Page 1

mini karavany www.pujcovnakaravanu.eu

NO

V

K IN

A


MEditerane Model Mediterane je inovovaný a nejnovější mikrokaravan pro 2 osoby na trhu.Zaručeně bude nejkrásnějším přírůstkem na cestách a autokempinků po celé Evropě ... Podobně jako model Alpina nabízí jako standard přední odkládacíplošinu a elektroinstalaci na 12/230 V, jako doplněk lze instalovat nosiče kol nebostanová předsíň.


S p e cifikace exteriéru Délka nástavby: 246 cm Šířka nástavby: 154 cm Výška nástavby: 124 cm Délka celková / včetně oje/: 383 cm Váha: 470 kg Váha na tažné zařízení : 47 – 75 kg Max. celková hmotnost: 750 kg Boční vstupní dveře 2 x Rezervní kolo Rozměr pneu: 185/70/R13 Přední odkládací nosič Oporné kolečko Zadní oporné nohy ALU disky Venkovní osvětlení

cena: 155 740,cena je uvede n a b e z D P H a d o p rav y

Specifikace interiéru Výška: 109 cm Šírka: 148 cm Délka: 202 cm Matrace 10 x 146 x 195 cm O d k l a d a c í s k ř í ň k y, Vnitřní osvětlení 12 V zásuvka 2x 230 V zásuvka 2x Externí připojení na 230 V Menič z 230 V/ 12 V Vi a c ú č e l o v ý v e n t i l á t o r Dveře vybavené moskytiérou a uzamykatelné z venku/vnitř S t r o p n í v e n t i l á t o r


alpina Alpina je základní a klasický mikrokaravan ze všech modelů. Nabízí větší výklopnézadní dveře, kde je pracovní plocha s minikuchyňky a komfortních, dobřeodvětranou spací část. Tento model dále nabízí jako standard přední odkládacíplošinu a elektroinstalaci na 12/230V. V mimosezónním období je možné využítkabinu pro přepravu zboží ve verzi Cargo. Jako doplněk lze instalovat nosiče kolnebo stanová předsíň.


S p e cifikace exteriéru Š í ř k a nástavby: 153 cm D é l k a nástavby: 247 cm V ý š k a nástavby: 124 cm D é l k a celková / včetně oje /: 347 cm P r o v ozní hmotnost: 440 kg V á h a na tažné zařízení : 44 kg – 75 kg M a x . celková hmotnost: 750 kg B o č n í vstupní dveře 2 x R e z e rvní kolo R o z měr pneu: 185/70/R13 P ř e d ní odkládací nosič O p o r né kolečko Z a d n í oporné nohy A L U disky V n ě j ší osvětlení

cena: 167 700,cena je uvede n a b e z D P H a d o p rav y

Specifikace interiéru Výška: 99 cm Šírka: 148,5 cm Délka: 191 cm Matrace 10 x 148,5 x 190 cm Odkladací skříňky v n i t ř n í o s v ě t l e n í 1 2 V z á s u v k a - 2 x 2 3 0 V z á s u v k a 2 x Externí připojení na 230 V Menič z 230 V/ 12 Vi a c ú č e l o v ý v e n t i l á t o r Dveře vybavené moskytiérou a uzamykatelné z venku/vnitř Stropní ventilátor Dvojitá podlaha z úložným prostorem


Dále nabízíme typy minikaravanů CARGO2 Door, BUZZZ 2 Door, SPLASH, SPLASH DLX a doplňkovévybavení pro minikaravany. Náš profesionální přístup a nabídka minikaravanů, z nás dělá přední prodejce minikaravanů v ČR.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte! Kontaktní osoba: Michal Hruška Tel.: 775 100 070

info@pujcovnakaravanu.eu

www.pujcovnakaravanu.eu


CAR GO 2 D oo r

129 740,-

b u z zz 2 doo r

114 140,-

splas h

129 740,-

spla s h dl x

+17 940,-

k ry cí plachta

9 100,-

b o č ní předsíň

18 200,-

s t ř esní nosič

6 500,-

n o s i č kol

3 640,-

z á m ek na tažné

2 080,-

z á m ek na ko lo

2 860,-

m a r kýza ke kuchyni

7 800,-

s l u neční clony

7 280,-

b r ž děná náprava pro buzz

14 300,-

d e m ontování bržděné nápravy

15 340,-

b a r evná náprava pro splash

5 720,-


Přejeme Vám krásné a pohodlné cestování!

MINI KARAVANY  

www.pujcovnakaravanu.eu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you