Page 1

INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:30

Página 1

Laborals www.ccoo.cat/ensenyament

6 d’abril de 2011

Eleccions sindicals Personal laboral

març 2011


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

6Abril 2011 ELECCIONS SINDICALS PERSONAL LABORAL

10:30

Página 2

On haurem d’anar a votar Els àmbits electorals es constitueixen per circumscripcions provincials, si bé les meses electorals s'ubicaran a la seu dels diferents serveis territorials. Per tant, haurem d'anar a votar al servei territorial de referència del nostre centre de treball.Amb l'excepció de la gent que treballa al Solsonès (Servei Territorial de Catalunya Central), que, com que pertany geogràficament a la província de Lleida, votaran a la mesa de Lleida. CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA: Mesa 1. Servei Territorial de Barcelona. II. Comarques Casp, 15. 08010 Barcelona.Tel.: 93 481 60 00 Mesa 2. Servei Territorial del Vallès Occidental Marquès de Comillas, 65-67. 08202 Sabadell.Tel.: 93 748 44 55

SUMARI

Mesa 3. Servei Territorial del Baix Llobregat Laureà Miró, 328-330. 08980 Sant Feliu de Llobregat.Tel.: 93 685 94 50

2] On haurem d’anar a votar 3] Editorial

Mesa 4. Servei Territorial de la Catalunya Central Carretera de Vic, 175. 08243 Manresa.Tel.: 936 93 05 90 Mesa 5. Servei Territorial del Maresme - Vallès Oriental Santa Rita, 1 (edifici Cafè de Mar). 08301 Mataró.Tel.: 93 693 18 90

4] Balanç 6] Propostes generals 7] Propostes específiques 11] Les funcions del sindicat

Mesa 6. Consorci d'Educació de Barcelona Pl. Urquinaona, 6 (cantonada Roger de Llúria). 08010 Barcelona. Tel.: 93 551 10 00

CIRCUMSCRIPCIÓ DE GIRONA:

D.L. B-6357/97 FRANQUIEIG CONCERTAT NÚM 02/442 ------------------------------------------COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Conxita Mañé Esperança Pallás Josep Miquel Lacasta EDICIÓ I MAQUETACIÓ: Ana Molina IMATGE DE PORTADA La

Page Rosa

IMATGES INTERIORS Antonio

FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE CCOO Via Laietana 16, 4a 08003 Barcelona Tel. 93 481 28 42 Fax: 93 268 42 72 e-mail: enselaborals@ccoo.cat

2

Mesa única. Servei Territorial de Girona Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Oficina d'Atenció Ciutadana) 17002 Girona Tel.: 972 97 50 00 CIRCUMSCRIPCIÓ DE LLEIDA: Mesa única. Servei Territorial de Lleida Pica d'Estats, 2 25006 Lleida Tel.: 973 27 99 99 CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA: Mesa única. Servei Territorial de Tarragona Sant Francesc, 7 43003 Tarragona Tel.: 977 25 14 40

Informa Personal Laboral, març 2011

Cal recordar que: Cada mesa es divideix en dos col·legis, el de tècnics i administratius i el d'especialistes i no qualificats. En el primer hi han de votar els grups A,B, C1 i Administratius, i en el segon, els grups C2, D i E del conveni. El que determina el lloc on cal anar a votar és la ubicació del lloc de treball i no el domicili particular.


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:30

Página 3

Eleccions sindicals

6A

bril 2011

editorial CCOO, un sindicalisme fort i responsable

S

ón molts els reptes que tenim al davant. Primer la gran crisi econòmica, de la qual no som responsables, que han provocat les entitats financeres i el gran capital especulador, però sí que en som els primers damnificats i sembla que se'ns vol convertir en els únics pagadors.Així mateix s'aprofita l'estat de crisi per retallar d'una manera important aquells aspectes més rellevants que conformen el que coneixem com a "estat del benestar", és a dir, reduir les prestacions socials: sanitat, ensenyament, seguretat social, etc.També la desregulació del mercat de treball, fent-lo cada dia més precari. Per frenar tot això i avançar cap a un futur millor ens cal un sindicalisme fort i responsable: el sindicalisme de CCOO. Un sindicat de classe compromès en la defensa de tots els treballadors i treballadores. La nostra història de lluita ens avala. Tenim un gran patrimoni, que és la nostra afiliació, a més dels nostres simpatitzants i del conjunt dels treballadors i treballadores que confien en nosaltres. Avui, CCOO és l'organització obrera que assumeix la tasca de ser el referent, tant de la lluita per protegir el món del treball davant la voracitat de l'economia neoliberal, com d'encapçalar les negociacions per avançar davant de les empreses i de l'Administració. Per tot això necessitem el teu suport. El de tothom! CCOO estem amb tu. Cal que tu estiguis amb CCOO. Fes-nos més forts. En aquestes pàgines fem un petit repàs de les coses que durant els darrers quatre anys hem anat guanyant, moltes de les quals formaven part del nostre programa electoral de les passades eleccions. No podem obviar, però, que darrerament hem sofert una forta agressió en forma de retallada de drets i salaris amb incompliments molt greus del conveni i dels acords signats. També presentem les nostres propostes de treball per als propers quatre anys, amb l'objectiu central de recuperar el que ens han pres i caminar cap a noves millores. Des de la voluntat decidida i la lluita constant. Per millorar condicions, donem-nos força El 6 d’abril arriba el moment de les eleccions sindicals del personal laboral del Departament d'Ensenyament. Aquest és un acte important. Hem de decidir quins seran els nostres representants davant de l'Administració. Vivim moments difícils pel que fa a la defensa dels nostres drets com a treballadors i treballadores, i és imprescindible que demostrem la nostra força anant a votar els companys i companyes que es presenten per ser els nostres delegats i delegades. D'aquesta manera tindran més capacitat per respondre als reptes de treballar per millorar les nostres condicions laborals.

Informa Personal Laboral, març 2011

3


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:30

Página 4

6Abril 2011

Balanç La cara i la creu de quatre anys de treball Aquest ha estat un període de grans dificultats. Ja des de l'inici es va fer molt difícil qualsevol negociació amb l'Administració, tant amb el Departament d'Educació (ara d'Ensenyament) com en l'àmbit de la Funció Pública. Primerament per la qüestió, que recordareu, de la manca d'un acord de finançament autonòmic que, deien, mantenia les finances de la Generalitat en situació d'ofec. Malgrat les dificultats, hem tirat endavant molts dels objectius que ens vam proposar per a aquest període.

La cara. Alguns objectius i acords assolits

4

D

Acords retributius que ens permetien mantenir i millorar el poder adquisitiu.A l'any 2007 el 3,55%, al 2008 el 4,5%, al 2009 el 3% i al 2010 el 0,3%.

D

Millores pel que fa a permisos i llicències.

D

S'ha fet efectiu de manera satisfactòria l'acord d'integració en el programa FIAP dels monitors de les cases d'oficis. Acord que vam impulsar i signar CCOO.

D

S'ha aconseguit la convocatòria de concurs de canvi de destinació de les TEIS, previ a l'oferta d'ocupació que ha de consolidar aquests llocs de treball.

D

S'ha estabilitzat la situació laboral del professorat de religió.

D

Hem consolidat la mobilitat funcional provisional, que permet millorar la ubicació del personal.

D

Hem impulsat una àmplia convocatòria d'oferta pública per a les llars d'infants.

D

S'ha guanyat el reconeixement econòmic de la tasca de les cuineres.

D

S'ha aconseguit el reconeixement de l'antiguitat de les educadores de llars d'infants com a mèrit a efectes de les convocatòries d'oposicions de personal funcionari docent.

D

Hem signat un acord que reconeix la polivalència del treball del personal de manteniment dels Serveis Centrals.

D

També s'ha aconseguit la recuperació de les vacances d'estiu en cas d'IT.

Informa Personal Laboral, març 2011

Es mereix un especial comentari el treball realitzat entorn de la Llei d'educació de Catalunya. La LEC, com tots i totes sabem, va comportar profunds desacords amb el Departament i el que era el seu Conseller, desacords que compartim amb la resta de la comunitat educativa. No obstant això, des de la perspectiva del personal laboral, vam centrar els nostres esforços en el fet d'aconseguir que en la Llei hi hagués una presència positiva del personal laboral que treballa als centres, ja que en l'esborrany inicial "no existíem". Efectivament, una vegada aprovada la Llei, constatem que aquesta presència hi és. De manera tímida, no pas com nosaltres hauríem volgut, però no dubtem a afirmar que, sense la nostra feina sindical, aquesta presència no hi seria.


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:30

Página 5

Eleccions sindicals

6A

bril 2011

La creu. La crisi, retallades de drets socials i laborals

CONVENI

Efectivament, la crisi econòmica va ser l'argumentació que es va utilitzar per a incomplir acords importants, com el desplegament de les TEIS a tots els centres i la contractació d'auxiliars d'educació especial que s'havien pactat. Però això només era el començament.El fort de la crisi i de les retallades s'inicia al mes de maig amb el pla d'ajust pressupostari de la Generalitat, que vulnera tots els acords sindicals i, en el nostre cas, el conveni, amb les mesures que ja coneixem de retallada salarial a tot el personal del sector públic en un 5% dels sous del 2010, i la congelació salarial per al 2011. Així mateix es congelen les pensions. A partir d'aquí es decreten retallades pel que fa a personal amb la finalitat de reduir la plantilla d'empleats públics en un percentatge notable. Aquestes retallades tenen una especial incidència en els centres, ja que no se substitueix el personal que està de baixa per malaltia ni es cobreixen les vacants produïdes per jubilacions, excedències, etc. A un nivell més general, sense que hi hagi cap acord a la Mesa social, s'imposa des del Govern de l'Estat una reforma laboral marcadament regressiva que abarateix l'acomiadament i n'amplia les causes, dóna més poder a les empreses i fa més dèbil la negociació col·lectiva. A més, s'aproven unes mesures d'ajustament econòmic que són socialment injustes i, des del punt de vista de la creació d'ocupació, inútils. Tot això va motivar, com bé sabeu, la convocatòria de la vaga general del 29-S, que va tenir una important repercussió. Hem hagut de fer front a un intent important de laminar el sistema públic de pensions. Vam aconseguir forçar un acord fruit de la vaga general i de la pressió sindical exercida en diferents nivells. L'acord, que no pot evitar un cert reajustament de les pensions, que en alguns casos és necessari, consolida l'actual sistema de pensions enfront dels sectors, certament poderosos, que les voldrien gestionar des de la privatització.

Dins el període que ara comencem, en un moment o altre, caldrà denunciar l'actual conveni i procedir a la negociació del que hauria de ser el VIIè Conveni Únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Aquest serà sens dubte un moment important, i caldrà que hi siguem presents amb tota la força i l'experiència negociadora de CCOO. Actualment el conveni es troba prorrogat per tercer any consecutiu com a conseqüència de la gran crisi i de l'ambient general de fortes retallades, que ens han fet creure que no era aconsellable obrir una negociació sense horitzó de millores. Tenint en compte, a més, que alguns pretenen eliminar la ultraactivitat dels convenis; això vol dir que a cada negociació es parteixi de zero, al marge del que ja està guanyat. Aquesta situació de pròrroga s'haurà de superar i haurem de tenir el poder suficient per entrar en una negociació de la qual dependrà en gran part la recuperació del que ens han retallat i les millores que ens impulsin cap a unes condicions laborals cada vegada més satisfactòries.

Cap al VIIè Conveni Únic

Els representants sindicals fan un gran esforç de solidaritat i de compromís. No els deixis sols. No t'arronsis. Participa en les eleccions.

Informa Personal Laboral, març 2011

5


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:30

Página 6

6A

bril 2011

Propostes generals. Recuperar per avançar No hi ha dubte que les propostes de treball per als propers anys han de passar necessàriament per recuperar tots els drets que se'ns han retallat. Dins d'aquest marc, hi hem de situar la Iniciativa Legislativa Popular que estem duent a terme amb la finalitat de resituar en el debat parlamentari els aspectes més agressius de la reforma laboral, amb la voluntat de transformarlos positivament. Així mateix des de CCOO hem interposat un conflicte col·lectiu per incompliment del conveni i altres mesures legals. També comptem amb la força de les mobilitzacions i la capacitat de resposta del món del treball.A més de recuperar, hem d'avançar per consolidar les propostes que formen part del nostre ideari sindical, encara que per la dificultat del moment i la complexitat del tema puguin tenir una trajectòria més llarga. RETRIBUCIONS D Recuperació del 5% que se'ns ha retallat i també de tot el poder adquisitiu perdut amb la congelació salarial de 2011. D

Clàusula de revisió salarial d'acord amb l'IPC català.

D

Complement vinculat a la promoció professional.

D

Millora de les prestacions del FAS amb percepció immediata dels ajuts.

JORNADA D Racionalitzar la jornada i l'horari del personal laboral adscrit als centres docents. D

Reducció de les hores d'atenció directa a tots els professionals que treballen amb alumnat.

D

Reduccions de la jornada amb les retribucions íntegres per motius de salut del mateix treballador.

D

Reducció de dues hores lectives a partir dels 55 anys.

PERMISOS I LLICÈNCIES Reducció de jornada per cura de fill o filla fins que la criatura compleixi els 12 anys, tal com es recull a l'EBEP.

D

D

Permís de lactància amb possible compactació fins que el nadó tingui 12 mesos, tal com es recull a l'EBEP.

D

Ampliació del permís de maternitat fins a 20 setmanes.

D

Allargar fins a tres anys la possibilitat de reserva de lloc de treball per excedència per cura d'un familiar.

JUBILACIONS D Mantenir la jubilació parcial en el conveni.

6

D

Incrementar els premis de jubilació voluntària de conveni.

D

Ampliació de l'ajut de jubilació del FAS a les persones que s'acullen a la jubilació voluntària de conveni.

Informa Personal Laboral, març 2011

SALUT LABORAL Més prevenció, per treballar en millors condicions.

D D

Dret a exercir el càrrec de coordinació de riscos laborals amb la retribució corresponent.

D

Polítiques de prevenció dels riscos psicosocials, promovent millores en l'organització del treball.

D

Estudi i implantació de mesures i mobiliari per prevenir els riscos ergonòmics, especialment a les aules d'infantil, educació especial i llars d'infants.

D

Formació en salut laboral als treballadors/res.

D

Aplicació de l'art. 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals, pel que fa a l'adaptació del lloc de treball per motius de salut.

D

Reduccions de la jornada amb les retribucions íntegres per motius de salut del mateix treballador.

FORMACIÓ Dret a participar en la formació amb finalitat de promoció personal i laboral.

D D

60 hores de formació en horari laboral.

D

Dret a la formació de tot el personal, al marge del tipus de contractació.

D

Accés a llicències retribuïdes per realitzar estudis.

ALTRES MILLORES Renovar i fer més àgil i eficaç la borsa de treball.

D D

Concurs de canvi de destinació per a tots els grups cada 2 anys.

D

Reconeixement de triennis per al personal temporal amb antiguitat acumulada independentment de la categoria.

D

Reconeixement de tota l'antiguitat acumulada encara que hi hagi interrupcions contractuals superiors a 20 dies.

D

Substitucions des del primer dia de baixa.


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:31

Página 7

Eleccions sindicals

6A

bril 2011

Propostes específiques Llars d’infants del Departament d’Ensenyament El canvi de Govern ens situa en un nou escenari, ja que, en el moment d'escriure aquestes línies, no som coneixedors, encara, de quines seran les intencions de la conselleria respecte del cicle 0-3, i més concretament de les Llars d'Infants del Departament. Totes i tots recordem vivament els episodis que vam viure amb l'intent de municipalització del sector. És per això que estarem amatents a l'evolució de la nova conselleria. En un altre àmbit, i tal com ho hem fet al llarg d'aquest període, participarem com a CCOO en tots aquells fòrums i meses on es debatin i es gestionin temes referents a l'educació infantil de zero a tres anys, tant en els òrgans de decisió i de negociació de l'Administració, com en aquells que, sense ser decisoris, tenen una especial rellevància, com el Consell Escolar de Catalunya, els consells escolars municipals, etc. L'actualitat més recent de les llars s'ha vist marcada per la crisi econòmica i els diferents acords de Govern, resolucions, etc., que han impossibilitat la reposició de vacants i han dificultat la cobertura de substitucions, creant situacions de gravetat, tant per a les treballadores i treballadors com per als infants. Així mateix, aquesta situació ha provocat la contractació d'empreses externes per cobrir determinats llocs de treball com a element que permet reduir despeses, però que podria comportar un pas cap a la privatització. Des de CCOO, ens hi oposem radicalment. Com a conseqüència dels canvis en el calendari escolar que va imposar l'anterior Conseller, vam pactar, des del Comitè Intercentres, un calendari que unificava l'activitat de les llars d'infants amb la resta d'escoles d'infantil i primària, pel que fa a l'obertura i el tancament de curs. A aquest acord s'hi va arribar com a l'única solució possible per tal de compensar l'increment de dies amb atenció directa als alumnes. En els propers quatre anys, no renunciem a seguir posant sobre la mesa de negociació, les nostres reivindicacions.

Propostes D

Reconeixement del caràcter docent del personal educador, amb el conseqüent complement econòmic.

D

Actualització del complement de direcció.

D

Actualització del complement econòmic de les cuineres.

D

La defensa i la millora de les condicions de treball, tant de les netejadores - ajudants de cuina, com dels oficials de manteniment.

D

Completar el nombre de personal de suport del migdia, assolint la ràtio d'una persona per aula.

D

Exigir una qualificació adequada per al personal de suport.

D

La creació de la figura de coordinador de riscos laborals, amb el corresponent reconeixement econòmic.

D

La creació d'un equip directiu: suport a la direcció del centre amb la complementació econòmica pertinent.

D

Aplicació de l'art. 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals, pel que fa a l'adaptació del lloc de treball per motius de salut.

D

Reduccions de la jornada amb les retribucions íntegres per motius de salut del mateix treballador.

D

Reducció de dues hores lectives a partir dels 55 anys.

Informa Personal Laboral, març 2011

7


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:31

Página 8

6A

bril 2011

Personal de neteja dels IES i de serveis en general Dins del col·lectiu dels serveis generals, hi trobem personal molt divers, adscrit a diferents categories com: personal de cuina del CET, neteja, oficials de manteniment, especialistes d'oficis, vaquers i agraris i tot un col·lectiu de persones, les categories de les quals se situen majoritàriament en els grups D i E del Conveni. Essent aquest un col·lectiu singular per la quantitat de categories i especificitats laborals, us presentem un recull de les demandes que ens comprometem a presentar i defensar en els diversos àmbits de negociació, sense oblidar per la seva importància els temes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball. D Defensa de les condicions de treball i dels drets adquirits. D

Oferta formativa àmplia en horari laboral, que permeti la promoció professional.

D

Reconeixement de les tasques dels oficials de 1a com a especialistes d'oficis, atenent la polivalència del treball d'aquest personal en el CET.

D

Reordenació dels grups de conveni potenciant la desaparició del grup E i traslladant personal com les netejadores dels IES i personal ajudant de serveis generals del CET al grup D.

D

Promoure una oferta pública per consolidar els llocs del personal de cuina del CET.

D

Aplicació de l'art. 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals, pel que fa a l'adaptació del lloc de treball per motius de salut.

D

Reduccions de la jornada amb les retribucions íntegres per motius de salut del mateix treballador.

D

Reconeixement dels complements de penositat, perillositat i toxicitat per al personal vaquer i agrari.

D

Requalificació del col·lectiu vaquer i agrari.

Personal Laboral amb tasques educatives en centres públics Pel que fa a aquest personal, hi ha hagut un lleuger augment de dotacions sense arribar a la quantitat que preveien els acords, tant pel que fa a les TEIS, que havien de créixer fins a assolir una dotació per cada P3, com pel que fa a l'increment previst d'Auxiliars d'Educació Especial. Hem treballat per aconseguir que formin part de l'equip educatiu del centre i que tinguin, per tant, el mateix tracte i els mateixos drets i deures, respectant les lògiques diferències de titulació i règim jurídic d'aplicació. 1. TÈCNICS I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL D Un cop efectuat el canvi de destinació com a fase prèvia, cal iniciar el procés d'oferta pública. D

A partir de la creació de la mesa tècnica, revisar les funcions i els horaris.

D

Insistir en la implementació de la figura de TEI a tots els P3.

D

Tal com preveu l'EBEP i la normativa europea pel que fa a titulacions, reclamar la incorporació al grup B de conveni.

2. TÈCNICS I TÈCNIQUES EN INTEGRACIÓ SOCIAL La presència d'aquests professionals en els centres és, avui per avui, i en determinades zones, imprescindible. No es pot acceptar que cap crisi econòmica condicioni la integració social de les persones en risc d'exclusió. D Les nostres propostes de treball passen per tenir una bona informació de l'evolució dels diferents programes gestionats amb fons europeus. Així com una informació precisa de la gestió dels PAC (programes d'autonomia de centre), a través dels quals es justifica la presència de la figura de l'integrador/a. D

Donar estabilitat contractual als treballadors i treballadores. Cal superar l'adscripció d'aquest personal a programes gestionats amb fons europeus, i que passin a formar part de la plantilla estable del Departament.

3.TUTORS I TUTORES DE RESIDÈNCIA D Formació específica per aquest col·lectiu D

8

Informa Personal Laboral, març 2011

Promoure una oferta pública per consolidar els llocs de treball dels tutors de residència del CET.


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:31

Página 9

Eleccions sindicals

6A

bril 2011

Personal Laboral amb tasques educatives en centres públics 4. PROGRAMA FIAP Programa de qualificació professional inicial El programa TxF, avui FIAP, ha comptat amb el suport de CCOO a tots els nivells. S'han aconseguit bona part dels objectius proposats. Hem aconseguit la millora de les condicions laborals dels formadors i monitors d'ofici. 1. Millora en les relacions amb el centre, passant a ser part integrant de l'equip. 2. Reconeixement dels complements de productivitat i triennis a partir de la signatura del conveni (en el cas dels monitors). 3. Reconeixement amb efectes retroactius de l'antiguitat a efectes de llista i triennis corresponents (en el cas dels docents). Davant el futur marcat per la crisi i les retallades econòmiques, cal garantit les millors condicions laborals i un major reconeixement de les tasques. 5. PERSONAL D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS Aquest col·lectiu presta serveis tant en centres d'educació especial com en escoles, instituts i serveis educatius. En els darrers temps ha anat sumant despropòsits, per part de l'Administració. D La implantació de les USEE sense criteris ni normativa específica. D

D

L’aposta política per la inclusió educativa i el full de ruta marcat amb la patronal privada, sense tenir en compte la representació dels treballadors i treballadores dels centres públics. La manca de criteris pedagògics i sanitaris per distingir entre els drets educatius de l'alumnat i les necessitats de tipus sanitari d'aquests.

La disbauxa d'estar subjectes a les disposicions de tres direccions generals. Aquests són factors que han impedit avançar en la racionalització de funcions, jornada, calendari i horari, reconeixement de complements, etc.

D

Des de CCOO, proposem AUXILIARS D'EDUCACIÓ ESPECIAL D Racionalització de funcions i horaris. D

Concreció de ràtios.

D

Atenció a un sol centre.

D

Accés a la mateixa formació que la resta de personal del centre.

D

Treballar per reconvertir el col·lectiu en personal educador per tal que s'ajustin les tasques realitzades a la categoria i al sou.

FISIOTERAPEUTES AUDIOPROTESISTES TREBALLADORS/RES SOCIALS D Concreció de ràtios.

-

D

Racionalització del territori atès pel servei educatiu que correspongui.

D

Complement que equipari les retribucions a les retribucions bàsiques del personal docent.

D

Dotació d'audioprotesistes a tots els CREDA en nombre adequat a la població escolar a atendre.

D

Cobrament dels costos reals dels desplaçaments al mes següent de la seva justificació.

D

Increment de fisioterapeutes en nombre adequat a la població escolar a atendre.

D

Actualització del complement singular de Serveis Educatius i/o itinerància.

EDUCADORS I EDUCADORES D'EDUCACIÓ ESPECIAL D Tal com preveu l'EBEP i la normativa europea pel que fa a titulacions, reclamar la incorporació al grup B de conveni. D Revisió de funcions i horaris. D Concreció de ràtios. D Atenció a un sol centre. D Reclamar a l'Administració la necessitat de creació d'una titulació de grau superior específica per a aquesta categoria. D Treballar per l'accés a una qualificació professional en funció del seu itinerari formatiu i d'experiència laboral.

Informa Personal Laboral, març 2011

9


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:31

Página 10

6A

bril 2011

Personal docent laboral

Al marge del professorat de religió, que té unes característiques peculiars, hi ha també el col·lectiu de professorat amb contractació laboral, que es troba en unes condicions de treball discriminatòries respecte del professorat funcionari. El grup de professorat més nombrós és el de música i dansa del CEPSA "Oriol Martorell". Aquests professionals van començar la seva tasca, ja fa alguns anys, en unes condicions de gran precarietat, que han anat millorant fruit de les continuades reivindicacions que des de CCOO hem recolzat. Sempre ens ha sorprès que el Departament sembli donar a aquest professorat i a la matèria que imparteixen -música i dansa- un tractament de marginalitat. Els altres grups de docents amb contractació laboral no es troben pas en millor situació. Es tracta dels antics professors de català del SEDEC, un grup de professorat de les escoles oficials d'idiomes i també alguns professionals de la formació professional, de l'educació de persones adultes i d'educació especial. Per a tots ells reclamem, i exigim: D Unes retribucions no inferiors a les dels docents funcionaris en còmput anual, inclosos els sexennis. D D

Presència en els claustres amb veu i vot.

D

Reconeixement de l'antiguitat a efectes de la valoració de mèrits com a treballadors docents del Departament per a convocatòries d'oposicions i altres situacions.

D D

10

Facilitar l'accés a tots els càrrecs en igualtat de condicions amb el personal funcionari.

Facilitar els trasllats als col·lectius en procés d'extinció. Modificar la categoria que apareix en les nòmines i allà on diu "tècnic de gestió" ha de dir "professor/professora".

Informa Personal Laboral, març 2011

PROFESSORAT DE RELIGIÓ No hi ha dubte que aquest col·lectiu ha millorat de manera important les seves condicions de treball, que eren molt precàries, amb la intervenció decisiva de CCOO en els acords signats amb el Departament i amb la Funció Pública en l'àmbit de la negociació del conveni. Si fem un repàs de les propostes de millora que fèiem en les anteriors eleccions, veurem que se n'han aconseguit d'importants com, per exemple, la consolidació dels triennis i l'accés als sexennis. Encara queden, però, alguns reptes pendents. Com a treballadors i treballadores laborals que són, han de consolidar definitivament la seva situació amb plenitud de drets i deixar d'estar mediatitzats per les autoritats eclesiàstiques, i que l'Administració, que és qui els contracta, assumeixi totes les responsabilitats. Aquest col·lectiu, que compta amb mestres de primària i secundària i una diversitat de sensibilitats notable, sap que pot comptar amb CCOO per treballar cap a aquests objectius. Proposem que: D Es faci una convocatòria pública d'accés a una contractació indefinida d'acord amb el conveni únic. D

Es faci una oferta formativa específica per part del Departament.

D

Millora dels contractes tant pel que fa al tipus de jornada com al nombre de destinacions.

D

Se'ls apliqui el mateix règim de substitucions que a la resta del personal docent, de manera pública i transparent.

D

Exigim la creació d'una borsa de treball.

D

Es puguin ostentar càrrecs en igualtat de condicions amb el personal docent funcionari.


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:32

Página 11

Eleccions sindicals

6A

bril 2011

Les funcions del Sindicat La Federació d'Ensenyament de CCOO és l'instrument que ens permet intervenir de forma organitzada i continuada en: D La defensa i la millora dels nostres drets laborals i socials. D

La negociació col·lectiva de les nostres condicions de treball.

D

La resolució dels problemes concrets.

D

L'assessorament en relació amb les nostres situacions laborals.

D

La formació permanent.

D

L'elaboració d'alternatives educatives.

D

La mobilització, sempre que sigui necessària.

El model sindical de les CCOO es basa en: Elaborar propostes amb l'afiliació i el conjunt dels treballadors/es per millorar les condicions laborals i professionals.

D

D

Lluitar i mobilitzar per aconseguir-les.

D

Negociar i aconseguir acords que donin sentit, eficàcia i utilitat a l'acció sindical.

Des de CCOO creiem que s'ha d'acostar l'acció sindical als centres de treball, per tal que el conjunt de treballadors i treballadores puguin tenir un accés més proper als seus delegats i delegades i poder garantir una intervenció ràpida i decidida en la resolució dels problemes quotidians. És per això que treballem per la constitució d'un comitè d'empresa per a cada Servei Territorial.

Per poder fer tot això ens cal la teva força, la teva participació i el teu vot en les eleccions sindicals perquè tinguem, els delegats i delegades, la representativitat suficient per recuperar tot allò que darrerament ens han pres i per aconseguir millores en les nostres condicions de treball i en l'educació del nostre país.

Informa Personal Laboral, març 2011

11


INFORMA_EESS_LABORALS.qxd

28/02/2011

10:33

Pรกgina 12

Profile for webense CCOO

EESS Personal laboral  

EESS Personal laboral

EESS Personal laboral  

EESS Personal laboral

Profile for webense
Advertisement