Page 1

Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking Kleur geven aan je logica


Kleur geven aan je logica

Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking Wat doet iemand het eerste wanneer hij een nieuwe opdracht krijgt? Begint hij meteen een plan te schrijven? Overlegt hij met anderen? Of gaat hij er eerst uitgebreid over nadenken? Dat verschilt per persoon en heeft alles te maken met de drijfveren die iemands doen en laten kleuren, dit kun je meten. Een drijfveer of waarde is wat iemand diep van binnen drijft of wat iemand echt belangrijk vindt. Deze ‘drive’ is bepalend voor hoe iemand te werk gaat. Een drijfveer of waarde is iets abstracts en is daarom niet direct zichtbaar. Maar het is wel altijd indirect aanwezig in iemand zijn kijk op de wereld of in het gedrag. Het kleurt zogezegd ‘zijn doen en laten’.

2|


DRIJFVEER

KIJK OP DE WERELD

WAT IS BELANGRIJK (VAN WAARDE)

PAARS

De wereld is een mysterie;

Is verandering een bedreiging?

laten we vasthouden aan

Worden tradities en het verleden

dat wat er is.

gerespecteerd? Hoe verbonden zijn we met elkaar? GROEPSGERICHT

ROOD

De wereld is een jungle;

Winnen of verliezen?

je moet zien te overleven.

Vriend of vijand? Respect of gezichtsverlies? Trouw of verraad? ACTIEGERICHT

BLAUW

De wereld is een potentiële

Duidelijkheid, zekerheid, loyaliteit,

chaos; we kunnen daarmee

structuur, betrouwbaarheid.

omgaan door er structuur

ORANJE

in aan te brengen.

PROCESGERICHT

De wereld zit vol met kansen;

Kansen, beloning, uitdagingen,

die pak je om voortgang te

status, succes, nut.

boeken.

GROEN

De wereld is een plek waar

Harmonie, gelijkwaardigheid,

mensen met z’n allen moeten

betrokkenheid, inzet, sfeer,

leven; de beste manier is in

gevoel, intuïtie, inleven.

harmonie. MENSGERICHT

GEEL

De wereld is een grote puzzel;

Consistentie, autonomie,

die wil ik begrijpen.

concepten, complexiteit, analyseren, vrijheid. INHOUDSGERICHT

TURKOOIS

De wereld is een netwerk van

Samenhang, onzekerheid,

onderlinge afhankelijke

ecologie, mondiaal,

eenheden; we zijn onderdeel

spiritualiteit, bezieling.

van een groter geheel. HOLISTISCH GERICHT

CLASSIFICATIE VAN DE ZEVEN DRIJFVEREN IN IEDER MENS (GEBASEERD OP MANAGING DRIVES, KOPPENOL / VERSNEL, 2003).

RESULTAATGERICHT

|3


Zeven ‘gekleurde’ drijfveren

De kleuren van een project

De drijfveren en waarden in de tabel zijn gebaseerd op het

Wat betekenen deze zeven drijfveren voor de samenwer-

werk van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij

king in een project? Wat merkt een manager of project-

beschreef in 1974 een zevental waardeoriëntaties, drijf-

leider daarvan? De dominante drijfveren van een manager

veren, die elk mens in zich heeft maar waarvan er meestal

of projectleider zijn bepalend voor zijn voorkeursmanier

een paar per persoon dominant zijn. Bekijkt iemand de

van denken en doen. Voorbeelden hiervan:

wereld als een universum vol kansen en uit­ dagingen,

−  iemand met een dominant geel – groene drijfveer

dan heeft hij een andere ‘drive’ dan iemand die de wereld

denkt eerst na, gaat na of er inconsistenties te vinden

ervaart als een jungle vol gevaren en onzekerheden.

zijn en houdt dit vervolgens tegen zijn collega’s aan

Vanzelfsprekend geeft hij dan aan ándere zaken voor-

− iemand met een dominant geel – rode drijfveer denkt

rang, avontuur bijvoorbeeld. Doordat niet ieder mens

ook eerst na, maar zet vervolgens als hij het heeft

(gelukkig!) hetzelfde belangrijk vindt, vertonen mensen

uitgedacht, meteen vaart achter de uitvoering

verschillend gedrag. Graves kwam zo tot een classificatie

− iemand met een dominant oranje – blauwe drijfveer

van zeven drijfveren, die je terugvindt – of anders gezegd:

bepaalt eerst zijn doelen en schrijft hiervoor een plan

waarvan je de kleur herkent – in individuen, maar ook in

om de uitvoering te structureren

groepen en organisaties.

−  iemand met een groen – blauwe waardeoriëntatie probeert eerst consensus te bereiken over wat ieder wil doen, om vervolgens een plan te maken − iemand met een dominant rood – oranje waardeoriëntatie gaat meteen aan de slag, met het doel voor ogen. Als iemand zijn eigen voorkeursmanier, zijn eigen kleur goed kent, kan hij overwegen hoe hij het meest effectief met zijn taak en/of project en alle betrokkenen om kan gaan. Dat is winst!

4|


Drijfverenprofiel opstellen

Verrijkende inzichten

Na een periode van intensieve samenwerking kun je

Een meting van drijfveren levert een aantal verrijkende

vaak wel ‘peilen’ wat voor drijfveren iemand heeft.

inzichten op over de manager/projectleider en de project-

Met enige oefening en een scherpe blik kun je iemands

teamleden. Zo valt eruit af te leiden:

kleur herkennen aan zijn woordgebruik en hoe hij of zij

− welke methoden van sturing, welke besluitvormings-

reageert in bepaalde situaties.

stijl en denkvolgorde bij de manager of projectleider

Het kan ook objectiever en sneller. Er zijn verschillende

dominant zijn

methodes ontwikkeld – alle gebaseerd op het gedachte-

− wat zijn energiebalans is

goed van Graves – om de diepere waarden van de mens

− wat zijn interne spanningen zijn

te meten. Het betreft onder meer Management Drives,

− hoe hij hoogstwaarschijnlijk op stress zal reageren.

Profile Dynamics, My Motivation en Spiral Dynamics. De meeste van deze instrumenten bestaan uit een

Dezelfde informatie valt ook te achterhalen over de

(online) vragenlijst waaruit, na invulling, een drijfveren-

andere (project)teamleden.

profiel rolt.

Basis voor vruchtbare samenwerking Twynstra Gudde heeft een licentie voor de inzet van

Het drijfverenprofiel laat zien wat iemands logica, aller-

My Motivation en Management Drives en is voor deze

gieën, energiebronnen en energielekken zijn. Dit geeft

methodieken gecertificeerd.

de manager of projectleider informatie om te sturen en creëert een stevige basis om met elkaar in gesprek te gaan over een vruchtbare vorm van verdere samenwerking. Een krachtige samenwerking, omdat iedereen er zijn eigen inkleuring aan kan en mag geven.

Wilt u meer weten? Tel 033 4677421 drijfveren@tg.nl

|5


Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden op vragen, tot het creĂŤren van kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Eigenschappen die onze adviseurs en managers kenmerken. Zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken. Resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde. Twynstra Gudde staat erachter.

Twynstra Gudde

Tel 033 4677777

Stationsplein 1

Fax 033 4677666

3818 LE Amersfoort

info@tg.nl

Postbus 907

www.twynstragudde.nl

3800 AX Amersfoort

2186

Drijfveren als sleutel tot vruchtbare samenwerking  

Wat doet iemand het eerste wanneer hij een nieuwe opdracht krijgt? Begint hij meteen een plan te schrijven? Overlegt hij met anderen? Of gaa...

Advertisement