Page 1

KARKAS S.C. 72-003 Wołczkowo, ul. Lipowa 128A Tel. +48 91 3113139 Mail: karkas@karkas.pl Fax +48 91 4316435 www.karkas.pl Tel kom: +48 601731155

SprzedaŜ: Kraków Białystok

tel. kom +48 601 731155, tel/fax 126540992 tel. kom +48 609 957333, tel/fax 856522382


K

R

S

KARKAS S.C. 72-003 Wołczkowo, ul. Lipowa 128A Tel. +48 91 3113139 Fax +48 91 4316435 Mail: karkas@karkas.pl Tel kom: +48 601731155 www.karkas.pl

1. Ceny w ofercie są cenami netto, bez podatku VAT oraz bez kosztów dostawy. 2. AbaŜury o rozmiarach podanych w katalogu mogą być wykonywane z materiałów z aktualnego wzornika tkanin. 3. Ceny kalkulowane są na zapytanie klienta dla podanych ilości i sposobów wykonania abaŜurów.

4. Tylko potwierdzone zamówienie, co do dostępności wyszczególnionych abaŜurów i warunków sprzedaŜy uwaŜa się za wiąŜące.

Sposoby zamocowań abaŜurów

Str 1


AbaŜur gładki typ 23

K

R

S

B H 23.57

A

[cm]

Min

Symbol

A

B

H

Uchwyt

23.14

14

7

10

01

23.16

16

8

11

01

23.18

18

9

11

02/08

23.25

25

9

12,5

02/05

24.27

27

10,5

17

05

23.30

30

9

14,5

03/05

24.31

30

10

13

06

23.32

32

10

16,5

05

25.35

35

10

15

05

23.35

35

11

16

05

24.35

35

14

17

05

23.40

40

12

19

05

25.40

45

12

20,5

05

24.40

40

15

23

05

25.45

45

12

20,5

05

23.45

45

14

20,5

05

23.50

50

15

20

05

24.50

50

20

22

05

26.50

50

20

25

05

25.50

50

28

24

05

23.55

55

15

20,5

05

23.57

57

15

24

05

25.60

60

33,5

29

05

23.60

60

27

34

05

Materiał

zakup

Cena [PLN]

Propozycje tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

Str 2


K

R

S

AbaŜury gładkie typ 02 [cm] Materiał

Min

Cena

zakup

[PLN]

Symbol

A

B

H

Uchwyt

02.20.

20

9

12

02/05/08

9,60

02.25.

25

10

14

02/03/05/08

10,70

02.30

30

17

18,5

05

02.31.

31

18

20

03/05/09

15,40

02.35.

35

16

20

03/05/09

18,90

02.40

40

26

26

03/05/09

23,50

02.41

41

20

27

05

02.45

45

28

29

05

02.47.

47

22

31

03/05/09

02.50

50

32

40

05

02.55.

55

30

30,5

03/05/09

29,90

Ceny na abaŜury z materiałów 330,331,332,334,335,336,337,339,340,341,342

B

H

02.47 02.40

02.20

02.31 02.25

01.15

A

Str 3


[cm]

K Materiał

Min zakup

R

S

Cena [PLN]

Symbol

A

B

H

Uchwyt

01.15

15

6

9

02/08

01.20

20

6

11

02/08

01.22

22

8

12

02/08

01.24

24

6

11

02/08

01.30

30

9

14

05

01.31

31

9

14

02/03/05/08/09

14,20

01.35

35

9

15

03/05/07

17,00

01.40

40

9

16

03/05/07

24.45

45

11

17

07

01.45

45

9

18

03/05/07

01.50

50

9

17

03/05

8,80

11,00

22,60

26,40

B

Ceny na abaŜury wykonane z tkanin 801-899

A 01.31

H

A

AbaŜur gładki typ 08 B Sym.

A [cm]

B [cm]

H [cm]

08.13

13

11

12

02/08

08.15

15

11

16

08

08.16

16

14

15

02

08.17

17

15

16

02

27.18

18

15

18

02

08.18

18

16

17

03

08.20

20

16

20

05

08.25

25

16

17

05

08.27

27

21,5

27,5

05

08.30

30

25,5

25

07

08.33

33

30

33

05

08.37

37

27

42

05

08.40

40

28

29,5

05

08.47

47

38

44

05

08.55

55

45

45

05

Uchwyt

Materiał

Min zakup

Cena [PLN]

08.37.477

411,412

29,90

477,411

46,00

Propozycje innych tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

H

A

Str 4


K

AbaŜur gładki typ 06

R

[cm] Symbol

A

B

H

Uchwyt

06.11

11

7

11

01

06.12

12

8,5

15

08

06.13

13

8

13

08

06.15

15

9

15

02/08

06.16

16

12

15

08

06.17

17

13

15,5

08

06.20

20

9

16

02/08

06.22

22

12

22

08

06.23

23

15

25

05

06.30

30

22

35

05

06.35

35

25

25

05

06.40

40

22

45

05

06.60

60

20

46

05

Min zakup

Materiał

Cena [PLN]

B

H 411,422,424,427

06.23

19,90

A

Propozycje innych tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

[cm] Symbol

A

B

H

Uchwyt

03.20

20

10

15,5

08

07.21

20

12

18

09

03.22

22

12

19

08

03.25

25

11

16

03/05

03.31

31

14

16

03/05

03.35

35

16

20

03/05

03.45

45

20

25

03/05

03.50

50

19

27

03/05

03.55

55

17

28

03/05

Materiał

Min

Cena

zakup

[PLN]

Propozycje tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

B

H

03.45 A

Str 5

S


K

R

S

AbaŜur typ 39 B

[cm] Symbol

A

B

H

Uchwyt

39.18

18

9

13

08

39.20

20

10

13

02/09

39.24

24

12

13,5

03/05

39.30

30

16

16

03/05/08

26.31

31

15

18

05

39.35

35

16

18

05

39.40

40

20

21

05

39.45

45

24

24,5

05

39.50

50

27

28

05

Materiał

Min zakup

Cena [PLN]

H

39.30 A

Propozycje tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

[cm] B

Min

Symbol

A

H

Uchwyt

27.20

20

13

13

05

24.20

20

15

13

02

27.22

22

16

15

05

27.30

30

23

17

05

08.32

32

27

17,5

05

27.34

35

28

20

04

08.38

38

30

33

05

26.40

40

30

20

05

27.45

45

33

32

05

06.45

45

35

18

07

08.45

45

40

30

05

08.65

65

55

45

05

Materiał

zakup

Cena [PLN]

Propozycje tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

B

08.32

H

A

Str 6


K [cm] Symbol

A

B

Min H

Uchwyt

26.12

12

7,5

17,5

08

27.12

12

6

30

08

26.13

13

8

22

08

26.14

14

9

21

02

26.15

15

9,5

23

08

26.16

16

7

23,5

26.17

17

7

45

08

06.19

19

15

29

05

26.20

20

8

28

05

27.21

21

19

30

05

26.21

21

19

40

05

26.22

22

9,5

30

03/05

26.24

24

14

60

05

26.26

26

13

30

05

26.30

30

12,5

26

05/07

26.34

34

21

40

05

06.50

50

21

60

05

Materiał

zakup

R

S

Cena [PLN]

B

08/05

H

26.13 A

Propozycje tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów.

[cm] Symbol

A

B

H

Uchwyt

07.13

13

7

13

09

04.20

20

13

25

05

04.21

21

9

13

05

07.27

27

10

15

05

07.28

28

11

18

03/05

07.31

31

10

20

03/05

04.35

35

10

16

05

07.38

38

11

20

03/05

04.40

40

11

18

05

07.40

40

11

21

05

04.45

45

12

20

05

04.50

50

13

22

05

07.50

50

15

26

05

Materiał

Min

Cena

zakup

[PLN]

B

H

07.28 A

Propozycje tkanin na powyŜsze abaŜury znajdują się we wzorniku materiałów. Str 7


K

R

S

AbaŜur owalny typ 33 [cm]

Min

Symb

AxA'

BxB'

H

Uchwyt

Materiał

33.20

20x12

13x18

13

08

802,839

33.25

25x14

16x9

16

05

802,839

33.30

30x16

20x11

18

05

802,839

33.35

35x20

23x14

20

05

802,839

33.40

40x22

26x16

22

05

802,839

33.45

45x28

39x23

28

05

802,839

33.50

50x28

37x20

27

05

802,839

33.60

60x40

27x17

34

05

802,839

33.68

68x45

30x19

40

05

802,839

zakup

Cena [PLN]

B

H

A

Str 8


AbaŜury owalne [cm] Symb

AxA'

BxB'

H

Uchwyt

Materiał

32.20

20x14

17x12

12

05/08

801,802,839

32.25

25x18

21x13

14

05/08

801,802,839

32.30

30x20

25x16

16

05

801,802,839

32.35

35x26

30x19

18

05

801,802,839

32.40

40x30

33x22

20

05

801,802,839

Min

Cena

zakup

[PLN]

B

H

A

B

H

A [cm]

Min

Symb

AxA'

BxB'

H

Uchwyt

Materiał

70.24

24x16

20x13

17

05

801,802,839

70.35

35x24

24x16

19

05

801,802,839

70.37

37x18,5

33x14,5

27

05

801,802,839

70.38

38x24

23x15

24

05

801,802,839

70.44

44x27

24x15

27

05

801,802,839

70.45

45x31

33x20

35

05

801,802,839

70.46

46x31

35x23

22

05

801,802,839

zakup

Cena [PLN]

Str 9


K

R

S

B

H A

A

A

A Symbol

A[cm]

B[cm]

H[cm]

Uchwyt

Materiał

Min zam

Cena[PLN]

34.15

15

10

13

05

332,341

12,90

34.20

20

12

14

05

332,341

14,90

34.25

25

15

18

05

332,341

16,90

34.30

30

17

21

05

332,341

19,90

34.35

35

19

24

05

332,341

26,40

34.40

40

22

26

05

332,341

32,30

B

B H

A

[cm] Symbol

A

B

A

Min H

Uchwyt

Materiał

zakup

Cena [PLN]

10.24

24

16

20

05/07

332,341,337

19,50

10.28

28

20

24

05/07

332,341,337

24,00

10.33

33

24

29

05/07

332,341,337

29,00

10.39

39

27

34

05

332,341,337

Str 10


K

R

S

Ośmioboki B

H

A

[cm] Symbol

A

B

Min H

Uchwyt

Materiał

Cena

zakup

36.20

20

12

14,5

05

801,802

36.25

25

15

18

05

801,802

36.29

29

17,5

21

05

801,802

36.38

38

23

18,5

05

801,802

[PLN]

B’

B H

A’

A

[cm]

Min

Symbol

AxA'

BxB"

H

Uchwyt

Materiał

37.25

25x17

17x10

17

05

801,802

37.30

30x20,5

20x12

20

05

801,802

37.33

33x22,5

22x14

22

05

801,802

37.40

40x27

27,5x16

27

05

801,802

zakup

Cena [PLN]

Str 11


Ośmioboki z ozdobnym paskiem B

H

A

A

A [cm] Symbol

A

Min

B

H

Uchwyt

Materiał

36.20

20

12

14,5

05

801,802

36.25

25

15

18

05

801,802

36.29

29

17,5

21

05

801,802

36.38

38

23

18,5

05

801,802

Cena

zakup

[PLN]

Ośmioboki z ozdobnym paskiemB’ B

H A A’ [cm]

Min

Symbol

AxA'

BxB"

H

Uchwyt

Materiał

37.25

25x17

17x10

17

05

801,802

37.30

30x20,5

20x12

20

05

801,802

37.33

33x22,5

22x14

22

05

801,802

37.40

40x27

27,5x16

27

05

801,802

zakup

Cena [PLN]

Str 12


K

R

S

Czworoboki lniane B

H

A

Symbol

A[cm]

B[cm]

H[cm]

Uchwyt

Materiał

Min zakup

Cena [PLN]

13.20

20

17

20

05

671,680

22,00

13.24

24

20

24

02

671,680

27,00

13.30

30

24

30

05

671,680

36,00

Symbol

xxx

AxA’[cm]

20x11,5

BxB’[cm]

12,5x6,5

H[cm]

15,5

Mocowanie

"05"

A’ A

kolor min zakup

B

B’

50

cena

Str 13


K

R

S

PIRAMIDY

Symbol

B

xxx

A[cm]

25

B[cm]

11

H[cm]

16

Mocowanie kolor min zakup

B

H

"05" 801,802

A

50

A

cena

Symbol

xxx

A[cm

32

B[cm]

11,5

H[cm]

14

Mocowanie kolor min zakup cena

B

B H

"05" 801/802

A

50 A

Str 14


Piramidy B B H

10.20

A A

[cm]

Min

B

H

Uchwyt

Materiał

Cena

Symbol

A

10.16

16,5

6

11

05

50

10.20

20

9

13

05

50

31.32

32

15

23

05

50

31.43

43

19

28

05

20

[cm] Symbol

A

B

H

Uchwyt

Materiał

zakup

Min

Cena

zakup

[PLN]

15.20

20

15

15

05

50

15.30

30

25

20

05

50

15.40

40

30

25

05

20

10.45

45

37

22

05

20

[cm] Symbol

A

B

H

Uchwyt

Materiał

[PLN]

Min

Cena

zakup

[PLN]

10.17

17

7

20,5

08

50

10.21

21

19

30

05

50

10.30

30

20

50

05

30

Str 15


K

R

S

AbaŜury Walce

[cm] Symb

A

ca20

B

Min Materiał

Cena

H

Uchwyt

zakup

[PLN]

20

14

05/08

ca25

25

18

07

25,00

ca30

30

22

07

34,00

ca35

35

25

07/09

38,00

ca40

40

28

07/09

ca45

45

32

07/09

ca50

50

36

07/09

ca55

55

40

07/09

H

A

Materiał 401, 478,479,490,491,492,470

AbaŜury Walce [cm] Symb

A

cb15

B

H

Uchwyt

15

12

07/08

cb18

18

15

07/08

cb20

20

16

07/08

cb25

25

20

07

cb30

30

24

07

cb35

35

28

07/09

cb40

40

32

07/09

cb45

45

36

07/09

cb50

50

40

07/09

cb55

55

44

07/09

Materiał

Min

Cena

zakup

[PLN]

Materiał 332,801,802,839

Str 16


AbaŜury walce [cm] Symb

A

cc15

B

Min H

Uchwyt

15

15

07/08

cc18

18

18

07/08

cc20

20

20

07/08

cc25

25

25

07

cc30

30

30

07

cc35

35

35

07/09

cc40

40

40

07/09

cc45

45

45

07/09

cc50

50

50

07/09

cc55

55

55

07/09

Materiał

zakup

Cena [PLN]

H

A

Materiał 332,801,802,839

AbaŜury Walce [cm] Symb

A

cd12

B

Min H

Uchwyt

12

16,5

08

cd15

15

20,5

07/08

cd18

18

25

07/08

cd20

20

28

07/08

cd25

25

35

07

cd30

30

40

07

cd35

35

48

07/09

cd40

40

50

07/09

cd45

45

62

07/09

cd50

50

69

07/09

cd55

55

74

07/09

Materiał

zakup

Cena [PLN]

H

A

Materiał 332,801,802,839 Str 17


K

R

S

AbaŜur „walec esy” Symbol

xxx

A[cm

55

B[cm]

55

C[cm] H[cm]

25

Mocowanie

07/05

cena Materiał 331,332,336,337,338

Min zamówienie 20szt

A

H

AbaŜur BrydŜ Symbol

xxx

A[cm

15

B[cm]

15

H

C[cm] H[cm] Mocowanie cena

14,5 05 A

Min zamówienie 30szt

Str 18


Kostki [cm]

Min Materiał

zakup

Cena

Symb.

A

A’

H

Uchwyt

[PLN]

66.12

12

12

14

08

11,90

66.13

13

13

14

08

11,90

xx.xx

16

16

16

05

12,90

66.20

20

20

20

05

19,90

66.24

24

24

23

05

24,00

66.28

28

28

25

05

28,00

66.33

33

33

33

05

32,00

Materiał 331,332,337,336,341,342

H

A’ A

[cm] Symbol

A

A’

H

Uchwyt

66.09

9,5

9,5

18

08

66.10

10

10

29

08

67.11

11

11

16

08

66.11

11

11

18

08

66.14

13,5

13,5

20

07

67.14

14

14

23

07

66.16

x

x

x

08

66.17

17

17

26

08

Materiał

Min

Cena

zakup

[PLN]

A

H

Materiały 801,802,331,332 Str 19


AbaŜury plisowane

[cm]

Min

Cena

Symb

A

B

H

Uchwyt

Materiał

zakup

PLN

42.16

16

7

10

02

801,839

100

6,99

42.22

22

9

13

02/05

801,839

100

8,40

42.26

26

10

14

02/05

801,839

50

42.30

30

11

16

03/05

801,839

50

42.35

35

12

18

05

801,839

50

42.40

40

14

20

05

801,839

50

42.45

45

16

21

05

801,839

30

42.50

50

19

23

05

801,839

30

B

H

A Wysokość plisy 17mm

[cm]

Min

Cena

Symb

A

B

H

Uchwyt

Materiał

zakup

[PLN]

44.22

22

9

13

02/05

477

44.26

26

10

14

02/05

477

17,00

44.30

30

12

16

03/05

477

19,90

44.35

35

13

18

05

477

23,00

44.40

40

14

20

05

477

38,00

44.45

45

16

21

05

477

44.50

50

19

23

05

477

Wysokość plisy 28mm B

H

A Str 20


AbaŜur Pliska z kokardą [cm]

Min

Symb

A

B

H

Uchwyt

Materiał

zakup

42.16

16

7

10

02

801,839

100

42.22

22

9

13

02/05

801,839

50

42.26

26

10

14

02/05

801,839

50

42.30

30

11

16

03/05

801,839

50

42.35

35

12

18

05

801,839

50

42.40

40

14

20

05

801,839

50

42.45

45

16

21

05

801,839

50

42.50

50

19

23

05

801,839

50

Cena

B

[PLN]

H

A

AbaŜur Bibbi [cm] Materiał

Min

Cena

zakup

[PLN]

Symb

A

B

H

Uchwyt

05.18

18

6

11

02

50

05.20

20

6

11

02

50

05.27

27

7

14

02

50

05.35

35

9

19

03

50

05.45

45

10

20

03/05/07

50

B

H

A Str 21


K

R

S

Box Plisa

Symbol

B

xxx

A[cm]

29,5

B[cm]

29,5

H[cm]

23,5

H Mocowanie

07/05

kolor

krem

min zakup [szt]

na zapytanie

A cena

Pliska Symbol

B

xxx

A[cm]

21

B[cm]

21

H[cm]

65

H

Mocowanie kolor

"05" 801,839

min zakup [szt] cena

50

A

Wysokość plisy 17mm.

Str 22

abagyru  

abagyru 2011, obrazci

Advertisement