Page 1

Femmeren

Enner Mark FĂŚngsel

Misbrugsbehandling & mulighed for kompetencegivende uddannelse

Misbrugsbehandlingen - En del af Hjulsøgürdfonden www.misbrugsbehandling.dk


Hvem er du?

For tiden er du afskåret fra resten af verden, fordi du har fået en straf. Tiden kan føles lang og til tider meningsløs. Det er dit ansvar, at give tiden mening. Du er, og kan, langt mere end du tror. Måske er det bare svært at få øje på lige nu.

Det skal styrkes og dyrkes. Så det vokser sig større og stærkere end dit misbrug og din kriminalitet. Det kræver både vilje, mod og hårdt arbejde – og vi vil gerne hjælpe dig. Der er en grund til, at du har mistet din frihed og måske har du også mistet noget andet. Du har fået en straf – men også en enestående chance for forandring.


”Det gik op for mig på behandlingsafdelingen at jeg var sgu ikke fanget i stofferne. Jeg var fanget i det kriminelle miljø, de hurtige penge og den prestige jeg så i at være en del af miljøet. Men det vil jeg ikke tilbage til.” - Hasim, 23 år

Det eneste du skal have, er et ønske om at forandre dit liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig videre med dit liv – og i mål med dine ønsker for fremtiden. Det er ikke sikkert, at du opfatter dig selv som misbruger, men måske bruger du nogle gange stoffer. Og måske er stofferne også en af grundene til, at du lige nu ikke har din frihed? Måske er stofferne ikke dit største problem, men der kan være andre ting, du ønsker at forandre. Det er ikke et krav, at du er stoffri – men det kan være et mål for forandring. Og netop dit ønske om forandring er det første afgørende skridt i retning af et bedre liv – et liv uden misbrug og kriminalitet.


Hvem er vi?

Hjulsøgårdfonden har massiv erfaring med misbrugsbehandling og driver i tæt samarbejde med Enner Mark Fængsel, behandlingsafdelingen FEMMEREN. Afdelingens betjente og behandlere indgår i et behandlingsteam drevet af høj faglighed, dedikation og engagement. Vi har ikke et krav om, at du er stoffri, når du kommer til FEMMEREN. På afdelingen har vi 6 indslusningspladser, hvor der, i samarbejde med vores sygeafdeling, er mulighed for at blive afgiftet i trygge rammer.

I vores behandlingsmodel er det en forudsætning, at du er motiveret for at leve et liv uden kriminalitet og stoffer. Vi kan hjælpe dig i gang med den forandring det kræver, at blive og forblive stoffri – også i livet udenfor murene.


Hvordan gør vi?

Dit misbrug og din kriminalitet hænger formentlig sammen og begge dele har haft en indflydelse på, hvordan dit liv har formet sig. På FEMMEREN arbejder vi ud fra en forståelse af dig som et helt menneske, der har gjort dit bedste ud fra de forudsætninger og muligheder, du har haft i dit liv. Netop derfor er vores behandlingsprogram også bygget op omkring en forståelse af helheden. Det betyder i praksis, at vi udover det intensive arbejde med misbrug og kriminalitet, arbejder målrettet med at forstå, træne og udvikle sociale færdigheder.


Med ny viden og indsigt, samt styrkede kompetencer bliver du klædt på til at finde og fastholde en ny kurs. Vi hjælper og støtter dig i de forskellige faser i den proces, som skal blive din vej hen imod en ny måde at leve dit liv på. Vejen kan være snørklet og fyldt med sten, der må vendes undervejs.

Vi vil vende stenene sammen med dig, men det er dig, der skal vælge nye veje til. Vi kan give dig redskaberne til forandring, men du skal være villig til at bruge dem. Er du det, får du chancen for at skabe dig et nyt liv.


Hverdagen

Den gode stemning på FEMMEREN er vores fælles ansvar. Vi tror på at fællesskabet udgør en central rolle i arbejdet med misbrug, kriminalitet og sociale færdigheder. Derfor betragter vi alle dagens gøremål og sociale aktiviteter som en væsentlig del af behandlingen. Vi arbejder for, at skabe en hverdag på afdelingen, der ligner en almindelig hverdag mest muligt.


“Jeg sidder med en forvaringsdom. Hvis jeg nogensinde ville ud, så blev jeg nødt til, at gøre et eller andet. I starten var det for systemets skyld. Jeg skulle nok vise systemet, at jeg kunne det her pis. Men det ændrede sig og mine muligheder ændrede sig sammen med mig. Hvis jeg ikke var kommet her, var jeg nok død…” - ”Kent”


“Jeg er ikke engang 20 år endnu. Og jeg har ikke været ude i tre år. Men jeg har stadig livet foran mig. Det gider jeg sgu da ikke spilde på, at sidde i fængsel. Det var fedt, at kunne opgive kampene mod systemet og de andre indsatte, da jeg tog beslutningen om, at forandre mit liv. Det har betydet, at jeg bliver løsladt uden narkogæld, og er klar til livet.” - ”Lars”


Hverdagen (fortsat)

En forudsætning for at hverdagen kan fungere, er at alle tager ansvar og bidrager til den gode stemning, fællesskabets trivsel og de praktiske gøremål. Hverdagen leves som man kan forvente af et almindeligt familieliv, dvs. rengøring, indkøb, madlavning og spisning foregår i og med fællesskabet.

Du får selvfølgelig fritid, hvor der for eksempel er mulighed for, at dyrke motion, træne både ude og inde, spille pool, bordtennis, musik og en del andre aktiviteter. Gode rammer samt et veluddannet og engageret personale giver dig muligheden for at fokusere på det, der er vigtigt, nemlig fremtiden. Gennem individuelle samtaler, undervisning og gruppeforløb, kan vi hjælpe dig til at tage styringen i dit liv.


”“Jeg løber næsten hver dag. Det begyndte jeg på, mens jeg var her. For mig blev det en anden måde at finde ro, når tankerne flyder over. Og så er det fedt, at det ikke kun er gruppeterapi, der bliver fokuseret på. Vi lærer også om andre måder at finde livet på.”” - ”Casper”


Besøg og kontakt til netværket

Dit liv er sat på pause lige nu, men verden derude bevæger sig som den plejer. Det er vigtigt, at du bevarer og vedligeholder kontakten til familie og venner. Det kan være svært i perioder og det kan blive en del af et vigtigt stykke arbejde – et arbejde som også får plads i behandlingen. På Femmeren har du naturligvis besøgsvilkår som fængslets øvrige indsatte. Dertil kommer, at Enner Mark fængsel, helt unikt, stiller besøgslejligheder til rådighed, såfremt din dom er på 5 år eller derover.


Uddannelse og fremtiden

Vi tror på, at livet bliver bedre jo mere vi ved og jo mere vi kan. Derfor er det en del af vores målsætning, at du bliver opkvalificeret og får flest mulige kompetencer med dig herfra. Vi tilpasser niveauet undervejs, så det hænger sammen med din motivation og dit overskud. Der er mulighed for at kombinere dine kompetencegivende forløb, således at du tilegner dig både teoretisk og praktisk viden.


Erhvervsuddannelse - vejen til fremtiden

Har du ambitioner om at skabe en fremtid, hvor du kan være med til at sætte dagsordenen - og hvor kun du sætter begrænsninger for, hvordan din fremtid skal være? Ønsker du en udfordrende og kompetencegivende uddannelse?

”Med EUD-forløbet har jeg et bedre udgangspunkt i forhold til at komme på arbejdsmarkedet. Før arbejdede jeg bare, men nu ved jeg mere om det hele og kan udføre andre og mere spændende opgaver. Det er vigtigt at have viljen og være aktiv og positiv, når man er i fængsel og EUD har været det første skridt på den rette vej” - ”Jesper”


På Femmeren kan du udover behandling også komme i betragtning til en bred vifte af tilbud, herunder AMU kurser og EUD forløb. Du kan deltage i skoleforløb med afsluttende og kompetencegivende eksaminer i både dansk, engelsk, matematik og fysik. Der bliver de næste mange år mangel på håndværkere, som både er praktisk og teoretisk dygtige til deres fag.

Du kan deltage i introforløb til svejsning, samt reparation og vedligehold af maskinel. Desuden tilbyder vi grundforløb indenfor smedje, industriteknik og -produktion.


Der er også en vej ud for dig!

”Hullet i muren” lavet af Øivind Nygård. Kunstværk fra Enner Mark.

Sådan gør du:

s dling n a h I Be ANT GAR

Hvorfor ikke bruge tiden under din afsoning fornuftigt? Få et bedre liv, både her og nu - uden stoffer og kriminalitet. Med muligheden for en kompetencegivende uddannelse, der stiller dig bedre når du kommer ud.

For at komme i betragtning til en behandlingsplads på FEMMEREN, skal du tage kontakt til din kontaktperson eller det øvrige personale på din afdeling. De kan hjælpe dig med, at ansøge online via vores hjemmeside: www.misbrugsbehandling.dk

Misbrugsbehandlingen - En del af Hjulsøgårdfonden www.misbrugsbehandling.dk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.