuvrer pour l’éducation, l’autonomie et l’indépendance économique des femmes

L’ÉDUCATION est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour CHANGER LE MONDE

Nelson Nelson Mandela Mandela

Le thème de notre association “Une voix universelle pour les femmes” s’inscrit dans le projet à long terme du SI :

“Education et leadership” L’éducation est la clé du changement et l’élimination de la pauvreté” (Evelyne Para- présidente de l’Union française 2016-2018). Quoi de plus motivant et incitatif que d’agir pour la promotion du statut des femmes. Luttons ensemble contre la pauvreté, pour réduire les inégalités, vouloir la même justice pour tous, combattre la violence, réaliser l’égalité des genres, préserver l’environnement, favoriser l’accès aux soins de santé. Comme le dit Marthe Claeys, past présidente SIB 2014 – 2016, dans son éditorial du dernier SOROP’news, beaucoup de clubs ont relevé le défi de l’actuelle crise des réfugiés.

Des milliers de femmes réfugiées sont confrontées à la discrimination, la violence et la traite des êtres humains. Relevons le défi et aidons-les en favorisant leur intégration, leur autonomie et leur indépendance. Adoptons un centre communautaire pour femmes ou un centre de réfugiés en favorisant l’apprentissage de la langue du pays d’accueil, en aidant les femmes à comprendre leurs nouveaux droits et leurs obligations, en leur enseignant les us et coutumes locales, en les guidant dans le labyrinthe de l’emploi en offrant des bourses d’études afin de participer à la formation professionnelle des femmes. (Trait d’Union n°1 2015-2017) Aidons les femmes et les filles à devenir de futures leaders.

7 | SOROP’news


Accroître notre visibilité et notre impact Optimisons notre Union et nos clubs en leur donnant une image dynamique et constructive! Participons à des projets, créons et intégrons des réseaux. Pour mieux se faire connaître et reconnaître, rien de plus important que la communication et l’unité d’action. Je vous propose de marquer ces deux années à venir par des temps forts, organisés autour de 4 journées internationales initiées par l’ONU : Le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la Violence à l’égard des femmes. Des actions de sensibilisation peuvent être organisées en collaboration avec le Conseil des Femmes, le Vrouwenraad, les associations nationales ou communales. Le 10 décembre, journée des Droits Humains, anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, nous pourrons effectuer des actions liées à la défense des droits humains ciblées sur les femmes (table ronde, actions d’éducation aux Droits de l’Homme, actions dans les centres de réfugiés…). Le 8 mars, journée internationale de la Femme, nous renouvellerons l’expérience d’une séance de cinéma dans tous les clubs de Belgique. Nous pourrions créer des bourses dans les clubs pour permettre d’aider des femmes et des jeunes filles à devenir plus autonomes et indépendantes professionnellement. Nous pourrions organiser des expositions qui mettraient à l’honneur les oeuvres de femmes artistes. Le 5 juin, journée mondiale de l’Environnement, nous pourrions participer à des journées de sensibilisation dans les centres de femmes ou de réfugiés pour favoriser la saisonnalité, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, les produits frais, la réduction du gaspillage, le plaisir de faire soi-même !!!.

Chaque date sera l’occasion pour l’Union et les clubs de donner coup de projecteur sur le Soroptimist. L’Union pro­posera à ces occasions un canevas de communiqués de presse nationale utile pour la diffusion des évènements organisés par les clubs. Claire Hublet

présidente SIB 2016-2018

CHACUNE D’ENTRE NOUS EST À LA FOIS RESPONSABLE ET GARANTE DES VALEURS QUE NOUS DÉFENDONS.

8 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

One Billion Rising - 14/02/2015

“Favoriser au sein des clubs et de l’Union un climat d’échange afin de travailler toutes dans une même direction et dans un même but” Dans le but de mieux nous connaître, je vous propose de vous réunir par région à trois, quatre ou cinq clubs et de réfléchir à nos objectifs et à nos projets. Le travail pour atteindre l’objectif s’étalerait sur 2 ans. La première année, chaque club participant désignerait 2 nouvelles membres et 2 membres expérimentées qui se réuniraient afin de préparer des interclubs. La deuxième année, serait consacrée à cet interclub. La matinée serait dédiée aux échanges qui nous permettraient de partager nos idées, nos projets, nos difficultés et d’organiser des ateliers comme par exemple collecter des fonds, établir un partenariat avec les services de l’Etat, les communes, les organes officiels. L’après-midi serait consacrée à la mise en évidence des talents des Soroptimistes. Il y a parmi nous, des scientifiques, des artistes, des juristes, des historiennes... Ce serait l’occasion de créer des réseaux. C’est grâce à notre motivation, notre enthousiasme et avec le soutien essentiel de notre amitié que nous pourrons continuer à oeuvrer pour l’édification d’un monde meilleur pour les femmes et les enfants.


Het bevorderen van onze zichtbaarheid en onze draagkracht We kunnen de kracht van de Unie en de clubs meer impact geven door een constructieve en dynamische uitstraling. We moeten projecten ondersteunen. We moeten algemene bekendheid verwerven en we moeten integreren in andere netwerken. Een goede communicatie mét en gezamenlijke acties tussen de clubs zijn onontbeerlijk voor de bevordering van onze naamsbekendheid. De twee volgende jaren moeten we scoren met originele en onvergetelijke acties die we kunnen linken aan vier belangrijke doelstellingen van de Verenigde Naties. Op 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van Geweld tegen vrouwen, kunnen sensibiliseringsacties op touw gezet worden in samenwerking met le Conseil des Femmes, met de Vrouwenraad of met nationale of regionale verenigingen. Op 10 december, Internationale dag van de Rechten van de Mens en verjaardag van de Universele Verklaring van de Mensenrechten, kunnen we een positieve beweging op gang brengen die nauw in verband staat met de verdediging van de mensenrechten, en dan vooral gericht op vrouwen (ronde tafel gesprekken, sensibiliseringsacties of acties rond dit thema in vluchtelingencentra…) Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseren we opnieuw een filmavond i.s.m. alle Belgische clubs. We kunnen zelfs beurzen toekennen aan clubs om hen in staat te stellen vrouwen en jonge meisjes te helpen in hun groei naar professionele onafhankelijkheid. We kunnen tentoonstellingen organiseren om het werk van vrouwelijke kunstenaars in de kijker te zetten. Op 5 juni, Internationale dag van het Milieu, kunnen we ons onderscheiden door sensibiliseringsacties te geven in vrouwen- of vluchtelingencentra om hen vertrouwd te maken met seizoensgebonden producten, met kwaliteit en hygiënische veiligheid m.b.t. levensmiddelen en verse producten; door hen bewust te maken van onnodige verspilling en hen het plezier te leren kennen om zelf dingen te maken.

• “De communicatie tussen de Unie en de clubs bevorderen zodat we allen onze neuzen in dezelfde richting krijgen en dezelfde doelstellingen nastreven” Om elkaar beter te leren kennen stel ik voor om per regio met een aantal clubs (het aantal is afhankelijk per regio) samen te komen om te brainstormen over onze doelstellingen en projecten. Dit project wordt over twee jaar gespreid. In het eerste jaar stelt elke club twee nieuwe en twee ervaren leden aan die de interclub voorbereiden. De interclub samenkomst vindt plaats in het tweede jaar en duurt een ganse dag: In de voormiddag worden ideeën over onze projecten uitgewisseld, wordt er gesproken over problemen en over de mogelijkheid om workshops te organiseren rond fondsenwerving, aangaan van partnerships met staats- en gemeentediensten of andere officiële instanties en over het creëren van netwerken. In de namiddag kunnen we de talenten van onze Soroptimisten aan bod laten komen. Onder onze leden bevinden zich wetenschappers, kunstenaars, juristen, geschiedkundigen… dit is dé gelegenheid om te netwerken. Het is dankzij onze motivatie en ons enthou­ siasme én, niet onbelangrijk, onze vriendschap dat we verder kunnen werken aan een betere wereld voor vrouwen en kinderen.

Claire Hublet

Vertaling : Simone Baeyens

voorzitter SIB 2016-2018

ELK LID IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE WAARDEN WAARVOOR WIJ ONS INZETTEN

9 | SOROP’news


EDITO

ACHTER DE SCHERMEN VAN SOROP’news Bedankt aan onze oud-redactrices! Merci à nos anciennes rédactrices ! Eliane Autphenne club SI Arlon Ce fut un plaisir de travailler avec une équipe si soudée et dans un esprit de franche amitié. Amitiés à vous toutes... et bon vent à la nouvelle équipe.

Evelyne Bastin Editrice Responsable SOROP’news Verantwoordelijke Uitgever SOROP’news

Chères amies Sorop, Dès son 1er numéro, le « SOROP‘news » fut considéré comme une belle carte de visite pour le SIB. Durant 6 ans, sous la direction enthousiaste et efficace de Marie-Jeanne Devriendt, chaque publication vous a informées quant à nos objectifs Soroptimist. Toute une équipe talentueuse de bénévoles a travaillé dans l’ombre à la réalisation de 24 numéros. « Une fois n’est pas coutume »… Jetons un coup d’œil dans les coulisses ! Je vous laisse découvrir ci-après les visages d’anciennes rédactrices, les témoignages de leur expérience riche en amitiés, leur ouverture sur le monde, connaissance approfondie de notre ONG et bonheur d’avoir travaillé ensemble et avec Marie-Jeanne. Et par la même occasion, je donne la parole aux fidèles et aux nouvelles de l’équipe qui vous présente aujourd’hui le 25e numéro de votre magazine. Bonne lecture et n’oublions pas d’ « oranger le monde » dès le 25 novembre !

Claudine Goffette club SI Arlon Super expérience de travail de groupe et d’amitié partagée parfaitement orchestrée par un éditeur responsable « poigne de fer dans gant de velours ». Tous mes voeux accompagnent la nouvelle équipe.

Jacqueline Standaert club SI Kortrijk – Past-president SIB (1990-92) Voor het magazine SOROP’news werkten we in een team waarin ik een groep nieuwe en sympathieke vriendinnen heb leren kennen. Ons werk was niet alleen aangenaam maar ook leerrijk en dit moedigde ons aan om ons tijdschrift zo aantrekkelijk mogelijk te realiseren.

Bruna Sassi club SI Bruxelles Doyen Représentante SIB auprès du CFFB Pour ma mission passée au sein du SOROP’news, je dirais : enthousiasme de travailler dans une équipe dynamique et joie de partager des préoccupations d’actualité (dossiers) avec l’ensemble des membres belges.

La continuation de l’équipe

Beste Soropvriendinnen, Vanaf het allereerste nummer werd “SOROP’news”  meteen beschouwd als hét visitekaartje van SIB. Zes jaar lang heeft Marie-Jeanne Devriendt erover gewaakt dat in ieder nummer één van onze doelstellingen uitgediept werd. Zo heeft ze, samen met een talentvol team van vrijwilligers, over een periode van zes jaar in totaal 24 nummers verwezenlijkt. Laat ons – bij de opstart van het nieuwe team – eens een blik achter de schermen werpen … en kijken wie er al die jaren, met gedegen kennis van onze NGO en met een open blik op de wereld, nauw heeft samengewerkt met Marie-Jeanne. Hun getuigenissen spreken voor zich. Ook geef ik het woord aan de blijvers en de nieuwkomers die meewerkten aan de 25e editie van SOROP’news. Veel leesgenot en vergeet niet op 25 november “de wereld oranje te kleuren” (ORANGE DAY). 10 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

Gerda Rosiers club SI Visé – présidente de la Commission Extension SIE – Past-president SIB (2012-2014) Que signifie le SOROP’news pour moi : une très bonne visibilité pour le Soroptimist International de Belgique ! Mes attentes : pouvoir contribuer à transmettre les informa­ tions utiles du Soroptimist International.

Michèle Le Docte club SI Huy Le SOROP’news, est une belle carte de visite mais aussi un plaidoyer où la diversité des femmes, leurs réussites et leurs difficultés sont mises en avant ! Participer à cet outil de communication est passionnant car il « oblige » à entrer dans les projets des clubs afin de comprendre leurs priorités et découvrir leurs ressources pour les mettre en valeur !

Monique Rocour club Bruxelles – Sablon – PD SIB Je suis la plus ancienne membre de l’équipe. Néanmoins, ce travail continue à me tenir à cœur parce qu’il nous fait réfléchir aux idées défendues et aux projets mis en œuvre par le Soroptimist à différents niveaux de pouvoir.


LES COULISSES DU SOROP’news Welkom aan de nieuwkomers! Bienvenue aux nouvelles rédactrices !

Anne Piron

Véronique de Munck

Gisèle Marchand

club SI Bruxelles Doyen

club SI Les Deux Sources (Gembloux-Eghezée)

club SI Vierre-Lesse

Je suis très heureuse de faire partie de la commission du Sorop’news. C’est une très belle opportunité pour ouvrir des fenêtres vers la fédération SIE, le Conseil francophone des femmes de Belgique (CFFB) ainsi que vers le Nederlandse Vrouwenraad (NVR).

Plaisir de servir le SIB comme un merci pour ce que la rencontre d’autres femmes m’a apporté lors de mes engagements. Plaisir de faire entendre la voix des femmes en mettant des mots sur leurs projets, leur solidarité...

Passionnée par la lecture du SOROP’news, je suis ravie d’intégrer l’équipe rédaction­ nelle et ainsi de contribuer à faire découvrir le Soroptimist d’une autre manière.

Martine Dirix

Myrjam Panis

Caroline Ryckaert

club SI Val Brabant-Waterloo

club SI Beersel

club SI GENT

Appréciant la constante évolution du SOROP’news et l’ouverture au monde par ses très bons articles, c’est avec plaisir que j’ai accepté de faire partie de la nouvelle équipe.

Door deel uit te maken van het team van SOROP’news zal ik de organisatie beter leren kennen en vooral ook in contact komen met mensen die door hun inzet en de projecten een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Nieuwe mensen leren kennen en samen­ werken aan eenzelfde project, daarom wil ik mij graag engageren in het redactieteam van SOROP’news, de schakel tussen Sorops en de buitenwereld.

De blijvers Marlise Binder club SI Land van Waas Past-president SIB (2010-2012) Het magazine SOROP’news is aan­ trekkelijk door illustratie & woord – motiverend voor jong & oud – top in project& themakeuzes => OP PAPIER & DE MOEITE WAARD !

Rita De Groot club SI Antwerpen SOROP’news is een prachtig klankbord van hetgeen SOROPTIMIST verwezenlijkt om de situatie van de vrouw te verbeteren. Door mee te werken aan het redactieteam leer ik de leden van de clubs en hun projecten beter kennen zodat ik ze nog meer ga waarderen.

Liliane Schoepen club SI Antwerpen

Simone Baeyens club SI Eeklo-Meetjesland In 2010 werd ik lid van de redactie. We hebben steeds aangenaam samengewerkt. Vaak met pittige discussies maar met slechts één doel voor ogen: een editie van topformaat afleveren! Samen verdiepen we ons in de diverse thema’s om kwaliteitsvolle informatie te vergaren die we willen delen met alle Sorops. Dit is mijn trigger om ermee door te gaan.

Viviane Blancquaert club SI Knokke-Oostkust Als meertalige kwam ik aan boord van het SOROP’news geleid door MarieJeanne Devriendt, die precies wist wanneer ze wie voor wat kon inschakelen. Nu blijf ik in het team graag meehelpen, eerder als laatste hand in het Nederlands. En zo evolueer je ook mee in Soroptimist.

6 jaar werken voor SOROP’news was voor mij verrijkend op persoonlijk vlak. Ik ben ervan overtuigd dat SOROP’news verder in de goede richting zal gaan.

11 | SOROP’news


GENT-SCALDILYS EN HET METEOORFONDS PRIJS BEST PRACTICE AWARD SIB 2015-2016

Een kleine greep uit de verschillende acties die wij tot nog toe ondernamen:

• een • •

Het Meteoorfonds werd in 2009 opgericht binnen onze club GentScaldilys met de duidelijke en afgelijnde SI-doelstelling: hulp bieden aan vrouwen en kinderen, wanneer geen gestructureerd vangnet meer bestaat en wanneer alle andere vormen van sociale tussenkomst uitgeput zijn. Om deze doelstelling te bereiken, gingen we in zee met het CAW Oost-Vlaanderen. Met het Meteoorfonds willen we een verschil maken door praktische hulp te bieden aan vrouwen en kinderen, slachtoffer van (huiselijk) geweld, bij crisismomenten. Daarnaast nemen wij ook initiatieven om hen op langere termijn weerbaarder te maken en hen ondersteuning te geven bij het versterken van hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

• • • • •

Door een nauwe band op te bouwen met de verantwoordelijken op het terrein, kunnen wij steeds inspelen op de specifieke noden van het moment. Op dit ogenblik spitsen we ons volledig toe op het samenstellen van aankomst- en vertrekpakketten voor de vrouwen die aankomen in het Vluchthuis, het Klemenswerk en de Schreiboom. Deze pakketten bestaan uit beddengoed, handdoeken (voor de badkamer en de keuken), poets­gerief, zeeppakketten, potten en pannen, shampoo, tandpasta, … Wanneer de vrouwen uit de opvangcentra vertrekken, kunnen ze - indien nodig - deze pakketten meenemen om hen te helpen een nieuw leven op te bouwen.

Om het Meteoorfonds – en onze andere projecten – te financieren, organiseren wij jaarlijks een moneymaker: afwisselend een aperitiefconcert en een golftornooi. Wij kunnen steeds op de medewerking van onze leden rekenen die volledig achter het project staan.

• •

Suzy Louwers Program Director club SI Gent-Scaldilys

12 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

state-of-the-artschommel met bijhorende speeltuigen voor de tuin van het Klemenswerk voor vrouwen; een blokhut in de tuin van het Vluchthuis waar de vrouwen en kinderen de drukte van het huis kunnen ontvluchten en even op adem kunnen komen; in samenwerking met de gevangenis van Gent, een project van het Justitieel Welzijnswerk: de herinrichting van een aparte speelruimte voor kinderen op bezoek bij hun ouders. Wij zorgden voor meubilair, speeltuigen, gezelschapsspelletjes, …; een professionele wasmachine en droogkast voor het Vluchthuis voor Vrouwen; een industriële mixer voor de keuken van het Klemenswerk; kinderstoelen en -parken voor het Inloopcentrum in de Pannestraat (Gent); via de werking Begeleid wonen Jongeren, beddengoed voor meisjes die voor het eerst alleen gaan wonen; het inrichten van een naaiatelier voor het Vluchthuis met naaimachines (met opleiding) en een uitgebreid gamma materiaal; de inrichting van een rijdend atelier – een bestelwagen waardoor herstellingen aan de diverse CAW-gebouwen en bij gezinnen in nood vlotter kunnen gebeuren; gedurende verschillende jaren: een kerstdiner klaargemaakt door onze leden voor de vrouwen van het Klemenswerk; kerstpakketten met lakens door de opbrengst van een speciale omhaling op onze decembervergadering voor het Klemenswerk voor vrouwen; boekentasjes voor de kinderen die aankomen in de verschillende huizen; de financiering van yogalessen in het Vluchthuis om de vrouwen te helpen tot rust te komen, hun eigenwaarde te herontdekken en hen sterker te maken.


FONDS D’ACTIONS SIB 2015-2016

UN PRIX BIEN MÉRITÉ PAR NOS AMIES DE TOURNAI ! Le club de Tournai a été remarqué et récompensé dans le cadre du prix Fonds d’actions SIB. Pour rappel, leur projet devait répondre aux critères d’attribution suivants (voir notre ROI) Ce prix récompense un projet conforme aux programmes de SI/SIE/SIB Le projet doit avoir fait l’objet d’un PFR approuvé par le SIE Le club doit financer au minimum une partie du projet Le Prix est d’un montant de € 1250 L’attribution en est annuelle

• • • • •

Triste réalité... qui ne peut nous laisser indifférentes ! Des dizaines de milliers d’enfants sénégalais victimes de graves maltraitances. S’il est une coutume courante au Sénégal pour les parents aux revenus très modestes ou en situation de grande pauvreté, c’est de confier leur enfant à un marabout (maître à penser/tuteur spirituel) pour suivre des cours de religion dans une des écoles coraniques appelées « Daaras », (littéralement élève) et où il pourrait trouver aussi le gîte et le couvert : on les y nomme « enfant talibé » ! Suite à la présentation par M-P Decock, Présidente de l’asbl « Action Sénégal Tournai », du travail de l’association en faveurs des enfants des rues au Sénégal, les membres du Soroptimist Club de Tournai ont toutes été extrêmement choquées des conditions de vie de ces enfants fouettés, maltraités, obligés de mendier, et appelés des « faux talibés » car fréquentant des daaras clandestins et

soumis à des conditions qui s’apparent à de l’esclavagisme.

C’est le fonctionnement du centre que nous soutenons plus particulièrement: à titre d’exemple nous avons décidé de subsidier régulièrement … un goûter offert (bol de lait, pain au choco et fruit) pour 500 enfants = 50€, des soins assurés par un infirmier sénégalais pendant 1 mois = 75€, deux éducateurs sénégalais engagés pour les activités ludiques, artistiques, sportives et d’alphabétisation pendant 1 mois = 90 €. De plus, des bénévoles et des élèves de différentes écoles de Tournai se rendent régulièrement sur place pour seconder et soutenir le personnel local : un échange de bonnes pratiques bien utile pour tous ! Sans ce lieu d’accueil, les enfants seraient laissés pour compte dans la rue, en train de mendier toute la journée et même la nuit. Cette honteuse réalité nous a révoltées, le SI Tournai a donc décidé d’agir!

En effet, profitant de la crédulité, de la pauvreté et de l’ignorance des parents qui vivent dans la brousse, de faux marabouts exploitent beaucoup de ces enfants que l’on qualifie de faux talibés. Ils font croire que ces derniers seront éduqués et qu’ensuite ils pourront acquérir un travail qui assurera leur avenir et celui de leur famille restée au village. Mais la réalité est hélas toute différente : dans ces daaras misérables, sans confort ni hygiène, ils sont obligés de réciter le coran dans une langue qu’ils ne comprennent pas et cela pendant des heures. Par la suite, ils sont envoyés arpenter les trottoirs et mendier. L’enfant qui ne ramène pas assez d’argent est torturé, affamé, enchainé comme un esclave, un moins que rien !

Nous avons donc été « secouées » après cet émouvant exposé… et avons décidé de nous mobiliser en organisant et soutenant…

L’aide au fonctionnement d’un centre d’accueil pour enfants « faux talibés » à Sor Pikine - Sénégal Le projet d’Action Sénégal vis à vis de cette problématique, s’articulait en 3 phases:

1

Construction d’un centre d’accueil de jour pour les 13000 enfants” faux talibés” de Sor Pikine au nord de Saint Louis), avec organisation de goûters tous les vendredis - bains le jeudi - soins dans les daaras tous les jours de la semaine ainsi qu’au centre - cours d’alphabétisation - activités ludiques/artistiques/sportives

2

Sensibilisation des populations analpha­bètes de la brousse à l’aide de kamishibaïs (théâtre japonais) afin qu’ils ne soient plus manipulés par ces escrocs

3 Sensibilisation des autorités religieuses et politiques locales

M-C Desmons

Michèle Le Docte

Club SI Tournai

Réd. SOROP’news

13 | SOROP’news


Aimer... Mourir... Ces 2 mots l’un derrière l’autre, l’un devant l’autre, nous évoquent un titre de film ou titre de livre à succès dans lequel notre imaginaire se raconterait ou l’auteur nous entrainerait dans une histoire qui risque bien de se terminer mal !

ces « événements à l’issue mortifère » est le pivot de toute leur campagne construite autour de situations à risque dont la grossesse, l’alcoolisme, l’honneur mal placé, le refus du respect des limites de l’autre ou tout simplement le respect de l’autre …

Mais ce n’est pas une fiction… C’est l’expression d’une triste réalité où des femmes (elles sont majoritaires dans ces histoires d’amour) sont victimes de violence, de leur incapacité à « fuir », à se protéger de cette violence intraconjugale, à s’éloigner de ces tortionnaires qui ont prise sur elles: elles sont des victimes qui n’arrivent pas à se détacher… se laissant « aimer » à en mourir !

Lors de mini-concerts suivis de débats où chacun peut imaginer ou exprimer son vécu et donner son ressenti de ce qui se passe derrière les murs, portes et fenêtres fermés, les secrets d’alcôves sont dévoilés ! A l’occasion de ses rencontres il y a bien évidemment toujours des professionnels qui recueillent les paroles ou réactions reprises sur des fiches anonymes, pour que les choses soient dites et analysées ensemble sans jugement !

AIMER à en mourir ou MOURIR d’aimer

Ces mini-concerts, pour atteindre leur objectif de permettre aux victimes d’oser dire leur souffrance seront appuyés par des « passages » de spots radio et des projections sur les murs de la ville afin d’interpeller les passants et de les convaincre de ne pas passer à côté de cette violence intrafamiliale.

Quelques associations de professionnels formés pour entendre et mettre en place une aide efficace pour soutenir ces femmes sont actives dans notre pays ! Mais avant tout, il faut que les victimes sachent qu’elles ne sont pas seules et peuvent appeler à l’aide. Il faut que les victimes osent appeler à l’aide ! Une démarche originale construite par l’asbl ZIJN avec des outils pédagogiques tels que la chanson, des clips illustratifs, du « théâtre-action » et des cartes, porteuses de messages, paroles de victime ou de témoin, a reçu un soutien bien mérité du SIB en cette mi-année 2016. L’objectif de cette équipe prête à innover est de permettre de rompre les tabous. Les non-dits, la face cachée de drames personnels et familiaux toujours très présents...

La Maison symbole du lieu secret (caché) où se passent majoritairement 14 | SOROP’news

LA VIOLENCE FAMILIALE SE CACHE DERRIERE 1 FENETRE SUR 7 ACHTER IEDER 7e VENSTER SCHUILT FAMILIAAL GEWELD

©Mieke De Schepper (vzwZijn)

Afin d’être efficace, ZIJN (Antwerpen) a décidé d’utiliser des mots simples qui parlent à tous et a mis l’accent sur 3 aspects du problème qu’on retrouvera dans leurs outils d’animation 1. Les victimes et les agresseurs 2. Les enfants liés aux faits dénoncés 3. Les témoins (amis, voisins, collègues, familles)

Le SIB ne pouvait qu’aider et soutenir une telle initiative! En effet, depuis plus de 3 ans, nous menons et relayons des actions de

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

sensibilisation à ce fléau qui ne semble malheureusement pas diminuer !

• Oui… il est vrai qu’on en parle plus

qu’avant et que les problèmes sortent des « maisons ». Oui… il est vrai qu’il y a mainte­ nant des formations à l’approche des victimes et aussi des auteurs. D’ailleurs ZIJN travaille avec des étu­ diants des Hautes Ecoles et privilégie un encadrement bilingue pour une diffusion maximale de son approche ! Oui… il est vrai qu’il est pris en compte la souffrance des enfants de ces femmes qui « meurent d’aimer » dans le silence des « quatre murs » de leur chambre… de leur foyer !

Mais cela ne suffit toujours pas à vrai­ ment faire diminuer le « phénomène ». Aussi des campagnes telles que celles proposées par ZIJN sont importantes et un mouvement comme le nôtre se doit d’être à leurs côtés et ce d’autant plus que leur projet socio-artistique tiendra compte des actions menées dans l’ensemble du pays afin de faire caisse de résonance et d’en augmenter l’effi­ cacité ! Michèle Le Docte

Réd. SOROP’news


De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn is voor SIB geen onbekende. Reeds op 8 maart 2014 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van SIB viel deze vzw in de prijzen. Ik verwijs hier graag naar het artikel van Monique Rocour in SOROP’news nr 16 op p 4. De Beweging tegen Geweld brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Samen met de verschillende organisaties die in Vlaanderen werkzaam zijn rond de geweldthematiek vormt vzw Zijn een netwerk om zo een antwoord te zoeken op dit omvangrijke probleem. Vzw Zijn wil ook wegen op het beleid zodat het thema steeds terugkeert op de politieke agenda. De heer Koen Dedoncker, stafmedewerker van vzw Zijn, licht de visie van de vzw toe. Als beweging tegen familiaal geweld zijn wij er van overtuigd dat niemand gevrijwaard is van geweld. Om de spiraal van familiaal geweld te kunnen doorbreken of er op een adequate manier mee te leren omgaan, is het noodzakelijk om het mechanisme en de signalen van familiaal geweld te leren (h)erkennen. Op die manier kunnen de juiste bufferfactoren aangewend worden die de spiraal een halt toeroepen, of kan er stap voor stap gewerkt worden naar

herstel. Tot hier de heer Koen Dedoncker. Het project Sexueel Geweld dat in september 2017 gelanceerd wordt, staat momenteel in de steigers. Met haar past voorzitter Marthe Claeys wil SIB de vzw Zijn dit degelijk en beloftevol project een gunstige wind in de zeilen geven. Tijdens de Algemene vergadering SIB op 4 juni 2016 werd hiervoor 6000€ geschonken. Het project betreft in feite een zoektocht naar de beste, sterkste campagne ontwikkeld door studenten voor studenten. Uit onderzoek blijkt dat veel studenten nog niet goed weten wat seksueel geweld juist inhoudt, wat grensoverschrijdend gedrag is en wat de gevolgen zijn. Er wordt aan studenten zelf gevraagd om na te denken over manieren om seksualiteit, grenzen van instemming en seksueel geweld bespreekbaar te maken. De doelgroep wordt op deze manier van bij de aanvang van het project betrokken. Hoe wordt de ontwikkeling van dit nieuwe project aangepakt? In augustus en september 2016 zal vzw Zijn samen met ICRH (International Centre for Reproductive Health) de doelstellingen preciseren en duidelijk

De Algemene Vergadering SIB 4 juni 2016 werd afgesloten met een optreden van Ernst Löw en Deborah Ostrega. Dit optreden kadert in het project Doodgraag. Het is een unieke samenwerking tussen een artiestencollectief onder leiding van Ernst Löw en Deborah Ostrega en de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn. De artiesten zingen over familiaal geweld. Ze brengen concerten voor een breed publiek waarbij gesensibiliseerd wordt over liefde en haar valkuilen. De voorstelling raakt, ontroert, zalft, … en zet mensen aan om niet blind te zijn voor de moeilijkheden in relaties van henzelf en van anderen. Het doel van het project Doodgraag is het taboe doorbreken, een boodschap overmaken dat familiaal geweld iedereen kan overkomen, de gevolgen van familiaal geweld tastbaar maken, aan de betrokkenen bij familiaal geweld duidelijk maken dat ze eruit kunnen komen, dat ze er niet alleen voor staan en mensen die getuige zijn van geweld in beweging brengen om effectief iets te doen. Deborah en Ernst maakten onder productie van Jean Blaute de single ‘In het huis’. De single is het eerste nummer van het album ‘Doodgraag’ van Deborah en Ernst. Het is een album samengesteld uit nummers die uitsluitend handelen over familiaal geweld. De single wordt gebruikt om de campagne te lanceren.

uitleggen en een situatieschets ontwikkelen. Wat is seksueel geweld? Hoe herken je het? Hoe geef je grenzen aan? De samenwerking met ICRH ligt SIB nauw aan het hart gezien de steun van onze Unie aan deze organisatie (zie SOROP’news 16 p 6). In een tweede periode, van september 2016 tot mei 2017, worden Nederlandsen Franstalige studentenverenigingen en scholen aangeschreven. De studenten die aan het werk gaan, worden uitvoerig gebrieft over de problematiek en de doelstellingen van het project. De projecten worden verzameld van mei 2017 tot juni 2017. Vervolgens worden ze beoordeeld door een tweetalige jury die bestaat uit experten en vertegenwoordigers van het kabinet Gelijke Kansen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De prijsuitreiking is gepland voor juni 2017. Dan volgen nog de dossiersamenstelling met beleidsaanbevelingen en de uiteindelijke uitwerking door het kabinet Gelijke Kansen.

Het centrale beeld van de campagne is een huis of appartementsblok met verschillende kamers. Het gaat om een huis waar er van alles mis gaat en liefde is overgegaan in geweld.

Doodgraag Bij de single hoort een videoclip die verschillende perspectieven van alle betrokkenen toont. Het koppel (dader en slachtoffer) dat gevangen zit in de spiraal van familiaal geweld, de kinderen die er slachtoffer of getuige van zijn en de mensen die er rechtstreeks of onrechtreeks als getuige bij betrokken zijn. Stills (symbolische momenten) uit de clip dienen als visual. Deze stills vormen als het ware kamers van het huis die gedurende de hele campagne herhaald en gebruikt worden. Elke kamer staat symbool voor één van de doelgroepen die we willen bereiken. Voor de drie doelgroepen worden ook verschillende brochures gemaakt waarin dezelfde visuals en dezelfde informatie terugkomt. Dit project werd door SIB gesteund met een cheque van 3000€. www.vzwzijn.be

Rita De Groot Red SOROP’news

15 | SOROP’news


“OWN THE FUTURE”, Education, your passport for a better life – 21st SIE-congress – Florence – Italy Veel werd afgewerkt maar evenzeer zijn we vertrokken met veel materiaal tot nadenken. De volgende Governor’s Meeting wordt gehouden in Florence, Italië waar ook aansluitend het 21ste SIE-congres zal gehouden worden: beste Sorops, noteer alvast in je agenda 14-16 juli 2017 Florence, Italië. Certains points ont été finalisés à Sofia. D’autres sont matière à réflexion pour l’année qui vient. La prochaine réunion des gouverneures aura lieu en 2017 en Italie, à Florence. Et sera suivie, immédiatement après, du 21e congrès du SIE. Chères amies, notez déjà dans votre agenda les dates des 14-15-16 juillet.

RÉUNION DES GOUVERNEURES 2016 Il est certain qu’après la réunion des gouverneures qui s’est tenue à Sofia, les réseaux sociaux regorgeaient de photos de Soroptimistes enthousiastes et victorieuses, vu le nombre de prix qui y sont attribués pour mettre en valeur les efforts des 34.000 Soroptimistes de la Fédération européenne. Mais une réunion des gouverneures est bien plus que cela ! Les gouverneures y travaillent assidûment et en toute concentration sur les thèmes liés à l’organisation, les finances, les projets, l’extension, la communication. Et ce, tout en cherchant dans tous ces domaines une structure où 61 pays différents, 24 unions arrivent à se retrouver. L’Union belge s’y est présentée, bien préparée lors l’Interunion qui s’était tenue à Courtrai du 27 au 29 mai, à la grande satisfaction des participantes de l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et l’Autriche. A cette occasion déjà, une liste de points forts était dressée à l’attention de la présidente du SIE, Marie-Elisabetta de Franciscis. La surprise de cette dernière était la présentation de son projet biennium « My Book Buddy », un projet qui vise à inciter le plus

16 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

d’enfants possible à lire dans les pays sous-développés, dans les camps de réfugiés et autres, en leur présentant des livres dans leur propre langue, à leur niveau. Un projet « My Book Buddy » existant déjà aux Pays-Bas servirait de base de départ.

SIE - GOVERNOR’S MEETING 2016 Maar los van het officiële verloop van de Governor’s Meeting, met de gekende talrijke stemrondes staan ook overleg en uitwisseling centraal in dit gebeuren: het is tenslotte slechts één maal per jaar dat de gouverneurs elkaar ontmoeten. Tegelijk worden hier dus de krijtlijnen uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie, de toekomstvisies van de verscheidene Unies aan elkaar getoetst. En hiertoe worden voorafgaand aan de eigenlijk GM reeds daags tevoren de zeer populaire brainstorming sessies gehouden. Belangrijke items zijn dan ook de communicatie, de profilering van Soroptimist, compleet met voorstellingen van Branding Campaigns, verder ook mentoring wat perfect kadert in het “Educate to lead” programma, de aandacht voor meisjes in STEM-opleidingen, enz. Carolien Demey & Anne Lempereur Gouverneurs SIB


2016 : SIE BEST PRACTICE AWARDS – PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES – OVERALL WINNER – GAGNANT TOUTES CATÉGORIES Remporter le prix du meilleur projet de toute la fédération SIE est bien le plus grand honneur qu’un club Soroptimist puisse vivre…et il y avait 87 clubs qui s’étaient investis pour le remporter. Aussi, le jury des « Meilleures Pratiques  » se rendait bien compte de l’importance de son jugement et l’évaluation et la sélection des meilleurs projets ne fut pas une tâche aisée. Notre actuelle présidente européenne Maria Elisabetta de Franciscis

ayant été responsable du triangle « Programme et Lobbying » avant sa présidence, vous comprendrez l’importance que le SIE consacre aux projets en général. En effet, tout comme nous toutes en nous profilant devant des candidates-membres ou des sponsors, elle aussi se réfère à nos projets quand elle représente l’organisation, que ses interlocuteurs soient de hauts représentants d’institutions, comme les Nations Unies ou l’UNESCO, des officiels d’États nationaux, des ONG ou des entreprises, elle parle de nos projets, de ces femmes et filles que nous aidons sans relâche, faisant preuve de créativité assidue. En consacrant le projet du Madagascar comme Meilleure Pratique, elle salue la capacité des Soroptimist à toujours

Maar wat is dan zo bijzonder aan dit project van deze club Antananarivo Mandrosoa? Uiteraard heeft het een educatief luik in het “Educate to lead” biënnium, maar er is meer: door het verschaffen van gezonde maaltijden wordt een regelmaat gecreëerd in de frequentie waarmee de straatkinderen het centrum bezoeken en boeken ze resultaten die hen toelaten in de gewone secundaire scholen toegelaten te worden. En toen plots het centrum gedelocaliseerd diende te worden kwamen de sinds lang geëngageerde Soroptimisten op de proppen met een duurzame oplossing. Hun expertise en

terreinkennis waren toen cruciaal voor het voortbestaan van het centrum. Maar niet voor niets tekent Soroptimist voor “International”: de Zwitserse Soroptimist Clubs van Bad Ragaz en Luzern werden bereid gevonden de bouw van het centrum te financieren, de Zwitserse clubs van Schwyz en van Vevey stonden in voor de binneninrichting en de door zonne-energie aangedreven oventjes. Door hun samenwerking maakten ze het verschil. Het podium stond dan ook behoorlijk vol juichende Soroptimisten als de prijs werd uitgereikt, hun betrokkenheid was reëel geweest én bekroond. In dit project kwamen alle voorbije programma’s samen: education, ecology, food and water en dit alles in een interna­ tionale betrokkenheid. Een verdiende winnaar dus ! De staande ovatie voor Madagascar had ook nog een andere reden: het was deze dynamische Unie (13 clubs tellend) die in het voorjaar de aller-

concevoir des solutions et des réponses créatives à ces défis. La Belgique n’est pas cette année montée sur le podium. Il faut cependant saluer le fait que trois de ses clubs se retrouvent parmi les 5 nominés dans les catégories Education, Autonomie et Violence. (cfr. pages 22 à 24). Ces clubs ont rentré un dossier au SIE. Cependant sans leur PFR (Program Focus Report), rien n’aurait été possible. Pour plus d’infos concernant le Prix des Meilleures Pratiques SIE, consulter le site web http://www.soroptimisteurope.org/ programs/best-practices Carolien Demey & Anne Lempereur Gouverneures SIB

eerste Soroptimist International Future Africa Federation (SIFAF) conferentie organiseerde. Zo stonden ze aan de wieg om een vijfde Federatie aan Soroptimist International toe te voegen. België heeft ditmaal geen podiumplaats veroverd maar het is een opsteker dat wij in de categorieën “Education”, Zelfredzaamheid en Geweld toch ook in de eerste vijf genomineerden eindigen! U leest meer over hun projecten iets verder in ons tijdschrift. Lees gerust meer over de andere win­ naars per categorie op de SIEwebsite onder http://www.soroptimisteurope.org/ programs/best-practices, het kan maar inspirerend werken ! En als je geïnspi­ reerd raakt om ook jouw clubproject een bijkomende dimensie te geven : alleen projecten met een PFR (Project Focus Report) kunnen in aanmerking genomen worden. Maak je project wereld­wijd bekend: maak een PFR!

17 | SOROP’news


Pourquoi l’Ecole Internationale de Lutherie  Gauthier Louppe?  (*) J’ai contacté plusieurs écoles internationales, comme l’illustre Ecole de Crémone où je devais parler couramment l’italien… C’est pourquoi je me suis tournée vers Marche, où je pouvais suivre les cours en anglais. Très vite, je me suis mise au français. J’ai donc eu un double apprentissage ! Pascale, quelques précisions sur cette école d’exception … L’école est née de la collaboration entre notre ville et le Maître Luthier Gauthier Louppe, figure emblématique de la lutherie contemporaine, jouissant d’une renommée mondiale. Gauthier Louppe a souhaité transmettre son savoir et son savoir-faire dans le monde du quatuor à cordes (violon, alto, violoncelle).

BOURSE SIE SI MARCHE-EN-FAMENNE

DE LA COLOMBIE À LA BELGIQUE : HISTOIRE D’UNE PASSION « La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il vous permet de gagner mais ce qu’il vous permet de devenir. »  John Ruskin L’heureuse boursière Marcela C. Jimenez Zapata a obtenu le diplôme de licenciée en musique à l’université de Caldas  (Colombie). Durant 15 ans, elle a enseigné cet art à différents niveaux, surtout aux enfants et aux jeunes filles. Dans le cadre de cette bourse SIE, nous donnons la parole à Pascale Woelfle, présidente du club SI Marche-en-Famenne et à Marcela. Marcela, pourquoi avoir choisi de suivre cette formation en lutherie à Marche, si loin de ta terre natale ? Avant mon départ, j’ai créé un ensemble de cordes symphoniques dans une école pour jeunes filles. Leurs instruments étaient souvent défectueux. Cela les démotivait tout en mettant en péril mon projet. J’ai fait de manière instinctive des réglages et des petites réparations. Mais il aurait fallu pouvoir faire appel à un professionnel. Or, seules les très grandes villes distantes de plus de 8 heures en bus profitent des services de luthiers. Pas une ville comme Pereira (1 million d’habitants) où je voudrais retourner travailler après mes études! C’est ainsi que j’ai voulu me former en lutherie. Et comme aucune école en lutherie n’existe en Colombie, je me suis tournée vers l’Europe. 18 | SOROP’news

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

Marcela, comment es-tu entrée en contact avec le Soroptimist International ? Je n’avais aucune source de revenus fixes. Mes économies s’épuisaient: j’ai donné ci et là des cours de musique et d’espagnol, j’ai fait des ménages pour survivre. J’ai même décidé de mettre en vente mon violoncelle ! Face à ma détermination,  G. Louppe m’a introduite auprès du club SI de Marche, plus particulièrement auprès de Bénédicte Naôme (past-présidente). En quoi consiste ta dernière année de formation ?  La 4e année est consacrée à la réparation/restauration des instruments. L’ensemble des 4 ans de la formation est très technique, entrecoupée de cours théoriques sur l’histoire des instruments, sur l’acoustique, etc. Pascale, dis-nous le pourquoi et le comment de cette demande de bourse SIE ? Très touchées par la situation précaire de Marcela, nous trouvions dommage qu’elle doive abandonner si près du but!  Grâce à un travail intensif d’équipe entre notre club et l’école, nous avons pu composer le dossier. Une bourse de 5000 € ! Quelles ont été vos premières réactions ? Marcela –  J’ai crié, j’ai pleuré… puis j’ai pensé que c’était LA récompense qui gratifiait tout ce travail et tous mes sacrifices. Pascale – J’étais tellement contente pour Marcela que je me suis écriée : « C’est trop beau ! Je n’en reviens pas ! ». Et l’avenir? Marcela – Je souhaite reprendre mon rôle de professeur de violoncelle et y ajouter mes compétences en lutherie, surtout la réparation d’instruments de quatuors à cordes.  Pascale – L’expérience acquise en Belgique permettra à Marcela d’exercer pleinement son art dans sa région et lui assurera une autonomie financière.  Nous espérons de tout cœur que les jeunes musiciennes profiteront de ses nouvelles compétences. Notre amie pourrait aussi... à terme… fonder un club soroptimist ! Voilà bien des objectifs chers au SI ! Interview menée par Evelyne Bastin, PD SI Marche-en-Famenne. Réd. SOROP’news: Véronique de Munck et Anne Piron.

(*) www.ecoledelutherie.eu


SIE BEURS TOEGEKEND AAN SI KORTRIJK De aanvraag voor de beurs werd ingediend door de club SI Kortrijk, met de ondersteuning van de clubs SI Gent en SI Gent Scaldilys. Soroptimist schonk een SIE beurs van 8000 euro aan Julie Bolcaen, doctoraatsstudente aan Universiteit Gent. Julie studeerde in 2011 af als master in biomedische wetenschappen. Sinds 5 jaar voert ze wetenschappelijk onderzoek uit in het UZGent over nieuwe merkers om hersentumoren in beeld te brengen. Wat is het doel van uw onderzoek? “PET scans helpen om therapierespons bij hersentumoren te evalueren”. Hersentumoren zijn vaak erg agressief en niet gemakkelijk te behandelen. Er zijn goedaardige gezwellen maar ook kwaadaardige gezwellen die niet erg actief zijn (‘laaggradig’) tot glioblastomen: zeer actieve en agressieve tumoren (‘hooggradig’). De overlevingskans bij deze tumoren is zeer slecht. Bij de meeste kankers is tot 60 procent van de patiënten na 5 jaar nog in leven. Bij deze patiënten is dat nog geen 5 procent. Het doel van mijn onderzoek is om na te gaan of bepaalde beeldvormingstechnieken met nieuwe ‘merkers’ de respons na therapie kunnen evalueren en voorspellen. PET scans bestaan al van in de jaren 1970. Belangrijk is ‘de merker’ waarmee je een PET scan uitvoert. Zo’n merker is een stof die je inspuit en die in normaal weefsel en tumoren verschillen opneemt. Door die stof licht radioactief te maken, wordt ze zichtbaar op de scan. Voor de meeste soorten kanker wordt glucose gebruikt, gewoon suiker dus. Maar bij hersenscans is glucose niet goed bruikbaar omdat normale hersencellen zelf actief zijn en ook glucose opnemen. We hebben dus meer specifieke merkers nodig. In mijn studie onderzoeken we radioactief gemerkte aminozuren en vetten. Zijn deze in staat om de activiteit van hersentumoren in kaart te brengen en na te gaan of de patiënt positief reageert op de therapie? Waarom bent u begonnen met een doctoraat? Tijdens mijn thesisonderzoek werd het duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek iets voor mij was. Ik werd geboeid door de vele vraagstukken waarbij een oplossing een impact zou hebben op de therapie of de overleving van kankerpatiënten. In het lab kwam ik in contact met een doctoraatsstudent van Ingeborg Goethals. Ik vertelde over mijn passie voor medische beeldvorming en de hersenen. Per toeval was dit net het onderzoeksdomein van Ingeborg Goethals op de dienst

Nucleaire Geneeskunde in het UZGent. Na een motivatie­ gesprek mocht ik een doctoraat starten. Hoe bent u in contact gekomen met Soroptimist International?

Financiering voor wetenschappelijk onderzoek moet vaak zelf gezocht worden. Het verkrijgen van beurzen is niet eenvoudig. Voor ons onderzoek zijn we afhankelijk van externe financiering, zoals de Stichting tegen Kanker, maar ook van privésponsors, zoals de Stichting Luka Hemelaere. Deze stichting organiseert jaarlijks een concert ten voordele van ons onderzoek. Tijdens het concert te Kortrijk ontmoette ik Carolien Demey. Ze sprak me aan over Soroptimist die dit jaar vooral aandacht had voor vrouwen in STEM-studies voor scholarships. Hun doel om gemotiveerde vrouwen te steunen in hun verdere loopbaan was uniek en hartverwarmend. Omdat ik kost wat kost mijn doctoraat wil af maken, besloot ik om een beursaanvraag te doen. Wat omvat uw laatste jaar van uw doctoraat?

Tijdens dit laatste jaar moet ik mijn resultaten van 5 jaar onderzoek publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. In principe moet ik deze dus delen met de rest van de wereld, via deze publicaties maar ook op nationale en internationale congressen. Verder dien ik een thesis te schrijven waarin ik alles moet bundelen. Na een verdediging voor een interne jury van specialisten in het vakgebied zou ik de langverwachte titel van dokter in de medische wetenschappen verkrijgen.

Wat waren uw eerste reacties op een beurs van 8000 €? Veel ongeloof en blijdschap. Ik had nooit gedacht dat SIE een beurs zou schenken aan iemand uit een ‘welvarend’ westers land. Ik ben hier heel dankbaar voor en deze beurs zet de weg open naar mijn doctoraatstitel, waar ik reeds 5 jaar van droom. Hoe zie je uw toekomst? Na mijn doctoraat ligt de wereld aan mijn voeten. Ik denk dat ik mijn wetenschappelijke loopbaan in kankeronderzoek verder wil uitbouwen in een gerenommeerde onderzoeksgroep of een farmabedrijf. Een buitenlandse ervaring zou bovendien een leerrijke ervaring zijn en deze kans zou ik met beide handen grijpen. Interview gevoerd door Carolien Demey – Club SI Kortrijk. 19 | SOROP’news


In een interview vertelt Caroline Junier, APD SIE, voorzitter van de jury, ons meer over de fotowedstrijd

Wat waren de 2 verplichte thema’s?

De SIE Fotowedstrijd 2016, gezien door de ogen van Soroptimisten toont ons een blik op het aanmoedigen van: het S.T.E.M.-onderwijs (de vakken wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen en meisjes.

• •

Hoeveel foto’s werden er ingestuurd en hoeveel per thema? De 3e editie van de wedstrijd was een buitengewoon succes. Er werden 87 foto’s ingezonden (47 in 2014 en 76 in 2015) van 77 clubs en 16 landen. Bij 41 foto’s ging het over de promotie van STEM en 46 over de autonomie en onafhankelijkheid van vrouwen en meisjes. 45 fotografen namen deel aan de wedstrijd.

Welke criteria gebruikten de juryleden om hun keuze te maken?

Vier criteria werden door de jury vooropgesteld: het onderwerp begrijpen, de technische en artistieke kwaliteit van de foto, de originaliteit van de foto en afwerkingskwaliteit ervan.

20 | SOROP’news 3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

Aan elk criterium werd een score van 0 tot 5 toegekend voor een eerste selectie. Vervolgens vergaderde de jury via Skype om de definitieve winnaars vast te leggen. De juryleden kozen unaniem de 4 winnaars voor beide onderwerpen. Dat gebeurt niet dikwijls. De thema’s waren misschien moeilijk te vatten. We waren echter verheugd vast te stellen dat de onderwerpen de nieuwsgierigheid, de creativiteit en de ware Soroptimist insteek hebben opgewekt. De foto’s van de winnaars geven het gekozen onderwerp duidelijk weer, ze intrigeren en vertellen een verhaal. De juryleden waren “open-minded” en het was een zeer aangename taak voorzitter van deze jury te zijn. Ik dank alle fotografen en vooral de Belgische leden die talrijk reageerden. Voor deze editie van de SIE fotowedstrijd 2016 werden 10 Belgische foto’s ingezonden. Proficiat aan Machtelt Van der Straeten van Club Aalst. Gerda Rosiers Chair Extension Committee SIE 2015-2017


Quels étaient les 2 thèmes obligatoires?

Le Concours de photos SIE 2016, avec les yeux des Soroptimistes proposait de nous offrir un regard sur la promotion de l’éducation dans les domaines des STIM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) pour les femmes et les filles l’autonomie et l’indépendance des femmes et des filles.

• •

Combien de photos rentrées et combien pour chaque thème?

La 3e édition du concours a remporté un franc un succès. Nous avons reçu 87 photos (47 en 2014 et 76 en 2015) venant de 77 Clubs et de 16 pays. 41 photos traitaient de la promotion des STIM et 46 de l’autonomie et de l’indépendance de femmes et des filles. 45 photographes ont participé au concours.

Quels sont les critères que le jury a utilisés ?

Quatre critères approuvés préalablement par le jury: bonne compréhension du sujet, qualités techniques et artistiques de la photo, originalité de la prise de vue et pour terminer qualité de la composition de la photo. Chaque critère a été noté de 0 à 5 pour une première sélection. Ensuite une séance du jury,

JURY

Christine Cromwell Ahrens, Communication officer SIE Winners Photo Competition 2015 Ismet Arikanturk, SI Club Izmir, Turky & Maria Fitcal, SI Club Bucarest, Roumanie & Helena Sandman, SI Club Helsinki, Finland Bintou Koïta, Resp. Programme et Lobbying HQ SIE Caroline Junier, DPA SIE & president of the jury

Pour mieux vous faire comprendre le fonctionnement de ce concours, nous avons interviewé Caroline Junier, APD pour le SIE et présidente du Jury de vive voix par Skype, a permis d’équilibrer et de confirmer définitivement les gagnantes. Il faut relever ici que les membres du jury sont tombés rapidement d’accord et les choix ont été unanimes pour les 4 gagnantes, deux par sujets. Comme ce n’est pas toujours le cas, je tiens à le relever ici. Les thèmes proposés étaient sans doute difficiles à appréhender. Nous avons constaté avec bonheur que ces sujets ont chatouillé la curiosité, la créativité et le regard des Soroptimistes. Les photos des gagnantes expriment le sujet choisi (sans nécessiter d’explications voire un titre), intriguent et racontent une histoire. Les membres de ce jury se sont montrés très ouverts et présider ce jury a été une tâche très agréable. Je tiens à remercier toutes les photographes et nos amies belges en particulier qui ont répondu très généreusement, en soumettant 10 photos à cette édition 2016 du concours de photo SIE. Toutes mes félicitations à Machtelt Van der Straeten du Club Aalst. Gerda Rosiers Chair Extension Committee SIE 2015-2017

21 | SOROP’news


Best Practice Awards SIE

Nominatie van Club SI Land van Waas Op de website van Soroptimist International België vind je een hele lijst aan PFR’s (Program Focus Reports) terug. Allemaal getuigen ze van de inzet van zo vele clubs om actief projecten te ondersteunen en de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren. Iets om trots op te zijn! Elk van de doelstellingen waarvoor projecten kunnen worden ingediend, zijn goed vertegenwoordigd. Om de projecten extra steun en zichtbaarheid te geven, organiseert SIE elk jaar de ‘Best Practice Awards’. Alle Europese clubs kunnen hieraan deelnemen. Op de website www.soroptimisteurope.org vind je alle ingediende projecten (PFR’s) terug en zie je waarvoor de SIE clubs zich inzetten. SI club Land van Waas ging de uitdaging aan en verdient felicitaties. Graag geven wij hen in deze SOROP’news de ruimte om het door hen ingediende project in de kijker te zetten.

Het project: Hope for girls Dit jaar heeft SI club Land van Waas haar project ‘Hope for Kabondo’ (dat inmiddels ruimer gezien wordt en nu ‘Hope for Girls’ heet) ingediend onder de doelstelling ‘bestrijding van het geweld’. Hope for Kabondo is een project dat werd opgestart door Annemie Struyf. Blijf van mijn lijfje Blijf van mijn lijfje is een vluchthuis- en onderwijsproject tegen genitale verminking van jonge meisjes in Kuria, de meest zuidelijke provincie van Kenia. Dit kleinschalige project wordt geleid 22 | SOROP’news

door een fantastisch echtpaar: Tobias en Amina. 
 Annemie Struyf (journaliste, reportagemaker) ontmoette hen in december 2012 bij het maken van twee spraakmakende tv-reportages over genitale verminking van vrouwen en meisjes in Kenia. Op wereldvlak heeft Kenia nochtans een goede reputatie; reeds tien jaar geldt er een wettelijk verbod op deze besnijdenis­ praktijk. 
 Maar de dagelijkse realiteit ziet er heel anders uit dan de officiële cijfers. Genitale verminking van - vaak zeer jonge meisjes gebeurt in Kenia illegaal, en bovendien op onrustwekkend grote schaal. 
Als Kenia met zijn uitstekende reputatie het al zo slecht doet, wijst alles in de richting dat vrouwen­verminking over het hele Afrikaanse continent nog massaal wordt uitgevoerd. Immigratie­ stromen importeren deze verminkings­ praktijken bovendien naar Europa. 
In de zuidelijke provincie Kuria worden praktisch àlle meisjes besneden ondanks het wettelijke verbod. Hier vechten schoolhoofd Tobias en zijn vrouw Amina een dappere strijd. 
Want de besnijdenis van een meisje leidt in dit gebied meteen tot onmiddellijke uit­huwelijking, het stopzetten van onderwijs,

SI DOELSTELLING: Bestrijding van het geweld tegenover vrouwen en meisjes

3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

gezondheidsproblemen, verhoogde risi­co’s bij zwangerschap en bevalling, risico­ verhoging op besmetting met hiv/aids. 
In hun school hebben Tobias en Amina een schuiloord – vluchthuis – gecreëerd voor jonge meisjes die aan de genitale verminking willen ontsnappen. 
Het initiatief van Tobias en Amina is hartverwarmend, maar ook degelijk onderbouwd.

Steun SI Club Land van Waas Club SI Land van Waas staat volledig achter dit project en heeft hiervoor al een paar maal gesponsord. Het beantwoordt volledig aan de doelstellingen van SI. Eén keer hebben ze een causerie georganiseerd met Annemie Struyf waarbij ze het project kwam voorstellen. Een tweede keer heeft één van hun leden voor haar 25-jarig huwelijksjubileum haar gasten gevraagd geen geschenken mee te brengen maar te storten voor dit project. We hopen van harte dat dit privé initiatief navolging krijgt bij andere SI leden. Omdat het probleem van genitale verminking zich niet enkel beperkt tot Kenia, kreeg het project inmiddels de naam Hope for Girls. Meer info over dit project vindt u op www.hopeforgirls.com Wij hopen dat dit artikel andere Belgische clubs kan inspireren om deel te nemen aan de Best Practice Awards 2017. Alvast veel succes!! Myrjam PANIS Red. SOROP’news


SIE Prix des Meilleures Pratiques 2016

Nomination 4e place accordée au SI Marche-en-Famenne LE PROJET : « Les enfants lisent pour les enfants. Trois projets en un. » Le club SI Marche-en-Famenne peut être fier de sa nomination au niveau européen pour son projet éducatif qui en est à sa quatrième édition ! Projet 1 : encouragement à la lecture. 700 enfants – dont 400 fillettes – des écoles maternelles et primaires de Marche et des environs s’engagent à lire le plus de livres possible durant 2 mois. Ils se font parrainer pour chaque livre lu et collectent des fonds auprès de leurs parents, grands-parents… Soutenus par leurs enseignants, ils développent ainsi leur plaisir à la lecture et leur auto-apprentissage. Les membres du club de Marche, qui a lancé ce projet en 2007, à l’appel du SIB, se sont fort investies dans ce concours : convaincre le monde scolaire de partager

OBJECTIF SI: ÉDUQUER. Les Soroptimist aident les femmes et les filles à devenirs de futures leaders. le projet, contacter les médias, organiser des remises de prix aux meilleurs lecteurs … La récolte de fonds s’est élevée à 3600€ ! Deux associations oeuvrant pour l’éducation des enfants ont reçu chacune 1800 €. Deux nouveaux projets sont ainsi nés ! Projet 2 : école à l’hôpital de Montegnée. Grâce aux fonds récoltés, le Service Pédiatrique de la Clinique de Montegnée (Liège) a pu acheter des manuels scolaires pour son école et des livres de détente pour la bibliothèque et les salles d’attente. Quelle chance pour les 4000 enfants hospitalisés pour une longue durée et pour les enfants en hospitalisation d’un jour ou en simple consultation !

Projet 3 : soutien à l’asbl Service des Familles d’Accueil d’Urgence . L’asbl SFAU a lancé un cri d’alarme auquel le club de Marche a été sensible : « Nous observons de plus en plus la déresponsabilisation des parents. Ils sont de plus en plus nombreux à laisser leur enfant sans plus s’en tracasser, parce que leurs préoccupations sont ailleurs : un nouveau compagnon, par ex. Les cas des parents drogués et les conflits familiaux sont de plus en plus fréquents également. » D’où l’urgence de trouver des structures familiales d’accueil stables et compréhensives et d’aider celles-ci financièrement. Le don de 1800€ a permis l’achat de manuels scolaires au profit d’enfants et d’adolescents en difficulté et placés temporairement par le juge dans ces familles d’accueil. Anne Piron & Véronique de Munck Red. SOROP’news

Ce triple projet de Marche ren­contre trois objectifs essentiels du Soroptimist : l’éducation, la solidarité et la visibilité. En effet, si les enfants se forment au contact des livres, ils sont aussi amenés à s’ouvrir aux problèmes d’autres jeunes en souffrance affec­ tive, physique, psychologique ... Dépassant le simple constat et la prise de conscience, ils peuvent devenir des acteurs de la solidarité citoyenne. Bravo à toutes les membres du club de Marche qui ont ainsi boosté la visibilité du Soroptimist Inter­ na­ tional. Elles ont enraciné les valeurs sorops dans les milieux les plus divers : familles, monde médical, communauté éducative … d’ici et d’ailleurs .

23 | SOROP’news


PRIX DES MEILLEURES PRATIQUES 2016 - SIE

C’est avec une émotion certaine que le club SI Eupen a appris la nouvelle de sa nomination en 5e place dans le cadre de l’AUTONOMISATION. Se retrouver dans le dépliant consacré aux Meilleures Pratiques est en soi une belle reconnaissance même si les prix sont réservés aux deux premiers projets de chaque objectif SI.

Pour faire partie des 23 projets mentionnés dans le dépliant SIE, le club a bien entendu dû d’abord répondre par son projet aux critères de l’objectif ‘autonomisation’, complété un PFR en bonne et due forme pour ensuite rentrer un dossier complet au SIE.

grâce à une communication permanente avec les autorités de la Communauté germanophone et avec l’admi­nistration communale de Raeren. Un merci tout particulier à M. Stickelmann pour son analyse des formalités.

Le succès du SI Eupen et celui des clubs SI Land van Waas et Marche-en-Famenne sont une invitation à tous les clubs belges à faire rapport de leurs projets. L’addition des PFR (program focus report) permet en effet à notre organisation d’augmenter sa visibilité grâce à son impact global de plus en plus important.

Implication des membres du club : Les fonds nécessaires à la création de cette garderie (5191 €) ont été récoltés lors de repas, de tombolas et de ventes d’oeuvres d’art qui eux, ont rapporté 7000€. Félicitations ! Ce projet ne vivrait pas sans l’engagement quotidien de trois membres du club qui s’occupent à tour de rôle du bien-être de 17 enfants.

LE PROJET du SI Eupen : « La garde des enfants » Mise sur pied du projet : Sensibilisé aux problèmes de jeunes femmes qui cherchent d’une part à développer leurs compétences professionnelles et d’autre part à être rassurées quant à la garde de leurs enfants, le club SI Eupen s’est associé au Centre de prise en charge d’enfants (KBZ VOE) pour créer à Raeren le « Kinderhort Hauset ». Cette garderie permet à ces jeunes mères - sans soutien de leurs proches et sans appui d’une aide familiale - à avoir accès au marché du travail et à devenir ainsi économiquement indépendantes. Les problèmes administratifs rencontrés ont été surmontés

L’OBJECTIF SI : AUTONOMISATION 24 | SOROP’news 3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

Succès tangible : Le nombre d’enfants inscrits augmente de jour en jour grâce aux échos positifs des parents concernés. Témoignage : « Merci !!! Quelle chance de trouver à deux pas de chez moi une telle institution ! Ailleurs, les frais de garde sont trop élevés surtout pour une mère seule. Le budget épargné servira pour acheter des produits bio ! » Bon vent à ce beau projet soroptimist qui crée des solidarités entre les femmes ! Anne Piron & Véronique de Munck Red. SOROP’news


FORUM CONSEIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE BELGIQUE Travail en commissions

NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

Depuis 2 ans, en tant que représentante SIB, je suis active dans les commissions Arts et Culture (image de la femme dans la publicité), Droit des Femmes et Interculturalité (problématique du choix), Lois et Politique (politiques temporelles), SocioÉconomique (parcours éducatifs/professionnels et impacts financiers à long terme) et Violences (hypersexualisation). Vous retrouverez dans ce Forum trimestriel le détail de l’aboutissement de ces divers travaux.

Commission Violences faites aux femmes Manifeste contre le viol : Savez-vous qu’aujourd’hui encore, tous les quarts d’heure, une femme (jeune, âgée, adolescente, bébé, handicapée, lesbienne) est violée par un homme en Belgique ? Et que seule 1 sur 10 osera porter plainte, les 9 autres se tairont pour de multiples raisons : la victime est un proche (famille, collègue, …), elles ont peur de ne pas être entendues, écoutées, crues ou elles angoissent d’être rejetées ou de subir des représailles… Ainsi des milliers de violeurs resteront impunis et poursuivront leurs méfaits. C’est intolérable. C’est d’autant plus scandaleux et inacceptable que selon la loi du 4 juillet 1989, le viol est considéré comme un crime passible de la Cour d’Assises. Cette loi doit être absolument connue et appliquée pour que la peur et la honte changent de camp. Le CFFB s’est donc mobilisé pour dire STOP aux pratiques actuelles et interpeller les mandataires politiques à ce propos.

La Marche de la Honte - 25.11.2013

Les manifestes sont disponibles au CFFB et régulièrement distribués lors des diverses manifestations. http://www.cffb.be/images/stories/downloads/archives2014/ cffb_manifeste_viol_PPP.pdf La fois prochaine, nous aborderons les conséquences des violences sexuelles sur la mémoire traumatique. Bruna Sassi

Eén van de acties van de Vrouwenraad in het kader van geweld tegen vrouwen, en meer specifiek inzake verkrachting, is de actualisering van de website www.ikzwijgnietmeer.be waar zowel slachtoffers als betrokkenen hun getuigenis kunnen neerpennen, nuttige links kunnen vinden of hulporganisaties en wetgeving kunnen raadplegen. De cijfers liegen er niet om: 80 verkrachtingen per dag in België, 30.000 per jaar en maar 3.000 aangiften. Op basis van de getuigenissen op deze website achterhaalden we dat slechts een kwart van de slachtoffers die getuigden op de site, klacht hebben ingediend bij de politie. De meeste slachtoffers die geen klacht indienden gaven als reden op dat de dader een familielid of een bekende is (b.v. slachtoffers van incest en van partnergeweld). Andere redenen zijn schaamtegevoel, angst om zelf de schuld te krijgen, niet in staat zijn om er onmiddellijk over te praten en te reageren. In het kader van verkrachting heeft de Vrouwenraad ook een facebook groep ‘Veroordeel de verkrachter, niet het slachtoffer’ (3810 leden). Iedereen die geïnteresseerd is kan hiervan lid worden: https://www.facebook.com/groups/ gerechtigheid.slachtoffers.verkrachting/?fref=ts. Het doel van deze groep is om duidelijk te maken dat hoe meer de mens wordt gezien als een verantwoordelijk wezen, hoe minder victim blaming (het slachtoffer de schuld geven) kan worden geaccepteerd. Dit is het psychologische verschijnsel waarbij een dader of omstanders de schuld bij het slachtoffer leggen om zichzelf te kunnen vrijpleiten. De Vrouwenraad heeft al herhaaldelijk de soms bizarre argumenten van de rechtshoven aangeklaagd en probeert dan ook met nota’s en adviezen aan de politiek en de Minister van Justitie bij te dragen tot een betere aanpak van de slachtoffers en een betere wetgeving. Red. Carine Hanssens SIB-vertegenwoordiger bij de Nederlandstalige Vrouwenraad

Représentante SIB auprès du CFFB

25 | SOROP’news


CLUB

in memoriam

Hommage à Chantal Hellin, épouse Klaric, membre fondateur du club SI Val Brabant-Waterloo C’est avec une tristesse immense que nous avons appris le décès de notre chère amie, Chantal Hellin, ce vendredi 17 juin. Chantal était l’une de ces semeuses de lumière, membre fondateur du club, ayant assumé plusieurs fonctions dans le club, dont la présidence. Elle avait été élue vice-présidente pour 2016-2018. Elle était un membre remarquable, enthousiaste, totalement dévouée au club Val Brabant-Waterloo, incarnant pleinement l’idéal soroptimist. Dès ses débuts, Chantal déploie son énergie et sa créativité pour la réussite des activités que le club entreprend. Grâce à elle, le club soutient depuis de nombreuses années, la Maison Maternelle Henricot à Court-Saint-Etienne, maison d’accueil et d’hébergement pour femmes accompagnées d’enfants et femmes enceintes sans abri. Chantal était également « le pilier incontournable, la pierre d’angle » dans l’organisation de notre compétition de golf dont les bénéfices nous permettent d’aider des associations qui nous tiennent à cœur. Infirmière de profession, elle avait le souci permanent des autres, sa bienveil-

lance, son énergie débordante, son sens de l’accueil et sa générosité marquent les esprits et les cœurs. Sa sensibilité aux plus faibles et le rappel des valeurs humaines de base du service club, resteront une référence pour chacune d’entre nous. Nous garderons de Chantal le souvenir d’une amie enjouée et tellement attachante, généreuse, toujours prête à aider, à secourir, à consoler et à accueillir dans sa maison toujours grande ouverte pour tous. Jusqu’au bout, elle aura tout donné : son don d’organes a permis de sauver une jeune femme, comme l’explique la lettre de remerciements de l’UCL, adressée à la famille. Avoir connu Chantal a été et restera une grande richesse pour chacune d’entre nous et son souvenir vivra au fond de nos cœurs. Martine Dirix Réd. SOROP’news

En souvenir de Chantal, un don sera fait à la Maison Maternelle Henricot à Court-SaintEtienne, action que Chantal a soutenue depuis la fondation de notre club.

AU SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE DE CHARLEROI : Culture et amitié avaient rendez-vous … C’est une pluie battante qui nous attend en ce jour du solstice d’été, à Charleroi, pour fêter notre 60e anniversaire: ne dit-on pas qu’une belle pluie porte bonheur ! Mais de toute évidence le soleil est déjà dans nos cœurs lorsque notre présidente et toutes les membres du club du dixième club belge « Charleroi » accueillent une centaine d’invitées venues des quatre coins de la Belgique, et même de France : notre Sister club de Paris Est Vincennes nous fait le plaisir d’être parmi nous. Nous sommes aussi heureuses d’accueillir notre présidente SIB accompagnée de la présidente élue ainsi que de la présidente de notre club fondateur, Antwerpen. Lors de cette séance académique, nous avons également eu le plaisir de mettre à l’honneur l’une des fondatrices de notre club, Micheline Coton, que nous remercions vivement pour sa présence à nos réunions et pour l’attention qu’elle porte à nos projets et actions. La séance officielle a eu lieu dans la salle du Conseil communal de l’hôtel de ville de Charleroi, prestigieux bâtiment Art Déco de 1936, classé en Patrimoine exceptionnel de Wallonie et dont 26 | SOROP’news 3ème trimestre / 3de kwartaal 2016 - N° 25

le beffroi est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco: un honneur que nous avons apprécié ! Dans son discours, notre présidente a rappelé nos engagements et souligné les actions que nous soutenons en faveur des femmes et des enfants. Engagé à fond dans cet idéal, notre club n’hésite pas notamment à mettre la main à la pâte, en créant un espace « repos-bain-douche » pour les femmes dans un foyer d’accueil. Pour rappel, entre autres actions menées ces 10 dernières années, sont citées aussi… La création de puits à Ambalavo (Madagascar), l’implication dans le Télévie, le soutien aux programmes d’hypothérapie, l’accompagnement du projet « Accueil familial d’urgence », l’aide esthétique aux femmes atteintes d’un cancer, le coup de pouce pour l’organisation de stages d’enfants, la récolte de bouchons, l’implication dans Viva for life. Après avoir évoqué tous ces actes positifs et constructifs, nous prenons ensemble le verre de l’amitié, occasion d’échanger nos


Herdenking aan ons stichtend lid Denise Serrure, overleden op 91 jarige leeftijd In 1976 werd Denise stichtend lid van de club Soroptimist Antwerpen de zes Rozen. Suzanne Schenck, haar schoonzus werd de stichtende voorzitter van diezelfde club, de 19e soropclub in ons land. Une affaire de famille dus! Lid zijn van een vrouwelijke serviceclub op zich maar ook een eigen beroep uitoefenen was in die tijd echt niet evident. Fulltime lesgeven, 4 kinderen opvoeden, later een consulting bedrijf oprichten, veel reizen, ze deinsde voor niets terug. Soroptimist was voor haar een way of life. Ze droeg de idealen van Soroptimist hoog in het vaandel. Het beste van zichzelf geven voor alle vrouwen en wereldwijd ijveren voor beter onderwijs, betere gezondheidszorg en tegen elke vorm van geweld op vrouwen. Ze zorgde ervoor de nieuwe leden telkens al die waarden duidelijk te maken en ze hamerde altijd op ‘nieuwe kansen’ bieden aan vrouwen met wie het leven minder mild is.

de verschillende activiteiten en stond altijd klaar om andere Belgische clubs te bezoeken. We hielden zowel eens een Kerstvergadering als een zomeractiviteit bij haar thuis in Brasschaat. Niets was voor haar te veel als het over haar club ging. Zelfs toen ze, een paar jaar geleden niet meer actief aan het clubleven kon deel­nemen, hield ze eraan lid te blijven. Ze volgde de evolutie van de club, was nieuwsgierig naar de nieuwe leden en naar de onderwerpen van de voordrachten. Ze wilde ook op de hoogte blijven van de evolutie van Soroptimist in ’t algemeen. Vriendschap delen was voor haar heel belangrijk. Het is altijd een rode draad gebleven in heel haar lang leven.

Denise ga in vrede, je hebt een mooi en vol leven achter de rug, we zullen de herinneringen aan jou zeker levend blijven houden in onze club. Christiane Hozay Voorzitter Club SI Antwerpen de Zes Rozen

Ze voltrok verschillende functies in onze club, ze was steeds bereid te helpen bij

Hilde Uwaerts

idées et/ou de faire plus ample connaissance avec nos amies venues partager cette journée mémorable!. La culture est ensuite au rendez-vous; notre club propose deux découvertes culturelles dont Charleroi n’est pas peu fière : Son hôtel de ville typiquement Art Déco avec ses boiseries, ses ferronneries de la plus haute qualité, le travail exceptionnel de ses marbriers, ses œuvres d’art intégrées qui en font un véritable petit bijou. Les trésors de son musée des Beaux-Arts, regroupant les chefd’œuvres de l’art belge en Wallonie, 19e et 20e siècles, sans oublier l’important volet réservé à l’art belge contemporain.

• •

C’est par ce regard positif sur Charleroi que se clôture la partie officielle de notre anniversaire. Nous invitons alors nos amies à nous rejoindre pour la soirée, plus festive : un «walking dinner », animé, en cette nuit des fêtes de la musique, par un orchestre de jazz manouche, composé de quelques jeunes issus des académies de notre région, dont la prestation fut brillante. C’est dans cette ambiance très conviviale, de partage et d’amitié que se termine cette belle fête d’anniversaire. Chantal Mengeot

Michèle Le Docte

Charleroi -10

Réd. SOROP’news

Voorzitter - Présidente SI Antwerpen, peterclub - club parrain SI Charleroi “60 jaar, een belangrijke mijlpaal om even stil te staan en terug te blikken naar hoogtepunten van uw club. Vele schakels van verbondenheid in vriendschap verenigen ons. Schakels zoals uw erg gewaardeerde hulp bij de 60ste verjaardag van onze club Antwerpen, uw peterclub. Zoals uw medewerking aan de sportieve evenementen in het kader van de “Integratie van Andersvaliden in de samenleving” in het sportcentrum Plantijn-Moretus. L’histoire de votre club compte 60 ans. Le symbole pour un mariage de 60 ans est le diamant et Anvers est la ville du diamant. N’est-il pas normal que votre club parrain vous en offre ? Acceptez ces quelques diamants en chocolat, symboles de la longévité de votre club.

Longue vie au club Soroptimist de Charleroi !

27 | SOROP’news


KLEUR DE WERELD

ORANJE

Conception et réalisation / Ontwerp en realisatie : www.cdncommunication.be ème Éditeur responsable - Verantwoordelijke Evelyne BASTIN - rue du Vivier 3 - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 28 | SOROP’news 3 trimestre / 3de kwartaaluitgever: 2016 - N° 25

Profile for Soroptimist SIB

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 3e trimestre 2016  

Soroptimist International Belgium

SIB (Soroptimist International Belgium) Soropnews 3e trimestre 2016  

Soroptimist International Belgium

Advertisement