Page 1

LØSLADT

OG HVAD SÅ NU?

FEMMEREN

Stoffri behandling og afgiftning i trygge rammer - indenfor murerne

Behandlingen på Statsfængslet Østjylland - en del af Hjulsøgårdfonden www.misbrugsbehandling.dk


LØSLADT - OG HVAD SÅ NU? Du kender turen - løsladelsen, de gode intentioner, kampen for at vælge en ny sti, modstanden, opgivelsen og tilbage til det kendte. Gør noget andet. Vælg en udslusning hvor hverdagen er struktureret, hvor du får den opbakning, du har brug for i dit nye liv og hvor dit arbejde er et rigtigt arbejde, på en rigtig arbejdsplads, med rigtige kolleger og rigtige kunder. Gør noget andet – vælg Hjulsøgårdfondens tilbud på Velling Koller


HVEM ER DU? Du er lige nu i gang med at vende tilbage til hverdagen efter en afsoning. Du har måske været gennem en misbrugsbehandling, du har måske afsonet en rigtig lang dom, du har måske bare behov for støtte, for at kunne nå dit mål om et kriminalitetsfrit liv. Uanset hvordan din situation er, skal du i gang med en forandring i dit liv. En forandring som bliver et vendepunkt, men som også er svær at gennemføre alene. Vi kan tilbyde dig rammerne, så du kan gennemføre forandringen og nå dit mål.


HJULSØGÅRDFONDEN Hjulsøgårdfonden er en non profit organisation, der har mere end 30 års erfaring med misbrugsbehandling i form af døgnbehandling og udslusning herfra. Igennem de sidste år har Hjulsøgårdfonden også varetaget behandlingen i Statsfængslet Østjylland og i Statsfængslet Møgelkær. Hjulsøgårdfonden tilbyder en behandlingsmodel, hvor ønsket om forandring er omdrejningspunktet. Der arbejdes ud fra det enkelte individ og de ønsker og behov der findes – ting der er forskellige fra person til person. Der er fokus på de barrierer, der står i vejen for at nå målene. En behandling skræddersys derfor til den enkelte – det er ikke en færdig løsning personen skal passes ind i. Der arbejdes i grupper og individuelt, samtaler, terapi og miljøtræning. Det er erfaringerne fra vores lange eksistens, der er baggrunden for ønsket om, at lave et udslusningstilbud, hvor behandling, arbejde og resocialisering forenes – et enestående tilbud - der ikke findes mage til i Danmark. Hjulsøgårdfonden har efter lang tids søgen fundet stedet, som kan danne rammen om sådan et udslusningstilbud – nemlig Velling Koller.


VELLING KOLLER - et helt unikt tilbud Velling Koller er et feriested med campingplads, hotel og restaurant. Beliggende i særdeles naturskønne omgivelser. Skov med vandreture og fiskesøer er lige i nærheden. Der er flere dyr på stedet bl.a. heste, hængebugsvin, flaskelam og en herlig kontaktsøgende papegøje. Stedet er åbent hele året, og der tilbydes forskellige tilbud til gæster og turister året igennem. Hjulsøgårdfonden har behandlingslokaler og kontor på Velling Koller, således at vi kan tilbyde forskellige behandlingstilbud midt i det virkelige liv på en hel rigtig arbejdsplads. På Velling Koller har du mulighed for at få en løsladelse, hvor du kan arbejde med det der plejer at spænde ben for dine gode intentioner. Du bliver ikke isoleret på et behandlingscenter, men bliver en del af en arbejdsplads, hvor du også kan få terapi, coaching eller vejledning afhængigt af dit behov.


UDSLUSNING Du skal ikke bo på Velling Koller, da det jo er din arbejdsplads. I stedet kan du bo i egen bolig, eller vi kan hjælpe dig med at finde en bolig i området, evt. sammen med andre, der også er en del af vores tilbud. Visitation og behandlingsplan tilrettelægges i samarbejde med Kriminalforsorgen og din hjemkommune. Som indskrevet forpligter du dig til at deltage i den plan, der er lagt for dig. Den kan indeholde en beskæftigelsesplan, behandling, herunder individuelle- og/eller gruppesamtaler og der kan også være en plan for hele din familie, hvis du har samlever og børn. Hvis du er afsoner og kan udstationeres eller § 78 anbringes - kontakt os for muligheder.


EFTERBEHANDLINGSKURSER Et behandlingstilbud til dig, der ikke skal på Velling Koller! Og f.eks skal starte arbejde et andet sted, starte uddannelse eller lign. Selv om du har styr på tiden efter løsladelse, har en god plan og føler dig rustet til fremtiden, kan der stadig dukke noget op, som du har brug for hjælp til. Hjulsøgård tilbyder efterbehandlingskurser ca. hver 6. uge hen over en weekend, hvor der arbejdes med det, du har behov for. Det er Hjulsøgårds faste personale, der er gennemgående. Der arbejdes i gruppe, med mulighed for at arbejde intensivt med egen problematik undervejs. Kurserne tilbydes efter klippekort princippet med en bevilling på enten 6 kurser, der skal afvikles over et år fra bevillingens start eller 10 kurser over 1½ år. Bevillingen skal foregå via din hjemkommune og du kan søge din kommune om hjælp til transporten fra dit hjem til Velling Koller. Der er en egenbetaling til kosten for hver weekend, disse kan trækkes af din kommune ud af din forsørgelse eller du kan betale ved ankomst. Kurserne afvikles fra fredag kl. 17,00 – søndag kl. 14,00, således at det ikke griber forstyrrende ind i din hverdag


MENTORORDNING Også til dig der ikke skal på Velling Koller! Du kan gennem os, få tilknyttet en mentor som kan hjælpe dig med de besværligheder, du møder på din vej ud i dit nyt liv. Mentoren fungere som din fortrolige Coach, der kan hjælper dig med det, DU har behov for i din hverdag. De mentorer vi tilbyder, er alle ansat i Hjulsøgårdfonden og har dermed en stor og bred erfarening med at hjælpe mennesker på vej. Du kan bruge dem til rådgivning i praktiske forhold og få hjælp/støtte til andre besværligheder i din hverdag. En mentorordning skal - som de andre tilbud - bevilliges via din hjemkommune. Kontakt os for at høre nærmere og de muligheder, der kan være for dig.


DIT LIV VENTER PA DIG Ring eller send en mail for at få et ansøgningsskema til FEMMEREN, så du kan bruge tiden under din afsoning til, at få et bedre liv, når din afsoning er overstået. Kontakt: Behandlingsleder tlf: 7255 5771 Overvagtmester tlf: 7255 5721 Betjent kontor tlf: 7255 5727 Fax: 7255 5739 Mail: 306behandlingsafd eller info@hjulsoegaard.com Behandlingen på Statsfængslet Østjylland - en del af Hjulsøgårdfonden www.misbrugsbehandling.dk

Billeder leveret af www.sortvid.com | Layout: Retry.dk

HVAD VENTER DU PÅ?

Femmeren løsladt 1  

Løsladt - og hvad så nu?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you