Page 1

Bilder fra noen  Bilder fra noen referanseprosjekter p j Prosjekter utført og under utførelse i  Prosjekter utført og under utførelse i regi av Bekkhus Bygg & Entreprenør AS


380 m2 Enebolig 380 m2 Enebolig År 1999  År 1999 – 2001  2001 Prosjekt: Ljabruveien 20B i Oslo. Nybygg av enebolig med 2 separate utleieleiligheter Totalt areal inkl garasje er 410 m2 Kjeller og underetasje utført i betong. 1. og 2. etg utført i  200mm bindingsverk. Vannbåren gulvvarme i alle gulv innstøpt i betong.  Energibrønn m/varmepumpe til oppvarming. Prosjektering og dimensjonering av tre‐ og betong  konstruksjoner . Utførelse og kontroll av utførelse.

Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør


År 2007 Skjæveland sementstøperi Prosjekt: Underentreprise grøftearbeider. Beskrivelse: B ki l Utf Utførelse l av grøfter ft og rørlegging for bygging av ny fabrikk for skjæveland sementstøperi.

Abeidsoppgaver: Entrepriseansvarlig for grøftearbeidene.


Des 2007 – April 2008 Montasje hytter for Trebyggeriet AS Prosjekt: j Bortelid p panorama. Beskrivelse: Bygging av hytter. Ansvarlig for tømrerarbeider utvendig.

Abeidsoppgaver: Utførelse av fasadearbeider, taktekking, takrenner og nedløp, p, bygging ygg g av utvendige g terasser og g trapper.


April 2008 – August 2008 Fasadearbeider på Egersund skole Prosjekt: j Egersund g skole. Montasje j av alle fasader og takavslutninger. Byggherre: Egersund skole. Beskrivelse: Montasje av steniplater på fasader samt utførelse av alle takkoppbygg og gesimser/parapeter. Abeidsoppgaver: Ansvarlig utførende entreprenør for fasadearbeidene.


Mai 2008 Slynggata 7 Prosjekt: Utskifting av eksisterende tak pĂĽ hus og garasje i sandnes. Beskrivelse: B ki l Ut kifti av Utskifting eksisterende tak. Reparasjon og utskifting av skadet undertak, ny papp, lekter , takstein og takrenner.

Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør.


Juni 2008 – Okt 2008 Universitetet i Kristiansand Prosjekt: Utførelse av tømrerarbeider ifm 512 m2 stort påbygg for Statsbygg som skal bli et nytt administrasjonsbygg til Universitetet. Beskrivelse: Utførelse av utvendige og innvendige tømrerarbeider.

Arbeidsoppgaver: Underentreprenør med ansvar for tømrerarbeider.


Aug - des 2008 Nytt mellombygg for fengselet på Evje Prosjekt: Utførelse av montasje av ferdige g treelementer samt alle utvendige og innvendige kompletteringsarbeider. Beskrivelse: Utførelse av utvendig g kledning, taktekking med takstein, takrenner, nedløp og beslag. Innvendige vegger, gulv, dørmontasje og g himlinger. g Arbeidsoppgaver: Underentreprenør med ansvar for tømrerarbeider.


August 08 –Nov 08 Hytte øvre Sirdal Prosjekt: Nordbohytten og Alstadsæterhytten Montasje av elementer for hyttene. Beskrivelse: Ansvarlig for alle tømrerarbeider ifm montasje av elementer til hyttene. Utførelse av alle utvendige t di og iinnvendige di tømrerarbeider. Klargjøring av tak til legging av torv på tak.


Sept 08 –Jan 09 Hytte øvre Sirdal Prosjekt: Sjellby hytten. Riving av eksisterende hytte. Grunnarbeid, fundamentering og bygging av ny hytte på 74 m2 Beskrivelse: Utførelse av beregninger for trekonstruksjoner og alle tømrerarbeider utvendig og innvendig. F Furugulv l innvendig i di gulv, l panell på å vegger og tak. Utvendig tak av røyalimpregnerte takbord.


Høst 2008Lavenergihus på Godeset Godeset. Prosjekt: Lavenergihus på Godeset sør for Stavanger. Beskrivelse: Lavenergi hus med store krav til riktig utførelse. Arbeidsoppgaver: A b id U d Underentreprenør t med ansvar for deler av utførelse av utvendige tømrerarbeider, dør og vindusmontasje.


September 2008 – Mai 2009 Oppføring pp g av ny y enebolig g Prosjekt: Totalleverandør ifm oppføring av ny enebolig på 320 m2. Beskrivelse: Prosjektet består i riving og fjerning av eksisterende hus, grunnarbeider, mur- og betong arbeider, Komplette innvendige og utvendige betong- og tømrer arbeider. 3 baderom og 1 badstue. Koordinering og innkjøp av alle tekniske fag. Vannbåren gulvvarme i alle gulv.

Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og utførelse.


Gunnarbeider

Grunnmur/kjeller.

Fundamentering og mur av isoblokk.

Grunnmur full underetg og fund for krypkjeller


Randisolering/frostisolering under terreng

Reisverk 1. etg.

Værtett hus utvendig

Hellimt eik mosaikkparkett på gulv med innstøpt vannbåren gulvvarme


Jan 2009- Aug 2009 Eiganesveien 139 Prosjekt: Utgraving av kjeller under eksisterende villa fra 1930 tallet. Beskrivelse: Utgraving og senking av kjellernivå på 100 m2 for bygging av ny leilighet. Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og gjennomføring.

Utgraving av eksisterende kjeller gulv med 70 cm for å øke takhøyden fra 2 m til 2,45. Eksisterende grunnmur og pipe ble forlenget/fundamentert ned med 1,2 m. Arbeidene krevde god planlegging for å hindre event setninger for huset over som står på eksisterende grunnmur. Omfattende arbeid med etablering av nye avløpsledninger og komplett ny utvendig drenering med tilhørende avløpspumper Komplett utvendig opparbeidelse av hage med terrasser og gartnerarbeid. Innvendig bygging av nøkkelferdig leilighet på 100 m2 med kjøkken, stue, 2 soverom, 2 boder og bad. Gulvvarme i alle gulv. Nye vinduer og dører.


Utgraving av kjeller og refundamentering

Nytt baderom

Isolering nytt kjellergulv

Nytt kjøkken


Hellimt heltre stavparkett av eik eik.

Ny terasse og ny ferdigplen.

Utvendig opparbeidelse med ny ferdigplen og ny terasse.


Juli 2009 Kroken 10 i Stavanger Prosjekt: Drenering av kjeller til enebolig

Oppgraving langs grunnmur.

Beskrivelse: Etablering av ny drenering, takvannssystem, utvendig isolering, grunnmurspapp og oppfylling med d singel. i l St Støp av ny kj kjellertrapp ll t og riving av eksisterende betongterasse og mur. Forberedende arbeider for senere utgraving av kjeller og senking av kj ll kjellergulv l og grunnmur. Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og gjennomføring j f i av alle ll arbeidene. b id

Singel og drensrør


Drenering Kroken 10 i Stavanger Grunnmurspapp og utlegg av singelpute.

Ny sandfangskum for drenering og takvann.

Ferdig drenert rundt hus, alt klart for opparbeiding av plen og uteareal.


Jan - Juni 2010 Brattliveien 11 i Stavanger Riving av eksisterende tak og første etg.

Prosjekt: Total ombygging av enebolig på 360 m2. Nøkkelferdig overlevering Beskrivelse: Ombygging av eksisterende enebolig fra 1960. Riving av gammelt tak og første etasje. Påb Påbygging i av 2 nye etasjer t j samtt totalrehabilitering av kjelleretasje. 4 nye våtrom/baderom. Totalleveranse med overlevering av nøkkelferdig kk lf di prosjekt. j kt Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og gjennomføring j f i av alle ll arbeidene. b id

Nytt reisverk og ny takkonstruksjon j ferdig montert.


Brattliveien 11 i Stavanger

Ferdig utvendig. Royalimregnert kledning

Undertak og vindtetting ferdig + takvinduer

Komplett kj kk kjøkken leveranse .

Membran og flisarbeider.

Ferdig innvendig. Nye glasspĂĽbygg. Supermattlakket eikeparkett.


April 2010 Smaragdbakken i Stavanger Tilbygg med kjeller. Betongarb.

Prosjekt: j Total ombygging ygg g av enebolig g på 240 m2. Beskrivelse: Rehabilitering, ombygging og g nytt y tilbygg ygg til eksisterende enebolig g fra 1960. Komplett ombygging utvendig og innvendig. Nye baderom, kjøkken. Plassbygde design trapper innvendig. Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og gjennomføring av alle arbeidene.

Plattformgulv og luftet tak for utvendig g terasse.


Smaragdbakken i Stavanger

Ferdig takstein

Glassert takstein p책 tak

Utv bet arbeider. b id

Innv maler og tapet arbeider.

Nye fasadeglass.


Sept 2010 Bolig Hogstad Grunn og fundamentering

Prosjekt: Nybygg av 160 m2 bolig. Komplett nøkkelferdig leveranse. Beskrivelse: Riving av eksisterende bolig fra 1950. Grunn- og betongarbeider for ny bolig. Bygging av ny bolig med kj ll 1 kjeller, 1. etg t og lloft. ft Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og gjennomføring j f i av alle ll arbeidene. b id

Grunnmur og plattform-gulv ferdig. g


Hogstad i Sandnes Tett tak og vindtetting

Reisverk

Utvendig 2 løps pipe. Utvendig kledning av sibirsk lerk og tak av royalimpregnert plank.


Hogstad i Sandnes

Selve hytten er ferdig og overlevert. Start våren 2011 med utførelse av støttemurer, terrasser og g hagearbeid g

Utomhusplan med terrasser, støttemurer og trapper. Utfordrende tomt som ligger i en bratt skråning.

Bygging ygg g av a 35 m2 terrasse e asse i impregnert p eg e bje bjelkelag. e ag Gulv og rekkverk av royalimpregnert materiale. Forskaling, armering og støp av terrengtrapp og terrasedekke i betong på nederste nivå.


Hogstad i Sandnes

Pübegynt utomhusarbeider med terrasser av betong, støttemur og trapper.

Terrasse e asse a av royalimpregnert oya p eg e materiale. ae ae

Støttemur og trapp av betong

Ferdig e d g hus. us


April 2011 Rehabilitering og påbygg. påbygg Stavanger Graving for påbygg og ny garasje

Betongmur mot hage og gulv på grunn for påbygg

Prosjekt: j Rehabilitering g av 230m2 enebolig med nytt påbygg Beskrivelse: Total ombygging av enebolig med påbygg, ny garasje, støttemurer og g utvendige g trapper. pp Drenering rundt hele huset og utvendig tilleggisolering av grunnmur. 2 nye baderom med fliser. Arbeidsoppgaver: ppg Totalentreprenør p med ansvar for prosjektering og gjennomføring av alle arbeidene.

Start utvendige fasadearbeider. Riving g av eksist fasade. Oppbygging av ny fasade med 150mm isolering.


Rehabilitering og påbygg i Stavanger

Nytt påbygg med stående spilekledning av eik. Taktekking med sinkplater.

Utvendig isolering av alle yttervegger og ny stående kledning. Nye vinduer,

Ferdig isolert og drenert rund eksist hus og påbygg. Isoleringen pusses med 10mm armert fiberpuss fiberpuss.

Betongmur for garasje og støttemur mot parkering


Start utvendig fasade og nye vinduer

2011-2012 Total rehabilitering og innvendig ombygging av vernet bolig fra 1880 Prosjekt: Rehabilitering av 180 m2 bolig i Sandnes fra 1880 Beskrivelse: Vernet bolig. Tett samarbeid med byantikvaren for å briinge biligen tilbake til opprinnelig stil fra 1880. Alle utvendige fasader og vinduer tilbakeføres til opprinnelig stil. Innvendig ombygging til 2 separate leiligheter med flislagte baderom, kjøkken. Parkett på alle gulv. Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med ansvar for prosjektering og gjennomføring av alle arbeidene.

Nye innvendig vegger, gulv og tak.


2011-2012 Enebolig i Sandnes Utgraving av byggegrop

Prosjekt: Nybygg og ombygging av enebolig. Totalt areal 360m2. B ki l Beskrivelse: T t l ombygging Total b i av enebolig med påbygg, ny garasje, støttemurer og utvendige trapper. Boligen bygges i kjerneisolert betong. B li Boligen lleveres med d 2 lleiligheter ili h t i till tillegg til hoveddel. Tot 5 våtrom og 3 kjøkken leveres. Arbeidsoppgaver: Totalentreprenør med d ansvar ffor prosjektering j kt i og gjennomføring av alle arbeidene.

Støp av kjerneisolerte yyttervegger. gg Støp av armert dekke over 1. etg


Enebolig 360 m2 i Sandnes

Ferdig støp og stålglattet betongdekke

Betongarbeider ferdige. Vinduer montert og tett tak.

To etasjer støpt ferdige.

Start innvendige arbeider med gipspuss på vegger.


Vår 2012- høst 2013 Dusavikveien 113 Prosjekt: Bygging av 14 stk nye leiligheter i stavanger. Byggearbeidene f forventes t igangsatt i tt vinteren i t 2012. 2012 Beskrivelse: Areal 1430 m2 boareal, underjordisk garasjeanlegg på 600 m2. B Bygging i av småbåthavn. åbåth B Bygging i av fortau, veier og støttemurer etter krav fra stavanger kommune. Arbeidsoppgaver: A b id T t l t Totalentreprenør ansvar for prosjekteringsledelse, planlegging, gjennomføring, overlevering og salg av leilighetene.

Bekkhus referanse prosjekter  
Bekkhus referanse prosjekter  

referanse prosjekter

Advertisement