Page 1

InfoB

ages erguedà

Informació sindical de la Federació d’Ensenyament de CCOO a la teva comarca

3 de febrer de 2011 CANDIDATS DEL BAGES

ANGEL BENITO

ANTONI MADUEÑO

MONTSE PERRAMON

www.sindicat.cat www.ccoo.cat/ensenyament

MONOGRÀFIC ELECCIONS SINDICALS

3

CANDIDATURA DE LA CATALUNYA CENTRAL ANGEL BENITO BENITA BAGES - ROSA RECIO MUÑIZ OSONA - GLORIA FIGOLS MARTIN BERGUEDÀ ANTONI MADUEÑO RANCHAL BAGES - MARCEL MATEU PIJOAN ANOIA - Mª DOLORS MORERA AYZA OSONA - Mª ANGELS ARMENGOU BARALDES BERGUEDÀ - JOSE MANUEL NAVARRO JACINTO ANOIA MONTSERRAT PERRAMON AUGE BAGES - JOAN GALLEGO ROBERT OSONA - JOSEP OLLER VILA BERGUEDÀ - ANGELS DIAZ MUÑOZ ANOIA - DOLORS CANALS CAMPRUBI BAGES - CARME RUBIO LARRAMONA OSONA - JOSEP MARIA UTGES FONTDEVILA BERGUEDA - Mª TERESA TORRES ROSELL ANOIA - MARTA FERRER PERAL BAGES - JOSEP BAS PORTET OSONA - MONTSERRAT DE FERRER FIGOLS BERGUEDA - CARLES HERVAS CASTILLO ANOIA - CARME PICANYOL SALA BAGES - ANNA COO MARIN OSONA - Mª MERCE CALONGE COLOMINA BERGUEDÀ - Mª J. SUSANA BENEDI GARCIA ANOIA MONTSERRAT ANGULO CABALLERO BAGES - MONTSERRAT LAHOZ ROVIRA OSONA - Mª EUGENIA PENELLA LOPEZ BERGUEDÀ - JOSEP MINGUET FALGUERA ANOIA - PEDRO ALBINO HERNANDEZ BAGES - EULALIA BAQUER MIRO OSONA - CARME BLANES TORT ANOIA - JOAN BAPTISTA COSTA I BLAZQUEZ BAGES - IMMA DOMENECH SUBIRANAS OSONA - ANGEL PEÑALVER CEREZO ANOIA - JOSEP TORT LAVILLA BAGES - SONIA ROMERO MORENO OSONA - JORDI SARLE MARFULL ANOIA - JOSE MARIA FEREZ FERNANDEZ BAGES - LAURA LOPEZ PEREZ OSONA - Mª JOSE MARTINEZ MAYORDOMO ANOIA MOISES ANGUERA I ATSET BAGES - JOAQUIM JORNET I RIBERA OSONA - ARMAND VILA VIDAL ANOIA JOSEP BOBER I CAMPRUBI BAGES - CLARA GUINDULAIN RIFA OSONA - PASQUAL MASSANA GIBERT BAGES - ANNA VILAREGUT MATAVACAS OSONA - Mª ANGELS BENITO BENITA BAGES - MIREIA ABAD BRILLAS OSONA - SOFIA DE LA DUEÑA MARSELLA BAGES - MONTSERRAT ALBAREDA FORMATJE OSONA - LOURDES SALVADOR FLORES BAGES - DAVID CIDONCHA MINAYA OSONA - ALFONS GARCIA BURGAS BAGES - CELIA BEA ANDREU OSONA - JOSEP MANEL FERNANDEZ HIERRO BAGES CONCEPCIO CASALS SOLER OSONA - NURIA PUERTOLAS I CARASUSAN BAGES - ALEXIS CASTRO GOMEZ OSONA - Mª ANGELS GORDILLO LUPION BAGES - MARIA DOT PADROS OSONA MONTSERRAT SANMARTI SIMON BAGES - Mª DOLORS FERNANDEZ VIÑALS OSONA - LLUIS MONTEIS CATOT OSONA - JUDIT PUIG BARRAL OSONA - JOAN PEDRON CASTEL OSONA - MONTSERRAT SABIDO CERON OSONA - Mª DOLORS VALL PERELLO OSONA JOSEP MOLINS ANTOLIN SOLSONÈS - ELENA CAMARASA PALLISO SOLSONÈS MANEL ARIZA BOSCH SOLSONÈS - TRINITAT ESTANY XIXONS SOLSONÈS

ELECCIONS SINDICALS CATALUNYA CENTRAL Hem creat un bloc on trobaràs informació sobre les nostres propostes, la nostra candidatura i altres temes d’interès sobre les Eleccions Sindicals a la Catalunya Central. MARTA FERRER

InfoBages/Berguedà

http://ccoocatcentral.blogspot.com/ Monogràfic EESS

1


LES NOSTRES PROPOSTES PROPOSTES

CARME PICANYOL

MONTSERRAT ANGULO

PEDRO ALBINO

JOAN BAPTISTA COSTA

1. Retribucions. Recuperar el poder adquisitiu dels salaris. No ha de pagar la crisi qui no l’ha provocat. 2. Jubilacions. Consolidar la jubilació voluntària als 60 i regular la jubilació parcial. Lluitar contra la jubilació als 67. 3. Salut laboral. Treballar en condicions saludables no és cap favor, és un dret que cal exigir. 4. Reconeixement i consideració social del professorat. Constatar que el professorat no és el problema és la solució. 5. Jornada i calendari. Fer possibles altres calendaris i jornades més racionals: intensiva, compactació horària i millorar l’organització dels centres. 6. Conciliar la vida laboral i personal. Posar en valor el bon ús del temps per poder dur a terme una acció més equitativa de la nostra vida laboral i personal. 7. Invertir en educació. Ràtios i plantilles. Arribar inicialment al 6% de PIB en educació. Baixar les ràtios començant pel centres amb més diversitat i majors necessitats socials. 8. Apropar la representació sindical als centres de treball per poder respondre de manera més propera i més participativa. 9. La coeducació i els valors. Avançar en l’escola de la coeducació. Contra la discriminació, potenciant la igualtat d’homes i dones i fent de l’educació una eina més contra tota discriminació. 10.L’educació pública, gratuïta, laica, democràtica i catalana. Construir el model educatiu per Catalunya que garanteix la qualitat i la equitat per a tothom.

VOTA A CCOO Perquè quan defensem la qualitat de l’educació i defensem la qualitat de les nostres condicions de treball. PEP TORT

 Perquè estimem la feina d’educar i tenim confiança en l’educació publica i en les professionals als que representem. Perquè estem a prop, assessorant, informant, mobilitzant i utilitzem la lluita per transformar-la en força en negociació i acord.

JOSE MARIA FEREZ

InfoBages/Berguedà

 Perquè ens comprometem a promoure la participació, la consulta i caminar plegats per assolir els objectius plantejats. Monogràfic EESS

2


FEM BALANÇ DE LA FEINA FETA Malgrat la situació actual de retrocés en alguns aspectes, hem de recordar que durant els darrers 10 anys s’han aconseguit nous drets individuals i col·lectius. Els acords de referència i de partida per fer balanç són: ACORDS ACONSEGUITS Protocol de negociació, 22 de maig de 2000 Dotació de PAS a tots els centres i als serveis educatius en un període de tres cursos escolars (de 2000-2001 a 2002-2003). Acord de 21 de novembre de 2001 sobre condicions de treball A partir d’aquest acord, entre d’altres, es va aconseguir: Increment al complement específic general (des de 2002-2004) de 180 euros al mes. Increment de 12, 18, 24 i 36 euros/mes per al primer, segon, tercer i quart sexenni. Cobrament del complement de tutoria a l’ESO. Increment dels complements de càrrecs unipersonals i de coordinació. Increment de les gratificacions complementàries per jubilacions voluntàries (LOGSE). Reducció de 1/2 jornada per interès particular. Substitucions cobertes des del primer dia a primària i a secundària, sempre que la baixa fos de catorze dies o més. Nomenament dels i les coordinadores de prevenció de riscos laborals als centres (de forma gradual des del curs 2001-2001 al 2003-2004). Protocol de negociació de 18 d’octubre de 2004 A partir d’aquest protocol, entre d’altres, es va aconseguir: Complement de tutoria a educació infantil, primària, batxillerat, FP, ensenyaments artístics, tutories d’aules d’acollida i responsables de les unitats de suport d’educació especial. Complement als i les coordinadores de l’equip LIC i als professionals de suport LIC. Complement específic per als i les coordinadores de riscos laborals. Acord de 17 de novembre de 2005 sobre condicions de treball Amb aquest acord s’aconsegueixen moltes millores laborals, i només el signa CCOO. Entre altres coses, es va aconseguir: Complements per als i les mestres especialistes de música, educació física, llengua estrangera, educació especial, audició i llenguatge, i per a els i les mestres d’educació infantil i primària que no tinguin tutoria. Complement de tutoria a les persones substitutes que tinguin una substitució igual o superior a tres mesos. Complement per als i les mestres destinats a deficients visuals, centres de recursos de formació de persones adultes i centres de protecció de menors. Complement específic per als coordinadors de cicle i lingüístics. Augment del complement per als equips directius. Increment del complement específic per al personal itinerant. Increment de les gratificacions per jubilacions voluntàries previstes a la LOGSE. Pagament del mes de juliol als i les substitutes que han treballant durant el curs escolar sis mesos o més. Pagament de triennis al personal substitut i interí. Pagament de sexennis al personal substitut i interí. Nomenaments comarcals. Pacte d’estabilitat al professorat interí i substitut fins a l’any 2011.

InfoBages/Berguedà

Monogràfic EESS

CCOO

UGT

SIGNAT PER USTEC CSIF

ASPEPC

 

 3


 Convocatòria d’oposicions; es van aconseguir més de 25.000 places fins a l’any 2011. Reducció de dues hores lectives als i les mestres d’infantil i primària. Reducció de dues hores lectives al professorat amb 55 anys. Increment de tècniques d’educació infantil, amb la finalitat d’arribar a tots els P3 d’educació infantil, d’auxiliars d’educació especial, assessors i assessores LIC, logopedes i fisioterapeutes. Acord d’adults d’11 de maig de 2006 Fixa el càlcul de plantilles i les hores lectives del professorat. Estableix les hores per càrrecs directius i hores de gestió i coordinació a les CFA i AFAs. Acord de millores de secundària, signat el 27/09/2006 S’anuncien les convocatòries de concurs de mèrits per accedir als cossos de catedràtics. S’han ofert unes 4.000 places des de l’any 1997 fins ara. A Catalunya, des de l’any 1991, no s’havia fet cap altra convocatòria de càtedres. Acord de convocatòria de càtedres de 31 d'octubre de 2007 Desenvolupa el punt de càtedres de l'acord de secundària. Tres convocatòries amb un total de 4010 places. Estableix un barem de mèrits per cadascuna de les tres convocatòries. Possibilita l'increment de 10% de les places per cobrir vacants, jubilacions i resoldre recursos de reposició. Negociar una quarta convocatòria al final del procés. Acord de gener de 2007 de la mesa general de negociació sobre els increments retributius La distribució del fons del 0,3% de la massa salarial de 2008 es fa entre els conceptes següents: o Increment de 40 euros al cinquè estadi, amb efectes retroactius des de gener de 2008. o Increment del fons destinat als ajuts a sortides i colònies. o Increment del Fons d’acció social. o Paga extra doble real al desembre de 2009. Any 2010: 14 pagues al 100%. Acord de setembre de 2009 CCOO signa un acord amb el Govern de l’Estat per garantir el manteniment del poder adquisitiu i aturar la congelació salarial dels empleats i empleades públics. És un acord de 3 anys amb clàusula de revisió salarial que garanteix el poder adquisitiu dels salaris dels empleats públics durant el període 2010-2012. Increment salarial 2010 del 0,3%. Negociació dels increments dels anys posteriors en la Comissió de Seguiment de l’acord, amb una clàusula que garanteix que, amb efecte des de l’1 de gener de 2012, es percebrà “l’import corresponent a la desviació entre els increments fixats en els pressupostos i l’increment real d’IPC dels anys 2010 i 2011”. Amb efecte des de l’1 de gener de 2013 s’aplicarà la clàusula corresponent a 2012. Es garanteix la continuïtat de les aportacions als plans de pensions, que en el cas de l’Administració general de l’Estat (caldrà negociar-ho a la resta de comunitats autònomes) serà del 0,3%, 0,5% i 0,7% els propers tres anys.

 Tot aquest darrer acord de setembre de 2009 s’ha incomplert !

InfoBages/Berguedà

Monogràfic EESS

4


LA CRISI. PLA D'AJUST PRESSUPOSTARI. LA VULNERACIÓ DELS ACORDS SINDICALS

MOISES ANGUERA

JOSEP BOBER

PASQUAL MASSANA

ANGELS BENITO

A partir del 12 de maig de 2010, però, comença una nova etapa en referència als nostres drets laborals. Hi ha un abans i un després, marcat concretament per: ● El Pla d’ajust pressupostari (DOGC 5639 de 31/05/2010), que vulnera els acords sindicals; concretament la disposició addicional cinquena explicita el següent: “Suspensió d’acords. Amb efecte des de l’1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquest decret llei i, concretament, les mesures de caràcter econòmic” i imposa, entre d’altres, les mesures següents: • La retallada salarial del personal del sector públic en un 5% de mitjana el 2010 (supera el 7% en secundàra) i congelació salarial el 2011 (quedant afectades de manera molt significativa les 2 pagues extres). Aquesta retallada representa una pèrdua neta entre 900 i 1.800 euros per a cada persona entre juny i desembre de 2010 I entre 1.500 € (mínim, al cos de mestres) i 2.500 € (mínim, al cos de secundària) de la massa salarial 2011 respecte a la del 2009 (a més del 2,7% de l'IPC i pujada de l'IVA) • La congelació de les pensions (excepte les mínimes). • L’eliminació de la jubilació parcial.

CCOO hem presentat un recurs contenciós administratiu en contra de totes aquestes mesures a l’Audiència Nacional que s’ha admès a tràmit el dia 9 de juliol de 2010, i hem convocat la vaga del sector públic del 10 de juny i la vaga general del 29 de setembre. La reducció de la inversió pública en 6.045 milions d’euros entre 2010 i 2011. Aquesta mesura suposa per a l’educació: • Retallada generalitzada de plantilles, a les escoles rurals, als CAEP, als serveis educatius, tot i que augmenta l’alumnat. Actualment hi ha un dèficit de més de 300 professionals. • Contractes escombraria, de fraccions per a substitucions. • Eliminació de les hores de reducció als majors de 55 anys.

CCOO hem presentat un recurs contra la resolució que elimina la reducció de les hores lectives als majors de 55 anys: • SOFIA DE LA DUEÑA

• • • • •

2005: CCOO signa en solitari l’acord de reducció de 2 hores lectives als majors de 55 anys. 2010: el Departament elimina aquesta reducció. CCOO presenta recurs contra la resolució que elimina aquesta reducció i que afecta milers de docents. Disminució d’aules d’acollida. Proposta d’hores extra. Eliminació de les substitucions comarcals. Eliminació d’hores de coordinació als instituts

LOURDES SALVADOR

InfoBages/Berguedà

Monogràfic EESS

5


AMB CCOO ÉS POSSIBLE

ALFONS GARCIA

JOSEP MANEL FERNANDEZ

NURIA PUERTOLAS

Mª ANGELS GORDILLO

MONTSERRAT SANMARTÍ

InfoBages/Berguedà

Monogràfic EESS

6

Info Bages Berguedà  

Butlletí d'informació sindical CCOO

Advertisement