Page 1

Secretariaat: Harddraversplein 89 E-mail: info@kunstgaangkaampke.nl Bankrelatie: ING banknummer 8250654

9902 CX APPINGEDAM Tel: 0596-551369 Website: www.kunstgaangkaampke.nl Inschrijfnummer KvK: 020662 KUNSTGAANG KAAMPKE

NUIGEN OM MIT TE DOUN AAN

HOGELANDSTER SCHRIEFWEDSTRIED Grunneger schriefwedstrieden hemmen aaltied n bult dailnemers trokken. Deur veranerns regelt gemainte Loppersom gain wedstrieden meer. STICHTEN KUNSTGAANG KAAMPKE wil dit nait mor zo geworren loaten en gaait pebaaiern om t weer op poten te zetten. Elknain dij t Hogelandsters n waarm haart toudragt en van schrieven holt wort oetdoagd mit te doun aan ons HOGELANDSTER SCHRIEFWEDSTRIED n Deskunnege beoordailenskemizzie zèl aal ienkommen waark beoordailen. REGELS OM MIT TE DOUN: n Verhoal of gedicht maag mit haand drijmoal ain A4, of mit droadpost anerhaalf A4 schreven worren ien Hogelandster streektoal ien aal heur onnerschaaid. t Maag nait n bestoand verhoal/gedicht weden of n bestoand verhoal/gedicht dij aanpaasd worren is, dus: AIGEN WAARK. MITDOUN IS VERGEES!!!

Kiener schrieven over: snij en ies en groten over: vervoaren en oller worren. WINNERS KRIEGEN APMOAL N PRIES: Groten: 3 winners gedichten, 3 winners verhoalen. Kiener leeftiedsgroepen: 7-9, 10-12, 13-15 en 16-17 joar. Per groep: 3 winners gedichten, 3 winners verhoalen. Hemmen ie vroagen? Stichten Kunstgaang Kaampke, til: 0596-551369 Willen ie mitdoun? Veur 01-12-2013 mouten ie joen schriefwaark mit noam, adres, tillefoon en/of droadpost sturen noar postadres: Harddraversplein 89 9902 CX Appingedam. Tillefoon:0596-551369, of droadpost: info@kunstgaangkaampke.nl WIE ZAIN GEERN DAT IE MITDOUN!

MET ANDERE WOORDEN: “Grunneger schriefwedstrieden” hebben altijd veel deelnemers getrokken. Door veranderingen regelt de gemeente Loppersum geen wedstrijden meer. STICHTING KUNSTGAANG KAAMPKE wil dit niet zo maar laten gebeuren en gaat proberen om dit weer op poten te zetten. Een ieder die het Hogelandsters een warm hart toedraagt en van schrijven houdt wordt uitgedaagd mee te doen aan onze HOGELANDSTER SCHRIEFWEDSTRIED Een deskundige jury zal het ingekomen werk beoordelen. Kinderen schrijven over: snij en ies (sneeuw en ijs). en groten over: vervoaren en oller worren (verhuizen en ouder worden). WINNAARS KRIJGEN ALLEMAAL EEN PRIJS: Volwassenen: 3 winnaars gedichten, 3 winnaars verhalen. Kinderen leeftijdsgroepen: 7-9, 10-12, 13-15 en 16-17 jaar: Per groep: 3 winnaars gedichten, 3 winnaars verhalen. Heeft u vragen? STICHTING KUNSTGAANG KAAMPKE, telefoon: 0596-551369 REGELS OM MEE TE DOEN: Een verhaal of gedicht mag met de hand drie keer één A4, of met e-mail anderhalf A4 worden geschreven in de Hogelandster streektaal in al haar varianten. Het mag niet een al bestaand verhaal/gedicht zijn of een bestaand verhaal/gedicht dat is aangepast, dus: EIGEN WERK. MEEDOEN IS GRATIS!!! Wilt u meedoen? Voor 01-12-2013 moet u uw schrijfwerk met naam, adres, telefoon en/of e-mailadres sturen naar: STICHTING KUNSTGAANG KAAMPKE Postadres: Harddraversplein 89 9902 CX Appingedam. Telefoon 0596-551369 of e-mail: info@kunstgaangkaampke.nl WE ZIEN GRAAG DAT U MEEDOET!

Nuigen schriefwedstried  
Advertisement