Page 1

Evalueren Een doordachte mix van constateren en leren


Alsof u in de spiegel kijkt...


Evalueren is alsof u in de spiegel kijkt. Hoe zien de (te verwachten) resultaten en effecten van uw beleid en wetgeving, organisatieverandering, project of programma eruit? Als u het de adviseurs van Twynstra Gudde vraagt, is deze kijk in de spiegel vooral een manier om te leren. Vooraf, tussentijds of achteraf. Moet het anders, kan het beter?

Constateren én leren

Bewezen ervaring

Bij Twynstra Gudde hebben wij de overtuiging dat een evaluatie

Twynstra Gudde heeft bewezen ervaring met evalueren. Onze

optimaal effectief is wanneer het constateren dienstbaar is

adviseurs combineren die ervaring met uitstekende kennis

aan het leren. Onze adviseurs hebben niet alleen aandacht

van hun eigen vakgebied en een scherp gevoel voor politiek en

voor de resultaten en effecten van uw beleid en wetgeving,

bestuur. Ook schromen wij niet om zelf in de spiegel te kijken.

organisatieverandering, project of programma. Ook en vooral

Zo halen wij het beste uit onszelf om u daadwerkelijk verder

hebben wij aandacht voor het antwoord op de vraag ‘waarom het

te helpen. Ons werk houdt niet alleen stand op papier, het

gaat zoals het gaat’. Bijvoorbeeld door te kijken naar draagvlak,

moet vóór alles zijn vruchten afwerpen in de vaak weerbarstige

organisatie, proces, samenwerking en uitvoering.

realiteit. Voor ons is een waardevol advies een productief advies.

Samen beter worden Twynstra Gudde helpt u, samen met andere direct betrokken organisaties en mensen, om echt beter te worden. Dat typeert ook onze aanpak en houding. Onze adviseurs luisteren eerst en vooral goed naar u en betrokkenen. Vervolgens gaan wij samen op zoek naar punten van verbetering. Belangrijk onderdeel van deze zoektocht is dat wij u en betrokkenen ook een spiegel voorhouden. Wij zijn betrokken maar met een onafhankelijk kritische blik. AUDIT, MIDTERM REVIEW OF SECOND OPINION van een project of programma


Toekomstgericht

Zorgvuldig en professioneel

Wij kiezen voor een toekomstgerichte aanpak. Aan het verleden

Een evaluatie is een interventie, meer of minder ingrijpend.

kan niets meer worden veranderd, maar er kan wel van worden

De uitkomsten leggen ‘een waarheid’ op tafel. Regelmatig worden

geleerd. Daarom vinden wij het belangrijk om aandacht te

deze uitkomsten aangeboden aan management, bestuur of

hebben voor:

politiek. Daarom vinden wij een zorgvuldige en professionele

• wat goed gaat en wat beter kan

uitvoering belangrijk. Dat betekent goed luisteren, durven door­

• waarom het gaat zoals het gaat

vragen en kritisch blijven. Maar ook verifiëren, het principe van

• wat u doet met de uitkomsten van de evaluatie.

‘hoor en wederhoor’ toepassen en een veilige omgeving creëren om te leren.

Objectief Wij vinden een objectieve uitvoering belangrijk. Daarom maken wij in de presentatie van de uitkomsten van de evaluatie een onderscheid tussen: • feiten • meningen/interpretaties van betrokkenen, waarbij wij zowel aandacht hebben voor gedeelde als afwijkende meningen/ interpretaties • ons oordeel over de feiten, en de betekenis die wij geven aan de meningen/interpretaties van betrokkenen. BELEIDSDOORLICHTING syntheseonderzoek bestaande uit vaste onderdelen op het niveau van de doelstellingen van beleid


RAPPORTAGE

START SYNTHESE

INFORMATIE­ VERZAMELING

SPIEGELING

ANALYSE

Heldere fasering Geen evaluatie is hetzelfde, elke evaluatie kent haar eigen invalshoeken en verdient een eigen aanpak. Onze ervaring leert dat een heldere fasering belangrijk is. Dat biedt u, betrokkenen en ons duidelijkheid en houvast. Een fasering die wij vaak hanteren is: Start

Spiegeling

Wij maken graag een goede start. Wij bespreken onze aanpak

De voorlopige bevindingen presenteren wij aan u en betrokkenen

met u en maken afspraken over de uitvoering.

in een ‘spiegelbijeenkomst’. Samen verdiepen wij de voorlopige bevindingen. En wij denken met u en betrokkenen na of het

Informatieverzameling

anders moet, beter kan.

Feiten en meningen/interpretaties van betrokkenen verzamelen wij vaak via bureauonderzoek en (groeps)interviews. Soms ook

Synthese

via een enquête of participerend onderzoek.

Wij verenigen de veelheid aan waarnemingen om te komen tot een samenhangend beeld.

Analyse Wij analyseren de feiten en de meningen/interpretaties

Rapportage

van betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen leggen wij vast in een toegankelijke en prettig leesbare rapportage, die wij uiteraard met u bespreken.

EVALUATIE van beleid en wetgeving, organisatieverandering, project of programma, maar ook van incident of crisis


Wilt u meer weten? Jaap Groenendijk, partner Tel 06 22377205 jgn@tg.nl Marieke Blekemolen, adviseur Tel 06 10951878 ble@tg.nl Rutger MorĂŠe, adviseur Tel 06 53737874 rme@tg.nl

REKENKAMERONDERZOEK naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het functioneren van de overheid


Samen met onze opdrachtgevers komen tot nieuwe antwoorden op vragen, tot het creĂŤren van kansen. Dat betekent goed luisteren, durven doorvragen en kritisch blijven. Eigenschappen die onze adviseurs en managers kenmerken. Zodat u de juiste strategische keuzes kunt maken. Resultaat: een andere, verfrissende kijk op uw vraagstuk, met oplossingen die echt werken. Onze mensen staan u terzijde. Twynstra Gudde staat erachter.

Twynstra Gudde

Tel 033 4677777

Stationsplein 1

Fax 033 4677666

3818 LE Amersfoort

info@tg.nl

Postbus 907

www.twynstragudde.nl

3800 AX Amersfoort


1817

Evaluaties  
Evaluaties  

Evaluaties

Advertisement