Page 1

6 марди рањбар ба 7 зани коргар нишони чист?

Иттилоот ва тањлил барои одамони фаъол

| №23 (299). Чоршанбе, 28-уми августи соли 2012 |

Дилшоди АБДУЛМАЉИД: “Доногї” +”Воњима”=мањбус дар Хуљанд монд

Як гапи њафта

Љаноби ИКС:

Фаридун РАЊНАВАРД:

Мурад, пул! Њамели симкортњо барои Нюрберг

2

«Розњои пинњон»

Е-mail: nigoh_tj@inbox.ru

5

Хоњ, бовар кунед, хоњ, не!

Бидуни формат

7

Дар ин шумора: вохўрї "Гурўњи 24" бо донишљўёни тољик дар Маскав

Ояндаи наздики Хоруѓ СЕ хоњиш аз САВУМ барои расонидан ба ЯКУМ 8

3 љањон

Давлат барои Толибон аз ќаламрави ду кишвар

10 пурбин

"Оуштен фруштен"

16


2

№23 (299), 28-уми августи соли 2012

Пайдошавии “Гурўњи 24”, њаракати “Љунбиши миллї”, “Созандагони Ватан” ин њама аз оѓозшавии зинаи нави раќобат дар фазои сиёсї дар пайи интихоботи ќарибулвуќўи Тољикистон дарак медињад.

5 ГАПИ ЊАФТА АЗ

ПРЕЗИДЕНТ

САЊА: Бо хурўљи НАТО марзбонони тољик пурзўр мешаванд Имрўз, 28-уми август, зимни мулоќоти Эмомалї Рањмон бо њайати вакилони парлумони Созмони Амният ва Њамкорї дар Аврупо (САЊА) таъкид шудааст, ки аз соли 2014, пас аз хурўљи неруњои байналмилалии НАТО аз хоки Афѓонистон дар сарњади ин ду кишвар неруњои Тољикистон пурзўр мемонад. Дар ин бора аз Хадамоти матбуотии Дастгоњи иљроияи президенти Тољикистон хабар доданд. Афѓонистон афзоиш хоњад дод. Таъкид гардид, ки Тољикистон баъд аз соли 2014, яъне пас аз хурўљи неруњои байналмилалии НАТО аз хоки Афѓонистон дар сарњади ин ду кишвар неруњои Тољикистон пурзўр мемонад. Дар мулоќот, њамчунин доир ба густариши робитањои дуљонибаи Тољикистону Норвегия табодули назар карда шуд. Фарзона АШУРМАДОВА

ЭЪТИРОЗ

Изњори нигаронии ЊУСДТ дар робита ба вазъи Бадахшон Шўрои сиёсии Њизби умумимиллии сотсиал-демократии Тољикистон бо ироаи як изњорот, дар робита ба вазъи кишвар, изњори нигаронї карда, аз Эмомалї Рањмон хостааст, то мавќеи худро дар бораи њаводиси ахир дар Бадахшон рўшан кунад.

Акс аз sohibyor.wordpress.com

Њамоиши "Љунбиши миллии Тољикистон", ки мебоист 30-юми августи соли љорї дар бинои Иттифоќи нависандагони Тољикистон (ИНТ) пешбинї мешуд, баргузор намешавад.

Мењмон Бахтї, раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон, ба TojNews гуфт, ќаблан иљозат дода будааст, ки њамоиш дар толори Иттифоќи нависандагон баргузор шавад. - Масъули ин кор Камол Насрулло њастанд, ман њоло ба сабаби он ки дар рухсатии мењнатї ќарор дорам, наметавонам љузъиёти ин мавзўъро шарњ бидињам. бењтараш, ба Ка-

мол Насрулло мурољиат кунед, - гуфт Мењмон Бахтї. Камол Насруллоњ, муовини раиси ИНТ, мегўяд, ахиран роњбарияти иттифоќ тасмим гирифт, ки барои баргузории њамоиш дар толори Иттифоќи нависандагон иљозат дода нашавад. Дар њамин њол, рањбарияти ИНТ аз ироаи сабабњои радди иљозат худдорї намуд. Њамоиши Љунбиши миллї, ки

Дар Фейсбук гурўњи наве тањти унвони "Ним соати сукут" бо нишони эътироз аз фаъолияти ширкатњои мобилї ташкил шуд. Маќсади ин гурўњ нишон додани норизоиятї аз фаъолияти ширкатњои мобилист, ки бархилофи ќонунгузорињои Тољикистон тайи солњои ахир дар манотиќи гуногун робитаро ќатъ ва њуќуќи сокинонро поймол мекунанд. Ташкилкунандагони ин сањифа аз Фейсбукиён даъват кардаанд, ки рўзи 2-юми сентябр ним соат телефонњои њамроњи худро ќатъ кунанд, то "ба љои нозуктарини ширкатњо кисаашон зарба зананд". Албатта, то куљо ин тасмим ба ширкатњои мобилї “зарба” мезанад, мо намедонем, вале ин бояд њушдоре барои масъулин бошад, ки њама гуна “косаи сабр њам рўзе лабрез мешавад”.

Гурўњи 24 ва ањзоби сиёсї

мавќеи худро дар бораи поймол шудани њуќуќи конситутсионии шањрвандон ва њуќуќи инсон дар ВМКБ ва кишвар баён дорад. 5. Раёсати ЊУСДТ аз ањзоби сиёсї ва созмонњои љамъиятї даъват мекунад, ки ба поймол шудани њуќуќи инсон роњ надињанд ва нагузоранд, ки тартиботу интизом ва волоият ќонун дар ВМКБ ва манотиќи дигар тариќи зўроварї љорї карда шавад. 6. Агар талаботи бандњои 1-4 дар изњороти мазкур иљро карда нашаванд, Раёсати њизб њуќуќ дорад, ки: а) истеъфои Президентро аз вазифа талаб намояд; б) ањолии кишварро ба беитоатии шањрвандї даъват намояд. Зайниддин ОРИФЇ њанўз дар Тољикистон ба расмият шинохта нашудааст, дар мавзўи "Интихоботи шаффофи раисљумњур2013" унвон мешуд. Дар ин бора роњбари ин њаракати сиёсї Ботур Ќосимов дар шабакаи иљтимоии Фейсбук иттилоъ дода, гуфтааст, њамоиш, дар назар аст, дар толори ИНТ соати 9:00, 30-юми август баргузор шавад. Ёдрас мекунем, чанде пеш масъули дигари ин њаракат Ќиёмиддин Шоев ба TojNews гуфта буд, ки њадаф аз баргузории ин њамоиш - талаби кафолати интихоботи шаффофи президентї дар соли 2013 аст. Бинобар ќавли Ќиёмиддин Шоев, дар назар аст, ба ин њамоиш тамоми ањзоби сиёсии Тољикистон, сафоратњои ИМА, Бритониё, Фаронса, Олмон, Русия ва созмонњои дохиливу байнулмилалии кишвар даъват карда шаванд. "Љунбиши миллї" он ваќт эълон карда буд, ки дар њолати иљозат надодани маќомот барои баргузории њамоиши мазкур бинои дигар дар Душанбе аз номи созмони дигар баргузор карда мешавад. Вазорати адлияи Тољикистон дархости "Љунбиши миллї"-ро ба сабаби номукаммал будани њуљљатгузорї бањори соли љорї рад карда буд. Эраљи АМОН

Эътилофе аз мухолифони давлати Тољикистон бо номи “Гурўњи 24” аз тариќи шабакаи телевизионии “К+” ва нашрияњои Русия аз вуљуди худ хабар дод. Эшон бо интишори баёнияе аз сокинони Тољикистон даъват кардаанд, ки дигар фаќр, наќзи њуќуќ ва фасод аз сўйи маќомоти давлатиро тањаммул накунанд. Пайдошавии “Гурўњи 24”, њаракати “Љунбиши миллї”, “Созандагони Ватан” ин њама аз оѓозшавии зинаи нави раќобат дар фазои сиёсї дар пайи интихоботи ќарибулвуќўи Тољикистон дарак медињад. Аммо аљобат дар он аст, ки дар пайи ин њама навигариву њодисањо аз чї бошад, ки ањзоби сиёсии мамлакат њанўз хомўширо ихтиёр кардаанд. Фикр мекунед, ин сукутест пеш аз тўфон?

Тањдид ба хабарнигори “Фараж” Раиси суди ноњияи Фархор Б. Њакимов рўзноманигори "Фараж" Мањмудљон Рањматовро, ки мехост суханони нисбати модараш гуфтаи судяро сабт кунад, озор дода, тањдид ба куштан кардааст. Тибќи гуфтањои Мањмудљон, баъди ин кормандони суд диктофонашро аз дасташ гирифта, сумкаашро дарондаанд. Њолатњои ба мавриди зўрї ва муносибати даѓал ќарор гирифтани шањрвандон аз љониби маќомоти давлатї бори аввал нест, ки садо медињад. Вале намедонам, нисбати чунин амалдорон то њол ягон бор моддањои 314, 316 - и КЉ ЉТ истифода бурда шуда бошанд ё на?

“Доногї” +”Воњима”=мањбус дар Хуљанд монд Тибќи хабарњо, давлати Ўзбакистон барои транзити 117 мањбуси тољикистонї аз шањри Хуљанд ба Душанбе тариќи поезд иљоза надодааст. Гуфта мешавад, маќомоти ин кишвар ба интиќоли корвони зиндониён, ки маъмулан онро сарбозони мусаллањ њамроњї мекунанд, мухолифат кардааст. Маќомоти Тољикистон бошанд, дар њамин њол изњор кардаанд, ки интиќоли мањбусон тариќи њавопаймо гарон асту тавассути наќлиёти автомобилї хатарнок. Ба ростї, намедонам дар њамин љо ба “доногї”-и Ўзбакистони аз чанд сарбози мо тарсида ќоил шавам ё “воњима”-и масъулини тољик. О буродарњо, ин роњи стандарти љањонидоштаро барои чї ин ќадар реклама мекунанд? Конвойро баќувваттар гиреду аз њисоби IRS мањбусонро овардан гиред-да...

САДОИ МАРДУМ

Убайдуллоев "маршировка"-и донишљўёнро манъ мекунад? 31% 25% 20%

14%

9%

Бояд манъ карда шавад!

Мушкили нави "Љунбиши Миллї"

Байкоти фейсбукињо

Манъ кардан шарт нест

МУШКИЛОТ

Мулоќоти раиси шањри Душанбе Мањмадсаид Убайдуллоевро бо фаъолони Шабакаи иљтимоии Фейсбук, ки рўзи 23 август шуда гузашт, метавон ќадами нави раиси пойтахт бањри азнавсозии нигоњи љомеа ба кори шањрдорї унвон кард. Худи номи мулоќот: «Бидуни миёнаравњо», бозгўи маќсади мири шањр аст, ки мехоњад бевосита ба мушкилоти пойтахт ошно шуда, дар якљоягї роњњои њалли мушкилотро љустуљў кунанд. Ва эњтимол њамчун рамз, иќдоми нахустини Убайдуллоев дар њамин љо садо дод: “Минбаъд дар шањри Душанбе хонандагони мактабњо ва донишљўён барои иштирок дар намоишњои оммавї љалб намешаванд. Рисолати иљтимоии омўзгор донишу тарбия додан аст, на ин ки шогирд ду-се моњ аз таълим дур шуда, раќсу бозї кунад”. Тасмими нињоят оќилона. Ана акнун, мебинем, ба сањнагузорандањои ролњои муфти љашнњои идона имсол ба сари кињо дод мезада бошанд?

Барои ман фарќ надорад!

халќиро поймол намуда, имкониятњои танзими њукуќии конститутсиониро дар вазъи баамаломада ва ўњдадорињои худро сарфи назар мекунанд. Гузашта аз ин, њукумати кишвар на танњо назди мардуми Тољикистон бовариро аз даст медињад, балки дар назди њамкорон, миёнаравњои њалли сулњомези ќазия, аз љумла, Шоњзода Оѓохони IV, вазъи ногувор мегузорад. ЊУСДТ, њамчунин, дар изњороти худ ба Њукумати Тољикистон як ќатор шартњо гузоштааст. ЊУСДТ, аз љумла, талаб кардааст: 1. Њама гуна амалиёти њарбї дар Шарќи мамлакат ќатъ ва ќазия дар чањорчўбаи конун бо иштироки љомеа ва маќомоти њуќуќ њал карда шавад. 2. Неруњои њарбї пурра аз Хоруѓ бароварда шаванд, 3. Њукумат њама гуна амру фармон, ќарорњои як моњи охирро вобаста ба Хоруѓ ба љомеа пешнињод кунад, то ба он љомеа бањогузорї карда тавонад. 4. Президент тариќи телевизион баромад карда,

Убайдуллоев: Маршировка тамом!

Не!

Дар изњороти ЊУСДТ, аз љумла, гуфта мешавад: "Њукумати Тољикистон маърифати пасти њуќуќї ва бесалоњиятии худро дар роњбарии сиёсиаш нишон дода, тўли як моњ авзои љамъиятию сиёсиро дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон муташанниљ нигоњ медорад, ки ба муташанниљ шудани авзоъ дар саросари Тољикистон таъсир мерасонад. Кўшишњои њукумат бобати мањдудияти Бадахшони кўњї аз олами беруна, таъминоти маводи озуќа, равуои шањрвандон, сайри сайёњонро ба ин минтаќа душвор намуд. Ќатъи алоќа бо олами беруна боиси пањн шудани воњима ва изњори нигаронии ањолии кишвар гардидааст. Чунин вазъ ба њолати љамъиятию сиёсї ва иљтимоию иќтисодии на танњо ин минтаќаи камбаѓал, балки саросари Тољикистон таъсири манфї мерасонад. Њамзамон, сохторњои њукуматї даѓалона низоми конститутсионї, ќонун ва санадњои њуќуќии байнал-

директори иљроияи Маркази тадќиќоти журналистї

Бале!

Бинобар иттилои расмї, дар ин мулоќот масоили њамкории Тољикистон бо ин созмони бонуфузи љањонї баррасї шуд. Аз њамкории Тољикистону САЊА, ки асосан дар самтњои сиёсию амниятї, иќтисодию экологї ва гуманитарї сурат мегирад, изњори ќаноатмандї карда шуд. Ахтар Чаудри изњор дошт, ки САЊА минбаъд дастгирии Тољикистонро барои тањкими амнияту суботи минтаќавї, пурзўр намудани њифзи сарњади давлатї бо

Дилшоди АБДУЛМАЉИД,

Пурсиш бо фармоиши «Нигоњ» дар пойгоњи интернетии www.tojnews.org гузаронида шудааст. Теъдоди овоздињандањо 202 нафар.


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

3

Суди ноњияи Сино 4 нафаре, ки худро кормандони Прокуратураи генералии Тољикистон муаррифї карда, барои "кўмак" ба њабсшудагон пора мегирифтанд, ба ќаллобї муттањам кард.

ВОХЎРЇ

НАХОД?

"Гурўњи 24" бо донишљўёни тољик дар Маскав Созмони Иттињоди љавонони тољик дар Русия тасмим гирифтааст вохўрии донишљўёни тољикро бо Умаралї Ќувватов-роњбари "Гурўњи -24", ки њафтаи гузашта худро мухолифи нави њукумати феълї эълон кард, дар Маскав баргузор намояд.

Дар ин бора Иззат Амон, раиси Созмони Иттињоди љавонони тољик дар Русия, тариќи шабакаи иљтимоии Фейсбук эълон кард.

Бинобар ќавли ў, "рањбари "Гурўњи 24" Умаралї Ќувватов мењмони дафтари кории Созмони Иттињоди љавонони тољик дар Федератсияи Русия шуда, бо љавонони тољики муќими Маскав вохўрї ва сўњбат гузаронидааст. Дар рафти сўњбат табодули афкор сурат гирифта, тасмими баргузории як вохурии рў ба рў дар њафтаи оянда (рўзи якшанбе соати 13.00) бо донишљўён ва ањли илми муќими Маскав эълон шудааст". Маврид ба зикр аст, ки рўзи гузашта роњбари "Гурўњи 24" бо пахши як изњорот ба мардуми Тољикистон мурољиат кард, ки "барои рушд ва зиндагии сазовор муттањид шаванд". Умаралї Ќув ватов њу кумати феълиро ба фасод айбдор карда, дар му рољиатномааш гуфтаас т:

"Наход, мо мањз ба њамин ќашшоќї, бењ уќуќї ва фас од дар њуку мат кўшиш карда бошем? То кай бояд ба ин ки мо дигар Љумњурии худро надорем, тан бидињем?" Умаралї Ќувватов, маъруф ба Њољї Умар, аз масъулони пешинаи ширкати "Фароз" мебошад, ки бо воридоти маводи сўзишворї ба Тољикистон ва воридоти маводи сўзишворї аз Ќирѓизистон барои таъмини неруњои НАТО дар Афѓонистон машѓул будааст. Бинобар ќавли Умаралї Ќувватов, ў тањти фишор аз роњбарии ширкати "Фароз" даст кашида, маљбур шудааст, беш аз як моњ пеш ба Федератсияи Русия фирор кунад. Дар ширкати "Фароз" аз сўњбат дар ин мавзўъ худдорї мекунанд.

Боздошти прокурори Шўрообод дар пайи шикояти мардум Пркурори ноњияи Шўроободи виляти Хатлон дар пайи шикояти мардум ба Агентии назорати молиявї ва мубориза бар зидди коррупсия бо иттињоми гирифтани пора боздошт шудааст. Ваќтњои охир теъдоди мурољиати шањрвандон ба Агентии назорати давлатии молиявї ба мубориза бо коррупсия коњиш ёфтааст ва бештар худи Агентии амалњои коррупсиониро дар маќомот тањќиќ ва ошкор мекунад. Гуфта мешавад, ки прокурори Шўрообод дар гирифтани њудуди 30 њазор доллар пора муттањам мешавад. Дар Тољикистон бори аввал нест, ки прокурори давлатї бо иттињоми гирифтани пора боздошт мешаванд. Шермат Нуров, собиќ муовини проку-

рори наќлиёти кишвар, ки бо љурми гирифтани пора ба маблаѓи 100 њазор доллар дар љараёни парвандаи Низомхон Љўраев, собиќ вакили Маљлиси вилояти Суѓд ва роњбари Корхонаи кимиёвии шањри Исфара, боздошт шуда буд. Нур Нуров, собиќ судяи Суди Олии Тољикистон ба гирифтани беш аз 300 њазор доллари ИМА зимни баррасии парвандаи Низомхон Љўраев, маъруф ба "парвандаи исфарагињо", муттањам мешавад. Мењрафзуни АБДУЛЛО

ЌОНУН

Мањкум шудани "кормандони ќалбакї"-и Прокуратураи Генералї Суди ноњияи Сино 4 нафаре, ки худро кормандони Прокуратураи генералии Тољикистон муаррифї карда, барои "кўмак" ба њабсшудагон пора мегирифтанд, ба ќаллобї муттањам кард. Суд Кобулов Њодиљон, Зокиров Ташрибљон, Лоиќов Сайфулло ва Лоиќов Бањромро тибќи моддаи 247, ќисми 4, банди "б"-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон гунањкор дониста, ба њар кадоми онњо пардохти љарима ба миќдори 1460 нишондињанда барои њисобњо (48 њазору панљсад сомонї) љазо муќаррар кардааст. Дар ин бора ба TojNews аз Прокуратураи генералии Тољикистон иттилоъ доданд. Бинобар иттилои манбаъ, Суди ноњияи Синои шањри Душанбе Кобулов Њодиљон, Зокиров Ташрибљон, Лоиќов Сайфулло ва Лоиќов Бањромро ба љинояти ќаллобї муттањам донист. Дар Маркази матбуоти Прокуратураи генералї гуфтанд, ин нафарон тўли ду соли ахир худро ба шањрвандон њамчун корманди маќомоти прокуратура ва ё хешу табори онњо муаррифї намуда, бо роњи фиреб ва боваркунонї барои ба манфи-

ИЛЊОМИ ЊАФТА БИРАВАМ ДИГАР НАЁЯМ Чунин аст хасби њолам, биравам дигар наёям, Ба кї гўям, зи кї нолам, биравам дигар наёям, Баъди ин њама ќабоњат, баъди ин њама разолат, Ту дигар мапурс зи њолам, биравам дигар наёям, Ман аз ин гандумнамоён, ки ба асл љавфурўшанд, То бад - он дунё малолам, биравам дигар наёям, Ту бубин рухи зардам, њама дардам, њама сардам, Мадењ дунё ба ќиболам, биравам дигар наёям, Агар, ки њаёт њамин аст, агар зиндагї чунин аст, Бишикастанд пару болам, биравам дигар наёям. На пое ба љое рафтан, на ба як љое нишастан, Ман орї зи њар камолам, биравам дигар наёям, Њамза ку дигар њабибе, њама љо туро раќибе, Шуда торољ молу њолам, биравам дигар наёям… Њамзабек ЊАКИМЗОДА

Бар асари инфиљори мина дар размоишгоњи "Мумирак"- и ноњияи Шўроободи вилояти Хатлон як тифли 10-сола њалок шуда, се нафари дигар маљрўњ шудаанд. Ин дар њолест, ки бинобар иттилои маќомоти вилояти Хатлон айни њол дар "Мумирак" тамрини низомии неруњои Пойгоњи низомии 201-уми Русия идома дорад.

Эраљи АМОН

ФАСОД

Фаттоњ Саидов, раиси Агентии мазкур боздошти Ѓиёсииддин Умаров, прокурори ноњияи Шўроободи вилояти Хатлонро ба TojNews тасдиќ кард. Ба гуфти Фаттоњ Саидов, Ѓиёсиддин Умаров, прокурори ноњияи Шўрообод ду њафта ќабл, дар пайи мурољиати шикоятии мардуми Шўрообод боздошт шудааст. Бинобар иттилои манбаъ, дар робита ба амалњои коррупсионии прокурор парванда боз шуда, тафтишот идома дорад. Фаттоњ Саидов ба TojNews гуфт, -

Таркиш дар размоишгоњи "Мумирак" ва бањонаи рондани пойгоњи 201

ати онњо ба анљом расонидани кор ё хизмати муайян маблаѓњои пулї ва ё амволи шањрвандонро аз худ намудаанд. Кобулов Њодиљон, ки дар њељ куљо кор намекард, дар давоми солњои 2010-2012 худро ба шањрванд Убайдуллоев њамчун корманди Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон муаррифї намуда, бо роњи фиреб ба боварии ў даромада, аз вай гўё барои аз мањбас озод кардани фарзандаш Убайдуллоев Љўрабек Хушмуродович, ки бо њукми коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 14 сентябри соли 2011 ба мўњлати 20 сол ба љазои мањрум кардан аз озодї мањкум карда шуда буд, маблаѓњои пулиро ба миќдори умумии 3900 доллари ИМА гирифта, тасарруф намуд. Њамчунин, тибќи маслињати пешакї Зокиров Ташрибљон, Лоиќов Сайфулло ва Лоиќов Бањром худашонро ба шањрванд Ќурбонов Анвар њамчун хешу табори корманди боломаќоми Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон муаррифї намуда, ба боварии ў даромада, аз вай бо роњи фиреб, барои гўё ўро ба маќомоти прокуратура ба кор ќабул намудан 3773 доллари ИМА-ро гирифта, тасарруф намудаанд. Бо њукми Суди ноњияи Сино Зокиров Ташрибљон Боќиевич, Лоиќов Сайфулло Хушвахтович ва Лоиќов Бањром Хушвахтович барои содир намудани љинояти ќаллобї бо моддаи 247, ќисми 4, банди "б"-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон гунањкор дониста шуда, мањкум карда шуданд. Суд Кобулов Њодиљонро барои содир намудани љинояти ќаллобї бо моддаи 247, ќисми 4, банди "б"и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон гунањкор дониста, мањкум кард. Эраљи АМОН

Аз Шўъбаи корњои дохилии ноњияи Шўрообод ин хабарро тасдиќ намуда, ба TojNews гуфтанд, бачањо њангоми дарави гандум бо дос ба минаи кўњнае мезананд ва таркиш рух дода, се нафарро маљрўњ мекунад ва як кўдак дар роњи беморхона љон медињад. Аз рўйи ин њодиса прокуратураи њарбї тањќиќ мебарад. Як манбаъ аз њукумати ноњияи Шўрообод гуфт: - Дар атрофи ин тамрингоњи њарбї минањои кўњна кам нестанд ва 10 соли охир љони 15 нафарро рабуда, 20 нафари дигар захм бардоштаанд. Масъулони Созмони Њилоли Ањмар дар минтаќаи Кўлоб ба хабаргузорињо гуфтаанд, ки машќгоњи низомиён то кунун аломатгузорї нашудааст. Зайниддин Олимов, котиби иљроияи Њилоли Ањмар дар минтаќаи Кўлоб гуфтааст, бо масъулини Пойгоњи 201-уми Русия ин мавзўъро пайгирї кардааст. "Бинобар мушаххас набудани њудуди ин машќгоњ байни ањолии мањаллї корњои фањмондадињї

мушкил аст. Ду сол пеш аз дењаи Мумирак се нафар аз як хонавода, аз снаряд таркида, њалок гашта буданд. Чанд нафари дигар маъюб шудаанд. Созмони мо як созмони хайриявист ва ба масъалањои будубош кор надорад". Дар њамин њол, расонањои русї таркиши мина ва њалокати тифлро дар Мумирак бањонаи навбатии љониби Тољикистон барои берун кардани Пойгоњи 201-уми Русия унвон кардаанд. Дар Пойгоњи 201-уми Русия, дар Душанбе аз шарњи њодисаи таркиш дар тамрингоњи ин пойгоњ дар Шўрообод худдорї карданд. Ёдрас мешавем, ки соли оянда мўњлати њузури Пойгоњи бузургтарини хориљии Русия дар Тољикистон анљом меёбад. Тавре TojNews дар такя ба манбаи муътамадаш дар њукумати кишвар иттилоъ дода буд, тибќи як ќарордоди шифоњї, миёни љонибњо мўњлати њузури пойгоњи мазкур то соли 2016 тамдид шудааст. Зайнуддин ОРИФЇ

КУШОИШ

Сабаби хурўљи домана дар Хоруѓ мушаххас шуд Ба њам омехтани оби нўшокї ва ташноб дар пайи садама, дар чањор кўчаи шањри Хоруѓ, сабаби хурўљи бемории сироятии домана миёни сокинон шудааст. Дар ин бора Наврўз Љаъфаров, муовини директори Хадамоти назорати давлатии санитарї ва эпидемиологї дар назди Вазорати тандурустї ба ТоjNews иттилоъ дод. Бинобар иттилои Наврўз Љаъфаров, сирояти бемории домана дар пайи истеъмоли оби нўшокї аз ќубурњои шикаста, ки дар натиљаи садама ба ќубурњои оби ташноб омехта будаанд, сар задааст. -Теъдоди гирифторони бемории домана дар шањри Хоруѓ бар асари истеъмоли оби нўшокї ба 12 нафар расида буд. Давоми чор рўз аст, ки саломатии 12 нафар рў ба бењбудї овардааст ва онњо пайи њам аз беморхона љавоб дода шудаанд. Дар ќубурњои оби ошомиданї, ки ба садама дучор шуданд, корњои таъмир ва поккорї анљом дода шудаанд. Сабабњои беморї бартараф карда шудааст. Ягон њолати нави сирояти ин беморї дар шањр ба ќайд гирифта нашудааст,- мегўяд Наврўз Љаъфаров.

Зимнан, бемории домана дар шањри Хоруѓ 3-юми августи соли љорї ба ќайд гирифта шуда, то 10уми њамин моњ теъдоди беморон ба 4 нафар мерасид. Аввалин беморони домана дар мањаллаи Шарифободи Хоруѓ - 10 нафар, бо эњтимоли гирифторї ба домана, бистарї шуда буданд, ки баъдан, њамагї 4 њолати гирифтори домана тасдиќ шуданд. То 20-уми август ин раќам ба 12 нафар расид. Бинобар иттилои Вазорати тандурустии Тољикистон, соли гузашта, дар ин шабу рўз, дар Тољикистон 130 њолати гирифторї ба домана ба ќайд гирифта шудааст. Имсол ин нишондињанда бамаротиб камтар буда, њамагї 60 њолатро дар бар мегирад. Гуфта мешавад, моњи апрели соли љорї дар Тољикистон 70 њазор адад ваксинаи зидди ин беморї дар кишвар таќсим карда шудааст. Мењрафзуни АБДУЛЛО


4

№23 (299), 28-уми августи соли 2012

- Бале, ва барои тамрин як муддат бояд ба Русия равам. Он љо шароит бењтар аст. Аз номи ин клуб дар мусобиќоти Аврупо иштирок мекунам. кунам, ки нисбати мо бепарво нестанд. - Мавзуна Чориева лейтенанти милитсия аст. Шумо дар соњае фаъолият доред? - Дар Тољикистон ягон рутба ва ихтисос надорам. Ваќте дар Русия машќ мекардам, њамзамон, лейтенанти милитсияи Маскав будам. Баъди он ки душањрвандї гирифтам, ќонун иљозат надод. Њоло дар Тољикистон танњо дар соњаи варзиш машќ мекунам, тамом. - Барои як варзишгар аробаи зиндагиро кашонидан душвор нест? Харољоти зиндагии Шумо аз кадом њисоб аст? - Ростї, бародарон ва шахсони саховатманд дастгирї мекунанд. Аз њамаи онњо сипосгузорам. Ман намедонам - машќ кунам ё ризќ кобам (механдад). Замоне дар Маскав барои он ки маблаѓи роњкиро барои сафар ба мусобиќоти Пекин пайдо кунам, ронандаи таксї шуда будам. Кор кардам. Он ваќт шароит њамин хел шуда буд, ки шабона ронандагї мекардаму рўзона машќ мерафтам. - Душањрвандї доред, яъне боз ба Русия меравед? - Соли 2009 шањрвандии Русияро гирифтам ва чемпиони Русия њам њастам. Аъзои «Клуби самбо 70»-и шањри Маскав њастам. - Аз номи ин клуб дар мусобиќоти љањонї иштирок мекунед? - Бале, ва барои тамрин як муддат бояд ба Русия равам. Он љо шароит бењтар аст. Аз номи ин клуб дар мусобиќоти Аврупо иштирок

Чемпиони љањон, Осиёву Русия ва Тољикистон ва њам дорандаи медали биринљии Олимпиадаи Пекин - 2008 ин дафъа дар Олимпиадаи Лондон муваффаќ нашуд. Аммо Расул Боќиев њоло барои бозињои олимпии Бразилия - 2016 омодагї мегирад. Ў ба мо дар бораи сабабњои маѓлубияташ дар Олимпиадаи Лондон ва проблемањояш дар зиндагї бо «Нигоњ» сўњбат кард. - Расул, айни њол мехостам вазъи рўњии туро донам. Оё аз стресси баъди Олимпиадаи Лондон осоре мондааст? Мегўянд, варзишгарон иродаи мустањкам доранд ва аз бўњронњои равонї зуд рањо мешаванд. - Айни њол чандон рўњафтода нестам, ба њар сурат, ба бозињои дигар омодагї дорам. Аммо дар мавриди он, ки натавонистам холњои худро њифз кунам, њазор бор афсўс мехўрам. Ман аз њунари худ хафа нестам. Омодагии љиддї дида будам, аммо маро мураббие лозим буд он љо, ки њимоя кунад, вале набуд… - Ба мо маълум аст, ки бе мураббї монда будї. Омодагињо пеш аз ин бозињо чї гуна буд? - Наздик ба Бозињои олимпии Лондон бе мураббї мондам. Аммо бозї - бозї аст ва варзиш ќоидањои худро дорад. Ба њар навъе набошад, бояд иштирок мекардем. Омодагињо бад набуданд, бо бародарам њамаи талошро кардем. Шояд муррабї медоштам, натиљаи холњо дигар мешуд, аммо насиб њамин будааст. Талошњо ва умед барои бозињои баъдї аст. Худо хоњад, дар ин бозї бо натиљањои бењтарин бармегардем. Аввал Худо аст, баъд азму иродаи инсон. - То љое медонем, ТАЛКО эълон карда буд, ки сарпарасти Шумо аст, ѓайриинтизор Владимир Энчанинов, мураббии Шумо, гуфт, ки маошашро надодаанд. Чї воќеа рух дод? - Онњо аз мо рў нагардониданд. Бале, ширкати «ТАЛКО» моро ба сарпарастї гирифта буд. Аммо, баъдан, гуфтанд, ки корхона бо мушкилоти молї рў ба рў шудааст. Гуфтанд, ки мо дучори мушкилоти молї шудем. Тамом. Ў бо роњи худ аст дар Маскав. Омода аст, ки маро тамрин дињад. Аммо барои ин сармоягузор лозим. ТАЛКО кўмаки худро пай дар пай мерасонд, аммо маблаѓи наќд набуд. - Кўмаки пай дар пай? Он ваъдаи 30 њазор доллари ТАЛКО ба Расул Боќиев ва муррабии ў чї шуд? - Намедонам, 30 њазор долар… Харољоти сафарњоро медоданд, яъне ваќте ба хориљ барои тамрин мерафтам. - Аз љониби ТАЛКО њавасмандї буд? - Не, њавасмандї набуд. Ваќте сафар пеш меомад, мурољиат мекардем, мегуфтанд, ки мекунем. Аммо иљро намешуд. Бо бародарам

Алишер Боќиев машќ мекардам. Аммо ваќте, ки ба хориљ барои машќ ё озмун мерафтам, бародари ман ба њайси муррабї имкони молї надошт, ки бо ман равад. Танњо мерафтам… - Бо муррабиатон дар тамос њастед, имкон њаст, ки тамринро идома дињед? - Дар тамос њастем, аммо ў њам зиндагии худро дорад. Ба ѓайр аз он ки њамкорї дошт, кору вазифаи худро њам дошт дар Москав. - Њоло чї барнома доред, њанўз њам бе мураббї омодагї мебинед? Ягон пешнињод мекунед, ки њадди аќал шароитро барои Шумо фароњам кунад? Ба роњбарияти варзиш ягон њарф доред? - Албатта, бояд мураббии ќавї ва њаќиќї дошта бошам. Њарчанд бародарон то љойе кўмак мекунанд, аммо чї кор кунем, илољи дигар нест. Њоло дар фикри њамин масъала њастем, ки чї бояд кард. Мо бо чандин

Расул БОЌИЕВ:

"Бояд ба Русия равам" Љањонпањлавони тољик оид ба дзюдо азм дорад ба Бозињои олимпии соли 2016, ки дар Бразилия доир мешавад, омодагии љиддї бинад корхонањо сўњбат дорем, онњо ваъда кардаанд, ки дар пайи пешнињодњои мо иќдом хоњанд кард. - Рост аст, ки Шумо дар љараёни Бозињои олимпии Лондон мариз шудед ва ба табиб эњтиёљ доштед? - Бале, ман табиб надоштам.Дар давоми омодагињо ба бозињои Лондон якчанд нохўшї дар њаёти шахсиам шуд. Падарам даргузашт ва дар тамринњое, ки дар хориљ мегузаштанд, натавонистам иштирок кунам,чунки мушкили маблаѓ буд. Бале, ба ман муррабї намерасид. Њам дар ваќти омодагињо ва њам дар љараёни бозї. Љароњат бардошта будам ва ниёз ба табиб доштам. Як моњ пеш аз бозињо ба дарди гулў гирифтор шудам. Аммо табиби шахсї, ки набуд, бепарвої кардем. Ноилољ будем. Одатан мураббї ба ин масъалањо диќќат медињад.

Аммо, бозї ба надоштани муррабї кор надорад. - Чаро барои бознигарии холњои худ ба њайати доварон шикоят накардед? Масалан, намояндагони Амрико ва Русия ин корро карданд ва натиљаи холњои онњо таѓйир ёфт. Дар њоле нисбати Шумо њам ноадолатии њайати њакамонро мушоњида карданд, аз Шумо њеч вокуниш шунида нашуд. Чаро? - Варзишгар њуќуќ ба даъво карданро надорад. Њушу ёди ман дар гилем аст ва партофтани раќиб. Ин корро бояд, ки њайат ё ситод кунад. Аз ин рў, ман наметавонистам ин корро кунам. Ин тайории ман имкон буд, ки ягон натиља нишон дињад, агар мо дар Федерасияи байналмилалї ягон довар медоштем. Ман худро наѓз њис мекардам ва пай дар пай машќ мекардам. Дуруст, осон

www.tojnews.org

www.tojnews.org

набуд, ки бо пањлавони англис ќувваозмої кунам ва ўро маѓлуб намоям. Ё пањлавони Ўзбакистонро, ки дар охирин чемпионати љањон барандаи медали биринљї шуда буд. Дар сатњи баланди варзишї буд. Аз ў медал интизор буданд, вале вайро њам партофтам. Аммо, мо њимоятгар надорем ва нафаре, ки бояд даъво кунад… - Мегўянд, дастаи миллии олимпии Тољикистон толори варзишї надорад. Шумо муррабї надоред. Боз чї мушкил њаст? Ва чаро аз ин роњ даст намекашед? Масалан, мардум аз шароити Шумо огоњ нест, аммо натиља талаб дорад. - Дар њамаи соња мушкилот њаст. Аз ин роњ намегардам. Худованд њамаро мебинад. Бояд ормони падарро амалї гардонам. Барои Тољикистон ва миллат хидмат карданро ќарз мешуморам. Номи Ватан ва падарро баланд бардоштан мехоњам. Аз устодон њунаре, ки надорем, меомўзем, он њунаре, ки дорем, ба дигарон меомўзонем. Иншооллоњ, њар кас нияти нек дорад, муваффаќ мешавад.Мо чандин лоињањои дастгирї ва саромоягузориро тањия кардем. Аз ин ба баъд бояд ки варзиш ва мањорати худро љиддї гирем ва сайќал дињем. - Њоло ягон дастгирї пешнињод шудааст? - Роњбарияти «Тољиксодиротбонк» пешнињод кард, ки њафтае як маротиба дар толори варзишии мењмонхонаи «Тољикистон» тамрин кунам. Аз онњо изњори ташаккур ме-

мекунам. - Маротибаи охир кадом ваќт бемор шудед? - Як моњ ќабл пеш аз бозињои Лондон гулўдард шудам. - Табиби шахсї доред? - Бале доштам. Њоло ки маблаѓ нест, надорам. Бењтарин табибон буданд. Барои онњо маош додан лозим аст. Њоло бемор шавам мисли њама ба ќабули табибони умумї меравам. - Мегўянд, дар Чемпионати љањон оид ба дзюдо - 2011 рўзадор будед ва дањони рўза баромад кардед, рост аст? - Бале, њамин хел шуда буд.Он ваќт, ки бозињои варзишии љањон буд, дар Тољикистон моњи шарифи Рамазон буд. Дигар, ки ангушти ман захмї буд, ман имконияти тамрин карданро надоштам. Мушкил рўза доштани ман набуд, балки захмї дасти ман буд. - Ба ѓайр аз варзиш ба чї шуѓл дорад? - Ман бисёр китоб мехонам. Муњит ва шароит барои шахсиятњои таърихї сарфи назар аз он, ки дар кадом ришта зиндаёданд, њамвор набуд. Њама ваќт мушкилињо буд, аммо Худованд њамаи инро рафъ мекард. Масалан, ман саргузашти Искандари Македониро хонда истодаам. Он љо мебинам, ки ў барои фатњи љањон чї мушкилотро бо чї азобњо аз сар гузарондааст. - Ба сиёсат майл доред? - Не… Сўњбати Њарамгули ЌОДИР


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

5

Мурад пул, хулоса! Пул гуфта, њуќуќи инсонро як ширкати кори калон наќз мекунад! Њамон њам як ширкати аврупої! Ё Tcell Plaza ба пули мардуми Тољикистон сохта нашудааст - мї?

«Розњои пинњон»-и љаноби ИКС

МИНБАРИ ФЕЙСБУКИЊО

6 марди рањбар ба 7 зани коргар нишони чист? саратба банд!" Ин суханонро кадом ваќте ќањрамони секаратаи мењнати сотсиалистї аз Конибодом ба чунин "мардон" гуфта буд. Ilhom Ilhomjon: - Ин мењнати 20 - солаи њукумат аст, ки имрўз хоњару модари тољик мардикор шудаанд. Муътасим Биллох: - Бародарон, фикр кунед, ки мардњои њамин занњо дар Россия мардикорї мекунанд ва занњояшон дар Тољикистон! Аз ин зиёд шармандагї намешавад! Саймиддин Дустов: - Чаро раисњо ин ќадар кам?!! Осон аст магар шаш занро кор фармудан? Завќибек Солињов: - Душвор аст мегўед? Саймиддин Дустов: - Барои ин низом ва ин љомеъа бенињоят. Нурали Раджаб: - Дар ин акс њама аз рўи ќоида аст! Охир дили занони мо ба мардон "месўзад". Боз кадом мардњо гўед? Њо, ана, ба аз њама дураш нигаред, ў бечора њомиладор аст, дар моњи њаштум. Баќия шояд дар моњи дуюму шашуманд. Агар ин мардон кор кунанд, ба занон айб мешуд - да. Завќибек Солињов: - Барои он ин љо 6 мард 7 зан-

МАВЌЕЪ

ро ињота кардаанд, ки аз машаќќати зиёд митинг накунанд. Дар мо ку мўд шудааст, ки фаќат занњо дар чанд соли охир митинг мекунанд. Farid Oriyon Balkhi: - Офарин, Энаљон Бойматова! Гапи Шуморо бояд бо њарфњои заррин дар кўчањои тамоми Тољикистон бо њарфњои тиллої навишта, овехта монанд. Nigora Shirinova: - Њамаи мардон якхела нестанд, аммо нисфи мардони мо чунинанд. Инро мо дар акс мебинем. Lola Nazarsho: - Бовар надорам, махсус гирифтаанд, ки фото кунанд. Farid Oriyon Balkhi: - Лола, шояд ин фотошоп аст? Ё Шумо барои њуќуќњои мардон дар љомиаи мо мубориза мебаред? Rustam Gulov: - Њамааш "дуруст" аст - мардон фармон медињанд, занон кор мекунанд. Хилватшо Ходжаев: - Њаќиќати талх. Suhrob Dodojonov: - Бидуни шарњ. Ganjina Zardodkhonova: - Љононаи ман, бар сари китфи ту каланд аст, бахти ту баланд аст…

Баъзе корњоро намедонї намунаи «хиради волои тољикона» ном барї, ё «намедонам, ки сарамро ба кадом девор занам». Њамзамонони ман њамин тавранд. Ё аз њад ба худ бовар доранд, ки аз њамчунин корњояшон ба љое намерасанд, ё чї кор карданашонро надониста, як коре мекунанд. Њамин «Ним соати хомўшї» - ро гирем, ё идеяи дар як салафан симкартањои Tcell - ро љамъ карда, ба идораи ширкат бурда, бо рўзи шармандагї «табрик» карданро мегўям. Шояд аз њамин хотир буд, ки Ларс Нюрберг, сарвари ширкати TeliaSonera - сањмдори асосии Tcell, ки барои кушодани Tcell Plaza омада буд, хаппу дам омаду, ба истилоњ тез «чуртид». Охир чї гўям, агар њама хабар медоштанд, даќиќан ин идея њам ба «сари тољикона» меомад, ки аз њамин симкортњо як њамели кори калонро бо риштаи пресс кашида, ба гардани Љанобашон овехтан мумкин буд. Ин танњо барои њодисањои Бадахшон не, барои он њам, ки ин ширкат бо хадамоти махсуси кишварњо (Ўзбакистон, Гурљистон, Озарбойљон, Непал, Ќазоќистон, хулоса ранги худамонњо) њамкорї мекардааст, яъне имкон медодааст, ки телефонњои мову шумо - муштариёнро гўш кунанд. Даќиќан ваќте аз Tcell-атон ба касе занг мезанед, њис мешавад, ки баробари рафтани занг микрофон дар љое аз љойњои ин ватан гирон мешавад ва яќинан сўњбати шумову њамсаратон, фарзандатон, модаратон, дўстатон ва њатто маъшуќаатонро як одами хира гўш мекунад. Бахусус аз сўњбат бо маъшуќаатон эњтиёт кунед. Њарфњои шањвонї нагўед, ки он кас постро монда, рањи хонаро пеш нагирад. Ё ин тарафи масъаларо њам Tcell њал мекунад? То ба њол ман њам њайрон: агар телефонњоро истимоъ фармоянд, чаро алоќаи мобилї бо Бадахшон ќатъ шуд? «Я тебе, ты мне» - ман ба ту, ту ба ман? Агар аксарияти кулли бадахшонињо муштарии Tcell-анд, ба хотири Аълоњазрат Оѓохони Чорум, шарти «я тебе, ты мне» ин аст, ки бояд дигар ширкатњо њам ќатъ карда шаванд, вагарна мардум аз ин рў мегардонанду ба онњо рў меоранд. Мурад пул, хулоса! Пул гуфта, њуќуќи инсонро як ширкати кори калон наќз мекунад! Њамон њам як ширкати аврупої! Ё Tcell Plaza ба пули мардуми Тољикистон сохта нашудааст - мї? Бачањо, шуморо намедонам, ман шахсан на ним, балки ду соат Tcell -амро ќатъ мекунам. Ќимати озодї ва њуќуќњои ман, бигзор, ба чизе наарзад њам, ним соат набудагист охир? Раваду дар ин ним соат касе ба шумо ва шумо ба касе занг назанаду назанед, боз кор ба фоидаи Tcell њал шавад? Њич кас нагуфтааст! Дар ду соат аниќ ман ба панљ - шаш љо занг мезанам. Агар 20 минут гап занам, 20 сент ба Tcell зарар мешавад, 30 даќиќа - 30 сент ва њамин тавр… Њазор кас ин корро кунем - 20 - 30 њазор сент! Доллар кунем, кам мешавад. Бигзор њамин 20 - у 30 њазор сент монад, то талхаи баъзењо кафад. Лекин аз ин ду идея - мањсули «сари тољикона» тўњфаи симкортњо ба Tcell ва бењтараш дар шакли як њамели бо риштаи пресс идеяи боз тољиконатар аст. Рангу бўи миллї дорад. Осон фањмида ва дида мешавад. Дигаронро барои фикр карда, баровардани чунин идеяњои њам эътироздор ва њам хандаовар роњнамої мекунад. Масалан, њамин гуна аксияњоро мешавад, ваќти боло рафтани нархњо кард. Масалан, як њафта умуман ба бозор нарафтан (албатта, пешакї захира карда мондан даркор)! Ё ба таври саросари аз наќлиёт истифода накардан! Як кас не, њама ба кор дер монад, њељ касро пеш намекунанд. Хуб мешавад, боз фикрњои дигари «тољикона» кард. Аммо гуфтам - ку, боз мешавад эффекти «намедонам сарамро ба куљо занам». То кай бозор намеравї? То кай аз симкортњо њамел мекунї? Шояд ин корњо таъсири муваќќатї дошта бошанд, аммо иќтисоди бозорї - «шарм дар бозори чарм». Ширкатњо њељ гоњ ба хотири арзишњои инсонї аз худашон он тараф истад, аз Худо њам шарм нахоњанд дошт. Ченакњои онњо пул аст. Мурад, пул! гўша андешањои шахсї буда, метавонад бо мавќеъи «Нигоњ» муѓойират намояд.

Sorbon Imomnazarov: - Дањшате беш нест! Афсўс, ки мо инро њамарўза дар пойтахт мебинем. Haqiqat Abdullah: - Ин идомаи њуќуќи занон аз замони шўравї то демократияи имрўза аст. Он замон барои даст ёфтан ба њуќуќи ў дар сањроњои пахта шиор медоданд, њоло онњо замин мекананд, аммо њамаи њуќуќњоро доранд. Орипов Парвиз: - Кї аз халќи тољики мо ќасд гирифт ва тавассути Мошини Ваќт моро ба асри 19 бурд? Lola Nazarsho: - Бовар надорам. Куруш Сухроб: - Амакињои шикамкалон шарм накарда, тамошо доранд, ки чї тавр модарони мо кор мекунанд. Бояд ќабри ин ќабил "мардон"-ро канд. Орипов Парвиз: - Онњо 500 сомониро "сарфа мекунанд" Firdavs Murtazaev: - Онњо нигоњ карда нашиштаанд, балки роњбарї доранд. Масъулияти роњбарї аз кор кардан баландтар аст. Dilovar Ashurov: - "Э мур њамат мардак нашуда! Њайфи номи мардак. Миёнатанги рўмолата гирифта, њамат

Мурад, пул! Њамели симкортњо барои Нюрберг

i Матлаби ин

Дар муаррифии ин аксе, ки мебинем, Модератор Платформы, ширкаткунандаи Фейсбук чунин навиштааст: "Номи муаллифро намедонам, аммо барои чунин шоњкорї, ташаккур! Ана ин аст Тољикистони имрўз". Ин акси гўё шояд аз рўзе дар интернет сайр мекунад, ки Фейсбук фаъол шудааст. Иддае мегўянд, онро дар Ўзбакистон бардоштаанд. Аммо азбаски хеле бо воќеиятњои Тољикистон рост мегирад, онро мешавад дарди умумии ду кишвар номид. Шояд зарурат ба навиштани шарње дар зери он нест. Аммо фейсбукиёни тољик рўи ин суол назарњои худро навиштанд:

Рўзи 2-юми сентябри соли љорї дар назар аст, ки дар 4 ноњияи шањри Душанбе Иди асалу харбуза љашн гирифта шавад ва ин идро дар тамоми гўшаву канори кишвар низ ќайд мекунанд. Аслан ќариб дар тамоми идњо Сарвари давлат ба идгоњ меравад, вале њоло даќик нашудааст, ки Иди бошукўњи асалу харбуза дар куљо мешуда бошад. Аммо бархе аз мардуми кишвар ин идро бесаброна интизор њастанд, то ки аз ин идгоњ асалу харбузаи хубро бо нархи арзон дастрас намоянд, чунки нархи њарду дар бозорњои кишвар нисбат ба солњои пешин хеле гарон аст. Вале гурўњи дигар бошанд онро њамчун иди касбї медонанд ва маќсади иштирок дар онро на ба хотири харидан ё хўрдани харбуза, балки тамошои ин манзараро барои худ бењтар мегўянд. Вобаста ба ин мавзўъ «Нигоњ» пурсид:

Шумо ба сайри Иди асалу харбуза меравед? Абдурашид БОБОЕВ, нафаќахўр: - ЊА, кўшиш мекунам, ки дар ин ид иштирок кунам ва далели мани мўйсафедро шумо худ медонед, чунки бо пули нафаќаи мегирифтаи ман имрўз наметавонї, ки аз бозор њардуро харидорї намої. Дар бозорњои кишвар нархи пасттарини харбуза аз 16 -17 сар мешавад, асал бошад, як килояш 25 - 40 сомонї, хубаш - 60. Пас ман бо нафаќаам наметавонам њардуро харидорї кунам. Дар идгоњ мумкин ройгон ё бо нархи арзон чанд харбуза ва 2 - 3 кило асал мегирам, ба хона меораму бо оилаам нўши љон мекунам. Бо нархи бозори имрўза наметавони шикамсерї харбуза хўрд. Лекин боз каме дар фикр њастам, ки яке мани мўйсафед ба онљо равам ва баъди рафтани калоншавандањо яке боз нархро баланд кунанд - да. Пас боз дасти холї маљбурї ба хона баргардї. Ба њар њол кўшиш мекунам, ки дар замони будани раисон харбузаву асалро харидорї кунам, чунки дар мо тољикон амри маъмулї аст, ки намоянда рафт, чї хеле хоњем њамон хел рафтор мекунем.

Асомуддин АТОЕВ, раиси Академияи виртуалии ТИК: - НА! Шояд барои коршиносони њарду соња иди касбї бошад, лек барои ман барин истеъмолкунандаг њамон лањзаи хўрдану њаловат бурдан аз онњо ид аст. Неъматњои Офаридгор ба мо лои? дониста бешуморанд дар олам. Шукр, ки шумораи муайяни онњо дар кишвари мо мерўянду дастрасанд то ?адри имкон. Истифодаи дурусти онњо ва ?адри мењнати истењсолкунандаи онњо худ шукргузорист. Њољати рўзи махсусе барои иди ин мањсулот ва ё дигар дар чист? Шояд дар њамин шукргузорист, ки яке аз роњњои арзону беминаташро дар боло овардам. Харољоти барпо кардани ид бошад, сол то сол меафзояд, ки худ аз шукргузорї ба исрофкорї гузаштан аст. Шояд, агар њамин харољоти ид ба рушди соњањои идорї равона мегардид, манфиати онњо бештар мегардид, манзурам фоидаи ин соњањо њам ба соњибкорону њам ба љамъият аст. Барои њамин, ман ба ин ид намеравам.


6

№23 (299), 28-уми августи соли 2012

Аз рўи гапи ў, занон 3 га заминро аз дасти Саломиддин Каримов гирифта, 6 нафари онњо дар он љо кор мекунанд, аммо дигарон безамин гаштаанд. 16-уми ноябри соли 2011 матлабе бо унвони «Дарди дењќонзанњои Кўлоб» («Нигоњ», № 35 (258) нашр карда, дар поёни матлаб ваъда дода будем, ки ба ин мавзўъ бозмегардем. Инак, ин фурсат пас аз 9 моњ фаро расид. Соли гузашта ба унвони њафтанома аз номи 22 зани шањри Кўлоб мактуб ворид шуда буд, ки барои гирифтани замин 5 сол боз мубориза мебурданд ва касе ба додашон намерасид. Хабарнигори «Нигоњ» аз љойи њодиса дидан ва пас матлабе њам нашр карда буд. Чанде баъд ба матлаби мазкур аз вилояти Хатлон посух гардониданд («Нигоњ» №43 (266), 11-уми январи соли 2012). Тибќи посухи муовини якуми раиси вилояти Хатлон Абдурањмон Ќодирї, пас аз нашри маќола, аниќтараш расо пас аз як моњ 16-уми декабри соли 2011 аз тарафи собиќ раиси шањри Кўлоб Њамид Абдуллоев ќарор тањти раќами №1559 ба тасвиб расид ва ба 12 «дењќонзан» 0, 43 гектар замин људо карда шуд. Инчунин ба занњои љамоати дењоти Лаѓмони љамоати дењоти Кўлоб ќарор тањти раќами №1560 ва №1569 замин људо карда шуд. Аммо пас аз 5 моњ боз ба унвони идора мактуб ворид гардид, ки ба мо замин надоданд ва бори дигар барои тањќиќ ба Кўлоб сафар намудем. МОЛИКИЯТИ ДАВЛАТ Ваќте назди «дењќонзанњо»-и кулобї рафтем, онњо гуфтанд, ки ваќте љавоби маќоларо мо дар њафтанома хондем бо дили пур барои гирифтани ќарор ва замин рафтем, вале, мутаассифона, касе моро гўш намекард ва мегуфтанд, ки ин замини шумоён нест. Пас мо маљбур шудем, ки бори дигар ба унвони њафтанома мактуб кунем, то ба дарди мо расидагї кунед. Назди раиси шањри Кўлоб рафтем ва хоњиш намудем, ки ќарорњоро ба мо дињад ва ў низ ба раиси кумитаи заминсозии шањри Кўлоб супориш дод, ки рафта ќарорро ёфта, ба ман дињад, чунки дар шўъбаи умумї гуфтанд, ки ќарорњоро раиси кумитаи заминсози шањр Рустам Бобохонов гирифтааст, вале ў иќрор намешуд, ки гирифтааст ва њатто сухани раиси шањрро гўш накарду ќарорњоро дастрас накарда рафт. Пас аз 4 соат ќарорњоро мо аз шўъбаи умумї дастрас намудем. Зањро Љўраева, яке аз занон наќл мекунад, ки пас аз нашри мавод аз вилоят комиссия омаду рафт ва ваъда кард, ки мушкили шумо њал мешавад, лекин 8 моњ шуд, касе ба доди мо намерасад. «Як рўз ман рафтам, ки Саломиддин Каримов заминро љуфт карда истодааст, ман гуфтам ту чї кор кардестї, ин замини мо, ин заминро раиси шањр ба мо додагї» - наќл мекунад Зањро. Аз рўи гапи ў, занон 3 га заминро аз дасти Саломиддин Каримов гирифта, 6 нафари онњо дар он љо кор мекунанд, аммо дигарон безамин гаштаанд. Назди кумитаи заминсоз мераванд, ки њуљљатњои моро дуруст кун, аммо ахирї имрўзу пагоњ карда, њуљљат намедињад. - Ваќте дар он љо бо мардум вомехўрдем, нафарони замингир дар ин љамоат хеле зиёд буданд ва мо нафаронеро, ки барои замин сахт мўњтољ буданд, рўйхат кардем, мегўяд Зањро. Саломиддин Каримов, роњбари хољагии дењќонии «Амриддин» дар сўњбат бо мо гуфт, ки дар њаќиќат 11 гектар заминро истифода ме-

НАЌЛИ МУЗОФОТЇ

"Тањлилгар"-и ёвонї: "умни дурак"

«ДЕЊЌОНЗАНЊО»-И КЎЛОБ

МУБОРИЗАИ 9-МОЊА Дар Кўлоб 15 дењќонзан пас аз як соли даводав соњиби замин шуданд бурд, вале тибќи ќарори раиси шањр хољагии дењќонии ў барњам дода шуд ва ў имрўз тибќи шартнома бо хољагии дењќонии Сафаралї Зарипов он заминњоро истифода мебарад: - Ман дидам, ки замин бекор хоб аст, баъд бо раиси хољагии Зарипов шартнома кардам, ки њамон замини бекорхобидаро истифода барам ва кадом ваќте замин даркор шуд, ман омода њастам, ки заминро боз ба шумо баргардонам. Бовар кунед, замин моли ман ё аз нафари дигар нест, замин моликияти давлат аст, - гуфт Каримов. ВАЪДА Дар љамоати дењоти Кўлоб раиси љамоат Салим Бобохонов моро бо чењраи кушод пешвоз гирифт ва аз мушкили занони хољагии дењќонии Сафаралї Зарипов изњори беиттилої кард. Ваќте њамаи њодисаро бори дигар гуфтем, ў гуфт, ки барои истиќоматкунандаи дењаи Лаѓмони љамоати мазкур Низорамо? Гадоева барои ташкил намудани хољагии дењќонї 1 га замин људо карда шудааст, вале занони мањаллаи Шакархон назди мо наомадаанд. - Лекин ман ба шумо кафолат медињам, ки ин мушкил бартараф карда мешавад, чунки мо ба шумо ваъда карда будем, ки ба занони мањаллаи Лаѓмон замин медињем ва дар ваъдаам истодам ва заминро барои Низора Гадоева ва Гулчењра Гадоева барои ташкили хољагии дењќонї људо кардем. Умед дорам, ки мушкили занони мањаллаи Шакархон низ њал мешавад. Иншооллоњ, мушкили онњоро њал мекунем ва дигар нафароне, ки мўњтољи замин њастанд, то њадди имкон кўмак мекунем, - гуфт Салим Бобохонов. Раиси љамоат дар назди шоњидон ќавл дод, ки то 15 рўз мушкили занњои Шакархон њал карда мешавад ва мо низ баъди вохўрї бо вакили мањаллаи Лаѓмон, инчунин мардуми ариза навишта боз ба Душанбе баргаштем ва интизори њали мушкил будем.

МУШКИЛ БАРТАРФ ШУД Рўзи 12-уми августи соли љорї соати 20. 30 даќиќа садои занги телефон баланд мешавад, ваќте гўширо мебардорам, аз он тараф овози раиси љамоати дењоти Кўлоб шунида мешавад: - Салом. Ман Салим Бобохонов, шумо дар куљоед, ман њуљљатњои Шуморо овардам. Ман љоямро гуфтам. Ў пас аз соате наздам расид ва якчанд коѓазеро пешнињод кард ва онњо ќарорњое буданд, ки барои занони Кўлоб замин људо шудааст. Пас аз шиносоии њуљљатњо боз гуфтам, ки ман сањар боз як бори дигар месанљам ва баъд боз гап мезанем. Сањар мебинам, ки тибќи ќарорњо ба 12 «дењќонзан»е, ки даъвои замин мекарданд, 5,16 гектор замин људо карда шудааст.

Боз барои даќиќ намудан ба Кўлоб занг задам ва занњои Кўлоб њам тасдиќ карданд, ки барои онњо замин људо карда шудааст, вале њуљљатгузорї накардаанд. Дар љамоат ваъда карданд, ки барои њуљљатгузорї кўмак мекунанд. Бо њамин дар Кўлоб 15 нафар соњиби замин гардиданд. Вале тибќи баъзе маълумотњо дар Кўлоб барои њуљљатгузорї кардан ва гирифтани сертификати замин моњњо сипарї мешудааст, вале мо бовар дорем, ки ин мушкил њам бартараф мешавад ва «дењќонзанњо»-и кўлобї соњиби сертификати замин мешавад. Интизор мешавем, ки кай барои марду њуљљатгузорї мекунанд. «Нигоњ» мисли њамешагї албатта боз ба ин масъала бармегардад.

Эраљи АМОН

МЕЊМОНЇ

Нигаронии Ахтар Чодри аз вазъи марзњои Тољикистону Афѓонистон Парлумони Шоњигарии Норвегия таърихи беш аз 200-сола дорад ва барои Тољикистон истифода аз таљрибаи ќонунофарии ин кишвар муњим аст.

Ин нуќтаро имрўз Шукурљон Зуњуров, раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Тољикистон зимни вохўрї бо њайати норвегии Ассамблеяи парлумонии Созмони Амният

ва Њамкорї дар Аврупо тањти раёсати Ахтар Чодри зикр кард. Дар ин бора Муњаммадато Султонов, суханўуйи Палатаи поёнии парлумони Тољикистон иттилоъ дод.

Дар сайрхати Душанбе - Ёвон њаракат дорем. Яке аз њамсафарон, марди 60-65 сола ба сухан даромад: - Боф кдемшона -ња? - Чиро дар назар доред, амакї, нафањмидам? - Њодисњои Хоруѓа мегум. Тољико нишон додан, ки и хоку сарзамин бесоњиб нест… Ваќте, ки да Раштам љойи руѓнира… - Амакї, дар Рашт ифротгароён ба амнияти кишвар хатар эљод мекарданд… - Ња, рост. Дар њар кљое, ки ягон камбѓал чор сум пла ёва, вай дар амнияти кишвар хатар эљод мекна. Не, не б аминяти кишвар не, дар чашми вё бад мехела… - Кињо? - Фалони… Там неке эзма бдида. Њамсафари мо ба мушкилоти Рашт нуќта гузошта, боз ба тањлили њаводиси Хоруѓ шурўъ кард. - Иё хёле кдан, ки мардми Бдахшон ранги хдшон… ёбан. Вё зминора бе плу бо пл њишкда нметиян… - Амакї, охир дар онљо мубориза бар зидди силоњбадастон буд… - Не! Рубњо б и бњона шера ай ќди рањ грифта, љангал чмчќ хрии дромадни бд. Неке вё… - Амакї, солатон ба љое расидасту мантиќатон ... Чї хел чумчуќ? - эээ охи чмчќ, њаму грнитси дромди "ордои афѓонї"… - Дар Тољикистон орди Афѓонистон нест! - Оооњ "умни дурак"-еее… м герара мегум гера! - Шумо сафсата нагўед! Сабабњои њаводиси Хоруѓ дигар аст. Чунон ки тањлилгарон тањлил мекунанд… - Эээ бра… ќти њаму тањлилгрот. М бифши тањлилгри Ёвон-м... "Вазирону вакилонанд хоин, фош мегўям…" Фањмди, "умни дурак"? - гуфту ба пасаш нигоњ накарда рафт. Исматуллои АЗИЗ

- Ахтар Чодри, ки њамчунин, вазифаи муовини раиси парлумони Шоњигарии Норвегияро низ бар ўњда дорад, дар мулоќот бештар ба масъалањои тањкими муносиботи байнипарлумонї миёни Маљлиси намояндагони Тољикистон ва парлумони Шоњигарии Норвегия таваљљўњ зоњир кард. Шукурљон Зуњуров рољеъ ба њамкорињои башардўстонаи ду кишвар изњори назар намуда, иброз дошт, ки Тољикистон аз иќдомњои Шоњигарии Норвегия дар чањорчўбаи барномањои САЊА дар заминаи нобудсозии яроќи хурд ва силоњи сабук ва дар соњаи безарарсозии минањо ба Љумњурии Тољикистон анљом додааст, арзи сипос намудааст. Дар ин вохўрї доир ба вазъи сарњадоти Тољикистону Афѓонистон, мубориза бар зидди терроризм, маводи мухаддир, вазъи минтаќа ва љањон изњорї назар карда шуд. Бояд гуфт, ки муносибатњои дипломатї байни Љумњурии Тољикистон ва мамлакати Норвегия соли 1992 барќарор шудааст. Дар доираи ин њамкорињо, тайи солњои охир ширкати норвегиягии "Norsk Hydro" бо ширкати алюминии Тољикистон (ТАЛКО) њамкорї мекунад. Њарамгули ЌОДИР


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

7

Имом аъзои расмии ЊНИТ њељ гоњ набуд, вале Устод Нуриро хеле эњтиром мекард ва дар ибтидо розї шуд, ки бо он кас њамкорї кунад ва њизбро таъсис дода, худро канор гирифт. Аз њаводиси Бадахшон ќариб 40 рўз мегузарад. Шурўъ аз куштори генерал - майор Абдулло Назаров то куштори Имомназар Имомназаров, аз рањбарони ѓайрирасмии Бадахшон дар ин минтаќаи Тољикистон њаводисе рух доданд, ки суоли зиёдро ба вуљуд оварданд. Дар ин миён бархе мухолифи мавќеи њукумат аксаран аз хориљ садо баланд карданд. Алим Шерзамонов, рањбари созмони Њизби умумимиллии сотсиал - демократ дар Бадахшон яке аз онњо буд. Ў аз аввалин афроде буд, ки дар бораи «чисткаи ќавмї» сўњбат кард. Ин бањогузорї барои аксар мардуми Тољикистон ва њатто худи бадахшонињо нороњаткунанда буд. Натиљаи амалиёт њам нишон дод, ки теъдоди мардуми мулкии кушташуда дар ин амалиёт ба 20 нафар њам намерасад. Нахустин суоли мо њам аз Алим Шерзамонов ин буд, ки њоло нерўњои њукуматї тањти фишорњои мардум аз Бадахшон хориљ шуданд, оё њанўз њам бар ин аст, ки дар Бадахшон «чисткаи ќавмї» буд?

БИДУНИ

раи ЊНИТ-ро баъзан танќиди сахт мекард. - Яъне Кабирї ва атрофиёни ўро? - Бале. Мавќегирии ЊНИТ дар воќеањои Тавилдара, Ѓарм ва умуман созишкорињои онро танќид мекард. Дар воќеањои Хоруѓ ЊУСДТ ягона њизбе буд, ки худро оппозисионї нишон дод, вале ЊНИТ усулан бо иќдомоти њукумат розї буд. - Мамадбоќир Мамадбоќиров, Ёдгор Мамадасламов, Имомназар Имомназаров ва Толиб Аймбеков бо ягон њизб рабте надоштанд? - Не, њатто ба ман мегуфтанд, њизби ту њизби ўзбакњост. Умуман ба ягон њизб боварї надоранд. Мегўянд, ки ин њизбњо њама кисагї њастанд. Инњоро њукумат таъсис додааст, то дар дунё худро демократї нишон дињад. - Ин чањор нафар, ки њоло ба чандин љиноят муттањам дониста мешаванд, то куљо љинояткор њастанд? Рўзњои охир пуштибонии мардум аз онњо камранг менамояд. Рўзњои аввали амалиёти низомї мардуми Бадахшон дар њар гўшаи дунё амалиётро мањкум мекарданд, аммо дар ќатли Имомназаров хомўш буданд? Чизеро фањмиданд? - Ман дар ягон љиноят онњоро айбдор карда наметавонам. Нисбати љонибдории мардум гуфтаниям, ки албатта, љонибдорї мекунанд ва дар њама љо. Лекин ВАУ-ро худатон медонед, барои инњо фарќ нест, ки одамњо мемуранд, фаќат мавзўъ бозоргир бошад. Мавзўи Бадахшон барои инњо "кўњна" шуд ва акнун он сенсатсия нест. Мардуми бечора чизи аз даст меомадагиро карда истодааст. Њатто канали «К+» низ якбора њамкориро ќатъ кард. Ба назар мерасад, ки касе сахт кўшидааст. - Мегўянд, ки Имом Оѓохони Чорум ба њаводиси Хоруѓ дахолат карду оромї шуд. Ин дуруст аст? - Агар он кас дар њамон рўзу шаб дар њаводис њамроњ намешуд, аз њар ду тараф талафоти љонї хеле зиёд мешуд ва имкони ба манотиќи дигари Тољикистон кўчидани ноамнињо меафзуд. Воќеањои баъдина нишон доданд, ки ба бисёрињо дахолати ў маъќул нашуд. Баъди чанд рўз ду кўдаки бегуноњ ба ќатл расиданд, аз паси онњо нафари дигар аз ошёнаи сеюми Раёсати умури дохилї афтид ва ахиран Имомназар бо дасти "ќувваи сеюм" ба ќатл расид. Баъди ваъдањои зиёд то имрўз як сарбоз аз минтаќа хориљ нашудаст. Мусоњиб Мењрафзуни АБДУЛЛО

Матлаби ин гўша андешањои шахсї буда, метавонад бо мавќеъи «Нигоњ» муѓойират намояд.

Сўњбати ихтисосии «Нигоњ» бо раиси созмони ЊУСД дар Бадахшон, ки њоло дар Маскав ба сар мебарад

Динашаб дар сомонаи Дастгоњи иљроияи президенти Тољикистон ќарорњои раиси Њукумати Тољикистон Эмомалї Рањмон нашр шуданд. Аз 27-уми августи соли љорї Њаёт Одинаев, аз вазифаи ректори Донишгоњи миллии Тољикистон озод шуда, ба љойи ў Мањмадюсуф Имомов ба ин вазифа таъйин карда шуд. Мањмадюсуф Имомов то таъйин шудан ба вазифаи ректори Донишгоњи миллии Тољикистон, ректори Донишгоњи славянии Русияву Тољикистон буд. Тибќи як ќарори Эмомалї Рањмон, ба вазифаи ректори Донишгоњи славянии Русияву Тољикистон Салихов Нуралї Назарович, ки то ин дам ректори Донишгоњи давлатии Кўлоб, ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї буд, таъйин гардид. Ба вазифаи ректори Донишгоњи Кўлоб Эмомалї Рањмон Табаров Абдулло Њабибулоевичро таъйин кард. Њарчанд њукумат гуфт, ки Њаёт Одинаев бе вазифа нахоњад монд, яъне "бо сабаби ба вазифаи дигар гузаштанаш" аз вазифа сабукдўш шудааст, ќарор дар бораи ба кадом вазифа таъйин гардидани Њаёт Одинаев то лањзаи нашр шудани ин матлаб њанўз набаромадааст, агар, албатта, имзо шуда бошад. Мегўянд, ин ки вазифаи нави Њаёт Одинаев фош намешавад, далели ба вазифаи болотар таъйин шуданаш аст. "Фолбинї" карданро дўст намедорам, аммо бисёр аљиб аст, ки ба њукумат дар куљо, кадом мансаби баланд одами худї он ќадар лозим шудааст, ки Њаёт Одинаевро аввал аз ваколаташ дар Маљлиси намояндагони Маљлиси олї мањрум карда, њашт моњ дар садри ДМТ нигоњ доштанд? Бори охир 10-уми январи њамин сол ректори Донишгоњи миллии Тољикистон вазири маориф шуда буд. Њаёт Одинаевро 10-уми январи соли љорї ба вазифаи ректори ДМТ таъйин карда буданд. Вай Нуриддин Саидовро, ки њоло вазири маорифи Тољикистон аст, иваз карда буд. Зиёда аз ин, Њаёт Одинаев то тобистони соли 2010 пеш аз он ки вакили парлумон интихоб (таъйин) шавад, мудири Шўъбаи таълими ДМТ будааст. Дар ду сол Њаёт Одинаев аз мудири Шўъбаи таълими донишгоњ тавонист аввал депутат, баъд ректори донишгоњ шавад. Ба гумони ѓолиб, Њаёт Одинаев ба вазифаи болотар меравад. Зиёда аз ин, акнун на танњо љуѓрофия, балки биографияи профессор Њаёт Одинаев низ барои ишѓоли вазифаи хеле болотар љавобгўст. Ў собиќ вакили парлумон, собиќ ректори Донишгоњи бонуфуз... боз чї даркор? Шояд боз ба мардум шинос будан даркор аст, яъне мавќеъи фаъоли сиёсї ё љамъиятї доштан лозим аст. Профессор Њаёт Одинаевро баъд аз маќолаи ахираш "50 далел барои бунёди Роѓун", њатто ман мешинохтагї шудам. Дар бораи ў сухане, эроди манфие нашунидаву нахондаам. Аммо њафтаи гузашта, баъди имтињоноти ќабул дар ДМТ навиштанд, ки Њаёт Одинаев худ дар љараёни имтињонот ва њам бањогузорї иштирок карда, ба фасод монеъ шудааст. Аммо дар баробари сиёсат, агар њадафе дар ин таѓйирот, агар чунин гуфтан мумкин бошад, бояд бошад ё не? Масалан, аз ивази мансаб кардани ректорони Донишгоњњои Славянию шањри Кўлоб ва миллї њадаф чї буда метавонад? Фасод? Фасодзада будани соњаи маориф, ба гуфтаи Фаттоњ Саидов, раиси Агенти назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ахиран боиси аз вазифа вазири маориф сабукдўш шудани Абдуљаббор Рањмонов шуда буд. Фаттоњ Саидов ба хабарнигорон гуфта буд, ки мањз баъди ба президент ирсол шудани њисоботи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, ки камбудињои љиддиро дар вазорати маорифи Тољикистон ошкор кардааст, сарвари давлат Абдуљаббор Рањмоновро аз вазифа сабукдўш кард. Аммо дар њукумат аз афташ ин камбудињоро, ки Фаттоњ Саидов "љиддї" номид, чандон љиддї ќабул накарданд. Абдуљаббор Рањмонов мањз баъди кашф шудани "камбудињои љиддї", ба вазифаи ректори Донишгоњи омўзгории Тољикистон таъйин шуда, ба гуфти худаш, дар фаъолияташ ягон камбудї надорад. Аз он ки раиси њукумат ба вазифаи вазири маорифи Тољикистон баъди ин "камбудињои љиддї" боз њам Нуриддин Саидов, ректори ДМТ-ро пазируфт метавон хулоса кард, ки њисоботи Фаттоњ Саидовро дар њукумат ё нахондаанд, ё шўхї гумон кардаанд. Баъд аз ин шахсан ман боварї надорам, ки њадаф аз ќарорњои раиси њукумат дар бораи аз вазифа озод ва таъйин кардани ректорони донишгоњњо пешгирї аз фасод дар маориф бошад. Ба назарам, ин љо дар бораи пешгирї аз фасод њарф задан, умуман њољат надорад. Зеро бо омадани ректори Кўлоб дар донишгоњи миллї сатњи фасод дигар намешавад. Ин як гуна ба Кўлоб монанд кардани Душанберо мемонад, њамон тавр, ки аз Душанбе таъин шудани кадр дар Кўлоб он љо пойтахт намешавад. Аз иваз кардани љои љамъшавандањо њосил таѓйир намехўрад. Ман шахсан ба рушди соњаи маориф дар кишваре, ки сарварони бонуфузтарин муассисањои таълимї, вазири маориф ва њатто президент намояндагони як минтаќаи кишваранд, бовар надорам. Аммо бовар дорам, дар њар њолат ё фасод рушд хоњад кард, ё соњаи маориф. Хоњ бовар кунед, хоњ не!

i

Акс аз ozodi.org

Хоњ, бовар кунед, хоњ, не!

«Ман људоихоњ нестам» - Ман аз људоихоњони Бадахшон њаргиз набудам ва нестам, балки сохторњои ќудратие, ки бо вуруд ва амалиёти низомиашон боиси ноамнї дар Бадахшон ва умуман дар Тољикистон шуданд, ба сифати аргументи асосии боќї мондани ин нерўњо чунин даъворо пеш меоранд, ки ќаламрави Тољикистон аст ва кай ва ба кадом маќсаде нахоњем ворид ва хориљ мешавем. Агар чунин ноамнї ва адами эътимод давом ёбад, љавоб ба ин "далели" сохторњои ќудратї чї њам буда метавонад? Ва агар ба вайронањои шањр диќќат дода бошед, минтаќањое буданд, ки дар онњо амалиёти низомї набуд, вале иморатњои зебо ва ќимати он хароб гардиданд. Њамон ќисме, ки гуфтам, мардумро маљбур карда истодаанд, људоихоњ бошад. - Хуб, чаро Шумо дар Русия будед њангоми њодисањо ва њоло барнамегардед? Магар аз Русия пуштибонї мељўед? - Ба Русия ман пеш аз ин амалиёт хеста омадам. Мо медонистем, ки чунин амалиёт дар зењни њукумат њаст, вале мунтазир набудем, ки ба чунин зудї ва бо чунин бањона сар мешавад. Мо медонистем, ки ин дафъа тамоми воситањои иттилоотиро мањкам хоњанд кард ва дар ду рўз то мардум хабар шавад, амалиёт "бомуваффаќият" анљом меёбад ва худуди то 200 - 300 "чинояткор" ва "фирефташудагон" ба ќатл мерасанд. Мо маљбур шудем аз ягон љои дигар ин бонги изтиробро занем ва њар чизе, ки дар мусоњибаам дар «К+» гуфтам, дуруст баромад. Ба Ватан баргаштаниам, вале њанўз он љо дар кофтукови ѓайрирасмї ќарор дорам ва андаки дигар интизор мешавам. - Дар Бадахшон ќувваи сеюм буд? - Ягон гурўњи дигар ба ѓайр аз сохторњои ќудратї дар ин вазъ наметавонист амал кунад. Њама ваќт њар нокомиро дар мо кори «дасти сеюм», ки ба манфиатњои давлатњои ба мо душман кор мекунанд, ќаламдод мекунанд. Ин сурўди кўњна аст ва мо инро интизор будем. - Чанде пеш Имомназар Имомназаров кушта шуд. Ў воќеан раиси бахши ЊНИТдар Бадахшон буд? - Не, он кас аъзои расмии ЊНИТ њељ гоњ набуд, вале Устод Нуриро хеле эњтиром мекард ва дар ибтидо розї шуд, ки бо он кас њамкорї кунад ва њизбро таъсис дода, худро канор гирифт. Илова бар ин роњбарияти њози-

Т

... бо Фаридун Рањнавард

Алим ШЕРЗАМОНОВ:

- Ростї, маро ба ин муттањам мекунанд баъзењо, ки «чистка» гуфта, аз сўи њукумати Тољикистон нобуд кардани мардуми Бадахшонро дар назар доштам. Маќсади ман ин буд, ки агар њукумат ин амалиёташро он тавре, ки мехост, ба анљом расонад, воќеан «чистка» мешуд, зеро мардуми зиёд мемурд. Хайрият, ки чунин нашуд ва умедворам, ки чунин намешавад. Ба назари ман, њатто дар атрофи Душанбе, Суѓд ё Кўлоб њам чунин амалиёт гузаронанд њам, бояд дар бораи «чистка» гўем. Чаро? Бубинед, агар амалиёт соати 4и сањар ва дар шањри бо 29 њазор ањолии осоишта сар шаваду хешу табори тамоми мансабдорон берун оварда шуда бошанду кормандони макомотро аз дигар манотик дар њудуди ќисми сархади паноњгоњ дода бошанд ва минбаъд раиси вилоятамои ањолии тањљоиро бе ќарори суд љинояткор эълон кунад, чаро «чистка» нагўем? Агар як ќисми мардумро кушта, ќисми бузурги дигарро гунањкор кунанд, инро чї меномед? Дар вилояти мо, дар шањри Шумо, њар љо, ки набошад? Агар дар интихоботи оянда низ ин режим боќї монад, амнияти Бадахшон чї мешавад? - Бубинед, теъдоди мардуми мулкї, ки дар ин амалиёт кушта шудаанд, 17 нафар аст. Ё Шумо иттилои дигар доред? - Дар њељ як гўшаи дунё барои боздошти як ё њатто дањ љинояткор артиш дароварда намешавад. Ва?те артиш вориди амал шуд ва дар як шањри калон ба љанг шурўъ кард, онро чї ном мондан мумкин аст? Тарафи дигари муќобили ин артиш истода мардум буд. Ва ваќте артишро ба муќобили мардум истифода мекунанд он љанг ном дорад аз ин љо ман - Алими Шерзамон онро «чистка» гуфтам. Аз ли?ози ќонуни худи давлат њам њукумат аз артиш муќобили душман истифода мекунад. Магар мардуми Бадахшон душман буд, ки муќобилаш артиш истифода шуд? Аз тарафи дигар тибќи њамаи ќонунњои байналмилалї ва ќонунњои худи Тољикистон вилояти мухтор статуси махсус дорад. Бадахшон аз ин лињоз аз Кўлоб, Тавилдара ва Ѓарм, ки албатта, њамагї ќаламрави Тољикистон аст, фарќ дорад. - Дар Бадахшон мавзўи њукумат ва гурўњњои ѓайриќонунии мусаллањ аст, бигзор инро њирфаї анљом надода бошанд. Шояд Шумо аз људоихоњони Бадахшон бошед?

F


8

№23 (299), 28-уми августи соли 2012

Шояд барои моњонаи 5-њазораи депутат, ки 50 сомонї танњо 1 дарсади он аст, ин пул ин ќадар зиёд набошад, аммо барои муаллим ё коргари оддие, ки 500 сомонї моњона мегираду дањяки он мебошад, кам нест.

Номаи кушода ба Шукурљон Зуњуров, раиси Маљлиси намояндагони МО ЉТ Мўњтарам раис! Ваќте Шуморо ба ин мансаби баланд сазовор донистанд, ман ќаноатманд гардидам, зеро аз соли 1992 то 2006 одамони на он ќадар босавод, бољуръат ва бофарњанг дар ин курсї менишастанд. Шумо, ки дар даврони Шўравї њам аз мансаб бебањра набудед, аз шахсони бомаърифат, фарњангї, бовиљдон, ботавозун ва дилсўзи миллату Ватани хеш њастед, бинобар ин аз Шумо дар њалли ќазияи зер мадад мепурсам. Дар Тољикистони соњибистиќлол ширкате бо номи IRS чанд сол пештар арзи вуљуд кард ва ба шоњроњи "Душанбе - Чаноќ", ки ба вилояти Суѓд мебарад, чанд гузаргоњ шинонида, аз мардуми мошиндор њангоми убур пул мегирад ва бай-

нияти давлат дахл дорад! Метавонед гўед, ки ман он замон раис набудам, вале Шумо ИМРЎЗ раис њастед ва дар сурати ба мардуми худ хоњиши мадад расонидан дошта бошед, ба он ањднома метавонед баргардед ва аз ШАХСОНИ БОЛОТАР АЗ ШУМО бипурсед, ки чаро ин ањднома ба сирри давлатї бадал шуд. Масъалаи дувум. Маќсад аз роњро пулакї карда, миллионњое, ки аз пардохти ин гузаргоњњо љамъ мешавад, ба кисаи шахсе партофтан чист? Барои кишваре, ки ќарзаш аз ДУ МИЛЛИАРД гузаштааст, чунин њотамї кори боаќлона нест? Ё, шояд, гурўње бошад, ки тавассути гузоштани чунин пулчинакњои хусусї мехоњад ангезаи нафратовари мардумро нисбат ба Њукумат

сў меояд. Пас, њар яки мову Шумо моњона танњо аз њисоби гаронии роњкиро дар бозор бемалол то 50 сомонї мегузорем, дурусттараш, тавассути савдогарону ронандагон ин пули мо ба љайби IRS меравад. Шояд барои моњонаи 5 - њазораи депутат, ки 50 сомонї танњо 1 дарсади он аст, ин пул ин ќадар зиёд набошад, аммо барои муаллим ё коргари одие, ки 500 сомонї моњона мегираду дањяки он мебошад, кам нест. Умедворам, фарќашро дарк кардед. Аслан, роњи пулакї барои кишвари мо, ки аз он бастагии зиёд дорад, љорї кардани пардохт барои роњ андак барваќт мебошад, чунки роњи пулакї дар он кишварњое њаст, ки роњи алтернативї ё дигар њам њаст ва ронанда имкони интихоб дорад:

њисса ва суди ќарз људо кардани 80 миллион доллар дар назар дошта шудааст. Тахмин 700 миллион доллари њамин ќарз барои сохтмони роњ гирифта шудааст. Албатта, бародарони чинї њар замон барои додаракашон - тољикон гузаштњое њам мекунанд, чунки мо њам гузашти њотамонае дар додани ќисме аз сарзаминамон кардаем, вале аз рўи шуниди ман Чин ин ќарзњоро бо 2% фоидаи солона ба Тољикистон додааст. Агар чунин бошад, солона мо ба чинињо то 14 миллион доллар танњо барои адои ќарзи роњ неву танњо барои суди он медињем. Бинобарин саволи савум пайдо мешавад: Чаро худи Њукумати Тољикистон барои пардохти аќаллан СУДИ ЌАРЗИ ХУД чунин гузаргоњњоро дар роњњои љумњурї насохт?

онњо ќариб ки тавассути ин роњи пулакї ба Шимол намераванд, вале бечора интихобкунандањои шумоён љабри ин роњи пулакиро мекашанд. IRS њам нархи гузаштанро гарон кардааст ва њам дутарафа пул мегирад. Аммо роњи пулакии "Тењрон - Ќум", ки зиёда аз 100 километр, яъне ќариб сеяки шоњроњи мост, њамагї баробари 80 дирам, сомонї не, дирам мебошад! Боз онњо барои як тараф мегиранд. Дар асоси кадом меъёр чунин нархњоро муќаррар кардаанд? Чаро депутатњо, махсусан, онњое, ки аз ноњияи Айнї, Панљакент, Истравшан ва умуман, Шимол интихоб ва таъин шудаанд, ин масъаларо намебардоранд? Шумо, ки ба онњо наздиктаред, як бор пурсед, ки чаро ба интихобкунандагонашон дилашон намесўзад. Биёед, бењтараш, ба ин "саволчањо" саратонро гаранг накунаму ба масъалаи љиддї баргардем. Магар бењтар набуд, ки суди ќарзи барои сохтмони роњ гирифтаи Њукумат аз њисоби гузоштани гузаргоњњои пулакии давлатї соф

СЕ хоњиш аз САВУМ барои расонидан ба ЯКУМ

ни мардум бо номи "Пулчинак" шинохта шудааст. Дар бораи соњиби ин ширкат ва нархи баланди он ќариб њама нашрия ва танбалтарин рўзноманигорон њам навиштанд. Њар яке мекўшид муаммои ин ширкатро кушояд ва ба чанд суол посух пайдо кунад, вале нафаре комёб нашуд. Ду вазири наќлиёт, ќаблї ва њозира рўирост иќрор карданд, ки намедонанд моли кист. Аљиб! Вазири, дурусттараш, вазирони роњ намедонистаанд, ки соњиби гузаргоњи дар роњи тањти назорати вазорат буда кист! Ин гуна нодонї танњо ба вазирони тољик хос аст. Њаволаашон ба Худои бузург! Баъзе нашрияњо нархи сабзиву пиёзро напурсида, ќариб буд, соњибияти ин ширкатро ба љаноби Љамолиддин Нуралиев, муовини аввали вазири молия ва домоди Президент Эмомалї Рањмон часпонанд. Хайрият, Нуралиев тавассути як изњорот гуфт, ки ширкат аз ў нест. Барои он ки ваќти Шуморо зиёд нагирам, ба сари масъалаи асосї меоем. Дар тендер IRS ѓолиб омада, барои оѓози фаъолият, яъне сохтани гузаргоњњо ва пулчинї бо Њукумати Тољикистон ањднома бастааст. Кори дуруст њам кардаанд, ки шартнома бастаанд. Масъала ё муаммои аввал. Чаро ин санади таоњудро ба сирри махфии давлатї табдил додаанд? Ва депутате, ки бандњои ин муоњадаро ошкор мекунад, љазо мегирад. Чаро? Чаро ин хати тафоњум маќоми сирри давлатиро гирифта будааст? Магар ин ширкат ягон силоњи махфї истењсол ва Тољикистонро бо он таъмин мекунад? Зеро одатан сирри давлатї он аст, ки ба ам-

ТИБЌИ ИТТИЛОИ «НИГОЊ» ШИРКАТИ ПУЛЧИНАКИ IRS ДАР ШОЊРОХИ ШИМОЛ БОЗ ЯК ТАРОЗУ МОНДАНИСТ

ва роњбарони он бедор кунад? Намедонам, зеро барои ман ва барои дањњо рўзноманигору миллионњо мардуми кишвар ин ширкат ва ин иќдоми на он ќадар хирадмандонаи Њукумат ва ё ашхоси дигар то имрўз муаммо мондааст. Ин пулчинї аз кисаи мардум, албатта, ба нархи бозор таъсири манфї мерасонад ва албатта, хоњеду нахоњед, эњтироми Њукумат ва сарварони онро дар назди мардуми одї мекоњонад, зеро аз гароншавии роњ пеш аз њама мардум ЉАБР мебинад. Љабри молиявї ва рўњонї. Ин чиз њољат ба исбот њам нест, зеро мошинњои калони боркаш барои аз Мастчоњ харбузаву тарбуз овардан барои рафтуомад 1100 сомонї ба ин ширкати пулчинак месупоранд! Агар њазору сад харбуза бошад, аллакай 1 сомонї ќимат мешавад. Масъала дар он аст, ки Марказ аз Шимол на танњо харбузаву тарбуз, балки пиёзу сабзї, картошка, маводи сўхт ва садњо намуд амволи саноатии арзон ворид мекунад ва рўзона њазорњо наќлиёти пурбор аз он

роњи пулакии њамвор ва ё бепули ноњамвор. Дар дигар кишварњо роњи сохта ё ТАЙЁРро пулакї намекунанд, балки барои СОХТАНИ роњи пулакї тендер эълон мекунанд. Агар чунин эълон нашр мегардиду IRS иштирок варзида, ѓолиб мешуд ва шоњроњи "Душанбе - Чаноќ"-ро МЕСОХТ ва гузаргоњ мешинонду пул мечид, мегуфтем, ки ошаш шавад, вале роњи наве, ки IRS муфт ба пулчинии он соњиб шуд, чанд сол аз тарафи ширкати чинї, ки созандаи роњ аст, бояд таъмир гардад. Шарти дигари роњи пулакї он аст, чї тавре дар матбуот борњо навиштанд, будани роњ ё роњњои дигар дар њамин хати њаракат. Масъалаи савум. Аз 2 миллиарду 138 миллион доллар ќарзи Тољикистон (мувофиќ ба 1 апрели соли 2012) 878 миллион доллар аз Чин гирифта шудааст. Табиист, ки аксари ин вом барои сохтмони роњњои кишварамон масраф гардидааст. Аз буљаи љумњурї имсол танњо барои баргардонидани

Чаро ба љабри тамоми мардуми кишвар ва тољирону соњибкорони Љанубу Шимол, ки аз вилояти Суѓд молу сабзавоту ѓизо меоранду Марказ ва ноњияњои Љануб аз он бастагї доранд, мањз шоњроњи "Душанбе - Чаноќ", ки онро "роњи њаёт" метавон гуфт, пулакї шудааст? Саволчањо дар атрофи ин роњ хеле бисёранд. Масалан, бо мошини сабукрав рафтан то Мастчоњ 60 сомонї мешавад. Кирокаш чор одам гирад, аллакай ба њар мусофир 15 сомонї гаронтар аз нархи муќаррарї аст. Медонем, ин роњкиро ба депутатњо дахл надорад, зеро

шавад? Ё кишвари мо аз њад зиёд бой аст, ки чунин гузаштњои њотамона ба як ширкати хориљї мекунад? То имрўз дањњо маќола дар бораи IRS чоп шуд, вале ТО ИМРЎЗ аќаллан НАФАРЕ ба ин навиштањо посухи дурусти ќонеъкунанда надодааст ва дода њам наметавонад ва ман њам аз Шумо намепурсам, ки ба ин суолњо посух љўед. Мўњтарам, раис! Шумо имрўз дар мансаби хеле баландпоя нишастаед. Аз Боло бисёр масъалањоро дидан њам осон асту њам њал кардани онњо. Бовар дорам, њамчун ШАХСИ САВУМ, барои вохўрдан бо ШАХСИ ЯКУМ имконияти васеътар доред. Мутаассифона, чунин имкониятро мо надорем. ШАХСИ АВВАЛ ќариб дар бист соли охир аќаллан ЯК БОР бо рўзноманигорони тољик рў ба рў нанишастаанд, то ки дар ин ё он масъала ОН КАС дарди дили моро шунаванду мо НАЗАРИ он касро. Зарур нест, ки бипурсед, ин пулчинак аз кист, зеро гумон меравад, Шумо њам дар муайян кардани соњиби аслии IRS мушкилї мекашед, бинобар ин танњо барои МАНФИАТИ МИЛЛАТ ВА ДАВЛАТАМОН як бор алоњида бо дархости мо танњо барои њалли ин масъала бо МЎЊТАРАМ ЉАНОБИ ОЛЇ вохўред ва аз номи мо хоњиш кунед, ки: Њукумати Тољикистон ин гузаргоњњоро аз IRS харида, ба гузаргоњњои давлатии пулакї табдил дињад, то ки онњо на ба ширкати мармузи хориљии INNOVATIVE ROAD SOLUTIONS, балки барои ПАРДОХТИ ЌАРЗИ ДАВЛАТ сањм гузоранд. Самимона ва бо умеди љавоб, Муњибуллоњи ЌУРБОН, рўзноманигор

P. S. Чун ин маќоларо як њамкасб мутолиа кард, табассуме зада, гуфт, ёфтї шахси додрасро. Шукуров як нафари эњтиёткор аст ва ў на танњо сари ин масъала назди ЯКУМ намеравад, балки ба маќолаи ту љавоб њам намедињад. Посухаш додам, ки хато мекунї, њадди аќал мўњтарам Шукурљон Зуњуров раиси муассисае њаст, ки ќонун эљод мекунад ва ў њатман ќонунро эњтиром мегузорад, аз љумла, Ќонун дар бораи матбуотро ва ман бовар дорам, аќаллан мувофиќи њамин ќонун ба ман љавоб мегардонад.


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

9

Издињом бо марги Имомназар Имомназаров муваффаќ шуд, ки нерўњои њукуматї ќисман аз Хоруѓ хориљ шаванд. Аммо барои марги дигарон чї талаб ва ба чї иќдом хоњад кард? Инро метавонем омилњои дохилии вазъи пешбининашаванда дар Бадахшон унвон кунем. Аз њаводиси ахир дар маркази маъмурии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) - шањри Хоруѓ, шояд, кам касе дар Тољикистон огањї надошта бошад. Муњити иттилотии ватаниву љањонї пур аз ахбор ва сару садоњост, вале онњое, ки воќеияти ќазияи Хоруѓро донанд, ангушт шуморанд. "Нигоњ" поинтар кўшиш хоњад кард, то занљираи њаводисро муайян ва њаќиќати ќазияи Хоруѓро равшан намуда, сенарияњои эњтимолии раванди њаводис дар ин гўшаи њассоси Тољикистонро ба риштаи тањлил кашанд.

Тарс момодояи њукумат аст. Маќоли русї

Сенарияњои инкишофи эњтимолии њаводис дар Бадахшон

Акс аз facebook.com

ТО КУШТОРИ ГЕНЕРАЛ ВМКБ 47 дарсади њудуди Тољикистонро ташкил дода, ба асоси Конститутсия статуси мухторият ё автономияро дорад. Њарчанд 70 дарсади будљаи он аз марказ пур мешавад, аммо њудуди вилоят то рўзњои ахир тањти назорати комили њукумати марказї ќарор надошт. Гоњо дар матбуот мехонем, ки њатто аз њукумат касе ба ин минтаќа сафар дошт, аввал, Имомназар Имомназаров, рањбари ѓайрирасмии Бадахшонро "зиёрат" мекард ва пас роњи бинои њукуматро пеш мегирифт. Суол ин аст, ки чаро чунин буд ва чаро тайи 20 соли ахир бо вуљуди дањњо сафари президенти Тољикистон ба ин вилоят, њукумат 47 дарсади њудуди кишварро тавассути фармондењони боќимонда аз даврони љанги дохилї идора мекард? Амалан Имомназар Имомназаров, Толиб Айёмбеков, Мањмадбоќир Мањмадбоќиров ва Ёдгор Мамадасламов њамкори њукумат, доирањои тиљории наздик ба њукумат буданд. Њадафи асосии амалиёти Бадахшон, расман дастгир кардани омилони ќатли генерал - майор, раиси идораи КДАМ дар Бадахшон Абдулло Назаров эълон шуд, аммо бовари аксари кул ба ин аст, ки ин бањонаи аз байн бурдани фармондењон ва амалї намудани контроли давлатї дар њудуди вилоят аст. Воќеан, њалли мушкили ахир вазифаи љонии њар њукумат аст, зеро дар низоми давлатдорї њељ мумкин нест, ки афроде ё гурўње де-факто њуќуќи истифодаи неру ва зўриро ѓайр аз давлат дошта бошад. Инро дар њукумати феълї њам хуб мефањманд ва бидуни шак, интизори њамчунин бањона њам буданд. Амалиёти камсамари њукумати марказї бо кушта ва захмї шудани њудуди 100 мулкиву низомї анљом ёфтан дорад, аммо њадафњои аслї ќисман амалї шуд: Толиб Айёмбеков - неруи зарбазани асосї, ки гумонбаршуда дар куштори генерал Назаров аст, ба тафтишот њозир шуда, муваќќатан ё бардавом безарар гардонида шуд; Имомназар Имомназаров - "маѓзи" љангиёну тазоњуротчиёни Бадахшон дар пайи як њамлаи мармуз ба хонааш кушта шуд, дар њоле ки саломатии ў аз касалии ќанд бад шуда, худ роњии охират буд. Имконоти љангї ва захиравии ду ќумондони дигар ба таври назаррас поин бурда шуд. Имконоти таъсири инфиродї ва ташкилии сохторњои Оѓохони чорум амалан омўхта шуда, омилњои деструктивї дар худи сохтори Оѓохон кашф шуданд. Сарфармондењи неруњои њарбии мамлакат зарфиятњои Артиши

Ояндаи наздики Хоруѓ

ЊАМОИШИ МАРДУМИ ХОРУЃ БАЪД АЗ КУШТА ШУДАНИ ИМОМНАЗАР ИМОМНАЗАРОВ миллї, вазири мудофиа, раиси КДАМ ва вазири корњои дохилиро бори дигар шинохт ва хулосањо баровард. Дар пайи ин, неруњои њукуматї гўё аз Хоруѓ хориљ мешаванд ва танњо неруњои махсуси Вазорати корњои дохилї дар Бадахшон мемонанд. Сегонаи вазирони ќудратї аз рафти амалиёт ќаноатманд менамояд, аммо аз нигоњи ањдофу вазифањои давлатї муваффаќияти ин амалиёт сахт шубњанок менамояд. ГУЗАШТА САБАЌ НАШУД Агар ба амалиёти гуногун, ки дар саросари кишвар 20 сол ба ин сў љараён доштанд, нигоњ кунем, намешавад амалиёти Бадахшонро муваффаќ унвон кард. Пас аз Созишномаи сулњ соли 1998 амалиёт дар Душанбе алайњи Ёќуб Салимов ва Мањмуд Худойбердиев, соли 1999 дар Шимоли кишвар, алайњи Мањмуд Худойбердиев, соли 2001 алайњи гурўњњои Теппаи Самарќанд бо сарварии Мансур Муваккалов ва Рањмон Сангинов, соли 2008 амалиёти Тавилдара алайњи Мирзо Зиёев, соли 2009 алайњи Сўњроб Лангариев дар Кўлоб, соли 2010 алайњи Мулло Абдулло ва Аловуддин Давлатов муваффаќ анљом ёфтанд. Аммо дар Бадахшон ба монанди амалиёт алайњи Мирзохўља Ањмадов дар соли 2009 њукумат дар асл муваффаќ нашуд. Калонтарин иштибоњи амалиёт (ба љузъ аз таъминоти њуќуќияш), ки метавонист оќибатњои ногувор биорад, ба инобат нагирифтани махсусиятњои Бадахшон ва пўшиши иттилотии он дар муњити иттилоотии ватанї ва љањонї буд. Вале муњимтар аз ин, пешвоёни ѓайрирасмиро воќеан њам мењру муњаббати мардуми Бадахшону тафаккури ќабилаї нигоњ дошт, ё чизи дигар? МАРДУМ БО КИЯНД? Факт: хеле аз мардуми Хоруѓ ва Бадахшон аз чоргонаи пешвоёни расмї њимоят карданд. Пурсида мешавад, чаро? Магар онњо решакан кардани ќумондонсолориву "авторитет"-парастї ва волоияти ќонунро намехоњанд? Ба гумони ѓолиб, ба аќл мехоњанд, вале баръало дарк мекунанд, ки мисли дигар мардумони Тољикистон акнун онњоро низ масъулони

нињодњои фасодзадаи милисаву суду прокуратура азият хоњанд доду мушкилоти иљтимоияшон аз мактабу маориф сар карда, то тандурустиву эътиќодоти динї рўзафзун хоњанд шуд. Шояд хонанда надонад, ки дар бархе навоњии Бадахшон њатто БДА вуљуд надорад ва касе майл ба БДА надорад, зеро он љо "нон" нест - корманди ин нињодро барои порахўрї "авторитетњо" љазо медињанд... Хуллас, онњо аз воќеияти имрўзи мову шумо огоњанд ва мисли мо ба њукумати феълї эътимоди зиёд надоранд. Элитањои бадахшонї - чи дар вилоят ва чи дар Душанбе, инро хуб фањмиданд ва хулоса карданд, ки набояд сокинони Хоруѓ замина фароњам оранд, ки "парвандаи Хоруѓ ё Бадахшон" пайдо шавад ва дар ќатори чор фармондењу нафарони наздикашон дањњо нафари дигар, аз љумла љавонони бегуноњ ба Душанбе оварда шуда, ба хости тафтишот ва бо иттињомоти сохтаву бофта шиканља ва зиндонї шаванд. Чаро гузоранд, ки суд, милиса ё прокуратура дар Бадахшон аз мардум пора гирад? Чаро ба заминфурўшии раисони шањру навоњї ва љамоатњо роњ дињанд? Чаро роњ дињанд, ки истифодаи ќонун интихобї ва бар зидди камбаѓалу бечорањо бошад? Чаро роњ дињанд, ки бархилофи Сарќонун, њуќуќу озодињои онњо поймол шаванду наљобат рўњу тани онњоро тарк кунад? Хуллас, ба сабабњои объективї ва субъективї, дар такя ба тафаккури ќабилавї ва авлодї, ки мутаассифона, њоло њам аз Бадахшон то Данѓара вуљуд дорад, амалиёти Хоруѓ, ки бояд амалиёти милиса мебуд, на њарбиён, ба таври бояду шояд ва хости дили "бошањои љангии" њукумати феълї пиёда нашуд. Ин воќеияти талхи ќазияи Хоруѓ аст. ПЕШИ ФАКТ Бо ин вуљуд, њарчанд Имомназар Имомназаров, нафари калидї, нањзатї ва мариз дар Бадахшон кушта шуд, се фармондењи дигар Толиб Айёмбеков, Мањмадбоќир Мањмадбоќиров ва Ёдгор Мањмадасламов монданд. Агар ќазияи Толиб Айёмбеков дар Душанбе баррасї мешуд, маълум, ки ў, бидуни бањс, ба зиндон мерафт, шояд,

њукми нињої мегирифт. Аммо њоло ў даъво дорад, ки дар куштори генерал Назаров даст надорад, ба болои ин дар хонааш Худо гуфта, зиндагї мекунад ва дар шароити Бадахшон тањти назорати мардум ба ў иљборан бор кардани љиноят имкон надорад. Дуи дигар, ки њамчунин муттањам шудаанд, ба гумон аст, ки ба зиндон кашида шаванд, њадди аќал дар як ду моњи наздик ва сабаб њам маълум аст: ё мардум ва љонибдоронашон ба ин иљоза намедињанд, ё роњбарияти амалиёт љуръати амал намекунад. Аммо то ин мўњлат суолњои дигар пайдо мешаванд: агар њукумат тасмиме бигирад барои аз миён бурдани онњо, боз мардум ба майдон нахоњанд омад? Издињом бо марги Имомназар Имомназаров муваффаќ шуд, ки неруњои њукуматї ќисман аз Хоруѓ хориљ шаванду Оѓохон гўш ба ќимор шавад. Аммо барои марги онњо чї талаб ва ба чї иќдом хоњад кард? Инро метавонем омилњои дохилии вазъи пешбининашаванда дар Бадахшон унвон кунем, ки њам барои њукумат ва њам барои мардум дарди сари калонест. Њамчунон ки буду набуди омилњои хориљї дар ин ќазия. Дар бораи омили хориљї дар Бадахшон расонањо зиёд гуфтанд. Аммо ба таъкид бояд гуфт, ки дастгирии њукумати Карзай дастоварди калони дипломатияи тољик буд, њарчанд, Ќорї Вадуд, ки бо дархости Тољикистон аз сўи маќомоти амниятии Афѓонистон боздошт шуд, њоло боз озод шудааст. Баръакс, нафаре, ки ўро боздошт кард, вазири дохилии он кишвар Бисмиллоњхон Муњаммадї, њамоне, ки мегуфт, ба Њукумати Тољикистони бародар кўмак мекунад, то амалиёташро дар Бадахшон анљом дињад, дар њоли барканорї аз вазифа аст. Парлумон фишор овард, то масъалаи истеъфои ў дида шавад. Ин, бидуни шак, бе таъсири пуштибонњои Ќорї Вадуд набуд. Бисмиллоњхон шахсияти одї нест, шогирди Ањмадшоњи Масъуд, фармондењи маъруф, аммо Ќорї Вадуд бо вуљуди маќоми паст доштан барои мафияи байнулмилалии маводи мухаддир, њукумати Карзай ва шояд ИМА муњимтар будааст. Маълум нест, ин табиист ё тасодуфї, ки бо озод шудани Ќорї Вадуд неруњои њукуматии То-

љикистон њам аз Бадахшон мебароянд. Дар ноамнињои Бадахшон Русияро њам сањими эњтимолї медонанд, ки рўйхати 75 шањрванди аз 4 то 40 - солаи бадахшиаш дар интернет нашр шуд ва ин навъе ба монанди Осетияи Љанубї ва Абхозистон дидани ин вилояти мухтори Тољикистон буд. Русия ба њар навња метавонад бо даст ва хуни мардуми Бадахшон барои худ дар Тољикистон, пеш аз њама дар бањсњои ИБО -и "Роѓон" ва Пойгоњи 201 имтиёз гирад. Ин љо шакке нест, ки русњо ба ин њадафњои худ, на фаќат бо бадахшонињо њамкорї мекунанд, балки дар сатњи щарбиёни воломаќому њукумат њам афроди худро доранд. Ба њамин минвол, Чину ИМА њам бинишњои худро доранд. Чин аз њукумат дастгирї мекунад, аммо мустаќим кўмак карда наметавонад, зеро њудуди дар њоли њозир тањти назорати ИМА - Афѓонистон боз Ќорї Вадуд дорад. Њамоне, ки бо нафаронаш рўзи амалиёт ба фармондењони Бадахшон дасти кўмак дароз карда, талафоти љонии љониби њукуматро зиёд кард. Тавре мебинем, дар Бадахшон вазъи нофањмое ба миён омадааст. Аз ин хотир, хато намебуд рўи сенарияњои рушди њодисањо дар ин минтаќа њам тахминњое бизанем. Дар њоли њозир, се сенарияи эњтимолии инкишофи њаводис ба назар мерасад. СЕНАРИЯИ МУСБАТ Тибќи ин сенария, њукумат тадриљан неруњои низомиро аз Хоруѓ берун мекунаду тафтишот ба зудї ќотилони генерал Назаровро муайян намуда, парвандаро ба суд медињад. Суди кушода мутањњам будан ё набудани бародар, ронанда ва худи Толиб Айёмбеков ва дигар гумонбаршудагонро исбот ва ё рад мекунад. Њукумат дар такя ба фаъолону давлатсолорони Бадахшон ва Оѓохони чорум љашни 80 - солагии Хоруѓро бо иштироки Эмомалї Рањмон таљлил карда, бо чанде аз ислоњоти кадриву сохторї ва маблаѓгузории зиёд аз марказ шиддати иљтимоиро дар вилоят поин мебарад. Њукумати нави вилоят дар такя ба маќомоти нави милисаву амният кўшиш мекунад, наќши пешвоёни ѓайрирасмї ва фаъолони ЊУСДТ ва ЊНИТРО дар љомеа коњиш дињад. Расулони њукуматї мухолифони дар Маскав будаи худро ба гуфтушунид даъват карда, онњоро ба иќтисод ва идораи њукумат љалб менамоянд. Њукумати марказї, то куљо заъф доштани низоми бавуљудовардаашро дида, аз пайи ислоњоти амиќи сохториву кадрї дар кишвар мешавад, то дар мењвари сиёсатњояш на манфиатњои иќтисодиву гурўњї, балки миллати тољикистонињо ва мардуми Тољикистон бошанду давлатдории миллии тољикон устувор гардад. Ин сенария хоставу интизории љомеаи сулњхоњи Тољикистон ва шарикони он - Эрон, Афѓонистон ва Ќирѓизистон њам њаст, аммо омилњои хориљї (эњтимолан, Русия,Узбакистон ва шурўъ аз октябр (баъди мулоќоти Путин ва Рањмон) шояд, њатто ИМА ва Британияи Кабир) аз

12


10 №23 (299), 28-уми августи соли

2012

Амрикоињо мехоњанд ин давлатро ба расмият шиносанд ва бо ин васила њамлањои Толибонро дар Афѓонистон коњиш дињанд. Аммо Покистон бигзор худ бо ин мушкил мубориза барад.

Зарфи як ё ду моњи охир Њилманд ба як вилояти ноамнтарини Афѓонистон табдил ёфт. Рўзе ќабл хабар дода мешуд, ки дар як посгоњ, воќеъ дар ин ин вилоят, дањ сарбози давлатии Афѓонистон кушта ва чор тани дигар шадидан захмї шудаанд. Ин њодиса шаби 26 ба 27уми август дар минтаќаи Вашир рух додааст. Њамлаварон, ки мансуб ба гурўњи Толибон буданд, панљ нафар аз сарбозонро бо худ бурдаанд. Бино ба гуфтаи сухангўи волии вилояти Њилманд Довуд Ањмадї, алњол наметавон гуфт, ки ин панљ тани рабудашуда гаравгонанд ва ё бо майли худ ба сафи Толибон пайвастаанд. Ин манбаъ ифшо кардааст, ки ахиран, њодисањои зиёде ба ќайд гирифта шудаанд, ки сарбозон ё афсарон худро ба Толибон таслим мекунанд, вале ќабл аз рафтан ба назди онњо амалњоеро ба хотири исботи садоќаташон анљом медињанд. Эњтимол меравад, њамла ба постгоњ ва ќатли афрод аз љумлаи њамин гуна хиёнатњое бошад, ки панљ тани дигар ба нишони њамрайъї бо Толибон дар њаќи њамхизматони худ раво дидаанд. Сокинони ноњияи Зории Ќандањор расман ба давлат мурољиат карданд, ки силоњњои онњоро баргардонад, ки тавонанд аќаллан худро аз њамлаи Толибон њифз кунанд. Ин силоњњо замоне бо кафолати таъмини амният аз љониби неруњои давлатї барчида шуда буданд, вале њоло баъди он ки кушторњои дастаљамъиву дањшатафкан рух медињанд, сокинон бештар аз њар ваќти

ШАРЊИ ХАБАРИ №1 Сухангўи СММ Мартин НЕСИРКИ эълон кард, ки Пан Ги МУН дар љараёни сафараш ба Тењрон барномаи боздид аз таъсисоти њастаии Натанзро надорад. Вай ахиран хабари хабаргузории Форс ва дигар ољонсињои иттилоотиро дар ин замина такзиб кард ва гуфт, ки дабири кулли СММ дар љаласоти Љунбиши адами таањњуд ширкат хоњад кард, вале аз таъсисоти њастаии Натанз дидан намекунад. “Чунин барнома тарњрезї нашудааст”,гуфт ў ба хабарнигорон дар НюЙорк. Хабаргузории Форс ба интишори ин хабар навишт, ки зарфи чанд рўзи охир дабири кулли СММ барои сафараш ба Тењрон зери фишори шадиди Амрико ва давлати яњудї ќарор дошт. Њатто гумон мерафт, ки зери ин фишорњо вай барномаи сафари худро ба Тењрон лаѓв мекунад. Њарчанд барнома комилан лаѓв нагардид, вале вай аз боздид аз таъсисоти њастаии Натанз даст кашид.

Акс аз samsonblinded.org

Бо гузашти њар рўз вазъ дар Љумњурии Исломии Афѓонистон вахимтар мешавад. Хабарњо то њадде дањшатовар низ њастанд. Аввали њафта гузориш расид, ки дар вилояти Њилманд афроди ношинос 18 нафарро дар як макон сар буридаанд, ки се тани онњо занон буданд. То ба ин соатњо гурўњи Толибон дар мавриди ин амали дањшатафкан вокуниш нишон надодаанд, вале гумон њам намеравад, ки ин кори дасти гурўњи дигаре бошад. Довуд Ањмадї, сухангўи волии Њилманд гуфтааст, ки иллати њодиса тањќиќ мешавад, вале чизе аз њоло мушаххас аст, афроди мавриди ќатли дањшатбор ќароргирифта чанде пештар дар як барномаи мусиќии ширкати телевизионии “Лемар” њунарнамої карда будаанд. Маъмулан, баромад аз тариќи оинаи нилгун Толибони ситезаљўро сахт ба хашм меорад.

ТОЛИБОН МЕОЯНД...

њоло ИМА тасмим гирифтааст бо њар василае набошад, ин гуфтушунидњоро аз сар гирад. Аммо ин бор сухан сари таќсими Афѓонистон хоњад рафт. Њадаф ба Толибон додани ќаламравест, ки дар он давлати худро таъсис дињанд. Амрико онро ба расмият хоњад шинохт ва Толибони соњибдавлат низ, шояд, бо њамин иктифо кунанд ва амнияту субот дар дигар нукоти Афѓонистон побарљо бимонад. Аммо ин чї давлат аст ва ташкили он аз кљо бояд ибтидо гирад? Аслан ѓояи давлат барои Толибон чизи тозае нест. Ноамнињо дар Афѓонистон ва фирори мухолифони њукумати ваќти Кобул ба Покистон боиси он гардид, ки дар ин кишвар низ талошњое барои ќаламрав шурўъ шаванд. Њатто соли 2006 Толибони афѓониву покистонї муштаракан дар Вазиристони Шимолї ва Љанубї давлати исломии худро эълон карда буданд. Моњи декабри соли 2009 неруњои интизомии Покистон баъди роњандозии як амалиёти густарда ин давлати худхондаро пароканда карданд ва сарвазири ваќт Юсуф Ризо ГЕЛОНЇ эълон њам карда буд, ки Толибони покистонї аз ин минтаќа комилан поксозї шуданд. Вале ба назар мерасад ин аввали кор буд. Дар Вазиристони Шарќї онњо боќї монданд ва њоло њам бахши умдаи Толибон мањз дар њамин манотиќ паноњ бурдаанд.

Давлат барои Толибон аз ќаламрави ду кишвар дигар эњсоси ноамнї мекунанд. Кї метавонад кафолат дињад, ки рўзе фољеаи Њилманд ба сари дигарон намеояд? АМРИКО ХОЊОНИ МУЗОКИРА Аз ду сол ба инљониб пинњону ошкор дар мавриди оѓози як иртиботи дипломатї бо Толибон њарф зада мешавад. Амрикоиён ба ин натиља расиданд, ки бояд бо Толибон забон ёбанд, вагарна наметавонанд аќаллан ба ниме аз наќшањои истеъмории худ даст ёбанд. Аслан, гуфтушунид бо Толибон ѓояи худи њукумати Кобул буд, вале дар чандин талошњояш муваффаќ нагардид. Охирин маротиба кўшиш шуд бо намояндагони Толибон дар

Риёз сари мизи муколама биншинанд, аммо Толибон рад карданд. Онњо бар ин назаранд, ки хубтар аст бо Вашингтон гуфтугў кунанд, чун њукумати Карзай дастнишонда аст ва берун аз тасмими Амрико по намегузорад. Вале њар гуфтушунид њадафе дорад ва тарафњо дархостњои худро амалї месозанд. Толибон њам дар ин муколамањо шартњои худро доранд, амрикоиён низ. То куљо ин шартњои ќобили пазириш ва тањаммуланд, раванди гуфтушунидњо нишон медињанд. Вале шояд ним сол ба инљониб Толибон њар гуна иртиботњои худро бо амрикоиён ќатъ карданд, онњоро ба шикастани таањњудот муттањам намуданд. Вале

Шояд њамин боварї ба нерумандии ќуввањои људоихоњ буд, ки дар доирањои гуногуни ѓарбї ѓояи ташкили давлат барои Толибон аз њисоби Афѓонистон ва Покистон ба вуљуд омад. Њарчанд баъид ба назар мерасад, ки ин ду кишвар розї шаванд бахше аз ихтиёрот ва ќаламрави худро ба бегонагон бахшанд. Вале талошњои ахири ИМА касро ба он андеша водор мекунад, ки дар њаќиќат, тарњи мазкур тањия мешавад ва он то њадде амалишаванда низ ба назар мерасад. “НАЌШАИ Б”-И РОБЕРТ БЛЭКВИЛЛ Амрико ва муттањидонаш ќасди берунрафт аз минтаќа надоранд.

Аммо бо Толибон њам будан барояшон мушкил аст. Аз сўи дигар, кор ба љое расидааст, ки Толибон њам барои њар њарфи аз назарашон майда-чуйда назири таъмини амнияту хат зада шудан аз рўйхати гурўњњои террористї бо амрикоињо вориди гуфтугў намешаванд. Зеро аз њоло бартарии худро эњсос кардаанд ва медонанд, ки дар садади хуруљ аз Афѓонистон неруњои эътилоф бештар аз пештар дучори мушкилот мегарданд. Вале агар масъалаи ташкили давлат пеш ояд, шояд, ба гуфтушунид розї шаванд. Таќрибан панљ сол пеш наќшаи таќсими Афѓонистон дар доирањои сиёсиву низомии ИМА тарњрезї шуда буд. Яке аз он “Наќшаи Б” мебошад, ки Роберт БЛЭКВИЛЛ тањия намудааст. Ин лоиња ташкили давлати Толибонро ќисман аз њисоби Покистон ва ќисман аз њисоби Афѓонистон дар назар дорад. Љузъиёти ин тарњ то њол комилан ифшо нашудааст, вале худи мављудияти он аллакай сояи тира дар муносибатњои Покистону Амрико андохтааст. Онњо шояд бар ин назаранд, ки дар минтаќаи Куветаи Покистон бо номи шартии Вазиристон ё њар номи дигар давлати Толибонро бунёд созанд. Амрикоињо мехоњанд ин давлатро ба расмият шиносанд ва бо ин васила њамлањои Толибонро дар Афѓонистон коњиш дињанд. Аммо Покистон бигзор худ бо ин мушкил мубориза барад. Тибќи иттилои манобеи гуногун Толибон њам тамоиле ба ин тарњ зоњир кардаанд ва далели ин таќвияти нерўњои онњо дар Вазиристон аст. Аммо тањлилгарон ба ин тарњ чандон хушбин нестанд. Александ Кожеватин, коршиноси Маркази барномањои стратегии Русия мегўяд агар дар Вазиристони Покистон давлати Толибон ба расмият шинохта шавад, њадди аќал ду сол баъд онњо дар фикри он мешаванд, ки аз њисоби ќаламрави аљдодии худ давлати худро васеъ созанд. Дар натиља Кобул њадаф ќарор хоњад гирифт ва тарњи Роберт Блэквилл метавонад як тарњи зиёда аз њама хунрез дар таърих бошад. Ба њар сурат, Амрико ќабл аз хуруљи комил аз Афѓонистон бояд ин тарњи худро амалї созад, дар акси њол, ба дасти Толибон гузаштани афѓонистон манфиатњои онро на танњо дар ин кишвар, балки дар минтаќа зери хатар мегузорад. Фирўз МУЊАММАД

Дахолати зўрњо дар љаласаи Љунбиши адами таањњуд Таќрибан, њамаи хабарњои аввали ин њафта, ки аз Эрон расиданд, метавонанд дар радифи муњимтарин хабарњо љо гиранд. Дар Тењрон рўзи якшанбе љаласаи навбатии Љунбиши адами таањњуд оѓоз ба кор кард, ки намояндагони њудудан 120 кишвари олам дар он ширкат доранд. Њузури сарони кишварњо, аз љумла, президенти Миср Муњаммад МУРСЇ эътибори ин љаласаро бамаротиб боло бурдааст. Вале аз миёни ин хабарњо такзиби интишороти баъзе аз ољонсињои иттилоотї аз љониби сухангўи дабири кулли СММ дар мавриди боздиди Пан Ги Мун аз таслињоти њастаии Натанз муњимтар ба назар расид. Љунбиши адами таањњуд як созмони байналмилалї буда, 120 давлати љањонро тибќи принсипи адами ширкат дар ягон паймони њарбї (он замон паймонњои низомии НАТО, Муоњадаи Варшава, Ањдномаи Баѓдод, СЕАТО ва АНЗЮС дар назар дошта мешуд) ба њам овардааст. Он расман моњи сентябри соли 1961 аз љониби 25 кишвар дар конфронси Белград таъсис гардид. Вале заминањои он њанўз соли 1955 дар конфронси Бандунг тибќи машварати сељонибаи Иосиф Броз ТИТО, Љамол АБДУНОСИР ва Љавоњирлаъл НЕРУ дар соли 1956 гузошта шуда буд. Соли 2006 118 кишвари дунё дар он узвият доштанд, ки як мамлакат аз Аврупо (Белорусия), 38 кишвари

Осиё, аз љумла, Фаластини худмухтор, Туркманистон, Узбакистон, 53 мамлакат аз ќораи Африќо ва 26 кишвари Амрикои Лотинии њавзаи Кариб буданд. Дар ин паймон 15 кишвари олам, аз љумла, Тољикистон маќоми нозирї дарёфт кардаанд. Панљ созмони байналмилалї ва ду созмони миллї - озодихоњї низ чун нозир дар он ширкат мекунанд. Пан Ги МУН замоне аз боздиди Натанз худдорї кард, ки гумагўњо сари барномањои њастаии Эрон ба марњилаи нињоии худ расидаанд. Эрон бо љамъе аз кишварњои Аврупо, аз љумла, бо ИМА аз сўе ва Исроил аз сўи дигар дар њоли љанг ќарор гирифтааст. Аслан, як њадафи сафа-

ри дабири кулли СММ ба Тењрон коњиши хушунатњои ѓарбиён бо Эрон аст, ки маќомоти эронї њам рўи њамин њисоб мекунанд. Онњо бо истифода аз фурсат љузъиётеро аз барномањои њастаии худ рўшан мекунанд ва ширкаткунандагонро ба пойгоњњои њастаии кишварашон баранд, то онњо тавонанд воќеъиятро бо чашмони худ бубинанд. Њарчанд ки сайри пойгоњњои њастаї барои сиёсатмадороне, ки тахассуси атомї надоранд, наметавонад чизеро рўшан кунад. Вале худи њамин фазосозї метавонад ба њадде ишора ба сулњомез будани барномањои њастаии Эрон дошта бошад. Бими Ѓарб ва Амрико низ аз баргузории љаласа дар Тењрон ва ширкати бе-

воситаи Пан Ги МУН аз њамин буд. Њарчанд агар аз забони тањлилгари рус Алексей Милашенко гўем, њамоишњои байналмилалии муосире чун Љунбиши адами таањњуд ва њатто СММ пешрафтњо дар масоили мубрами байналхалќї надоранд. Вале ин њамоиш њам барои Пан Ги Мун ва њам барои Мањмуди Ањмадинажод манфиатоваранд. Аз сўе Пан Ги Мун нишон медињад, ки СММ ба њалли бўњрони Эрон бетараф нест ва Мањмуди Ањмадинажод њам ба оламиён таъсиру обруи Эронро ба намоиш хоњад гузошт, ки дабири кулли СММ ва сарварони кишварњои ќудратмандро ќабул мекунад.

Насрулло НИЁЗЇ


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

Вакте ман аз мудири тавќифгоњ пурсидам, ки чаро ба онњо ошу меваљоту ширинї надодед, хандиду гуфт, ки намедонад. Тасаввур кунед, ваќте 400 гуруснаро 100 гуруснаи дигар дидбонї мекунад, чї њолате пеш меояд?

11


12 №23 (299), 28-уми августи соли

2012

Ваќте мо аз майдончаи варзишии кўдакон, ки њоло бояд ба Маркази Савдо табдил шавад, дидан мекардем, кўдакон ба сохтмончиён машкук менигаристанд. Пайхас бурда будаанд, ки майдони футбол ва бозии онњо аз байн меравад.

Сокинони биноњои 27, 28, 29 ва 30 - и рўбарўи Суди Олї ва тарафи чапи бинои марказии «Агроинвестбонк», ки дар микрорайони 12, кўчаи Саъдии Шерозии ноњияи Синои пойтахт воќеанд, чанд ваќт ба ин сў додхоњї мекунанд, аммо ба додашон касе намерасад. Мавзўъ ин аст, ки дар миёни ин биноњо, дуруст дар сањни њавлї, ки љои бозии кўдакон аст, як бинои нави маркази савдо сохта шуда истодааст. Шоми 18 августи соли љорї беш аз 100 сокини ин микрорайон дар назди биноњои истиќоматии худ, мањалли сохтмони бинои нав гирди њам омада, норозигии худро баён доштанд. Сокинон аз Зафар Саидов, раиси ноњияи Сино таќозо доштанд, ки дар ин мањал зарурати сохтмони маркази савдо нест. Илова бар ин, ин мањал майдони варзишии кўдакон аст, аммо ба љойи он ки обод шавад, хароб мегардад. Таќозои дигари сокинон ин буд, ки сохтмони бинои нав роњи равуои наќлиёт ва сокинон ба манзили зисташон ва талаботи њолатњои оташнишониро (роњеро, ки барои эњтимоди ворид шудани мошини сўхторнишони сохта шудааст) вайрон мекунад. Раиси ноњия дар посух сокит буд. Њодиса ин аст, ки тибќи Наќшаи генералии њукумати шањри Душанбе дар шањраки 12 - и ноњияи Сино наздик ба мањаллаи Гулистон як бинои нави сеошёна сохта мешавад. Дар ќарори раиси шањри Душанбе (№340 аз 12. 06. 2012) дар бораи додани ќитъаи замин ба шањрвандон Табарова Сайрамбї ва Темуров Халил барои сохтмони Маркази нанотехнологияи муосир ва савдо (хиёбони С. Шерозї, шањраки 12) ќитъаи замини масоњаташ 0,10 гектар иљоза дода шудааст. Ин сохтмон бояд, ки давоми 1 солу 2 моњ сохта ва мавриди истифода ќарор дода шавад, агар аз рўзи судури ќарори раиси шањр њисоб кунем. Дар поёни њамин ќарор омадааст, ки дар сурати давоми се сол шурўъ накардани сохтмон, њуќуќи истифодаи ќитъаи замин ќатъ карда мешавад. Айни њол корњои сохтмонї шурўъ шудаанд. Дар тарњи Наќшаи генералии ин сохтмон омадааст: «Лоињаи Ангоравї. Маркази нанотехнологияи муосир ва савдо». Мўњлати ба охир расидани сохтмон 7 августи соли 2013, њатто камтар аз як сол. Дар ин мањал 4 бинои зисти 9ошёна ва наздик ба ин биноњо боз биноњои 4 -5 ошёна њам воќеъ њастанд.

СУКУТИ ЗАФАР САИДОВ Ба љои майдончаи варзишии кўдакон чаро маркази тиљоратї месозанд? њат намекунанд. Онњо мегўянд, «агар маќомот аз рўзи аввал бо мо маслињат мекарданд, ин масъала боиси нигаронї ва норозигии мо намешуд. Пас кўдакони мо аз имтиёзи дар замин бозї кардан марњум мешаванд!?» Дар санадњои дар нусхаи ќарори раиси шањри Душанбе замимагардида, муаллифи лоиња фармоишгар ЉДММ «Интерпроект» - ширкати тољикї ва пудратчї ЉДММ СААК «Интернешл» - ширкати покистонї бо нишонаи кўчаи Миралї 103, ноњияи Фирдавсї, ки гўё 1.11.2011 таъсис ёфтааст, нишон дода шудааст. Тибќи маълумотнома дар бораи муассисон, шахсони воќеии ин тарњ шањрвандони Покистон бо номи Уллоњ Шаксир ва роњбарии шахси њуќуќї Алии Ворис будаанд. Як манбаъ аз ширкати покистонињо - сармоягузорони ин бино ба «Нигоњ» гуфт, ки њаљми умумии сармоя барои як бинои сохтмон њудуди 800 њазор доллар аст. «Саромоягузорони покистонї сармояи худро ё бо роњи 30% аз худ кардани бино ё солњои дароз ба иљора гирифтани як ќисмати бино аз худ мекунанд. Аммо дар рафти корњои сохтмонии бино шањрвандони онњо ба њайси коргар истифода намешаванд, танњо шањрвандони дохил кор мекунанд» - мегўяд њамсўњбати мо. Дар њоле, ки сокинон аз вайрон шудани ќоидањои роњу канализасия, аз байн рафтани майдончаи варзишии кўдакон ва ќоидањои сўхторхомўшкунї нигаронї мекунанд, муаллифони сохтмон мегўянд, ки иљозати тамоми маќомоти лозимаро барои шурўъи сохтмон гирифтаанд. Ба ќавле, њама «ОК» шудааст. Амонулло Сафаров, мутахассиси пешбарандаи корњои сохтмонии ЉДММ СААК «Интернейшнл» дар сўњбат бо «Нигоњ» нигаронии сокинони шањракро дар мавриди аз байн рафтани майдончаи варзишии кўдакон, вайрон шудани роњи омаду рафти сокинон ва ќоидањои сўхторро рад кард. Ба гуф-

рои равуои сокинон ба мањали зисташонро кушода монанд; дуввум, якуним метри сохтмон аз ин тарафи љуйбори об бояд сохта шавад, ки ин њолат роњи 6 - метраи тибќи меъёрњои сохтмонї ва риояи ќоидањои њаракати сокинон ва наќлиёт, њамзамон сўхторнишонї сохташударо валангор мекунад. Сокинон таќозо доранд, ки сохтмон аз он тарафи обгузар сохта шавад; савум, пеш аз он ки майдончаи варзишии кўдакон аз байн бурда мешавад, чаро маќомот ќабл аз ин тасмим дар андешаи тайёр кардани майдончаи варзи-

Дар биноњои 9-ошёна њудуди 500 хонавода зиндагї мекунад, агар њар як хонавода њади аќќал ду кўдак дошта бошад, пас ин мавзеъе, ки њоло бояд сохтмон шурўъ шавад, макони гаштугузор ва майдончаи варзишии 1 000 кўдак ба њисоб меравад! Ин майдонча солњои 80 - уми замони шўравї њамчун бозигоњи кўдакон сохта шудааст ва аз њамон замон чанд иншооти варзишї њам насб шудааст. Сокинони ин шањрак дар сўњбат бо «Нигоњ» гуфтанд, ки норозигии онњо сари сохтмони мазкур се сабаб дорад: якум, дар байни њар як бинои сохташаванда бояд 7 метр роњ ба-

ЛАВОЗИМОТ БАРОИ СОХТМОН

шии муносиб дар наздикии мањал нашуданд? «Майдончаи варзишї омода карда шавад» - мегўянд онњо. Нигаронии дигари сокинон аз ин аст, ки маќомот пеш аз ин ё он тасмимро дар назди биноњои зист гирифтан бо мардум сўњбат ва масли-

ти вай, маќомот дар пайи ташхиси њама гуна њолатњои техникї ва меъморї барои сохтмони бино иљозат додаанд. Дар назди њамин бинои нав њам майдончаи варзишї дар назар дошта шудааст. Аммо сокинон мегўянд, макони сохтмон барои бинои маркази савдо ва майдончаи варзишї сохтан тангї мекунад. Аз ин рў набояд, ки «чашмро пўшида иќдом гирифт…» Шањрдорї наќша дорад, ки дар назди биноњои истиќоматии шањраки 12 се бинои сеошёна бисозад. Айни њол бо дастгирии сармоягузорони покистонї сохтмони як бинои он шурўъ шудааст. Сокинон мегўянд, ки онњо зарурат ба маркази савдо надоранд, зеро атрофи онњоро марказњои савдо, ба истилоњ пур кардаанд. Ваќте мо аз майдончаи варзишии кўдакон, ки њоло бояд ба Маркази Савдо табдил шавад, дидан мекардем, кўдакон ба сохтмончиён машкук менигаристанд. Пайхас бурда будаанд, ки майдони футбол ва бозии онњо аз байн меравад. Ин макон мисли дарахтеро мемонад, ки шому аср паррандањо дар шохањояш ба бозиву сурудхонї машѓуланд ва садњо намуди садои онњо ба гўш мерасад. Бо фарќ аз паррандањо дар шохаи дарахтон, кўдакон дар замини майдончаи варзишии назди зисташон дањњо намуд бозиву садо мебароранд. Наздик ба 100 метр дуртар аз ин мањалла дар гардиши мањали «Профсоюз» дар роњрави назди биноњои истиќоматї солњои дуњазорум марказњои савдо ва нанотехнологї њам ќомат афрохта будаанд. Њатто аз ин њисоб ба шањрдорї ва нафарони алоњида њазорњо сомонї ворид мешуд. Аммо, дар чанд соли охир яку якбора ин марказњои савдо ва нанотехнологї гўё бо назардошти мутобиќ набудан ба њусни шањр ва ќоидањои бехатарии сўхтор (гўё њузури ин марказњои савдо дар њолатњои рух додани сўхтор ворид шудани мошини сўхторнишониро ба биноњои истиќоматї душвор мегардонидааст) бардошта шуданд. Њоло биное, ки бояд дар наздики биноњои 9-ошёна сохта шавад таќрибан њамон масоњат ва њолати марказњои савдои азбайнрафтаи гардиши «Профсоюз»-ро мемонад. Аммо, шањрдорї чї мегўяд ба даъвои сокинони мањал сари бунёди сохтмони нав? Саидаи НУРАЛЇ

Ояндаи наздики Хоруѓ 8 тариќи амалиётњои љосусї онро њар замон халалдор карда метавонанд. Мушкили дигари ин ќазия, худи роњбарият аст, ки худро "бошаи љангї" ва ивазнашаванда дида, ниёзи њукуматдорї ба ислоњотро намебинанд. Њол он ки аз масали "тарс момодояи њукумат аст" истифода кардан, барояшон салоњтар аст. СЕНАРИЯИ МАНФЇ Њукумат неруњои њарбиро аз њудуди вилоят берун накарда, кўшиши безарар гардонидани њадди аќал боз ду ќумондони дигарро мекунад. Ќумондон ё ќумондонњои зиндамонда кўшиши муќовимати њарбї накарда, дар чанде аз кўчањои марказї сангар эљод мекунанду ба гузаронидани амалиётњои диверсионї ва зарбањои чирикї омодагї мегиранд. Дар пайи ин, мавзеъгирии сохторњои Оѓохон (амалан, на эълоншуда) ва нухбагони бадахшонї дар марказ ва љањон таѓийр хўрда, мављи нави тазоњуроти хурду калон дар Бадахшон ва пойтахтњои калон-

тарин кишварњои љањон пањн мешавад. Њукумати Русия расонањои зери контролашро ба ихтиёри мухолифони маскавии њукумати Тољикистон ќарор дода, фишори иттилотиро зиёд мекунанд. Шахсияти худи Эмомалї Рањмон мавриди њуљумњои иттилоотї ќарор мегирад. Њукумат ба иштибоњ роњ дода, ба бастан ё тарсонидани расонањои ватанї шурўъ мекунад.Муњити иттилотии ватанї ва љањонї, бо шумули шабакањои иљтимої зиддињукуматї шуда, заминањо барои эътирозњои мардумї фароњам меоянд. Муњити динии кишвар тадриљан ба шўр омада, аксари эшонњои суннатї ва муллоњои варзида мешўранд. Ба таъкид бояд гуфт, ки ин сенария танњо зодаи хатоњои њукумати феълї буда метавонад. Эњтимолияти амалї шудани он хеле бузург аст. СЕНАРИЯИ БАДТАРИН Ё "ЌИЁМАТ БАРОИ ТОЉИКИСТОНИЁН" Њукумати марказї нерўњои низомиро ба ќафо кашида, барои зарбаи охирин омодагї мебинад ва

шояд њатто кўшишњое њам барои безарар гардонидани пешвоёни љангиёну тазоњуроткунандагон пиёда месозад. Гурўње аз пешвоёни ѓайрирасмї ва элитањои бадахшонї, бо дастгирї аз хориљ, аз итоат ба Оѓохон ва њукумати марказї даст мекашанд ва ќазияро сиёсї намуда, онро чун мушкили мардум бо њукумати ѓайридемократї љилва медињанд. Муњити расонаї инро дўстона ќабул мекунад. Оѓохон дўстии худро бо њукумати Рањмон муваќќатан њифз карда, ќарории сиёсии ИМА ва Иттињоди Аврупоро интизор мешавад. Бо назардошти воќеъиятњои муњити иттилоотии кишвар ва минтаќа, ки аз заъфњои њукумати феълї аст, њукумат аввал набарди иттилоотї ва сипас контроли њудудњои муайянро аз даст додан мегирад. Тољикистон боз њам чун давлати ноустувор, режими ѓайридемократї ва минтаќаи љанг дар сархати ахбори расонањои љањонї љой мегирад. Раванди мутањњидсозии неруњои сиёсии мухолифи њукумат ба охир расида, шакл мегираду маблаѓгузории густурдаи муќови-

Акс аз facebook.com

Сенарияњои инкишофи эњтимолии њаводис дар Бадахшон

ЊАМОИШИ БАДАХШОНИЊО ДАР НАЗДИ САФОРАТИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАСКАВ

матњои фаъоли шањрвандї ва амалиёти љангї шурўъ мешавад... Ин сенарияи "ќиёмат" аст ва Худоро шукр, сенарияе, ки эњтимолияти сар заданаш хеле кам аст, аммо барои аќлгароён истисно буда наметавонад. Амалишавии он аз омилњои хориљї сахт вобаста аст. Омилњои хориљї дар ин љо боз њам Русия ва Ўзбакистон буда метавонанд, ки бо дастрасии њукумат ба маълумоти иктишофии худї ва инчунин ИМА ва Эрон хунсо шуда метавонанд. БА ЉОИ ХУЛОСА Мусаллам аст, ки њукумати феълї дар баробари ќазияи Хоруѓ

фањмиш ва наќшањои худро дорад, аммо ба гумони ѓолиб, ваќти хеле кам низ. Чизе камтар аз як моњ. Зеро кашол додани њалли ќазия, дар њоле, ки Кремл ва Ќасри Сафед аз вохўрии октябрии Путин ва Рањмон интизорињои зиддињам доранд, маънии ба ин бањс ворид кардани мутахассисон - идоракунандагони низоъњоро дорад ва тавре таљрибаи Афѓонистону Ќирѓизистону Гурљистон нишон дод, њар ду команда њам истифодаи усулњои деструктивии идораи низоъњо, хоса тезонидани низоъро дўст медоранд. «НИГОЊ»


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

13

Пас аз ид нарх ба санаи 11 июл бармегардад. Яъне як литр гази моеъ ду сомонию 70 дирам бо мањдудияти фурўш 20 литр ба сари як мошин. Бензини АИ - 92 6 сомонию 40 - 50 дирамї барои як литр фурўхта мешавад.

ширкат гуфтааст, ки "бањори араб њукуматро водор намуд, ки фаъолияти гурўњњои мухолифинро зери назорати шадид ќарор дода, пайваста сўњбатњои телефонии онњоро гўш кунад". Хотиррасон мекунем, ки ширкати TeliaSonera дар бозорњои алоќаи телефонии Молдавия (Moldcell), Узбакистон (Ucell), Озарбойљон (Azercell), Тољикистон (Тcell), Гурљистон (Geocell) ва Ќазоќистон (Kcell) низ фаъолият дорад. Соли гузашта дар Тољикистон, дар пайи муттањид намудани ду ширкати мобилї - "Индиго-Тољикистон" ва "Сомонком" ширкати «Тсеll» рўйи кор омад. Масъулини ин ширкат шумораи муштариёни худ дар Тољикистонро њудуди 2,5 миллион нафар эълон намудаанд.

Як халта сим-корт барои "Tcell-и шарманда!" "Ним соати хомўшї" - бо ин ном иќдоми нави эътирозї ба муќобили ширкатњои мобилии Тољикистон дар шабакаи иљтимоии Фейсбук эълон гардид. Ин иќдом барои њушдор додан ба ширкатњои мобилии кишвар, ки дар рўзњои душвор дар Хоруѓи Бадахшон њуќуќњои муштариёнашонро поймол карданд, 2юми сентябри соли равон гирифта хоњад шуд. Улфатхоним Мамадшоева, аз љумлаи дастандаркорони иќдоми "Ним соати хомўшї", мегўяд, ки 2-юми сентябр аз оѓози њодисањои фољиавии Хоруѓ 40 рўз сипарї мешавад ва њадафи иќдоми мазкур, њамчунин, пос доштани хотираи ќурбониёни ин фољиа аст. Дар њамин њол, Зарринаи Эшон, аз ташаббускорони иќдом, мегўяд, тўли ин моњ њељ як аз роњбарони ширкатњои мобилї изњороти расмї намуда, аз мардум узрхоњї накард, њол он ки назди муштариёнашон ўњдадорињо доштанд. "Ним соати хомўшї" ин як навъ эътироз ба ширкатњои мобилиест, ки бе ќарори суд (тавре ќонунгузории Тољикистон таќозо мекунад) бо ин минтаќа алоќаи мобилиро ќатъ намуданд ва бевосита њуќуќи инсонро поймол карданд. - Ба хотири њамраъйї бо онњое, ки 40 рўз муќаддам пайвандони худро аз даст доданд, 2-юми сентябри соли равон расо ним соат телефонњои худро хомўш мекунем, то ба операторњои мобилї њушдор дињем, ки ќонун ва њуќуќњои инсонро эњтиром бикунанд, - таъкид мекунад Улфатхоним Мамадшоева. Њанўз дар сањифањои Фейсбук баррасии ин иќдом идома дорад ва гуфта мешавад, соати хомўш кардани телефонњои мобилиро тавассути як назарпурсї муайян мекунанд. Њамчунин, фаъолони Тољнет аз дар як халта љамъоварї намудани сим - кортњои ширкати «Tcell» ва њатто бо худ бурдани плакати " Tcell-и шарманда!" - ро бањс мекунанд, зеро то 80 дарсади

алоќаи мобилї дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ба ин ширкат тааллуќ дорад. - Ширкати «Tcell» дар Тољикистон аз маъруфтарин ширкатњоест, ки дар манотиќи кўњистон алоќаи устувор дорад. 40 дарсади сањмияњои ин ширкат мансуби хазинаи Оѓохон буда, сањмияњои дигари он ба Telia Soneraи Шветсия мутааллиќ аст ва бо назардошти мавќеъи Оѓохону молики сањмияњои Tcell будани як кишвари Иттињоди Аврупо роњбарияти ин ширкат имкон доштанд, ки ба таљрибаи нангин - ќатъ кардани алоќа ва дастрасї ба Интернет бидуни ќарори суд хотима гузоранд, аммо иќдом накарданд - мегўяд фаъоли љомеъаи шањрвандии Тољикистон Рустам Маљидов. Ин њам дар њоле, ки фаълони љомеаи шањвандии Тољикистон њуќуќи истисноии давлатро барои мањдуд кардани алоќаи барќї ва дастрасї ба Интернет дар ин ё он њудуди кишвар зимни амалиёти махсус зери шубња намебаранд, балки шеваи ѓайрисудии онро,

ки солњо боз таљриба мешавад, наќзи њуќуќњои инсон медонанд. Чанде пеш радиои Шветсия фаъолияти ширкати Telia Soneraро мавриди интиќод ќарор дод, ки бо њидояти њукуматдорони Тољикистон хилофи ќонун ва бо поймол кардани њуќуќ ва озодињои инсон дастрасии мардумро ба 50 сомонаи интернетї мањдуд намуд. Бинобар иттилои хабаргузорињо, роњбари бахши иттилоотии Telia Sonera Томас Љонсон ба радиои Шветсия гуфтааст, ки мањдудият ба сомонањои хабарї бо нишондоди њукуматдорони Тољикистон сурат мегирад. - Ваќте њукуматдорони ин ё он кишвар тадбирњои амниятї меандешанд, онњо тибќи ќарордод бояд гуфтаи амалдоронро ба љо оранд, - бањона оварда буд Љонсон. Филмофарони швед њам дар филми "Чоркунљаи сиёњ" ба он ишора мекунанд, ки ширкати иртиботии TeliaSonera ба Кумитаи амнияти давлатии Тољикистон бобати пайгирии мухолифин мусоидат мекунад. Ин

Аммо коршиносон шумораи муштариёни эълоншудаи ин ва дигар ширкатњои мобилии Тољикистонро гайривоќеї меноманд. Ба гуфтаи коршиноси масоили иќтисодї Рустам Самиев, "дар Ќонуни ЉТ "Дар бораи алоќаи барќї" мафњуми муштарии фаъол вуљуд дорад, ки шарти њадди аќќал 90 рўз дар як сол фаъол буданро дорад. Дар такя ба ин нишондињанда, омори пешнињодкардаи таќрибан њамаи ширкатњои мобилї дур аз њаќиќат аст. Онњо ин шуморањоро ба хотири њадафњои тиљоратї эълон мекунанд. Фаќат як чиз мусаллам аст, ки бинобар заиф будани ќонунгузории зиддиинњисории Тољикитсон Tcell бозори алоќаи мобилии вилояти Бадахшонро ѓасб намудааст". Дар њамин њол, интрига боќї мемонад, ки оё маъмури соња - Хадамоти алоќаи назди Њукумати Тољикистон ва њукумат баъд аз ин иќдом шеваи муносиботи худро дар баробари њуќуќи шањрвандон таѓйир медињанд ё на? TojNews

НАЗАРЊО БА МАТЛАБ Фейсбукчиёни ноком - 27 август, 2012 - 14:35 Ин кори аблањист, ѓайр аз чањор фейсбукчии ноком њељ кас дастгирї нахоњад кард. Хайр, мумкин мардуми Бадахшон дастгирї кунанд. Зеро барои онњо њоли њозир интригабозї ё минтинггузаронї кори маъмулї шудааст. Хайр, мардум одат кардааст, бигузор, эътироз кунад. Ба ман бошад пешнињод мекунам умуман кулли ин ширкатњои мобилиро мањкам кунед, зеро ба мардум фоидае надорад. Расул - 27 август, 2012 - 18:15 Гўш кун бодича, рав, кори худата кун! Чї пешнињод аст, мањкам кардани алоќаи мобилї?! Сари роњи прогресса гирифта мешавад - мї?!!!! Анамана Фейсбукчї - 27 август, 2012 - 19:40 Дар таќвияти суханњои охири бародари ноком бояд гуфт:ТАМОМИ ШИРКАТЊОИ МОБИЛИИ ХОРИЉЇ аз ќаламрави Тољикистон БЕРУН карда шаванд. Мисли Ўзбакистон. Рустам - 27 август, 2012 - 15:25 Аммо ман бошам, ин иќдомро сидќан дастгирї мекунам. Ва аз дастандаркорони иќдоми мазкур хоњиш менамоям, ки соати хомўширо даќиќ карда, тавассути расонањо васеъ пањн кунанд, то кулли мардум аз он бохабар шавад. Ростї, ин ширкатњои мобилї каме аз худ рафтаанд ва умуман, дар фикри муштариёнашон нестанд. Дар сарашон ба ѓайр аз ѓорати мардум дигар фикрею коре нест. Дуруст њаст... - 27 август, 2012 - 15:40 Друст њаст, лекин, он чї ки бо Фейсбук роњандозї шудааст, дар тамоми дунё ба харобињо оварда расонидааст. Дар Миср, Сурия, Ироќ ва ѓайра њам аз њамин корњо сар шуда буд. То њол ин давлатњо ноором ва бесуботанд. Шояд фейсбучиён пулњои худро њалол карда, мегиранд, лекин мардум азоб хоњад кашид. Аќли солим дар куљост? Марям - 27 август, 2012 - 18:19 Ленин бо шир болои коѓаз менависту инќилоб карда, дањњо миллион одама кушт, - гуфта, дигар шир нахўрем, аз рўи мантиќи шумо? Инќилобу харобкорї, њамчунин, ислоњоту созандагиро одамон мекунанд, бародар, на асбобу таљњизот! Биёед, бо белу каланд гўр њам мекананд, - гуфта, дигар полизкорї накунем, ин хел бошад. Насим - 28 август, 2012 - 00:45 …ваќте мисли дигар инсонњо њуќуќи худро дар кўча тавони њимоят надорем, аќаллан дар хона аз ўњдаи хомўшї дастгоњ баромада, каме њам бошад, мавќеи худро нишон дод. Набошад, байни мову гўсфанд фарќи кам мемонад. Тољик босавод шуд - 27 август, 2012 - 15:44 Акнун точик то соли 1997 ягон телефони мобилї надошт, бе њамин њам хомўш буд, њељ чиз ва балош нарасида буд. Њо, њамин мардуми Бадахшон дар главпочта дар интизори як занг буданд, шукри њамин алоќаи будагиашро намекунанд. Хайр, 40 рўз набудааст, баъд чї, солњо бе алоќа буданд, ягон зарар надиданд. Илњом - 27 август, 2012 - 16:13 Пешнињоди хуб дастгирї мекунам аслан барои ин љинояташон аз бањри ин Tcell баромадан лозим, ин ширкате, ки чинояткориро дастгирї мекунад барои кї даркор? Арасту - 27 август, 2012 - 19:15 Олимон бояд тањќиќ кунанд фикри Фейсбукињоро. Афсўс, Арасту, Афлотун нестанд, ки дар њаёт, шояд, маслињате медоданд. Гость - 27 август, 2012 - 19:22 Рости гап, айб аст, ки ширкат мобилї бошаду мобилни кор накунад. Бале, рост гуфтетон - просто шармандагї аз ин зиёд намешавад! Фаришта- 27 август, 2012- 19 20 Дўстони ман, гўш кунед, ки охир, на «Tcell» монаду на дигараш, ба гуфти мардуми дењот, кал додари кўр. Охир дар ин љо тамоми ширкатњои мобилї њам гунањкор, вале «Тсеll» зиёдтар аст, чунки дар Бадахшон бештари мардуми симкорти ин компанияро доранд. Ман низ яке аз муштариёни ин ширкатам, вале чандин бор ѓоратгарї ва мардумфиребии онњоро дидаам, вале тоќат кардам, акнун љои гап омад, мегўям. Бубинед, дар рекламањояшон гуфтаанд, ки агар Шумо аз интернети мо истифода баред ва 3Љ модемро гиред, бо суръати 7/мб сония интернет дода мешавад, вале ин гап њамааш дурўѓ аст. Ман бо Шумоён њамфикрам ва омода њастам, ки 8 симкорте, ки дар мо њаст, биёрам ва бар сари ин ширкат занам!


14 №23 (299), 28-уми августи соли

2012

Ќабули фарзандони иштирокчиёни бартарафкунии оќибатњои фољиаи Чернобил ба муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбии ЉТ барои фарзандони шањрвандоне, ки бар асари фалокати неругоњи барќї атомии Чернобил зарар дидаанд (ќарори мушовараи Вазорати маориф аз 1.02.с.2010, №2/18), амалї мегардад.


№23 (299), 29-уми августи соли 2012

15

Бубахшед, дўстам, Шумо боре нигоњ кунед, ки мо сањифаи иљтимоии Фейсбукро ба чї табдил додем? Чаро имрўз ифроти мо ба он кўчид? Чунки бештари љавонони мо имрўз фарњанги истифодабарии интернетро намедонанд.

НАХОД?

АКСИ ГЎЁ

Ман дар вохўрии "Бе миёнаравњо"- и раиси шањр натавонистам ширкат кунам, вале њамаи намоишро тариќи интернет тамошо кардам. Ин як иќдоми хуб буд аз љониби шањрдорї ва агар ин корро тамоми мансабдорони кишвар низ ба роњ мемонданд, бархе мушкилот њал мешуд ва мардум њам барои рў ба рў сўњбат кардан омўхта мешуданд. Мањмадсаид Убайдуллоев ваќте бо фейсбукчињо сўњбат мекард, гўё танњо нишон дод, ки дар ин сањифаи иљтимої дар баробари ў нафари "донишманд" нест. Чунки, бубинед, ў худ ќайд кард, ки "ман бовар дорам, ки дар ин љо нишаста аксарияташ саводи кофї надорад", пас суоле ба миён меояд, ки агар аксарият дар он љо саводи кофї надошта бошанд, чаро раиси шањр мардуми "бесавод"-ро ба вохўрї даъват кард? Чаро ваќти ќимати худро бо онњо гузаронд? Чизи дигаре, ки барои ман маъќул набуд, "чаро нархро бояд Убайдуллоев нигоњ кунад?" гуфтани раис буд. "Канї, Шумо имрўз нархро паст кунед", - гуфта, ба мардуми фейсбукї мурољиат кард. Ман намедонам, љаноби раис чиро дар назар доштанд, ки ба ин гурўњ ин суханонро гуфтанд, чунки ин мардум иштирокчии сањифаи иљтимої ва дар баробари ин баъзе соњиби ягон кор ё рўзноманигор, лекин албатта раиси шањр не! Чунки раис ё сарвари ин ё он корхонаи давлатї ё њукумати Тољикистон бояд ин корро кунад, на мардуми одї. Агар мардуми одї ду бор гўяд, дафъаи сеюм метавонад, ки нофањмї ба миён ояд. Барои њамин, ин пешнињоди љаноби раис хандаовар аст. Дар асл гирем, сухани нархгузорї ба ман дахл надорад, ин комилан дуруст аст, вале бубинед, ки агар раис кори ман не, вазир кори ман не, раиси бозор ман зўрам намерасад, хадамоти зиддиинњисорї "хоб", баъд кї бояд кунад? Аз ин намоиш, ростї, аввал шунида, хурсанд шудам ва бењтарин иќдом њам гуфтам, вале ваќте вохўриро тамошо кардам, ба хулосае омадам, ки раиси шањр мардумро барои он давъат кардааст, ки онњоро "боб" кунад. Наход њамин хел бошад?! Исфандиёри СУРУШ, сокини шањри Хуљанд

ЧАРО?

Шоми гузашта ба мањаллаи Гипроземи шањри Душанбе ба дидорбинии дўстам мерафтам. Соат аз 8 гузашта буд. Як рафиќи дигарам гуфт, ки ту нарав, чунки аз он љо мо барои сањар ба кор омадан як соат навбат мепоем, вале бо як азобу машаќат ба љои лозима мерасем, барои њамин ту њам метавонї сањар равї. Ман ба ў бо дили пур љавоб додам: - Ин љо Душанбе, одам дар пойтахт дар ќади кўча намемонад, то поси шаб мошинњои давлатї равуо доранд. Дўстам бошад, як ханда карду "рав, баъд мебинї" , - гуфт. Ман низ ба роњ баромадам ва соати 21. 19 даќиќа ба он љо раси-

дам ва каме нишастаму хоњиш кардам, ки маро љавоб дињанд, ки шаб шуд. Пас аз хайрухуш ба роњ баромадам. Зиёда аз ним соат гузашт, аммо нишоне аз наќлиёти љамъиятї набуд ва гуфтаи дўстам ба хотир омад. Оњиста- оњиста пиёда то назди Театри љавонон омадам. Соат аз 11-и шаб гузашт, вале боз њам пайе аз мошинњои љамъиятии пойтахт набуд, ѓайр аз якчанд мошинњои сабукрав, ки шабона ба њайси таксї ба мардум хизмат мерасонанд. Яке аз онњоро пурсидам, ки

то марказ чанд сўм мебарї? Ака, барои худут 30 сомонї. Чаро барои ман 30 сомонї? Ака, хайр, биё, ба 25 сомонї мебарам. "Ташаккур, ман худам пиёда меравам", - гўён дари мошинашро пўшидаму роњамро идома додам. Хулоса, 3 - 4 таксиеро, ки нарх пурсидам, њамааш њамон нархро мегуфтанд. Дар охир як љавони тахмин 20 - 21 - сола розї шуд, ки ба 20 сомонї маро то љои зарурї барад. Пас аз он дар роњ худ ба худ фикр мекардам, ки чаро дар пойтахти тољикон ман дар нимароњ мондам? Наход дар як кишваре, ки 20 сол истиќлолият дорад ва 100 мавод дар бораи мушкилии наќлиёт навиштаанд, то њозир як масъала роњи њалашро намеёбад. Агар як мушкилро, ки дар 20 сол њал карда наметавонанд, пас, чї гуна мо ба инњо бовар кунем, ки дар 20 соли оянда ин кишварро ба бесарусомонї намебаранд? Чаро имрўз тамоми масъулини соњаи наќлиёт бояд ба истеъфо нараванд? Ба монанди ин, садњо суол ва мисоли дигар њаст, ки истеъфои онњоро талаб мекунад. Хушнуд РАЊИМОВ, сокини шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї

ТАБРИКОТ НАЉМИДДИНИ ШОЊИНБОД, њаљвнигори мумтоз, 50 - сола мешаванд ва "Нигоњ" он касро ба ин санаи фархунда табрик карда, боз панљоњсолањои дигарро Худованд насиб бинад.

?-И НОБОБ Њар рўз тариќи интернет ё рўзномаву маљаллањо мехонам, ки дар фалон кўчаву гузар садамаи наќлиётї ба вуљуд омадааст ва чанд нафар захмї ё њалок гардидааст. Агар биншинеду тањлил кунед, дар давоми як сол ин раќамњо хело зиёд мешавад. Лекин ваќте аз шањрњои Русия дар давоми як сол ќариб 800 љасади муњољирро меоранд, њамаи мо дар дохил садо баланд мекунем, ки скинхедњо шањрвандони моро куштанд. Аммо бубинед, ќариб рўзе нест, ки дар кишвар садамае ба ќайд гирифта нашавад ва дар он ё нафаре љароњат мебардорад, ё љонашро аз даст медињад, пас, инњоро мо "тоссарњои худї" ном монем. Аз Шумо хоњиш, ба мо муайян намоед, ки то имрўз дар кишвар чї ќадар садама ба ќайд гирифта шудааст ва дар он чанд нафар љони худро бохтааст? Абдуллои Шокир, сокини ноњияи Вањдат - То имрўз, яъне 28-уми августи соли љорї, дар ќаламрави кишвар 858 садамаи наќлиётї ба ќайд гирифта шуда, бар асари онњо 278 нафар ба њалокат расида, 933 нафари дигар љароњатњои гуногуни љисмонї гирифтаанд. Бештари садамањо аз беэњтиётии ронандагон аст, ки ќоидаи њаракат дар роњро риоя накарда, аз љойњои номумкин ба "абгон" мебароянд. Баъд дар натиља ба садама дучор мешаванд ё аз рўи баланд намудани суръати њаракат дар роњ ва инчунин, пиёдагардон аз љойњои номуайян убур намудан, истифода набурдан аз роњњои зеризаминї, ки боиси хатари худ ва дигарон мешавад. Барои њамин имрўз мо бояд кўшиш намоем, ки ба љони худ ва дигарон хатар эљод накунем ва ќоидаи њаракат дар роњњоро риоя намоем. Ба суоли Шумо аз шўъбаи тарѓибот ва ташвиќоти Раёсати Бозрасии давлатии автомобилї Муњаммадшариф ШАМСОВ чунин посух дод.

?-

«ЧОЊ»-И САРКУШОДАИ ДУШАНБЕ

МАН ЌАБУЛ НАДОРАМ

Дар шумораи гузаштаи "Нигоњ" раќами №22 (298) аз 22-юми августи соли 2012 матлабе зери унвони "Сойти нави шиносої, Миллати моро чї тавр беномус карданиянд?" бо имзои бародар Султон Сафаров нашр шудааст. Бародари гиромии мо дар инљо андешањояшро навиштааст, хуб ва њаќ њам дорад. Лекин дар он љо ин дўсти ѓоибонаи мо бархе чизњоеро гуфтааст, ки тамоман ќобили ќабул нест. Чунки ин "сайт знакомства" ё сомонаи шиносої дар тамоми кишварњои дунё аз љумла кишварњои њаммарз ва Осиёи Марказї вуљуд дорад. Барои мисол сомонаи Ќазоќистон mahabbat.kz/ , www.знакомства.kz, аз Узбекистон www.randevu.uz аз Турманистон www.tetatet-club.ru, ба амсоли онњо метавонам, ки њазорњо сомонаи дигари кишварњоро биёрам. Дар кишвари мо имрўз њар чизро меоранд ба ислом ва мусалмонї мезананд ва бештари ваќт нодуруст мефањманд ва андешањои хатоеро низ мегўянд. Ин дар њоле, ки бубинед, кишварњои Эрон, Афѓонистон, Покистон ва дигарон низ сомонањои худро доранд ва он мардум фарњанги истифодабарии онро низ медонанд. Дар мо бошад-чї? Бубахшед, дўстам, Шумо боре нигоњ кунед, ки мо сањифаи иљтимоии Фейсбукро ба чї табдил додем? Чаро имрўз ифроти мо ба он кўчид? Чунки бештари љавонони мо имрўз фарњанги истифодабарии интернетро намедонанд. Шиносої ин чизи хуб аст, ки нафаре тариќи интернет метавонад, ки њамнавои худро пайдо кунад. Имрўз дар кишвар бар сари њар нафар мард ќариб 3 нафар зан дуруст меояд, тибќи омори расмї, пас, бубинед ва хулосаи худро бароред. Чунки бештари љавондухтарон имрўз, одї гўем, "пирдухтар" шуда, аз шавњар мондаанд, агар тариќи ин гуна сомонањо ў барои худ нафареро пайдо кунаду оила бунёд кунад, бад аст? Оё барои ду нафар кори хайр кардан гуноњ аст? Њатто ба ин гуна сомонањо нафароне ворид мешаванд, ки мехоњанд ба худ шиносе пайдо намоянд ва нафароне, ки ба он зид њастанд, хоњ духтар бошад ва хоњ мард, метавонанд умуман ба он сомонањо ворид нашаванд. Чунки имрўз бо њамин њамдигарбадбинї ва суханњои пуч мардумро ба ќафо бурдем. Имрўз асри 21 аст, асри технология, дунё тараќќї карда истодааст ва ин њам пешравї аст. Биёед, аз он суханњои пучу холї даст кашему барои пешравї ва бурдборињо фикр кунем. Бежани КАМОЛ, сокини шањри Душанбе, кўчаи Маяковский ТАЪЗИЯ Раёсати тандурустии шањри Душанбе ва Маркази саломатии шањрии № 11 -и шањри Душанбе аз марги нобањангоми сармутахассиси Раёсати тандурустии шањри Душанбе ЉЎРАЕВА САОДАТ ТЎЙЧИЕВНА сахт андўњгин буда, ба марњума охирати обод ва ба пайвандонаш сабру шикебої хоњонанд.


16 №23 (299), 28-уми августи соли

2012

Ман хеле хурсанд шудам, ки дар Хатлон низ коммунистони содиќ њастанд. Шумо барои кадом идеалњо доњиро ба Хатлон мебаред? - Ман порсол як шипанг сохтам. Ин њайкалњои кўњна хеле боќувват њастанд. Дар мобайни шипанг ба љои сутун мемонам…

ЛАТИФАЊО

Шўхињо аз рўзноманигор Наљмиддини Шоњинбод римќул Њамроќулов - сардори заводи шароб ва фабрикаи сигоркашї, бењтарин соњибкори саховатпешаи сол эълон шуд. Аммо одамони баддањону ношукр ва бахил кам нестанд. Азизбеки њаммањаллаи худамон дина гуфт, ки бо пули шароб сохтани масљид њаром аст. - Ањмаќ, магар бо картошкафурўшии ман ин ќадар саховат кардан мумкин аст!!!

САХОВАТ Дасти кушод ва дарози мадад, - мегўянд, калиди ќулфи дари љаннат аст. Аз рўи ин мафњум Каримќулбой ќариб сад калид пайдо кардааст. Имрўз ў дањ ятими мањалларо тўи суннатї мекунад. Хосиятхоларо як њафта пеш ба Дубай фиристод. Акрами ќассоб низ бо мадади ин Њотами ќарни мо ба љазирахои Филиппин барои гузаронидани домодталбон рафт. Њоло дар љумњурии мо ќонун ба дараљаи даркорї гузаронидани домодталбонро иљозат намедињад. Аз мањаллаи 4 низ имсол 9 нафар бо маблаѓи Каримќулбой ба зиёрати хонаи Худо рафтанд. Модоме ки дањони хўрљини раќамњоро боз кардем, аз шумораи кўмакњои ў ба њабсхонаи шањр чашм пўшидан мумкин нест. Имрўз дар фазои тантанавї хишти аввали масљиди мањалла гузошта мешавад. Тамоми харољоти сохтмонро ў пардохт кард. Дар тантана раиси мањалла гуфт: Чу некї мекунї дар Даљла андоз, Ки эзид дар Станбул медињад боз. Хабари саховатмандии Каримќулбой тамоми матбуотро забт кард. Воќеан Ка-

ШИКОЯТ - Њољидомулло, ман 5 ваќт намоз мехонам. 45 рўз рўза гирифтам. Моли закотро сари ваќт супоридам. Имсол ба 10 ятим хайру саховат кардам. Дар умрам ба касе бадї накардам, фарзандонам низ намозхон. Лекин корам омад намекунад, - гиряолуд шиква кард Асадбек ба Шайх Абдуазиз. - Чї хел корат бебарор аст, - суол кард Шайх. - Њар рўз нозири роњ маро медораду љарима мекунад. Дирўз мошинамро њабс кард. - Шумо чї гуноње кардаед, бесабаб њар рўз љарима намекунанд. - Майлаш, ман дар нозирот як шинос дорам. Шањодатномаи ронандагиатонро баргардонда медињам. - Кадои шањодатнома? Ман ягон бор шањодатномаи ронандагї надоштам, - гуфт Асадбек. ХАРИДОР Њоло китоби "Тафсири номњои кўчањо" аз њама серхаридор хоњад шуд. Масалан, ёфтани кўчаи Кўчакшоев (собиќ кўчаи Свердлов) њато барои идораи кашфи Исроил ва "Скотланд ярд" хеле мушкил аст. Маро њар сари ќадам мусофирону роњгузарон номи кўчањо мепурсанд. Навакак ба мусофире номи кўчаро фањмондам, ки марди зиёибашара аз ман пурсид: - Додарам узр, Шўроро дар куљо мефурўшанд?

- Дар ошхона - дия! Сад ќадам дуртар дањ ошхона њаст,- фањмондам ба мусофир. - Ако, шўрбо не! Шўро даркор! - Писарам, 18 сол пеш шўроњоро нобуд карданд, - каме бо љањл фањмондам ба мусофир. - Амакљон, шумо маро нафањмидед! Барои ман Шўрои илмї даркор аст. Ман рисолаи номзадиамро тайёр кардам, аниќтараш, харидам. Имтињоноти аспирантураро низ яклухт харидам. Лекин гуфтанд, ки Шўрои илмї даркор аст. Ман намедонам дар куљо мефурўшанд. - Писарам, ман бори аваал хариду фурўши шўрои илмиро шунидам. Њамин лањза марди пањлавонпайкар даст ба китфам монда, гуфт: - Амак, ин ба шумо дахл надорад. Мо кораша буд мекунем. Даркор шавад, Шўрои амнияти Созмони Милали Муттањид низ пайдо мекунем, - гуфт даллоли кўча. ДОЊЇ ДАР ХАТЛОН - Мардум инсофу виљдонро гум кардааст! Дар Бадахшон Ленини аъзамро аз майдон канда партофтанд. Ман худам рафта, њайкалро ба Хатлон меорам, -гуфт Сафарбеки Хатлонї. Баъдан ин марди љасур бо машаќќати зиёд ба Хоруѓ расид. Мардум бо хурсандї ва тантана мењмонро истиќбол гирифтанд. Њайкалро шуста, ба мошина бор карданд. Яке аз сибиќадорони кўњансол ашки шодї рехта, ба мењмон гуфт: - Ман хеле хурсанд шудам, ки дар Хатлон низ коммунистон, содиќ њастанд. Шумо барои кадом идеалњо доњиро ба Хатлон мебаред? - Ман порсол як шипанг сохтам. Ин хайкалњои кўњна хеле боќувват њастанд. Дар мобайни шипанг ба љои сутун мемонам…

МАРДИКОРНОМА

"Оуштен фруштен" дигарро хуб мефањмидем. Аниќтараш мисле дар як латифа, "оуштен фруштен"-ро хаёл мекардем, забони немисї аст ва сипас одат кардем, ки "ба ў об дињед ва аз ин љо берун кунед" будааст. Мо 16 нафар њамчун 16 бародар

МУАССИС: Созмони љамъиятии «ИНДЕМ» («Информатика барои демократия ва рушди миллї»).

Усмон СОЛЕЊ, раиси шўъбаи таблиѓотии ЊХДТ: - Неругоњи барќї-обии «Роѓун» ба як сумбули миллї табдил шудааст, зеро сањмияњо ба фурўш гузошта шуду мардум бо як ифтихори баланду рўњбаландї сањмияњоро харидорї намуданд. - Э, њамту-ми? Барои њамин Роѓун гўянд, булбулаки њамаашон мехондааст-дия?

Вакилсангкоммунист Исмоил ТАЛБАКОВ, вакили парлумон аз ЊКТ: - Чун ин интихоботи соли 2013 дар пеш аст, бояд фаромўш накард, ки њар касе дар интихобот ширкат мекунад, новобаста аз мавќеи сиёсиву њизбї, агар масъулиятро эњсос кунад, аз мавзўи Роѓун дур шуда наметавонад. -Дигар на дур шуда метавонад, на наздик, Санги Каъба барин муаллаќ мондаем, -гўед, рафик сумбултарош.

Роѓшиорсунбул Парвиз МУЛЛОЉОНОВ, тањлилгари масоили сиёсї: - Инро (Роѓун- дар назар аст) дар интихоботи соли 2013 њамчун шиор истифода хоњанд кард, вале ба њар њол таъсири зиёде нахоњад расонид. -Таъсирмерасондагї бисёр, хавотир нашавед, њамин хел мерасонанд, ки корњо сунбул мешаванд.

Тањлилрўшангар Рањматилло ВАЛИЕВ, тањлилгар: - Он касе, ки ваъдаи рўшан кардани хонаи њар як тољикро медињад, муњољирони мењнатии 2-млн нафарро бармегардонаду бо љои кор таъмин мекунад. - Робин Гудро дар назар доред ё њазрати Хизрро?

Вакилњадафбесиёсат Саидумар ЊУСАЙНЇ, муовини раиси ЊНИТ: - Аз нигоњи мо номзадњо бояд (интихоботи президентии соли 2013 дар назар аст) кори худро мухлисона пеш баранду њадафи сиёсї надошта бошанд.

Таќрироњбархатиб Иззат АМОН, роњбари Иттињоди љавонони тољик дар Русия: - Таќрибан њаштод дарсади имомхатибону муаззинњои бисёре аз масољиди Русия тољикон њастанд. Ин раванд дар Русия мисли мўд шудааст, ки бояд имомхатибону муаззин тољик бошад. - Ана гап дар куљо? Барои њамин дар Душанбе ваќтњои охир ришдор наметобад, дар Русия мўд шудаанд, - гўед? Раиси Шўрои муњаррирон: С.А. Дўстов Котиби масъул: Эраљи Амон

Њ аф т ан о ма да р В а зо р ат и ф а рњ а нг и Љ у м њ у р ии Т о љ и к и с т о н б а ќ а й д гириф та шу д аас т.

www.ilhom.wordpress.com

Сунбулраисшўъба

- Э, ин аз нигоњи Шумо, ака! Аз нигоњи онњо, номзадњо бояд умуман набошанд. Њадафотона як тараф монда, истед!

Акс аз velikoross.ru

Ваќте мактаб мехондам, мо - бачањо байни дењаи "боло" ва дењаи "поён" љангу хархаша мекардем. Боре маркази ноњия омадаму он љо дидам, ки дењаи "боло" ва дењаи "поён" муттањид шуда, муќобилият байни совхози Ленину совхози Сталин… Донишљў шудаму дар маркази вилоят њам ленинию њам сталиниро "берунї" номида, зидди мо маншаъ мекарданд. Дар пойтахт миллат ба якчанд мањалњо… Дар шањраки на он ќадар калон бо номи Урай, ки дар ОА (Округи автономи) Ханти-Мансийск воќеъ аст, њамагї 16 мардикори тољик кору зиндагї мекунем. Имрўз якшанбе ва њамаамон сарљамъ оши ванљї мехўрем. Якшанбеи гузашта оши њисорї хеле олиљаноб омада буд. Оре, мо, тољикон - 3 нафар аз ноњияи Ванљ, 4 нафар аз Помир, 2 нафар аз Ашт, 3 нафар аз Мастчоњ, 2 нафар аз Айнї, 1 нафар аз Кўлоб ва 1 нафар аз Њисор њар якшанбе як љой љамъ мешавем ва ошхўрї карда, аз мушкилоти якдигар бохабар мешавем. Дар рўзњои аввал баръало њис мешуд, ки то кадом дараља забони лањљавии мо аз њам фарќ дорад, аммо оњиста-оњиста эътибор намедодем ва њам-

шудаем, ки дар ѓаму шодии якдигар шарикем. Ва хеле мехоњему орзу дорем, ки дар тамоми шањрњои Русия чунин як вањдат пойдор шаваду аз Русия истода, решаи мањалчигиро дар Тољикистон барканем. Танњо муттањидии мо метавонад ќувваи шикастнопазире зидди миллатгароён шавад.

МАНГАР, КИ КЇ МЕГЎЯД...

Шўъбаи муњосибот тел: 224 25 09 Шўъбаи тањќиќот ва тањлил тел: 44 600 80 38 Шўъбаи иљтимоъ ва иќтисод тел: 224 25 09 Шўъбаи реклом ва огоњиномањо тел: 93 500 77 41 Масъули логистика ва чоп: тел: 93 591 02 01

 Дар њафтанома матолибе низ ба нашр мерасанд, ки бо мавќеи идораи он муѓойират доранд.  Дар шумора аз аксњое њам аз Шабакаи љањонии Интернет истифода шудааст.  Матолиби хусусияти таблиѓотидошта ® метавонанд танњо бо пардохти муайян дар њафтаномаи «Нигоњ» нашр шаванд.  Барои дар дигар нашрияњо пурра ё ќисман чоп кардани матолиб ва иќтибосњо аз «Нигоњ» иљозаи хаттии идора ва нишон додани сарчашма дар шакли «аз њафтаномаи «Нигоњ» №_ аз санаи _» њатмист.  Њуќуќи муаллифии кулли матлабњои шумора ба идораи њафтаномаи «Нигоњ» ва СЉ «ИНДЕМ» тааллуќ дошта, тибќи ќонунгузории љории Тољикистон ва байналмилалї њифз карда мешаванд.

Ќимати рўзнома дар фурўши чакана на беш аз 1,5 сомонї  Њафтанома дар нашриёти «Мега-принт» чоп мешавад. Теъдод 4 000 Ќимати обуна барои як сол - 71 сомонию 76 дирам. Индекси обуна: 68990  НИШОНИИ ИДОРА: Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, кўчаи Носирљон МАЪСУМЇ, хонаи 3. Телефон: (44) 600 80 38, 224 25 09

№23 (299). Чоршанбе, 28-уми августи соли 2012  

Ояндаи наздики Хоруѓ